Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE PROGRAM RJEŠAVANJA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH I PJEŠAČKIH PRIJELAZA PREKO PRUGE ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2022. GODINE Naslov sugerira da je problem ŽCP samo tehnička stvar postavljanja različitih kombinacija znak+SV+ZV+polubranik što je u potpunosti pogrešno. Naslov bi trebao biti Program povećanja sigurnosti ŽCP- i PP za razdoblje 2018. do 2022. I više se ne dodaje ovo „preko pruge“. Čim je ŽCP ili PP to podrazumijeva da je ista razina. Ovako se ne radi sadržaj u ozbiljnom Programu (trebaju to dati nekome tko zna raditi u MS Wordu i tko zna raditi stručne radove) jer je tekst prepun pogrešaka : 1. UVOD 2. STRATEŠKI I ZAKONODAVNI OKVIR 3. PRIKAZ TRENUTNOG STANJA 3.1. Pregled postojećeg stanja osiguranosti ŽCP-a i PP-a u Republici Hrvatskoj 4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA 4.1. Sveobuhvatna baza ŽCP-a i PP-a u Republici Hrvatskoj i njena kategorizacija 4.2. Ciljevi rangiranja 4.3. Pristup i metodologija 4.3.1. Metodologija izrade liste prioriteta ŽCP-a i PP-a 4.3.2. Identifikacija kriterija 4.3.3. Metodologija vrednovanja težine identificiranih kriterija 4.4. Liste prioriteta rješavanja ŽCP-a i PP-a 5. DODATNE MJERE ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI ŽCP-A I PP-A 5.1. Opremanje ŽCP-a i PP-a sustavom za video nadzor prometa 5.2. Integralno planiranje sigurnosti ŽCP-a i PP-a Popis tablica i slika Negdje mora postojati popis tablica i slika. I one skenirane tablice i grafikoni s nazivima ne mogu tako ići. Odaje totalnu nestručnost za ovako važan Program. Nije prihvaćen Naziv programa i korištena terminologija u skladu je sa Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine, br. 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17) temeljem kojeg se donosi predmetni Program.Sadržaj i uređenje teksta je usklađeno s nomotehničkim pravilima za donošenje i objavu planskih dokumenata koji se objavljuju u Narodnim novinama.
2 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE PROGRAM RJEŠAVANJA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH I PJEŠAČKIH PRIJELAZA PREKO PRUGE ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2022. GODINE, 1. UVOD Željezničko-cestovni prijelazi (dalje u tekstu: ŽCP) i pješački prijelazi (dalje u tekstu: PP) preko pruge su križanja dvaju zasebnih prometnih sustava te isti sa stajališta sigurnosti predstavljaju točku visokog rizika za sve sudionike u prometu. U slučaju izostanka odgovarajuće razine osiguranja ŽCP-a i PP-a opasnost se značajno uvećava, a što potvrđuje broj prometnih nezgoda na prijelazima. – nije rješenje samo u vrsti osiguranja ŽCP-a, već i u upozorenjima vozačima sa strane ceste te o svjesnosti vozača jer pogreške u velikoj mjeri rade upravo vozači. Zato je u EU već dugi niz godina za ovo pitanje uključena rješenja psihologa i drugih sličnih struka. Promijeniti samo vrstu uređaja neće povećati sigurnost. – zar ŽCP nisu i sada osigurani??? – nisu usklađeni tvrdnje u tekstu kako su žcp neosigurani, tj. potrebno ih je osigurati, a ovdje se tvrdi treba poboljšati razinu osiguranosti. Primljeno na znanje U Programu je prepoznat utjecaj drugih sudionika u prometu na cestama na sigurnost ŽCP-a i PP-a temeljem čega su predložene dodatne mjere za unapređenje sigurnosti kojima je stavljen naglasak na opremanje ŽCP-a i PP-a sustavom za video nadzor prometa na cestama i integralno planiranje sigurnosti ŽCP-a i PP-a.Navedeno pretpostavlja suradnju svi dionika bitnih za sigurnost prometa kako je navedeno u poglavlju 5.
3 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE PROGRAM RJEŠAVANJA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH I PJEŠAČKIH PRIJELAZA PREKO PRUGE ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2022. GODINE, 2. STRATEŠKI I ZAKONODAVNI OKVIR – izbjeći smanjenje brzine pred prijelazom kako bi se mogao ugraditi ŽCP umjesto deniveliranja – uporno se izbjegava sagledati da su vozači ti koji najčešće rade pogreške – nema smisla cilj staviti na engleskom jeziku Primljeno na znanje Program je usklađen s pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije kako je to navedeno u poglavlju 2.
4 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE 4.3. Pristup i metodologija, 4.3.2. Identifikacija kriterija Obavezno dodati ljude kao jednu od osnovnih skupina važnih za sigurnost ŽCP-a Primljeno na znanje Kroz kriterij Broj nesreća na odgovarajući način je bodovan i ljudski faktor kao jedan od glavnih uzročnika prometnih nezgoda na ŽCP-a i PP-a. Iz istog razloga je uvedena dodatna mjera video nadzora u cilju poštivanja prometnih propisa svih sudionika u prometu.
5 Josip Karadža 4.3. Pristup i metodologija, 4.3.2. Identifikacija kriterija 3.1. Prometne nesreće i tzv. nasilni prijelazi Prometne nesreće na pojedinom ŽCP-u i PP-u diskretna je varijabla za svaki ŽCP i PP u Republici Hrvatskoj. Važnost sigurnosti sa stajališta svih korisnika ŽCP-a i PP-a posebno je naglašena kao jedan od prioriteta u određivanju težine kriterija te je sukladno tome ovom kriteriju dodijeljeno bodova kako je navedeno u poglavlju 4.3.3. ovog Programa. Također uvažiti učestalost tzv. nasilni prijelazi preko osiguranih prijelaza. OBRAZLOŽENJE: Zbog zastarjele opreme (ručne) i dužeg čekanja događaju se učestali tzv. nasilni prijelazi preko osiguranih prijelaza https://www.youtube.com/watch?v=wk_UeMq8DDs Primljeno na znanje Točkom 3.2. Programa uzeta je u obzir zastarjelost trenutno ugrađene opreme te je identificirani kriterij uključen u metodologiju bodovanja. Problem nasilnih prijelaza preko osiguranih prijelaza je prepoznat kroz uvođenje dodatne mjere video nadzora obrađene u poglavlju 5.1.
6 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE 4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA, 4.4.  Liste prioriteta rješavanja ŽCP-a i PP-a Tablica 3 - ovo bi trebao biti prilog, a ne u poglavlju liste prioriteta. Pod popis kratica dodati i nadzornu kameru kao sigurnosni element. Nisu navedeni svi prijelazi: M502 ZGK-Sisak 418+750 M502 ZGK-Sisak 417+563 M404 ZGK-Karlovac 1+190 M502 ZGK+Sisak 415+908 M502 ZGK+Sisak 409+585 M502 ZGK+Sisak 403+752 M202 Zagreb Gk - Rijeka 436+091 M202 Zagreb Gk - Rijeka 441+958 M202 Zagreb Gk - Rijeka 442+312 M202 Zagreb Gk - Rijeka 443+074 M202 Zagreb Gk - Rijeka 446+363 M202 Zagreb Gk - Rijeka 448+504 M202 Zagreb Gk - Rijeka 451+909 M202 Zagreb Gk - Rijeka 456+520 M202 Zagreb Gk - Rijeka 457+350 Nije prihvaćen Svi navedeni prijelazi su obuhvaćeni tablicom 3, nekima su usklađene kilometraže-prema službenim podacima HŽI-a; M502 418+750; 418+744 je u tablici 417+563; 417+559 je u tablici 415+908 tako je i u tablici 409+585 tako je i u tablici 403+752 tako je i u tablici M404 ZGK-Karlovac 1+190 M404 pruga se zove Zagreb Klara – Delta, i ima navedena dva ŽCP-a, u km 0+910 i 2+137 M202 436+091 436+206 je u tablici 441+958 tako je i u tablici 442+312 tako je i u tablici 443+074 tako je i u tablici
7 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE 4.4.  Liste prioriteta rješavanja ŽCP-a i PP-a, Tablica 4: Lista prioriteta rješavanja svih ŽCP-a i PP-a u Republici Hrvatskoj Redni broj Oznaka pruge Naziv pruge Kilometarski položaj prijelaza na pruzi Županija Grad ili općina Konačno tehničko rješenje naziv žcp mjesto ili općina u kojoj se nalazi PRIJEDLOG SPVH 11 M102 Zagreb Gk - Dugo Selo 430+112 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D PP Trnava Trnava deniveliranje, 12 M102 Zagreb Gk - Dugo Selo 430+661 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D Osječka Trnava deniveliranje 21 M102 Zagreb Gk - Dugo Selo 444+802 Zagreb. G. D.Selo SV+ZV+POL+D B2 Kolodvor Dugo Selo deniveliranje 18 M102 Zagreb Gk - Dugo Selo 439+470 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D Rade Končar Sesvetski Kraljevec deniveliranje 20 M102 Zagreb Gk - Dugo Selo 440+295 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D Krčeni Put Sesvetski Kraljevec deniveliranje 17 M102 Zagreb Gk - Dugo Selo 436+329 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D Selnica Sesvete deniveliranje 1 M101 DG-Savski Marof-Zagreb Gk 426+357 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D ŽCPR-Blok 1 (AUSTRIJSKA) ZAGREB deniveliranje 2 M101 DG-Savski Marof-Zagreb Gk 427+014 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D ŽCPR-Blok 2 (VODOVODNA) ZAGREB deniveliranje 3 M101 DG-Savski Marof-Zagreb Gk 428+853 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL ŽCPR-Blok 3 (SOKOLSKA) ZAGREB deniveliranje 151 M202 ZGK-Karlovac 429+728 Zagreb Remetinec SV+ZV+POL ŽCP 01 deniveliranje 322 M404 ZGK-Karlovac 2+137 Zagreb Remetinec SV+ZV+POL ŽCP 01a deniveliranje 152 M202 ZGK-Karlovac 430+297 Zagreb Remetinec SV+ZV+POL ŽCP 02 deniveliranje 153 M202 ZGK-Karlovac 431+168 Zagreb Botinec SV+ZV+POL ŽCP 03 deniveliranje 154 M202 ZGK-Karlovac 432+273 Zagreb Hr.Leskovac SV+ZV+POL ŽCP 04 deniveliranje M502 ZGK-Sisak 418+750 Zagreb Trnsko SV+ZV+POL Blok III deniveliranje M502 ZGK-Sisak 417+563 Zagreb Z.Klara SV+ZV+POL Blok II deniveliranje M404 ZGK-Karlovac 1+190 Zagreb Z.Klara SV+ZV+POL Blok II deniveliranje M502 ZGK+Sisak 415+908 Zagreb Buzin SV+ZV+POL Buzin deniveliranje M502 ZGK+Sisak 409+585 Zagreb V.Gorica SV+ZV+POL V.Gorica deniveliranje M502 ZGK+Sisak 403+752 Zagreb V.Gorica SV+ZV+POL Mraclin deniveliranje 591 M607 Perković - Šibenik 19+888 Šib-Knin. G.