Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Videatur NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA U Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj (NN 82/15) koristi se termin “komunikacijski posrednik” koji predstavlja opis uloge osobe koja pruža podršku u komunikaciji gluhim i gluhoslijepim osobama, ali nikako ne označava naziv zanimanja te ne postoji u obliku “stručni komunikacijski posrednik” koji je naknadno dodan tijekom izrade ovog Pravilnika. Osim toga, s obzirom na predviđenu edukaciju, pojam “stručni” je neadekvatan za ovaj kontekst jer edukacija od 60 ECTS-a neće omogućiti “komunikacijskom posredniku” da postane stručan. Prevoditelj u nastavi je osoba koja osigurava kvalitetno prevođenje te učinkovitu i uspješnu komunikaciju gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima na (i sa) hrvatskom znakovnom jeziku ili u onom sustavu komunikacije koji gluhi, gluhoslijepi ili nagluhi učenik preferira: sustavima komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana i korištenje tehničkih pomagala) te raznim prilagodbama i načinima komunikacije gluhoslijepih učenika. Prevoditeljem u nastavi u kontekstu ovog pravilnika smatra se prevoditelj znakovnog jezika ili prevoditelj za gluhoslijepe osobe, koji je ovladao dodatnim kompetencijama prevođenja u odgojno – obrazovnom procesu. Dakle, "stručni komunikacijski posrednik" je preširok pojam i označava i ostale vrste asistenata u obliku daktilografske podrške, odnosno zapisničara koji pružaju usluge hvatanja bilješki, kako bi gluhi učenik imao jednak pristup informacijama kao i ostali učenici. Da bi osoba kompetentno i kvalitetno obavljala tu uslugu, potrebna je završena četverogodišnja upravna birotehnička škola s predmetom Kompjuterska daktilografija - pisanje sa svih deset prstiju, a ne tipkanje s dva prsta kojim apsolutno nije moguće pružiti potpunu informaciju. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika. Prijedlog vezan uz edukaciju se ne prihvaća jer Nacrt pravilnika definira način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, a ne edukacije pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika, a provode ju pravne osobe registrirane za obrazovanje odraslih koje imaju rješenjem Ministarstva dobiveno odobrenje za izvođenje programa osposobljavanja pomoćnika u nastavi i/ili programa osposobljavanja stručnoga komunikacijskog posrednika sukladno odredbama Zakona o obrazovanju odraslih.
2 Hrvatska zajednica za Down sindrom NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Pedagoški standardi donijeti 2008. godine (NN 63/08) predvidjeli su čl. 15 stavak 7 kao ostale radnike i pomoćnike u nastavi, prevoditelje znakovnog jezika i osobne pomoćnike: Ostali radnici - Članak 15 (7) Škola može osigurati pomoćnika u nastavi, prevoditelja znakovnog jezika i osobnog pomoćnika učenicima kojima je rješenjem o primjerenom obliku školovanja potrebna pomoć u učenju, kretanju i obavljanju školskih aktivnosti i zadataka. I tada smo vrlo aktivno sudjelovali u javno raspravi te je i našim naporima ovaj članak mijenjan i dobio svoj završni oblik. Skoro će biti i 10 godina od donošenja standarda, a pravilnik nikako da se donese tako da smo kroz sve ove godine stekli neko iskustvo, razvili mreže i načine kako osigurati djeci s teškoćama pomoć u odgojno-obrazovnom sustavu. Koliko je bilo dobro bez pravilnika toliko i nije bilo dobro te se nadamo da će ova inicijativa nakon toliko neuspjelih u 10 godina konačno uspjeti. Činjenica je da ovaj pravilnik ima još dosta nejasnih formulacija i odluka no stiče se dojam da želimo zatečeno stanje pretvoriti u pravilnik ne sagledavajući iskustvo koje je pokazalo da samo strogo rad pomoćnika s djetetom na satu bez ikakvog rada s učiteljima niti stručnim djelatnicima oko pripreme za svaki radni dan, oko gradiva i pripreme materijala za učenika nije uspješan koliko može biti. Priprema pomoćnika u nastavi je nužna jer on nije samo za ono što je navedeno u ovom pravilniku nego mora biti i onaj koji će djetetu i razjasniti pojedine dijelove nastavne cjeline koji će ga poticati da napravi potrebno, a ako pomoćnik nema uvid niti što je plan programa svakog predmeta niti što je učitelj ili profesor pripremio ili odabrao za učenika za pojedini sat dijete vrlo često neće iti uspješno, a cilj je da dijete bude uspješno i motivirano. Sigurno je da učitelj koji u razredu ima i 20 učenika ili manje ili više nije u mogućnosti tijekom obrade nastavne jedinice biti uz učenika s teškoćama i pomagati mu i razjašnjavati nego to čini pomoćnik. Sama činjenica da se traži da pomoćnik treba imati završeni četverogodišnju srednju školu govori da pomoćnik ima kompetencija i znanja da budu puno aktivniji i na satu s djetetom, a i da može puno pomoći učitelji jer sigurno će bolje upoznati dijete i djetetove probleme i mogućnosti nego učitelj, pa posebno stručni suradnik u školi. Ovo možemo iz našeg iskustva kroz 10 godina integracie djece sa sindromom Down vrlo kompetentno reći i potkrijepiti s ok 100 djece koja su prošla ili su redovnoj školi po prilagođenom programi i uz pomoćnika u nastavi. Tamo gdje su bili angažirano roditelji i pomoćnici u nastavi te uz angažiranog učitelja rezultati djece su bili iznad svih očekivanja za djecu sa sindromom Down. Toliko su bili uspješni i svladavali program da je to bilo fascinantno. Bili su uspješni i motivirani, a bili su i motivacija i drugoj djeci u razredu, a ponajviše svojim učiteljima. Predlažemo da pomoćnik u nastavi ima isto radno vrijeme kao i učitelji te da osim direktnog rada s djetetom zajedno s učiteljima i stručnim timom pripremaju i materijale za učenika, ali i da se upoznaju s planiranom svakim satom. Pomoćnik u nastavi će i nakon završetaka bilo koje edukacije biti članom i zaposlenikom u odgojno-obrazovnom sustavu i ako odluči da mu je to zanimanje za njegov život zašto želimo tako malo da on sudjeluje u programu. Stalno se napominje samostalnost, no do samostalnosti svakog djeteta je dug put, nemojmo ići na samo rezultat treba odraditi puno koraka do samostalnosti to jako dobro vidimo kod djece i uredna razvoja. Zar učenici s teškoćama pa tako i sa sindromom Down moraju biti samostalni čim su ušli i školu, ne to i ne mogu i zato im treba pomoćnik. Mi roditelji djece sa sindromom Down iz svog iskustva (prošli smo s našom djecom sve razrede osnovne škole, a prolazimo već i srednju redovnu školu) možemo reći da je pomoćnik vrlo važna spona između učitelja i roditelja i molimo vas da roditelje djeteta s teškoćama uzmete u obzir te da pomoćnik nama roditeljima treba prenijeti što je i kako radilo taj dan naše dijete, kako je nešto dobro, a nešto manje dobro napravio, što mu je bilo teško, naravno i kako je bilo u suradnji s drugom djecom i tražimo da se svakako stavi da pomoćnik vodi KOMUNIKACIJSKU BILJEŽNICU zajedno s roditeljem, a u koju može naravno i učitelj napisati svoje informacije. Vođenje dnevnika je čista administracija, a podatci o djetetom radu i zahtjevima što treba napraviti su izuzetno važni. Pomoćnik u nastavi ako ima dobru suradnju s roditeljem i ako ga roditelj upozna s djetetovim teškoćama i mogućnostima moći se svoj posao i zadatak puno bolje napraviti, a uvijek trebamo gledati da je dijete motivirano i uspješno. Nije prihvaćen Prijedlozi se ne prihvaćaju jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Nacrt Pravilnika definira pomoćnika u nastavi kao osobu koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju, a ne učitelju koji je stručna osoba za rad sa svim učenicima u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini. Prijedlog koji se odnosi na pomoćnika u nastavi kao poveznice između učitelja/nastavnika i roditelja ne prihvaća se jer odredba članka 2. stavka 5. ne zabranjuje pomoćniku u nastavi da iznosi procjene i zapažanja o učeniku te svoje mišljenje, ali ne smije samostalno davati informacije o napredovanju učenika osobama koje nisu radnici škole. Poveznica između odgojno–obrazovne ustanove i učenikove obitelji je stručna služba škole. Nadalje, pomoćnik u nastavi svakodnevno vodi dnevnik rada u koji bilježi sve potrebne informacije vezano uz svoj rad, te se prijedlog uvođenja komunikacijske bilježnice ne prihvaća. Također, pomoćnik u nastavi nema potrebnu razinu, vrstu stručne spreme, pedagoške kompetencije i položen stručni ispit kao učitelji/nastavnici i stručni suradnici u školi, ne smije samostalno (niti pod nadzorom) davati informacije o napredovanju učenika roditeljima. Traženo je zadaća učitelja/nastavnika i stručnih suradnika putem „informativke“ ili „komunikacijske bilježnice“ (dnevno) ili usmenim/pismenim putem (prema potrebi). Prijedlog da pomoćnik u nastavi ima isto radno vrijeme kao i učitelji/ nastavnici odbacuje se jer nije predmet ovoga pravilnika. Prijedlog vezan uz radno-pravni status pomoćnika u nastavi se ne prihvaća jer nije predmet ovoga pravilnika. Traženo propisuju zakonski dokumenti. Prijedlog vezan uz pojam „osamostaljivanja“ ne prihvaća se jer pojam „osamostaljivanja“ podrazumijeva „proces osamostaljivanja“. Prijedlog o pripremi za rad pomoćnika u nastavi smatramo suvišnim, s obzirom na to da je u Nacrtu pravilnika jasno definirano da Stručno povjerenstvo Ureda, na osnovi utvrđenih funkcionalnih sposobnosti i potreba učenika s teškoćama u razvoju, predlaže uključivanje pomoćnika u nastavi, a koordinator pomoćnika u nastavi u školi u suradnji s drugim radnicima škole koji su uključeni u odgojno-obrazovni rad s učenikom izrađuju program rada pomoćnika u nastavi. Program rada pomoćnika u nastavi definira poslove pomoćnika u nastavi sukladno potrebama učenika. Nadalje, članak 6., stavak 2., podstavak 6. Nacrta Pravilnika jasno definira da su poslovi pomoćnika u nastavi i „Suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu, što podrazumijeva razmjenu informacija potrebnu za praćenje i unapređivanje rada s učenikom.”
3 Alen Dado NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Smatram da je posao pomoćnika u nastavi ozbiljan posao. Trenutno radim kao pomoćnik u nastavi u srednjoj školi. Želim se samo dotaknuti nekih elemenata: 1. PLAĆA: Smatram da bi iznos plaće pomoćnika u nastavi trebao biti definiran, ovisno na koju satnicu je pomoćnik prijavljen, 4 sata ili više sati dnevno. Također, smatram da bi pomoćnici trebali imati ista materijalna prava kao i ostali zaposlenici škole. 2. SATNICA: Pomoćnici zaposleni u: vrtiću, osnovnoj školi i pomoćnici zaposleni u srednjoj školi ne mogu biti prijavljeni na istu satnicu od 4 sata dnevno. Zašto? Pa vrlo jednostavno. Satnica učenika u gimnaziji i učenika u 1. razredu osnovne škole ne može biti ista. Fond sati učenika u osnovnoj i srednjoj školi nije isti. Učenici od 1-4. razreda osnovne škole imaju satnicu većinom 4 ili 5 školskih sati, već učenici od 5.-8.razreda imaju satnicu od 6-7 sati. U osnovnoj školi pomoćnici moraju početi sa radom,ovisno o početku nastave, od 8sati, negdje i ranije, pa sve do 13sati ili duže u razredima od 5.-8.razreda. A što tek reći za pomoćnike u srednjoj školi? Pomoćnici počinju sa radom ili u 8, a negdje i ranije, i redovno su u školi po 6 ili 7 školskih sati, tako da njima radni dan završava u razdoblju od 13h do 14h. Nužno je korigirati satnicu pomoćnika koji radi u osnovnoj i srednjoj školi jer to nije satnica od 4h dnevno, nego u srednjoj školi to iznosi 5 ili čak i 6h dnevno. Jednostavno treba uvesti kategorije: 1. pomoćnik u predškolskoj ustanovi, 2. pomoćnik u nastavi za učenike od 1.-4.razreda, 3. pomoćnik u nastavi za učenike od 5.-8.razreda i 4. pomoćnik u srednjoj školi. Evidentno je da svi pomoćnici ne rade 4 sata dnevno, nego je to 5 ili 6 sati dnevno. 3. IZBOR POMOĆNIKA: Pri odabiru pomoćnika, važno je kontaktirati i uključiti u odabir i roditelje. U praksi se pokazalo da učenici sa određenim teškoćama, postižu bolje rezultate kada sa njima radi pomoćnik koji ima određene kompetencije koje će olakšati učeniku boravak u školi. Nije svaki pomoćnik dobar izbor za dijete. Svaki učenik je poseban na svoj načina, a tako i pomoćnik. Nije dovoljno da dijete ima pomoćnika uz sebe, važno je da dijete bude zadovoljno na nastavi i da surađuje sa pomoćnikom. U praksi to nije tako i ima primjera gdje određeni pomoćnici se ne mogu nositi sa zahtjevima posla. Također, prekid suradnje nakon završetka školske godine i ponovna strepnja učenika, roditelja i pomoćnika na početku nove školske godine hoće li učenik dobiti pomoćnika, nikako ne idu u prilog učeniku. Ako je odnos pomoćnika i učenika konstruktivan, trebalo bi pomoćnika zaposliti na duži period bilo na 4 ili 8 godina ako dijete dobije pomoćnika u 1.razredu ili u vrtiću. Smatram da svako dijete koje ima određene teškoće, treba imati pravo na pomoćnika i da novca za pomoćnike mora biti, a ne da djeca i roditelji ovise o novcu iz EU fondova. Svjedoci smo da,nažalost, sva djeca dosad nisu mogla dobiti pomoćnike i to se mora mijenjati. Ako nam djeca nisu prioritet u državi, što je onda prioritet? To su samo neki prijedlozi koji dolaze iz neposrednog rada u razredu. Lijep pozdrav, Alen Dado, mag.paed. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz financiranje rada, zasnivanje i prestanak radnog odnosa te tjednim radnim obvezama pomoćnika u nastavi nisu prihvaćeni jer navedeno nije predmet ovoga pravilnika. Nacrt pravilnika definira način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Prijedlozi vezani uz uključivanje roditelja u postupak osiguravanja potpore pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika te odabir osobe za rad kao pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik se ne prihvaćaju jer roditelji nisu stručne osobe zaposlene u školskim ustanovama te su njihova prava i obveze regulirane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.
4 Dalibor Perković NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA U pravilniku nije definirano tko bi financirao osposobljavanje pomoćnika u nastavi. Cijene tih edukacija znaju biti i po 5000 kn, a pomoćnici zarađuju nekada i manje od 2000kn. Ako je neki pomoćnik već dugi niz godina u tom poslu, a još k tome ima i pedagošku izobrazbu, zašto mu se to ne prizna kao edukacija? I kako mislite osigurati da je dijete kontinuirano s jednim pomoćnikom ako isti svako ljeto dobije otkaz? Zbog toga mnogi pomoćnici odustaju od tog posla i traže neki drugi. Nije prihvaćen Prijedlozi vezani uz radno-pravni status i financiranje rada pomoćnika u nastavi se ne prihvaćaju iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
5 Petra Culej NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Pozdravljam uvođenje pravilnika. Ali naravno treba se prvo priznati PUN kao zanimanje a nakon toga svatko od nas koji radimo taj posao moramo završiti i osposobljavanje. Uz to da bude odlučeno tko nam financira osposobljavanje. Jer PUN na ugovor o djelu nekada dobiju plaću u visini od 900 kn a osposobljavanje košta preko 4500kn. Tako da naša primanja su daleko premala da bi mogli to sami financirati. Pod obavezno uvesti ugovor o radu za sve jer i mi moramo imati i staž i sva prava kao i ostali djelatnici škole. A na isti način bi se osiguralo kako bi učenici kojima je PUN potreban imali duže vrijeme istog a ne stalno mijenjali i prolazili prilagodbe. Ideja da imamo ugovore o radu na 4 godine je jako dobra i trebalo bi to uvesti. Način na koji radimo nemamo apsolutno nikakva prava a isto tako u slučaju teže ozljede na radu nismo osigurani i nemamo pravo niti na plaćeno bolovanje niti na naknadu plaće. Jer plaćeni smo samo po svakom satu koji radimo. Nije prihvaćen Prijedlozi vezani uz radno-pravni status i financiranje rada pomoćnika u nastavi se ne prihvaćaju iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
6 Mario NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Potrebno je uvesti javni registar prevoditelja u nastavi te razviti aplikaciju koja bi pratila rad prevoditelja u nastavi Istraživanje o potrebama gluhe djece, nagluhih djece i djeca koji imaju pužnica za sudjelovanjem u sportskim aktivnostima u nastavi. U Hrvatskoj ima oko 500 gluhe, nagluhe djece i djece koji imaju pužnicu koja pohađaju čujuće škole, smatramo da je potrebno provesti kratko istraživanje o sportskim aktivnostima u kojima mogu sudjelovati gluha, nagluha te djeca koja imaju pužnicu kao i o potrebama za prevoditeljom u nastavi i sportskim aktivnostima kako bi se olakšala komunikacija između trenera i djece u različitim sportskim aktivnostima . Edukacija roditelja o važnosti sporta kod gluhe djece, nagluhih djece i djece koji imaju pužnicu Također, važno je provoditi edukacije za roditelje u školama koje gluha, nagluha djeca i djeca s pužnicom pohađaju kako bi se i roditelji upoznali s važnosti razvoja sporta i sudjelovanja u različitim sportskim aktivnostima gluhe, nagluhe i djece s pužnicom kao i mogućnostima u budućim sudjelovanjima na sportskim natjecanjima kao i na Olimpijadi za gluhe. Angažiranost prevoditelja za rad u nastavi i sportskim aktivnostima Za kvalitetnu suradnju sportskih saveza gluhih u gradovima i čujućih škola potreban je kontinuirani angažman znakovnih prevoditelja kako bi se omogućio kvalitetniji rad u organizaciji nastave u školama i provođenju sportskih aktivnosti za gluhe, nagluhe djece i djece koji imaju pužnicu te kao i u komunikaciji sa čujućim osobama, roditeljima, različitim organizacijama. Također, potreban je angažman prevoditelja na sportskim natjecanjima i treninzima za djecu. Kako bi se navedeno omogućilo potrebna je kontinuirana suradnja sportskih saveza gluhih u gradovima i čujućih škola radi važnosti organizacije nastave, razvoja sporta te zaštite zdravlja gluhe, nagluhe i djece s pužnicom. Također, zalažemo se za naziv „prevoditelj Hrvatski znakovni jezik u nastavi“, a ne „komunikacijski posrednik“ koji ne postoji nigdje u svijetu pod tim nazivom. Nije prihvaćen Prijedlozi o uvođenju javnog registra prevoditelja, razvijanju aplikacije koja bi pratila rad prevoditelja u nastavi, provođenje istraživanja o sportskim aktivnostima u kojima mogu sudjelovati djeca s oštećenjima sluha, edukacija roditelja o važnosti sporta kod djece s oštećenjima sluha, uključivanje stručnog komunikacijskog posrednika na sportskim natjecanjima i treninzima za djecu ne prihvaćaju se iz razloga što nisu predmet ovoga pravilnika. Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
7 Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije u potpunosti podržava komentar HRVATSKOG SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH i HRVATSKOG SAVEZA GLUHOSLIJEPIH OSOBA DODIR. Slažemo se da dio Pravilnika koji se odnosi na stručne komunikacijske posrednike ne može ići na Javno savjetovanje sve dok je aktualan rad Radne skupine koja razmatra mogućnost donošenja podzakonskog akta i/ili izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u RH koji će urediti i riješiti terminološke dvojbe oko naziva i sadržaja termina „komunikacijski posrednik“. Termin “komunikacijski posrednik” je samo opis uloga svih pružatelja usluga te ne može biti naziv zanimanja. Smatramo iznimno važnim da se u novom Pravilniku o pomoćnicima u nastavi svakako usvoje prijedlozi izmjena i dopuna vezani za pravilne nazive i terminologije zanimanja prevoditelja u nastavi, vrlo je bitna suradnja nadležnih ustanova sa organizacijama osoba s invaliditetom te uvažavanje njihovih prijedloga; posebno je važno poticati suradnju i koordinaciju škola sa udrugama i savezima koji provode edukacije hzj i predlažu kandidate za pomoćnike u nastavi/prevoditelje za gluhu, nagluhu i gluhoslijepu djecu, posebno poticati stručnost i viši stupanj obrazovanja pomoćnika u nastavi i prevoditelja, kako bi se povećala kvaliteta pružanja usluga pomoći u nastavi i svim školskim i izvanškolskim aktivnostima djece sa poteškoćama u školskim ustanovama! Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Prijedlog koji se odnosi na nazive i terminologije zanimanja prevoditelja u nastavi ne prihvaća se s obzirom na to da Nacrt pravilnika definira način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a temeljem već spomenutog članka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ostali prijedlozi se ne prihvaćaju jer nisu predmet ovoga pravilnika.
8 ŠPORTSKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM DLAN OSIJEK NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Podržavamo Savez Dodir u svemu navedenome povezano s komentarima na termin "komunikacijski posrednik" i slažemo se da Pravilnik koji treba služiti onima kojima je namijenjen, u sadašnjemu obliku, ipak onemogućava kvalitetan pristup informacijama i jednake prilike za gluhoslijepe, gluhe i nagluhe učenike u sustavu obrazovanja. Zbog toga što je u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osnovana Radna skupina koju Savez Dodir spominje, podržavamo izdavajanje dijela pravilnika koji se odnosi na stručne komunikacijske posrednike iz pravilnika i javnog savjetovanja sve dok se ne riješi terminološka nedoumica oko naziva i sadržaja termina "komunikacijski posrednik", odnosno sve dok ne završi rad spomenute Radne skupine. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
9 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA VI morate znati u Europski Parlament ne priznaju stručni komunikacijskim posrednicima ali podržavaju prevoditelj znakovni jezik u nastavi. U Europske zemlje za školama radi prevoditelji znakovni jezik u nastavi a ne stručni komunikacijskim posrednikom. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj znakovnog jezika u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja znakovnog jezika u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
10 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Sportska udruga gluhih Splitsko - dalmatinska županija upućuje svoje komentare na dio Pravilnika koji se odnosi na „stručne komunikacijske posrednike“. S obzirom na to da smo udruga članica krovnih organizacija gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba RH naši komentari su u skladu s prethodno danima s njihove strane. Prvenstveno, upućujemo zahtjev na izdvajanje „komunikacijskih posrednika“ iz ovog Pravilnika, kao i izradu novog koji će se odnositi na „prevoditelje u nastavi“ za svu gluhu, nagluhu i gluhoslijepu djecu u odgojno – obrazovnom sustavu. Zahtijevamo poštivanje profesije prevoditelja koji ne smije biti izjednačen s asistencijom koju pružaju pomoćnici u nastavi. Dodatno, podsjećamo da smo u Javnom sudjelovanju na ovaj Pravilnik već sudjelovali 2017. godine, no kako izvješće o njemu nikada nije objavljeno, ponovno, upućujemo na sljedeće: 1)Terminologiju Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj (NN 82/15) - termin “komunikacijski posrednik” predstavlja samo opis uloge osobe koja pruža podršku u komunikaciji gluhim i gluhoslijepim osobama i ne označava naziv zanimanja. Ne postoji u obliku “stručni komunikacijski posrednik” koji je naknadno dodan u izradu ovog Pravilnika. Podržavamo i stav Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja da je osoba koja prenosi poruku izvornog govora na ciljni jezik (znakovni jezik ubraja se u prirodne jezike) u svim vrstama prevođenja živog govora i u svim službenim dokumentima novijeg datuma koristi naziv “prevoditelj”, odnosno “prevođenje”. Zato, a povezano s navedenim, inzistiramo na uvođenju termina “prevoditelj u nastavi”. 2) Način uključivanja te način i sadržaj osposobljavanja prevoditelja u nastavi i drugim javnim ili privatnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja, sporta i obrazovanja (u daljnjem tekstu: škola) - naglašavamo važnost jasnog definiranja uključivanja prevoditelja, njihovih kompetencija, sadržaja osposobljavanja, primjerene naknade za njihov rad kao i uključivanje predškolskog programa i ostalog obrazovanja usmjerenog stjecanju novih vještina u Pravilnik. 3) Gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenici koji imaju višestruke teškoće mogu uz prevoditelja u nastavi imati i potporu pomoćnika u nastavi. Kao što navode prijašnji komentari, prevoditelj u nastavi ne može i ne smije raditi posao pomoćnika u nastavi i u isto vrijeme prevoditi. Također, učenici kojima je odobrena provedba nastave u zdravstvenoj ustanovi ili nastave na daljinu moraju imati osiguranu potporu prevoditelja u nastavi za vrijeme trajanja navedenih oblika nastave. 4) Poslovi prevoditelja u nastavi - osigurati kvalitetno prevođenje na (i sa) hrvatskom znakovnom jeziku ili u onom sustavu komunikacije koji gluhi, gluhoslijepi ili nagluhi učenik preferira. U situaciji prevođenja gluhoslijepim učenicima koristiti odgovarajuće metode prevođenja, prenositi vizualne informacije (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima) te pružati potporu u neovisnom i sigurnom kretanju. Naglašavamo važnost pripreme za prevođenje nastave (koji mora biti uvršten u satnicu) i neposredni rad s učenikom, suradnje prevoditelja s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima, roditeljima, poštivanje Etičkog kodeksa prevoditelja te permanentnu edukaciju i usavršavanje u suradnji sa svojom matičnom organizacijom prevoditelja. 5) Podržavamo stav da rad prevoditelja u nastavi ne može pratiti osoba koja nije educirana za taj posao. Prevoditelji u nastavi trebaju se upućivati u škole iz saveza/organizacija, a na zahtjev Ministarstva. S obzirom na gore rečeno posao Koordinatora prevoditelja u nastavi mogu obavljati isključivo učitelji razredne nastave ili kasnije razrednik razrednog odjeljenja - u koje je gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik uključen - a u suradnji s organizacijom iz koje prevoditelj dolazi. Na kraju, a u skladu sa stavom krovnih organizacija, podržavamo donošenje Pravilnika o pomoćnicima u nastavi u obliku koji će uvažiti sve prijedloge i komentare iznesene u ovom Javnom savjetovanju. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
11 Hrvatski savez udruga OSIce NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Čl. 2 st. 1 Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istom ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno - obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika. Mišljenja smo kako jedan pomoćnik u nastavi u redovnom razrednom odjelu nikako ne može zadovoljiti potrebu dva učenika s teškoćama u razvoju. Ne može se jednako posvetiti radu bez obzira radilo se to o djeci s motoričkim ili komunikacijskim te intelektualnim teškoćama. Činjenica je kako jedna osoba ne može istovremeno prepisivati za dvoje učenika, usmjeravati dvoje učenika i poticati ih na rad. U redovnim razrednim odjelima je nužno potreban jedan pomoćnik u nastavi na jedno dijete s teškoćama. Nije prihvaćen Prijedlog o broju pomoćnika u nastavi u istom razrednom odjelu se ne prihvaća iz razloga što je moguće zadužiti jednu osobu za pružanje potpore dvoje učenika sličnih ili istih vrsta teškoća u razvoju u istom razrednom odjelu. Naime, prilikom uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redoviti razredni odjel neophodno je voditi računa o potrebama učenika s teškoćama u razvoju te njihovim sposobnostima, mogućnostima, vrsti i stupnju teškoća kao i o potrebama ostalih učenika u istom razrednom odjelu bez teškoća u razvoju. Nacrt Pravilnika omogućava uključivanje do dva pomoćnika u nastavi u isti razredni odjel (npr. jedan se pomoćnik u nastavi osigurava za dvoje učenika, a drugi za trećeg učenika u razredu) vodeći računa da podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastavnog procesa pružaju i učitelji, stručni suradnici te ostali učenici u razredu (vršnjačka pomoć).
12 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije podržava Hrvatski savez gluhoslijepih osoba u svemu navedenome. Naime, Savez Dodir svoje je komentare na navedeni Pravilnik iznio prošle godine u lipnju, kada je Pravilnik bio na Javnom savjetovanju. Budući da se tražene izmjene nisu uvažile, naša udruga i dalje stoji pri komentarima iznesenim prošle godine. Nedostaci su pravilnika mnogobrojni, a detaljno ih je definirao Savez Dodir. I dalje podržavamo stav da je termin "komunikacijski posrednik" samo opis pružatelja svih usluga, a ne naziv zanimanja. Također, Pravilnik koji se odnosi na stručne komunikacijske posrednike ne može biti predmet Javnog savjetovanja sve dok se ne donese podzakonski akt i/ili izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u RH koji će urediti i riješiti terminološke nedoumice oko naziva i sadržaja termina „komunikacijski posrednik“. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisuje obvezu donošenja pravilnika kojim se utvrđuju načini uključivanja te način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova stručnih komunikacijskih posrednika te uvjeti koje moraju ispunjavati, kao i postupak radi ostvarivanja prava učenika s teškoćama u razvoju na potporu stručnih komunikacijskih posrednika. Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika. Ostali prijedlozi se ne prihvaćaju iz razloga što nisu predmet ovoga pravilnika.
