Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IVAN DUŠAN NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA U zakonu o stečaju potrošača potrebno je dodatno promjeniti 2 stvari, koje su važne. Prvo, da se Stečaj određene fizičke osobe može provesti samo jednom tijekom života te osobe (ili tijekom dužeg vremenskog razdoblja od primjerice 30 godina). Na taj način izvjeći će se mogućnosti da se nakon provednog stečaja fizičke osobe neodgovorno ponašaju, naprave si dugove i onda još jednom zatraže stečaj potrošača. Drugo, vezano za članka 13, popis imovine potrošača. Osobito kod ovog slučaja gdje imamo jednostavni postupak stečaja potrošača (ali ne samo u ovm slučaju, nego uvijek) - zakonom propisati da se davanje nepotpunih podataka o imovini potrošača tretira kao kazneno dijelo davanja lažnog iskaza. Ovo zbog toga što se može desiti da potrošač ima određenu imovinu, te da prilikom postupka stečaja namjerno zataji postojanje te imovine na štetu vjerovnika. S obzirom na to da je nemoguće utvrditi da li neka osoba posjeduje neku imovinu, jedina adekvatna kazna za to je da to bude kažnjivo kao davanje lažnog iskaza /(kao što je to primjerice kod popisa imovine prilikom stečaja poduzeća) Djelomično prihvaćen U odnosu na prijedlog da se stečaj potrošača može provesti samo jednom tijekom života fizičke osobe navodimo kako i u odnosu na jednostavni postupak stečaja potrošača vrijedi pravilo da se nakon oslobođenja od preostalih obveza dužnika ne može ponovno osloboditi od obveza u razdoblju od 10 godina. Na posljedice davanja nepotpunih podataka bi se na odgovarajući način primjenjivala pravila Stečajnog zakona, što znači da bi davanje netočnog/nepotpunog popisa bilo kažnjivo djelo. Davanje netočnog/nepotpunog popisa čini potrošača nepoštenim pa ga se u tom slučaju ne bi smjelo osloboditi od preostalih obveza, a navedeno je dodatno naglašeno u tekstu Zakona.
2 UDRUGA BLOKIRANI NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA UDRUGA BLOKIRANI - upućuje mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, s Konačnim prijedlogom Zakona (dalje: Prijedlog zakona), koji je otvoren do 27. 05. 2018. godine. UVOD: Udruga Blokirani od 2014. prati problem zaduženosti građana i zaštite njihovih prava te sudjeluje pri javnim raspravama oko prijedloga rješenja. Globalna ekonomska kretanja, a osobito pojava snažnih financijskih kriza, recesija, divljanje zateznih kamata već ionako insolventnog stanovništva, gašenja radnih mjesta, obrta i malih tvrtki potakla su niz zemalja EU na dubinsko preispitivanje pravnih postupaka s kojima se nastojalo pomoći stanovništvu (a i privredi) da prežive izazove prezaduženosti u vrijeme promijenjenih okolnosti. Ne u Hrvatskoj! PREDMET: Pred nama je (još jedna?) reforma hrvatskoga stečajnoga prava koja se (uspješno?) usporedno odvija s reformama ovršnog prava. S obzirom na spoznaje posljedica, smatramo da je konačno došlo vrijeme da se zaustavi (politički?) model konstante njegovanja modela pravne nejednakosti, kao s Lex Agrokor i drugim zakonskim projektima, čemu se protivi čl.14. EKLJP glede diskriminacije u području ( hrvatskog stečajnog, predstečajnog, ovršnog, insolvencijskog prava). Udruga Blokirani izražava snažan oblik skepse na moguće pozitivne rezultate provedbe Prijedloga zakona s obzirom na to da i pri ovom Nacrtu nedostaje temeljno razumijevanja uzroka i posljedica te stručna analiza, procjena učinaka, unazad i unaprijed. Vezano uz sadržaj Prijedloga zakona izražavamo dodatnu rezervu jer sve ono što je na početku nevaljano ne može se vremenom ničime osnažiti. Smatramo da će se Nacrtom zakona dodatno narušiti ionako trusna crta pravne sigurnosti, osnažiti manjkavost zaštite osnovnih građanskih sloboda, zaštite ljudskih prava na štetu i na račun najranjivijih skupina građana, koji bi po stajalištu "političara" trebali šutke podnijeti sav teret recesije na svojim leđima i riskirati na dražbi svu svoju, kroz povijest stečenu imovinu, da bi s obzirom na krizu namirili "prijatelje vlasti". Ističemo da se kroz svrhu ovog i ovakvog Prijedloga zakona iščitava politička volja vlasti ustrajanje u daljnjem jačanju diskriminacije, pravne nejednakosti te pravne nesigurnosti što proizlazi iz nejednakog položaja vjerovnika i dužnika, kao i dužnika i dužnika. Problematično je i stajalište presumpcije suglasnosti jer bi se velik broj građana RH mogao naći u postupku s kojim nije upoznat ni suglasan, a koji po njega ima ozbiljne, po život ozbiljne posljedice. Zabrinjava, obzirom na strukturu osiromašenih i jamstvo sigurnosti nužne pravne pomoći koju neće moći pravovremeno ostvariti u