Šibenik SV+ZV+POL Mandalina Mandalina deniveliranje 57 M103 Dugo Selo - Novska 80+092 Zagreb. G.D.Selo SV+ZV+POL OSTRNA DUGO SELO deniveliranje 156 M202 Zagreb Gk - Rijeka 436+206 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL ŽCPR DEMERJE, CPR 4 NOVI ZAGREB deniveliranje M202 Zagreb Gk - Rijeka 436+091 Zagreb. G.Zagreb SV+ZV+POL ŽCPR H.LESKOVAC, CPR 4A NOVI ZAGREB deniveliranje M202 Zagreb Gk - Rijeka 441+958 Zagreb. G.Zagreb SV+ZV+POL ŽCPR HORVATI, CPR 5 Pješački u kolod, NOVI ZAGREB deniveliranje M202 Zagreb Gk - Rijeka 442+312 Zagreb. G.Zagreb SV+ZV+POL ŽCPR HORVATI, CPR 6 NOVI ZAGREB deniveliranje M202 Zagreb Gk - Rijeka 443+074 Zagreb. G.Zagreb SV+ZV+POL ŽCPR HORVATI, CPR 6 A NOVI ZAGREB deniveliranje M202 Zagreb Gk - Rijeka 446+363 Zagreb. Zdenčina SV+ZV+POL ŽCPR KUPINEC, CPR 7 ZDENČINA deniveliranje M202 Zagreb Gk - Rijeka 448+504 Zagreb. Zdenčina SV+ZV+POL ŽCPR ZDENČINA, Kolodvorski ZDENČINA deniveliranje M202 Zagreb Gk - Rijeka 451+909 Zagreb. Zdenčina SV+ZV+POL ŽCRR DESINEC ZDENČINA deniveliranje M202 Zagreb Gk - Rijeka 456+520 Zagreb. Jastrbarsko SV+ZV+POL ŽCPR ČABDIN, CPR 11 JASTREBARSKO deniveliranje M202 Zagreb Gk - Rijeka 457+350 Zagreb. Jastrbarsko SV+ZV+POL ŽCPR CVETKOVIĆ, CPR 12 JASTREBARSKO deniveliranje 169 M202 Zagreb Gk - Rijeka 460+145 Zagreb. G.Jastreb. SV+ZV+POL ŽCPR DOMAGOVIĆ 2, PP 14 JASTREBARSKO deniveliranje 13 M102 Zagreb Gk - Dugo Selo 432+393 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D Retkovec 1 Dubrava deniveliranje 16 M102 Zagreb Gk - Dugo Selo 435+465 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D B1 Kolodvor Sesvete deniveliranje 394 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 376+548 Sis-mos. Gr.Sisak SV+ZV+POL deniveliranje 395 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 377+975 Sis-mos. Gr.Sisak SV+ZV+POL+D nadzorna kamera 323 M405 Zagreb ZK - Trešnjevka 0+214 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D deniveliranje 521 M604 Oštarije - Knin - Split 276+620 Šib-Knin. Gr.Šibenik SV+ZV+POL Perković, kolodvor, osiguran, SV+ZV+POL nadzorna kamera 390 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 367+270 Sis-mos. Gr.Sisak SV+ZV+POL Blinjski kut Sisak nadzorna kamera 154 M202 Zagreb Gk - Rijeka 432+273 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL deniveliranje 233 M202 Zagreb Gk - Rijeka 652+783 Prim-gor. Gr.Rijeka SV+ZV+POL Rijeka Rijeka nadzorna kamera 157 M202 Zagreb Gk - Rijeka 436+981 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL nadzorna kamera 115 M201 DG-Botovo-DugoSelo 445+704 Zagreb. Gr.D.Selo Ukid.i svođ. deniveliranje 5 M101 DG-Savski Marof-Zagreb Gk 441+517 Zagreb. G.Zapreš. Ukid.i svođ. ŽCPR-77 (SAVSKA) ZAPREŠIĆ deniveliranje 531 M604 Oštarije - Knin - Split 307+936 Split-dal. G.Kaštela SV+ZV+POL Kaštel StariK deniveliranje 175 M202 Zagreb Gk - Rijeka 473+686 Karlovač. G.Karlov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 6 M101 DG-Savski Marof-Zagreb Gk 443+898 Zagreb. Brdovec Ukid.i svođ. ŽCPR-79 (BRDOVEC) BRDOVEC deniveliranje 404 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 400+076 Zagreb. Gr .V.G. SV+ZV+POL Velika Gorica nadzorna kamera 405 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 403+752 Zagreb. Gr .V.G. SV+ZV+POL Velika Gorica nadzorna kamera 177 M202 Zagreb Gk - Rijeka 477+837 Karlovač. G.Karlov. SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 408 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 415+908 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL nadzorna kamera 251 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 1+353 Osj-bar Gr.Osijek SV+ZV+POL+D ŽCP Vukovarska cesta (kolodvorski) Osijek deniveliranje 145 M201 DG-Botovo-DugoSelo 511+742 Kop-križ. Gr.Kopriv. SV+ZV+POL deniveliranje 536 M604 Oštarije - Knin - Split 313+046 Split-dal. G.Kaštela SV+ZV+POL Kaštel Gomilica deniveliranje 538 M604 Oštarije - Knin - Split 315+279 Split-dal. G.Kaštela SV+ZV+POL Kaštel Sućurac deniveliranje 267 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 3+964 Osj-bar Gr.Osijek SV+ZV+POL ŽCP Global Osijek nadzorna kamera 9 M101 DG-Savski Marof-Zagreb Gk 448+720 Zagreb. Brdovec SV+ZV+POL ŽCPR-83 (DRENJE) DRENJE BRDOVEČKO deniveliranje 325 M407 Sava - Velika Gorica 11+856 Zagreb. Gr .V.G. SV+ZV+POL nadzorna kamera 52 M103 Dugo Selo - Novska 66+868 Zagreb. G.Ivanić G. SV+ZV+POL+MO UNUTAR KOLODVORA IVANIĆ GRAD deniveliranje 387 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 362+188 Sis-mos. Gr.Sisak SV+ZV+POL nadzorna kamera 59 M103 Dugo Selo - Novska 83+079 Zagreb. G.D.Selo SV+ZV+POL HUZANIĆEVA DUGO SELO deniveliranje 14 M102 Zagreb Gk - Dugo Selo 433+389 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D PP Sopnička Sesvete deniveliranje 15 M102 Zagreb Gk - Dugo Selo 434+688 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D B2 Kolodvor Sesvete deniveliranje 315 M401 Sesvete - Sava 0+318 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D B1 Kolodvor Sesvete deniveliranje 316 M401 Sesvete - Sava 1+606 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D PP Sopnička Sesvete deniveliranje 118 M201 DG-Botovo-DugoSelo 449+702 Zagreb. Gr.D.Selo SV+ZV+POL+D deniveliranje 391 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 369+521 Sis-mos. Gr.Sisak SV+ZV+POL nadzorna kamera 42 M103 Dugo Selo - Novska 42+718 Sis-mos. Popovača SV+ZV+POL POPOVAČA POPOVAČA deniveliranje 8 M101 DG-Savski Marof-Zagreb Gk 446+746 Zagreb. Brdovec SV+ZV+POL ŽCPR-81 (PLIVA) PRIGORJE BRDOVEČKO deniveliranje 124 M201 DG-Botovo-DugoSelo 458+843 Zagreb. Gr.Vrbov. SV+ZV+POL deniveliranje 40 M103 Dugo Selo - Novska 40+249 Sis-mos. Popovača SV+ZV+POL RAVNIK POPOVAČA deniveliranje 336 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 62+815 Međim. G.Čakov. SV+ZV+POL Buzovec Grad Čakovec deniveliranje 51 M103 Dugo Selo - Novska 63+939 Zagreb. G.Ivanić G. SV+ZV+POL "JAJČANI"naziv prema lokalnom mjestu IVANIĆ GRAD deniveliranje 46 M103 Dugo Selo - Novska 53+171 Zagreb. Križ SV+ZV+POL OKEŠINEC KRIŽ deniveliranje 535 M604 Oštarije - Knin - Split 310+352 Split-dal. G.Kaštela SV+ZV+POL Kaštel Kambelovac deniveliranje 539 M604 Oštarije - Knin - Split 316+106 Split-dal. G.Kaštela SV+ZV+POL Kaštel Sućurac deniveliranje 164 M202 Zagreb Gk - Rijeka 451+838 Zagreb. G.Jastreb. SV+ZV+POL nadzorna kamera 36 M103 Dugo Selo - Novska 33+949 Sis-mos. Popovača SV+ZV+POL M. GRAČENICA POPOVAČA deniveliranje 294 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 43+397 Osj-bar Gr.Đakovo SV+ZV+POL ŽCP Budrovci Đakovo nadzorna kamera 185 M202 Zagreb Gk - Rijeka 498+632 Karlovač. G. D.Resa SV+ZV+POL nadzorna kamera 19 M102 Zagreb Gk - Dugo Selo 439+819 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D deniveliranje 54 M103 Dugo Selo - Novska 71+602 Zagreb. Kloštar Iv. SV+ZV+POL "TEDROVEC" IVANIĆ GRAD deniveliranje 120 M201 DG-Botovo-DugoSelo 452+068 Zagreb. Brckovlj. SV+ZV+POL deniveliranje 94 M104 Novska-Tovarnik-DG 244+699 Brod-pos Oriovac SV+ZV+POL ŽCP - 141 - Lužani Malino Oriovac deniveliranje 48 M103 Dugo Selo - Novska 58+287 Zagreb. Križ SV+ZV+POL NEMA SLUŽBENOG ŽCP,projekt za budućnost KRIŽ deniveliranje 83 M104 Novska-Tovarnik-DG 202+919 Brod-pos Garčin SV+ZV+POL ŽCP 103 - Sapci Garčin deniveliranje 84 M104 Novska-Tovarnik-DG 206+258 Brod-pos Garčin SV+ZV+POL+D ŽCP 029 - Garčin (kolodvorski) Garčin deniveliranje 26 M103 Dugo Selo - Novska 10+271 Sis-mos. Lipovljani SV+ZV+POL unutar kol.LIPOVLJANI LIPOVLJANI deniveliranje 45 M103 Dugo Selo - Novska 48+392 Sis-mos. V.Ludina SV+ZV+POL unutar kol.LUDINA VELIKA LUDINA deniveliranje 411 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 418+744 G. Zgb G. Zgb Ukid.i svođ. 180 M202 Zagreb Gk - Rijeka 489+080 Karlovač. G. D.Resa SV+ZV+POL nadzorna kamera 184 M202 Zagreb Gk - Rijeka 495+929 Karlovač. G. D.Resa SV+ZV+POL nadzorna kamera 100 M104 Novska-Tovarnik-DG 266+019 Brod-pos Rešetari SV+ZV+POL ŽCP - 53-Zapolje Rešetari deniveliranje 89 M104 Novska-Tovarnik-DG 228+897 Brod-pos Sibinj SV+ZV+POL ŽCP 122-Sibinj (kolodvorski) Sibinj deniveliranje 96 M104 Novska-Tovarnik-DG 251+227 Brod-pos N. Kapela SV+ZV+POL ŽCP - 46 - Slče (kolodvorski) N. Kapela deniveliranje 107 