13 Zlata Marija Vuković NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Pozdravljam donošenje pravilnika, i slažem se s već navedenim komentarima glede plaća i stručnog osposobljavanja pomoćnika, što nije sasvim jasno. Kao roditelj djeteta s poteškoćama koje treba pomoćnika u nastavi, mišljenja sam da bi i roditelj trebao sudjelovati kod izbora osobe koja treba biti s djetetom, ako ih je više od jednog prijavljeno za to radno mjesto. Nadalje, u situaciji da dijete iznenada ostane bez pomoćnika tijekom školske godine (iz zdravstvenih razloga npr., i na duže vrijeme, ili da otkaz), treba hitno reagirati i naći zamjenu, no u sustavu to nije izgleda predviđeno, pa nitko ne zna kako postupiti?! Iz iskustva mogu reći da je u tom sustavu jako puno osoba od škole, preko udruga, županije i ministarstva koji prebacuju lopticu s jednih na druge, ne bi li taj drugi riješio problem, a za to vrijeme roditelji su u brizi poslati dijete u školu ili ne. Srdačan pozdrav, Zlata M. Vuković Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz uključivanje roditelja u postupak osiguravanja potpore pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika te odabir osobe za rad kao pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik se ne prihvaća jer roditelji nisu stručne osobe zaposlene u školskim ustanovama te su njihova prava i obveze regulirane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
14 Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika načelno ima primjedbe na NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA 1. Kadrovski uvjeti - mišljenja smo da je 5 godina rada u odgojno-obrazovnom sustavu previše godina, smatramo da bi 3 godine rada bio prihvatljiv kriterij pri odabiru kadra. Stručni komunikacijski posrednici koji do sada nisu radili u odgojno-obrazovnim ustanovama već u nekim drugim ustanovama ili udrugama trebali bi imati mogućnost zapošljavanja na mjestu stručnog komunikacijskog posrednika u školama. 2 . Što se tiče obrazovanja komunikacijskih posrednika, smatramo da edukacija za komunikacijske posrednike koji bi radili sa gluhim i nagluhim učenicima treba odvojit od edukacije za prevoditelje gluhoslijepim učenicima iz razloga jer se radi o izrazito specijalističkoj izobrazbi. 3. Komunikacijski posrednici zaposleni u školama trebali bi imati kontinuiran radni odnos , a ne s prekidima u toku školske godine kako je predviđeno. Radi sigurnosti radnog mjesta stručnih komunikacijskih posrednika, treba omogućiti zapošljavanje na duži period jer se učenik navikne na određenu osobnu i na način njezinog rada pa često mijenjanje nije poželjno. 4. Koordinator kojeg imenuje ravnatelj trebao bi pratiti rad stručnog komunikacijskog posrednika i upućivat u rad s učenikom. Smatramo da se ta aktivnost ne može provoditi na taj način zato što koordinator nema odgovarajuća znanja u radu sa gluhim , nagluhim i gluhoslijepim učenicima pa je potrebna suradnja s udrugama koje su do sada upućivale komunikacijske posrednike u škole. 5 Jedna primjedba koja nema direktno veze s ovim Pravilnikom ,a to su plaće stručnih komunikacijskih posrednika , koje su izrazito niske , između ostalog to je razlog zašto nema većeg broja zainteresiranih za taj posao. Nije prihvaćen Prijedlog pod brojem 1. se ne prihvaća iz razloga što Nacrtom Pravilnika nisu propisani „kadrovski“ uvjeti za zapošljavanje stručnoga komunikacijskog posrednika. Prijedlog pod brojem 4. smatramo suvišnim jer se u članku 5. stavku 6. Nacrta Pravilnika navodi kako koordinator obavlja i poslove koji uključuju suradnju s drugim relevantnim stručnjacima u svrhu izrade programa stručnog komunikacijskog posrednika sukladno individualnim potrebama svakog učenika koji koristi navedeni oblik potpore. Ostali prijedlozi (2., 3. i 5.) se ne prihvaćaju iz razloga što nisu predmet ovoga pravilnika.
15 Hrvatski sportski savez gluhih NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Hrvatski sportski savez gluhih, kao krovni savez sporta gluhih osoba u Republici Hrvatskoj, smatra da bi se trebala obratiti pozornost na izmijenu naziva Pravilnika. Naime, držimo da je termin "stručni komunikacijski posrednici" nepravilan budući opisuje poslove koje stručne osobe pružaju korisnicima (u ovom slučaju gluhim, nagluhim i gluhoslijepim osobama), a koji se treba dodatno obrazložiti. Kako se radi o podzakonskom aktu, smatramo da se isti treba usuglasiti sa Zakonom o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Budući je pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osnovana Radna skupina za utvrđivanje odgovarajuće terminologije pružatelja usluga komunikacijskih posrednika u cilju uklanjanja pogrešnog nazivlja i utvrđivanja odgovarajuće terminologije za sve pružatelje usluga komunikacijskog posrednika, smatramo da Ministarstvo znanosti i obrazovanja treba biti upućeno u rad ranije navedene, a sve kako bi se uskladili zakonski i podzakonski akti u RH. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
16 Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Pozdravljamo i podržavamo donošenje Pravilnika o pomoćnicima u nastavi no istovremeno smatramo i tražimo izdvajanje «stručnih komunikacijskih posrednika» iz ovog Pravilnika. Prvenstveno naglašavamo problem u nazivu Pravilnika. Naime, Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj (NN 82/15) termin ”komunikacijski posrednik” koristi isključivo kao opis uloge osobe koja pruža podršku u komunikaciji gluhim i gluhoslijepim osobama. No nije i ne može biti naziv zanimanja u nijednom sustavu pa tako ni odgojno – obrazovnom. Nadalje, prevoditelji u nastavi, ovim Pravilnikom pogrešno definirani kao «stručni komunikacijski posrednici» se uvelike razlikuju od pomoćnika u nastavi. Prvenstveno svojom ulogom koja nadmašuje područje same asistencije, opsegom i kompleksnošću usluga koje pružaju, zadacima koje izvode, načinom na koji to rade kao i trajanjem pripreme za svaki zadatak. Dodatno, ujedno i najvažnije razlikuju se u stupnju, trajanju i strukturi edukacije, a po završetku i svojim kompetencija, znanjima i vještinama. Nije prihvaćen Nacrt Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima donosi se na temelju članka 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17). Na temelju članka 99. stavka 9. navedenoga Zakona „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
17 Udruga gluhoslijepih osoba grada Splita „Osjet” NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Udruga gluhoslijepih osoba grada Splita Osjet zajedno sa Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba Dodir sve svoje komentare na navedeni Pravilnik iznijela u lipnju, 2017. kada je Pravilnik bio prvi puta na Javnom savjetovanju. S obzirom na to da u Pravilniku nisu uvažene tražene izmjene i dalje ostajemo pri svim prethodno danim komentarima. Slažemo se sa Savezom Dodir u tvrdnji da Pravilnik u ovom obliku ostavlja gluhoslijepe, gluhe i nagluhe učenike u izrazito nepovoljnom položaju, otežava kvalitetan pristup informacijama i jednake mogućnosti u sustavu obrazovanja. Podržavamo komentar kako Pravilnik predviđa premalo sati rada prevoditelja u nastavi, ne propisuje kvalitetnu edukaciju, ne jamči odgovarajuću naknadu za njihov rad te ne uzima u obzir stvarne potrebe gluhih, nagluhih i gluhoslijepih učenika. Dijelimo stav sa Savezom Dodir kako je termin „komunikacijski posrednik” samo opis uloga svih pružatelja usluga te ne može biti naziv zanimanja. Uzevši to u obzir, podržavamo rad Radne skupine pri nadležnom ministarstvu u daljnjem utvrđivanju odgovarajuće terminologije pružatelja usluga komunikacijskih posrednika u cilju uklanjanja pogrešnog nazivlja i utvrđivanja odgovarajuće terminologije za sve pružatelje usluga komunikacijskog posrednika. Smatramo da dio Pravilnika koji se odnosi na stručne komunikacijske posrednike ne može ići na Javno savjetovanje prije donošenja podzakonskog akta i/ili izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u RH koji će urediti i riješiti terminološke dvojbe oko naziva i sadržaja termina „komunikacijski posrednik“. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika. Ostali prijedlozi se ne prihvaćaju iz razloga što nisu predmet ovoga pravilnika.
18 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Hrvatski savez gluhih i nagluhih je svoje komentare na navedeni Pravilnik iznio još u lipnju, 2017. kada je Pravilnik prvi puta bio na Javnom savjetovanju. S obzirom na to da se u Pravilnik nisu unijele tražene izmjene, i dalje ostajemo pri svim prethodno danim komentarima. Pravilnik u ovom obliku, umjesto da služi onima kojima je namijenjen, ostavlja gluhe, nagluhe i gluhoslijepe učenike u izrazito nepovoljnom položaju, otežava kvalitetan pristup informacijama i jednake mogućnosti u sustavu obrazovanja, predviđa premalo sati rada prevoditelja u nastavi, ne propisuje kvalitetnu edukaciju za prevoditelje u nastavi, ne osigurava odgovarajuću naknadu za njihov rad te ne uzima u obzir realne potrebe gluhih, nagluhih i gluhoslijepih učenika. U međuvremenu je pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osnovana Radna skupina utvrđivanja odgovarajuće terminologije pružatelja usluga komunikacijskih posrednika u cilju uklanjanja pogrešnog nazivlja i utvrđivanja odgovarajuće terminologije za sve pružatelje usluga komunikacijskog posrednika. Naime, stav Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih je da termin “komunikacijski posrednik” samo opisuje ulogu svih pružatelja usluga te ne može biti naziv zanimanja. Uzevši u obzir sve navedeno, smatramo da dio Pravilnika koji se odnosi na stručne komunikacijske posrednike ne može ići na Javno savjetovanje sve dok je aktualan rad navedene Radne skupine koja razmatra mogućnost donošenja podzakonskog akta i/ili izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u RH koji će urediti i riješiti terminološke dvojbe oko naziva i sadržaja termina „komunikacijski posrednik“. U Zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj (NN 82/15) koristi se termin “komunikacijski posrednik” koji predstavlja opis uloge osobe koja pruža podršku u komunikaciji s gluhim i gluhoslijepim osobama te koji kao zanimanje ne postoji u tom obliku. S obzirom na predviđenu edukaciju, pojam “stručni” je neadekvatan za ovaj kontekst jer pružena edukacija ne omogućava “komunikacijskom posredniku” postizanje stručnosti. Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja, u okviru Nacionalne klasifikacije zanimanja predlagatelj je standarda zanimanja „usmeni i/ili konferencijski prevoditelj“, smatrajući da se za osobu koja prenosi poruku izvornog govora na ciljni jezik (znakovni jezik ubraja se u prirodne jezike) u svim vrstama prevođenja živog govora i u svim službenim dokumentima novijeg datuma koristi naziv “prevoditelj”, odnosno “usmeno prevođenje”. Rezolucija Europskog parlamenta o znakovnom jeziku i profesionalnim prevoditeljima znakovnog jezika (2016/2952(RSP)), koja je usvojena 23.11.2016., u službenom prijevodu na hrvatski jezik također koristi naziv “prevoditelj znakovnog jezika”. Slijedom svega navedenog, u nastavku komentara, a s obzirom na školski kontekst uz koji je vezan dokument, koristit ćemo termin “prevoditelj u nastavi”. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika. Ostali prijedlozi se ne prihvaćaju iz razloga što nisu predmet ovoga pravilnika.
19 Udruga gluhoslijepih osoba Varaždinske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Udruga gluhoslijepih osoba Varaždinske županije je svoje komentare na Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima objavila u lipnju 2017. godine kada je navedeni Pravilnik bio prvi puta na Javnom savjetovanju. Do danas se tražene izmjene nisu unijele u Pravilnik te i dalje ostajemo pri svim prethodno iznesenim prijedlozima i komentarima. Baš kao što navodi i Hrvatski savez gluhoslijepih osoba DODIR ( naša krovna organizacija) Pravilnik u ovom obliku i dalje ostavlja gluhoslijepe, gluhe i nagluhe učenike u izrazito nepovoljnom položaju. Otežava kvalitetan pristup informacijama i jednake mogućnosti u sustavu obrazovanja. Podupiremo komentar kako isti u ovom obliku predviđa premalo sati rada prevoditelja u nastavi, ne propisuje kvalitetnu edukaciju, ne jamči odgovarajuću naknadu za njihov rad te ne uzima u obzir stvarne potrebe gluhih, nagluhih i gluhoslijepih učenika. UGSO Varaždin podržava rad Radne skupina za utvrđivanje odgovarajuće terminologije pružatelja usluga komunikacijskih posrednika (pri MDOMSP), uklanjanje pogrešnog nazivlja i utvrđivanja odgovarajuće terminologije za sve pružatelje usluga komunikacijskog posrednika. I dalje smatramo kako termin “komunikacijski posrednik” ne može biti naziv zanimanja, već samo opis uloga svih pružatelja usluga kako je već rečeno i prethodnim komentarima. Podržavamo stav da dio Pravilnika koji se odnosi na stručne komunikacijske posrednike ne može ići na Javno savjetovanje sve dok je aktualan rad navedene Radne skupine u MDOMSP koja razmatra mogućnost donošenja podzakonskog akta i/ili izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u RH koji će urediti i riješiti terminološke dvojbe oko naziva i sadržaja termina „komunikacijski posrednik“. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
20 OŠ Augusta Cesarca, Krapina NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Poštovani, kao stručni suradnici edukatori – rehabilitatori, pedagozi i jedan psiholog Krapinsko zagorske-županije na zajedničkom Županijskom stručnom vijeću održanom 24. travnja pozdravljamo odluku Ministarstva znanosti i obrazovanja za donošenjem Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima učenicima s teškoćama u razvoju, ali želimo ukazati na određene nedostatke nacrta Pravilnika: a) članak 2. stavak 2. i članak 6. stavak 8. u kojem piše da u jednom razrednom odjelu može biti uključen samo jedan pomoćnik, iznimno dva o čemu odlučuje osnivač škole uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Smatramo da se time krše prava svakog učenika na primjereni oblik pomoći u odgoju i obrazovanju i da bi odluku o broju pomoćnika trebalo donijeti Povjerenstvo Ureda državne uprave koje i donosi Rješenja o primjerenom obliku školovanja. Smatramo da pravo učenika s teškoćama u razvoju na pomoćnika u nastavi odnosno njegovo financiranje ne bi smjelo ovisiti o proračunskim sredstvima JLS-e. Predlažemo da Ministarstvo znanosti i obrazovanja treba osigurati sredstva za pomoćnike, kao i za sve ostale zaposlenike u cilju izjednačavanja mogućnosti svakog učenika. b) članak 2. stavak 6. i članak 4. stavak 2. u kojem se navode vrste teškoća kojima učenik ostvaruje pravo na pomoćnika. Smatramo da vrste teškoća trebaju biti usklađene s Orijentacijskom listom vrsta teškoća koja je sastavni dio Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju koje se navode u Rješenju UDU-e i u e- matici škole te tako definiraju programsku potporu učenika. c) Članak 2. stavak 7. navodi da se samo učenicima s rješenjima Ureda o primjerenom programu obrazovanja može osigurati potpora pomoćnika u nastavi. Slažemo se s tom stavkom, ali treba uključiti i pravo učenika 1. razreda za koje još ne postoji rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja, a postoji potreba na temelju prikupljene medicinsko- pedagoške dokumentacije. d) članak 2. stavak 8. u kojem se navodi da učenici kojima su odobreni različiti oblici odgoja i obrazovanja - nastava u kući, nastava u zdravstvenoj ustanovi ili nastava na daljinu ne mogu imati osiguranu potporu pomoćnika u nastavi za vrijeme trajanja navedenih oblika nastave. Iako se radi o različitim oblicima nastave gdje se u skladu s potrebama učenika planira sva potrebna prilagodba i mjere podrške, predlažemo da učenik s teškoćama ima pravo na pomoćnika u nastavi bez obzira na mjesto izvođenja nastave kako bi se omogućio jednak pristup odgoju i obrazovanju. e) Članak 3.stavak 7.i nastavlja se na stavak 5. i 6. u kojem se navodi da je koordinator stručni suradnik koji sve poslove izrade programa rada iz stavka 5. i ostale poslove propisane stavkom 6. obavlja u sklopu redovitih tjednih obveza. Slažemo se da koordinator mora biti stručni suradnik,no uz sva svoja tjedna zaduženja to nije realno ostvarivo. Poslovi stručnih suradnika i satnica poslova propisani su Pravilnikom o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014). Predlažemo da se poslovi koordinatora dodatno honoriraju. f) članak 6. stavak 2. u kojem se navodi da za učenike koji upisuju 1. r škola podnosi Uredu Zahtjev za osiguravanjem pomoćnika do 15. lipnja tekuće godine. Predlažemo da u iznimnom slučaju (nemogućnosti pribavljanja Rješenja o primjerenom programu osnovnog obrazovanja) škola može Zahtjev dostaviti Uredu do 15. srpnja tekuće godine. g) članak 6. stavak 8. propisuje da osnivač škole uz prethodnu suglasnost Ministarstva donosi odluku o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika u kojoj obvezno navodi razdoblje na koje se pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik uključuje te je dostavlja Uredu i školi. Predlažemo da bi takva odluka spadala u kompetencije Povjerenstva Ureda državne uprave koje bi u sklopu Rješenja o primjerenom obliku školovanja navelo i razdoblje uključivanja pomoćnika u nastavi. h) članak 8.stavak 1. navodi da pomoćnik mora imati završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi prema ovom Pravilniku. Predlažemo da bi uvjeti za pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskog posrednika trebale biti osobe koje imaju pedagošku izobrazbu radi specifičnosti učenika s teškoćama u razvoju. i) nastavno na članak 9. stavak 1. i 2. propisuje način i sadržaj osposobljavanja pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskog posrednika. Smatramo da plan i program osposobljavanja kojeg propisuje ovaj Pravilnik nije dostatan za pružanje kvalitetne potpore učenicima s teškoćama u razvoju, posebno ne za učenike s teškoćama u ponašanju. Predlažemo da se poslovi pomoćnika u nastavi profesionaliziraju. j) članak 9. stavak 6. propisuje da osposobljavanje pomoćnika i stručno komunikacijskog posrednika provod pravne osobe registrirane za obrazovanje odraslih kojima je rješenjem Ministarstva odobreno izvođenje programa osposobljavanja za pomoćnike. Predlažemo da se Pravilnikom precizira tko i kako vrši osposobljavanje pomoćnika, što iz ovog članka nije razvidno. Renata Cesarec Topolovec. prof. Voditeljica ŽSV-a stručnih suradnika edukacijsko – rehabilitacijskog profila redovnih osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije Natalija Knezić-Medvedec, prof. Voditeljica ŽSV-a stručnih suradnika pedagoga redovnih osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije Nije prihvaćen Prijedlog a) vezan uz povećanje broja pomoćnika u nastavi u istom razrednom odjelu se ne prihvaća iz razloga što je moguće zadužiti jednu osobu za pružanje potpore dvoje učenika sličnih ili istih vrsta teškoća u razvoju u istom razrednom odjelu. Naime, prilikom uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redoviti razredni odjel neophodno je voditi računa o potrebama učenika s teškoćama u razvoju te njihovim sposobnostima, mogućnostima, vrsti i stupnju teškoća kao i o potrebama ostalih učenika u istom razrednom odjelu bez teškoća u razvoju. Nacrt Pravilnika omogućava uključivanje do dva pomoćnika u nastavi u isti razredni odjel (npr. jedan se pomoćnik u nastavi osigurava za dvoje učenika, a drugi za trećeg učenika u razredu) vodeći računa da podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastavnog procesa pružaju i učitelji, stručni suradnici te ostali učenici u razredu (vršnjačka pomoć). Time nije prekršeno pravo učenika s teškoćama u razvoju na potrebnu potporu. Prijedlog vezan uz financiranje rada pomoćnika u nastavi nije predmet ovoga pravilnika te se ne može prihvatiti. Prijedlog b) vezan uz usklađivanje vrsta teškoća s Orijentacijskom listom vrsta teškoća koja je sastavni dio Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju se ne prihvaća iz razloga što navedene vrste funkcionalnih teškoća u Nacrtu Pravilnika uvjetuju vrstu i stupanj potpore pomoćnika u nastavi. Budući da uzrok funkcionalnih teškoća nije jednoznačan, navedene funkcionalne teškoće ne mogu se vezati uz različite skupine i podskupine Orijentacijske liste vrsta teškoća. Prijedlog c) vezan uz osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji upisuju prvi razred osnovne škole, a u postupku su donošenja rješenja o primjerenom programu obrazovanja, se ne prihvaća iz razloga što je odredbama pravilnika omogućeno podnošenje zahtjeva za osiguravanjem potpore pomoćnika u nastavi tijekom upisnog postupka. Stručno povjerenstvo Ureda daje prijedlog primjerenog programa obrazovanja i prijedlog o potrebi osiguravanja pomoćnika u nastavi. Prijedlog d) vezan uz učenike kojima je odobrena provedba nastave u kući, nastave na daljinu ili nastave u zdravstvenoj ustanovi te im je potrebno osigurati potporu pomoćnika u nastavi se ne prihvaća jer se nastava u kući provodi u kući učenika po principu individualne nastave te potporu učeniku u tom slučaju pruža učitelj/nastavnik koji provodi nastavu; nastava na daljinu se provodi u kući učenika uz pomoć telekonferencije ili videokonferencije te potporu pruža roditelj, a tijekom nastave u zdravstvenoj ustanovi potporu učeniku pruža učitelj koji nastavu i provodi. Smatramo da kod navedenih oblika nastave potpora pomoćnika u nastavi nije nužno potrebna odnosno da učenik s teškoćama u razvoju ima osiguranu potporu od strane učitelja koji nastavu i provodi. Potpora pomoćnika u nastavi se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osigurava učenicima s teškoćama u razvoju u školama. Nadalje, odredbama pravilnika dana je mogućnost iznimke u slučaju kada učenik ima osiguranog pomoćnika u nastavi, a tijekom školske godine učeniku je privremeno odobrena provedba nastave u kući. Prijedlog e) vezan uz radno-pravni status i prava koja iz njega proizlaze stručnog suradnika koji ima ulogu koordinatora se ne prihvaća jer nije predmet ovoga pravilnika. Pravilnicima o tjednim radnim obvezama učitelja/nastavnika i stručnih suradnika u školskoj ustanovi propisana obveza učitelja/nastavnika i stručnih suradnika je i obavljanje poslova u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima (što uključuje i učenike s teškoćama u razvoju). Navedeno uključuje i provođenje redovitih konzultacija s učenicima (pa tako i s učenicima – korisnicima potpore pomoćnika u nastavi). Prijedlog f) se ne prihvaća iz razloga što su djeca s teškoćama u razvoju prilikom upisa u prvi razred osnovne škole u postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta sa svrhom određivanja primjerenog programa obrazovanja. Postupak provode stručna povjerenstva te se tijekom tog postupka utvrđuje potreba za potporom pomoćnika u nastavi. Učenik upisan u prvi razred osnovne škole po dobivanju rješenja o primjerenom programu obrazovanja, a ranije mu je utvrđena potreba za potporom pomoćnika u nastavi, ostvarit će pravo na potporu pomoćnika u nastavi. Do ostvarivanja prava potporu u školskoj sredini pružat će mu učitelj. Prijedlog g) se ne prihvaća iz razloga što konačnu odluku donosi osnivač školske ustanove koji određuje radno-pravni status pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika te osigurava financijska sredstva za njihov rad. Navedeno nije u ovlasti Stručnog povjerenstva Ureda te ne može o tome niti odlučivati. Prijedlog h) se ne prihvaća iz razloga što su sastavni dio pravilnika programi osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika te će po završetku osposobljavanja pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik imati potrebne kompetencije za pružanje potpore učeniku s teškoćama u razvoju. Prijedlog i) se ne prihvaća iz razloga što Nacrt Pravilnika definira način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja. Prijedlog j) se ne prihvaća iz razloga što definiranje pravnih osobe registriranih za obrazovanje odraslih, kojima je rješenjem Ministarstva odobreno izvođenje programa osposobljavanja, nije predmet ovoga pravilnika.
21 Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Udruga gluhoslijepih osoba grada Zagreba je također kao i Savez Dodir sve svoje komentare na navedeni Pravilnik iznijela u lipnju, 2017. kada je Pravilnik prvi puta bio na Javnom savjetovanju. Kako se nisu uvažile tražene izmjene naglašavamo kako i dalje ostajemo pri svim prethodno danim komentarima. Pravilnik u ovom obliku ima mnogo nedostataka koje je detaljnije definirao Savez Dodir. Suglasni smo s navedenim kako je termin "komunikacijski posrednik" samo opis pružatelja svih usluga te da kao takav ne može biti naziv zanimanja. Zaključno, smatramo da dio Pravilnika koji se odnosi na stručne komunikacijske posrednike ne može biti predmet Javnog savjetovanja sve do donošenja podzakonskog akta i/ili izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u RH koji će urediti i riješiti terminološke dvojbe oko naziva i sadržaja termina „komunikacijski posrednik“. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
22 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Savez Dodir je sve svoje komentare na navedeni Pravilnik iznio u lipnju, 2017. kada je Pravilnik bio prvi puta na Javnom savjetovanju. S obzirom na to da se u Pravilnik nisu unijele tražene izmjene, i dalje ostajemo pri svim prethodno danim komentarima. Pravilnik u ovom obliku, umjesto da služi onima kojima je namijenjen, ostavlja gluhoslijepe, gluhe i nagluhe učenike u izrazito nepovoljnom položaju, otežava kvalitetan pristup informacijama i jednake mogućnosti u sustavu obrazovanja, predviđa premalo sati rada prevoditelja u nastavi, ne propisuje kvalitetnu edukaciju, ne jamči odgovarajuću naknadu za njihov rad te ne uzima u obzir stvarne potrebe gluhih, nagluhih i gluhoslijepih učenika. Osim toga, u međuvremenu je pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osnovana Radna skupina za utvrđivanje odgovarajuće terminologije pružatelja usluga komunikacijskih posrednika u cilju uklanjanja pogrešnog nazivlja i utvrđivanja odgovarajuće terminologije za sve pružatelje usluga komunikacijskog posrednika. Naime, stav je saveza Dodir kako je termin “komunikacijski posrednik” samo opis uloga svih pružatelja usluga te ne može biti naziv zanimanja. Uzevši u obzir sve navedeno, smatramo da dio Pravilnika koji se odnosi na stručne komunikacijske posrednike ne može ići na Javno savjetovanje sve dok je aktualan rad navedene Radne skupine koja razmatra mogućnost donošenja podzakonskog akta i/ili izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u RH koji će urediti i riješiti terminološke dvojbe oko naziva i sadržaja termina „komunikacijski posrednik“. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisuje obvezu donošenja pravilnika kojim se utvrđuju načini uključivanja te način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova stručnih komunikacijskih posrednika te uvjeti koje moraju ispunjavati, kao i postupak radi ostvarivanja prava učenika s teškoćama u razvoju na potporu stručnih komunikacijskih posrednika. Nacrtom Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima utvrđuje se potpora stručnoga komunikacijskog posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja.
23 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 1. Smatramo potrebnim razmotriti način financiranja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika koji se ne oslanja samo na financiranje od jedinica lokalne i regionalne samouprave, kako djeca ne bi bila nejednako tretirana ovisno o tome u kojem kraju Republike Hrvatske se školuju i žive. Smatramo potrebnim u Pravilnik uvrstiti, kao uvjet za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika, nevođenje kaznenog postupka i nepostojanje pravomoćne osude za kaznena djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), te obvezu škole da provjerava ispunjenost tih uvjeta, sukladno preporuci pravobraniteljice za djecu DPR-602-01/15-0018 od 30. kolovoza 2016. Predlažemo također, u slučaju da je pokrenut kazneni postupak protiv pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika, propisati primjenu odredbe članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi o njegovom udaljenju od obavljanja poslova i o otkazu u slučaju pravomoćne osude. Preporučujemo u Pravilnik uvrstiti odredbe o evaluaciji i superviziji rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, sukladno preporukama pravobraniteljice za djecu (DPR-602-01/14-0047 od 10. 11. 2014. i DPR-602-01/15-0018 od 30. 08. 2016.) budući da u Nacrtu prijedloga Pravilnika ne nalazimo o tome pobliže odredbe. Djelomično prihvaćen Prijedlozi vezani uz financiranje rada te zasnivanje i prestanak radnog odnosa nisu prihvaćeni jer navedeno treba biti ili jest definirano odredbama Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi te nisu predmet pravilnika. Prijedlog vezan uz uvjete za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika se prihvaća. Prijedlog vezan uz evaluaciji i superviziji rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika se ne prihvaća iz razloga što je u članku 3. stavku 6. te članku 5. stavku 5. Nacrta Pravilnika definirano da je jedan od poslova koordinatora da prati rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika (vrši evaluaciju i superviziju).
24 Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 1. Članak 1. Predškolski program vrtićkog obrazovanja je u RH obvezan dio školovanja te smatramo kao se i za djecu u toj dobi trebaju osigurati pomoćnici u nastavi i prevoditelji u vrtiću. Ne samo vrtićko nego svako obrazovanje i stjecanje novih vještina i iz privatnih ustanova koje prati mogućnosti djeteta trebalo bi imati osiguranog pomoćnika, odnosno prevoditelja. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u dječjim vrtićima se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi u školskim ustanovama. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika jer pravna osnova za traženo ne proizlazi iz navedenoga zakona.
25 Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 1. Vidi komentar iznad. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika. Prijedlog vezan uz edukaciju se ne prihvaća jer Nacrt pravilnika definira način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, a ne edukacije pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika, a provode ju pravne osobe registrirane za obrazovanje odraslih koje imaju rješenjem Ministarstva dobiveno odobrenje za izvođenje programa osposobljavanja pomoćnika u nastavi i/ili programa osposobljavanja stručnoga komunikacijskog posrednika sukladno odredbama Zakona o obrazovanju odraslih.
26 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 1. Vidi opći komentar iz naslova. Primljeno na znanje Nije razvidan komentar. Zahvaljujemo na sudjelovanju na savjetovanju.
27 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 1. Potrebno je promijeniti navedeni stavak u: (1) Ovim pravilnikom utvrđuju se načini uključivanja te način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i prevoditelja u nastavi i drugim javnim (npr vrtićima) ili privatnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu: škola) te uvjeti koje moraju ispunjavati, kao i postupak radi ostvarivanja prava učenika s teškoćama u razvoju (u daljnjem tekstu: učenik) na potporu pomoćnika u nastavi i prevoditelja u nastavi. OBRAZLOŽENJE: predškolski program vrtićkog obrazovanja je u RH obvezan dio školovanja i trebaju se osigurati pomoćnici u nastavi i prevoditelji u vrtiću. Ne samo vrtićko nego svako obrazovanje i stjecanje novih vještina i iz privatnih ustanova koje prati mogućnosti djeteta trebalo bi imati osiguranog pomoćnika. Npr šahovski klub koji djeluje u školi ali nije u kurikulumu i planu i programu dio školskog programa nego izvan školska aktivnost. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u dječjim vrtićima se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi u školskim ustanovama. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika jer pravna osnova za traženo ne proizlazi iz navedenoga zakona.
28 Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 1. Ovim su Pravilnikom obuhvaćeni samo učenici od 1. razreda osnovne škole. No, podsjećamo kako je u Republici Hrvatskoj program predškolskog odgoja i obrazovanja obavezan za svu djecu (u godini dana prije polaska u osnovnu školu) u kojem djeca usvajaju osnovne pojmove o vremenskim i prostornim odnosima, razvijaju svoje vještine, stvaraju radne navike i socijaliziraju se u odgojnoj skupini. Upravo zato potičemo i njihovo uključenje u ovaj, ili novi Pravilnik, usmjeren specifično populaciji djece tog sustava koji će osigurati prevoditelja u vrtiću -osobu koja će osigurati kvalitetno prevođenje te učinkovitu i uspješnu komunikaciju svoj gluhoj, nagluhoj i gluhoslijepoj djeci. Također, podržavamo izradu dodatnog Pravilnika o pomoćnicima u vrtiću, koji će pružiti odgovarajuću skrb svoj ostaloj djeci s teškoćama u razvoju. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u dječjim vrtićima se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi u školskim ustanovama. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika jer pravna osnova za traženo ne proizlazi iz navedenoga zakona.
