Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga strateškog pregleda obrane

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 igor baruškin 2.NALAZI I SMJERNICE, 2.1. Strateško okružje i implikacije za obranu U pojedinim slučajevima u suradnji sa institucijama koje upravljaju državnom imovinom iskoristiti određene već izgrađene ali sada zapuštene objekte podzemne objekte JNA za sigurni smještaj,zaštitu i potencijalno djelovanje zapovjednih centara u uvjetima vojne ugroženosti.. Nije prihvaćen Cjelokupni razmještaj Oružanih snaga razmatra se kao element sposobnosti u odnosu na prijetnje izazove i rizike budućeg sigurnosnog okružja. U analizama strateškog pregleda razmotreni su postojeći potencijali Oružanih snaga pa tako i navedeni objekti. Temeljem provedenog procesa strateškog pregleda utvrđene su potrebne sposobnosti u okviru područja zapovijedanja i nadzora u skladu sa suvremenim i budućim prijetnjama i rizicima te će se u daljnjem procesu obrambenog planiranja razraditi. Prijedlog razvoja elemenata sposobnosti zapovijedanja i nadzora u okviru Oružanih snaga uključivat će pored navedenog elementa zaštite i elemente kao što su mobilnost, umreženost kroz komunikacijske i informacijske sustave i sl. te u skladu sa zahtjevima potencijalnih ugroza i postavljenim zadaćama razrađivat će se kroz proces obrambenog planiranja. Stoga, takva rješenja mogu biti rezultat daljnjih analiza u razradi razvoja sposobnosti, ali se na razini ovog dokumenta još ne razmatraju izvan rješenja razvoja sposobnosti.
2 igor baruškin 2.NALAZI I SMJERNICE, 2.2 Misije i zadaće Oružanih snaga Republike Hrvatske isto tako u obrambene planove staviti i potencijalnu opasnost od Italije.to što je ista u Nato-u ne jamči ništa.I u Ciparskom sukobu došlo je do sraza dvije članice Nato,Grčke i Turske u kojem su Grci popušili.Nije se aktivirao niti jedan članak Nato-a a otok Cipar je podijeljen i živi u nemogućim uvjetima već 40 godina.Da ne govorim da talijani još Jadran zovu "mare nostro adriatico". Nije prihvaćen Procjena sigurnosnog okružja temelji se na analizama provedenim u okviru procesa razvoja Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na vojne implikacije. Procjene prijetnji izazova i rizika kao i njihovih implikacija izrađuju se prema odgovarajućim metodologijama u okviru sigurnosno-obavještajnog sustava.
3 igor baruškin 2.NALAZI I SMJERNICE, 2.2 Misije i zadaće Oružanih snaga Republike Hrvatske Staviti naglasak na slojevitu obranu,dakle kao što je navedeno u slučaju napada iz dva kopnena pravca pojačati obranu na područjima na kojima bi moglo doći do presijecanja državnog teritorija te nemogućnosti transportiranja oružanih snaga na napadom ugrožena područja.Pritom maksimalno koristiti prirodne barijere poput riječnih tokova,uzvisina,klanaca.. Utvrditi uporišta obrane u nizinskim predjelima Hrvatske,te koristiti zavaravajuću taktiku da se prilikom proboja granice ukoliko neprijatelj prodre u nizinski teritorij da se zatvori u tzv, kliješta te nakon toga uništi dobrim artiljerijskim djelovanjima koristeći i sustave višecijevnih lansera raketa razvijenog u RH te američke raketne sustave koji se ugrađuju na vozilo Abrams. Nije prihvaćen Strateški pregled obrane razmatra glavne smjernice razvoja sposobnosti te ne razrađuje doktrinarna i taktička rješenja navedena u primjedbi.
4 igor baruškin 2.3 Obrambene sposobnosti, stanje i perspektiva razvoja, 2.3.1 Smjernice raščlanjene po grupama sposobnosti Modernizaciju tenka m 84 degman usmjeriti ka većoj primjeni zapadne tehnologije,budući da je njegova osnova t-72 iz bivšeg SSSR-a.Možda izmijeniti cijeli koncept tenka,uvesti jaču aktivnu zaštitu tenka i posade,uvesti sustav samostalne mitraljeske paljbe možda ugradnjom mitraljeske borbene stanice ,budući da je za sada mitraljezac sa kupole tenka nezaštićen.Sve ovo gore navodim jer se je t-72 temeljio na masovnosti upotrebe oklopnih sredstava dok je zanemarivana sigurnost posade. Prilikom nabavke helikoptera -što više se oslanjati na donacije NATO partnera. Polako iz upotrebe micati zastarjela oklopna vozila tzv. Gvozdike. Nije prihvaćen Modernizacija tenka M-84 predviđena je kako je opisano u Poglavlju 2.3.1. Smjernice razrađene po grupama sposobnosti pod potpoglavljem Uporaba/Kopnene snage.