M104 Novska-Tovarnik-DG 288+045 Brod-pos Okučani SV+ZV+POL ŽCP - 61-Okučani (kolodvorski) Okučani deniveliranje 81 M104 Novska-Tovarnik-DG 198+582 Brod-pos D.Andrij. SV+ZV+POL+D ŽCP 025 - Andrijevci (kolodvorski) Andrijevci deniveliranje 205 M202 Zagreb Gk - Rijeka 553+966 Prim-gor. G.Vrbov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 106 M104 Novska-Tovarnik-DG 286+691 Brod-pos G.Bogić. SV+ZV+POL+D ŽCP - 60-Dubovac(kolodvor) Okučani deniveliranje 142 M201 DG-Botovo-DugoSelo 499+792 Kop-križ. Sokolovac SV+ZV+POL deniveliranje 344 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 75+988 Međim. Gr.Prelog SV+ZV+POL Čehovec Grad Prelog nadzorna kamera 105 M104 Novska-Tovarnik-DG 279+984 Brod-pos Dragalić SV+ZV+POL ŽCP - 59-Dragalić Dragalić deniveliranje 104 M104 Novska-Tovarnik-DG 277+472 Brod-pos Dragalić SV+ZV+POL ŽCP - 58-Poljane Dragalić deniveliranje 153 M202 Zagreb Gk - Rijeka 431+168 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL nadzorna kamera 338 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 68+712 Međim. Mal.Subot. SV+ZV+POL Mala Subotica 1 Općina Mala Subotica nadzorna kamera 339 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 69+519 Međim. Mal.Subot. SV+ZV+POL+D Nema naziv Općina Mala Subotica (smrtni slučaj) nadzorna kamera 402 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 391+541 Sis-mos. Lekenik SV+ZV+POL nadzorna kamera 272 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 8+078 Osj-bar Čepin SV+ZV+POL ŽCP Ivanovac Čepin nadzorna kamera 60 M103 Dugo Selo - Novska 83+687 Zagreb. Gr.D.Selo Ukid.i svođ. unutar kol.DUGO SELO DUGO SELO deniveliranje 337 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 65+986 Međim. Mal.Subot. SV+ZV+POL Pribislavec-Štefanec Grad Čakovec (smrtni slučaj) deniveliranje 254 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 9+025 Osj-bar Bilje SV+ZV+POL ŽCP Stražara 6 Darda nadzorna kamera 492 M604 Oštarije - Knin - Split 227+401 Šib-Knin. Gr.Knin SV+ZV+POL Potkonje nadzorna kamera 505 M604 Oštarije - Knin - Split 244+477 Šib-Knin. Gr.Drniš SV+ZV+POL+D Jabuka Drniš nadzorna kamera 508 M604 Oštarije - Knin - Split 248+132 Šib-Knin. Gr.Drniš SV+ZV+POL+D Drniš nadzorna kamera 220 M202 Zagreb Gk - Rijeka 607+719 Prim-gor. Fužine SV+ZV+POL nadzorna kamera 329 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 53+453 Međim. Nedelišće SV+ZV+POL Macinec Macinec nadzorna kamera 340 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 70+322 Međim. Mal.Subot. SV+ZV+POL Blok II Mala Subotica nadzorna kamera 319 M402 Sava - Zagreb Klara 1+178 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D deniveliranje 231 M202 Zagreb Gk - Rijeka 651+071 Prim-gor. Gr.Rijeka SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 255 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 9+717 Osj-bar Darda SV+ZV+POL ŽCP Ilirska ulica Darda nadzorna kamera 414 M601 Vinkovci-Vukovar 4+648 Vuk-srij. Nuštar SV+ZV+POL ŽCP - Nuštar I Nuštar nadzorna kamera 423 M602 Škrljevo - Bakar 8+169 Prim-gor. Gr.Bakar SV+ZV+POL+D nadzorna kamera 425 M602 Škrljevo - Bakar 10+361 Prim-gor. Gr.Bakar SV+ZV+POL+D nadzorna kamera 317 M401 Sesvete - Sava 2+594 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D deniveliranje 410 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 417+559 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D nadzorna kamera 242 M203 Rijeka - Šapjane - DG 44+783 Prim-gor. Matulji SV+ZV+POL nadzorna kamera 331 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 56+245 Međim. Nedelišće SV+ZV+POL Nema naziv Općina Nedelišće nadzorna kamera 504 M604 Oštarije - Knin - Split 242+841 Šib-Knin. Gr.Drniš SV+ZV Siverić Siverić nadzorna kamera 269 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 6+019 Osj-bar Čepin SV+ZV+POL ŽCP Cvijetna ulica Čepin nadzorna kamera 273 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 9+040 Osj-bar Čepin SV+ZV+POL ŽCP Čepin Čepin nadzorna kamera 275 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 11+906 Osj-bar Čepin SV+ZV+POL ŽCP Ovčara Čepin nadzorna kamera 430 M604 Oštarije - Knin - Split 10+765 Karlovač. Josipdol SV+ZV+POL+D deniveliranje 149 M201 DG-Botovo-DugoSelo 521+343 Kop-križ. Drnje SV+ZV+POL deniveliranje 426 M604 Oštarije - Knin - Split 6+032 Karlovač. Josipdol SV+ZV+POL nadzorna kamera 516 M604 Oštarije - Knin - Split 265+622 Šib-Knin. Unešić SV+ZV+POL Unešić nadzorna kamera 392 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 370+668 Sis-mos. Gr.Sisak SV+ZV+POL+MO ŽCP2 Sisak Caprag Sisak nadzorna kamera 561 M606 Knin - Zadar 50+970 Zadarska G.Benkov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 524 M604 Oštarije - Knin - Split 284+820 Split-dal. Prim.Dol. SV+ZV+POL Primorski Dolac nadzorna kamera 525 M604 Oštarije - Knin - Split 285+214 Split-dal. Prim.Dol. SV+ZV+POL Primorski Dolac nadzorna kamera 513 M604 Oštarije - Knin - Split 259+076 Šib-Knin. Unešić SV+ZV+POL Sedramić nadzorna kamera 310 M304 DG - Metković - Ploče 177+555 Dubr-ner. K.Norin. SV+ZV+POL Krvavac II Kula Norinska nadzorna kamera 437 M604 Oštarije - Knin - Split 27+180 Karlovač. Plaški SV+ZV+POL+D nadzorna kamera 328 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 52+243 Međim. Nedelišće SV+ZV+POL Nema naziv Općina Nedelišće nadzorna kamera 143 M201 DG-Botovo-DugoSelo 503+532 Kop-križ. Gr.Kopriv. SV+ZV+POL deniveliranje 579 M606 Knin - Zadar 78+684 Zadarska Zemun. D. SV+ZV+POL nadzorna kamera 117 M201 DG-Botovo-DugoSelo 447+442 Zagreb. Gr.D.Selo SV+ZV+POL+D deniveliranje 268 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 5+234 Osj-bar Gr.Osijek SV+ZV+POL+MO ŽCP Briješće Osijek nadzorna kamera 354 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 92+084 Međim. Kotoriba Ukid.i svođ. Nema naziv Kotoriba 10 M101 DG-Savski Marof-Zagreb Gk 449+970 Zagreb. Brdovec SV+ZV+POL ŽCPR-84 (SUTLA) KLJUČ BRDOVEČKI deniveliranje 116 M201 DG-Botovo-DugoSelo 446+143 Zagreb. Gr.D.Selo SV+ZV+POL+D deniveliranje 37 M103 Dugo Selo - Novska 35+009 Sis-mos. Popovača SV+ZV+POL M.GRAČENICA POPOVAČA deniveliranje 132 M201 DG-Botovo-DugoSelo 479+985 Kop-križ. G.Križev. SV+ZV+POL deniveliranje 334 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 61+212 Međim. G.Čakov. SV+ZV+M.O. Vajda Grad Čakovec nadzorna kamera 533 M604 Oštarije - Knin - Split 308+732 Split-dal. G.Kaštela SV+ZV+POL Kaštel Stari nadzorna kamera 397 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 383+956 Sis-mos. Gr.Sisak SV+ZV+POL nadzorna kamera 23 M103 Dugo Selo - Novska 1+851 Sis-mos. G.Novska SV+ZV+POL+D NEMA SLUŽBENOG ŽCP,projekt za budućnost NOVSKA deniveliranje 134 M201 DG-Botovo-DugoSelo 482+975 Kop-križ. G.Križev. SV+ZV+M.O. deniveliranje 137 M201 DG-Botovo-DugoSelo 487+709 Kop-križ. G.Križev. SV+ZV+POL deniveliranje 119 M201 DG-Botovo-DugoSelo 451+473 Zagreb. Brckovlj. SV+ZV+POL+D deniveliranje 183 M202 Zagreb Gk - Rijeka 493+346 Karlovač. G. D.Resa SV+ZV+POL nadzorna kamera 88 M104 Novska-Tovarnik-DG 227+458 Brod-pos Sibinj SV+ZV+POL+D ŽCP 121 - Slobodnica Sibinj deniveliranje 102 M104 Novska-Tovarnik-DG 273+151 Brod-pos G.N.Grad. SV+ZV+POL ŽCP - 56-Groblje (kolodvorski) N. Gradiška deniveliranje 190 M202 Zagreb Gk - Rijeka 507+721 Karlovač. Gr.Ogulin SV+ZV+POL nadzorna kamera 191 M202 Zagreb Gk - Rijeka 509+425 Karlovač. Gr.Ogulin SV+ZV+POL nadzorna kamera 112 M104 Novska-Tovarnik-DG 297+235 Sis-mos. G.Novska SV+ZV+POL ŽCP - 65-Babić sokak N. Gradiška deniveliranje 82 M104 Novska-Tovarnik-DG 201+794 Brod-pos Garčin SV+ZV+POL ŽCP 102 - Topolje Garčin deniveliranje 162 M202 Zagreb Gk - Rijeka 448+415 Zagreb. Kl. Selo SV+ZV+POL+D deniveliranje 76 M104 Novska-Tovarnik-DG 177+394 Vuk-srij. St.Mikan. SV+ZV+POL ŽCP 081 - Mikanovci (kolodvorski) S. Mikanovci deniveliranje 321 M404 Zagreb Klara - Delta 0+910 G. Zgb G. Zgb Ukid.i svođ. deniveliranje 27 M103 Dugo Selo - Novska 14+482 Sis-mos. Lipovljani SV+ZV+POL LIPOVLJANI LIPOVLJANI deniveliranje 498 M604 Oštarije - Knin - Split 235+689 Šib-Knin. Gr.Knin SV+ZV+POL+D nadzorna kamera 95 M104 Novska-Tovarnik-DG 249+695 Brod-pos N. Kapela SV+ZV+POL+D ŽCP - 45 -Seoce (kolodvorski) N. Kapela deniveliranje 79 M104 Novska-Tovarnik-DG 193+227 Brod-pos Vrpolje SV+ZV+POL ŽCP 092 - Perkovci Vrpolje deniveliranje 223 M202 Zagreb Gk - Rijeka 625+718 Prim-gor. Gr.Bakar SV+ZV+POL nadzorna kamera 90 M104 Novska-Tovarnik-DG 230+785 Brod-pos Sibinj SV+ZV+POL ŽCP - 130A -Stražara 148 Sibinj deniveliranje 389 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 364+520 Sis-mos. Gr.Sisak SV+ZV+POL Dion. Si. Ca- Bl. Kut Sisak nadzorna kamera 97 M104 Novska-Tovarnik-DG 256+142 Brod-pos S.P.Selo SV+ZV+POL ŽCP - 48 - Vrbova S.P. Selo deniveliranje 99 M104 Novska-Tovarnik-DG 263+324 Brod-pos S.P.Selo SV+ZV+POL ŽCP - 52-Crnogovci S.P. Selo deniveliranje 92 M104 Novska-Tovarnik-DG 236+802 Brod-pos B.Stupnik SV+ZV+POL ŽCP - 131 - Kuti B Stunik deniveliranje 170 M202 Zagreb Gk - Rijeka 463+131 Karlovač. Draganić SV+ZV+POL nadzorna kamera 78 M104 Novska-Tovarnik-DG 188+118 Osj-bar Strizivojna SV+ZV+POL+D ŽCP Striz. Vrpolje (kolodvorski) Strizivojna vrpolje deniveliranje 173 M202 Zagreb Gk - Rijeka 467+750 Karlovač. Draganić SV+ZV+POL nadzorna kamera 206 M202 Zagreb Gk - Rijeka 554+719 Prim-gor. G.Vrbov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 87 M104 Novska-Tovarnik-DG 216+152 Brod-pos G. Vrba SV+ZV+POL ŽCP 113 - Klis G Vrba deniveliranje 101 M104 Novska-Tovarnik-DG 269+699 Brod-pos Rešetari SV+ZV+POL ŽCP - 55-Rešetari Rešetari deniveliranje 91 M104 Novska-Tovarnik-DG 234+446 Brod-pos B.Stupnik SV+ZV+POL ŽCP - 130-Stari Slatnik B. Stupnik deniveliranje 93 M104 Novska-Tovarnik-DG 238+263 Brod-pos B.Stupnik SV+ZV+POL ŽCP - 132- Brodski Stupnik B. Stupnik deniveliranje 421 M601 Vinkovci-Vukovar 1+925 Vuk-srij. G.Vukovar SV+ZV ŽCP (kolodvorski) Vukovar nadzorna kamera 289 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 37+661 Osj-bar Gr.