29 Krapinsko-zagorska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 1. Članak 1. stavak 1. Nacrtom Pravilnika nije riješeno pitanje financiranja rada i troškova PUN i SKP povezanih s radom. Nije eksplicitno rečeno tko snosi iste troškove. Problematičan je i sam radno-pravni status PUN i SKP jer isto radno mjesto nije klasificirano kao za druge javne službenike i posebno za službenike u osnovnim i srednjim školama te nema propisanog koeficijenta za spomenuta radna mjesta. Nije jasno na koji način utvrditi plaću te da li primjenjivati odnosne kolektivne ugovore za javne službenike i još posebno za službenike u osnovnim i srednjim školama. Predlaže se utvrđivanje koeficijenta za spomenuta radna mjesta kako bi se, primjenom osnovice i odnosnih kolektivnih ugovora, izbjegle nedoumice oko radnopravnog statusa, visine plaće, primjene kolektivnih ugovora i sl. Članak 1., stavak 3. Predlaže se promjena terminologije, tj. da se umjesto „diskriminacija na osnovi invaliditeta“, uvrsti, primjerice, „diskriminacija na osnovu teškoća u razvoju“. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz financiranje rada te zasnivanje i prestanak radnog odnosa pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika nisu prihvaćeni jer navedeno nije predmet ovoga pravilnika. Prijedlog vezan uz promjenu terminologije na način da se umjesto termina „diskriminacija na osnovi invaliditeta“, navede termin, „diskriminacija na osnovu teškoća u razvoju“ nije predmet ovoga pravilnika.
30 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 1. Predškolski program vrtićkog obrazovanja je u RH obvezan dio školovanja te je djeci s teškoćama u razvoju potrebno osigurati pomoćnike u nastavi i prevoditelje u vrtiću. Svako dijete s teškoćama u razvoju uključeno u vrtićko ili bilo koji drugi oblik obrazovanja koji prati razvoj djeteta treba imati osiguranog pomoćnika. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u dječjim vrtićima se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi u školskim ustanovama. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika jer pravna osnova za traženo ne proizlazi iz navedenoga zakona.
31 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 1. Ovim pravilnikom utvrđuju se načini uključivanja te način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i prevoditelja u nastavi i drugim javnim (npr vrtićima) ili privatnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja, sporta i obrazovanja (u daljnjem tekstu: škola) te uvjeti koje moraju ispunjavati, kao i postupak radi ostvarivanja prava učenika s teškoćama u razvoju uz potporu pomoćnika u nastavi i prevoditelja u nastavi. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika jer pravna osnova za traženo ne proizlazi iz navedenoga zakona.
32 Tamara Dubrović NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 1. ŽSV ER učitelja OŠ PGŽ Pravilnikom nije definiran način financiranja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika te način zapošljavanja istih. Također, nije definirano tko će financirati edukaciju PUN-a i SKP-a te smatramo da dosadašnji način ne pruža sigurnost istima. Do sada su PUN i SKP bili plaćeni prema broju sati uključenih u neposredan rad s učenikom, međutim, i oni trebaju određen broj sati za pripremu, izradu materijala prema preporuci i naputku učitelja i sl. Tu bi trebalo uračunati i to da bi svakako trebali prisustvovati razrednim vijećima te informacijama. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz financiranje rada, zasnivanje i prestanak radnog odnosa te kao i načinima financiranja osposobljavanja nisu prihvaćeni iz razloga što navedeno nije predmet ovoga pravilnika.
33 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 1. Vezano za predmetni Nact Pravilnika i konkretno odredbu članka 1. stavka 3. - Pozdravljamo definiranje podrške pomoćnika i stručnog komunikacijskog posrednika kao oblika razumne prilagodbe za učenike s teškoćama u razvoju, u svrhu izjednačavanja njihovih mogućnosti s ostalim učenicima. Osiguravanje razumne prilagodbe obaveza je Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, koja u članku 2. definira razumnu prilagodbu na način: „Razumna prilagodba znači potrebnu i odgovarajuću prilagodbu i podešavanja, koja ne predstavljaju nesrazmjerno ili neprimjereno opterećenje, da bi se u pojedinačnom slučaju, tamo gdje je to potrebno, osobama s invaliditetom osiguralo uživanje ili korištenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na ravnopravnoj osnovi s drugima;“. Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08 i 112/12) definira propuštanje razumne prilagodbe kao jedan od oblika diskriminacije na osnovu invaliditeta. Stoga smatramo da se ovom odredbom garantira pravo učenika na odgovarajuće oblike podrške radi prevladavanja različitosti i predstavlja potvrdu opredjeljenja za inkluzivno obrazovanje i zabranu diskriminacije učenika s teškoćama u razvoju temeljem invaliditeta i usklađivanje sa pravno obvezujućim međunarodnim dokumentima. Djelomično prihvaćen Prijedlog se prihvaća djelomično na način da izrađen program rada pomoćnika u nastavi koordinator je dužan dati na uvid roditelju/skrbniku.
34 Ivančica Prugovečki NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 1. Pozdravljajući odluku Ministarstva znanosti i obrazovanja za donošenjem Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima učenicima s teškoćama u razvoju želim upozoriti na neke nedostatke nacrta Pravilnika: - Pravilnikom nije definiran način financiranja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, nego je čitajući "između redova" moguće zaključiti da će se financiranje prebaciti na osnivače osnovnih i srednjih škola. Pravo učenika s teškoćama na primjereni oblik pomoći u obrazovanju ne smije ovisiti o mogućnostima proračuna JLPS, nego bi sredstva za rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika trebala biti osigurana u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao što su i za ostale zaposlenike škola. - članak 2. stavak 2. - Ograničavanje broja pomoćnika u nastavi u jednom razrednom odjelu na jednog ili iznimno na dva, neće osigurati da svaki učenik s teškoćama dobije adekvatnu pomoć i ostvari pravo na obrazovanje u skladu sa svojim mogućnostima. U nepovoljan položaj posebno dolaze učenici koji polaze manje područne škole (često kombinirane razrede) u kojima je ponekad nužan veći broj pomoćnika u nastavi koji rade s učenicima različitih teškoća. - članak 2. stavak 5. – Pomoćnik u nastavi u svakodnevnoj je interakciji s roditeljima učenika s teškoćama i nije logično da ne smije davati informacije o napredovanju učenika. Naravno da informacije koje daje pomoćnik ne mogu zamijeniti informacije koje daje razrednik, predmetni nastavnik ili stručni suradnik, ali potpuna uskrata informacija od strane pomoćnika ne ide u korist djeteta. Programom edukacije pomoćnika u nastavi predviđena je cjelina 4.2.4. – Komunikacijske vještine i suradnja sa sudionicima u odgoju i obrazovanju iz čijeg sadržaja se može zaključiti da je komunikacija pomoćnika i roditelja nužna u odgojno-obrazovnom procesu. - članak 2. stavak 6. i članak 4. stavak 2. – Teškoće zbog kojih učenik ostvaruje pravo na pomoćnika u nastavi /stručnog komunikacijskog posrednika treba usuglasiti s Orijentacijskom listom vrsta teškoća koja je sastavni dio Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, a koja ima za svrhu definirati orijentacijske skupine i podskupine teškoća u svrhu definiranja programske i profesionalne potpore primjerene potrebama učenika. - članak 2. stavak 7. – Prema prijedlogu pomoćnik u nastavi pruža potporu učenicima koji imaju Rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja čime se isključuju učenici 1. razreda osnovne škole kod kojih postoji potreba za pomoćnikom u nastavi, ali još nemaju Rješenje Ureda. - članak 2. stavak 8. - Učenici kojima je odobrena nastava u kući, zdravstvenoj ustanovi ili na daljinu ovim nacrtom Pravilnika nemaju pravo na pomoćnika u nastavi. S obzirom da teškoća u razvoju ne prestaje promjenom mjesta obrazovanja, učenicima je nužno osigurati ostvarivanje jednakih mogućnosti u obrazovanju, bez obzira na mjesto školovanja. - članak 6. - Postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika moguće je pojednostavniti i ubrzati na način da se utvrđivanje prava na pomoćnika u nastavi objedini s postupkom donošenja Rješenja o primjerenom obliku obrazovanja koje provodi stručno povjerenstvo Ureda državne uprave. Objedinjenim postupkom i jednim Rješenjem utvrdilo bi se pravo na primjereni oblik obrazovanja, oblike i opseg pomoći (broj sati rada). - članak 7. - Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici ovim nacrtom i nadalje ostaju u nepovoljnom položaju u odnosu na ostale zaposlenike u obrazovnom sustavu, budući je predviđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme. Nacrtom nije definirano da li se radi o određenom vremenu za trajanje nastavne godine (10 mjeseci) ili određenom vremenu za trajanja potrebe za pomoćnikom u nastavi (do 8 godina školovanja u OŠ, odn. do 4 godine školovanja u SŠ). - prijedlogom Pravilnika nije definirano tko podmiruje troškove osposobljavanja pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, odnosno polaganje razlikovnog ispita za osobe koje su trenutku stupanja na snagu Pravilnika u radnom odnosu kao pomoćnici u nastavi. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz financiranje rada, zasnivanje i prestanak radnog odnosa te tjednim radnim obvezama pomoćnika u nastavi kao i načinima financiranja osposobljavanja nisu prihvaćeni jer navedeno nije predmet ovoga pravilnika. Nacrt pravilnika definira način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Prijedlog vezan uz broj pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u istom razrednom odjelu se ne prihvaća iz razloga što je moguće zadužiti jednu osobu za pružanje potpore dvoje učenika sličnih ili istih vrsta teškoća u razvoju u istom razrednom odjelu. Naime, prilikom uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redoviti razredni odjel neophodno je voditi računa o potrebama učenika s teškoćama u razvoju te njihovim sposobnostima, mogućnostima, vrsti i stupnju teškoća kao i o ostalim učenicima u istom razrednom odjelu bez teškoća u razvoju. Nacrt Pravilnika omogućava uključivanje do dva pomoćnika u nastavi ili stručna komunikacijska posrednika u isti razredni odjel (npr. jedan se pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik osigurava za dvoje učenika, a drugi za trećeg učenika u razredu) vodeći računa da podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastavnog procesa pružaju i učitelji, stručni suradnici te ostali učenici u razredu (vršnjačka pomoć). Prijedlog na članak 2. stavak 5. ne prihvaća se jer prijedlogom navedena konstatacija nije točna. Naime, odredba članka 2. stavka 5. ne zabranjuje pomoćniku u nastavi da iznosi procjene i zapažanja o učeniku te svoje mišljenje, ali ne smije samostalno davati informacije o napredovanju učenika osobama koje nisu radnici škole. Prijedlog na članak 2. stavak 7. se ne prihvaća jer Stručno povjerenstvo Ureda na osnovi utvrđenih funkcionalnih sposobnosti i potreba učenika s teškoćama u razvoju predlaže uključivanje pomoćnika u nastavi, a koordinator pomoćnika u nastavi u školi u suradnji s drugim radnicima škole koji su uključeni u odgojno-obrazovni rad s učenikom izrađuju program rada pomoćnika u nastavi. Program rada pomoćnika u nastavi definira poslove pomoćnika u nastavi sukladno potrebama učenika. Prijedlog vezan uz učenike kojima je odobrena provedba nastave u kući, nastave na daljinu ili nastave u zdravstvenoj ustanovi se ne prihvaća jer se nastava u kući provodi u kući učenika po principu individualne nastave te potporu učeniku u tom slučaju pruža učitelj/nastavnik koji provodi nastavu; nastava na daljinu se provodi u kući učenika uz pomoć telekonferencije ili videokonferencije te potporu pruža roditelj, a tijekom nastave u zdravstvenoj ustanovi potporu učeniku pruža učitelj koji nastavu i provodi. Smatramo da kod navedenih oblika nastave potpora pomoćnika u nastavi nije nužno potrebna odnosno da učenik s teškoćama u razvoju ima osiguranu potporu od strane učitelja koji nastavu i provodi. Potpora pomoćnika u nastavi se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osigurava učenicima s teškoćama u razvoju u školama. Nadalje, odredbama pravilnika dana je mogućnost iznimke u slučaju kada učenik ima osiguranog pomoćnika u nastavi, a tijekom školske godine učeniku je privremeno odobrena provedba nastave u kući. Prijedlog vezan uz objedinjavanje postupka utvrđivanja prava na pomoćnika u nastavi s postupkom donošenja rješenja o primjerenom obliku obrazovanja koje provodi stručno povjerenstvo Ureda državne uprave ne prihvaća se jer nije predmet ovoga pravilnika. Naime, postupak utvrđivanja prava na pomoćnika u nastavi utvrđuje se Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, a postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta/učenika propisan je Pravilnikom o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN, broj 67/14). Prijedlog b) vezan uz usklađivanje vrsta teškoća s Orijentacijskom listom vrsta teškoća koja je sastavni dio Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju se ne prihvaća iz razloga što navedene vrste funkcionalnih teškoća u Nacrtu Pravilnika uvjetuju vrstu i stupanj potpore pomoćnika u nastavi. Budući da uzrok funkcionalnih teškoća nije jednoznačan, navedene funkcionalne teškoće ne mogu se vezati uz različite skupine i podskupine Orijentacijske liste vrsta teškoća.
35 Hrvatska zajednica za Down sindrom NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. Članak 2, Stavak 4 - promjena "s tendecijom osamostavljivanja" promjena u s "s tendecijom procesa osamostavljivanja" te dodati " i procesa svladavanja potebnih vještina i obrazovnih sadržaja" Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što je jedan od odgojno-obrazovnih ciljeva u radu s učenicima (uključujući i učenike s teškoćama u razvoju) poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost učenika. I učenici s teškoćama u razvoju koji trebaju stalnu potporu pomoćnika u nastavi mogu u pojedinim školskim aktivnostima i zadacima postići samostalnost te je cilj osiguravanja potpore pomoćnika u nastavi omogućiti učeniku s teškoćama u razvoju što veću razinu samostalnog funkcioniranja.
36 Aleksandar Varnica NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. Članak 2, stavak 1 kaže "Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istom ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika." Kometar: organizacijski je neizvodivo da jedan pomoćnik pruža potporu dvoje učenika u isto vrijeme, posebno ako su ta dva učenika u različitim razrednim odjelima i posebno u jednosmjenskim školama. Upitna je kvaliteta takve potpore ako jedan pomoćnik dio nastave bude s jednim, a dio s drugim učenikom jer vrlo je malo onih učenika kojima pomoćnik treba samo u nekim aktivnostima, većini učenika je potreban cijelo vrijeme nastave. Članak 2, stavak 2 kaže: "U jednome razrednom odjelu/odgojno-obrazovnoj skupini može biti uključen samo jedan pomoćnik u nastavi." Komentar: što ako je u jedan razredni odjel uključeno više učenika s teškoćama kojima je potreban pomoćnik, za što postoji velika mogućnost, posebno u manjim školama i posebnim školama. Naime, u posebne škole se uključuje sve više učenika s teškim intelektualnim teškoćama kojima je nužan pomoćnik zbog obavljanja svakodnevnih aktivnosti, postavlja se pitanje kako organizirati nastavu i ostale aktivnosti ako na 5 učenika s takvim teškoćama (koliko ih može biti u jednoj skupini u posebnoj školi) uz učitelja edukatora rehabilitatora ide samo jedan (eventualno) 2 pomoćnika. Ovaj komentar ide iz iskustva rada u posebnoj ustanovi. Članak 2, stavak 6 kaže: "Pomoćnik u nastavi pruža potporu učenicima koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju veće teškoće koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te trebaju stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi odnosno imaju veće: teškoće u motoričkom funkcioniranju donjih i/ili gornjih ekstremiteta, teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama te senzornoj integraciji, a povezane su s poremećajima iz autističnoga spektra, teškoće u intelektualnom funkcioniranju udružene s drugim utjecajnim teškoćama, teškoće proizašle oštećenjem vida, teškoće koje se manifestiraju u ponašanju tako da ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i/ili fizičku sigurnost drugih učenika, a ti učenici uključeni su u neki od oblika psihosocijalne potpore izvan škole." Kometar: nigdje se ne spominju učenici s AD/HD-om, a njima je ponekad nužnija potpora pomoćnika nego nekim učenicima s drugim teškoćama, posebno učenicima s predomitantnom hiperaktivnošću. Također nigdje se ne spominju posebno teškoće povezane s mentalnim zdravljem, npr. učenici koji imaju mentalne poremećaje koji im ometaju svakodnevno funkcioniranje (npr. psihoze). Potrebno je dodati i ove kategorije teškoća jer učenici s takvim teškoćama zbilja trebaju pomoćnike u nastavi. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz broj pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u istom razrednom odjelu se ne prihvaća iz razloga što je moguće zadužiti jednu osobu za pružanje potpore dvoje učenika sličnih ili istih vrsta teškoća u razvoju u istom razrednom odjelu. Naime, prilikom uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redoviti razredni odjel neophodno je voditi računa o potrebama učenika s teškoćama u razvoju te njihovim sposobnostima, mogućnostima, vrsti i stupnju teškoća kao i o potrebama ostalih učenika u istom razrednom odjelu bez teškoća u razvoju. Nacrt Pravilnika omogućava uključivanje do dva pomoćnika u nastavi ili stručna komunikacijska posrednika u isti razredni odjel (npr. jedan se pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik osigurava za dvoje učenika, a drugi za trećeg učenika u razredu) vodeći računa da podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastavnog procesa pružaju i učitelji, stručni suradnici te ostali učenici u razredu (vršnjačka pomoć). Komentar vezan uz učenike s AD/HD-om i učenike koji imaju mentalne poremećaje nije točan jer su učenici s poremećajima u ponašanju i oštećenjima mentalnog zdravlja obuhvaćeni u članku 2. stavku 6. podstavku 5. kao učenici koji imaju veće „teškoće koje se manifestiraju u ponašanju tako da ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i/ili fizičku sigurnost drugih učenika, a ti učenici uključeni su u neki od oblika psihosocijalne potpore izvan škole“.
37 Jelena Salopek NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. Članak 2. Stavak 5. - PUN treba imati zakonsku mogućnost da daje prijedloge i savjetuje pogotovo ako ima više iskustva u radu sa učenicima s teškoćama u razvoju od učitelja. Također PUN treba imati mogućnost informiranja roditelja o događanjima i situacijama za vrijeme nastave (isključivo kada je riječ o predmetnoj nastavi). Članak 2. Stavak 7. Omogućiti učenicima 1.razreda OŠ da podnošenje zahtijeva za uključivanje PUN bude tijekom cijele školske godine ukoliko se za to ukaže potreba. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz članak 2. stavak 5. se ne prihvaća iz razloga što navedena odredba ne zabranjuje pomoćniku u nastavi da iznosi procjene i zapažanja o učeniku te svoje mišljenje, ali ne smije samostalno davati informacije o napredovanju učenika osobama koje nisu radnici škole. Spona između odgojno –obrazovne ustanove i učenikove obitelji je stručna služba škole. Prijedlog vezan uz članak 2. stavak 7. definiran je u članku 6. stavku 4. Nacrta Pravilnika.
38 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. U članku 2. stavku 1. Nacrta prijedloga Pravilnika, primjećujemo da se pod pojmom pomoćnik u nastavi definira osoba koja pruža neposrednu potporu „učeniku s teškoćama u razvoju“. Smatramo potrebnim pod tim pojmom i u uređenje ovog Nacrta prijedloga Pravilnika uvrstiti i učenike s ostalim vrstama teškoća iz članka 65. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno učenike s teškoćama u učenju, problemima u ponašanju te emocionalnim problemima kao i učenike s teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturalnim i jezičnim čimbenicima. U protivnom, ostaje izvan uređenja način osiguravanja potpore pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama iz članka 65. stavka 1., podstavka 2. i 3. Zakona. U stavku 5. nejasno je kojim osobama pomoćnik u nastavi ne smije samostalno davati informacije o napredovanju učenika te predlažemo pojasniti ovaj stavak. Predlažemo preispitati stavak 6. s obzirom da se u stavku 1. kao korisnici podrške pomoćnika u nastavi definiraju učenici s teškoćama u razvoju, dok se u stavku 6. kao korisnici definiraju učenici s teškoćama u razvoju koji imaju „veće“ teškoće. Smatramo da se podrška pomoćnika treba temeljiti na funkcioniranju učenika i njegovim potrebama, a ne po razini („veličini“) teškoća koje učenik ima. U stavku 6., podstavku 5. predlažemo da se uključivanje pomoćnika u nastavi kod ponašanja koja učenika značajno ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njegovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika, ne uvjetuje uključivanjem učenika u neki od oblika psihosocijalnih tretmana izvan školske ustanove. Upitno je kako će ostvariti potporu pomoćnika u nastavi onaj učenik iz podstavka 5. koji u trenutku odlučivanja o pravu na pomoćnika u nastavi nije uključen u psihosocijalni tretman izvan školske ustanove. Naime, oblici psihosocijalnog tretmana nisu dostupni svakom djetetu koje ih treba, bilo zbog nedostatka resursa za psihosocijalni tretman u manjim sredinama ili zbog neodgovornih roditelja koji dijete na tretman ne žele voditi, jer ne prihvaćaju savjete stručnjaka, što je nerijetko i jedan od razloga razvoju problema u ponašanju djeteta. U takvim slučajevima dijete bi, osim što je zakinuto za pomoć izvan škole, još dodatno bilo zakinuto i za pomoć u školi. Stoga smatramo da je ovaj uvjet protivan interesima djeteta. O potrebi upute djeteta na psihosocijalni tretman škola treba izvijestiti Centar za socijalnu skrb koji u slučaju izostanka suradnje roditelja, ima ovlasti izricanja i primjene mjera obiteljsko pravne zaštite te predlaganja kaznenog progona roditelja. U stavku 8. predlažemo učenicima kojima je odobrena provedba nastave u kući, nastave u zdravstvenoj ustanovi ili nastave na daljinu, omogućiti potporu pomoćnika u nastavi uvijek kad je to u njihovu najboljem interesu i izostaviti odredbu kojom se isto onemogućava. Nije prihvaćen Prijedlog članka 2. stavka 1. se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Prijedlog članka 2. stavka 5. ne prihvaća iz razloga što se u spomenutom članku navodi “Pomoćnik u nastavi nije nositelj nastavnoga procesa niti smije izrađivati primjeren program obrazovanja i sredstva za rad s učenikom. Pomoćnik u nastavi nije zamjena za dodatne odgojno-obrazovne i rehabilitacijske programe namijenjene učeniku tijekom odgoja i obrazovanja te ne smije samostalno davati informacije o napredovanju učenika osobama koje nisu radnici škole.” Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definira radnike školskih ustanova. Prijedlog vezan uz stavak 6. se ne prihvaća iz razloga što se potpora pomoćnika u nastavi osigurava za učenike koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju veće teškoće koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te trebaju stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi. Potreba za potporom pomoćnika u nastavi proizlazi upravo iz utvrđenog postojanja većih teškoća kod učenika s teškoćama u razvoju koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te trebaju stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi, a razina i vrsta potpore iz utvrđenih funkcionalnih sposobnosti učenika. Prijedlog vezan stavak 6. podstavak 5. ne prihvaća se iz razloga što učenici koji imaju veće teškoće u ponašanju koje ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika moraju imati osiguranu podršku specijaliziranih stručnjaka iz zdravstvenih i/ili socijalnih ustanova, a izvan škole. Ukoliko ih nemaju (iz bilo kojih razloga), neophodno im je osigurati. Osiguravanje pomoćnika u nastavi bez osiguranog uključivanja učenika u neki od oblika psihosocijalne potpore izvan škole nije dostatno, svrhovito i učinkovito te je škola dužna u svrhu osiguravanja prava učenika na primjerenu potporu poduzimati sve aktivnosti kako bi učenik s izrazito zahtjevnim poremećajima u ponašanju dobio sve oblike potpore, a ne samo potporu pomoćnika u nastavi. Kod učenika koji ima veće teškoće u ponašanju koje ga ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njegovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika primarno je osigurati specijaliziranu potporu stručnjaka, a tek potom pomoćnika u nastavi. Prijedlog vezan uz članak 2., stavak 8. se ne prihvaća iz razloga što se nastava u kući provodi u kući učenika po principu individualne nastave te potporu učeniku u tom slučaju pruža učitelj/nastavnik koji provodi nastavu; nastava na daljinu se provodi u kući učenika uz pomoć telekonferencije ili videokonferencije te potporu pruža roditelj, a tijekom nastave u zdravstvenoj ustanovi potporu učeniku pruža učitelj koji nastavu i provodi. Smatramo da kod navedenih oblika nastave potpora pomoćnika u nastavi nije nužno potrebna odnosno da učenik s teškoćama u razvoju ima osiguranu potporu od strane učitelja koji nastavu i provodi. Potpora pomoćnika u nastavi se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osigurava učenicima s teškoćama u razvoju u školama. U stavku 9. istoga članka predviđen je i izuzetak od navedenoga: „Iznimno, ukoliko učenik ima osiguranog pomoćnika u nastavi, a tijekom školske godine učeniku je privremeno odobrena provedba nastave u kući, odluku o nastavku rada pomoćnika u nastavi na temelju obrazloženja škole donosi osnivač škole uz prethodnu suglasnost Ministarstva.”
39 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. (6) Pomoćnik u nastavi pruža potporu učenicima koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju veće teškoće koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju bez potpore druge osobe odnosno imaju: - značajna motorička oštećenja donjih i/ili gornjih ekstremiteta, - značajne teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama, a povezane su s poremećajima iz autističnog spektra, - teškoće u komunikaciji uzrokovane gluhoćom ili nagluhosti za učenike koji nisu ovladali jezičnim sposobnostima korištenja i komunikacije na hrvatskom znakovnom jeziku - teškoće u intelektualnom funkcioniranju udružene s višestrukim teškoćama, - značajne senzoričke teškoće udružene s oštećenjem vida, - ponašanja, koja ih značajno ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika, a uključeni su u neki od oblika psihosocijalne potpore izvan škole. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz učenike koji imaju teškoće u komunikaciji uzrokovane gluhoćom ili nagluhosti za učenike koji nisu ovladali jezičnim sposobnostima korištenja i komunikacije na hrvatskom znakovnom jeziku se ne prihvaća iz razloga što se učeniku koji ima teškoće u komunikaciji uzrokovane gluhoćom ili nagluhosti i nije ovladao jezičnim sposobnostima korištenja i komunikacije na hrvatskom znakovnom jeziku osigurava potpora na stručnog komunikacijskog posrednika.
40 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. (1) Unaprijed je teško odlučiti o potrebi učenika za pomoćnikom u nastavi. Situacija se može promijeniti te, iako ga se po planu nije smatralo nužnim, pomoćnik može postati potreban (a već je preusmjeren) nekom drugom djetetu/učeniku. Osim navedenoga, plaće pomoćnika u nastavi izrazito su demotivirajuće s obzirom na emotivno i tjelesno zahtjevan posao. Ako jedan pomoćnik u nastavi pruža navedenu potporu većem broju učenika taj će pomoćnik služiti isključivo školi, dok se njegov kvalitetan odnos s učenikom u potpunosti zanemaruje. Time, načinom raspodjele njegovih zaduženja (konstantnom alokacijom iz jednog razrednog odjeljenja u drugi na dnevnoj bazi) njegova prvobitna uloga postaje potpuno nejasna i neučinkovita. (2) Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/2009) jasno navodi da u redoviti razredni odjel (nastava prema redovnom programu) mogu se uključiti najviše 3 učenika s teškoćama kojima je utvrđen primjereni program obrazovanja (članak 3) ili čak do 9 njih ako je riječ o redoviti razrednom odjelu u kojem se izvodi nastava prema posebnom nastavnom programu (članak 4). Stoga broj pomoćnika u nastavi mora odgovarati broju potrebitih učenika. (5) Pomoćnik svojim svakodnevnim radom s djetetom najbolje može opaziti potencijale koji nisu zamijećeni te nedostatke i propuste na kojima se može i mora raditi s učenikom. Pomoćnik će vjerojatno imati neposredniji i bliži kontakt s roditeljima te vrlo lako može postati spona između odgojno –obrazovne ustanove i učenikove obitelji. Zbog svega navedenog pomoćnikovo mišljenje je potrebno poslušati, a nikako zabraniti. (8) Europski standardi skrbi za djecu navode kako je nastavak obrazovanja od ključnog značenja kako za fizički, tako i za psihički razvoj učenika. Obrazovna ustanova nije samo mjesto za stjecanje znanja, već je i mjesto gdje se razvijaju međuljudski odnosi, ugrađuju vrijednosti, i gdje raste učenikov osjećaj samopouzdanja. Školovanje uz potporu pomoćnika se mora nastavi i izvan odgojno obrazovne ustanove, tijekom provedbe nastave u kući, nastave u zdravstvenoj ustanovi ili nastave na daljinu i to uz potporu kvalificiranih pomoćnika. Treba nastaviti obrazovni program koji je učenik već pohađao. Nastavnici, stručni tim, pomoćnik i roditelji osiguravaju da se to ostvari putem bliske povezanosti s učenikovom školom. Nedopustivo je da učenik ostaje bez pomoćnika u okolnostima koje mu dodatno otežavaju socijalizaciju i učenje (poput boravka u bolnici). Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz članak 2. stavak 1. se ne prihvaća iz razloga što je potreba učenika s teškoćama u razvoju za potporom pomoćnika u nastavi učeniku potrebna stalno ili povremeno o čemu prijedlog daje Stručno povjerenstvo Ureda. S obzirom na stalnu ili povremenu potrebu učenika s teškoćama u razvoju na potporu pomoćnika u nastavi, pomoćnik u nastavi potporu može pružati jednom ili dvoje učenika u istom ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istog razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine. Prijedlog vezan uz broj pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u istom razrednom odjelu se ne prihvaća iz razloga što je moguće zadužiti jednu osobu za pružanje potpore dvoje učenika sličnih ili istih vrsta teškoća u razvoju u istom razrednom odjelu. Naime, prilikom uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redoviti razredni odjel neophodno je voditi računa o potrebama učenika s teškoćama u razvoju te njihovim sposobnostima, mogućnostima, vrsti i stupnju teškoća kao i o potrebama ostalih učenika u istom razrednom odjelu bez teškoća u razvoju. Nacrt Pravilnika omogućava uključivanje do dva pomoćnika u nastavi ili stručna komunikacijska posrednika u isti razredni odjel (npr. jedan se pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik osigurava za dvoje učenika, a drugi za trećeg učenika u razredu) vodeći računa da podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastavnog procesa pružaju i učitelji, stručni suradnici te ostali učenici u razredu (vršnjačka pomoć). Prijedlog vezan uz članak 2. stavak 5. se ne prihvaća iz razloga što je u članku 99. stavku 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano navedeno. Nadalje, odredba članka 2. stavka 5. ne zabranjuje pomoćniku u nastavi da iznosi procjene i zapažanja o učeniku te svoje mišljenje, ali ne smije samostalno davati informacije o napredovanju učenika osobama koje nisu radnici škole. Spona između odgojno –obrazovne ustanove i učenikove obitelji je stručna služba škole. Prijedlog vezan uz stavak 6. podstavak 5. se ne prihvaća iz razloga što učenici koji imaju veće teškoće u ponašanju koje ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika moraju imati osiguranu podršku specijaliziranih stručnjaka iz zdravstvenih i/ili socijalnih ustanova, a izvan škole. Ukoliko ih nemaju (iz bilo kojih razloga), neophodno im je osigurati. Osiguravanje pomoćnika u nastavi bez osiguranog uključivanja učenika u neki od oblika psihosocijalne potpore izvan škole nije dostatno, svrhovito i učinkovito te je škola dužna u svrhu osiguravanja prava učenika na primjerenu potporu poduzimati sve aktivnosti kako bi učenik s izrazito zahtjevnim poremećajima u ponašanju dobio sve oblike potpore, a ne samo potporu pomoćnika u nastavi. Kod učenika koji ima veće teškoće u ponašanju koje ga ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njegovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika primarno je osigurati specijaliziranu potporu stručnjaka, a tek potom pomoćnika u nastavi. Prijedlog vezan uz članak 2. stavak 8. se ne prihvaća jer se nastava u kući provodi u kući učenika po principu individualne nastave te potporu učeniku u tom slučaju pruža učitelj/nastavnik koji provodi nastavu; nastava na daljinu se provodi u kući učenika uz pomoć telekonferencije ili videokonferencije te potporu pruža roditelj, a tijekom nastave u zdravstvenoj ustanovi potporu učeniku pruža učitelj koji nastavu i provodi. Smatramo da kod navedenih oblika nastave potpora pomoćnika u nastavi nije nužno potrebna odnosno da učenik s teškoćama u razvoju ima osiguranu potporu od strane učitelja koji nastavu i provodi. Potpora pomoćnika u nastavi se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osigurava učenicima s teškoćama u razvoju u školama. U stavku 9. istoga članka predviđen je i izuzetak od navedenoga: „Iznimno, ukoliko učenik ima osiguranog pomoćnika u nastavi, a tijekom školske godine učeniku je privremeno odobrena provedba nastave u kući, odluku o nastavku rada pomoćnika u nastavi na temelju obrazloženja škole donosi osnivač škole uz prethodnu suglasnost Ministarstva.”
