Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o pravilima izdavanja certifikata o sukladnosti s propisima o hrani

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI, Članak 5. Članice HGK ističu da u Pravilniku nije naveden vremenski rok u kojem je Ministarstvo dužno izdati certifikat. Svako čekanje na certifikat dulje od 7 dana sigurno predstavlja gubitak izvoznih poslova. Stoga se predlaže u pravilnik ugraditi objektivno najkraći mogući rok za izdavanje certifikata. Ističemo da u zapadnim zemljama taj postupak traje 24 do 48 sati. Nadalje, vezano na odredbu stavka 4. ističemo da su specifikacije kategorizirane kao poslovna tajna te ne bi trebale biti sastavni dio spisa/predmeta za izdavanje certifikata o sukladnosti hrane. Specifikacija proizvoda je dostupna na uvid nadležnim inspekcijama prilikom provođenja nadzora. Zato predlažemo izmijeniti stavak 4. tako da glasi: (4) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka izvoznik dostavlja i ažurirani tekst označavanja proizvoda i/ili specifikaciju na hrvatskom ili engleskom jeziku za svaki proizvod naveden u zahtjevu sukladno uputama koje se objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 HGK PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI Hrvatska gospodarska komora u potpunosti podražava donošenje ovog Pravilnika. Držimo da bi postupak izrade ovoga Pravilnika trebao biti općeprihvaćen kao model izrade propisa. Prije svega želimo zahvaliti stručnjacima Ministarstva zdravstva koji su neposredno sudjelovali u izradi ovoga Pravilnika, pri čemu naročito ističemo dobru suradnju Ministarstva s predstavnicima industrije, odnosno uvažavanje, razmatranje i usvajanje dijela stavova naših članica. Međutim, moramo iznijeti i prigovor na protek vremena od trenutka kad je Pravilnik bio završen do trenutka kad je objavljen. Kad se krenulo u izradu ovog Pravilnika postojao je niz problema koje su predstavnici industrije isticali: potvrde su izdavane isključivo na hrvatskom jeziku, nepotrebno preveliko administrativno opterećenje zbog vremenski zahtjevne pripreme dokumentacije koja se ponavlja kod svakog zasebnog izvoza, nemogućnost izdavanja Zdravstvenog certifikata bez laboratorijske analize proizvoda pa čak i kada to zemlja uvoznica ne zahtjeva, netransparentan i neučinkovit, dug postupak, prevelik broj različitih modela certifikata koje traže zemlje uvoznice, itd. Vjerujemo da će se ovim Pravilnikom otkloniti većina navedenih problema, što će nesporno doprinijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Čak i ako se u primjeni Pravilnika pojave poteškoće, suradnja koju smo ostvarili tijekom njegove izrade pravi je put ka rješavanju problema. Izuzetno je bitno da je napravljen ovaj prvi korak. U nastavku ćemo dati nekoliko primjedaba naših članica na pojedine odredbe Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Marijan Katalenić PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI, Članak 2. Ne znam je li autorima jasno da se izdavanjem CERTIFIKATA za hranu preuzima i ODGOVORNOST za dotičnu pošiljku hrane i preuzimanje svih pravnih posljedica koje nastaju ako se utvrdi da hrana za koju je izdan certifikat nije zdravstveno isšravna, odnosno da nije ona hrana za koju se u certifikatu Ministarstva zdravstva tvrdi da je. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Marijan Katalenić PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI, PRILOG II. Također se i ovdje ne poznaje stvarna uloga certifikata a to je praćenje točno određene pošiljke hrane. Višektratni certifikat to nije pa se postavlja pitanje što je autor mislio s time. Očito će za sve , ako prođe, a nadam se na neće, biti potrebna višednevna edukacija da se razjasni što je autor mislio s ovim i koliko to proizvođača hrane zapravo košta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Marijan Katalenić PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI, PRILOG II. Dijelovi tablice Priloga II a koji se odnose na sastav su prostorno mali dok se u jednom dijelu spominje lot proizvoda koji se inače više kao oznaka ne koristi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Marijan Katalenić PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI, PRILOG II. U prilogu II nije navedena koja se dokumentacija treba dostaviti. Naime propozicije dokumentacije moraju biti jasno definirane jer je ta dokumentacija ključ sve. Ovako formalni pristup ponovo kazuje na površnost predlagatelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Marijan Katalenić PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI, Članak 8. Jasno je da su rokovi kratki i administrativno zadani. O rokovima treba pitati proizvođače hrane. Iznimke u stavku 2 govore opet o neshvaćanju prave prirode certifikata nego ukazuju amo na formalnost, papirometriju cijelog procesa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Marijan Katalenić PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI, Članak 6. Ovdje se jasno vidi propust u razmišljanju i administrativnom pristupu. Naime