Đakovo Ukid.i svođ. ŽCP Đakovo 293 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 41+736 Osj-bar Gr.Đakovo SV+ZV+POL ŽCP Đakovo nadzorna kamera 141 M201 DG-Botovo-DugoSelo 497+265 Kop-križ. Sokolovac SV+ZV+POL deniveliranje M202 Zagreb Gk - Rijeka 430+297 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D deniveliranje 155 M202 Zagreb Gk - Rijeka 435+425 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL nadzorna kamera 224 M202 Zagreb Gk - Rijeka 631+996 Prim-gor. Gr.Bakar SV+ZV+POL nadzorna kamera 313 M304 DG - Metković - Ploče 187+680 Dubr-ner. Ploče SV+ZV+POL Rogotin Ploče nadzorna kamera 400 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 390+353 Sis-mos. Lekenik SV+ZV+POL PBA1 Lekenik nadzorna kamera 257 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 13+702 Osj-bar Darda SV+ZV+POL+D ŽCP Švajcarnica Darda deniveliranje 4 M101 DG-Savski Marof-Zagreb Gk 440+074 Zagreb. G.Zapreš. SV+ZV+POL ŽCPR-76 (KOLODVORSKA) ZAPREŠIĆ deniveliranje 497 M604 Oštarije - Knin - Split 235+141 Šib-Knin. Gr.Knin SV+ZV+POL Kosovo, smrt strojovo. nadzorna kamera 499 M604 Oštarije - Knin - Split 236+387 Šib-Knin. Gr.Knin SV+ZV+POL Kosovo nadzorna kamera 217 M202 Zagreb Gk - Rijeka 592+700 Prim-gor. G.Delnice SV+ZV+POL nadzorna kamera 176 M202 Zagreb Gk - Rijeka 475+302 Karlovač. G.Karlov. Ukid.i svođ. 262 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 25+964 Osj-bar G.B.Man. SV+ZV+POL ŽCP Beli Manastir nadzorna kamera M202 Zagreb Gk - Rijeka 429+728 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL nadzorna kamera 219 M202 Zagreb Gk - Rijeka 601+204 Prim-gor. Lokve SV+ZV+POL nadzorna kamera 341 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 71+803 Međim. Mal.Subot. Ukid.i svođ. Nema naziv Mala Subotica 226 M202 Zagreb Gk - Rijeka 643+615 Prim-gor. Gr.Rijeka SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 227 M202 Zagreb Gk - Rijeka 645+040 Prim-gor. Gr.Rijeka SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 228 M202 Zagreb Gk - Rijeka 645+662 Prim-gor. Gr.Rijeka SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 229 M202 Zagreb Gk - Rijeka 646+717 Prim-gor. Gr.Rijeka SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 230 M202 Zagreb Gk - Rijeka 649+581 Prim-gor. Gr.Rijeka SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 343 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 74+467 Međim. D.Kraljev. SV+ZV+POL Nema naziv Općina Donji Kraljevec nadzorna kamera 406 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 409+585 Zagreb. Gr .V.G. SV+ZV+POL Velika Gorica nadzorna kamera 320 M403 Zagreb RkPs-Zagreb Klara (K) 1+178 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL+D deniveliranje 348 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 81+287 Međim. Goričan SV+ZV+POL Nema naziv Općina Goričan nadzorna kamera 232 M202 Zagreb Gk - Rijeka 651+334 Prim-gor. Gr.Rijeka SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 352 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 87+657 Međim. Kotoriba SV+ZV+POL Nema naziv Kotoriba nadzorna kamera 314 M304 DG - Metković - Ploče 192+381 Dubr-ner. Ploče SV+ZV+POL+D Ploče Ploče deniveliranje 209 M202 Zagreb Gk - Rijeka 568+533 Prim-gor. B. Morav. SV+ZV+POL nadzorna kamera 179 M202 Zagreb Gk - Rijeka 486+010 Karlovač. G. D.Resa SV+ZV+POL nadzorna kamera 72 M104 Novska-Tovarnik-DG 153+391 Vuk-srij. G.Vinkovci SV+ZV+POL ŽCP 052 - Gortanova Vinkovci deniveliranje 318 M401 Sesvete - Sava 6+444 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+M.O. deniveliranje 67 M104 Novska-Tovarnik-DG 140+778 Vuk-srij. St.Jankov. SV+ZV+POL ŽCP 033 - Slakovci S. Jankovci deniveliranje 407 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 413+976 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 409 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 416+242 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 237 M203 Rijeka - Šapjane - DG 35+478 Prim-gor. Matulji Ukid.i svođ. 238 M203 Rijeka - Šapjane - DG 38+545 Prim-gor. Matulji Ukid.i svođ. 239 M203 Rijeka - Šapjane - DG 40+413 Prim-gor. Matulji Ukid.i svođ. 503 M604 Oštarije - Knin - Split 242+421 Šib-Knin. Gr.Drniš SV+ZV+M.O. Siverić nadzorna kamera 541 M606 Knin - Zadar 0+870 Šib-Knin. Gr.Knin SV+ZV+POL nadzorna kamera 271 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 6+856 Osj-bar Čepin Ukid.i svođ. ŽCP Željeznička ulica Osijek 465 M604 Oštarije - Knin - Split 129+572 Lič-senj. Gr.Gospić SV+ZV+POL nadzorna kamera 30 M103 Dugo Selo - Novska 20+902 Sis-mos. Gr.Kutina SV+ZV+POL ILOVA KUTINA deniveliranje 584 M607 Perković - Šibenik 1+011 Šib-Knin. G.Šibenik SV+ZV+POL Perković nadzorna kamera 369 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 340+192 Sis-mos. Sunja SV+ZV+POL Dionica Sunja- H. Dubica Sunja nadzorna kamera 376 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 349+783 Sis-mos. Sunja SV+ZV+POL+D Dionica Sunja- H. Dubica Sunja nadzorna kamera 252 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 2+910 Osj-bar Gr.Osijek SV+ZV+POL+MO ŽCP Stražara 3 Osijek nadzorna kamera 415 M601 Vinkovci-Vukovar 5+153 Vuk-srij. Nuštar SV+ZV ŽCP - Nuštar II Nuštar nadzorna kamera 488 M604 Oštarije - Knin - Split 197+060 Zadarska Gračac SV+ZV+POL nadzorna kamera 562 M606 Knin - Zadar 51+702 Zadarska G.Benkov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 527 M604 Oštarije - Knin - Split 295+301 Split-dal. Prgomet SV+ZV+POL Runjići Labin Dalmatinski nadzorna kamera 434 M604 Oštarije - Knin - Split 20+137 Karlovač. Josipdol SV+ZV nadzorna kamera 375 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 349+284 Sis-mos. Sunja SV+ZV+POL nadzorna kamera 582 M606 Knin - Zadar 88+894 Zadarska Bibinje SV+ZV+POL nadzorna kamera 551 M606 Knin - Zadar 25+103 Šib-Knin. Kistanje SV+ZV+POL nadzorna kamera 305 M303 Striz.-Vrpolje - S. Šamac - DG 12+534 Brod-pos V.Kopan. SV+ZV+POL+D ŽCP 003 Jaruge Kopanica-Beravci deniveliranje 448 M604 Oštarije - Knin - Split 88+237 Lič-senj. Perušić SV+ZV+POL nadzorna kamera 452 M604 Oštarije - Knin - Split 98+719 Lič-senj. Perušić SV+ZV+POL nadzorna kamera 58 M103 Dugo Selo - Novska 81+281 Zagreb. G.D.Selo SV+ZV+POL deniveliranje 280 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 21+159 Osj-bar Vuka SV+ZV+POL ŽCP Koritna Đakovo nadzorna kamera 398 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 385+995 Sis-mos. Lekenik SV+ZV+POL Dionica Greda- Lekenik Lekenik nadzorna kamera 399 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 388+808 Sis-mos. Lekenik SV+ZV+POL Dionica Greda- Lekenik Lekenik nadzorna kamera 403 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 395+316 Sis-mos. Lekenik SV+ZV+POL Dionica Greda- Lekenik Lekenik nadzorna kamera 34 M103 Dugo Selo - Novska 30+299 Sis-mos. Gr.Kutina SV+ZV+POL REPUŠNICA KUTINA deniveliranje 450 M604 Oštarije - Knin - Split 95+218 Lič-senj. Perušić SV+ZV nadzorna kamera 393 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 374+742 Sis-mos. Gr.Sisak SV+ZV+POL+D nadzorna kamera 396 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 382+712 Sis-mos. Gr.Sisak SV+ZV+POL nadzorna kamera 245 M203 Rijeka - Šapjane - DG 47+389 Prim-gor. Gr. Rijeka SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 246 M203 Rijeka - Šapjane - DG 50+774 Prim-gor. Gr. Rijeka SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 247 M203 Rijeka - Šapjane - DG 51+593 Prim-gor. Gr. Rijeka SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 248 M203 Rijeka - Šapjane - DG 51+788 Prim-gor. Gr. Rijeka SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 249 M203 Rijeka - Šapjane - DG 52+752 Prim-gor. Gr. Rijeka SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 250 M203 Rijeka - Šapjane - DG 53+027 Prim-gor. Gr. Rijeka SV+ZV+M.O. nadzorna kamera M404 Zagreb Klara - Delta 2+137 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL deniveliranje 306 M303 Striz.