41 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. Vidi opći komentar iz naslova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
42 Hrvatski savez udruga OSIce NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. Čl. 2 st. 1 Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istom ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno - obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika. Mišljenja smo kako jedan pomoćnik u nastavi u redovnom razrednom odjelu nikako ne može zadovoljiti potrebu dva učenika s teškoćama u razvoju. Ne može se jednako posvetiti radu bez obzira radilo se to o djeci s motoričkim ili komunikacijskim te intelektualnim teškoćama. Činjenica je kako jedna osoba ne može istovremeno prepisivati za dvoje učenika, usmjeravati dvoje učenika i poticati ih na rad. U redovnim razrednim odjelima je nužno potreban jedan pomoćnik u nastavi na jedno dijete s teškoćama. Nije prihvaćen Prijedlog o broju pomoćnika u nastavi u istom razrednom odjelu se ne prihvaća iz razloga što je moguće zadužiti jednu osobu za pružanje potpore dvoje učenika sličnih ili istih vrsta teškoća u razvoju u istom razrednom odjelu. Naime, prilikom uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redoviti razredni odjel neophodno je voditi računa o potrebama učenika s teškoćama u razvoju te njihovim sposobnostima, mogućnostima, vrsti i stupnju teškoća kao i o potrebama ostalih učenika u istom razrednom odjelu bez teškoća u razvoju. Nacrt Pravilnika omogućava uključivanje do dva pomoćnika u nastavi u isti razredni odjel (npr. jedan se pomoćnik u nastavi osigurava za dvoje učenika, a drugi za trećeg učenika u razredu) vodeći računa da podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastavnog procesa pružaju i učitelji, stručni suradnici te ostali učenici u razredu (vršnjačka pomoć).
43 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. Potrebno je promijeniti navedene stavke u: (1) Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku (ili djetetu) s teškoćama u razvoju (u daljnjem tekstu: učenik) tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenom programu rada prema potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole odnosno stručnog tima. Pomoćnik u nastavi pruža potporu jednom učeniku po jednom danu. Iznimno može pružiti potporu u jednom danu i više učenika u istom ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istog razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine u izvanrednim situacijama (priredbe, izleti) uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika. OBRAZLOŽENJE: Teško je i gotovo nemoguće unaprijed odlučiti kada je pomoćnik potreban, a kada to nije. Situacija se može izmijeniti te, iako se po planu nije smatrao nužnim, pomoćnik može postati potreban (a već je preusmjeren) nekom drugom djetetu/učeniku. Osim navedenoga, plaće pomoćnika u nastavi izrazito su demotivirajuće s obzirom na emotivno i tjelesno zahtjevan posao. Ako jedan pomoćnik u nastavi pruža navedenu potporu većem broju učenika taj će pomoćnik služiti isključivo školi, dok se njegov kvalitetan odnos s učenikom u potpunosti zanemaruje. Time, načinom raspodjele njegovih zaduženja (konstantnom alokacijom iz jednog razrednog odjeljenja u drugi na dnevnoj bazi) njegova prvobitna uloga postaje potpuno nejasna i neučinkovita. (2) U jednom razredu odjelu/odgojnoj-obrazovnoj skupini može biti uključeno onoliko pomoćnika u nastavi koliko ima učenika s teškoćama. OBRAZLOŽENJE: Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/2009) jasno navodi da u redoviti razredni odjel (nastava prema redovnom programu) mogu se uključiti najviše 3 učenika s teškoćama kojima je utvrđen primjereni program obrazovanja (članak 3) ili čak do 9 njih ako je riječ o redoviti razrednom odjelu u kojem se izvodi nastava prema posebnom nastavnom programu (članak 4). Stoga broj pomoćnika u nastavi mora odgovarati broju potrebitih učenika. (5) Pomoćnik u nastavi nije nositelj nastavnog procesa niti smije izrađivati primjeren program obrazovanja i sredstva za rad s učenikom. Pomoćnik u nastavi nije zamjena za dodatne odgojno-obrazovne i rehabilitacijske programe namijenjene učeniku tijekom odgoja i obrazovanja. Pomoćnik po potrebi može sugerirati bolji pristup učeniku ili dati vlastiti sud o napretku učenika. OBRAZLOŽENJE: Pomoćnik svojim svakodnevnim radom s djetetom najbolje može opaziti potencijale koji nisu zamijećeni te nedostatke i propuste na kojima se može i mora raditi s učenikom. Pomoćnik će vjerojatno imati neposredniji i bliži kontakt s roditeljima te vrlo lako može postati spona između odgojno –obrazovne ustanove i učenikove obitelji. Zbog svega navedenog pomoćnikovo mišljenje je potrebno u svakom slučaju barem saslušati, a nikako zabraniti. (6) Pomoćnik u nastavi pruža potporu učenicima koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju veće teškoće koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju bez potpore druge osobe odnosno imaju: - značajna motorička oštećenja donjih i/ili gornjih ekstremiteta, - značajne teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama, a povezane su s poremećajima iz autističnog spektra, - teškoće u komunikaciji uzrokovane gluhoćom ili nagluhosti za učenike koji nisu ovladali jezičnim sposobnostima korištenja i komunikacije na hrvatskom znakovnom jeziku - teškoće u intelektualnom funkcioniranju udružene s višestrukim teškoćama, - značajne senzoričke teškoće udružene s oštećenjem vida, - ponašanja, koja ih značajno ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika, a uključeni su u neki od oblika psihosocijalne potpore izvan škole. (8) Učenici kojima je odobrena provedba nastave u zdravstvenoj ustanovi ili nastave na daljinu imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi za vrijeme trajanja navedenih oblika nastave. OBRAZLOŽENJE: Europski standardi skrbi za djecu navode kako je nastavljanje obrazovanja od ključnog značenja kako za fizički, tako i za psihički razvoj učenika. Obrazovanje nije samo mjesto za stjecanje znanja, već je i mjesto gdje se razvijaju međuljudski odnosi, ucjepljuju vrijednosti, i gdje raste učenikov osjećaj pouzdanja. Školovanje uz potporu pomoćnika se mora nastavi i izvan odgojno obrazovne ustanove, tijekom provedbe nastave u kući, nastave u zdravstvenoj ustanovi ili nastave na daljinu i to uz potporu kvalificiranih pomoćnika. Treba nastavi obrazovni program koji je učenik već pohađao. Nastavnici, stručni tim, pomoćnik i roditelji osiguravaju da se to ostvari putem bliske povezanosti s pacijentovom školom. Nedopustivo je da učenik ostaje bez pomoćnika u okolnostima koje mu dodatno otežavaju socijalizaciju i učenje (poput boravka u bolnici). Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz članak 2. stavak 1. se ne prihvaća iz razloga što je potreba učenika s teškoćama u razvoju za potporom pomoćnika u nastavi učeniku potrebna stalno ili povremeno o čemu prijedlog daje Stručno povjerenstvo Ureda. S obzirom na stalnu ili povremenu potrebu učenika s teškoćama u razvoju na potporu pomoćnika u nastavi, pomoćnik u nastavi potporu može pružati jednom ili dvoje učenika u istom ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istog razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine. Prijedlog vezan uz broj pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u istom razrednom odjelu se ne prihvaća iz razloga što je moguće zadužiti jednu osobu za pružanje potpore dvoje učenika sličnih ili istih vrsta teškoća u razvoju u istom razrednom odjelu. Naime, prilikom uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redoviti razredni odjel neophodno je voditi računa o potrebama učenika s teškoćama u razvoju te njihovim sposobnostima, mogućnostima, vrsti i stupnju teškoća kao i o potrebama ostalih učenika u istom razrednom odjelu bez teškoća u razvoju. Nacrt Pravilnika omogućava uključivanje do dva pomoćnika u nastavi ili stručna komunikacijska posrednika u isti razredni odjel (npr. jedan se pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik osigurava za dvoje učenika, a drugi za trećeg učenika u razredu) vodeći računa da podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastavnog procesa pružaju i učitelji, stručni suradnici te ostali učenici u razredu (vršnjačka pomoć). Prijedlog vezan uz članak 2. stavak 5. se ne prihvaća iz razloga što je u članku 99. stavku 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano navedeno. Nadalje, odredba članka 2. stavka 5. ne zabranjuje pomoćniku u nastavi da iznosi procjene i zapažanja o učeniku te svoje mišljenje, ali ne smije samostalno davati informacije o napredovanju učenika osobama koje nisu radnici škole. Spona između odgojno –obrazovne ustanove i učenikove obitelji je stručna služba škole. Prijedlog vezan uz stavak 6. podstavak 5. se ne prihvaća iz razloga što učenici koji imaju veće teškoće u ponašanju koje ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika moraju imati osiguranu podršku specijaliziranih stručnjaka iz zdravstvenih i/ili socijalnih ustanova, a izvan škole. Ukoliko ih nemaju (iz bilo kojih razloga), neophodno im je osigurati. Osiguravanje pomoćnika u nastavi bez osiguranog uključivanja učenika u neki od oblika psihosocijalne potpore izvan škole nije dostatno, svrhovito i učinkovito te je škola dužna u svrhu osiguravanja prava učenika na primjerenu potporu poduzimati sve aktivnosti kako bi učenik s izrazito zahtjevnim poremećajima u ponašanju dobio sve oblike potpore, a ne samo potporu pomoćnika u nastavi. Kod učenika koji ima veće teškoće u ponašanju koje ga ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njegovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika primarno je osigurati specijaliziranu potporu stručnjaka, a tek potom pomoćnika u nastavi. Prijedlog vezan uz članak 2. stavak 8. se ne prihvaća jer se nastava u kući provodi u kući učenika po principu individualne nastave te potporu učeniku u tom slučaju pruža učitelj/nastavnik koji provodi nastavu; nastava na daljinu se provodi u kući učenika uz pomoć telekonferencije ili videokonferencije te potporu pruža roditelj, a tijekom nastave u zdravstvenoj ustanovi potporu učeniku pruža učitelj koji nastavu i provodi. Smatramo da kod navedenih oblika nastave potpora pomoćnika u nastavi nije nužno potrebna odnosno da učenik s teškoćama u razvoju ima osiguranu potporu od strane učitelja koji nastavu i provodi. Potpora pomoćnika u nastavi se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osigurava učenicima s teškoćama u razvoju u školama. U stavku 9. istoga članka predviđen je i izuzetak od navedenoga: „Iznimno, ukoliko učenik ima osiguranog pomoćnika u nastavi, a tijekom školske godine učeniku je privremeno odobrena provedba nastave u kući, odluku o nastavku rada pomoćnika u nastavi na temelju obrazloženja škole donosi osnivač škole uz prethodnu suglasnost Ministarstva.”
44 Krapinsko-zagorska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. Članak 2., stavak 1. U praksi je teško izvedivo da pomoćnik u nastavi pruža potporu učenicima iz 2 različita razredna odjela. Kako će biti na 2 mjesta istovremeno? To izgleda samo kao zadovoljavanje forme jer se kvalitetno ne može posvetiti učenicima iz 2 različita odjela. Članak 2., stavak 2. Što ako, primjerice, u razredu ima jedno dijete s oštećenjem vida, jedno dijete s oštećenjem sluha te jedno dijete sa cerebralnom paralizom? Imaju li oni iste odgojno-obrazovne potrebe? Kako će jedan pomoćnik u nastavi zadovoljiti te potrebe odjednom? Smatra se da se ograničavanjem jednog pomoćnika u nastavi na jedan razredni odjel/odgojno-obrazovnu skupinu krše prava svakog učenika na primjereni oblik pomoći u odgoju i obrazovanju i da bi odluku o broju pomoćnika trebalo donijeti Povjerenstvo Ureda državne uprave koje i donosi Rješenja o primjerenom obliku školovanja. Potrebno je jasno i precizno definirati okolnosti pod kojima je moguće u isti razredni odjel uključiti dva pomoćnika u nastavi, a kada jedan pomoćnik može biti zadužen za više djece. Predlaže se stoga da u jednom razrednom odjelu mogu biti dva pomoćnika, a uz suglasnost tri. Pravo učenika s teškoćama u razvoju na pomoćnika u nastavi odnosno njegovo financiranje ne bi smjelo ovisiti o proračunskim sredstvima JLS-e. Predlaže se da Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigura sredstva za pomoćnike, kao i za sve ostale zaposlenike u cilju izjednačavanja mogućnosti svakog učenika. Članak 2., stavak 4. Smatra se da je stavak nepotrebno ponavljanje u odnosu na članak 1. stavak 4. koji obuhvaća, osim cilja potpore SKP i cilj potpore PUN. Predlaže se u članak 1. stavak 4. dodati tendenciju osamostaljivanja učenika u školskoj sredini, a ovaj stavak izbaciti. Članak 2., stavak 5. Predlaže se da se uz podršku i upute učitelja i stručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila pomoćnika može, iznimno ili po potrebi, uključiti u izradu slikovnog i priručnog materijala za rad s učenikom s teškoćama. Također, predlaže se da dodatak formulacije „osim roditeljima tog učenika“ (Napomena: dosadašnja iskustva su pokazala važnim kontakt pomoćnika i roditelja, bilo neposredno, telefonom, elektronskom poštom ili komunikacijskom bilježnicom.). Članak 2., stavak 6. Formulaciju teškoća bi trebalo usuglasiti s Orijentacijskom listom koja je sastavni dio Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015). Osim navedenih teškoća, smatra se da bi PUN trebao pružati podršku i učenicima s poremećajem aktivnosti i pažnje (skupina 6., podskupina 6.6. Orijentacijske liste vrsta teškoća), a ne samo učenicima s teškoćama u komunikaciji i socijalnim interakcijama te senzornoj integraciji, a povezane su s poremećajima iz autističnoga spektra (skupina 6., podskupina 6.5. Orijentacijske liste vrste teškoća) i učenicima s teškoćama koje se manifestiraju u ponašanju tako da ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i/ili fizičku sigurnost drugih učenika, a ti učenici uključeni su u neki od oblika psihosocijalne potpore izvan škole (skupina 6., podskupina 6.7. Orijentacijske liste vrsta teškoća). Također smatra se da bi svi učenici s teškoćama koje se manifestiraju u ponašanju tako da ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i/ili fizičku sigurnost drugih učenika (skupina 6., podskupina 6.7. Orijentacijske liste vrsta teškoća) trebali dobiti jednake mogućnosti u dobivanju PUN, a ne da uvjet za dobivanje PUN bude uvjetovan samo za one učenike koji su uključeni u neki od oblika psihosocijalne potpore izvan škole. Također, predlaže se da ukoliko je u razrednom odjelu integrirano troje učenika s manjim teškoćama te postoje financijski preduvjeti za to, omogućiti rad pomoćnika s tom skupinom učenika. Članak 2., stavak 7. Smatra se da je potrebno uzeti u obzir i pravo učenika 1. razreda za koje još ne postoji rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja, a postoji potreba na temelju prikupljene medicinsko- pedagoške dokumentacije. Članak 2., stavak 8. Iako se radi o različitim oblicima nastave gdje se u skladu s potrebama učenika planira sva potrebna prilagodba i mjere podrške, predlažemo da učenik s teškoćama ima pravo na pomoćnika u nastavi bez obzira na mjesto izvođenja nastave kako bi se omogućio jednak pristup odgoju i obrazovanju. Nije prihvaćen Prijedlozi vezani uz financiranje rada te radno-pravni status pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika nisu prihvaćeni jer traženo treba biti definirano u zakonskim dokumentima te nisu predmet pravilnika. Prijedlog o broju pomoćnika u nastavi u istom razrednom odjelu se ne prihvaća iz razloga što je moguće zadužiti jednu osobu za pružanje potpore dvoje učenika sličnih ili istih vrsta teškoća u razvoju u istom razrednom odjelu. Naime, prilikom uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redoviti razredni odjel neophodno je voditi računa o potrebama učenika s teškoćama u razvoju te njihovim sposobnostima, mogućnostima, vrsti i stupnju teškoća kao i o potrebama ostalih učenika u istom razrednom odjelu bez teškoća u razvoju. Nacrt Pravilnika omogućava uključivanje do dva pomoćnika u nastavi u isti razredni odjel (npr. jedan se pomoćnik u nastavi osigurava za dvoje učenika, a drugi za trećeg učenika u razredu) vodeći računa da podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastavnog procesa pružaju i učitelji, stručni suradnici te ostali učenici u razredu (vršnjačka pomoć). Prijedlog vezan uz rješenje o primjerenom programu obrazovanja se ne prihvaća iz razloga što traženo nije predmet ovoga pravilnika. Prijedlog vezan uz objedinjavanje odredbi članka 2. stavka 4. i članka 1. stavka 4. se ne prihvaća iz razloga što se odredba navedena u članku 1. stavku 4. odnosi i na pomoćnike u nastavi i na stručne komunikacijske posrednike, a odredba navedena u članku 2. stavku 4. se odnosi samo na pomoćnike u nastavi, ali ne i na stručne komunikacijske posrednike u dijelu „s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini“. Cilj pružanja potpore stručnog komunikacijskog posrednika je pružanje komunikacijske potpore gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima. Prijedlog vezan uz uključivanje pomoćnika u nastavi u izradu slikovnog i priručnog materijala za rad s učenikom s teškoćama u razvoju se ne prihvaća iz razloga što pomoćnik u nastavi, sukladno članku 99. stavku 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, nije samostalni nositelj odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti što podrazumijeva i izradu „priručnog“ nastavnog materijala. Prijedlog koji se odnosi na dodatak formulacije „osim roditeljima tog učenika“ ne prihvaća se jer članak 2. stavak 5. ne zabranjuje pomoćniku u nastavi da iznosi procjene i zapažanja o učeniku te svoje mišljenje, ali ne smije samostalno davati informacije o napredovanju učenika osobama koje nisu radnici škole. Spona između odgojno –obrazovne ustanove i učenikove obitelji je stručna služba škole. Prijedlog vezan uz usklađivanje vrsta teškoća s Orijentacijskom listom vrsta teškoća koja je sastavni dio Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju se ne prihvaća iz razloga što navedene vrste funkcionalnih teškoća u Nacrtu Pravilnika uvjetuju vrstu i stupanj potpore pomoćnika u nastavi. Budući da uzrok funkcionalnih teškoća nije jednoznačan, navedene funkcionalne teškoće ne mogu se vezati uz različite skupine i podskupine Orijentacijske liste vrsta teškoća. Prijedlog vezan uz članak 2. stavak 7. se ne prihvaća iz razloga što su djeca s teškoćama u razvoju prilikom upisa u prvi razred osnovne škole u postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta sa svrhom određivanja primjerenog programa obrazovanja. Postupak provode stručna povjerenstva te se tijekom tog postupka utvrđuje potreba za potporom pomoćnika u nastavi. Učenik upisan u prvi razred osnovne škole po dobivanju rješenja o primjerenom programu obrazovanja, a ranije mu je utvrđena potreba za potporom pomoćnika u nastavi, ostvarit će pravo na potporu pomoćnika u nastavi. Do ostvarivanja prava potporu u školskoj sredini pružat će mu učitelj. Nacrtom Pravilnika obuhvaćena su i djeca s teškoćama u razvoju koja upisuju prvi razred osnovne škole. Prijedlog vezan uz učenike kojima je odobrena provedba nastave u kući, nastave na daljinu ili nastave u zdravstvenoj ustanovi se ne prihvaća jer se nastava u kući provodi u kući učenika po principu individualne nastave te potporu učeniku u tom slučaju pruža učitelj/nastavnik koji provodi nastavu; nastava na daljinu se provodi u kući učenika uz pomoć telekonferencije ili videokonferencije te potporu pruža roditelj, a tijekom nastave u zdravstvenoj ustanovi potporu učeniku pruža učitelj koji nastavu i provodi. Smatramo da kod navedenih oblika nastave potpora pomoćnika u nastavi nije nužno potrebna odnosno da učenik s teškoćama u razvoju ima osiguranu potporu od strane učitelja koji nastavu i provodi. Potpora pomoćnika u nastavi se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osigurava učenicima s teškoćama u razvoju u školama. Nadalje, odredbama pravilnika dana je mogućnost iznimke u slučaju kada učenik ima osiguranog pomoćnika u nastavi, a tijekom školske godine učeniku je privremeno odobrena provedba nastave u kući.
45 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. Čl. 2 st.2 - u rijetkim opravdanim slučajevima postoji potreba da u odgojno-obrazovne skupine u koje su uključeni učenici s višestrukim teškoćama u razvoju bude uključeno više od maksimalna dva pomoćnika u nastavi. Bilo bi potrebno ostaviti i tu mogućnost, eventualno uz obrazloženje te suglasnost MZO, onda kada se radi o učenicima sa teškoćama u razvoju koje znatno utječu na samostalnost učenika Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što u odgojno-obrazovnoj skupini neposredni odgojno-obrazovni rad provodi edukacijski rehabilitator, a skupina broji manji broj učenika. Edukacijski rehabilitator tijekom provedbe neposrednog odgojno-obrazovnog rada uz potporu jednog (iznimno dva) pomoćnika u nastavi može pružiti potporu svim potrebitim učenicima s teškoćama u razvoju.
46 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. Predlažemo da odredba članka 2. stavka 6. glasi: „Podršku pomoćnika u nastavi dobivaju učenici koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju veće teškoće zbog kojih ni uz primjenu oblika potpore i prilagodbe predviđenih Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ne mogu samostalno funkcionirati te trebaju stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi odnosno imaju veće: …". Obrazloženje: S obzirom da je pomoćnik u nastavi definiran kao dio razumne prilagodbe, nužno je još jednom naglasiti da učenik treba imati osigurane sve druge oblike podrške inkluzivnom obrazovanju, definirane Pravilnikom o školovanju učenika s teškoćama u razvoju, a kada je to u svakom pojedinom slučaju nedovoljno za izjednačavanje mogućnosti učenika, uključiti pomagača kao oblik razumne prilagodbe. Odbor za prava osoba s invaliditetom u Općem komentaru br. 4. naglašava da za osiguravanje uključivog obrazovanja države potpisnice trebaju raditi na preobrazbi u „kulturi, politici i praksi u svim formalnim i neformalnim obrazovnim okruženjima, uz predanost otklanjanju prepreka koje to onemogućavaju. Obrazovni sustav treba biti raspoloživ, pristupačan, prihvatljiv i prilagodljiv. Cjelokupni obrazovni sustav mora biti pristupačan, uključujući zgrade, informacijske i komunikacijske alate, plan i program, edukativne materijalne, nastavne metode, ocjene znanja i jezik, kao i usluge podrške“ . Odbor nadalje navodi da se pristupačnost zasniva na skupu standarda koji pogoduju određenim skupinama stanovništva, dok se razumna prilagodba odnosi na pojedinca i nadopunjuje s obavezom pristupačnosti. Osiguranje razumne prilagodbe ne ovisi o zdravstvenoj dijagnozi invaliditeta i treba se umjesto toga zasnivati na procjeni društvenih prepreka obrazovanju, obzirom da različitim učenicima s istom vrstom invaliditeta može biti potrebna različita prilagodba. Sukladno tome smatramo da je potrebno sveobuhvatno na razini društva i dalje raditi na ostvarenju uvjeta za uključivo obrazovanje, te da podrška pomoćnika u nastavi ne smije postati zamjena za sve druge oblike podrške, pomoći i prilagodbe sukladno potrebama učenika s teškoćama u razvoju. Članak 2.7.6.al.5. – Potrebno je utvrditi pravo na pomoćnika i za učenika koji nema mogućnost zbog obilježja sredine u kojoj živi i objektivnih okolnosti uključiti se u psihosocijalnu podršku. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan uz osiguravanje primjerenih „oblika potpore i prilagodbe predviđenih Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ne mogu samostalno funkcionirati te trebaju stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi odnosno imaju veće: …" se prihvaća na način da škola u svom zahtjevu na Obrascu 1. treba navesti oblike profesionalne potpore te pedagoško-didaktičke prilagodbe osigurane učeniku u školi. Prijedlog vezan uz stavak 6. podstavak 5. ne prihvaća se iz razloga što učenici koji imaju veće teškoće u ponašanju koje ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika moraju imati osiguranu podršku specijaliziranih stručnjaka iz zdravstvenih i/ili socijalnih ustanova, a izvan škole. Ukoliko ih nemaju (iz bilo kojih razloga), neophodno im je osigurati. Osiguravanje pomoćnika u nastavi bez osiguranog uključivanja učenika u neki od oblika psihosocijalne potpore izvan škole nije dostatno, svrhovito i učinkovito te je škola dužna u svrhu osiguravanja prava učenika na primjerenu potporu poduzimati sve aktivnosti kako bi učenik s izrazito zahtjevnim poremećajima u ponašanju dobio sve oblike potpore, a ne samo potporu pomoćnika u nastavi. Kod učenika koji ima veće teškoće u ponašanju koje ga ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njegovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika primarno je osigurati specijaliziranu potporu stručnjaka, a tek potom pomoćnika u nastavi.
47 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. Čl. 2. st. 5. potrebno je izmijenti u "...niti SAMOSTALNO izrađivati sredstva za rad s učenikom. Pomoćnik može izraditi pojedina sredstva prema uputi učitelja. Čl. 2. st. 6. bilo bi bolje umjesto navođenja gornjih i donjih ekstremiteta formulirati ovaj dio sukladno Orijentacijskoj listi (kao oštećenja mišićno-koštanog, središnjeg ili perifernog živčanog sustava) Nije prihvaćen Prijedlog članka 2. stavka 5. ne prihvaća iz razloga što se u spomenutom članku navodi “Pomoćnik u nastavi nije nositelj nastavnoga procesa niti smije izrađivati primjeren program obrazovanja i sredstva za rad s učenikom. Pomoćnik u nastavi nije zamjena za dodatne odgojno-obrazovne i rehabilitacijske programe namijenjene učeniku tijekom odgoja i obrazovanja te ne smije samostalno davati informacije o napredovanju učenika osobama koje nisu radnici škole.” Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definira radnike školskih ustanova. Prijedlog vezan uz članak 2. stavak 6. podstavak 1. se ne prihvaća iz razloga što je u Nacrtu Pravilnika preciznije određena vrsta teškoća u motoričkom funkcioniranju učenika.