sustavu besplatne pravne pomoći. Prijedlog zakona ne predviđa mogućnost potpunog izlaska iz dužničkog položaja, odnosno oslobođenja od svih njihovih dospjelih, nepodmirenih obveza, a potencijalno dovodi do unovčenja sve imovine potrošača, Bilo bi iznimno važno s obzirom na posebnosti hrvatske dužničke krize ( ekonomska kriza, siromaštvo, 8 godina recesije, iznimno visoke zatezne kamate više od prosječne netto profitne stope, gubitak radnih mjesta, gubitak tržišta, uništenje privrede, posljedice privatizacije i predstečajnih zakona..) da ovaj postupak, temeljem procjene svojeg konkretnog slučaja, može pokrenuti isključivo sam potrošač. Dodatna pojašnjenja potrebna su i u svezi ovršnih postupaka koji su u tijeku, s obzirom na ovršne postupke koji se ne provode na novčanoj tražbini po računu, a koji se ne obustavljaju pokretanjem jednostavnog postupka stečaja potrošača. Ne podržavamo niti stajalište kako neke kategorije (npr. povjerenik, odvjetnik) imaju sasvim dovoljne ovlasti da bi se predmeti iz nadležnosti pune jurisdikcije sudova prenosile na njihove, niže razine pravne sigurnosti. Naime, praksa ECHR-a naznačuje kako pravna zaštita mora (uvijek) biti u nadležnosti onog tijela koje Konvencija označava sintagmom „sud“ (bez obzira kako se to kojoj vlasti ne dopada), a do danas (kako nam poznato) u Hrvatskoj ta svojstva u pozitivnom pravu još uvijek ima samo sud. ZAKLJUČAK: S obzirom na to da još od 2013. godine Hrvatska bilježi ukupni broj od čak 300 000 obitelji i/ili pojedinaca koji su uslijed hrvatskog ovršnog zakonodavstva pod najvećim teretom prezaduženosti, i nesposobnosti za plaćanje, da trend prezaduženosti zbog enormnih troškova postupka te previsokih zateznih kamata trajno raste apsolutnom linijom - bilo bi konačno nužno da se posebno osjetljivim skupinama osigura trajni izlaz iz situacije prezaduženosti, a bez da zakonodavac pritom ustraje u poticanju nesrazmjernosti kazne socijalno ugroženih, rastu beskućništva i razvoju apsolutnog siromaštva koji u Hrvatskoj već prelazi na sljedeću generaciju i uzrokuje uz financijsko ekonomske i duboke demografske probleme. Uslijed navedenog Udruga Blokirani ne podržava Vladin Prijedlog zakona. Nije prihvaćen U odnosu na tvrdnje da se Nacrtom narušavaju osnovne građanske slobode, jača diskriminacija, pravna nejednakost i pravna nesigurnost navodimo kako su te tvrdnje paušalne da bi se mogli očitovati, odnosno, da bi se pojedini dijelovi Nacrta prijedloga poboljšali. U vezi s presumpcijom potrošačeve suglasnosti za pokretanje postupka ostajemo kod predviđene presumpcije radi efikasnosti i smanjenja troškova postupka, a potrošač može u bilo kojem trenutku uskratiti/povući suglasnost u kojem slučaju se postupak obustavlja. U odnosu na tvrdnju da građani neće moći pravovremeno ostvariti pravo na nužnu (besplatnu) pravnu pomoć ističemo kako je tvrdnja previše paušalna da bi se mogli očitovati. U odnosu na mogućnost potpunog oslobođenja od svih dospjelih nepodmirenih obveza potrošača ističemo kako potrošač može u bilo kojem trenutku uskratiti/povući suglasnost u kojem slučaju se postupak obustavlja, a za potpuno oslobođenje od preostalih obveza potrošač može pokrenuti „redovan“ postupak stečaja potrošača, dok se u postupku unovčava onoliko imovine koliko je potrebno za namirenje vjerovnika. U odnosu na prijedlog da samo potrošač može pokrenuti postupak ističemo kako potrošač može u bilo kojem trenutku uskratiti/povući suglasnost u kojem slučaju se postupak obustavlja. U vezi s ovršnim postupcima u tijeku, slažemo se s tvrdnjom da ne bi bilo pravedno te postupke obustavljati, odnosno, ne čini se učinkovitim da postupke u tijeku preuzima stečajni sud (koji će vrlo često biti i ovršni sud) i da u stečajnom postupku nastavlja prodavati potrošačevu imovinu. U vezi s prijenosom ovlasti na povjerenike ističemo kako se na odvjetnike prenosi samo ovlaštenje da prodaju/unovče potrošačeve pokretnine/prava, što u ovršnom postupku radi sudski ovršitelj. Odvjetnik u jednostavnom postupku stečaja potrošača postupa kao svojevrsni punomoćnik suda tako da je cijeli postupak u nadležnosti suda. Zaključno navodimo kako nitko ne želi kažnjavati socijalno ugrožene niti želi porast beskućništva (upravo suprotno, posljednjim izmjenama Ovršnog zakona je država osigurala smještaj svima koji ostaju bez nekretnine za stanovanje i to po više nego fer uvjetima s obzirom na to da si ovršenici sami traže smještaj kojega država financira 18 mjeseci). U jednostavnom postupku stečaja potrošača dužnici se oslobađaju obveza u relativno jednostavnom i brzom postupku, bez bilo kakvih neugodnosti za dužnike.
