Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o zakladi vojne solidarnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ante Božidar Jurić II.SVRHA ZAKLADE  , Članak 3. U ovom članku, predlažem dopunu svrhe i to: pridodavanjem riječi "materijalnih i zdravstvenih" iza riječi "oblicima" , te bih tako dopunjen ovaj Članak u domeni "svrha" u konačnici glasio: "- promicanja humanitarnog djelovanja i potpore djelatnicima Ministarstva obrane i pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu zaposlenici) pri svim oblicima materijalnih i zdravstvenih stradavanja i ugrožavanja njihova socijalnog statusa." Obrazloženje dopune prijedloga: Potrebito je pridodati navedenu dopunu radi bitnog pojašnjenja samog Članka i svrhe, a posebice imajući u vidu elementarne nepogode (požari, poplave, potresi, eksplozije itd...) a kao posljedice nanose materijalnu štetu, povrede i smrtnost. Sama riječ "pri svim oblicima" ima široki spektar, koji može dovesti do zlouporabe sredstava Zaklade. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog dopune u članku 3. podstavku 1. s obzirom na to da se pod izrazom “svi oblici stradavanja” podrazumijeva materijalno i zdravstveno stradavanje, stoga je nepotrebno dopunjavati odredbu na način kako je predloženo.