48 GRAD RIJEKA NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. Grad Rijeka Komentari na članak 2. stavak 1. - Predlažemo specificirati radno vrijeme pomoćnika u nastavi, da li je isti zadužen za izbornu nastavu koja se primjerice odvija u smjeni suprotnoj smjeni redovne nastave te sate zaduženja. - obavljanje navedenog zadatka "u obavljanju higijenskih potreba" predlažemo brisati. Obavljanje ovog zadatka od strane pomoćnika je vrlo sporno jer podrazumijeva da odrasla osoba koja nije u rodu s maloljetnim učenikom pomaže mu u njegovom intimnom prostoru. Također, sigurno ne spada pod odgojno-obrazovni proces kojim je definiran posao pomoćnika u nastavi. Pomoćnik u nastavi nije obučen za obavljanje medicinsko/njegovateljske pomoći odnosno za te potrebe učenika. Također se postavlja pitanje: Da li roditelja/staratelja koji ima status njegovatelja, taj status kvalificira za pružanje te adekvatne medicinsko/njegovateljske pomoći i da li je može pružati u školi za vrijeme odvijanja odgojno-obrazovnog procesa. Komentar na stavak 2. Navod "zbog organizacijskih mogućnosti škole" nejasan i preopćenit te ne razrješava to pitanje koje se često javlja u praksi. Potrebno jasno i precizno definirati okolnosti pod kojima je moguće u isti razredni odjel uključiti dva pomoćnika u nastavi. Komentari na stavak 3. -predlažemo da se definira tko donosi odluku o tome kada se pomoćniku pruža pomoć druge osobe. - potrebno utvrditi tko pomaže pomoćniku u slučaju kada je u školi zaposlen samo jedan pomoćnik u nastavi. Komentar na stavak 5. Iz ovog stavka, kao i definicije pomoćnika u nastavi kao potpore tijekom odgojno-obrazovnog procesa proizlazi kako je riječ o pružanju potpore za vrijeme ostvarivanja redovne nastave, a kao što je poznato učenici imaju zimske i proljetne praznike. Za vrijeme praznika nema odgojno-obrazovnog neposrednog rada s učenicima, a pomoćnici nisu nositelji nastavnog procesa niti zamjena za druge programe namijenjene učenicima. Stoga smatramo potrebnim definirati i zaduženja pomoćnika za vrijeme kada nema redovne nastave. Komentar na stavak 7. Predalažemo da se svakako propiše da pomoćnik u nastavi pruža potporu onim učenicima koji imaju rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja koje sadrži pravo na navedenu potporu uz navođenje njezinog obima i vremenskog razdoblja pružanja te potpore. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz radno vrijeme pomoćnika u nastavi nije prihvaćen jer navedeno nije predmet ovoga pravilnika. Prijedlog za brisanje zadatka „pruža potporu učeniku u obavljanju higijenskih potreba“ se ne prihvaća jer je Nacrtom Pravilnika navedeno da pomoćnik u nastavi pruža potporu učeniku u obavljanju higijenskih potreba samo u slučaju nepostojanja adekvatne medicinske/njegovateljske pomoći za obavljanje tih poslova u školi. Naime, ukoliko roditelj učenika ima ostvaren status roditelja njegovatelja ili je u školi zaposlen zdravstveni djelatnik tada roditelj ili zdravstveni djelatnik pruža potporu učeniku u obavljanju higijenskih potreba. Ukoliko roditelj učenika nema ostvaren status roditelja njegovatelja ili u školi nije zaposlen zdravstveni djelatnik, a učenik nije u mogućnosti samostalno obavljati higijenske potrebe, tada mu se osigurava pomoćnik u nastavi kao potpora. Potpora učeniku u obavljanju higijenskih potreba od strane pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika nije u suprotnosti s Pravilnikom o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima jer pružanje ovog oblika potpore od strane pomoćnika u nastavi nije oblik tjelesnog i emocionalnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja, nesavjesnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika. Prijedlog vezan uz definiranje „organizacijskih mogućnosti škole“ se ne prihvaća iz razloga što traženo nije predmet ovoga pravilnika. Prijedlog vezan uz stavak 3. se ne prihvaća iz razloga što je navedeno definirano u članku 6. stavku 8. Pravilnika. Prijedlog vezan uz utvrđivanje potpore učeniku s teškoćama u razvoju se ne prihvaća iz razloga što nije predmet ovoga pravilnika. Potporu učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastavnog procesa pružaju i učitelji, stručni suradnici te ostali učenici u razredu (vršnjačka pomoć). Prijedlog vezan uz stavak 5. se ne prihvaća iz razloga što pomoćnik u nastavi pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju u školi tijekom odgojno-obrazovnog procesa (tijekom nastavnih, izvannastavnih i izravnučioničkih aktivnosti koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjega plana i programa škole), a ne tijekom aktivnosti koje se provode izvan školske ustanove i nisu sastavni dio kurikuluma i godišnjega plana i programa škole. Za sve ostale aktivnosti ili privatna događanja u koje roditelji uključuju svoju djecu odgovorni su roditelji te su isti dužni osigurati potporu svome djetetu ukoliko procjenjuju da mu je potrebna. Napominjemo da školski kurikulum/godišnji plan i program škole podrazumijeva sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bi se razvijao intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika u školi te se za sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su sastavni dio kurikuluma i godišnjeg plana i programa škole osigurava potpora pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika onim učenicima s teškoćama u razvoju kojima je potrebna njihova stalna ili povremena potpora. Prijedlog vezan uz stavak 7. da se rješenjem o primjerenom programu obrazovanja propiše potpora pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika se ne prihvaća iz razloga što traženo nije predmet ovoga pravilnika.
49 Marko Debeljak NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 2. Članak 2. točka 5. Smatram pomalo pretjeranim. Razboritost nalaže da se neće svakome davati informacije o napredovanju učenika, ali zadnji dio rečenice te točke smatram pretjeranim. To bi značilo da pomoćnik u nastavi ne smije ni pred roditelja pohvaliti dijete ili nešto reći. I onda se može dogoditi da ti isti roditelji pišu izvještaje u školi ( ili i to netko mulja?). Ovo o koordinatoru mi se čini novina, tako naime nije ugovoru. Nisam još sve pročitao i dobro proučio, no također smatram da pomoćnik u nastavi trebao imati zakonsku mogućnost daje prijedloge i da savjetuje, pogotovo ako ima više iskustva u radu sa takvim učenica od učitelja. Ili se možda ide da se to nekako kroz koordinatora obavi. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer odredba članka 2. stavka 5. ne zabranjuje pomoćniku u nastavi da iznosi procjene i zapažanja o učeniku te svoje mišljenje, ali ne smije samostalno davati informacije o napredovanju učenika osobama koje nisu radnici škole. Spona između odgojno –obrazovne ustanove i učenikove obitelji je stručna služba škole.
50 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 3. U stavku 6. propisani su poslovi koordinatora, no primjećujemo da nije predviđeno aktivno uključivanje samog učenika-korisnika podrške pomoćnika u nastavi u cjelokupni proces pružanja podrške. Stoga predlažemo u stavku 6. nadodati podstavak 7. koji glasi „provodi redovite konzultacije s učenicima – korisnicima podrške pomoćnika u nastavi“. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što je koordinator stručni suradnik koji u svom zaduženju ima neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima što uključuje i rad (konzultacije) s učenicima s teškoćama u razvoju.
51 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 3. Vidi opći komentar iz naslova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
52 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 3. Potrebno je promijeniti/nadopuniti navedeni stavak u: (2) Poslovi pomoćnika u nastavi su: 1) Potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti: 1. poticati učenika na suradnju s ostalim učenicima, 2. poticati i usmjeravati učenika na prihvatljive oblike ponašanja te upozoravati učenika na štetnost i posljedice neprihvatljivih oblika ponašanja uz prethodno savjetovanje s učiteljem/nastavnikom i/ili stručnim suradnikom, 3. pružiti potporu učeniku u provedbi pravila rada i igre, 4. davati potporu u socijalizaciji uz interakciju s drugim učenicima, 5. sudjelovati u izradi plana i programa te praćenje napretka rada učenika. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što Stručno povjerenstvo Ureda na osnovi utvrđenih funkcionalnih sposobnosti i potreba učenika s teškoćama u razvoju predlaže uključivanje pomoćnika u nastavi, a koordinator pomoćnika u nastavi u školi u suradnji s drugim radnicima škole koji su uključeni u odgojno-obrazovni rad s učenikom izrađuju program rada pomoćnika u nastavi. Program rada pomoćnika u nastavi definira poslove pomoćnika u nastavi sukladno potrebama učenika. U izradi plana i programa rada pomoćnika u nastavi mogu sudjelovati osobe koje su najbolje upoznate s mogućnostima i potrebama učenika te sam učenik, a pomoćnik u nastavi kroz vođenje dnevnika rada prati napredak učenika.
53 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 3. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
54 Krapinsko-zagorska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 3. Članak 3., stavak 2. Stavak 2. Predlaže se pod opis poslova dodati: a)suradnju s roditeljima, budući da pomoćnik treba razmjenjivati informacije s roditeljima, koje su drugačijeg tipa od onih koje daje razrednik i/ili predmetni profesor, b)pružati potporu učeniku u praćenju vremenskog tijeka aktivnosti u školi (npr. podsjećanje na termine pisanih provjera, planiranje izvanučioničke nastave i sl.), c)pružati potporu učeniku u izradi predložaka za učenje kod kuće kao što su sažetci, podsjetnici, odgovori na pitanja i sl. (npr. tijekom sata RO). Smatra se da bi trebalo definirati zaduženja pomoćnika za vrijeme kada nema redovne nastave, te dodati i sudjelovanje pomoćnika u nastavi na Razrednim i Nastavničkim vijećima, ali bez prava glasa. Isto se predlaže i za komunikacijskog posrednika. Članak 3., stavak 2., Programom osposobljavanja pomoćnika u nastavi nije predviđeno osposobljavanje pomoćnika za potporu u obavljanju higijenskih potreba. Da bi pružala potporu djeci pri korištenju toaleta, osoba treba imati usvojene vještine njegovatelja. Članak 3., stavak 2. Iz formulacije je nejasno da li učeniku s teškoćama treba potvrda liječnika školske medicine za odlazak na izvanučioničku nastavu ili učeniku s teškoćama treba liječnička potvrda da ga pomoćnik u nastavi prati tijekom izvanučioničke nastave. Članak 3., stavak 5. Predlaže se da se definira kako program rada pomoćnika u nastavi izrađuje stručni suradnik edukacijsko rehabilitacijskog profila prema odluci ravnatelja. Članak 3., stavak 7. Podržava se prijedlog da koordinator bude stručni suradnik, ali uz sve redovite tjedne poslove i obaveze stručnih suradnika, što je propisano Pravilnikom o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika, to nije realno ostvarivo. Ovakav pristup radu ne garantira kvalitetu i izvor je brojnih frustracija s terena, zbog čega se predlaže da se razmotri način adekvatnog vrednovanja rada koordinatora (npr. da se rad stručnih suradnika za posao koordinatora rada pomoćnika dodatno honorira). Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz članak 3. stavak 2. se ne prihvaća iz razloga što odredba ne zabranjuje pomoćniku u nastavi da iznosi procjene i zapažanja o učeniku te svoje mišljenje, ali ne smije samostalno davati informacije o napredovanju učenika osobama koje nisu radnici škole. Spona između odgojno –obrazovne ustanove i učenikove obitelji je stručna služba škole. Nacrtom Pravilnika je definirana suradnja koordinatora s roditeljima. Prijedlog vezan uz dodavanje poslova pomoćniku u nastavi se ne prihvaća iz razloga što pomoćnik u nastavi, sukladno članku 99. stavku 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, nije samostalni nositelj odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti što podrazumijeva da ne izrađuje i izradu traženog materijala. Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što je u članku 99. stavku 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definirano da se na pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike ne primjenjuju odredbe članka 107. navedenoga Zakona. Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici stoga ne mogu sudjelovati u radu razrednih i učiteljskih vijeća odnosno nastavničkog vijeća škole. Prijedlog vezan uz program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što je Program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi sadrži osposobljavanje pomoćnika u nastavi za pružanje potpore učeniku s teškoćama u razvoju u obavljanju higijenskih potreba. Pomoćnik u nastavi ne treba imati kompetencije njegovatelja. Potvrda liječnika školske medicine izdaje se učeniku sa svrhom utvrđivanja zdravstvenog stanja učenika radi odlaska na izvanučioničku nastavu. O potrebi pratnje pomoćnika u nastavi učeniku s teškoćama u nastavi odlučuje škola. Prijedlog vezan uz članak 3. stavak 5. se ne prihvaća iz razloga što u školi član stručne službe ne mora nužno biti stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila. Prijedlog vezan uz radno-pravni status i prava koja iz njega proizlaze stručnog suradnika koji ima ulogu koordinatora se ne prihvaća jer nije predmet ovoga pravilnika. Pravilnicima o tjednim radnim obvezama učitelja/nastavnika i stručnih suradnika u školskoj ustanovi propisana obveza učitelja/nastavnika i stručnih suradnika je i obavljanje poslova u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima (što uključuje i učenike s teškoćama u razvoju). Navedeno uključuje i provođenje redovitih konzultacija s učenicima (pa tako i s učenicima – korisnicima potpore pomoćnika u nastavi).
55 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 3. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
56 Tamara Dubrović NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 3. ŽSV ER učitelja OŠ PGŽ Suglasni smo s već navedenim komentarima... Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici u svakodnevnom su kontaktu s učenicima te u velikom broju slučajeva (naročito kad se radi o predmetnoj nastavi) imaju više informacija o učeniku nego učitelji, obzirom da prate njegovo funkcioniranje, promjene... Zbog toga smatramo da je izuzetno važno njihovo prisustvovanje na sjednicama razrednog vijeća te na roditeljskim sastancima/informacijama za roditelje jer će uz učitelja najpotpuniju informaciju i sliku o učeniku dati upravo oni. U čl.2., stav.4, u dijelu pružanja potpore pri korištenju toaleta, mijenjanju higijenskih uložaka, pelena, i sl...smatramo da se ovi poslovi preklapaju s onima vezanim uz status "roditelja njegovatelja", a ujedno PUN ulazi u intimni prostor učenika. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što je u članku 99. stavku 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definirano da se na pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike ne primjenjuju odredbe članka 107. navedenoga Zakona. Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici stoga ne mogu sudjelovati u radu razrednih i učiteljskih vijeća odnosno nastavničkog vijeća škole. Pomoćniku u nastavi ne zabranjuje se da iznosi procjene i zapažanja o učeniku te svoje mišljenje. Prijedlog se ne prihvaća jer je Nacrtom Pravilnika navedeno da pomoćnik u nastavi pruža potporu učeniku u obavljanju higijenskih potreba samo u slučaju nepostojanja adekvatne medicinske/njegovateljske pomoći za obavljanje tih poslova u školi. Naime, ukoliko roditelj učenika ima ostvaren status roditelja njegovatelja ili je u školi zaposlen zdravstveni djelatnik tada roditelj ili zdravstveni djelatnik pruža potporu učeniku u obavljanju higijenskih potreba. Ukoliko roditelj učenika nema ostvaren status roditelja njegovatelja ili u školi nije zaposlen zdravstveni djelatnik, a učenik nije u mogućnosti samostalno obavljati higijenske potrebe, tada mu se osigurava pomoćnik u nastavi kao povremena potpora. Potpora učeniku u obavljanju higijenskih potreba od strane pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika nije u suprotnosti s Pravilnikom o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima jer pružanje ovog oblika potpore od strane pomoćnika u nastavi nije oblik tjelesnog i emocionalnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja, nesavjesnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika.
57 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 3. Vezano za odredbu članka 3. stavka 5.: Iza riječi „u suradnji s“ dodati riječi: „ učenikom i njegovim roditeljima“. Obrazloženje: Suradnja s učenikom i roditeljima učenika s teškoćama u razvoju neizostavan je čimbenik kvalitete uključivog obrazovanja. Kako bi se osiguralo da je prilagodba u skladu sa zahtjevima, voljom, željama i odabirom učenika i da ga ustanova može provoditi, obrazovna tijela akademska ustanova, učenici ovisno o dobi i sposobnosti, te njegovi roditelji trebaju međusobno komunicirati. Smatramo da postoji puno opravdanje da u izradi programa rada pomoćnika u nastavi sudjeluju učenik i njegov roditelj, kao najbolji poznavatelji vrste i načina na koji se podrška treba pružiti. Djelomično prihvaćen Prijedlog se prihvaća djelomično na način da izrađen program rada pomoćnika u nastavi koordinator je dužan dati na uvid roditelju/skrbniku.
58 Monika Antunović NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 3. Suglasna sam s prethodnim komentarom jer smatram da je važno i potrebno da pomoćnik u nastavi sudjeluje u radu Razrednih vijeća, a ponekad i Nastavničkog vijeća što u navedenom članku i stavcima nije jasno definirano. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što je u članku 99. stavku 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definirano da se na pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike ne primjenjuju odredbe članka 107. navedenoga Zakona. Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici stoga ne mogu sudjelovati u radu razrednih i učiteljskih vijeća odnosno nastavničkog vijeća škole.
59 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 3. Osim navedenog neposrednog rada pomoćnik bi trebao sudjelovati na sjednicama minimalno razrednog vijeća, a po mogućnosti i učiteljskog/nastavničkog te na roditeljskim sastancima/informacijama/danima otvorenih vrata. Na taj način ih, kao i ostale odgojno-obrazovne radnike (pomoćne ili ne) uključujemo u rad tijela škole gdje mogu neposredno prenijeti ali i primiti informacije važne za svoj rad Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što je u članku 99. stavku 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definirano da se na pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike ne primjenjuju odredbe članka 107. navedenoga Zakona. Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici stoga ne mogu sudjelovati u radu razrednih i učiteljskih vijeća odnosno nastavničkog vijeća škole.
60 Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 4. Članak 4. S obzirom da je Javno savjetovanje vezano za ovaj Pravilnik provedeno još prošle godine u lipnju gdje je već komentirano kako je termin „stručni komuikacijski posrednik“ samo opis uloge, a nikako zanimanja, ponavljamo i naglašavamo još jednom kako je taj termin pogrešan i neusklađen s terminima koji opisuju isto, kako na europskoj, tako i na međunarodnoj razini. Uzmemo li u obzir činjenicu da se ovaj Pravilnik odnosi na rad u odgojno-obrazovnim ustanovama, inzistiramo na terminu „prevoditelj u nastavi“. (3) Smatramo da u jednom razredu odjelu/odgojnoj-obrazovnoj skupini može biti uključeno onoliko prevoditelja u nastavi koliko ima učenika s teškoćama. Diskriminirajuća je situacija ako učenici ne koriste isti sustav komunikacije, a imaju samo jednog prevoditelja u nastavi. Ako i koriste isti sustav komunikacije, primjerice hrvatski znakovni jezik, njihova razina poznavanja jezika (osobito kod mlađe djece) ne mora biti jednaka, a zadaća je prevoditelja prevoditi u onom sustavu komunikacije i na onaj način na koji ga gluhi, nagluhi i gluhoslijepi učenik može razumjeti. (4) Nerealno je za očekivati da prevoditelj u nastavi u isto vrijeme prevodi i radi posao pomoćnika u nastavi. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
61 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 4. (1) U skladu s prihvaćenom terminologijom prepoznatom u UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD), službenom terminologijom Svjetske organizacije prevoditelja znakovnog jezika (WASLI), Europskog foruma prevoditelja znakovnog jezika (efsli) te terminologijom usvojenom Rezolucijom Europskog parlamenta o znakovnom jeziku i profesionalnim prevoditeljima znakovnog jezika (2016/2952(RSP)) termin "komunikacijski posrednik" treba izmijeniti u prevoditelj znakovnog jezika. (4) Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/2009) jasno navodi da u redoviti razredni odjel (nastava prema redovnom programu) mogu se uključiti najviše 3 učenika s teškoćama kojima je utvrđen primjereni program obrazovanja (članak 3) ili čak do 7 njih sa senzoričkim oštećenjima ako je riječ o redoviti razrednom odjelu u kojem se izvodi nastava prema posebnom nastavnom programu (članak 4). Stoga broj prevoditelja u nastavi mora odgovarati broju potrebitih učenika. Uostalom diskriminirajuća je situacija ako učenici ne koriste isti sustav komunikacije, a imaju samo jednog prevoditelja u nastavi. Ako i koriste isti sustav komunikacije, primjerice hrvatski znakovni jezik, njihova razina poznavanja jezika (osobito kod mlađe djece) ne mora biti jednaka, a zadaća je prevoditelja prevoditi u onom sustavu komunikacije i na onaj način na koji ga gluhi, nagluhi i gluhoslijepi učenik može razumjeti. (5) Prevoditelj u nastavi ne može raditi posao pomoćnika u nastavi i u isto vrijeme prevoditi. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika. Prijedlog vezan uz broj pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u istom razrednom odjelu se ne prihvaća iz razloga što je moguće zadužiti jednu osobu za pružanje potpore dvoje učenika sličnih ili istih vrsta teškoća u razvoju u istom razrednom odjelu. Naime, prilikom uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redoviti razredni odjel neophodno je voditi računa o potrebama učenika s teškoćama u razvoju te njihovim sposobnostima, mogućnostima, vrsti i stupnju teškoća kao i o potrebama ostalih učenika u istom razrednom odjelu bez teškoća u razvoju. Nacrt Pravilnika omogućava uključivanje do dva pomoćnika u nastavi ili stručna komunikacijska posrednika u isti razredni odjel (npr. jedan se pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik osigurava za dvoje učenika, a drugi za trećeg učenika u razredu) vodeći računa da podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastavnog procesa pružaju i učitelji, stručni suradnici te ostali učenici u razredu (vršnjačka pomoć).
62 ŠPORTSKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM DLAN OSIJEK NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 4. Umjesto termina "stručni komunikacijski posrednik" treba stajati "prevoditelj u nastavi". Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
63 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 4. Kako smo ranije naveli u Općem komentaru, termin "stručni komunikacijski posrednik", a kojim se predlagatelj Pravilnika koristi u istom, pogrešan je i neusklađen s terminima koji opisuju isto, kako na europskoj, tako i na međunarodnoj razini. Termin "stručni komunikacijski posrednik" treba zamijeniti drugim terminima, a koji će se određivati prema vrsti usluga koju korisnik (gluha, nagluha ili gluhoslijepa osoba) prima, kao što su npr. prevoditelji hrvatskog znakovnog jezika, prevoditelji za gluhoslijepe osobe i sl, budući termin "stručni komunikacijski posrednik" opisuje način na koji djeluje pružatelj usluge, a ne definira vrstu usluge koju pruža korisniku, što dovodi do diskriminacije među pružateljima usluge obzirom na njihov rad, stručnu spremu i dr. Obzirom da se radi o Pravilniku koji se odnosi na rad u obrazovnim ustanovama, držimo da terminologiju u istom treba promijeniti na način da se termin "stručni komunikacijski posrednici" zamijeni terminom "prevoditelji u nastavi", a kako je prihvaćeno i na europskoj i međunarodnoj razini. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
64 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 4. Naslov "Stručni komunikacijski posrednik" nužno je promijeniti u "Prevoditelj u nastavi". Potrebno je promijeniti navedene stavke u: (1) Prevoditelj u nastavi je osoba koja osigurava kvalitetno prevođenje te učinkovitu i uspješnu komunikaciju gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima na (i sa) hrvatskom znakovnom jeziku ili u onom sustavu komunikacije koji gluhi, gluhoslijepi ili nagluhi učenik preferira: sustavima komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana i korištenje tehničkih pomagala) te raznim prilagodbama i načinima komunikacije gluhoslijepih učenika. Prevoditeljem u nastavi u kontekstu ovog pravilnika smatra se prevoditelj znakovnog jezika ili prevoditelj za gluhoslijepe osobe, koji je ovladao dodatnim kompetencijama prevođenja u odgojno – obrazovnom procesu. OBRAZLOŽENJE: U skladu s prihvaćenom terminologijom prepoznatom u UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD), službenom terminologijom Svjetske organizacije prevoditelja znakovnog jezika (WASLI), Europskog foruma prevoditelja znakovnog jezika (efsli) te terminologijom usvojenom Rezolucijom Europskog parlamenta o znakovnom jeziku i profesionalnim prevoditeljima znakovnog jezika (2016/2952(RSP)). (2) Prevoditelj u nastavi osigurava kvalitetno prevođenje ( na/ sa hrvatskom/ga znakovnom/ga jeziku/a ili prevođenje u istom jeziku ali različitom modalitetu) te učinkovitu i uspješnu komunikaciju gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima koji imaju rješenje o primjerenome programu obrazovanja Ureda. (4) U jednom razredu odjelu/odgojnoj-obrazovnoj skupini može biti uključeno onoliko prevoditelja u nastavi koliko ima učenika s teškoćama. OBRAZLOŽENJE: Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/2009) jasno navodi da u redoviti razredni odjel (nastava prema redovnom programu) mogu se uključiti najviše 3 učenika s teškoćama kojima je utvrđen primjereni program obrazovanja (članak 3) ili čak do 7 njih sa senzoričkim oštećenjima ako je riječ o redoviti razrednom odjelu u kojem se izvodi nastava prema posebnom nastavnom programu (članak 4). Stoga broj prevoditelja u nastavi mora odgovarati broju potrebitih učenika. Uostalom diskriminirajuća je situacija ako učenici ne koriste isti sustav komunikacije, a imaju samo jednog prevoditelja u nastavi. Ako i koriste isti sustav komunikacije, primjerice hrvatski znakovni jezik, njihova razina poznavanja jezika (osobito kod mlađe djece) ne mora biti jednaka, a zadaća je prevoditelja prevoditi u onom sustavu komunikacije i na onaj način na koji ga gluhi, nagluhi i gluhoslijepi učenik može razumjeti. (5) Gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenici koji imaju višestruke teškoće mogu uz prevoditelja u nastavi imati i potporu pomoćnika u nastavi. OBRAZLOŽENJE: Prevoditelj u nastavi ne može raditi posao pomoćnika u nastavi i u isto vrijeme prevoditi. (6) Učenici kojima je odobrena provedba nastave u zdravstvenoj ustanovi ili nastave na daljinu imaju osiguranu potporu prevoditelja u nastavi za vrijeme trajanja navedenih oblika nastave. OBRAZLOŽENJE: Europski standardi skrbi za djecu navode kako je nastavljanje obrazovanja od ključnog značenja kako za fizički, tako i za psihički razvoj učenika. Obrazovanje nije samo mjesto za stjecanje znanja, već je i mjesto gdje se razvijaju međuljudski odnosi, ucjepljuju vrijednosti, i gdje raste učenikov osjećaj pouzdanja. Školovanje uz potporu prevoditelja u nastavi se mora nastavi i izvan odgojno obrazovne ustanove, tijekom provedbe nastave u kući, nastave u zdravstvenoj ustanovi ili nastave na daljinu i to uz potporu kvalificiranih prevoditelja. Treba nastavi obrazovni program koji je učenik već pohađao. Nastavnici, stručni tim, prevoditelj i roditelji osiguravaju da se to ostvari putem bliske povezanosti s učenikovom školom. Nedopustivo je da učenik ostaje bez prevoditelja u okolnostima koje mu dodatno otežavaju socijalizaciju i učenje (poput boravka u bolnici). Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika. Prijedlog vezan uz broj pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u istom razrednom odjelu se ne prihvaća iz razloga što je moguće zadužiti jednu osobu za pružanje potpore dvoje učenika sličnih ili istih vrsta teškoća u razvoju u istom razrednom odjelu. Naime, prilikom uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redoviti razredni odjel neophodno je voditi računa o potrebama učenika s teškoćama u razvoju te njihovim sposobnostima, mogućnostima, vrsti i stupnju teškoća kao i o potrebama ostalih učenika u istom razrednom odjelu bez teškoća u razvoju. Nacrt Pravilnika omogućava uključivanje do dva pomoćnika u nastavi ili stručna komunikacijska posrednika u isti razredni odjel (npr. jedan se pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik osigurava za dvoje učenika, a drugi za trećeg učenika u razredu) vodeći računa da podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastavnog procesa pružaju i učitelji, stručni suradnici te ostali učenici u razredu (vršnjačka pomoć). Prijedlog vezan uz osiguravanje pomoćnika u nastavi gluhim, nagluhim ili gluhoslijepim učenicima koji imaju višestruke teškoće se ne prihvaća iz razloga što im stručni komunikacijski posrednik može pružati potporu u komunikaciji te u drugim oblicima potpore u skladu s potrebnom potporom pojedinog učenika. Prijedlog vezan uz učenike kojima je odobrena provedba nastave u kući, nastave na daljinu ili nastave u zdravstvenoj ustanovi te im je potrebno osigurati potporu pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što se nastava u kući provodi u kući učenika po principu individualne nastave te potporu učeniku u tom slučaju pruža učitelj/nastavnik koji provodi nastavu; nastava na daljinu se provodi u kući učenika uz pomoć telekonferencije ili videokonferencije te potporu pruža roditelj, a tijekom nastave u zdravstvenoj ustanovi potporu učeniku pruža učitelj koji nastavu i provodi. Smatramo da kod navedenih oblika nastave potpora pomoćnika u nastavi nije nužno potrebna odnosno da učenik s teškoćama u razvoju ima osiguranu potporu od strane učitelja koji nastavu i provodi. Potpora pomoćnika u nastavi se sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osigurava učenicima s teškoćama u razvoju u školama. U stavku 9. istoga članka predviđen je i izuzetak od navedenoga: „Iznimno, ukoliko učenik ima osiguranog pomoćnika u nastavi, a tijekom školske godine učeniku je privremeno odobrena provedba nastave u kući, odluku o nastavku rada pomoćnika u nastavi na temelju obrazloženja škole donosi osnivač škole uz prethodnu suglasnost Ministarstva.”
65 Hrvatski sportski savez gluhih NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 4. Kako smo ranije naveli u Općem komentaru, termin "stručni komunikacijski posrednik", a kojim se predlagatelj Pravilnika koristi u istom, pogrešan je i neusklađen s terminima koji opisuju isto, kako na europskoj, tako i na međunarodnoj razini. Termin "stručni komunikacijski posrednik" treba zamijeniti drugim terminima, a koji će se određivati prema vrsti usluga koju korisnik (gluha, nagluha ili gluhoslijepa osoba) prima, kao što su npr. prevoditelji hrvatskog znakovnog jezika, prevoditelji za gluhoslijepe osobe i sl, budući termin "stručni komunikacijski posrednik" opisuje način na koji djeluje pružatelj usluge, a ne definira vrstu usluge koju pruža korisniku, što dovodi do diskriminacije među pružateljima usluge obzirom na njihov rad, stručnu spremu i dr. Obzirom da se radi o Pravilniku koji se odnosi na rad u obrazovnim ustanovama, držimo da terminologiju u istom treba promijeniti na način da se termin "stručni komunikacijski posrednici" zamijeni terminom "prevoditelji u nastavi", a kako je prihvaćeno i na europskoj i međunarodnoj razini. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
66 Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 4. Članak 4. Ponavljamo kako termin ”komunikacijski posrednik” samo opisuje ulogu svih pružatelja usluga – ulogu osobe koja pruža podršku u komunikaciji, ne definirajući pritom detaljno svakog pružatelja usluge ponaosob. Sustave komunikacije gluhih, nagluhih i gluhoslijepih učenika čine hrvatski znakovni jezik i ostali sustavi komunikacije pa stoga predlažemo jasno definiranje svakog pružatelja ponaosob: prevoditelji hrvatskog znakovnog jezika, prevoditelji za gluhoslijepe osobe, transliteratori i daktilografi, a koji imaju dodatne kompetencije za rad s gluhim, nagluhim ili gluhoslijepim učenicima. Zalažemo se i podupiremo uvođenje pojma Prevoditelj u nastavi – u svijetu prihvaćene terminologije. Članak 4. stavak 4. Broj osoba koje pružaju komunikacijsku podršku u jednom razrednom odjeljenju mora odgovarati broju učenika kojima je takva usluga potrebna. Ograničavanje broja PUN/SKP u jednom razrednom odjelu na jednog ili iznimno na dva, neće osigurati da svaki učenik s teškoćama ostvari pravo na obrazovanje u skladu sa svojim mogućnostima. Gluhi, nagluhi i gluhoslijepi učenici razlikuju se u načinu komunikacije koje koriste, a jedna osoba ne može u isto vrijeme prevoditi na, primjerice, hrvatski znakovni jezik jednom učeniku i koristiti simultanu znakovno - oralnu komunikaciju za prevođenje drugom. Podsjećamo, svaki gluhi, nagluhi i gluhoslijepi učenik ima i mora uživati pravo na odabir sustava komunikacije i pristup informacijama u onom sustavu komunikacije koji koristi, koje im jamče mnogi internacionalni, europski ali i nacionalni dokumenti (SDG, UNCRPD, Konvencija o pravima djeteta, Nacionalna strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom, itd). Svako neuvažavanje tog prava predstavlja njegovo izravno kršenje. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika. Prijedlog vezan uz broj pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u istom razrednom odjelu se ne prihvaća iz razloga što je moguće zadužiti jednu osobu za pružanje potpore dvoje učenika sličnih ili istih vrsta teškoća u razvoju u istom razrednom odjelu. Naime, prilikom uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redoviti razredni odjel neophodno je voditi računa o potrebama učenika s teškoćama u razvoju te njihovim sposobnostima, mogućnostima, vrsti i stupnju teškoća kao i o potrebama ostalih učenika u istom razrednom odjelu bez teškoća u razvoju. Nacrt Pravilnika omogućava uključivanje do dva pomoćnika u nastavi ili stručna komunikacijska posrednika u isti razredni odjel (npr. jedan se pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik osigurava za dvoje učenika, a drugi za trećeg učenika u razredu) vodeći računa da podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastavnog procesa pružaju i učitelji, stručni suradnici te ostali učenici u razredu (vršnjačka pomoć).
