Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Povjerenik za informiranje UREDBU, IX. KLASIFIKACIJA PODATAKA PREMA DOSTUPNOSTI Komentar na članak 18. stavak 4.: Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), kojim su preuzete odredbe Direktive 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27.6.2013.), propisana je obveza svih tijela javne vlasti da, u svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija, na svojim internetskim stranicama u strojno čitljivom formatu i otvorenom obliku objavljuju informacije, odnosno skupove podataka (baze, registre, evidencije, upisnike, liste, popise itd.) koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koje ne postoje zakonska ograničenja pristupa i ponovne uporabe. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nadležno je za vođenje Registra projekata, koji sadrži javno dostupne podatke, navedene u članku 18. stavku 2. Uredbe. Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo nadležno za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te tijelo koje nadzire provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama, smatra potrebnim ukazati na zakonsku obvezu objave navedenih javno dostupnih podataka iz Registra projekata u strojno čitljivom formatu, s ciljem ostvarenja zahtjeva koje pred tijela javne vlasti postavlja navedena europska Direktiva i članak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama. Stoga Povjerenik za informiranje predlaže da se stavak 4. članka 18. nadopuni, odnosno izmijeni na sljedeći način: (4) Javno dostupni podaci iz Registra projekata dostupni su u strojno čitljivom formatu na mrežnoj stranici Ministarstva. Prihvaćen Poštovani, prihvaća se prijedlog nadopune stavka 4. članka 18, odnosno izmjene na sljedeći način: (4) Javno dostupni podaci iz Registra projekata dostupni su u strojno čitljivom formatu na mrežnoj stranici Ministarstva. Naime, u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017), informacijski sustav je baza podataka i alat za: - prikupljanje podataka o provedbi dokumenata strateškog planiranja i ostvarenim rezultatima, ishodima i učincima provedbe javnih politika, - pripremanje izvješća o provedbi i - osiguravanje potrebnih podataka za učinkovito upravljanje. Informacijski sustav sadržava i Registar projekata, sa javno dostupnim podacima predviđenim za objavu na mrežnim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u strojno čitljivom formatu.