5 igor baruškin 2.3 Obrambene sposobnosti, stanje i perspektiva razvoja, 2.3.1 Smjernice raščlanjene po grupama sposobnosti Na pojedinim otocima urediti uzletno sletne staze i helikopterska sletišta,za potrebe združenog djelovanja mornarce i zračnih snaga uz minimalna ulaganja.Objekte urediti kao čvrste građevine za slučaj uništenja aerodroma koji se koriste za vojne zračne snage na kopnenim dijelovima RH.Na pojedinim otocima ustrojiti raketne bitnice protubrodskih i SAM raketa.Smjenu posade vršiti svakih 15 dana.Tako uređeni otočni aerodromi sa uvođenjem mornaričkog pješaštva u slučaju ugroza teritorijalne cjelovitosti dobivaju funkciju poput "nosača aviona" bez obzira što to možda smiješno na prvi prizvuk zvuči. Nije prihvaćen U Strateškom pregledu obrane predviđen je razvoj sposobnosti djelovanja u litoralnom području proširivanjem postojećih mornaričkih sposobnosti razvojem mornaričko-desantnog djelovanja. Hrvatska ratna mornarica formirat će satniju mornaričkog pješaštva kao jezgru razvoja sposobnosti borbe na moru i na obali, specijaliziranu za amfibijsko desantiranje s brodova. Ova postrojba provodit će zadaće djelovanja na moru i otocima. Oružane snage koriste vojne objekte na obali i otocima u skladu s potrebama razvoja sposobnosti.
6 igor baruškin 2.NALAZI I SMJERNICE, 2.4. Razvoj obrane u modernome hrvatskom društvu Uspostavljanje surodnje sa civilnim znanstvenim ustanovama poput instituta Ruđer Bošković na izradi naprednih suvremenih sustava naoružanja.Poštujući međunarodne konvencije o neširenju nuklearnog naoružanja i u skladu sa smjernicama Nato razmisliti o izradi artiljerijske municije na bazi osiromašenog uranijuma.Vezano uz to,razvijati postrojbe PNKBO da se u što hitnijem roku izgradi skladište otpada iz NEK Krško,može i ona lokacija na baniji gdje je pasivan kraj,a analizirajući zakone i međ. konvencije ne obraćati pažnju na protuprijedloge iz BIH.Prilikom izgradnje takvog skladišta osigurati helikoptersku sletnu pistu da se može otpad transportovat u slučaju prosvjeda stanovništva,zatvaranja prometno transportnih pravaca. Evo prema jednom članku sa interneta o tom osiromašenom uraniju: "Pedesetih godina prošlog stoljeća je Ministarstvo Odbrane Sjedinjenih Američkih Država postalo zainteresirano za upotrebu osiromašenog urana u naoružanju zbog njegove iznimno visoke gustoće, pirofornih kvaliteta, niske cijene i velikih dostupnih količina. Danas se osiromašeni uran praktički vojsci i proizvođačima naoružanja daje besplatno, koriste ga tenkovi, koristi se i protiv tenkova, penetratori od osiromašenog urana su isto primjer njegove upotrebe. Ekstenzivno tapetno bombardiranje, bombardiranje dalekovoda i električnih mreža te učestala upotreba raketa i metaka na građevine u gusto naseljenim područjima, pretrpjeli su u Irak, Jugoslavija, Afganistan i Libanon. Osiromašeni uran se upotrebljava i za civilne proizvode. Izrada oružja i drugih proizvoda od otpadaka nuklearnog biznisa je veoma povoljno, vrlo jeftino, ali i potencijalno smrtno opasno rješenje za zbrinjavanje nukleranih otpadaka. Radijacija ne poznaje i ne priznaje granice, društveno socijalne klase i vjere." Evo tako piše u na internetu,to nisam ja izmislio. Inače NEK Krško koristi izotope uranijuma 235.Tako da se dobiva vrlo jeftino sredstvo odvraćanja,a ostaje materijalnih sredstava za druge vrste naoružanja koje zahtijevaju skuplje načine izrade i nabave.Onako da bude HV jedna solidna visoko opersativna armija. Nije prihvaćen Ne razmatra se razvoj tehnologije za izradu artiljerijskog streljiva na bazi osiromašenog urana.
7 igor baruškin 2.NALAZI I SMJERNICE, 2.4. Razvoj obrane u modernome hrvatskom društvu Dogovoriti sa Crnom gorom u sklopu sukcesije povratak određenih borbenih sredstava a pogtovo brodova.Tražiti povrat raketne fregate Split te popravak iste u hrvatskim brodogradilištima i uvođenje Nato komunikacijske,radarske i ostale elektroničke opreme. Nije prihvaćen Nije predmet ovog dokumenta.