3 Ured pučke pravobraniteljice NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Sukladno Zakonu o pučkom pravobranitelju (NN 76/12), upućujemo Vam mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, s Konačnim prijedlogom Zakona (dalje: Prijedlog zakona), koji je u javnom savjetovanju do 27. svibnja 2018. godine. Pučka pravobraniteljica, u okviru raspoloživih kapaciteta, prati problem zaduženosti građana i zaštite njihovih prava u postupcima naplate dugova, a u tom kontekstu i primjenu Zakona o stečaju potrošača od njegova stupanja na snagu 1. siječnja 2016. Temeljem uočenih problema, u Izvješću za 2017. Ministarstvu pravosuđa je upućena preporuka da, na temelju analize učinaka Zakona o stečaju potrošača, predloži njegove izmjene i dopune, regulira pravne praznine, pojednostavi i ubrza postupak kod najugroženijih kategorija potrošača te im pruži djelotvorniju zaštitu dostojanstva. Stoga, s obzirom da se u Ocjeni stanja i osnovnim pitanjima koja se uređuju Zakonom iznose nedostatci na koje je ukazala i pučka pravobraniteljica, pozdravljamo donošenje ovog zakona i nastojanje da se ti nedostatci uklone, odnosno da se stvore uvjeti za postizanje učinkovitosti instituta stečaja potrošača u rješavanju potrošačkih financijskih poteškoća. Međutim, vezano uz sadržaj Prijedloga zakona izražavamo određenu zabrinutost i rezervu, s obzirom da iz njega ne proizlazi jasno, kakve sve učinke i posljedice može imati u svojoj primjeni, budući da ni obrazloženja koja su dana uz pojedine odredbe nisu jasna i potpuna. Također, za Nacrt Prijedloga zakona nije učinjena ni procjena učinaka propisa, već se u njegovim prijelaznim odredbama utvrđuje obveza naknadne provedbe u roku od dvije godine od stupanja na snagu, bez detaljnog navođenja razloga zbog kojih se on izuzima od daljnjeg postupka procjene učinaka propisa. Iako pretpostavljamo da predlagatelj razloge za to nalazi u istim okolnostima koje navodi u prijedlogu za donošenje zakona po hitnom postupku, ipak su i u ovom kontekstu, a sukladno članku 17. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 44/17), oni trebali biti detaljno navedeni. Naime, stječe se dojam da donošenje propisa bez prave procjene učinaka koje će on proizvesti, posebno na najranjivije skupine građana, postaje pravilo, čime propisi poprimaju narav eksperimenta te se vrlo brzo ukazuje potreba za njihovom izmjenom i dopunom, što narušava pravnu sigurnost, otežava njihovo tumačenje i primjenu. Ovo posebno ističemo s obzirom na činjenicu da se ovim Prijedlogom zakona uvodi jednostavni postupak stečaja potrošača, što je pozitivno, međutim, iz predloženih odredbi i danih obrazloženja ne proizlazi jasno pružaju li one potrošaču dovoljnu zaštitu njegova dostojanstva, kao ni predstavljaju li uistinu najbolje moguće rješenje tj. dovode li do razduživanja građana uz razmjerno namirenje svih njihovih vjerovnika, a ni obuhvaćaju li upravo one najugroženije, kojima bi ovaj institut trebao biti namijenjen. Također, čini se upitnim hoće li pravovremeno biti osigurana potrebna infrastruktura za njegovo provođenje, prije svega dovoljan broj povjerenika. Naime, kao svrha i cilj ovog Prijedloga zakona, između ostalog, predviđa se omogućiti dijelu insolventnih građana, koji su u tzv. „dugotrajnoj blokadi“ za relativno male iznose da u ubrzanom i pojednostavljenom postupku namire vjerovnike iz imovine koja je za to podobna i da se oslobode preostalog duga. Međutim, ovakav pristup u nekim slučajevima može dovesti do nejednakog položaja i vjerovnika i dužnika, budući da se u ovom postupku ne namiruju potraživanja potrošačevih vjerovnika koji nisu pokrenuli prisilnu naplatu putem FINA-e, niti se obveza koje nisu u mogućnosti podmiriti mogu osloboditi oni građani koji nisu zbog njih blokirani. Podatci FINA-e i Ministarstva pravosuđa pokazuju da se, kao ni u prvoj godini primjene, tako ni u 2017. prezaduženi građani nisu u značajnijoj mjeri odlučili na provedbu postupka stečaja potrošača kao alternativu ovrsi. Pritom se kao jedan od glavnih razloga zbog kojeg dužnici ovaj postupak ne pokreću, pokazala i nedovoljna informiranost o samom postupku, kao i potpuni izostanak saznanja da postoji ta mogućnost. Stoga je ključno poduzeti mjere kojima bi se građane bolje informiralo o ovom institutu te postiglo da ga potrošači kojima je namijenjen u potpunosti razumiju i u skladu s tim donesu informiranu, odgovornu odluku o njegovu (ne)pokretanju. Naime, važno je da potrošaču koji se odluči na ovakav način rješavanja svojih financijskih problema, on bude prihvatljiv, budući da dugoročno i znatno utječe na njegovo ponašanje, standard, obveze, životne prilike te ima ozbiljne implikacije za cijelu obitelj. S obzirom da su pod najvećim teretom (pre)zaduženosti socijalno najosjetljivije skupine stanovništva (građani srednjih godina, nezaposleni, građani s osnovnom školom i oni s najnižim prihodima), potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri voditi računa da im se u ovom postupku osigura odgovarajuća zaštita što, međutim, ne proizlazi jasno iz Prijedloga zakona koji je objavljen u ovom javnom savjetovanju. Vezano uz članak 8. Prijedloga zakona, smatramo potrebnim preispitati odredbe koje se odnose na uzdržavanje iz stečajne mase i tražbine vjerovnika na koje postupak stečaja ne utječe. Naime, radi se o tražbinama kojima zakonodavac, zbog zaštite posebno osjetljivih skupina, inače daje poseban status i prioritet u naplati, primjerice, u ovršnom postupku. Stoga bi im veću zaštitu pružala prednost u namirenju u postupku stečaja potrošača, nego predložena mogućnost da nakon razmjernog namirenja u stečaju, odnosno nakon zaključenja postupka stečaja potrošača i isteka razdoblja provjere ponašanja, ostvaruju pravo na razliku do punog iznosa njihove tražbine. Također, odredba prema kojoj o davanju uzdržavanja iz stečajne mase odlučuju vjerovnici na izvještajnom ročištu, osim što izostavlja one slučajeve u kojima se to ročište ne održava (kada se otvoreni postupak stečaja ne provodi, jednostavni postupak stečaja potrošača), upitna je i s obzirom na to da sam zakon propisuje kako su tijela postupka stečaja potrošača sud i povjerenik, a odluke u njemu donosi sud. Stoga bi i o uzdržavanju, dodatno i zbog važnosti zaštite koja je u pitanju, bilo primjereno da odluku donosi sud. Vezano uz članak 14. Prijedloga kojim se propisuju odredbe o jednostavnom postupku stečaja potrošača, stječe se dojam da one nisu dovoljno razrađene i potpune, odnosno da njihovi učinci nisu dovoljno sagledani, niti su dana obrazloženja dostatna da bi se oni sagledali. Stoga je moguće da u praksi izazove dvojbe kod tijela i sudionika koji ih trebaju primijeniti, odnosno na koje se primjenjuju, a što je osobito otegotno za potrošača koji bi se u ovom postupku mogao naći i protivno svojoj volji, nedovoljno informiran o svojim obvezama i pravima. Osim naprijed navedene primjedbe vezano uz nedostatan obuhvat ugroženih dužnika/ potrošača, odnosno njihovih obveza, dodatno se čini problematičnim otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača uz presumpciju njegove suglasnosti, posebno s obzirom na to kako je predviđena dostava naloga suda po kojem se on u roku od 15 dana ima očitovati je li suglasan s provođenjem. Naime, obavljanje dostave na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova već nakon jedne neuspjele dostave na adresu iz evidencije MUP-a, čak i uz dostavu obavijesti predajom u poštanski sandučić potrošača, predstavlja značajnu opasnost da potrošač iz opravdanih razloga neće biti pravovremeno obaviješten te će se, uz presumpciju suglasnosti, posljedično potencijalno naći u postupku s kojim nije upoznat ni suglasan, a koji po njega ima ozbiljne posljedice. Stoga se standard koji je propisan, primjerice, Ovršnim zakonom, prema kojem se prije objave na e-oglasnoj ploči suda trebaju pokušati barem dvije dostave u primjerenom razmaku, ne bi smjelo napuštati na ovaj način, već ga dodatno unaprijediti predloženim dodatnim slanjem obavijesti predajom u poštanski sandučić nakon neuspjele druge dostave. Osim toga, i u situacijama kada potrošač uredno zaprimi nalog suda, rok od 15 dana čini se neprimjerenim da donese informiranu i odgovornu odluku o davanju suglasnosti za provođenje jednostavnog postupka stečaja, a s obzirom na naprijed ukazane okolnosti. Imajući u vidu strukturu građana koji u najvećoj mjeri čine ciljanu skupinu, za pretpostaviti je da će im za upoznavanje s ovim postupkom i njegovim posljedicama tj. s pravima i obvezama koje u njemu ima, biti potrebna pravna pomoć koju neće biti u mogućnosti pravovremeno ostvariti u sustavu besplatne pravne pomoći. Također, treba općenito preispitati i dodatno obrazložiti opravdanost pokretanja ovog postupka po presumiranoj suglasnosti potrošača. S obzirom da ovaj postupak za određeni dio potrošača za koje na taj način može