-Vrpolje - S. Šamac - DG 13+498 Brod-pos Sikirevci SV+ZV+POL ŽCP 023 - Jaruge Sikirevci Sikirevci nadzorna kamera 133 M201 DG-Botovo-DugoSelo 481+482 Kop-križ. G.Križev. SV+ZV+POL+D deniveliranje 135 M201 DG-Botovo-DugoSelo 484+511 Kop-križ. G.Križev. SV+ZV+POL deniveliranje 266 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 1+673 Osj-bar Gr.Osijek SV+ZV+M.O. ŽCP Bistrička ulica Osijek nadzorna kamera 550 M606 Knin - Zadar 24+303 Šib-Knin. Kistanje SV+ZV+POL nadzorna kamera 304 M303 Striz.-Vrpolje - S. Šamac - DG 10+900 Brod-pos V.Kopan. SV+ZV+POL ŽCP 021 Kopanica-Beravci nadzorna kamera 326 M408 Zagreb RkOs - Mićevac 5+800 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL nadzorna kamera 327 M408 Zagreb RkOs - Mićevac 6+250 G. Zgb G. Zgb SV+ZV+POL nadzorna kamera 324 M407 Sava - Velika Gorica 11+006 Zagreb. Gr .V.G. Ukid.i svođ. 577 M606 Knin - Zadar 74+071 Zadarska Škabrnja SV+ZV+POL nadzorna kamera 307 M303 Striz.-Vrpolje - S. Šamac - DG 20+644 Brod-pos Sl.Šamac SV+ZV+POL+D ŽCP - Kruševica (kolodvorski) Slavonski Šamac deniveliranje 379 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 352+137 Sis-mos. Sunja SV+ZV+POL+D nadzorna kamera 378 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 351+282 Sis-mos. Sunja SV+ZV+POL nadzorna kamera M202 Zagreb Gk - Rijeka 460+145 Zagreb. G.Jastreb. SV+ZV+POL ŽCPR DOMAGOVIĆ 2, PP 14 JASTREBARSKO nadzorna kamera 419 M601 Vinkovci-Vukovar 14+970 Vuk-srij. G.Vukovar SV+ZV+POL+D ŽCP - V.Borovo N. (kolodvorski) Vukovar B.N. nadzorna kamera 22 M103 Dugo Selo - Novska 0+617 Sis-mos. G.Novska SV+ZV+POL+D NOVSKA NOVSKA deniveliranje 25 M103 Dugo Selo - Novska 6+653 Sis-mos. G.Novska SV+ZV+POL STARA SUBOCKA NOVSKA deniveliranje 291 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 38+371 Osj-bar Gr.Đakovo SV+ZV+POL+D ŽCP Đakovo Đakovo deniveliranje 385 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 359+708 Sis-mos. Sunja Ukid.i svođ. Dion. Bl. Kut- Brđani Kr. Sisak 386 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 360+813 Sis-mos. Gr.Sisak SV+ZV+POL Galdovo Sisak nadzorna kamera 388 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 363+027 Sis-mos. Gr.Sisak Ukid.i svođ. Dion. Si. Ca- Bl. Kut Sisak 32 M103 Dugo Selo - Novska 26+965 Sis-mos. Gr.Kutina SV+ZV+POL+MO RADIĆEVA KUTINA deniveliranje 33 M103 Dugo Selo - Novska 28+064 Sis-mos. Gr.Kutina Ukid.i svođ. KUTINA deniveliranje 35 M103 Dugo Selo - Novska 32+474 Sis-mos. Gr.Kutina Ukid.i svođ. KUTINA deniveliranje 103 M104 Novska-Tovarnik-DG 273+744 Brod-pos G.N.Grad. SV+ZV+POL ŽCP - 57-Prvča (kolodvorski) N. Gradiška deniveliranje 144 M201 DG-Botovo-DugoSelo 505+234 Kop-križ. Gr.Kopriv. SV+ZV+POL deniveliranje 412 M601 Vinkovci-Vukovar 0+797 Vuk-srij. G.Vinkov. SV+ZV+POL ŽCP - Vinkovci-Slavija (kolodvorski) Vinkovci nadzorna kamera 31 M103 Dugo Selo - Novska 22+470 Sis-mos. Gr.Kutina Ukid.i svođ. KUTINA deniveliranje 7 M101 DG-Savski Marof-Zagreb Gk 446+274 Zagreb. Brdovec SV+ZV+POL+D ŽCPR-PO ( U KOLODVORU SAVSKI MAROF) PRIGORJE BRDOVEČKO deniveliranje 585 M607 Perković - Šibenik 7+281 Šib-Knin. G.Šibenik SV+ZV+POL Dabar nadzorna kamera 586 M607 Perković - Šibenik 9+446 Šib-Knin. G.Šibenik SV+ZV+POL Dabar nadzorna kamera 587 M607 Perković - Šibenik 12+132 Šib-Knin. G.Šibenik SV+ZV+POL Primorsko Vrpolje nadzorna kamera 588 M607 Perković - Šibenik 14+021 Šib-Knin. G.Šibenik SV+ZV+POL Primorsko Vrpolje nadzorna kamera 589 M607 Perković - Šibenik 15+370 Šib-Knin. G.Šibenik SV+ZV+POL Primorsko Vrpolje nadzorna kamera 590 M607 Perković - Šibenik 16+681 Šib-Knin. G.Šibenik SV+ZV+POL Primorski Sv. Juraj nadzorna kamera 167 M202 Zagreb Gk - Rijeka 457+348 Zagreb. G.Jastreb. SV+ZV+POL nadzorna kamera 519 M604 Oštarije - Knin - Split 275+281 Šib-Knin. Gr.Šibenik SV+ZV+M.O. Koprno nadzorna kamera 520 M604 Oštarije - Knin - Split 275+875 Šib-Knin. Gr.Šibenik SV+ZV+POL Perković nadzorna kamera 131 M201 DG-Botovo-DugoSelo 476+775 Kop-križ. G.Križev. SV+ZV+POL deniveliranje 39 M103 Dugo Selo - Novska 38+022 Sis-mos. Popovača SV+ZV+POL POPOVAČA deniveliranje 182 M202 Zagreb Gk - Rijeka 492+131 Karlovač. G. D.Resa SV+ZV+POL nadzorna kamera 74 M104 Novska-Tovarnik-DG 165+135 Vuk-srij. Ivankovo SV+ZV+POL ŽCP 062 - Ivankovo II Ivankovo deniveliranje 335 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 62+141 Međim. G.Čakov. SV+ZV+M.O. Nema naziv Grad Čakovec nadzorna kamera 49 M103 Dugo Selo - Novska 60+580 Zagreb. G.Ivanić G. Ukid.i svođ. IVANIĆ GRAD deniveliranje 50 M103 Dugo Selo - Novska 61+813 Zagreb. G.Ivanić G. SV+ZV+POL DEANOVEC IVANIĆ GRAD deniveliranje 53 M103 Dugo Selo - Novska 68+768 Zagreb. G.Ivanić G. SV+ZV+POL IVANIĆ GRAD deniveliranje 204 M202 Zagreb Gk - Rijeka 549+357 Prim-gor. G.Vrbov. SV+ZV+POL+D deniveliranje 193 M202 Zagreb Gk - Rijeka 515+810 Karlovač. Gr.Ogulin SV+ZV+POL nadzorna kamera 529 M604 Oštarije - Knin - Split 304+201 Split-dal. G.Kaštela SV+ZV+POL sadine nadzorna kamera 530 M604 Oštarije - Knin - Split 304+728 Split-dal. G.Kaštela SV+ZV+POL Sadine nadzorna kamera 532 M604 Oštarije - Knin - Split 308+422 Split-dal. G.Kaštela SV+ZV+POL Kaštel Stari nadzorna kamera 534 M604 Oštarije - Knin - Split 309+925 Split-dal. G.Kaštela SV+ZV+POL Kaštel Stari nadzorna kamera 537 M604 Oštarije - Knin - Split 314+810 Split-dal. G.Kaštela SV+ZV+POL Kaštel Sućurac nadzorna kamera 197 M202 Zagreb Gk - Rijeka 533+767 Karlovač. Gr.Ogulin SV+ZV+POL nadzorna kamera 198 M202 Zagreb Gk - Rijeka 537+747 Karlovač. Gr.Ogulin SV+ZV+POL+D deniveliranje 201 M202 Zagreb Gk - Rijeka 541+110 Karlovač. Gr.Ogulin SV+ZV+POL+D deniveliranje 24 M103 Dugo Selo - Novska 4+274 Sis-mos. G.Novska Ukid.i svođ. NOVSKA deniveliranje 121 M201 DG-Botovo-DugoSelo 454+747 Zagreb. Gr.Vrbov. SV+ZV+POL deniveliranje 122 M201 DG-Botovo-DugoSelo 455+432 Zagreb. Gr.Vrbov. SV+ZV+POL deniveliranje 123 M201 DG-Botovo-DugoSelo 457+568 Zagreb. Gr.Vrbov. SV+ZV+POL deniveliranje 125 M201 DG-Botovo-DugoSelo 461+093 Zagreb. Gr.Vrbov. SV+ZV+POL+D deniveliranje 207 M202 Zagreb Gk - Rijeka 563+865 Prim-gor. G.Vrbov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 136 M201 DG-Botovo-DugoSelo 485+436 Kop-križ. G.Križev. SV+ZV+M.O. deniveliranje 138 M201 DG-Botovo-DugoSelo 488+659 Kop-križ. G.Križev. SV+ZV+M.O. deniveliranje 139 M201 DG-Botovo-DugoSelo 492+340 Kop-križ. G.Križev. SV+ZV+POL deniveliranje 163 M202 Zagreb Gk - Rijeka 450+894 Zagreb. G.Jastreb. SV+ZV+POL nadzorna kamera 165 M202 Zagreb Gk - Rijeka 452+771 Zagreb. G.Jastreb. SV+ZV+POL nadzorna kamera 166 M202 Zagreb Gk - Rijeka 454+257 Zagreb. G.Jastreb. SV+ZV+POL nadzorna kamera 168 M202 Zagreb Gk - Rijeka 460+002 Zagreb. G.Jastreb. Ukid.i svođ. 38 M103 Dugo Selo - Novska 36+766 Sis-mos. Popovača Ukid.i svođ. POPOVAČA deniveliranje 41 M103 Dugo Selo - Novska 41+931 Sis-mos. Popovača SV+ZV+POL B - 2 POPOVAČA deniveliranje 71 M104 Novska-Tovarnik-DG 150+782 Vuk-srij. G.Vinkovci SV+ZV+POL ŽCP 051 - Mirkovci Vinkovci deniveliranje 365 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 332+688 Sis-mos. Hr.Dubica SV+ZV+POL nadzorna kamera 47 M103 Dugo Selo - Novska 56+146 Zagreb. Križ SV+ZV+POL KRIŽ deniveliranje 288 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 37+222 Osj-bar Gr.Đakovo SV+ZV+POL ŽCP Đakovo nadzorna kamera 146 M201 DG-Botovo-DugoSelo 513+839 Kop-križ. Gr.Kopriv. SV+ZV+POL deniveliranje 192 M202 Zagreb Gk - Rijeka 510+854 Karlovač. Gr.Ogulin SV+ZV+POL nadzorna kamera 110 M104 Novska-Tovarnik-DG 293+635 Sis-mos. G.Novska SV+ZV+POL ŽCP - 64-Borovac N. Gradiška deniveliranje 111 M104 Novska-Tovarnik-DG 296+497 Sis-mos. G.Novska SV+ZV+M.O. ŽCP - 65-Babić sokak (km 297+233) N. Gradiška deniveliranje 113 M104 Novska-Tovarnik-DG 302+159 Sis-mos. G.Novska SV+ZV+POL ŽCP - 68-Vočarica N. Gradiška deniveliranje 114 M104 Novska-Tovarnik-DG 304+841 Sis-mos. G.Novska SV+ZV+POL ŽCP - 70-Stari Grabovac Novska deniveliranje 73 M104 Novska-Tovarnik-DG 162+979 Vuk-srij. Ivankovo SV+ZV+POL ŽCP 061 - Ivankovo polje Ivankovo deniveliranje 55 M103 Dugo Selo - Novska 72+836 Zagreb. Brckovlj. Ukid.i svođ. BRCKOVLJANI deniveliranje 56 M103 Dugo Selo - Novska 73+849 Zagreb. Brckovlj. SV+ZV+POL PREČEC STAJALIŠTE BRCKOVLJANI deniveliranje 413 M601 Vinkovci-Vukovar 2+245 Vuk-srij. G.Vinkov. SV+ZV ŽCP - Žankovac Vinkovci nadzorna kamera 85 M104 Novska-Tovarnik-DG 209+370 Brod-pos Garčin SV+ZV+POL ŽCP 111 - Zadubravlje Garčin deniveliranje 297 M303 Striz.