67 Krapinsko-zagorska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 4. Članak 4., stavak 4. Predlaže se da se jasno definiraju uvjeti pod kojima je moguće u isti razredni odjel uključiti dva stručna komunikacijska posrednika. Prihvaćen Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
68 Udruga gluhoslijepih osoba Varaždinske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 4. Prilikom javnog savjetovanja 2017. godine na predmetni Pravilnik inzistirali smo na tome da se termin «stručni komunikacijski posrednik» mora dodatno definirati jer kao takav ne može biti zanimanje, tj. naziv osobe koja pruža sve vrste komunikacijske podrške za gluhu, nagluhu, gluhoslijepu djecu. Pri tome ostajemo i danas Zakon o znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije kaže da sustave komunikacije čine hrvatski znakovni jezik i ostali sustavi komunikacije pa stoga predlažemo da termin «stručni komunikacijski posrednik» ostane kao opis posla svih pružatelja usluga, no da se zanimanja moraju konkretno definirati. U ovom konkretnom slučaju inzistiramo na nazivu «prevoditelj u nastavi». Upućujemo prijedlog teksta (identičan onom s prethodnog Javnog savjetovanja) : Prevoditelj u nastavi je osoba koja osigurava kvalitetno prevođenje te učinkovitu i uspješnu komunikaciju gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima na (i sa) hrvatskom znakovnom jeziku ili u onom sustavu komunikacije koji gluhi, gluhoslijepi ili nagluhi učenik preferira: sustavima komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana i korištenje tehničkih pomagala) te raznim prilagodbama i načinima komunikacije gluhoslijepih učenika. Prevoditeljem u nastavi u kontekstu ovog pravilnika smatra se prevoditelj znakovnog jezika ili prevoditelj za gluhoslijepe osobe, koji je ovladao dodatnim kompetencijama prevođenja u odgojno – obrazovnom procesu. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
69 Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 4. Stavak 1. promjeniti: "Prevoditelj u nastavi je osoba koja osigurava kvalitetno prevođenje te učinkovitu i uspješnu komunikaciju gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima na/sa hrvatskom/og znakovnom/og jeziku/a ili u onom sustavu komunikacije koji gluhi, gluhoslijepi ili nagluhi učenik preferira: sustavima komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana i korištenje tehničkih pomagala) te raznim prilagodbama i načinima komunikacije gluhoslijepih učenika. Prevoditeljem u nastavi u kontekstu ovog pravilnika smatra se: 1. prevoditelj znakovnog jezika 2. prevoditelj za gluhoslijepe osobe, koji je ovladao dodatnim kompetencijama prevođenja u odgojno – obrazovnom procesu. OBRAZLOŽENJE: Korištena terminologija je preuzeta iz UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD), Svjetske organizacije prevoditelja znakovnog jezika (WASLI), Europskog foruma prevoditelja znakovnog jezika (efsli) te Rezolucije Europskog parlamenta o znakovnom jeziku i profesionalnim prevoditeljima znakovnog jezika (2016/2952(RSP)). Stavak 4. promjeniti: "U jednom razredu odjelu/odgojnoj-obrazovnoj skupini može biti uključeno onoliko prevoditelja u nastavi koliko ima učenika s teškoćama." OBRAZLOŽENJE: Članak 3. Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/2009) navodi kako se u redoviti razredni odjel mogu uključiti najviše 3 učenika s teškoćama kojima je utvrđen primjereni program obrazovanja dok članak 4. istog Pravilnika kaže da se može uključiti čak do 7 učenika sa senzoričkim oštećenjima ako je riječ o redovitom razrednom odjelu u kojem se izvodi nastava prema posebnom nastavnom programu. Prema tome, broj prevoditelja u nastavi mora odgovarati broju učenika kojima je prevoditelj potreban. Uostalom, diskriminirajuća je situacija ako učenici ne koriste isti sustav komunikacije, a imaju samo jednog prevoditelja u nastavi. Ako i koriste isti sustav komunikacije, primjerice hrvatski znakovni jezik, njihova razina poznavanja jezika (osobito kod mlađe djece) ne mora biti jednaka, a zadaća je prevoditelja prevoditi u onom sustavu komunikacije i na onaj način na koji ga gluhi, nagluhi i gluhoslijepi učenik može razumjeti. Stavak 5. promjeniti: "Iznimno, gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenici koji imaju višestruke teškoće mogu uz prevoditelja u nastavi imati i potporu pomoćnika u nastavi." OBRAZLOŽENJE: Prevoditelj u nastavi ne može raditi posao pomoćnika u nastavi i u isto vrijeme prevoditi. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika. Prijedlog vezan uz broj pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u istom razrednom odjelu se ne prihvaća iz razloga što je moguće zadužiti jednu osobu za pružanje potpore dvoje učenika sličnih ili istih vrsta teškoća u razvoju u istom razrednom odjelu. Naime, prilikom uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redoviti razredni odjel neophodno je voditi računa o potrebama učenika s teškoćama u razvoju te njihovim sposobnostima, mogućnostima, vrsti i stupnju teškoća kao i o potrebama ostalih učenika u istom razrednom odjelu bez teškoća u razvoju. Nacrt Pravilnika omogućava uključivanje do dva pomoćnika u nastavi ili stručna komunikacijska posrednika u isti razredni odjel (npr. jedan se pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik osigurava za dvoje učenika, a drugi za trećeg učenika u razredu) vodeći računa da podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastavnog procesa pružaju i učitelji, stručni suradnici te ostali učenici u razredu (vršnjačka pomoć). Prijedlog vezan uz osiguravanje pomoćnika u nastavi gluhim, nagluhim ili gluhoslijepim učenicima koji imaju višestruke teškoće se ne prihvaća iz razloga što im stručni komunikacijski posrednik može pružati potporu u komunikaciji te u drugim oblicima potpore u skladu s potrebnom potporom pojedinog učenika.
70 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 4. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
71 Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 5. Članak 5. (1) Prevoditelj u nastavi bi također trebao pružati potporu učeniku i u aktivnostima koje nisu u kurikulumu i godišnjem planu, a koji se odvijaju u školskim prostorijama te koje su usmjerene na učenje, socijalizaciju i stjecanje novih vještina. Primjera radi, u kurikulumu nema likovnih ili sportskih aktivnosti niti dodatnih sati stranog jezika i sl. Kurikulum i godišnji plan i program čine osnovno obrazovanje koje se ovisno o djetetovim mogućnostima može i treba nadograđivati i proširivati. (2) Poslovi prevoditelja u nastavi definirani su u međunarodnom standardu za edukaciju obrazovnih prevoditelja (Educational interpreter Educational Standards) pa smatramo da nije potrebno izmišljavati nove uloge i zadatke. Prema međunarodnom standardu, posao prevoditelja u nastavi je: 1. osigurati kvalitetno prevođenje na (i sa) hrvatskom znakovnom jeziku ili u onom sustavu komunikacije koji gluhi, gluhoslijepi ili nagluhi učenik preferira: sustavima komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana i korištenje tehničkih pomagala) te raznim prilagodbama i načinima komunikacije gluhoslijepih učenika. 2. u situaciji prevođenja gluhoslijepim učenicima koristiti odgovarajuće metode prevođenja, prenositi vizualne informacije (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima) te pružati potporu u neovisnom i sigurnom kretanju 3. osigurati kvalitetno i točno prenošenje auditivnih (i vizualnih) informacija iz okoline 4. pripremati se za prevođenje nastave i neposredni rad s učenikom 5. surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima, 6. surađivati s roditeljima 7. voditi tjednu i mjesečnu pisanu evidenciju o radu 8. raditi u skladu s Etičkim kodeksom prevoditelja 9. permanentna edukacija i usavršavanje u suradnji sa svojom matičnom organizacijom prevoditelja. (5) Smatramo da bi stručni suradnik trebao pratiti rad prevoditelja u nastavi u segmentu koji se odnosi na općeniti napredak djeteta, dok kvalitetu njegova prevođenja treba provoditi matična ustanova ili organizacija iz koje prevoditelj u nastavi dolazi. Slijedom toga stavak bi trebalo izmjeniti da glasi: „Praćenje kvalitete rada prevoditelja u nastavi (supervizija, monitoring i evaluacija) provodi matična ustanova ili organizacija iz koje prevoditelj u nastavi dolazi u suradnji s koordinatorom.“ (6). Rad prevoditelja u nastavi ne može pratiti osoba koja nije educirana za taj posao. Prevoditelji u nastavi trebaju se upućivati u škole iz saveza/organizacija, a na zahtjev Ministarstva. S obzirom na gore rečeno posao Koordinatora prevoditelja u nastavi mogu obavljati isključivo učitelji razredne nastave ili kasnije razrednik razrednog odjeljenja - u koje je gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik uključen - a u suradnji s Organizacijom iz koje prevoditelj dolazi. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika. Prijedlog vezan uz kurikulum se ne prihvaća iz razloga što nije predmet ovoga pravilnika.
72 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 5. U stavak 6. predlažemo nadodati podstavak 7. koji glasi „provodi redovite konzultacije s učenicima – korisnicima podrške stručnog komunikacijskog posrednika“ (analogno obrazloženju uz članak 3., stavak 6.). Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što je koordinator stručni suradnik koji u svom zaduženju ima neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima što uključuje i rad (konzultacije) s učenicima s teškoćama u razvoju.
73 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 5. (2) Poslovi prevoditelja u nastavi su: 1. osigurati kvalitetno prevođenje na (i sa) hrvatskom znakovnom jeziku ili u onom sustavu komunikacije koji gluhi, gluhoslijepi ili nagluhi učenik preferira: sustavima komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana i korištenje tehničkih pomagala) te raznim prilagodbama i načinima komunikacije gluhoslijepih učenika. 2. u situaciji prevođenja gluhoslijepim učenicima koristiti odgovarajuće metode prevođenja, prenositi vizualne informacije (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima) te pružati potporu u neovisnom i sigurnom kretanju 3. osigurati kvalitetno i točno prenošenje auditivnih (i vizualnih) informacija iz okoline 4. pripremati se za prevođenje nastave i neposredni rad s učenikom 5. surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima, 6. surađivati s roditeljima 7. voditi tjednu i mjesečnu pisanu evidenciju o radu 8. raditi u skladu s Etičkim kodeksom prevoditelja 9. permanentna edukacija i usavršavanje u suradnji sa svojom matičnom organizacijom prevoditelja Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
74 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 5. (1) U kurikulumu nema likovnih ili sportskih aktivnosti niti dodatnih sati stranog jezika i sl. Kurikulum i godišnji plan i program čine osnovno obrazovanje koje se ovisno o djetetovim mogućnostima može i treba nadograđivati i proširivati. To što roditelji ulažu u svoje dijete da jednog dana bude što bolji, aktivniji član inkluzivnog društva koje osigurava mogućnosti trebalo bi biti prepoznato i nagrađeno kroz potporu prevoditelja u nastavi pogotovo ako se odvijaju u školskim prostorijama jer se u samoj srži i radi o školi, nastavi i učenju. (2) Uloga prevoditelja u nastavi preuzeta iz međunarodnih standarda za edukaciju obrazovnih prevoditelja (Educational interpreter Educational Standards). (5) Stručni suradnik prati rad prevoditelja u nastavi u segmentu koji se odnosi na općeniti napredak djeteta. Kvalitetu njegova prevođenja provodi matična ustanova ili organizacija iz koje prevoditelj u nastavi dolazi. (6) Rad prevoditelja u nastavi ne može pratiti osoba koja nije educirana za taj posao. Prevoditelji u nastavi trebaju se upućivati u škole iz saveza/organizacija, a na zahtjev Ministarstva. S obzirom na gore rečeno posao Koordinatora prevoditelja u nastavi mogu obavljati isključivo učitelji razredne nastave ili kasnije razrednik razrednog odjeljenja - u koje je gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik uključen - a u suradnji s Organizacijom iz koje prevoditelj dolazi. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika. Prijedlog vezan uz kurikulum se ne prihvaća iz razloga što nije predmet ovoga pravilnika.
75 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 5. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
76 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 5. Potrebno je promijeniti sljedeće stavke u: (1): Poslovi prevoditelja u nastavi realiziraju se tijekom boravka učenika u školi i izvan učioničkim aktivnostima koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjeg plana i programa škole. Prevoditelj u nastavi također pruža potporu učeniku i u aktivnostima koje nisu u kurikulumu i godišnjem planu, a odvijaju se u školskim prostorijama a koje su usmjerene na učenje, socijalizaciju i stjecanje novih vještina. OBRAZLOŽENJE: Kurikulum i godišnji plan i program čine osnovno obrazovanje koje se ovisno o djetetovim mogućnostima može i treba nadograđivati i proširivati. Na primjer, u kurikulumu nema likovnih ili sportskih aktivnosti niti dodatnih sati stranog jezika i sl. To što dijete ide na dodatne aktivnosti koje također traže podršku prevoditelja bi trebalo biti prepoznato i nagrađeno kroz osiguravanje prevoditelja u nastavi pogotovo ako se odvijaju u školskim prostorijama jer se u samoj srži i radi o školi, nastavi i učenju. (2)Poslovi prevoditelja u nastavi su: 1. osigurati kvalitetno prevođenje na/sa hrvatskom/og znakovnom/og jeziku/a ili u onom sustavu komunikacije koji gluhi, gluhoslijepi ili nagluhi učenik preferira: sustavima komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana i korištenje tehničkih pomagala) te raznim prilagodbama i načinima komunikacije gluhoslijepih učenika. 2. u situaciji prevođenja gluhoslijepim učenicima koristiti odgovarajuće metode prevođenja, prenositi vizualne informacije (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima) te pružati potporu u neovisnom i sigurnom kretanju 3. osigurati kvalitetno i točno prenošenje auditivnih (i vizualnih) informacija iz okoline 4. pripremati se za prevođenje nastave i neposredni rad s učenikom 5. surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima, 6. surađivati s roditeljima 7. voditi tjednu i mjesečnu pisanu evidenciju o radu 8. raditi u skladu s Etičkim kodeksom prevoditelja 9. permanentna edukacija i usavršavanje u suradnji sa svojom matičnom organizacijom prevoditelja. OBRAZLOŽENJE: Uloga prevoditelja u nastavi preuzeta je iz međunarodnih standarda za edukaciju obrazovnih prevoditelja (Educational interpreter Educational Standards) (5) Rad prevoditelja u nastavi prati stručni suradnik škole kojeg je odredio ravnatelj (u daljnjem tekstu: koordinator) u suradnji s drugim radnicima škole koji su uključeni u odgojno-obrazovni rad s učenikom pri čemu je nužno voditi brigu o postizanju što samostalnijeg funkcioniranja učenika. Praćenje kvalitete rada prevoditelja u nastavi (supervizija, monitoring i evaluacija) provodi matična ustanova ili organizacija iz koje prevoditelj u nastavi dolazi u suradnji s koordinatorom. OBRAZLOŽENJE: Kvalitetu prevođenja prevoditelja u nastavi provodi matična ustanova ili organizacija iz koje prevoditelj u nastavi dolazi, dok suradnik prati rad njegov rad u segmentu koji se odnosi na općeniti napredak djeteta. (6) Osim poslova iz stavka 5. ovoga članka koordinator obavlja i sljedeće poslove: - provodi redovite konzultacije s prevoditeljem u nastavi i koordinira aktivnosti vezane uz rad prevoditelja u nastavi u suradnji s organizacijom iz koje prevoditelj u nastavi dolazi" OBRAZLOŽENJE: Objašnjeno u obrazloženju stavka 1. i 5. ovog Pravilnika. Prevoditelji u nastavi trebaju se upućivati u škole iz saveza/organizacija, a na zahtjev Ministarstva tako da u skladu s time prevoditelja u nastavi ne može pratiti osoba koja nije educirana za taj posao. S obzirom na rečeno posao Koordinatora prevoditelja u nastavi mogu obavljati isključivo učitelji razredne nastave ili kasnije razrednik razrednog odjeljenja - u koje je gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik uključen - a u suradnji s Organizacijom iz koje prevoditelj dolazi. (7) Koordinator poslove koordinacije aktivnosti vezanih uz rad prevoditelja u nastavi obavlja u sklopu redovitih tjednih radnih obveza. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
77 Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 5. Članak 5. Gluhim, nagluhim i gluhoslijepim učenicima potrebno je osigurati prevoditelja u nastavi -kvalitetno prevođenje i u aktivnostima koje nisu dio školskog kurikuluma, a utječu i važna su sastavnica cjelovitog djetetovog odgoja i obrazovanja (tečajevi stranih jezika, sportske aktivnosti, posjet knjižnicama, muzejima, kazalištima i slične aktivnosti). Poslovi osoba koje pružaju uslugu prevođenja razlikuju se ovisno o načinu komunikacije koji učenik koristi. Tako gluhi učenik koji koristi hrvatski znakovni jezik (samosvojan i neovisan jezični sustav) mora imati osiguranog prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, čiji je posao prevesti sve auditivne informacije sa govornog na hrvatski znakovni jezik te obratno. Gluhi učenik koji primjerice ne koristi hrvatski znakovni jezik, no poznaje hrvatski pisani jezik, trebati će uslugu daktilografa, osobe čiji posao uključuje prenošenje svih auditivnih i informacija u tekst koristeći prijenosno računalo. Svi navedeni pružatelji usluga moraju posjedovati potrebne kompetencije, znanja i vještine koje se ogledaju u točnom i pravovremenom prevođenju, prenošenju informacija, poštivanju korisnika i etičkom postupanju, surađivanju sa stručnim školskim timom, roditeljima te cjelovitoj pripremi za rad. Priprema za prevođenje i neposredni rad s učenikom u ovom kontekstu podrazumijeva proučavanje materijala, odabir primjerenog vokabulara ali i prethodnu pripremu učenika. Sve to zahtijeva puno vremena i truda za koju osoba koja uslugu pruža trenutno nije plaćena, što ne smije biti slučaj. Smatramo važnim uključiti i ovaj neposredni oblik rada u satnicu što će potom i jamčiti odgovarajuću naknadu za njihov rad. Članak 5. stavak 5. Protivimo se prijedlogu da se prevoditelji u nastavi zapošljavaju u školi. Škola nema kompetentne stručnjake koji bi sami mogli napraviti uspješnu selekciju kandidata i procijeniti njihove kompetencije u znakovnom jeziku. Nužno je osigurati prevoditelje centra ili organizacija koje imaju dokazano iskustvo u pružanju edukacija i usavršavanje prevoditelja, što omogućuje kvalitetnu edukaciju i održavanje kvalitete prevođenja. Paralelno, na ovaj način bi se prevoditeljima u nastavi osiguralo trajno zapošljavanje jer bi nakon prestanka angažmana u jednoj školi bili proslijeđeni u drugu školu u kojoj postoji potreba. To pridonosi zadržavanju kvalitetnih i educiranih osoba koje često napuštaju posao prevoditelja upravo zbog rada na određeno vrijeme. Također, strogo zagovaramo njihovu kontinuiranu uključenost u zajednicu gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba kako bi – ne samo konstantno usavršavali svoje znanje znakovnog jezika te vještine prevođenja – već i upoznavali te održavali kontakt s kulturološkim specifičnostima zajednice gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba. Također veliki problem proizlazi iz nedostatka supervizije i monitoringa. Škola koja, u najvećem broju slučajeva, nema osobe koje znaju znakovni jezik i ostale sustave komunikacije gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba ne može provoditi monitoring i superviziju prevoditelja u nastavi. Ministarstvu je nužno angažirati Neovisno tijelo sastavljeno od stručnjaka i izvornih govornika znakovnog jezika kao mehanizam koji je jedini kompetentan provoditi ove radnje, a u cilju suzbijanja prakse zapošljavanja nekompetentnih osoba čije nekvalitetno «prevođenje» sasvim sigurno znače slabije obrazovne rezultate, smanjene mogućnosti nastavka školovanja, ograničen izbor zanimanja, a naposljetku i isključenost iz društva skupine djece čijoj bi dobrobiti trebali pridonositi. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
78 Krapinsko-zagorska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 5. Članak 5., stavak 5. Smatra se da bi program rada stručnog komunikacijskog posrednika trebao izraditi stručni suradnik koji je stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz članak 3. stavak 5. se ne prihvaća iz razloga što u školi član stručne službe ne mora nužno biti stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila.
79 Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 5. Stavak 1. promjeniti: "Poslovi prevoditelja u nastavi realiziraju se tijekom boravka učenika u školi i izvan učioničkim aktivnostima koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjeg plana i programa škole. Prevoditelj u nastavi također pruža potporu učeniku i u aktivnostima koje nisu u kurikulumu i godišnjem planu, a odvijaju se u školskim prostorijama a koje su usmjerene na učenje, socijalizaciju i stjecanje novih vještina." OBRAZLOŽENJE: Kurikulum i godišnji plan i program čine osnovno obrazovanje koje se ovisno o djetetovim mogućnostima može i treba nadograđivati i proširivati. Na primjer, u kurikulumu nema likovnih ili sportskih aktivnosti niti dodatnih sati stranog jezika i sl. To što dijete ide na dodatne aktivnosti koje također traže podršku prevoditelja bi trebalo biti prepoznato i nagrađeno kroz osiguravanje prevoditelja u nastavi pogotovo ako se odvijaju u školskim prostorijama jer se u samoj srži i radi o školi, nastavi i učenju. Stavak 2. promjeniti: "Poslovi prevoditelja u nastavi su: 1. osigurati kvalitetno prevođenje na/sa hrvatskom/og znakovnom/og jeziku/a ili u onom sustavu komunikacije koji gluhi, gluhoslijepi ili nagluhi učenik preferira: sustavima komunikacije koji se temelje na hrvatskom jeziku (simultana znakovno-govorna komunikacija, ručne abecede, titlovanje ili daktilografija, očitavanje govora s lica i usana i korištenje tehničkih pomagala) te raznim prilagodbama i načinima komunikacije gluhoslijepih učenika. 2. u situaciji prevođenja gluhoslijepim učenicima koristiti odgovarajuće metode prevođenja, prenositi vizualne informacije (opisivanje okoline u nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima) te pružati potporu u neovisnom i sigurnom kretanju 3. osigurati kvalitetno i točno prenošenje auditivnih (i vizualnih) informacija iz okoline 4. pripremati se za prevođenje nastave i neposredni rad s učenikom 5. surađivati s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima, 6. surađivati s roditeljima 7. voditi tjednu i mjesečnu pisanu evidenciju o radu 8. raditi u skladu s Etičkim kodeksom prevoditelja 9. permanentna edukacija i usavršavanje u suradnji sa svojom matičnom organizacijom prevoditelja" OBRAZLOŽENJE: Uloga prevoditelja u nastavi preuzeta je iz međunarodnih standarda za edukaciju obrazovnih prevoditelja (Educational interpreter Educational Standards) Stavak 5. promjeniti: "Rad prevoditelja u nastavi prati stručni suradnik škole kojeg je odredio ravnatelj (u daljnjem tekstu: koordinator) u suradnji s drugim radnicima škole koji su uključeni u odgojno-obrazovni rad s učenikom pri čemu je nužno voditi brigu o postizanju što samostalnijeg funkcioniranja učenika. Praćenje kvalitete rada prevoditelja u nastavi (supervizija, monitoring i evaluacija) provodi matična ustanova ili organizacija iz koje prevoditelj u nastavi dolazi u suradnji s koordinatorom. OBRAZLOŽENJE: Kvalitetu prevođenja prevoditelja u nastavi provodi matična ustanova ili organizacija iz koje prevoditelj u nastavi dolazi, dok suradnik prati rad njegov rad u segmentu koji se odnosi na općeniti napredak djeteta. Stavak 6. promjeniti: "Osim poslova iz stavka 5. ovoga članka koordinator obavlja i sljedeće poslove: - provodi redovite konzultacije s prevoditeljem u nastavi i koordinira aktivnosti vezane uz rad prevoditelja u nastavi u suradnji s organizacijom iz koje prevoditelj u nastavi dolazi" OBRAZLOŽENJE: Objašnjeno u obrazloženju stavka 1. i 5. ovog Pravilnika. Prevoditelji u nastavi trebaju se upućivati u škole iz saveza/organizacija, a na zahtjev Ministarstva tako da u skladu s time prevoditelja u nastavi ne može pratiti osoba koja nije educirana za taj posao. S obzirom na rečeno posao Koordinatora prevoditelja u nastavi mogu obavljati isključivo učitelji razredne nastave ili kasnije razrednik razrednog odjeljenja - u koje je gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik uključen - a u suradnji s Organizacijom iz koje prevoditelj dolazi. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
80 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 5. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
81 Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. Članak 6. (9) Uvrstiti novi članak o pravu na prevoditelja u nastavi i za nagluhe učenike s ugrađenom pužnicom. Time će se izbjeći diskriminirajuća situacija trenutno vidljiva u praksi gdje takvi učenici ne ostvaruju pravo na prevoditelja u nastavi. Zanemaruje se činjenica kako i takvi učenici, bez obzira na ugrađenu pužnicu, pokazuju potrebu za prevoditelja u nastavi, a isto potvrđuju i stručni timovi škola koje učenici pohađaju. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
82 Aleksandar Varnica NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. Komentar: predug je i prekompliciran postupak za dobivanje pomoćnika u nastavi, osim za učenike za koje se zna da će im biti potreban pomoćnik od iduće školske godine. Što s učenicima za koje se utvrdi tijekom godine da im je potreban pomoćnik? U najboljem slučaju postupak će trajati bar 2 mjeseca (prikupljanje dokumentacije, donošenje odluke Povjerenstav Ureda, slanje odluke osnivaču, traženje prethodne suglasnosti Ministarstva, natječaj za zapošljavanje), a učenici i nastavnici nemaju za to vremena. Potrebno je ili postupak pojednostaviti i skratiti ili skratiti rokove za donošenje odluka svih dionika. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što su propisani rokovi optimalni i nije potrebno postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika ponavljati svake školske godine ukoliko za to ne postoji potreba u vidu pogoršanja psihofizičkoga stanja učenika.
83 Jelena Salopek NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. Članak 6. Stavak 2. - Omogućiti učenicima 1.razreda podnošenje zahtijeva za uključivanje PUN tijekom cijele nastavne godine ukoliko se za to ukaže potreba. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što je u članku 6. stavku 4. Nacrta Pravilnika omogućeno za sve učenike s teškoćama u razvoju podnošenje zahtjeva za osiguravanjem potpore pomoćnika u nastavi tijekom cijele školske godine. Navedena odredba odnosi se i na učenike 1. razreda osnovne ili srednje škole.
84 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. U stavku 5. podstavku 3. predlažemo izostaviti rješenje o primjerenom programu obrazovanja kao obaveznu dokumentaciju u slučajevima kada je prepoznata potreba učenika za podrškom pomoćnika/komunikacijskog posrednika, a proces utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i donošenja spomenutog rješenja je u tijeku. U stavku 5. podstavku 8. predlažemo izostaviti potvrdu o uključenosti učenika u psihosocijalni tretman izvan škole kao obveznu dokumentaciju uz zahtjev za ostvarivanje prava na podršku pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika, vezano uz obrazloženje članka 2. stavka 6. podstavka 5. U stavku 8. nije jasno da li odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika koju donosi osnivač škole podrazumijeva i donošenje odluke o financiranju istih. Podsjećamo na preporuke pravobraniteljice za djecu (DPR-602-01/14-0047 od 10. 11. 2014. i DPR-602-01/15-0018 od 30. 08. 2016.) i ponovno predlažemo uvođenje modela (su)financiranja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika iz sredstava državnog proračuna ili decentralizaciju sredstava državnog proračuna za navedenu namjenu jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kako djeca ne bi bila nejednako tretirana ovisno o tome u kojem kraju Republike Hrvatske se obrazuju i žive. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz izostavljanje rješenja o primjerenom programu obrazovanja u članku 6. stavku 5. se ne prihvaća iz razloga što je potpora pomoćnika u nastavi osigurava učenicima s teškoćama u razvoju koji imaju rješenjem određen primjeren program obrazovanja te je stoga potrebno dostaviti rješenje o primjerenom programu obrazovanja kao obveznu dokumentaciju. Prijedlog vezan uz članak 6. stavak 5. podstavak 8. ne prihvaća se iz razloga što učenici koji imaju veće teškoće u ponašanju koje ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika moraju imati osiguranu podršku specijaliziranih stručnjaka iz zdravstvenih i/ili socijalnih ustanova, a izvan škole. Ukoliko ih nemaju (iz bilo kojih razloga), neophodno im je osigurati. Osiguravanje pomoćnika u nastavi bez osiguranog uključivanja učenika u neki od oblika psihosocijalne potpore izvan škole nije dostatno, svrhovito i učinkovito te je škola dužna u svrhu osiguravanja prava učenika na primjerenu potporu poduzimati sve aktivnosti kako bi učenik s izrazito zahtjevnim poremećajima u ponašanju dobio sve oblike potpore, a ne samo potporu pomoćnika u nastavi. Kod učenika koji ima veće teškoće u ponašanju koje ga ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njegovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika primarno je osigurati specijaliziranu potporu stručnjaka, a tek potom pomoćnika u nastavi. Prijedlog vezan uz financiranje rada pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika se ne prihvaća iz razloga nije predmet pravilnika.