biti pokrenut, ne predviđa mogućnost potpunog izlaska iz dužničkog položaja, odnosno oslobođenja od svih njihovih dospjelih, nepodmirenih obveza, a potencijalno dovodi do unovčenja imovine potrošača, bilo bi važno da ovaj postupak, temeljem procjene svojeg konkretnog slučaja, može pokrenuti isključivo sam potrošač. Dodatna pojašnjenja i dorada odredbi o jednostavnom postupku stečaja potrošača potrebna su i u svezi ovršnih postupaka koji su u tijeku, s obzirom da nije razvidno da su one jasne i nedvojbene za tijela koja ih imaju primijeniti i sudionike koji po njima trebaju postupiti te ne daju jasnu i sveobuhvatnu predodžbu o posljedicama, odnosno o položaju u kojem se potrošač može naći s obzirom na ovršne postupke koji se ne provode na novčanoj tražbini po računu, a koji se ne obustavljaju pokretanjem jednostavnog postupka stečaja potrošača. Također, Prijedlog zakona je u pojedinim odredbama neodređen i na način da sadrži alternativni prijedlog, pa nije razvidna prava intencija predlagatelja vezano uz sadržaj propisa koji će se po okončanju javnog savjetovanja uputiti u daljnju proceduru. Djelomično prihvaćen U odnosu na tvrdnju kako obrazloženja dana uz pojedine odredbe nisu jasna i potpuna ističe se da su pojedina obrazloženja članaka dopunjena. U odnosu na obvezu provođenja procjene učinaka propisa ističe se kako ona ne može biti provedena prije stupanja na snagu Zakona, zbog čega će biti provedena naknadno. Što se tiče zaštite dostojanstva potrošača, odredbe Zakona kojima se uvodi jednostavni postupak stečaja potrošača u vrlo visokoj mjeri štite dostojanstvo potrošača (pretpostavka je da se ovdje misli na to hoće li se „ulaziti“ u domove potrošača radi pljenidbe pokretnina, što nije predviđeno ovim Nacrtom prijedloga Zakona.). Jednostavni postupak stečaja potrošača je rješenje za dugotrajnu blokadu računa, dok je rješenje za ostale dugove „redovan“ stečajni postupak, koji je svakome od potrošača na raspolaganju, a koji se ovim izmjenama i dopunama poboljšava. Za pretpostaviti je da među dužnicima koji ne mogu ispuniti obveze do 20.000,00 kuna u razdoblju od tri godine jesu i socijalno najugroženiji (prema dostupnim podacima takvih je 17.000 ili 20% od onih kojih ispunjavaju uvjete za jednostavni postupak stečaja potrošača prema analizama iz veljače 2018.). U odnosu na osiguranje potrebne infrastrukture za provođenje postupaka, držimo da će 5.000 odvjetnika i više od 300 stečajnih upravitelja biti dovoljni kapaciteti za provođenje postupka; što se tiče sudova, znatan dio postupka počiva na IT aplikacijama i komunikaciji. U odnosu na tvrdnju da se u ovom postupku ne namiruju potraživanja potrošačevih vjerovnika koji nisu pokrenuli prisilnu naplatu putem FINA-e, niti se obveza koje nisu u mogućnosti podmiriti mogu osloboditi oni građani koji nisu zbog njih blokirani, ističemo kako je jednostavni postupak stečaja potrošača jednostavan postupak upravo zato što ne treba utvrđivati vjerovnike i tražbine, kao i zato što se u tom postupku ne prodaju nekretnine. Građani koji se žele osloboditi svih obveza mogu pokrenuti „redovan“ postupak stečaja potrošača, koji je specifičan upravo po tome što je za razliku od stečajnog postupka njegov cilj upravo oslobođenje potrošača od preostalih obveza. Prijedlog da je potrebno bolje informirati građane je primljen na znanje (mišljenja smo da je informiranost ili nedostatak informiranosti samo jedan od razloga za mali broj stečaja potrošača). Također, prijedlog da ovakav način rješavanja financijskih problema mora biti prihvatljiv potrošaču je primljen na znanje (pri čemu ukazujemo na specifičnost hrvatskog stečajnog prava kada je u pitanju stečaj potrošača. Naime, u hrvatskom pravnom sustavu nije moguće pokrenuti postupak stečaja potrošača bez suglasnosti potrošača za razliku od drugih sustava u kojima i vjerovnici mogu pokrenuti postupak stečaja protiv fizičkih osoba.). Napominjemo kako poseban tretman socijalno najosjetljivije skupine stanovništva (građani srednjih godina, nezaposleni, građani s osnovnom školom i oni s najnižim prihodima) može značiti ozbiljnu diskriminaciju. Primjerice, zašto bi itko uopće poslovao (davao kredit, prodavao robu ili isporučivao bilo koju komunalnu uslugu) takvim osobama, ako bi se znalo da je ona u „najosjetljivijoj skupini“. Osim toga, tko će odlučivati kada je netko, na primjer dovoljno star da bude u „najosjetljivijoj skupini“. Također, biti osoba s