Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2018. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lovre Krstulović-Opara UREDBA O VRIJEDNOSTI IZNOSA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PRUŽANJE SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI ZA 2018. GODINU I dalje se ostalo kod krajnje sramotnog odnosa između honorara vještaka i ostalih sudionika navedenih u prijedlogu zakona. Navedeni broj bodova, ostao je isti kao i u Pravilniku za sudsje veštake, samo što je vrijednost boda s 2 kune (bruto bez PDVa) spuštena na 1,25 kn. Ovo je sramotno, ponižavajuće i vrijeđa stručnost sudskih vještaka. No to je stara tema oko koje se stalno sporimo. Molim da se ima na umu da se vještva ni u jednom slućaju ne tretiraju kao AUTORSKA djela već se isključivo isplaćuju putem UGOVORA O DJELU (tumačenje ministarstva). To znaći konkretno da za primjer Splita vrijednost boda od 2 kn pada na 1,22 kn. Za primjer Zagreba, bruto od 2 kn pada na 1,21 kn. Naglašavam da se u članku 10, točka 2 navodi iznos od 1,25 kn, s tim da nije definirano NETO ili BRUTO. Potrebno je definirati da li se radi o iznosu 1,25 kn neto, ili pak da li se radi od 1,25 kn bruto s tim da treba naglasiti da se radi o BRUTO 2 (ukupni trošak), a ne BRUTO. Ralog ovo je što se prilikom isplate sudovi isključivo vode iznosom koji stranke moraju platiti, a to je UKUPNI TROŠAK ili BRUTO 2. Dakle, iznos od 1,25 ni po čemu ne odgovoara tome da bi se tu moglo raditi od istih onih 2 kn nakon davanja. S druge strane, ako se iznos boda definira kao BRUTO ( a ne bruto 2 ili ukupni trošak) onda se vještaci diskriminirianju obzirom na njihovo prebivalište, a sve je to u suprotnosti s Ustavnim načelima RH. Prof. dr. sc. Lovre Krstulović-Opara, stalni sudski vještak za infracrvenu termografiju i strojarstvo. Nije prihvaćen Vrijednost iznosa naknade za rad odvjetnika, vještaka i tumača određena je u okviru sredstava osiguranih u državnom proračunu.
2 Matej Turk UREDBA O VRIJEDNOSTI IZNOSA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PRUŽANJE SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI ZA 2018. GODINU Pošovani Primljeno na znanje Nije dan komentar.
3 Nada Badurina II. NAKNADA ZA RAD ODVJETNIKA, Članak 3. To znači da odvjetnik/ca u sustavu PDV ima vrijednost boda 4,00 kn + PDV za državu, a odvjetnici koji nisu u sustavu PDV imaju vrijednost boda 5,00 kn. Rado bih da sam ovu odredbu pogrešno razumjela, ali bojim se da nisam. Nema smisla niti logike. Nije prihvaćen Vrijednost iznosa naknade utvrđuje se u bruto iznosu.
4 Radoslav Kraljević Sekcija za promet i vozila, Članak 15. Poštovani, Gdje je sekcija za strojarstvo u smislu postrojenja i sl, (ima samo promet i vozila)? Također treba dodati naknade analogno građevinskoj sekciji za izradu nacrta, dokaznica i sl? Hvala Nije prihvaćen Ako nije drukčije propisano, za rad vještaka utvrđuje se naknada prema članku 12. Uredbe (zajedničke odredbe za sve sekcije).