Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI Budući da se osoba s invaliditetom može pojaviti kao počinitelj nasilja u obitelji, Pravobraniteljica smatra kako je dio Nacrta Pravilnika o načinu provedbe mjere obveznog liječenja od ovisnosti - PRILOG 1, EVIDENCIJA ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI, potrebno upotpuniti. Naime, u zaključnim zapažanjima i preporukama o inicijalnom izvješću Odbor UN-a dao je Republici Hrvatskoj preporuku o potrebi sakupljanja statističkih podataka: Statistika i prikupljanje podataka (čl. 31.) 49. Odbor je zabrinut jer sustav prikupljanja podataka ne omogućava državi potpisnici da prikuplja informacije potrebne za planiranje i pripremu strategije za realizaciju njezinih dužnosti koje proizlaze iz Konvencije….. 50. Preporuka je Odbora da država potpisnica sustavno pregledava i preoblikuje sustav prikupljanja podataka u mjeri koja se odnosi na žene i muškarce s invaliditetom te da bude aktivno uključena i da se blisko savjetuje s osobama s invaliditetom i njihovim predstavničkim organizacijama. Imajući u vidu preporuku Odbora UN-a, Pravobraniteljica predlaže da se EVIDENCIJA ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI (Prilog 1) upotpuni na način da bude vidljivo primjenjuje li se zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti na osobu s invaliditetom ili na osobu bez invaliditeta. Pravobraniteljica predlaže da se uvede nova točka između točke 3. i točke 4. Evidencije Pravilnika. Detaljnijom razradom prikupit će se konkretniji podaci koji će biti podloga za daljnje aktivnosti, a ujedno će se omogućiti i ispunjavanje preporuke Odbora. Prihvaćen Prihvaćen.
2 Jadranka Zorić PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI, Članak 3. U Hrvatskoj postoje i privatne zdravstene ustanove, privatne prakse kako psihijatara, tako i psihologa, socijalnih pedagoga i dr. struka koji se bave područjem zaštite i liječenja mentalnog zdravlja. ovako formiranim člankom ne dopušta se konkurencija između organizacija, i to direktno na osnovi vlasništva, što je neprihvatljivo u demokratskim društvima. dr.sc. Jadranka Zorić, prof. psih. spec. kliničke psihologije, stalna sudska vještakinja za psihologiju Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Jadranka Zorić PRAVILNIK O NAČINU PROVEDBE ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI, Članak 7. doktor medicine specijalist nije jedini koji bi mogao izraditi plan terapijskog postupka za osobu. Nije prihvatljivo da se te stručnjake posebno apostrofira a da se svi ostali koji vrlo kvalitetno sudjeluju i djeluju u terapijskom timu, obuhvate nazivom terapijskog tima, Ovako formiranim člankom se prejudicira da je dr.med. iznad ostalih članova terapijskog tima (psihologa, socijalnih radnika, socijalnih pedagoga, medicinskih sestara) što je protivno normalnim uzusima timskog rada. Dakle, potrebno je pobrojiti sve članove tima ili nikog posebno isticati. Ovo se onda poroteže i na ostale članke koji dalje slijede u Pravilniku. dr.sc. Jadranka Zorić, prof. psih. spec. kliničke psihologije, stalna sudska vještakinja za psihologiju Nije prihvaćen Terapijski plan izrađuje doktor medicine specijalist u suradnji s terapijskim timom koji može biti i daleko širi od navedenog, a što ovisi o medicinskoj indikaciji. Utvrđivanje članova tima kako se traži može ugroziti mogućnost pružanja cjelovite zdravstene zaštite.