invalidnošću ne znači da ste u financijskim problemima ili „socijalni slučaj“. Prihvaćen je prijedlog u vezi s uzdržavanjem iz stečajne mase te se predlaže da uzdržavanje bude obveza stečajne mase. Nadalje, odredba o uzdržavanju iz stečajne mase o kojoj se odlučuje na ročištu je brisana iz Nacrta prijedloga jer se ona može primijeniti zbog odgovarajuće primjene Stečajnog zakona (Stečajni zakon u članu 179. ne propisuje da odluku o uzdržavanju iz stečajne mase vjerovnici donose na izvještajnom ročištu). Ujedno ukazujemo na to da navedeno nema veze s tijelima stečajnog postupka (pri čemu se vjerojatno misli na to da u postupku stečaja potrošača, kao tijelo postupka, nije propisano vjerovničko vijeće) jer Stečajni zakon propisuje da će odluku donijeti vjerovnici na ročištu – dakle, vjerovnici (koji ne moraju biti posebno tijelo postupka) i to na ročištu (ne mora biti izvještajno) koje sud može odrediti samo za tu svrhu. U odnosu na primjedbu u vezi s presumpcijom suglasnosti potrošača, ostajemo kod presumpcije radi efikasnosti i smanjenja troškova postupka, a potrošač može u bilo kojem trenutku uskratiti/povući suglasnost u kojem slučaju se postupak obustavlja. Rok od 15 dana je primjeren, a uz poziv za očitovanje, potrošaču se mogu dostaviti potrebne informacije o postupku. U odnosu na pitanje pružanja pravne pomoći potrošačima navodimo kako su u sustavu besplatne pravne pomoći za ovo podobne udruge koje su ovlaštene pružati primarnu besplatnu pravnu pomoć, a podredno i uredi državne uprave u županijama, što može biti dio informativnog materijala koji se dostavlja potrošačima. U odnosu na prijedlog da bi postupak trebao moći pokrenuti samo potrošač, ostajemo kod predložene presumpcije radi efikasnosti i smanjenja troškova postupka, a potrošač može u bilo kojem trenutku uskratiti/povući suglasnost u kojem slučaju se postupak obustavlja. U vezi s primjedbom da su potrebna dodatna pojašnjenja i dorada odredbi o jednostavnom postupku stečaja potrošača i u vezi s ovršnim postupcima koji su u tijeku, navodimo kako su odredbe o jednostavnom postupku stečaja potrošača dodatno poboljšane. U vezi s navodom da je Nacrt u pojedinim odredbama neodređen i na način da sadrži alternativni prijedlog zbog čega nije razvidna prava intencija predlagatelja u vezi sa sadržajem propisa koji će se po okončanju javnog savjetovanja uputiti u daljnju proceduru, navodimo kako su primjedbe usvojene te su dvojbe oko alternativnih opcija (koje su bile objavljene za dvije situacije; prva, u vezi s iznosom koji se uzima kao granica između neznatne i znatne imovine koju ima potrošač, i druga u vezi s duljinom razdoblja u kojem se mogu prodavati potrošačeve pokretnine) otklonjene i to na način da je granica između neznatne i znatne imovine koju ima potrošač postavljena na iznos od 10.000,00 kn, a razdoblje u kojem se mogu prodavati potrošačeve pokretnine iznosi 12 mjeseci.
4 Hrvatska udruga stečajnih upravitelja II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, a)Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom Predloženom rješenju kojim se nedostatak povjerenika "namiruje" imenovanjem stečajnih upravitelja se izričito protivimo iz sljedećih razloga: Postoji suštinska razlika između stečaja potrošača i stečaj pravne osobe. Ove razlike se odnose i na stečajne upravitelje koji žele raditi kao stečajni upravitelji u jednom ili drugom, odnosno oba postupka. Obzirom na specifične momente u postupku potrošača, prvenstveno socijalno ekonomski status dužnika, držimo da je opravdano i optimalno propisati da se tim poslom bave isključivo osobe koje su se same upisale na listu povjerenika. Isto je jasno vidljivo iz u praksi utvrđene razlike u broju stečajnih upravitelja upisanih na listi povjerenika i listi stečajnih upravitelja. Ako unatoč našem protivljenju takvo rješenje ostane u zakonu, nužno je povesti računa o tome da se razdvoje evidencije opterećenja stečajnih upravitelja na stečajeve koji se vode po ovom zakonu u odnosu na postupke koji se vode po Stečajnom zakonu, te da imenovanje po ovom zakonu ne bude zapreka za imenovanje stečajnih upravitelja u stečajnim postupcima koji se otvaraju po Stečajnom zakonu. Nije prihvaćen U drugim sustavima stečaj potrošača je dio Stečajnog zakona i normalno je da stečajni upravitelji obavljaju poslove i u stečaju društva i u stečaju potrošača. Prijedlog da se razdvoje evidencije opterećenja je primljen na znanje.
