Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Josip Vuković I FINANCIJSKE POTPORE TE JAVNI NAJAM, Članak 7. Smatram da je nepravedno ovako paušalno primjenjivati članak 84. zakona prema onim korisnicima prava na stambeno zbrinjavanje koji se na listi nalaze više od 10 godina te koji su dok su čekali ostvarivanje prava stekli nasljedstvom od roditelja u izvanknjižno vlasništvo kuće naspram onima koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje prije 10 i više godina a također stekli neke nekretnine nasljeđivanjem nakon zbrinjavanja. Dodatno još je spornija odredba iz Zakona koja se odnosi na izvanknjižno sticanje vlasništva ako nam je poznato da katastri nisu sređivani od austrougarske te postoje oni koji su od roditelja nasljedili u selima kuće koje se katastarski vode kao kuće a u naravi su zidine odnosno kuće koje nisu nastanjene 50 i više godina a građene su prije 100 i više godina, odnsno u naravi su nekakve štale, i slično. Smatram da je ovom uredbom potrebno napraviti dodatno objašnjenje što točno znači odgovarajuća kuća u izvanknjižnom vlasništvu. Također je nepravedna ova odredba u smislu da su pojedinci stekli pravo na stambeno zbrinjavanje prije 20 godina organiziranom gradnjom i slično od strane RH dok su drugi postali žrtve ekonomske krize, smanjivanja proračuna ministarstva te su u međuvremenu postali vlasnici kojekakvih zidina i ruševina po selima te se izvatkom iz katastra odmah svrstavaju u osobe koje imaju u izvanknjižnom vlasništvu neku nekretninu te gube pravo na stambeno zbrinjavanje. Nije prihvaćen (Su)vlasništvo neuvjetnog stambenog objekta odnosno nekretnine koja nije stambeni objekt ne predstavlja zapreku za stambeno zbrinjavanje i podnositelj zahtjeva ne gubi pravo na stambeno zbrinjavanje. Uvjetnost stambenog objekta utvrđuje se neposrednim izvidom Stručne komisije.
2 Slavka Gerovac I FINANCIJSKE POTPORE TE JAVNI NAJAM, Članak 10. Smatram da bi, u slučajevima kada je pojedini član obitelji podnositelja zahtjeva također hrvatski branitelj trebalo i za te članove obitelji predvidjeti određeni broj bodova. Iz kriterija bodovanja predviđenih stavkom 3. članaka 10. i 11. to nije vidljivo. Prihvaćen Potrebno je bodovati članove obitelji koji imaju i status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te je isto dodano u čl. 10 st. 3. točka 6.