-Vrpolje - S. Šamac - DG 0+314 Osj-bar Strizivojna SV+ZV+POL ŽCP- Striz-Vrpolje (kolodvorski) Strizivojna nadzorna kamera 178 M202 Zagreb Gk - Rijeka 485+231 Karlovač. G. D.Resa SV+ZV+POL nadzorna kamera 181 M202 Zagreb Gk - Rijeka 490+440 Karlovač. G. D.Resa SV+ZV+POL nadzorna kamera 98 M104 Novska-Tovarnik-DG 261+244 Brod-pos S.P.Selo SV+ZV+POL+D ŽCP - 50-S.P.Selo (kolodvorski) S.P. Selo deniveliranje 494 M604 Oštarije - Knin - Split 231+609 Šib-Knin. Gr.Knin SV+ZV+POL Kaldrma Kaldrma nadzorna kamera 496 M604 Oštarije - Knin - Split 234+105 Šib-Knin. Gr.Knin SV+ZV+POL Kosovo nadzorna kamera 222 M202 Zagreb Gk - Rijeka 620+870 Prim-gor. Gr.Bakar SV+ZV+POL nadzorna kamera 225 M202 Zagreb Gk - Rijeka 634+824 Prim-gor. Gr.bakar SV+ZV+POL+D deniveliranje 75 M104 Novska-Tovarnik-DG 171+106 Vuk-srij. Vođinci SV+ZV+POL ŽCP 071 - Vođinci Vođinci deniveliranje 28 M103 Dugo Selo - Novska 16+358 Sis-mos. Lipovljani SV+ZV+POL PILJENICE LIPOVLJANI deniveliranje 43 M103 Dugo Selo - Novska 45+584 Sis-mos. V.Ludina SV+ZV+POL LIPOVICA VELIKA LUDINA deniveliranje 44 M103 Dugo Selo - Novska 46+890 Sis-mos. V.Ludina Ukid.i svođ. VELIKA LUDINA deniveliranje 196 M202 Zagreb Gk - Rijeka 529+860 Karlovač. Gr.Ogulin SV+ZV+POL nadzorna kamera 540 M605 Ogulin - Krpelj 3+648 Karlovač. Gr.Ogulin SV+ZV nadzorna kamera 77 M104 Novska-Tovarnik-DG 186+118 Osj-bar Strizivojna SV+ZV+POL ŽCP 083 Crkveni sokak Strizivojna deniveliranje 29 M103 Dugo Selo - Novska 18+168 Sis-mos. Lipovljani SV+ZV+POL unutar kol.B.JARUGA LIPOVLJANI deniveliranje 126 M201 DG-Botovo-DugoSelo 465+449 Zagreb. Gradec SV+ZV+POL deniveliranje 127 M201 DG-Botovo-DugoSelo 467+164 Zagreb. Gradec SV+ZV+POL deniveliranje 128 M201 DG-Botovo-DugoSelo 469+505 Zagreb. Gradec SV+ZV+M.O. deniveliranje 129 M201 DG-Botovo-DugoSelo 472+580 Zagreb. Gradec SV+ZV+POL deniveliranje 130 M201 DG-Botovo-DugoSelo 474+118 Zagreb. Gradec SV+ZV+POL deniveliranje 80 M104 Novska-Tovarnik-DG 196+200 Brod-pos D.Andrij. SV+ZV+POL ŽCP 093-Polja-Stražara 125 Andrijevci deniveliranje 202 M202 Zagreb Gk - Rijeka 543+803 Prim-gor. G.Vrbov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 203 M202 Zagreb Gk - Rijeka 548+295 Prim-gor. G.Vrbov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 86 M104 Novska-Tovarnik-DG 211+985 Brod-pos G. Vrba SV+ZV+POL ŽCP 112 - Donja Vrba D. Vrba deniveliranje 199 M202 Zagreb Gk - Rijeka 539+028 Karlovač. Gr.Ogulin SV+ZV+POL nadzorna kamera 200 M202 Zagreb Gk - Rijeka 540+448 Karlovač. Gr.Ogulin SV+ZV+POL nadzorna kamera 171 M202 Zagreb Gk - Rijeka 464+506 Karlovač. Draganić SV+ZV+POL nadzorna kamera 172 M202 Zagreb Gk - Rijeka 465+850 Karlovač. Draganić SV+ZV+POL nadzorna kamera 174 M202 Zagreb Gk - Rijeka 470+072 Karlovač. Draganić SV+ZV+POL nadzorna kamera 188 M202 Zagreb Gk - Rijeka 505+324 Karlovač. Gen.Stol SV+ZV+POL nadzorna kamera 108 M104 Novska-Tovarnik-DG 289+809 Brod-pos Okučani SV+ZV+POL ŽCP - 62-Bodegraj Okučani deniveliranje 109 M104 Novska-Tovarnik-DG 291+895 Brod-pos Okučani SV+ZV+POL ŽCP - 63-Lađevac Okučani deniveliranje 195 M202 Zagreb Gk - Rijeka 526+667 Karlovač. Josipdol SV+ZV+POL nadzorna kamera 420 M601 Vinkovci-Vukovar 0+919 Vuk-srij. G.Vukovar SV+ZV ŽCP (kolodvorski) Vukovar B.N. nadzorna kamera 286 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 35+024 Osj-bar Gr.Đakovo SV+ZV+POL ŽCP Đakovo nadzorna kamera 287 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 36+471 Osj-bar Gr.Đakovo Ukid.i svođ. ŽCP Đakovo 290 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 37+979 Osj-bar Gr.Đakovo Ukid.i svođ. ŽCP (km 37+981) Đakovo 292 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 40+080 Osj-bar Gr.Đakovo SV+ZV+POL ŽCP (km 40+085) Đakovo nadzorna kamera 186 M202 Zagreb Gk - Rijeka 500+536 Karlovač. Gen.Stol SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 187 M202 Zagreb Gk - Rijeka 501+213 Karlovač. Gen.Stol SV+ZV+POL nadzorna kamera 189 M202 Zagreb Gk - Rijeka 506+912 Karlovač. Gen.Stol SV+ZV+POL nadzorna kamera 194 M202 Zagreb Gk - Rijeka 523+865 Karlovač. Tounj SV+ZV+POL nadzorna kamera 140 M201 DG-Botovo-DugoSelo 495+925 Kop-križ. Sokolovac SV+ZV+M.O. deniveliranje 457 M604 Oštarije - Knin - Split 107+084 Lič-senj. Gr.Gospić SV+ZV+POL+D nadzorna kamera 461 M604 Oštarije - Knin - Split 119+123 Lič-senj. Gr.Gospić SV+ZV+POL nadzorna kamera 401 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 391+223 Sis-mos. Lekenik SV+ZV+POL nadzorna kamera 346 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 78+550 Međim. D.Kraljev. SV+ZV+POL Nema naziv Općina Donji Kraljevec nadzorna kamera 349 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 82+682 Međim. Gr.Prelog Ukid.i svođ. Nema naziv Grad Prelog 491 M604 Oštarije - Knin - Split 226+157 Šib-Knin. Gr.Knin SV+ZV Potkonje Potkonje nadzorna kamera 493 M604 Oštarije - Knin - Split 229+249 Šib-Knin. Gr.Knin SV+ZV Buronja Kosovo nadzorna kamera 495 M604 Oštarije - Knin - Split 232+824 Šib-Knin. Gr.Knin SV+ZV+POL Kosovo nadzorna kamera 500 M604 Oštarije - Knin - Split 237+592 Šib-Knin. Gr.Knin SV+ZV+POL Kosovo nadzorna kamera 216 M202 Zagreb Gk - Rijeka 591+664 Prim-gor. G.Delnice SV+ZV+POL nadzorna kamera 218 M202 Zagreb Gk - Rijeka 595+807 Prim-gor. G.Delnice SV+ZV+POL nadzorna kamera 502 M604 Oštarije - Knin - Split 241+370 Šib-Knin. Gr.Drniš SV+ZV+POL+D Tepljuh 1 Tepljuh nadzorna kamera 509 M604 Oštarije - Knin - Split 252+325 Šib-Knin. Gr.Drniš SV+ZV+POL+D Žitnić 1 Žitnić nadzorna kamera 510 M604 Oštarije - Knin - Split 253+122 Šib-Knin. Gr.Drniš SV+ZV+POL Žitnić 2 Žitnić nadzorna kamera 221 M202 Zagreb Gk - Rijeka 613+224 Prim-gor. Fužine SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 260 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 21+565 Osj-bar G.B.Man. SV+ZV+POL ŽCP Beli Manastir nadzorna kamera 261 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 23+568 Osj-bar G.B.Man. SV+ZV+POL ŽCP Beli Manastir nadzorna kamera 244 M203 Rijeka - Šapjane - DG 46+215 Prim-gor. Matulji SV+ZV+POL nadzorna kamera 330 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 54+904 Međim. Nedelišće SV+ZV+POL Nema naziv Općina Nedelišće nadzorna kamera 332 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 57+081 Međim. Nedelišće SV+ZV+POL Dunjkovec Općina Nedelišće nadzorna kamera 567 M606 Knin - Zadar 55+950 Zadarska G.Benkov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 459 M604 Oštarije - Knin - Split 115+173 Lič-senj. Gr.Gospić SV+ZV+POL nadzorna kamera 467 M604 Oštarije - Knin - Split 133+603 Lič-senj. Gr.Gospić SV+ZV+POL nadzorna kamera 342 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 73+788 Međim. D.Kraljev. Ukid.i svođ. Nema naziv Općina Donji Kraljevec 345 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 77+345 Međim. D.Kraljev. Ukid.i svođ. Nema naziv Općina Donji Kraljevec 347 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 80+143 Međim. D.Kraljev. Ukid.i svođ. Goričan Općina Goričan 65 M104 Novska-Tovarnik-DG 134+469 Vuk-srij. Nijemci SV+ZV+POL+D ŽCP 031 - Đeletovci (kolodvorski) Đeletovci deniveliranje 215 M202 Zagreb Gk - Rijeka 583+151 Prim-gor. Rav. Gora SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 256 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 10+887 Osj-bar Darda SV+ZV+POL ŽCP Pik Belje I (kolodvorski) Darda nadzorna kamera 258 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 14+754 Osj-bar Darda Ukid.i svođ. ŽCP Darda 69 M104 Novska-Tovarnik-DG 145+658 Vuk-srij. St.Jankov. SV+ZV+POL ŽCP 041 Jankovci (kolodvorski) S. Jankovci deniveliranje 70 M104 Novska-Tovarnik-DG 146+922 Vuk-srij. St.Jankov. SV+ZV+POL+D ŽCP 042 - Stari Jankovci S. Jankovci deniveliranje 213 M202 Zagreb Gk - Rijeka 578+274 Prim-gor. Skrad SV+ZV+POL nadzorna kamera 312 M304 DG - Metković - Ploče 185+875 Dubr-ner. Ploče SV+ZV+POL Rastoka Ploče nadzorna kamera 350 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 84+185 Međim. Sv.Marija SV+ZV+POL Nema naziv Općina Sveta Marija nadzorna kamera 351 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 86+072 Međim. Sv.Marija Ukid.i svođ. Nema naziv Općina Sveta Marija 211 M202 Zagreb Gk - Rijeka 573+856 Prim-gor. Skrad SV+ZV+POL nadzorna kamera 212 M202 Zagreb Gk - Rijeka 577+843 Prim-gor. Skrad SV+ZV+POL nadzorna kamera 214 M202 Zagreb Gk - Rijeka 580+137 Prim-gor. Skrad SV+ZV+POL nadzorna kamera 259 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 16+875 Osj-bar Čeminac SV+ZV+POL ŽCP Čeminac Čeminac nadzorna kamera 208 M202 Zagreb Gk - Rijeka 565+380 Prim-gor. B. Morav. SV+ZV+POL nadzorna kamera 210 M202 Zagreb Gk - Rijeka 571+268 Prim-gor. B. Morav. SV+ZV+POL nadzorna kamera 253 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 6+684 Osj-bar Bilje SV+ZV+POL ŽCP Mesna ind. Bilje nadzorna kamera 64 M104 Novska-Tovarnik-DG 132+200 Vuk-srij. Nijemci SV+ZV+POL ŽCP 023 - Vinkovački Banovci Vinkovački Banovci deniveliranje 416 M601 Vinkovci-Vukovar 7+940 Vuk-srij. Trpinja SV+ZV+POL ŽCP - Pačetin (Bršadin) općia Trpinja nadzorna kamera 66 M104 Novska-Tovarnik-DG 138+160 Vuk-srij. St.Jankov. SV+ZV+POL ŽCP 032 - Orolik Oriolik deniveliranje 68 M104 Novska-Tovarnik-DG 142+768 Vuk-srij. St.Jankov. SV+ZV+POL ŽCP 034 - Srijemske Laze Srijemske Laze deniveliranje 263 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 28+852 Osj-bar G.B.Man. SV+ZV+POL ŽCP Šumarine Beli Manastir nadzorna kamera 380 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 352+943 Sis-mos. Sunja Ukid.i svođ. 381 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 354+012 Sis-mos. Sunja SV+ZV+POL nadzorna kamera 382 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 355+117 Sis-mos. Sunja Ukid.i svođ. 383 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 355+550 Sis-mos. Sunja SV+ZV+POL Dion. Brđani Kr.