85 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
86 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. Potrebno je promijeniti navedene stavke u: (1) Na prijedlog stručnog povjerenstva škole ili nastavničkog vijeća srednje škole, škola koju učenik pohađa podnosi Uredu zahtjev za osiguravanjem potpore pomoćnika u nastavi ili prevoditelja u nastavi učeniku. (4) Za učenika kojemu se pogoršalo psihofizičko stanje škola može podnijeti zahtjev za osiguravanjem potpore pomoćnika u nastavi ili prevoditelja u nastavi tijekom cijele školske godine. OBRAZLOŽENJE: vidi komentar iz naslova Pravilnika Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „stručni komunikacijski posrednik“ odnosno „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća jer članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi. Stoga smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
87 Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. Članak 6. Iz dosadašnje je prakse vidljivo da škole kao podnositelji zahtjeva za podrškom u komunikaciji svojim učenicima često nisu upoznate s načinima podrške koji postoje. Nerijetko se događa da škola za učenika zatraži podršku pomoćnika u nastavi, dok je istome potreban prevoditelj u nastavi. Smatramo nužnim osnivanje mobilnih timova, informiranje djelatnika obrazovnih ustanova ali i informiranje roditelja. Članak 6. stavak 7. Iz prakse je vidljivo da škole dobivaju obavijest o tome da je za primjerice gluhog učenika prvog razreda odobren prevoditelj, tek nekoliko dana prije početka školske godine. U tako kratkom vremenu nemoguće je pronaći adekvatnog prevoditelja i pripremiti ga za rad s učenikom što utječe na kvalitetu i uspješnost cijelog procesa. Svjedoci smo da se prevoditelj i dijete upoznaju tek na prvi dan nastave, a prilagodba na prevoditelja za dijete ide paralelno s prilagodbom na školsku sredinu što je stresno ne samo za dijete, već i roditelje, prevoditelja, te cjelokupno školsko okruženje. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
88 Krapinsko-zagorska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. Članak 6., stavak 8. Ukoliko će se postupak osiguravanja podrške pomoćnika u nastavi odvijati na predloženi način i ukoliko će troškove rada PUN i SKP snositi osnivač, dodjeljivanjem nadležnosti za donošenje odluke uključivanju pomoćnika u nastavi osnivaču, dovesti će se u pitanje ostvarenje prava na potporu pomoćnika u nastavi ovisno o financijskom kapacitetu pojedinog osnivača te ovisno o razini svijesti o važnosti osiguravanja podrške PUN i SKPP pojedinog osnivača čime bi se i dalje održavalo sadašnje stanje u kojem učenici s jednakom (od strane nadležnog tijela utvrđenom) potrebom za pomoćnikom u nastavi ostvaruju ili ne ostvaruju svoje pravo, samo temeljem činjenice da se radi o istom osnivaču ustanove koju polazi. Kako je člankom 66. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske propisano da je obrazovanje u Republici Hrvatskoj svakome dostupno, pod jednakih uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima, predloženim načinom ostvarenja prava na PUN i SKP biti će i dalje u neravnopravnom položaju učenici kojima je utvrđena potreba za uključivanjem PUN ili SKP ali, isključivo zbog nedostatnog financijskog kapaciteta i/ili (manje izgledno ali moguće) zbog niže razine na listi prioriteta za financiranje pojedinog osnivača, možda neće ostvariti to pravo. Slijedom navedenog, a u skladu s odredbom članka 63. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske kojim je propisano da država štiti djecu i mladež te stvara između ostalih i odgojne uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život i u skladu s odredbom članka 58. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske kojom je propisano da posebnu skrb država posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život, pitanje donošenja odluke o ostvarenju prava na PUN i SKP i snošenje troškova angažiranja istih, treba ostati u nadležnosti državnih tijela. Iz formulacije također nije jasno primjenjuju li se na pomoćnike u nastavi odredbe kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim odgojno-obrazovanim ustanovama. Nejasno je što se događa s pomoćnicima preko ljetnih praznika, dakle druga polovica šestog mjeseca, te srpanj i kolovoz, kada se za učenike ne održava nastava. Da li škola radni odnos s pomoćnicima tada prekida jer nema neposrednog rada s učenicima, ali paralelno opet raspisuje natječaj za zapošljavanje kako bi se obavila selekcija pomoćnika prije rujna? Da li se pomoćnici zapošljavaju na puno ili nepuno radno vrijeme, tj. da li njihova tjedna satnica ovisi isključivo o rasporedu učenika, ne računajući pripremu i ostale administrativne poslove (npr. izrada dnevnika rada), a zatim i o osiguranim sredstvima za isplatu plaće? Trenutno su sredstva za rad većine PUN u Županiji osigurana iz ESF-a obuhvaćajući četverogodišnji period od šk. god. 2017/2018. do 2020/2021., međutim, nakon što završi provedbeno razdoblje projekta, prema Pravilniku, ako se usvoji u ovoj verziji, i dalje neće biti riješeno pitanje financiranja rada pomoćnika. Članak 6., stavak 2. Rokove i dokumentaciju treba uskladiti s Pravilnikom o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Prema Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Članak 19. stavak 3. srednje škole su dužne u roku od 15 dana od početka nastave tražiti od osnovne škole iz koje učenik dolazi dokumentaciju o praćenju i svladavanju programa u OŠ, a OŠ je dužna dostaviti dokumentaciju u roku od 15 dana od dana kada je zatražena. Kako onda škola može dostaviti tu dokumentaciju do 20. srpnja, odnosno u roku od sedam dana od dana upisa? Predlaže se da u iznimnom slučaju (nemogućnost pribavljanja Rješenja o primjerenom programu obrazovanja) škola može Zahtjev dostaviti Uredu do 15. srpnja tekuće godine. Također, za učenike u prvom ili višim razredima srednje škole, škola bi zahtjev za pomoćnika u nastavi mogla podnijeti do 1. rujna. Članak 6., stavak 1. Nacrt ne razrađuje tko imenuje, odnosno tko čini stručno povjerenstvo. Za školu bi bilo svrsishodnije da prijedlog utvrđuje stručno povjerenstvo, a ne nastavničko vijeće (OŠ učiteljsko), kao manje i operativnije tijelo, s obzirom na rok podnošenja prijedloga. Članak 6., stavak 3. Rok upućivanja prijedloga je do 20.srpnja, a upisi su okončani okvirno oko 10. srpnja. Dio nastavnika se upućuje na godišnji odmor početkom srpnja kako bi se vratili oko 20. kolovoza, pa je sazivanje sjednice cca 50 članova povezano s kvorumom, prekidanjem godišnjeg, troškovima i sl. (posebno oni koji imaju 30 dana godišnjeg odmora i ne mogu iskoristiti svoja prava jer traje obrana završnih radova, mature, dopunska nastava okvirno 10.07.) Smatra se da bi svrsishodnije bilo da o prijedlogu odlučuje stručno povjerenstvo primjerice u sastavu: psiholog, pedagog, tajnik, ravnatelj i 3 nastavnika. Navedeno određenje pretpostavlja se da proizlazi iz Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta te sastavu stručnih povjerenstva ("Narodne novine" br. 67/14). Prema navedenom nadležnost predlaganja u OŠ ima stručno povjerenstvo (čl.2), a u SŠ nastavničko vijeće. Članak 6., stavak 6. Umjesto „koje donosi prijedlog“, predlaže se upotrijebiti termin „koje utvrđuje prijedlog“ (nomotehnički). Nije prihvaćen Prijedlozi vezani uz radno-pravni status i financiranje rada pomoćnika u nastavi se ne prihvaćaju iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prijedlog vezan uz članak 6. stavak 2. se ne prihvaća iz razloga što postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika nije vezan uz postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta/učenika te se zahtjev može podnijeti tijekom cijele školske godine. Prijedlog vezan uz članak 6. stavak 1. i stavak 3. se ne prihvaća iz razloga što je traženo nije predmet ovoga pravilnika. Sastav stručnih povjerenstava utvrđen je Pravilnikom o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN, broj 67/14).
89 Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. Dodati novi članak o pravu na prevoditelja u nastavi i za nagluhe učenike s ugrađenom pužnicom. Iskustvo u praksi pokazuje da trenutno takvi učenici ne ostvaruju pravo na prevoditelja u nastavi čime ih se dovodi u nepovoljan i diskriminirajući položaj. Zanemaruje se činjenica kako i takvi učenici, bez obzira na ugrađenu pužnicu, pokazuju potrebu za prevoditeljem u nastavi, a isto potvrđuju i stručni timovi škola koje učenici pohađaju. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
90 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
91 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. Nepostojanje rješenja o primjerenom programu obrazovanja ne bi trebalo biti zapreka za ostvarivanje potpore pomoćnika, pogotovo za učenike I razreda osnovne škole, kao i učenike kod kojih invaliditet nastane tijekom školovanja. Treba izbjeći mogućnost da iz formalnih razloga učenici koji u trenutku odlučivanja ne posjeduju pravomoćno rješenje o primjerenom programu školovanja ne ostvarivanju podršku pomoćnika u nastavi. Za stvaranje uključivog obrazovanja treba u što većoj mjeri uklanjati administrativne zapreke kod ostvarivanja razumne prilagodbe. Potrebno je definirati statusna pitanja vezano uz angažman pomoćnika i stručnog komunikacijskog posrednika, kako bi u svojim radnim pravima bili izjednačeni na razini svih obrazovnih ustanova (cijena rada, zamjene za bolovanja, godišnji odmor, kontinuitet rada i ostalo). Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz izostavljanje rješenja o primjerenom programu obrazovanja u članku 6. stavku 5. se ne prihvaća iz razloga što je potpora pomoćnika u nastavi osigurava učenicima s teškoćama u razvoju koji imaju rješenjem određen primjeren program obrazovanja te je stoga potrebno dostaviti rješenje o primjerenom programu obrazovanja kao obveznu dokumentaciju. Djeca s teškoćama u razvoju prilikom upisa u prvi razred osnovne škole uključena su u postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta sa svrhom određivanja primjerenog programa obrazovanja. Postupak provode stručna povjerenstva te se tijekom tog postupka utvrđuje potreba za potporom pomoćnika u nastavi. Učenik upisan u prvi razred osnovne škole po dobivanju rješenja o primjerenom programu obrazovanja, a ranije mu je utvrđena potreba za potporom pomoćnika u nastavi, ostvarit će pravo na potporu pomoćnika u nastavi. Do ostvarivanja prava potporu u školskoj sredini pružat će mu učitelj. Nacrtom Pravilnika obuhvaćena su i djeca s teškoćama u razvoju koja upisuju prvi razred osnovne škole.
92 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. U ovom članku bilo bi dobro razjasniti izvore financiranja kao i pojasniti termin "razdoblja" na koje se pomoćnik u nastavi zapošljava. Praksa je pokazala da trenutni sustav gdje pomoćnici prestaju s radom zadnjeg dana nastave u najmanju ruku nije motivirajuć za kvalitetan kadar. Nije prihvaćen Prijedlozi vezani uz radno-pravni status i financiranje rada pomoćnika u nastavi se ne prihvaćaju iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
93 GRAD RIJEKA NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. Grad Rijeka U članku 6. navodi se kako škole (stručno povjerenstvo škole) prijavljuju učenike Uredu državne uprave koji dostavljenu dokumentaciju dostavlja stručnom povjerenstvu Ureda koji donosi prijedlog o potrebi uključivanja pomoćnika u nastavi te ga dostavlja ga osnivaču škole koju učenik pohađa. Osnivač škole koju učenik pohađa zatim, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, donosi odluku o uključivanju pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika u kojoj obvezno navodi razdoblje na koje se pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik uključuje te je dostavlja Uredu i školi. Nije jasno zašto osnivač donosi konačnu odluku nakon što i stručno povjerenstvo škole i stručno povjerenstvo Ureda donesu mišljenje i odluku te tko i na koji način traži suglasnost od Ministarstva. Također, nije jasno na temelju čega bi osnivač trebao donijeti odluku kad škole svu dokumentaciju dostavljaju Uredu i stručnom povjerenstvu Ureda koji donose mišljenje te tko bi točno ispred osnivača, nakon što dva različita povjerenstva, ono iz škole te ono iz Ureda, trebao odlučivati o tome. Predlažemo da Ured koji prikuplja dokumentaciju zaprimljenu od škole u rješenje o primjerenom programu obrazovanja trebao sve utvrditi te razdoblje na koje se isto odnosi. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz radno-pravni status pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
94 Tina Perović NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. Stručno povjerenstvo Ureda donosi prijedlog o potrebi uključivanja pomoćnika za učenika, te o razdoblju na koje se pomoćnik u nastavi uključuje. Znači li to da pomoćnik u nastavi ne mora nužno biti dodijeljen učeniku cijelu nastavnu godinu? Odnosno, da može biti dodijeljen za nekog učenika, npr. za tri mjeseca? Primljeno na znanje Razdoblje osiguravanja potpore pomoćnika u nastavi ovisi o potrebama učenika s teškoćama u razvoju.
95 Tina Perović NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 6. u čl.6, stavak 5 traži se za učenike čije ponašanje ugrožava njegovu fizičku ili fizičku sigurnost drugih da se priloži potvrda o uključenosti učenika u psihosocijane tretmane izvan škole. Što ako takav učenik nije uključen u navedeno? Nije prihvaćen Prijedlog vezan članak 6. stavak 5. ne prihvaća se iz razloga što učenici koji imaju veće teškoće u ponašanju koje ih ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika moraju imati osiguranu podršku specijaliziranih stručnjaka iz zdravstvenih i/ili socijalnih ustanova, a izvan škole. Ukoliko ih nemaju (iz bilo kojih razloga), neophodno im je osigurati. Osiguravanje pomoćnika u nastavi bez osiguranog uključivanja učenika u neki od oblika psihosocijalne potpore izvan škole nije dostatno, svrhovito i učinkovito te je škola dužna u svrhu osiguravanja prava učenika na primjerenu potporu poduzimati sve aktivnosti kako bi učenik s izrazito zahtjevnim poremećajima u ponašanju dobio sve oblike potpore, a ne samo potporu pomoćnika u nastavi. Kod učenika koji ima veće teškoće u ponašanju koje ga ometaju u funkcioniranju i ugrožavaju njegovu fizičku sigurnost i fizičku sigurnost drugih učenika primarno je osigurati specijaliziranu potporu stručnjaka, a tek potom pomoćnika u nastavi.
96 Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. Članak 7. (1) Smatramo da bi škola trebala sklopiti sporazum o suradnji s organizacijama koje su specijalizirane za rad s prevoditeljima u nastavi. U većini slučajeva, škole nemaju zaposlene osobe koje znaju i služe se znakovnim jezikom te samim time ne mogu provoditi selekciju, zapošljavanje i superviziju prevoditelja u nastavi. Ministarstvo bi temeljem prikupljenih zahtjeva za prevoditelje u nastavi trebalo zaposliti one iz organizacije koja posjeduje bazu stručnih, kvalitetnih i educiranih prevoditelja te stručnjake i izvorne govornike znakovnog jezika koji bi provodili monitoring, evaluaciju i usavršavanje prevoditelja u nastavi. (3) Sve informacije o promjenama vezanim za rad prevoditelja u nastavi mora pravodobno dobiti i organizacija koja osigurava istog radi eventualne reorganizacije rada. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
97 Jelena Salopek NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. Članak 7. Stavak 1. - dodati ''na puno radno vrijeme (40 sati tjedno)''. Većina PUN su mladi ljudi koji ''pokušavaju skupiti'' staž, uzimajući u obzir što sve prolaze sa svojim štićenikom (od verbalnog pa čak i do fizičkog nasilja) zaslužuju punu satnicu. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz radno-pravni status pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
98 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. U stavku 1. predlažemo nadopunu na način da se na kraju rečenice nadoda tekst „sukladno članku 99. Stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17)“. U stavku 3. predlažemo kao primjer opravdanih objektivnih promjena, uz promjenu škole i zamjenu i/ili preraspodjelu poslova, navesti i raskid ugovora o radu s pomoćnikom ili komunikacijskim posrednikom u slučaju nedostatnih znanja i kompetencija pomoćnika/posrednika što uvjetuje nezadovoljstvo pruženim uslugama od strane korisnika (učenika). Također predlažemo detaljnije razraditi postupanja škole u slučaju zamjene pomoćnika/posrednika, primjerice u slučaju bolovanja. Rezultati istraživanja pravobraniteljice za djecu o podršci pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika (provedenog 2016. godine) upućuju na provedbene teškoće u situacijama kada je potrebna zamjena pomoćnika/posrednika (pr. radi bolovanja, napuštanja radnog mjesta, nedovoljne kvalitete rada pomoćnika/posrednika). Prema rezultatima istraživanja, zamjene za kraća bolovanja se rješavaju na način da je učenik to vrijeme sam, bez podrške pomoćnika/posrednika, ili njegovu ulogu preuzimaju stručni suradnik škole i ostali učenici u razredu. Ponekad se zamjena realizira na način da podršku osigurava pomoćnik/posrednik drugog učenika, ako su učenici u različitim smjenama. Za duža bolovanja ili prilikom odlaska pomoćnika s ovog radnog mjesta ne postoji zamjena, već se pokreće postupak izbora novog pomoćnika/ posrednika, što učenika ostavlja bez potrebne podrške za vrijeme trajanja procesa izbora. Predlažemo nadodati novi stavak - stavak 4. koji glasi „Radno-pravni status pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika definiran je odredbama Zakona o radu (NN 93/14)“. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz članak 7. stavak 1. se ne prihvaća iz razloga što pomoćnici u nastavi nisu, sukladno članku 99. stavku 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti te nisu osobe potrebne za rad školske ustanove kako je to definirano u članku 99. stavku 1. navedenoga zakona. Prijedlog vezan uz radno-pravni status pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te ne može definirati sadržaje koji ne bi bili sukladni članku 99. stavku 10. navedenoga zakona. Prijedlog veza uz definiranje zakona o radu se ne prihvaća iz razloga što traženo nije potrebno navesti u provedbenom propisu.
99 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
100 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. Potrebno je promijeniti naslov u "Način uključivanja pomoćnika u nastavi i prevoditelja u nastavi" Također je potrebno je promijeniti navedene stavke u: (1) Na temelju suglasnosti ministarstva nadležnog za odgoj i obrazovanje škola sklapa ugovor o radu s pomoćnikom u nastavi ili sporazum o suradnji s organizacijama specijaliziranim za rad s prevoditeljima u nastavi na određeno vrijeme u skladu s prijedlogom odluke osnivača iz članka 6. stavka 8. ovoga pravilnika. OBRAZLOŽENJE: Škola i stručna služba u kojoj, u najvećem broju slučajeva, nema osoba koje znaju znakovni jezik i ostale sustave komunikacije gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba ne može provoditi selekciju, zapošljavanje i superviziju prevoditelja u nastavi. Ministarstvo bi temeljem prikupljenih zahtjeva za prevoditelje u nastavi trebalo zaposliti one iz organizacije koja posjeduje bazu stručnih, kvalitetnih i educiranih prevoditelja te stručnjake i izvorne govornike znakovnog jezika koji bi provodili monitoring, evaluaciju i usavršavanje prevoditelja u nastavi. Osim toga, na ovaj način bi se prevoditeljima u nastavi osiguralo trajno zapošljavanje jer bi nakon prestanka angažmana u jednoj školi bili proslijeđeni u drugu školu u kojoj postoji potreba. To bi omogućilo zadržavanje kvalitetnih i educiranih osoba koje često napuštaju posao prevoditelja upravo zbog rada na određeno vrijeme. (2) Iznimno, ustanova iz nadležnosti sustava socijalne skrbi, koja provodi djelatnost odgoja i obrazovanja, ugovara pružanje usluge pomoćnika u nastavi ili prevoditelja u nastavi s udrugama na određeno vrijeme u skladu s odlukom osnivača ustanove. (3) U slučaju opravdanih objektivnih promjena nastalih tijekom obavljanja poslova pomoćnika u nastavi ili prevoditelja u nastavi (kao na primjer promjena škole učenika, zamjena i/ili preraspodjela poslova pomoćnika u nastavi ili prevoditelja u nastavi i sl.), škola će pravodobno pisanim putem izvijestiti osnivača škole i organizaciju iz koje prevoditelj dolazi, koji će uz prethodnu suglasnost Ministarstva izmijeniti odluku iz članka 6. stavka 8. ovoga pravilnika. OBRAZLOŽENJE: Informacije o promjenama vezanim za rad stručnog komunikacijskog posrednika mora pravodobno dobiti i organizacija koja osigurava istog radi eventualne reorganizacije rada. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
101 Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. Članak 7. Pravilnikom nije predviđen postupak u slučaju da je prevoditelj odustan, bilo da je riječ o odsutnosti iz zdravstvenih ili drugih mogućih razloga. Izrazito je teško u tako kratkom vremenu školi ponuditi adekvatnu zamjenu pa dolazi u pitanje tko će je i na koji način osigurati. Nadalje, smatramo kako se zapošljavanjem prevoditelja na određeno vrijeme - od rujna do kraja lipnja iduće godine - ne mogu zadržati kvalitetne i educirane osobe koje su jedine sposobne ovaj posao obavljati. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
102 Krapinsko-zagorska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. Članak 7., stavak 1. Formulacijom da „škola sklapa ugovor o radu s pomoćnikom u nastavi ili stručnim komunikacijskim posrednikom u skladu s odlukom osnivača“ nije pobliže definirano da li se i na pomoćnike u nastavi primjenjuju odredbe kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, te na koji način se pomoćnicima obračunava plaća. Projekti kojima se rad pomoćnika trenutno sufinancira iz ESF-a propisuju standardni mjesečni iznos koji uprosječuje troškove, što znači da eventualnu razliku troškova podmiruje osnivač (npr. veća satnica od 20 sati tjedno), dakle i isplatu sredstva za sve troškove koji se trebaju isplatiti sukladno nacionalnom zakonodavstvu, a nisu prihvatljivi prema Uputi o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru ESF u RH u razdoblju 2014-2020 (npr. dar za djecu, naknada za smrt roditelja, itd.). Iz Nacrta Pravilnika je nejasno da li će se plaća pomoćniku i dalje obračunavati prema bruto iznosu za sat rada i ovisno o tjednoj satnici ili će za pomoćnika biti utvrđen koeficijent, sistematizirano radno mjesto za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi i mjesečna plaća. U oba slučaja, osiguravanje sredstva, ukoliko se u potpunosti prebaci na osnivače, opet ovisi o proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nacrtom nije utvrđeno radno vrijeme PUN, ali je dosadašnja praksa pokazala bi PUN ipak trebalo zaposliti na 40 sati tjedno, dakle na puno radno vrijeme iz razloga što rad od 20 sati tjedno može pokriti satnicu u RN, ali ne može u potpunosti pokriti satnicu svih obrazovnih predmeta, a pogotovo ne i odgojnih predmeta u PN. Za očekivati je da će učenicima s teškoćama vida, motoričkim oštećenjima, teškoćama iz autističnog spektra i poremećajima u ponašanju pomoć PUN biti jednako potrebna u obrazovnim i odgojnim predmetima. Članak 7., stavak 2. Formulacija je nejasna, tj. trebalo bi pojasniti zašto je model uključivanja pomoćnika preko udruga različit, odnosno iz kojeg razloga „ustanova iz nadležnosti socijalne skrbi, koja provodi djelatnost odgoja i obrazovanja“. Nije prihvaćen Prijedlozi vezani uz radno-pravni status i financiranje rada pomoćnika u nastavi se ne prihvaćaju iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Nadalje, prijedlozi se ne prihvaćaju jer nisu sukladni članku 99. stavku 10. navedenoga zakona. Prijedlog vezan uz radno vrijeme pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što pomoćnik pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa te njegovo tjedno zaduženje ovisi o potrebama učenika s teškoćama u razvoju. Odgovor na pitanje vezano uz članak 7. stavak 2.: Ustanova iz nadležnosti socijalne skrbi, koja provodi djelatnost odgoja i obrazovanja, ugovara pružanje usluga sukladno zakonskim odredbama iz sustava socijalne skrbi te im je osnivač ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, a ne jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
103 Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. Stavak 1. promjeniti: "Škola sklapa ugovor o radu s pomoćnikom u nastavi ili sporazum o suradnji s organizacijama specijaliziranim za rad s prevoditeljima u nastavi na određeno vrijeme u skladu s odlukom osnivača iz članka 6. stavka 8. ovoga pravilnika." OBRAZLOŽENJE: Škola i stručna služba ne mogu provoditi selekciju, zapošljavanje i superviziju prevoditelja u nastavi jer se često događa da tamo ne postoje osobe koje znaju znakovni jezik i ostale sustave komunikacije gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba. Ministarstvo bi temeljem prikupljenih zahtjeva za prevoditelje u nastavi trebalo zaposliti ljude iz organizacije koja posjeduje bazu stručnih, kvalitetnih i educiranih prevoditelja te stručnjake i izvorne govornike znakovnog jezika koji bi provodili monitoring, evaluaciju i usavršavanje prevoditelja u nastavi. Također, na ovakav način bi se prevoditeljima u nastavi osiguralo trajno zapošljavanje jer bi nakon prestanka angažmana u jednoj školi bili proslijeđeni u drugu školu u kojoj postoji potreba što bi omogućilo zadržavanje kvalitetnih i educiranih osoba koje često napuštaju posao prevoditelja upravo zbog rada na određeno vrijeme. Stavak 3. promjeniti: "U slučaju opravdanih objektivnih promjena nastalih tijekom obavljanja poslova pomoćnika u nastavi ili prevoditelja u nastavi (kao na primjer promjena škole učenika, zamjena i/ili preraspodjela poslova pomoćnika u nastavi ili prevoditelja u nastavi i sl.), škola će pravodobno pisanim putem izvijestiti osnivača škole i organizaciju iz koje prevoditelj dolazi, koji će uz prethodnu suglasnost Ministarstva izmijeniti odluku iz članka 6. stavka 8. ovoga pravilnika." OBRAZLOŽENJE: Informacije o promjenama vezanim za rad stručnog komunikacijskog posrednika mora pravodobno dobiti i organizacija koja osigurava istog radi eventualne reorganizacije rada. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
104 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
105 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA Čl. 2. St.1. Treba nadopuniti s „Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole odnosno stručnoga tima. Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istom ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika, pritom ne ugrožavajući nivo potpore potrebne pojedinom učeniku.“ Objašnjenje: U slučaju da učenik ima velike teškoće, ne bi se smjelo desiti da više učenika dijeli jednog PUN jer će kvaliteta pružene potpore trpjeti tj. biti smanjena, što vjerujemo nije intencija predlagatelja. Čl. 2. St.2. Treba brisati Taj stavak je u suprotnosti sa stavkom 1 gdje se kaže da PUN je osoba koja je vezana za učenika i njegove potrebe a ne za razredni odjel. Čl. 2. St.3 treba promijeniti u „Učenik ima osiguranu potporu jednog pomoćnika u nastavi. Prilikom premještanja učenika iz kolica u drugi položaj potporu mu pruža određeni zaposlenik škole, a iznimno mu može pružiti i pomoćnik u nastavi osiguran drugom učeniku u školi i tijekom izvanučioničkih aktivnosti.“ U praksi su pomoćnici su najčešće ženskog roda koje nemaju snage za kvalitetno premještanje. Čl. 2. St. 5. Treba izmijeniti „Pomoćnik u nastavi nije nositelj nastavnoga procesa niti smije izrađivati primjeren program obrazovanja i sredstva za rad s učenikom. Pomoćnik u nastavi nije zamjena za dodatne odgojno-obrazovne i rehabilitacijske programe namijenjene učeniku tijekom odgoja i obrazovanja te ne smije samostalno davati informacije o napredovanju učenika osobama koje nisu radnici škole, osim roditeljima/skrbnicima učenika.“ Roditelji/skrbnici su u svakodnevnom kontaktu s pomoćnikom i prirodno je da od pomoćnika dobivaju informacije o svakodnevnim situacijama u školi u kojima je bio uključeno njihovo dijete. Čl.3. st. 2, al. 6. Nadopuniti „Suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu kao i s roditlejima/skrbnicima učenika, što podrazumijeva razmjenu informacija potrebnu za praćenje i unapređivanje rada s učenikom.“ Roditelji/skrbnici su u svakodnevnom kontaktu s pomoćnikom i prirodno je da od pomoćnika dobivaju informacije o svakodnevnim situacijama u školi u kojima je bio uključeno njihovo dijete. Čl. 4. St.4. treba brisati iz istog razloga kao i čl.2.st.2. Čl.7.st.2. brisati jer dovodi u nejednak i nepovoljan položaj škole čiji je osnivač sustav socijalne skrbi. Čl.8.st1. i st. 2. nadopuniti „Pomoćnik u nastavi mora ispunjavati sljedeće uvjete: - završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, - završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi prema ovom Pravilniku, te treba proći test psihološke procjene.“ Pomoćnik u nastavi direktno komunicira s učenikom s teškoćama i ima obavezu brinuti se o njegovim higijenskim potrebama tj. Baratanje s intimnim dijelovima učenika. Psihološkim testiranjem se smanjuje mogućnost psihofizičkog zlostavljanja učenika. Čl. 8. St. 3 nadopuniti „Pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora, osim privremeno u slučaju kada bi zbog nepostojanja pomoćnika učenik ne bi mogao pratiti nastavni proces.“ Čl. 9. Općenito Nije definirano tko upućuje i tko financira edukaciju pomoćnika u nastavi. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz članak 2. stavak 1. se ne prihvaća iz razloga što Stručno povjerenstvo Ureda daje prijedlog o potrebi uključivanja pomoćnika u nastavi koji sadrži navedene razine samostalnosti učenika. Pomoćnik u nastavi pruža potporu sukladno svom programu rada koji je izrađen na način da ne ugrožava nivo potpore potrebne pojedinom učeniku. Prijedlozi vezani uz članak 2. stavak 2. i članak. 4. stavak 4. se ne prihvaćaju iz razloga što je moguće zadužiti jednu osobu za pružanje potpore dvoje učenika sličnih ili istih vrsta teškoća u razvoju u istom razrednom odjelu. Naime, prilikom uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u redoviti razredni odjel neophodno je voditi računa o potrebama učenika s teškoćama u razvoju te njihovim sposobnostima, mogućnostima, vrsti i stupnju teškoća kao i o ostalim učenicima u istom razrednom odjelu bez teškoća u razvoju. Nacrt Pravilnika omogućava uključivanje do dva pomoćnika u nastavi ili stručna komunikacijska posrednika u isti razredni odjel (npr. jedan se pomoćnik u nastavi/stručni komunikacijski posrednik osigurava za dvoje učenika, a drugi za trećeg učenika u razredu) vodeći računa da podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastavnog procesa pružaju i učitelji, stručni suradnici te ostali učenici u razredu (vršnjačka pomoć). Prijedlog vezan uz članak 2. stavak 3. se ne prihvaća iz razloga što svakom učeniku u školskoj ustanovi potporu pružaju radnici školskih ustanova te nije nužno traženo navoditi u pravilniku. Prijedlozi vezani uz članak 2. stavak 5. kao i članak 3. stavak 2 . podstavak 6. se ne prihvaćaju iz razloga što navedeno ne zabranjuje pomoćniku u nastavi da iznosi procjene i zapažanja o učeniku te svoje mišljenje, ali ne smije samostalno davati informacije o napredovanju učenika osobama koje nisu radnici škole. Spona između odgojno –obrazovne ustanove i učenikove obitelji je stručna služba škole. Prijedlog vezan uz članak 7. stavak 2. se ne prihvaća iz razloga što ustanova iz nadležnosti sustava socijalne skrbi, koja provodi djelatnost odgoja i obrazovanja, ugovara pružanje usluga sukladno zakonskim odredbama iz sustava socijalne skrbi te im je osnivač ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, a ne jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Prijedlog vezan uz članak 8. stavak 1. i stavak 2. se ne prihvaća iz razloga što je jedan od uvjeta za upis u program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika dostava uvjerenja specijaliste medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika. Prijedlog vezan uz članak 8. stavak 3. se ne prihvaća iz razloga što roditelji/skrbnici nisu radnici školske ustanove. Kada je privremeno pomoćnik u nastavi odsutan te ne pruža potrebnu potporu učeniku tada privremeno potporu može pružiti učitelji/nastavnici, stručni suradnici ili vršnjaci u razredu. Prijedlog vezan uz osiguravanje financijskih sredstava za osposobljavanje pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
106 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. POtrebno je definirati rokove za dostavu suglasnosti.To su situacije (npr zamjena pomoćnika) koje se događaju brzo i potrebna je brza reakcija. Osnivač može brzo reagirati a može li MZO? Mislim da u nekim situacijama treba izbjeći traženje suglasnosti ili makar staviti da ako suglasnost ne stigne kroz 15 dana se smatra da je data. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz rok dostave suglasnosti propisan je Zakonom o općem upravnom postupku i nije predmet ovoga pravilnika.