certifikat se MORA odnositi na pošiljku hrane a kupca u trećoj zemlji ne interesira stanje proizvođača jer se ionako podrazumijeva da mora raditi po EU propisima. Provođenje propisa EU je stvar države članice i nadležnog tijela i smatra se pod normalno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Marijan Katalenić PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI, Članak 5. Upravo u ovaj članak pokazuje administrativnu ulogu Ministarstva kojem se sve treba pripremiti, prilagoditi vrijeme proizvodnje pa i lako pokvarljive hrane i donijeti samo na potpis. Ako je ovaj postupak besplatan , bez nameta za proizvođača hrane, onda je to olakotna okolnost ali ako nije onda je to novi namet na proizvođača hrane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Marijan Katalenić PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI, Članak 3. Zemlje uvoznice traže certifikat za točno određenu hranu, onu koja se trenutno uvozi u određenu zemlju tako da se iz ovog članka vidi tromost sustava, loše praćenje pošiljke jer očito autor ovog Pravilnika nikad nije bio u stvarnoj prilici vidjeti kako sustav certificiranja pošiljki hrane funkcionira. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Marijan Katalenić PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI, Članak 2. Zašto se koriste posebno, odvojeno pojmovi "higijena hrane" i " mikrobiološki kriteriji" a ne pojam "zdravstvena ispravnost" ili možda šire "sigurnost " hrane. Jasno je, onima koji hranu promatraju kao cjelinu da se ovdje ne spominje niti osnovni pojam identifikacije hrane kao takve , dakle i kriteriji "kvalitete" odnosno sastava. Samim time certifikat će se odnositi samo na parcijalni dio hrane, pa zbog toga nema smisla. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Marijan Katalenić PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI, Članak 1. Općenito propisi koji na administrativan način daju pravo Ministarstvu/Ministarstvima da reguliraju protok hrane a da nemaju kontinuirani uvid u stane hrane u trenutku izdavanja certifikata niti dobru predodžbu o povijesti hrane je neprihvatljivo. Naime druge zemlje traže "Health certificate" a ne ovu tvorevinu koja nije poznata kao takva. Zna se da ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT mora podržavati ocjena zdravstvene ispravnosti prema propisima EU kao i identifikacija proizvoda. To je koncentracija adminstriranja koja će se pokazati kao usko grlo za izvoznike hrane, spriječiti će tijek brzog protoka robe i biti će svrha sama sebi jer ju zemlje uvoznice hrvatske hrane ne traže pa se postavlja svrha ovog certifikata. Još ako i košta izvoznika....? Osim toga izdavanje certifikata koji su predmet ovog pravilnika odnosi se samo na hranu koj je pod nadzorom Ministarstva zdravstva i nije univerzalna tako da će uvijek biti sporna hrana koja je miješana. Veterinarski nadzor i protok hrane animalnog podrijetla je drugačije riješen, međunarodnim dogovorom, pa se postavlja pitanje autorima Pravilnika je li bi ujednačavanje sustava bila bolje prepoznata činjenica ili se zapravo želi zaposliti više ljudi u Ministarstvo zdravlja jer ovo neće biti jednostavna i brza radnja ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI, Članak 1. Kako se odredbe ovog Pravilnika odnose na objekte u nadležnosti sanitarne inspekcije, nameće se pitanje što je s objektima koji istovremeno mogu biti u nadležnosti i sanitarne i veterinarske inspekcije jer se radi o objektima s hranom ne životinjskog podrijetla za koju se u trenutku izvoza sa sigurnošću ne može utvrditi radi li se o hrani namijenjenoj ishrani ljudi ili hrani za životinje (npr. žitarice). Stoga smatramo da bi ovim Pravilnikom trebalo, na jasan i nedvojben način, definirati u nadležnosti koje inspekcije će biti navedeni objekti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI, PRILOG II. Rok od 8 dana za ishođenje certifikate o slobodnoj prodaji iz Priloga 2. Pravilnika nisu realni. Predlažemo da se rok za ishođenje certifikata najavi najdalje 2 dana prije otpreme jer prodavatelj nije u mogućnosti izvršiti promptno isporuku roba. Osim toga, broj računa i kilaža poznati su tek po utovaru roba (žitarica) pa ih je nemoguće navesti prilikom ishođenja certifikata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 SANJA KALŠAN PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI Smatram da je Pravilnik u potpunosti korektan i prihvatljiv za Industriju te ga u potpunosti PODRŽAVAM. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 SANJA KALŠAN PRAVILNIK O PRAVILIMA IZDAVANJA CERTIFIKATA O SUKLADNOSTI S PROPISIMA O HRANI, Članak 5. ".... , najkasnije osam radnih dana prije očekivanog datuma izvoza" Ako se isti može zamijeniti "...najkasnije osam radnih dana prije očekivanog datuma izdavanja certifikata" iz razloga sto se često koriste kontejneri ( različitih gabarita(dimenzija) pa je definiranje količine upitno do samog utovara, a certifikat se može još pričekati 8 dana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.