5 srakarec II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, a)Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom Potrebno jasno propisati da li je prijedlog nagodbe 100 % oslobađanje od obveza ili takav prijedlog nije dopušten. Potrebno jasno propisati da li se neke odredbe ovih izmjena odnose i na postupke u tijeku. Djelomično prihvaćen Od potrošača se traži da kod nagodbe ponudi namirenje barem 25% tražbina; bez toga se neće raspravljati o prijedlogu nagodbe (plana ispunjenja obveza). U odnosu na prijedlog da je potrebno jasno propisati da li se neke odredbe ovih izmjena odnose i na postupke u tijeku prijedlog je prihvaćen (prijelazne odredbe) – odredbe ovog Zakona se uglavnom ne primjenjuju na postupke u tijeku.
6 srakarec II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, a)Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom Ovim izmjenama Zakona potrebno je odrediti duži rok povjereniku za otvaranje računa potrošača za stečajnu masu, nemoguće je otvoriti račun dan nakon otvaranja stečaja jer banka ( većina banaka uopće ne želi otvarati račune potrošača u stečaju) bez rješenja ne želi otvoriti poseban račun , odnosno dan nakon otvaranja stečaja povjerenik nema rješenja o otvaranju stečaja. Neke banke traže potvrdu pravomoćnosti rješenja te ne žele do isteka roka pravomoćnosti zatvarati blokirane račune potrošača. Postoje problemi i sa zatvaranjem blokiranih računa u čemu prednjači jedna banka koja ne želi zatvarati blokirane račune potrošača ukoliko potrošač ima i zaštićeni račun u toj banci. Nije prihvaćen Standard za otvaranje računa je jedan dan, a probleme koji se javljaju u primjeni treba rješavati kroz praksu.
7 srakarec II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, a)Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom Nije jasno određeno kakav utjecaj ima primjena Uredbe o zaštiti osobnih podataka na provedbu stečaja potrošača. Kolike su ovlasti povjerenika u odnosu na Uredbu u svezi izvršavanja dužnosti prikupljanja podataka o imovini potrošača , prihodima potrošača te drugim podacima o potrošaču ili eventualno o dužnicima potrošača. Povjerenik je tijelo postupka no u kojoj mjeri se njegove ovlasti mogu smatrati sukladne tijelima sa javnim ovlastima. Nije prihvaćen Uredba o zaštiti osobnih podataka nema utjecaj na ovaj postupak.
8 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, a)Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom 1) Uvodni dio kaže kako je cilj ovoga zakona ravnomjerno namirenje svih vjerovnika. Međutim, predloženim izmjenama upravo je onemogućeno ravnomjerno namirenje, jer se spominje samo unovčenje pokretnina potrošača, za koje znamo u praksi da je naplata minimalna odnosno nikakva! Izostavljen je uvjet potrebe dužnikovog poštenja, izostavljeno je vrijeme provjere ponašanja potrošača, koje je temeljni dio postupka stečaja potrošača, u svim pravnim porecima. Ovime se odstupa od temeljnih pravila stečaja potrošača, onemogućava vjerovnike u naplati i zakon počinje ličiti na nedvojben prisilni otpis duga, nametnut vjerovnicima privatnim poduzetnicima. 2) S obzirom da je predloženim izmjenama navedeno kako će se povećati broj povjerenika na način da će posao obavljati odvjetnici, ovlašteni revizori i porezni savjetnici te da imaju pravo na 20% iznosa od prodaje imovine te pravo na nagradu iz Proračuna, troškove navedenih osoba će opet snositi porezni obveznici! Također, nije izgledno da poziciju stečajnog povjerenika prihvati potreban broj stečajnih povjerenika te je jasno kako postupci neće moći biti odrađeni ispravno i transparentno. Smatramo da se za poziciju neće prijaviti niti približno dovoljan broj stečajnih povjerenika te će postupke biti praktično nemoguće provesti, prvenstveno zato što oni ničime nisu motivirani da se prihvate toga posla, a ujedno se radi o poslu koji je vrlo neugodan. 3) Predloženim izmjenama proizlazi da se potrošaču zapravo otpisuju dugovi, odnosno se onemoguće vjerovnika u naplati potraživanja za robu i usluge što ih je isporučio, imao određeni trošak, a potrošač nije platio. Većinom se radi o potraživanjima za telekome. Dakle, dužnik sa dugom iz stambenog kredita, koji se nalazi u ozbiljnim životnim problemima, u lošijoj je situaciji temeljem ovih izmjena, od dužnika koji je uzeo skupi iPhone bez namjere plaćanja ijedne rate iz pretplatničkog ugovora, radi izostavljanja, u jednostavnom postupku, vremena provjeravanja ponašanja, termina poštenog potrošača itd.. 4) Rijetka su zakonodavstva koja dugotrajnom blokadom smatraju blokadu od svega 3 godine. Zapadna su stremljenja bliže brojkama od 5 pa i 10 godina. 