- Sunja Sunja nadzorna kamera 384 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 357+657 Sis-mos. Sunja SV+ZV+POL nadzorna kamera 563 M606 Knin - Zadar 52+497 Zadarska G.Benkov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 564 M606 Knin - Zadar 53+160 Zadarska G.Benkov. Ukid.i svođ. 234 M203 Rijeka - Šapjane - DG 29+239 Prim-gor. Matulji Ukid.i svođ. 235 M203 Rijeka - Šapjane - DG 29+998 Prim-gor. Matulji SV+ZV+POL nadzorna kamera 236 M203 Rijeka - Šapjane - DG 30+904 Prim-gor. Matulji Ukid.i svođ. 240 M203 Rijeka - Šapjane - DG 41+319 Prim-gor. Matulji SV+ZV+M.O. nadzorna kamera 241 M203 Rijeka - Šapjane - DG 43+039 Prim-gor. Matulji SV+ZV+POL nadzorna kamera 243 M203 Rijeka - Šapjane - DG 45+778 Prim-gor. Matulji SV+ZV+POL+D deniveliranje 61 M104 Novska-Tovarnik-DG 123+924 Vuk-srij. Tovarnik SV+ZV+POL ŽCP 011 Tovarnik (kolodvorski) Tovarnik deniveliranje 501 M604 Oštarije - Knin - Split 240+839 Šib-Knin. Gr.Drniš SV+ZV+POL Tepljuh 2 Tepljuh nadzorna kamera 506 M604 Oštarije - Knin - Split 244+855 Šib-Knin. Gr.Drniš SV+ZV+POL Reljača Drniš nadzorna kamera 507 M604 Oštarije - Knin - Split 247+009 Šib-Knin. Gr.Drniš SV+ZV+POL Drniš nadzorna kamera 511 M604 Oštarije - Knin - Split 254+815 Šib-Knin. Gr.Drniš SV+ZV+POL Žitnić nadzorna kamera 512 M604 Oštarije - Knin - Split 256+726 Šib-Knin. Gr.Drniš SV+ZV Močići Močići nadzorna kamera 147 M201 DG-Botovo-DugoSelo 515+984 Kop-križ. Peteranec SV+ZV+POL deniveliranje 63 M104 Novska-Tovarnik-DG 130+402 Vuk-srij. Nijemci SV+ZV+POL ŽCP 022 - Šidski Banovci Banovci deniveliranje 270 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 6+282 Osj-bar Čepin Ukid.i svođ. ŽCP Vrtna ulica Čepin 274 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 10+107 Osj-bar Čepin Ukid.i svođ. ŽCP I.L.Ribara Čepin 456 M604 Oštarije - Knin - Split 105+282 Lič-senj. Gr.Gospić SV+ZV nadzorna kamera 458 M604 Oštarije - Knin - Split 110+952 Lič-senj. Gr.Gospić SV+ZV nadzorna kamera 462 M604 Oštarije - Knin - Split 122+973 Lič-senj. Gr.Gospić SV+ZV nadzorna kamera 463 M604 Oštarije - Knin - Split 124+165 Lič-senj. Gr.Gospić SV+ZV nadzorna kamera 464 M604 Oštarije - Knin - Split 128+004 Lič-senj. Gr.Gospić SV+ZV+POL nadzorna kamera 466 M604 Oštarije - Knin - Split 132+214 Lič-senj. Gr.Gospić SV+ZV nadzorna kamera 468 M604 Oštarije - Knin - Split 137+263 Lič-senj. Gr.Gospić SV+ZV+POL nadzorna kamera 148 M201 DG-Botovo-DugoSelo 519+474 Kop-križ. Drnje SV+ZV+POL+D deniveliranje 150 M201 DG-Botovo-DugoSelo 522+717 Kop-križ. Drnje SV+ZV+POL deniveliranje 62 M104 Novska-Tovarnik-DG 128+598 Vuk-srij. Tovarnik SV+ZV+POL ŽCP 021 - Ilača Ilača deniveliranje 417 M601 Vinkovci-Vukovar 11+140 Vuk-srij. Trpinja SV+ZV+POL ŽCP - Bršadin Općina Trpinja nadzorna kamera 356 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 307+711 Sis-mos. Gr.Novska SV+ZV+POL Jug Novska nadzorna kamera 428 M604 Oštarije - Knin - Split 7+625 Karlovač. Josipdol SV+ZV+POL nadzorna kamera 433 M604 Oštarije - Knin - Split 17+276 Karlovač. Josipdol SV+ZV+POL+D nadzorna kamera 460 M604 Oštarije - Knin - Split 117+089 Lič-senj. Gr.Otočac SV+ZV nadzorna kamera 308 M304 DG - Metković - Ploče 176+453 Dubr-ner. K.Norin. SV+ZV+POL Kula Norinska Kula Norinska nadzorna kamera 418 M601 Vinkovci-Vukovar 12+168 Vuk-srij. Trpinja SV+ZV ŽCP - Bršadin-Lipovača OpćinaTrpinja nadzorna kamera 486 M604 Oštarije - Knin - Split 188+508 Zadarska Gračac SV+ZV+POL nadzorna kamera 487 M604 Oštarije - Knin - Split 193+812 Zadarska Gračac SV+ZV+POL nadzorna kamera 489 M604 Oštarije - Knin - Split 197+861 Zadarska Gračac SV+ZV+POL nadzorna kamera 523 M604 Oštarije - Knin - Split 283+394 Split-dal. Prim.Dol. SV+ZV+POL Balovi 2 Primorski Dolac nadzorna kamera 556 M606 Knin - Zadar 39+992 Zadarska G.Benkov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 557 M606 Knin - Zadar 46+420 Zadarska G.Benkov. Ukid.i svođ. 558 M606 Knin - Zadar 47+100 Zadarska G.Benkov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 559 M606 Knin - Zadar 47+660 Zadarska G.Benkov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 560 M606 Knin - Zadar 50+400 Zadarska G.Benkov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 565 M606 Knin - Zadar 54+697 Zadarska G.Benkov. SV+ZV+POL nadzorna kamera 566 M606 Knin - Zadar 55+303 Zadarska G.Benkov. Ukid.i svođ. 568 M606 Knin - Zadar 57+204 Zadarska G.Benkov. SV+ZV nadzorna kamera 522 M604 Oštarije - Knin - Split 282+474 Split-dal. Prim.Dol. SV+ZV+POL Balovi 1 Primorski Dolac nadzorna kamera 526 M604 Oštarije - Knin - Split 287+324 Split-dal. Prim.Dol. SV+ZV Fratrov Primorski Dolac nadzorna kamera 528 M604 Oštarije - Knin - Split 296+105 Split-dal. Prgomet SV+ZV+POL Maljkovići Labin Dalmatinski nadzorna kamera 309 M304 DG - Metković - Ploče 177+335 Dubr-ner. K.Norin. SV+ZV+POL Krvavac II Kula Norinska nadzorna kamera 435 M604 Oštarije - Knin - Split 22+661 Karlovač. Plaški SV+ZV+POL+D nadzorna kamera 282 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 24+980 Osj-bar Semeljci SV+ZV+POL ŽCP Semeljci Semeljci nadzorna kamera 333 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 58+338 Međim. Nedelišće SV+ZV+POL Nema naziv Općina Nedelišće (smrtni slučaj) nadzorna kamera 427 M604 Oštarije - Knin - Split 7+117 Karlovač. Josipdol SV+ZV+POL nadzorna kamera 429 M604 Oštarije - Knin - Split 8+934 Karlovač. Josipdol SV+ZV+POL nadzorna kamera 431 M604 Oštarije - Knin - Split 12+077 Karlovač. Josipdol SV+ZV nadzorna kamera 432 M604 Oštarije - Knin - Split 14+089 Karlovač. Josipdol SV+ZV nadzorna kamera 311 M304 DG - Metković - Ploče 183+211 Dubr-ner. Komin SV+ZV+POL Komin Ploče nadzorna kamera 514 M604 Oštarije - Knin - Split 260+080 Šib-Knin. Unešić SV+ZV+POL Planjane nadzorna kamera 515 M604 Oštarije - Knin - Split 262+025 Šib-Knin. Unešić SV+ZV Planjane Planjane nadzorna kamera 517 M604 Oštarije - Knin - Split 266+619 Šib-Knin. Unešić Ukid.i svođ. 518 M604 Oštarije - Knin - Split 267+400 Šib-Knin. Unešić SV+ZV+POL Unešić nadzorna kamera 374 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 346+694 Sis-mos. Sunja SV+ZV+POL nadzorna kamera 483 M604 Oštarije - Knin - Split 171+646 Zadarska Gračac SV+ZV+POL nadzorna kamera 485 M604 Oštarije - Knin - Split 187+129 Zadarska Gračac SV+ZV+POL nadzorna kamera 490 M604 Oštarije - Knin - Split 200+375 Zadarska Gračac SV+ZV+POL nadzorna kamera 424 M602 Škrljevo - Bakar 9+868 Prim-gor. Gr.Bakar M.O. nadzorna kamera 436 M604 Oštarije - Knin - Split 25+207 Karlovač. Plaški SV+ZV nadzorna kamera 438 M604 Oštarije - Knin - Split 27+854 Karlovač. Plaški SV+ZV nadzorna kamera 439 M604 Oštarije - Knin - Split 29+893 Karlovač. Plaški SV+ZV nadzorna kamera 440 M604 Oštarije - Knin - Split 32+030 Karlovač. Plaški SV+ZV+POL nadzorna kamera 445 M604 Oštarije - Knin - Split 60+240 Lič-senj. Vrhovine SV+ZV+POL nadzorna kamera 281 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 22+765 Osj-bar Semeljci SV+ZV+POL ŽCP Semeljci nadzorna kamera 581 M606 Knin - Zadar 87+887 Zadarska Bibinje SV+ZV+POL nadzorna kamera 449 M604 Oštarije - Knin - Split 93+409 Lič-senj. Perušić SV+ZV+POL nadzorna kamera 453 M604 Oštarije - Knin - Split 100+198 Lič-senj. Perušić SV+ZV+POL+D nadzorna kamera 454 M604 Oštarije - Knin - Split 101+190 Lič-senj. Perušić SV+ZV+POL nadzorna kamera 446 M604 Oštarije - Knin - Split 65+941 Lič-senj. Vrhovine SV+ZV nadzorna kamera 285 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 33+325 Osj-bar Viškovci SV+ZV+POL ŽCP Viškovci Viškovci nadzorna kamera 444 M604 Oštarije - Knin - Split 43+387 Karlovač. Saborsko SV+ZV+POL nadzorna kamera 276 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 14+410 Osj-bar Vladislavci SV+ZV+POL ŽCP Vladislavci Vladislavci nadzorna kamera 441 M604 Oštarije - Knin - Split 37+580 Karlovač. Saborsko SV+ZV+POL nadzorna kamera 482 M604 Oštarije - Knin - Split 160+247 Zadarska Gračac SV+ZV+POL nadzorna kamera 484 M604 Oštarije - Knin - Split 181+944 Zadarska Gračac SV+ZV nadzorna kamera 264 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 30+821 Osj-bar G.B.Man. Ukid.i svođ. ŽCP Beli Manastir 366 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 337+232 Sis-mos. Sunja SV+ZV+POL nadzorna kamera 367 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 338+412 Sis-mos. Sunja Ukid.i svođ. 368 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 338+990 Sis-mos. Sunja SV+ZV+POL Dionica Sunja- H. Dubica Sunja nadzorna kamera 370 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 341+736 Sis-mos. Sunja SV+ZV+POL Dionica Sunja- H. Dubica Sunja nadzorna kamera 371 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 343+052 Sis-mos. Sunja SV+ZV+POL Dionica Sunja- H. Dubica Sunja nadzorna kamera 372 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 344+017 Sis-mos. Sunja Ukid.i svođ. Dionica Sunja- H. Dubica Sunja 373 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 345+002 Sis-mos. Sunja Ukid.i svođ. Dionica Sunja- H. Dubica Sunja 377 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 350+870 Sis-mos. Sunja SV+ZV+POL Dionica Sunja- H. Dubica Sunja nadzorna kamera 298 M303 Striz.