Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Inovacijski vaučeri za MSP-ove"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mihaela Grubišić Šeba 2PRAVILA POZIVA, 7.7Prihvatljivost projekta Ako je potrebno razviti neko kompleksnije rješenje, izgledno je da rok od 90 dana za završetak projekta neće biti dovoljan ... možda staviti 90 + 90 dana? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
2 Mihaela Grubišić Šeba 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Zašto se kao specifični doprinos poziva ne uvede i broj dodijeljenih vaučera prema TRL razinama? Na taj je način moguće bolje pratiti poticaje inovacijama ... Također bi bilo dobro razlikovati proizvode, od usluga i procesa. Nije dobro da to bude broj 1 za proizvod ili usluga ili proces, već da se točno zna odnosi li se broj 1 na proizvod, uslugu ili proces Primljeno na znanje Razmotrit će se.
3 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2PRAVILA POZIVA, 8.8Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Potrebno je jasno definirati za koje faze istraživanja i razvoja je ovaj natječaj. Ukoliko pokriva sve faze IRI ciklusa od TRL 0 do TRL 8, to je potrebno jasno naznačiti. Obzirom na prihvatljive aktivnosti, može se zaključiti da su sve faze prihvatljive. U tom slučaju, potrebno je razmotriti same pokazatelje natječaja kao i mogućnost da se istom prijavom traži više vaučera, ili da je jednim vaučerom financira više različitih usluga ZIO, te naravno, nužno je po prijavi povećati iznose vaučera. Argumentacija za komentar: RD proces koji u nekom svom dijelu traži suradnju sa ZIO, je obično kompleksan proces. Projekt koji počinje od istraživanja te mora prvo dokazati koncept (ukloniti tehnološke rizike), od ZIO će trebati vjerovatno više navedenih usluga, koje se u pravilu događaju istodobno: izradu koncepta kako riješiti tehnološki problem, testiranje koncepta, optimizacija. Naravno, u toj fazi istraživanja realan mogući ishod je taj da projekt niti ne doživi fazu razvoja jer nisu uspješno riješeni rizici. U tom slučaju imamo problem s pokazateljem koji mjeri broj novih proizvoda/usluga/procesa za poduzeće ili tržište – neće biti novog proizvoda. Potrebno je jasno definirati što u takvoj situaciji jer neispunjenje pokazatelja dovodi do financijske korekcije. U slučaju da faza istraživanja potvrdi koncept - može li tvrtka za isti planirani budući proizvod prijaviti novi projekt za nove vaučere - pa će ZIO sada pružiti uslugu testiranja prototipnog rješenja, optimizaciju itd? Ukoliko može, skrećemo pozornost da se radi o istom projektu i o istom konačnom proizvodu tako da i u tom slučaju nema smisla pokazatelj novih proizvoda jer će zbrajati nekoliko puta isti pšroizvod (recimo 5 vaučera kroz 5 prijava za različite usluge u sklopu istraživanja i razvoja istog rješenja, sukladno različitim fazama RD procesa). Predlažemo svakako da se uključe sve istraživačko-razvojne faze te da se po jednoj projektnoj prijavi omogući više vaučera/usluga ZIO pa da jedan RD projekt koji rezultira jednim proizvodom bude jedna prijava. Na taj način dobit ćete kvalitetnije projekte i bolje rezultate. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
4 Mihaela Grubišić Šeba 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Nije jasno može li se jednom prijavitelju dodijeliti maksimalno jedan vaučer ili više vaučera uz poštivanje danih ograničenja vezano uz dodjelu bespovratnih sredstava ... Nije prihvaćen Kako je navedeno, u točki 2.5. Uputa za prijavitelje, prijavitelj po predmetnom Pozivu može podnijeti više projektnih prijedloga, ali ne istovremeno. Prijavitelj može dobiti maksimalno 5 vaučera izdanih u okviru Poziva, odnosno može dobiti potporu za 5 projektnih prijedloga, no ukupan iznos potpore male vrijednosti dodijeljen jedinstvenom poduzetniku mora biti u skladu s točkom 1.5. i 1.6. Uputa za prijavitelje.
5 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2PRAVILA POZIVA, 3.3Prihvatljivost pružatelja usluga KOmentar vezano uz prilog NOJN. Smatramo da nema nikavog smisla tražiti više ponuda, kako sada propisuje postupak nabave za usluge do 500.000 kn, odnosno, nema smisla dokazivati da smo istražili tržište. Imate unaprijed određene potencijalne dobavljače, riječ je o visoko tehnološkim uslugama i mali su iznosi potpore. Vaučeri bi trebali pojednostaviti maksimalno provedbu i prijavu, stoga bi i nabava usluga putem vaučera trebala biti pojednpstavljena - jedna ponuda bez istraživanja tržišta. Također, od ZIO je jako teško dobiti ponude, a posebno je teško da one budu usporedive. Nije prihvaćen Postupak dodjele bespovratnih sredstava provodi se u skladu s primjenjivim zakonodavnim okvirom te Zajedničkim nacionalnim pravilima.
6 Ivan Jelušić 2PRAVILA POZIVA, 3.3Prihvatljivost pružatelja usluga Smatramo da su ovom odredbom diskriminirani MSP koji se bave pružanjem usluga istraživanja i razvoja proizvoda i usluga. Znanstvene institucije upisane u Upisnik znanstvenih organzacija RH nisu jedini pružatelji usluga istraživanja i razvoja, niti iste djeluju na tržištu, jer je njihovo djelovanje sufinancirano od strane poreznih obveznika. Uvođenjem vaučera koje MSP-i smiju potrošiti isključivo na usluge predmetnih znanstvenih institucija, dovode se u tržišno nepovoljan položaj MSP-i koji se bave pružanjem usluga istraživanja i razvoja na tržišnim osnovama. Smatramo da se na ovaj način narušava tržišna utakmica, i to u korist subjekata koji su u pravilu već proračunski korisnici. Smatramo da je apsolutno nužno omogućiti da prihvatljivi pružatelji usluga u kontekstu ovog poziva budu i MSP-i koji se bave pružanjem usluga razvoja proizvoda, pružanjem inženjerskih usluga (razvoj softvera, razvoj strojnih dijelova, razvoj elektroničkih sklopova, razvoj optičkih sustava, i sl.). Nije prihvaćen Vaučeri predstavljaju poseban postupak dodjele bespovratnih sredstava prihvatljivim prijaviteljima u svrhu nabave usluga/nematerijalnih proizvoda od, za u tu svrhu odabranih pružatelja usluga, s namjerom unaprjeđenja njihova poslovanja. Sukladno navedenom postupku, u sklopu ovog Poziva dodjeljivati će se inovacijski vaučeri čija je osnovna namjena prijenos znanja od strane znanstveno-istraživačke zajednice na MSP-ove kojima je to znanje potrebno za unaprjeđenje poslovanja i iskorištavanje vlastitog inovacijskog potencijala. Inovacijski vaučeri nisu namijenjeni komercijalnom pružanju usluga od strane MSP prema MSP-ovima (B2B). Također napominjemo da je predmet Poziva jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa. U Upisnik znanstvenih organizacija i Upisnik visokih učilišta mogu se upisati i znanstveno-istraživačke organizacije koje nisu isključivo javne institucije sufinancirane javnim novcem.