Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UPŠV Kesten Lepoglava UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 8. Stavak 6 je potrebno izbrisati jer ne postoji nikakva pravna podloga za postavljanje takvog uvjeta. Postavljanje ovog uvjeta je potpuno u suprotnosti s važećim Programom ruralnog razvoja koji navodi da udruge, kao korisnici, moraju biti registrirane sukladno našim propisima i nikakvi drugi uvjeti nisu potrebni. Štoviše, ne vidimo razloga da se postavlja ovaj uvjet jer: - sukladno Zakonu o udrugama, svi članovi mogu koristiti imovinu udruge (što je i cilj kod nabavke mehanizacije) pa čemu onda uvjet da samo jedan član bude licenciran???? - u uvjetima velike rascjepkanosti i vrlo malih površina privatnih šuma, kakvi su u RH, jedna od mjera unapređenja gospodarenja je svakako udruživanje i prije svega zajedničko korištenje mehanizacije koja se koristi isključivo za osobne potrebe domaćinstava tj. najčešće za pridobivanje ogrjevnog drva - korištenje zajedničke mehanizacije definitivno isključuje gospodarsku namjenu, za što većina udruga nije ni registrirana pa je opet upitno čemu onda dokazivati članstvo nekog licenciranog izvođača, kad on te strojeve ne smije koristiti na tržištu već samo za vlastite potrebe? Samo za primjer navodim da naša udruga posjeduje 7 različitih priključaka šumske mehanizacije (vitla, cjepači, kružna pila) koje članovi koriste već više godina. Nema odgovora
2 Udruga 'Gora Dalmatina' PRAVILNIK Udruga 'Gora Dalmatina' Točku 6. članka 8. ukloniti. Obrazloženje: - diskriminira udruge - ne razumjemo razlog zašto udruge (bez licenciranog izvoditelja radova) ne mogu aplicirati na sredstva nabave opreme ( motorne pile, vitla za izvlačenje, razne škare, kosilice, traktorske prikolice i drugu opremu) potrebnu i za jednostavne i složenije poslove u smislu uređenja, zaštite, konverzija šuma., izrade šumske infrastrukture.. Udruga smo koja je upravo aplicirala na sredstva za izradu šumske prometnice, što spada u najsloženije poslove u šumarstvu. Za to nismo bili uvjetovani da član Udruge mora biti licencirani izvoditelj. U ostalom te radove izvodi licencirani izvođač. Za ostale jednostavne radove udruge (ili članovi udruga) imaju na usluzi Savjetodavnu službu po čijim uputama i nadzorom obavljaju radove. Nije moguće da će samo 'licencirani član udruge'. rukovati sa pilom, traktorom., .... . Na kraju Zakonodavac ne smije zanamariti izuzetno vrijedna kraška šumska područja (47% ukupnog šumskog fonda) u kojima ekspluatacija bio mase nema tržišnu vrijednost. U tom smislu šumovlasnike treba stimulirati da pristupe uređenju šuma, a ako im zakon ne omogući ni pomoć oko nabave makar osnovne opreme zamrzavamo neodrživo i neodgovorno stanje u ovom sektoru. Nema odgovora
3 MARKO KATIČIĆ TROŠKOVI, Članak 17. Potrebno je izmjeniti članak 17. na način da se izbace dio „u okviru operacije 8.6.2.“ tako da bi nakon izmjene glasio „Prihvatljivi nematerijalni troškovi su kupnja ili razvoj računalnih programa“. Obrazloženje: Šumarski posao danas nije samo rad u šumi nego i vođenje raznih evidencija o proizvodima iz šume. Otvaranjem tržišta u šumarstvu RH osnovano je više poduzeća koja su licencirana za obavljanje radova doznake stabala, evidentiranja drvnih sortimenata i drugih proizvoda iz šume te njihovo popraćivanje krajnjem kupcu. Na osnovu gore navedenog smatram da i šumoposjednicima koji su licencirani za obavljanje stručnih šumarskih radova, te mikro i malim poduzećima treba omogućiti kupnju ili razvoj računalnih programa s ciljem kvalitetnijeg i efikasnijeg obavljanja radova. Nema odgovora
4 HRVATSKI SAVEZ UDRUGA PRIVATNIH ŠUMOVLASNIKA UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 8. Mišljenja smo da je stavak 6 nepotreban. Ne vidimo svrhu postavljanja takvih uvjeta jer ukoliko je jedan član udruge licenciran to ne znači da su i ostali, a koji mogu isto tako koristiti svu imovinu udruge. Nabavka zajedničke mehanizacije preko udruga šumovlasnika je jedan od ciljeva koje treba favorizirati, jer se time može značajno poboljšati sigurnost rada u šumama korištenjem novijih i tehnološki naprednijih sredstava za rad, a udruge ionako organiziraju edukacije o sigurnom radu za svoje članove. Nema odgovora
5 Calluro d.o.o. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Članak 6. Koji dokument će biti dokaz da je poduzeće registrirano za preradu drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom? Logično bi bilo da to bude izvadak iz sudskog registra s obzirom da se registracija trgovačkog društva (što uključuje predmet poslovanja trgovačkog društva) vrši na Trgovačkom sudu. Ili će relevantan dokaz biti Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti što bi značilo da su prihvatljivi prijavitelji samo oni kojima je primarna djelatnost prerada drva te bi se na taj način diskriminiralo poduzeća koja žele ulagati u djelatnost prerade drva odnosno prijavljuju projekt u djelatnosti prerade drva, iako su dosad manji dio prihoda imale iz djelatnosti prerade drva. Nema odgovora
6 Abies d.o.o. TROŠKOVI, Članak 18. Komentar uz dodavanje nove alineje g) te nadopunu alineje e). Zakonodavac treba uzeti u obzir da proizvodnja ŠRM-a isto tako zahtijeva kapacitete,te molimo zakonodavca da uvaži činjenicu da ova ne previše atratktiva grana bude prepoznata u Mjerama EU kako bi bila u mogućnosti uhvatiti korak sa konkurencijom u EU. Nema odgovora
7 Abies d.o.o. TROŠKOVI, Članak 18. U članku 18. alinjea e) trebala bi glasiti: e) kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju i te za radove u rasadniku ŠRM-a. Dodavanje nove alineje u članku 19. g) izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju i skladištenje šumskog reprodukcijskog materijala. Nema odgovora