-Vrpolje - S. Šamac - DG 1+504 Brod-pos Vrpolje SV+ZV+POL ŽCP 001 - Vrpolje Vrpolje nadzorna kamera 555 M606 Knin - Zadar 32+451 Šib-Knin. Kistanje SV+ZV+POL nadzorna kamera 442 M604 Oštarije - Knin - Split 40+041 Karlovač. Saborsko SV+ZV+POL nadzorna kamera 443 M604 Oštarije - Knin - Split 42+552 Karlovač. Saborsko SV+ZV nadzorna kamera 303 M303 Striz.-Vrpolje - S. Šamac - DG 9+444 Brod-pos V.Kopan. SV+ZV+POL+MO ŽCP Kop.Beravci (kolodvorski) Kopanica-Beravci nadzorna kamera 295 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 45+016 Osj-bar Strizivojna SV+ZV+POL ŽCP Strizivojna deniveliranje 296 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 45+523 Osj-bar Strizivojna Ukid.i svođ. ŽCP Strizivojna 283 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 28+271 Osj-bar Viškovci SV+ZV+POL ŽCP Viškovci nadzorna kamera 284 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 29+837 Osj-bar Viškovci SV+ZV+POL ŽCP Viškovci nadzorna kamera 277 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 15+717 Osj-bar Vladislavci Ukid.i svođ. ŽCP Vladislavci 278 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 16+051 Osj-bar Vladislavci SV+ZV+POL ŽCP Dopsin Vladislavci nadzorna kamera 279 M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje 18+607 Osj-bar Vuka SV+ZV+POL ŽCP Hrastovac-Vučki Vuka nadzorna kamera 357 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 312+785 Sis-mos. Jasenov. SV+ZV+POL+D KOŠUTARICA JASENOVAC nadzorna kamera 451 M604 Oštarije - Knin - Split 96+880 Lič-senj. Perušić SV+ZV nadzorna kamera 455 M604 Oštarije - Knin - Split 103+372 Lič-senj. Perušić SV+ZV nadzorna kamera 548 M606 Knin - Zadar 21+430 Šib-Knin. Kistanje SV+ZV+POL nadzorna kamera 422 M602 Škrljevo - Bakar 4+798 Prim-gor. Kostrena M.O. nadzorna kamera 471 M604 Oštarije - Knin - Split 144+445 Lič-senj. Lovinac SV+ZV+POL+D nadzorna kamera 359 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 318+865 Sis-mos. Jasenov. SV+ZV+POL VIŠNJICA JASENOVAC nadzorna kamera 473 M604 Oštarije - Knin - Split 146+370 Lič-senj. Lovinac SV+ZV+POL nadzorna kamera 475 M604 Oštarije - Knin - Split 148+808 Lič-senj. Lovinac SV+ZV+POL nadzorna kamera 447 M604 Oštarije - Knin - Split 68+624 Lič-senj. Vrhovine SV+ZV+POL nadzorna kamera 353 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 91+211 Međim. Kotoriba SV+ZV+POL Nema naziv Kotoriba deniveliranje 583 M606 Knin - Zadar 89+546 Zadarska Bibinje SV+ZV nadzorna kamera 469 M604 Oštarije - Knin - Split 139+975 Lič-senj. Lovinac SV+ZV nadzorna kamera 470 M604 Oštarije - Knin - Split 142+168 Lič-senj. Lovinac SV+ZV nadzorna kamera 472 M604 Oštarije - Knin - Split 145+324 Lič-senj. Lovinac SV+ZV nadzorna kamera 474 M604 Oštarije - Knin - Split 147+640 Lič-senj. Lovinac SV+ZV nadzorna kamera 476 M604 Oštarije - Knin - Split 150+396 Lič-senj. Lovinac SV+ZV nadzorna kamera 477 M604 Oštarije - Knin - Split 151+797 Lič-senj. Lovinac SV+ZV nadzorna kamera 478 M604 Oštarije - Knin - Split 153+472 Lič-senj. Lovinac SV+ZV nadzorna kamera 479 M604 Oštarije - Knin - Split 155+322 Lič-senj. Lovinac M.O. nadzorna kamera 480 M604 Oštarije - Knin - Split 156+621 Lič-senj. Lovinac SV+ZV nadzorna kamera 481 M604 Oštarije - Knin - Split 157+775 Lič-senj. Lovinac SV+ZV nadzorna kamera 576 M606 Knin - Zadar 73+330 Zadarska Škabrnja SV+ZV+POL nadzorna kamera 299 M303 Striz.-Vrpolje - S. Šamac - DG 3+760 Brod-pos Vrpolje SV+ZV+POL ŽCP 012 Vrpolje nadzorna kamera 547 M606 Knin - Zadar 19+720 Šib-Knin. Kistanje SV+ZV+POL nadzorna kamera 549 M606 Knin - Zadar 22+595 Šib-Knin. Kistanje Ukid.i svođ. 552 M606 Knin - Zadar 25+594 Šib-Knin. Kistanje Ukid.i svođ. 553 M606 Knin - Zadar 27+263 Šib-Knin. Kistanje SV+ZV+POL nadzorna kamera 554 M606 Knin - Zadar 31+502 Šib-Knin. Kistanje SV+ZV+POL nadzorna kamera 361 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 322+813 Sis-mos. Hr.Dubica SV+ZV+POL nadzorna kamera 362 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 324+438 Sis-mos. Hr.Dubica SV+ZV+POL nadzorna kamera 363 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 326+447 Sis-mos. Hr.Dubica SV+ZV+POL nadzorna kamera 364 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 328+666 Sis-mos. Hr.Dubica SV+ZV+POL nadzorna kamera 358 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 315+614 Sis-mos. Jasenov. SV+ZV+POL JASENOVAC JASENOVAC nadzorna kamera 360 M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska 320+502 Sis-mos. Jasenov. Ukid.i svođ. Dionica H. Dubica- Novska Jasenov. 300 M303 Striz.-Vrpolje - S. Šamac - DG 6+337 Brod-pos V.Kopan. SV+ZV+POL ŽCP 013 Kopanica-Beravci nadzorna kamera 301 M303 Striz.-Vrpolje - S. Šamac - DG 8+058 Brod-pos V.Kopan. SV+ZV+POL ŽCP 014 Kopanica-Beravci nadzorna kamera 302 M303 Striz.-Vrpolje - S. Šamac - DG 8+861 Brod-pos V.Kopan. SV+ZV+POL ŽCP Kopanica-Beravci nadzorna kamera 571 M606 Knin - Zadar 61+797 Zadarska Polača SV+ZV+POL nadzorna kamera 580 M606 Knin - Zadar 79+293 Zadarska Zemun. D. Ukid.i svođ. 574 M606 Knin - Zadar 71+240 Zadarska Škabrnja Ukid.i svođ. 575 M606 Knin - Zadar 72+340 Zadarska Škabrnja SV+ZV nadzorna kamera 578 M606 Knin - Zadar 75+937 Zadarska Škabrnja SV+ZV+POL nadzorna kamera 569 M606 Knin - Zadar 59+612 Zadarska Polača Ukid.i svođ. 570 M606 Knin - Zadar 60+216 Zadarska Polača SV+ZV+POL nadzorna kamera 572 M606 Knin - Zadar 67+051 Zadarska Polača SV+ZV+POL nadzorna kamera 573 M606 Knin - Zadar 67+570 Zadarska Polača Ukid.i svođ. 542 M606 Knin - Zadar 12+038 Šib-Knin. Ervenik SV+ZV+POL nadzorna kamera 543 M606 Knin - Zadar 12+393 Šib-Knin. Ervenik Ukid.i svođ. 544 M606 Knin - Zadar 13+430 Šib-Knin. Ervenik SV+ZV+POL nadzorna kamera 545 M606 Knin - Zadar 15+024 Šib-Knin. Ervenik SV+ZV+POL nadzorna kamera 546 M606 Knin - Zadar 16+950 Šib-Knin. Ervenik SV+ZV+POL nadzorna kamera 355 M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG 92+873 Međim. Kotoriba Ukid.i svođ. Nema naziv Kotoriba 265 M301 DG - Beli Manastir - Osijek 31+751 Osj-bar Petrovac SV+ZV+POL ŽCP Petrovac nadzorna kamera Nije prihvaćen Konačno tehničko rješenje svih ŽCP-a i PP-a u skladu je s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a metodologija vrednovanja težine identificiranih kriterija jednoznačno je primijenjena na sve prijelaze.
8 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE 4.4.  Liste prioriteta rješavanja ŽCP-a i PP-a, Tablica 4: Lista prioriteta rješavanja svih ŽCP-a i PP-a u Republici Hrvatskoj Tablica 4: Lista prioriteta rješavanja svih ŽCP-a i PP-a u Republici Hrvatskoj – u tablici nedostaju rubrike utvrđenih kriterija zašto su izabrani kao prioriteti, a treba izbaciti županije i gardove. Ovako se ne zna opet zašto je koji prijelaz prioritet. Primljeno na znanje Metodologija vrednovanja težine identficiranih kriterija obrazložena je u poglavlju 4. U tablicama su sadržani svi relevantni podaci za Program.
9 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE 5.  DODATNE MJERE ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI ŽCP-A I PP-A, 5.2. Integralno planiranje sigurnosti ŽCP-a i PP-a Dodati novu točku: 5.3 Preventivno edukativne akcije 1. U osnovnim školama, kod mladih osoba, kroz Tehničku kulturu podizati svjesnost o opasnostima na ŽCP-ima 2. U autoškolama povećati naglasak na opasnosti prijelaza preko pruge 3. Organizirati posebne edukativne akcije za ugrožene skupine koje češće stradavaju (vozači traktora i slično) 4. Osigurati veći budžet za preventivne akcije željezničkih poduzeća (npr. Vlak je uvijek brži) 5. Napraviti rješenje problema prijelaza preko industrijskog kolosijeka koji često navikavaju vozače da je u redu proći bez stajanja na znak STOP Prihvaćen Navedeni prijedlog biti će obrađen u poglavlju 5.2.