107 Vladimir Janković NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. U članku 7. dodati stavak: "(4) Sredstva za financiranje potpore pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika osiguravaju se državnom proračunom na način propisan stavkom 1. točke 1., 2., 6. i 7. i stavkom 2. članka 142., te stavkom 1. točke 3. i 4. i stavkom 3. članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/2008.)." Obrazloženje: Radi osiguranja jednake potpore svim učenicima u Hrvatskoj, neovisno o mogućnostima škole o lokalne jedinice, a sukladno naknadama za rad ostalih zaposlenika škole. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz osiguravanje financijskih sredstava za rad pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
108 GRAD RIJEKA NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. GRAD RIJEKA Važno je propisati način zapošljavanja pomoćnika u nastavi od strane škola? Raspisivanje natječaja kao i za ostale zaposlenike? Znači li to da će se radna mjesta pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika sistematizirati ili će škole biti primorane zapošljavati nove osobe i sklapati ugovore o radu na nepostojeća radna mjesta? Molimo da definirate, sukladno poslovima koje ste odredili i definirali ovim Pravilnikom, i koeficijente plaća za PUN i SKP (što sa drugim materijalnim pravima koja ostvaruju radnici škola), njihovo radno vrijeme te tko će osigurati financijska sredstva za njihove plaće. Naime, nije razvidno tko će financirati trošak rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Nadalje, nejasan je dio koji propisuje da škole sklapaju ugovore o radu s pomoćnikom u nastavi ili stručnim komunikacijskim posrednikom u skladu s odlukom osnivača. Naime, U članku 6. navodi se kako škole (stručno povjerenstvo škole) podnose zahtjev za osiguravanjem potpore pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika Uredu državne uprave, a potom stručno povjerenstvo Ureda donosi prijedlog osnivaču škole, uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Stoga je nelogično da osnivač donese odluku kada prethodno već dva stručna povjerenstva te Ministarstvo nadležno za sustav pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika već donesu odluku. Također, molimo definirati izraz „određeno vrijeme“. Znači li to da će se pomoćnicima u nastavi raskidati ugovor o radu za vrijeme ljetnog odmora učenika, a ne i za vrijeme zimskog i proljetnog? Ako se pomoćnicima neće raskidati ugovor o radu tijekom zimskog i proljetnog odmora, a propisano da se s pomoćnicima sklapa ugovor o radu, dakle za taj period im se treba isplatiti plaća za obavljeni rad, a prema opisu posla pomoćnika u nastavi iz ovog nacrta (članak 2.) proizlazi kako tada nemaju radne zadatke i poslove. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz radno-pravni status pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te ne može definirati sadržaje koji ne bi bili sukladni članku 99. stavku 10. navedenoga zakona.
109 GRAD RIJEKA NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. GRAD RIJEKA Potrebno definirati za koje razdoblje škola sklapa ugovor na određeno vrijeme i za koju količinu radnog vremena. Također, nužno je jasno definirati postupanje škole u slučaju kada je PUN ili SKP na bolovanju. Propisana procedura neće zadovoljiti potrebe škola i učenika kojima će zamjenu za bolovanje biti potrebno osigurati u roku od 24 sata. Molimo precizirajte i definirajte postupanje škole u tim slučajevima i što da čini škola u slučaju dok učeniku ne osigura novog PUN ili SKP. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz radno-pravni status pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
110 Iva Tadić NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 7. Škola sklapa ugovor o radu s pomoćnikom u nastavi ili stručnim komunikacijskim posrednikom na određeno ili neodređeno vrijeme u skladu s odlukom osnivača škole iz članka 6. stavka 8. ovoga Pravilnika. Zašto pomoćnici ne bi ukoliko postoji obostrano zadovoljstvo bio siguran i dobio posao na neodredeno. Time bi se i učenik osigurao da nema svake godine drugog asistenta i pružili bi sigurnost tom pomoćniku. Zbog ugovora na određeno u trajanju od 9. mj i male satnice mnogi napuštaju posao.Predlažem ugovor na određeno uz minimalan rok od 4,godine. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što pomoćnik u nastavi pruža potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa te nema potrebe za njegovim angažmanom tijekom školskih odmora učenika. Pomoćnici u nastavi se angažiraju zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju sukladno članku 99. stavku 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
111 Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 8. Članak 8. (2) Prevoditelj u nastavi mora ispunjavati sljedeće uvjete: - završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij uz završen verificirani program osposobljavanja za poslove prevoditelja u nastavi Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
112 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 8. Podržavamo prijedlog dopune članka 8. Udruge roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO te predlažemo da se njihov prijedlog nadopune u stavcima 1. i 2. koji glasi: „…te treba proći test psihološke procjene.“, izmjeni te nadopuni na način: „zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta pomoćnika u nastavi i/ili stručnog komunikacijskog posrednika.“ U stavku 3 istog članka prijedlog Udruge OKO koji glasi: „osim privremeno u slučaju kada bi zbog nepostojanja pomoćnika učenik ne bi mogao pratiti nastavni proces.“, predlažemo izmijeniti i nadopuniti na način: „U slučaju spriječenosti pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika nužno je odmah osigurati zamjenu.“ Obrazloženje: Prijedlog se daje kako bi učenik mogao kontinuirano i nesmetano pratiti nastavni proces. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz članak 8. stavak 1. i stavak 2. se ne prihvaća iz razloga što je jedan od uvjeta za upis u program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika dostava uvjerenja specijaliste medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika. Prijedlog vezan uz članak 8. stavak 3. se ne prihvaća iz razloga što roditelji/skrbnici nisu radnici školske ustanove. Kada je privremeno pomoćnik u nastavi odsutan te ne pruža potrebnu potporu učeniku tada privremeno potporu može pružiti učitelji/nastavnici, stručni suradnici ili vršnjaci u razredu. Škola je dužna osigurati potrebnu potporu učeniku s teškoćama u razvoju.
113 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 8. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
114 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 8. Potrebno je promijeniti sljedeće stavke u: (2) Prevoditelj u nastavi mora ispunjavati sljedeće uvjete: - završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij uz završen verificirani program osposobljavanja za poslove prevoditelja u nastavi (3) Pomoćnik u nastavi ili prevoditelj u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
115 Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 8. Članak 8. Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba (NN82/15) definira hrvatski znakovni jezik kao ”izvorni jezik zajednice gluhih i gluhoslijepih osoba .. samosvojan jezični sustav s vlastitim gramatičkim pravilima potpuno neovisan o jeziku čujućih osoba.” Prema tome, učenju znakovnog jezika mora se prići sistematično kao i svakom drugom stranom govorenom jeziku. Kako bi osoba doista naučila znakovni jezik te postala fluentna u istom, potrebno je uložiti puno vremena i truda. Poznavanje i razumijevanje jednog jezika te prevođenje s jednog jezika na drugi (u ovom slučaju sa znakovnog na hrvatski i obrnuto) dvije su potpuno različite razine znanja, sposobnosti i vještina. Uz poznavanje i fluentnost u oba jezika (govoreni i znakovni), prevođenje na znakovni jezik te sa znakovnog na govorni jezik obuhvaća i sposobnosti i vještine prevođenja, odnosno prenošenja informacije iz jednog jezika u drugi uzimajući pritom u obzir kulturološke značajke i specifičnosti jednog i drugog jezika. Nadalje, od prevoditelja se očekuje brza prilagodba na novonastale situacije, odlične komunikacijske i interpersonalne vještine, široka opća kultura, točnost, povjerljivost, etičko postupanje te kompetencije potrebne za rad s djecom u sustavu odgoja i obrazovanja. Kada, ipak, govorimo o prevoditeljima za gluhoslijepe učenike, uz prevođenje auditivnih informacija, potrebne su sposobnosti i vještine prenošenja vizualnih informacija i istovremeno pružanje podrške u kretanju. S obzirom na sve rečeno, smatramo u potpunosti neprihvatljivim izjednačavanje poslova prevoditelja u nastavi (prevoditelja znakovnog jezika i prevoditelja za gluhoslijepe osobe) s Pomoćnicima u nastavi te apeliramo na zaustavljanje degradacije ove vrijedne profesije. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
116 Krapinsko-zagorska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 8. Članak 8., stavak 1. Podržava se prijedlog da je uvjet za pomoćnika u nastavi „završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje“, ali također se predlaže da se u iznimnim slučajevima omogući zapošljavanje i osoba sa završenim trogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem koje već imaju (osobito dugogodišnje) iskustvo rada kao pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama. Također, predlaže se da osim zadovoljavanja uvjeta najmanje razine obrazovanja i posjedovanja dokaza o osposobljenosti, kandidat za pomoćnika u nastavi kod zapošljavanja treba priložiti i uvjerenje o nekažnjavanju od strane nadležnog suda. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan uz članak 8. stavak 1. se ne prihvaća iz razloga što je nužan uvjet završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje zbog kompetencija stečenih tijekom četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja. Prijedlog vezan uz uvjerenje o nekažnjavanju od strane nadležnog suda se prihvaća na način da je u članak 8. dodan stavak 4 koji glasi: „Pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.“
117 Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 8. Stavak 2. promjeniti: "Prevoditelj u nastavi mora ispunjavati sljedeće uvjete: - završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij uz završen verificirani program osposobljavanja za poslove prevoditelja u nastavi" Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
118 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 8. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
119 Iva Tadić NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 8. strašno je čuti da učitelji ili rehabilitatori također moraju odslušati, odnosno sada prema novom pravilniku odraditi školovanje i položiti ispit. Zar ne bi bilo logično pogotovo za rehabilitatore da imaju prednost, ako tko zna raditi s djecom koja imaju PP, vjerojatno su to oni. treba ih ubaciti u pravilnik. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što edukacijski rehabilitatori imaju odgovarajuću vrstu obrazovanja koju moraju imati učitelji i stručni suradnici u osnovnoj školi ili srednjoj školi te kompetencije za obavljanje odgojno-obrazovnog rada. Pomoćnici u nastavi, po završetku osposobljavanja, imaju kompetencije definirane u Programu osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju.
120 Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 9. Članak 9. (4)“Tehnike pružanja stručne komunikacijske potpore” – prema međunarodnim standardima već postoje teoretske i praktične odrednice zadataka prevoditelja u nastavi koje se nazivaju “tehnike prevođenja u nastavnom i izvannastavnom okruženju” i jasno su definirane, stoga nema potrebe izmišljati drugi pojam. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
121 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 9. U članku 9. nije predviđeno tko osigurava financijska sredstva za osposobljavanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u pravnim osobama koje se bave obrazovanjem odraslih. Preporučujemo i za osposobljavanje (edukaciju) pomoćnika i posrednika uvođenje modela (su)financiranja iz sredstava državnog proračuna ili decentralizaciju sredstava državnog proračuna za navedenu namjenu. U pogledu navedenog upućujemo na preporuke pravobraniteljice za djecu (DPR-602-01/14-0047 od 10. 11. 2014. i DPR-602-01/15-0018 od 30. 08. 2016.). U stavku 2. i stavku 4. predlažemo nadodati u program osposobljavanja pomoćnika u nastavi i program osposobljavanja stručnog komunikacijskog posrednika obvezan sadržaj o pravima djeteta. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz osiguravanje financijskih sredstava za osposobljavanje pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Prijedlog vezan uz članak 9. stavak 2. se ne prihvaća iz razloga što je traženo već sadržano u programu osposobljavanja.
122 Iva Tadić NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 9. (1) Osposobljavanje pomoćnika u nastavi realizira se redovitom nastavom u trajanju od 230 nastavnih sati od čega je 80 sati teorijske nastave, 60 sati vježbi i 90 sati praktične nastave. Predlažem edukaciju u trajanju od čak 280 sati, od toga 80 sati teorijske nastave što je dovoljno, 80 sati vježbi što bi povisilo sadašnju satnicu za 20 sati i 120 sati praktične nastave što je 30 sati više nego sada. Iskustvo bi trebalo proširiti i na ustanove koje se kao specijalizirane ustanove bave poteškoćama, a to su Vinko Bek, Nad Lipom, Goljak, Šubičevac, Slava Raškaj, Juraj Bonači, Centar za razvoj i odgoj Dubrava i ostale. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz osiguravanje financijskih sredstava za osposobljavanje pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
123 HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 9. (3) • U ovako kratkom roku nemoguće je usvojiti znakovni jezik na razini koju treba zadovoljiti stručni komunikacijski posrednik. Stoga je ovo moguće samo u slučaju da uvjet za prijavu na natječaj bude završen osnovni dvogodišnji tečaj znakovnog jezika, a tijekom pohađanja programa osposobljavanja za stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi, osoba može steći znanja i vještine o prevođenju s i na hrvatski znakovni jezik, njegove prilagodbe te ostale sustave komunikacije koje koriste gluhi, nagluhi i gluhoslijepi učenici. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz članak 9. i uvjet za natječaj se ne prihvaća iz razloga što je jedan od uvjeta za upis u program osposobljavanja za poslove stručnog komunikacijskog posrednika poznavanje osnova hrvatskog znakovnog jezika što pristupnik dokazuje svjedodžbom ili potvrdom ili uvjerenjem, a ako istu ne posjeduje provjerava se u ustanovi. Slijedom navedenoga na natječaju za radno mjesto, ukoliko osoba ima završeno osposobljavanje za stručnog komunikacijskog posrednika, nije potrebno provjeravati poznavanje osnova hrvatskog znakovnog jezika.
124 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 9. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
125 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 9. Potrebno je promijeniti naslov u Način i sadržaj osposobljavanja pomoćnika u nastavi i prevoditelja u nastavi Također treba promijeniti stavak u: Program osposobljavanja prevoditelja u nastavi mora sadržavati: A) teorijski dio i vježbe: - bio-psiho-socijalne osobitosti gluhih i nagluhih ili gluhoslijepih učenika, - komunikaciju, jezik i govor gluhih i nagluhih ili gluhoslijepih učenika, - kulturološke implikacije gluhoće i gluhosljepoće na kontekst prevođenja - tehnike prevođenja u nastavnom, izvannastavnom te izvanučioničkom okruženju, - etički kodeks prevoditelja u nastavi, - sadržaje i oblike suradnje s učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima, roditeljima/skrbnicima i drugim učenicima u školi, - sadržaje iz osnova zdravstvene zaštite. B) praktična nastava i vježbe: - izvode se u fondu sati planiranom nastavnim planom i programom u skladu sa sadržajima teorijske nastave, - praktična nastava se provodi u školi koja ima status vježbaonice, a s kojom je pravna osoba registrirana za obrazovanje odraslih ili visokoškolska ustanova dužna sklopiti ugovor o provođenju praktične nastave. OBRAZLOŽENJE: U ovako kratkom roku nemoguće je usvojiti znakovni jezik na razini koju treba zadovoljiti stručni komunikacijski posrednik. Stoga je ovo moguće samo u slučaju da uvjet za prijavu na natječaj bude završen osnovni dvogodišnji tečaj znakovnog jezika, a tijekom pohađanja programa osposobljavanja za stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi, osoba može steći znanja i vještine o prevođenju s i na hrvatski znakovni jezik, njegove prilagodbe te ostale sustave komunikacije koje koriste gluhi, nagluhi i gluhoslijepi učenici. “Tehnike pružanja stručne komunikacijske potpore” – prema međunarodnim standardima već postoje teoretske i praktične odrednice zadataka prevoditelja u nastavi koje se nazivaju “tehnike prevođenja u nastavnom i izvannastavnom okruženju” i jasno su definirane, stoga nema potrebe izmišljati drugi pojam. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
126 Krapinsko-zagorska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 9. Članak 9., stavak 1. Nacrt Pravilnika ne definira tko snosi troškove osposobljavanja što bi moglo utjecati na broj kandidati i na dostupnost pomoćnika općenito. Ako se Pravilnik usvoji prije početka šk. god. 2018/2019., kada bi kandidati koji nemaju osposobljavanje za pomoćnika u nastavi obavili 230 nastavnih sati teorijske i praktične nastave preko ljetnih praznika, a da bi se mogli zaposliti s početkom nastave kako bi se učenicima s teškoćama pravovremeno osigurala potrebna podrška? Da li će trošak tog osposobljavanja biti prihvatljiv u sklopu aktualnih projekata koji se financiraju iz ESF-a i da li će biti prihvatljivo osposobiti dodatne, rezervne kandidate, dakle više od potrebnog broja koji se zapošljava, a upravo zbog potencijalne izmjene tijekom šk. god.? Tijekom provedbe projekata osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama koji su financirani iz ESF-a kao značajni problem nametnula se fluktuacija pomoćnika u šk. god., a uslijed prelaska pomoćnika na drugo radno mjesto ili korištenja bolovanja (komplikacije u trudnoći, porodiljni dopust, npr.). U toj situaciji cilj je osigurati zamjenskog kandidata koji je prethodno prošao postupak selekcije i osposobljavanje za pomoćnika u nastavi u što kraćem roku, a to znači da nema prostora za čekanje da kandidat tijekom šk. god. obavi 230 nastavnih sati osposobljavanja prethodno zapošljavanju, ukoliko više nema raspoloživih rezervi. Stoga se postavlja pitanje na koji način će se učeniku s teškoćama osigurati potrebna podrška kada pomoćnik usred šk. god. ode iz škole, jer je, primjerice, pronašao posao u struci, a na tržištu rada ne postoje „raspoloživi rezervni kandidati“ koji su završili osposobljavanje po Pravilniku. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz osiguravanje financijskih sredstava za osposobljavanje pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
127 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 9. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
128 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 9. Tko financira osposobljavanje? Vrlo važno pitanje i povezano sa razdobljem na koje se pomoćnik zapošljava. Ako nam je cilj da pomoćnik u nastavi postane zanimanje te da se pruži kvalitetna edukacija (koja će i više koštati) – isplati li se samom potencijalnom pomoćniku investirati u to ako će prekidati radni odnos zadnjeg dana nastave? Isplati li se osnivaču investirati u edukaciju čovjeka koji se neće vratiti na jesen jer je prekinuo radni odnos zadnjeg dana nastave. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz osiguravanje financijskih sredstava za osposobljavanje pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
129 GRAD RIJEKA NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 9. GRAD RIJEKA Komentar na stavak 6. Kako će se na tržištu osigurati postojanje navedenih pravnih osoba i što u slučaju ako u datom trenutku ne postoje? Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz osiguravanje pravnih osoba registriranih za obrazovanje odraslih koje imaju odobrenje za izvođenje programa osposobljavanja se ne prihvaća iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
130 GRAD RIJEKA NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 9. GRAD RIJEKA Potrebno jasno propisati tko će financirati osposobljavanje pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika. Vrlo je upitno, tko će od pomoćnika u nastavi i kada moći zadovoljiti postavljeni uvjet - da su završili propisan program osposobljavanja. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz osiguravanje financijskih sredstava za osposobljavanje pomoćnika u nastavi se ne prihvaća iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
131 Iva Tadić NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 9. (1) Osposobljavanje pomoćnika u nastavi realizira se redovitom nastavom u trajanju od 230 nastavnih sati od čega je 80 sati teorijske nastave, 60 sati vježbi i 90 sati praktične nastave. Znači da asistenti (ljudi) koji su završili preko npr. Grada Zagreba dvodnevne seminare nece vise moci biti asistenti u nastavi. Istina je da piše da imaju rok u kojem moraju položiti razliku, ali jesmo li sigurni da su ti ljudi spremni platiti velike iznose za školovanje, odnosno razliku. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što je propisana satnica osposobljavanja dovoljna za stjecanje kompetencija za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi, a programe osposobljavanja mogu provoditi pravne osobe registrirane za obrazovanje odraslih koje imaju odobrenje za izvođenje programa osposobljavanja što ne isključuje navedene ustanove ukoliko su kao pravne osobe registrirane za obrazovanje odraslih.
132 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 10. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
133 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 10. Potrebno je promijeniti navedene stavke u: (1) Za učenike koji u vrijeme stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi ili prevoditelja u nastavi škole su dužne uputiti Uredu zahtjev iz članka 6. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. (2) Stručno povjerenstvo Ureda dužno je u roku od 90 dana od datuma podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka donijeti prijedlog o potrebi uključivanja pomoćnika u nastavi ili prevoditelja u nastavi sukladno članku 6. stavku 7. ovoga Pravilnika. (3) Osnivač je dužan u roku od 60 dana od datuma zaprimanja prijedloga Stručnog povjerenstva Ureda donijeti, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi ili prevoditelja u nastavi sukladno članku 6. stavku 8. ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
134 Krapinsko-zagorska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 10. Članak 10., stavak 3. Člankom. 10. Nacrta razrađeni su postupci koji se provode od trenutka stupanja na snagu Pravilnika. Pretpostavlja se da se planira primjena u idućoj školskoj godini. S obzirom na rokove izražava se bojazan da će biti poteškoća u primjeni. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
135 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 10. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
136 Aleksandar Varnica NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 11. Članak 11, stavak 3 glasi: "Osobe koje nisu završile program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi ili program osposobljavanja za poslove stručnog komunikacijskog posrednika, a imaju iskustvo u obavljanju poslova pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika, mogu obavljati poslove pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika uz uvjet da završe osposobljavanje iz članka 9. ovoga Pravilnika u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika." Kometar: predug je rok završavanja eduakcije za osobe koje je nemaju ni u kojem obliku. Teorijski, nastaviti svoj rad svake godine u nekoj drugoj školi, čime se stavljaju u nepovoljan položaj osobe koje su edukaciju završile. I dosad se edukacija mogla završiti u roku od 4-5 mjeseci, što daje mogućnost da završe do kraja tekuće godine u kojoj rade kao pomoćnici. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno utvrđuje način i sadržaj osposobljavanja pomoćnika u nastavi. S obzirom da edukacija nije osposobljavanje, traženo nije predmet ovoga pravilnika.
137 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 11. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
138 Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 11. Potrebno je promijeniti navedene stavke u: (1) Pravne osobe registrirane za obrazovanje odraslih koje imaju odobrenje za izvođenje programa osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi i/ili programa osposobljavanja za poslove prevoditelja u nastavi dužne su odobreni program osposobljavanja uskladiti s odredbama ovog Pravilnika te dobiti odobrenje Ministarstva za nastavak izvođenja programa u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. (3) Osobe koje nisu završile program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi ili program osposobljavanja za poslove prevoditelja u nastavi, a imaju iskustvo u obavljanju poslova pomoćnika u nastavi ili prevoditelja u nastavi, mogu obavljati poslove pomoćnika u nastavi ili prevoditelja u nastavi uz uvjet da završe osposobljavanje iz članka 9. ovoga Pravilnika u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
139 Krapinsko-zagorska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 11. Članak 11., stavak 2. i 3. Budući da je rad PUN unatrag četiri šk. god. u RH većim djelom sufinanciran kroz ESF i da su elementi edukacije bili propisani, a mogli su je obavljati i stručni suradnici po školama i pravne osobe registrirane za obrazovanje odraslih kojima je rješenjem Ministarstva odobreno izvođenje programa osposobljavanja, na koji način će se tretirati dotične kandidate za pomoćnike u nastavi, u slučaju usvajanja Pravilnika prije šk. god. 2018/2019. i nastavka dotičnih projekata? Na koji način će se regulirati njihovo zapošljavanje, pod uvjetom da „polože razlikovni ispit u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Pravilnika“, ako tijekom šk. god. izađu iz projekta zbog prelaska na drugo radno mjesto? Iz navedene odredbe nije vidljivo tko snosi troškove osposobljavanja: iz formulacije proizlazi da to čini pomoćnik, a uz obvezu poslodavca da mu ugovorom o radu odredi uvjet osposobljavanja, a u slučaju da ne završi osposobljavanje u roku, prestaje mu radni odnos. Što se događa ako pomoćnik primjerice u roku od tri godine promijeni poslodavca, ili je dio vremena nezaposlen? Da li gubi pravo ponovnog upisa, odnosno zapošljavanja.? Da li se zbog bolovanja, rodiljnog ili porodiljnog ili drugog opravdanog razloga produljuje rok? Predlaže se detaljnije razraditi situacije koje mogu nastati tijekom rokova iz predmetnog članka.Također, ista pitanja se odnose i na osobe koje nemaju završen program osposobljavanja, ali imaju iskustvo rada kao PUN. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz edukaciju osiguranu kroz provedbu projekata financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda se ne prihvaća iz razloga što nije predmet ovoga pravilnika. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
140 Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 11. U stavku 2. nedostaje dio o prevoditeljima u nastavi. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
141 Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 11. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
142 GRAD RIJEKA NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, Članak 11. GRAD RIJEKA Jedinice lokalne i regionalne samouprave već su financirale programe osposobljavanja pomoćnika u nastavi i programe osposobljavanja stručnog komunikacijskog posrednika prema programu kojeg je odredilo nadležno ministarstvo. Stoga je potrebno definirati tko će financirati razlikovni ispit. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz osiguravanje financijskih sredstava za osposobljavanje pomoćnika u nastavi ili polaganje razlikovnih ispita se ne prihvaća iz razloga što pravilnikom kao provedbenim propisom isto nije moguće definirati. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
143 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, OBRAZAC 1. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
144 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, OBRAZAC 2. Vidi opći komentar u naslovu Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju u savjetovanju.
145 Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, OBRAZAC 4. DNEVNIK RADA Zašto je potrebno za svaki dan, svaki sat upisivati šifru aktivnosti? Prevoditelj u nastavi svakog dana, svaki sat radi sve aktivnosti. Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz termin „prevoditelj u nastavi“ se ne prihvaća iz razloga što članak 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi navodi da „zbog ispunjavanja posebnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, školska ustanova može na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti“. Stavkom 11. istoga članka navedenoga Zakona propisano je što pravilnik treba definirati. Slijedom navedenoga u Nacrtu Pravilnika definira se potpora stručnog komunikacijskog posrednika, a ne prevoditelja u nastavi, slijedom čega smatramo da traženo nije predmet ovoga pravilnika.
146 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, OBRAZAC 4. DNEVNIK RADA Dnevnik je pretjerano detaljan. Nepotrebno je potpisivati svaki dan. Nepotrebna je potreba na sate budući su potrebe učenika uglavnom iste i ne usko vezane uz pojedini predmet. Maksimalno bi trebalo pisati za dan. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što je praćenje napretka učenika s teškoćama u razvoju odnosno utvrđivanje pružene potpore pomoćnika u nastavi neophodno za procjenu potreba učenika s teškoćama u razvoju za potporom pomoćnika u nastavi. Cilj uključivanja pomoćnika u nastavi je izjednačavanje mogućnosti učenika u svrhu osiguravanja njemu primjerenog odgoja i obrazovanja s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini.
147 Aleksandar Varnica NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, PRILOG 1. U okviru nastavnog programa za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za pojedine cjeline su kao mogući predavači navedeni edukacijski rehabilitatori ili logopedi ili socijalni pedagozi (npr. kod Inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju). Komentar: iako su logopedi i socijalni pedagozi izvrsni stručnjaci za pojedine vrste teškoća, oni su ipak usko specijalizirani za pojedine teškoće te se postavlja pitanje koliko kvalitetno mogu provoditi edukaciju o nečemu za što sami nisu osposobljeni. Potrebno je ili jasno odrediti koje teme u okviru pojedine nastavne cjeline trebaju predavati stručnjaci određenog profila, ili, ako je potrebno odrediti jednog nositelja nastavne cjeline, odrediti edukacijskog rehabilitatora uz mogućnost da pojedine teme predaju logopedi i socijalni pedagozi. U okviru nastavnog programa za osposobljavanje pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika za cjelinu Komunikacijske vještine i suradnja sa sudionicima u odgoju i obrazovanju su kao mogući predavači uz psihologe i pedagozi, logopedi, socijalni pedagozi ili edukacijski rehabilitatori. Komentar: područje komunikacije je čisto psihologijsko područje za koje psiholozi imaju najviše znanja i kompetencija. Iako druge struke imaju neka znanja iz ovog područja (na većini fakulteta kolegiji koji se bave komunikacijskim vještinama su izborni) upitna je kvaliteta izvođenja predavanja i vježbi ukoliko ih izvode druge struke. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji školske ustanove imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati sukladno članku 115. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Pravna osoba registrirana za obrazovanje odraslih koja ima odobrenje za izvođenje programa osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi i/ili programa osposobljavanja za poslove stručnoga komunikacijskog posrednika osigurava kadrovske uvjete za provedbu programa.
148 Krapinsko-zagorska županija NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, PRILOG 1. 1.6. Uvjeti upisa Da li će „uvjerenje specijaliste medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi“ kandidati koji upisuju program osposobljavanja financirati sami? Da li će to biti prihvatljiv trošak u slučaju provedbe projekata financiranih iz ESF-a, ukoliko osnivač uputi kandidate na osposobljavanje? Nije prihvaćen Prijedlog vezan uz financiranje uvjerenja kroz provedbu projekata financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda se ne prihvaća iz razloga što nije predmet ovoga pravilnika. Nacrt Pravilnika utvrđuje sve propisano člankom 99. stavkom 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
149 Tamara Dubrović NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, PRILOG 1. ŽSV ER učitelja OŠ PGŽ U potpunosti se slažemo s komentarom...socijalni pedagozi i logopedi mogu mentorirati u onom dijelu koji se odnosi na njihovu specijalnost pa bi u skladu s time trebalo voditi računa i o kompetencijama stručnjaka koji će educirati, provoditi praktičnu nastavu i vježbe, ali i mentorirati. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća iz razloga što učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji školske ustanove imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati sukladno članku 115. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
150 Škola za odgoj i obrazovanje - Pula (ŽSV ER učitelja) NACRT PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA, PRILOG 1. Socijalni pedagozi i logopedi nemaju dovoljnu širinu znanja za samostalno izvođenje i/ili mentoriranje. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća iz razloga što učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji školske ustanove imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati sukladno članku 115. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.