Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Goran Dubinjak UVODNE ODREDBE, Članak 1. Vratiti pravo na putne troškove za liječenje bolesti izvan mjesta stanovanja,poglavito za bolest uzrokovana sudjelovanjem u dom.ratu. Jedan dio branitelja se stjecajem različitih okolnosti liječi izvan mjesta stanovanja dugi niz godina,te je pravilnicima i zakonima onemogučeno da se više izdaju putni nalozi za njihovo liječenje pod izlikom da se takvi liječnici mogu naći i u njihovom mjestu stanovanja.Na taj način branitelj,ako mu je to financijsko opterećenje moraju birati novog liječnika bez obzira da li mu liječnik u njegovom mjestu odgovara ili ne ili moraju sami snositi putne troškove svog liječenja,odnosno često dolazi do redukcije odlazaka na liječenje što može i nepovoljno uticati na njihovo zdravlje. Najjednostavnije rješenje je tipa da doktori opče prakse imaju obvezu izdati putne naloge svima braniteljima koji su u mirovinama ili imaju hrvi,odnosno za one koji nemaju, odgovarajuću potvrdu ureda za branitelje ,pogotovo ako je bolest posljedica rata.Svako drugo rješenje sa previše papirologije ili za svako putovanje ponovo tražiti i skupljati dokumentaciju je otežavajuće i cilj mu je da se reducira to pravo. Nije prihvaćen Opseg prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kojima je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, u standardu višem od onoga koji im se osigurava u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju određen je Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovh obitelji (NN, 121/17) te se pravilnikom ne može proširivati. Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovh obitelji (NN, 121/17) je određeno da korisnicima prava po ovom Zakonu pripada naknada troškova za prijevoz u drugo mjesto ako su od nadležnog tijela upućeni odnosno pozvani u drugo mjesto radi pregleda ili sudjelovanja pred tijelom vještačenja, ostvarivanja prava na medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju sukladno ovom Zakonu.