5) Problem „provjere imovine“: Kako će sud doći do zaključka ima li dužnik doista kakve imovine ili iste nema? Provjeriti će u registrima-kojim registrima? Treba biti svjestan toga da zemljičnoknjižna stanja u većini zk sudova nisu ispravna, da se većina vrijednih pokretnina ne registrira niti u jednom javnom registru. I time je jedini način provjere imovine, odnosno provjere izjave dužnika o imovini, ulazak u domove. A ukoliko dužnik niti nije svjestan pokretanja posupka kao posljedica ovdje propisanim samo konkludentnim pristankom dužnika (primjerice ne boravi na adresi prebivališta), kako će on podnijeti izjavu o imovini? Odakle će tada sud krenuti u svoju provjeru? A bez takve provjere, radi se o jednostavnom terminu – izvlaštenja, kakvo se provodilo sredinom prošloga stoljeća, a što smo odavno civilizacijski trebali preskočiti. 6) Uvodni se dio nadalje poziva na Ustavna načela razmjernosti u pravima ugovornih strana. Ovim se izmjenama upravo nažalost postupa protivno načelu razmjernosti, pošto se vjerovnike stavlja u izuzetno nepovoljan položaj i praktično ih se onemogućava u naplati. Jedno je određeno ograničenje prava kako bi se strane stavile u ravnomjeran položaj, no ovime se otišlo predaleko te je sada ravnoteža priično narušena, na štetu vjerovnika. Primjeri uspostave neravnoteže iz ovog prijedloga zakona: nemogućnost prodaje nekretnine dužnika bez ikakvih socijalnih kriterija (bez obzira ima li dužnik u vlasništvu više nekretnina, i to moguće i veće vrijednosti), prisilna deblokada računa te stoga, nemogućnost naplate iz tog predmeta ovrhe, mogućnost prodaje samo pokretnina, a zakonodavcu su vrlo dobro poznate pravosudne statistike prema kojima u RH nema uspješne prodaje pokretnina u postupku (prodaja je manja od 1%!), potom omogućavanje malverziranja u postupku i prije postupka od strane dužnika njegovom imovinom pošto se institut poštenja potrošača u skraćenom postupku uopće ne primjenjuje, čak štoviše, nema niti razdoblja provjere ponašanja itd. Dakle, neravnomjernost je očigledna. Ne može se jednoj strani oduzeti njeno gospodarsko pravo – mogućnost naplate vlastitog potraživanja, a da bi druga strana bila oslobođenja plaćanja računa za – telekom ili bilo koju drugu kategoriju luksuza. Ovime se nikako ne umanjuju socijalne razlike, pogotovo ne ekstremne, kada zakon uopće ne pozna nikakve socijalne kategorije već se postupci pokreću (=dugovi otpisuju) svim dužnicima sa određenim iznosom duga, bez obzira na njihovu socijalnu poziciju,a ponavljamo, i prema riječima samog zakonodavca, uglavnom se radi o potrošačima iz telekom ugovora. Da se zakon jednostavno usmjerio ka oprostu dugova ugroženim socijalnim kriterijima, svaki imalo savjestan vjerovnik bi isto podržao, kao što je i bilo prilikom otpisa iz 2015., čime bi se doista pomoglo stvarno socijalno ugroženim slojevima. Dakle, većina oproštenih dugova će se odnositi na telekome, a dužnicima koji su u stvarnim problemima, dugovi neće biti otpisani. Apsurdno i socijalno nepravdeno. 7) Vezano uz pitanje da li dužnik doista nema sredstava da podmiri svoj dug, ili ih zapravo ima, no ista ne prikazuje, bitno je utvrditi kao predradnju, radi li se primjerice o radu na crno? Radi li se o dužniku koji doista ne može naći posao, ili se radi o dužniku kojemu je prihvatljivije primati socijalnu naknadu, umjesto da radi za malu plaću te time, odbija poslove ponuđene na Zavodu za zapošljavanje. Prvenstveno je potrebno da država omogući bolje socijalne uvjete za poslodavce i radnike (smanjenje poreza i doprinosa) kako bi se povećale plaće, čime bi se skratilo vrijeme blokada ili bi se one i u potpunosti izbjegle. Izuzetno je također važna i kvalitetna kontrola rada na crno, pošto određeni dio građana sa blokiranim redovnim računom, zapravo ima redovna, no neprijavljena primanja. Također je bitno provjeravati, radi li se o stvarnoj i trajnoj nemogućnosti plaćanja ili samo privremenoj. Potrebno je provjeriti radi li se o dužniku sa odobrenim dozvoljenim prekoračenjem po računu (ukoliko dužnik ima primjerice odobreno prekoračenje od 10.000 kn, a plaću 8,000 kn, on se u stvari cijelo vrijeme može kretati u rasponu -0,1 do -9.999 kn. On može slodobno raspolagati tim iznosom u cijelosti, bez obzora na to što mu je blokiran dio računa koji je u plusu). Dakle, minus nije blokiran. A dužniku koji nije zaposlen i nema prihode je svejedno je li mu račun blokiran ili nije, pošto ionako nema sredstava koja bi bila uplaćivana na bilo koji račun. 8) U uvodnom dijelu nadalje, spominje se kako su ovim mjerama obuhvaćeni upravo „mali dugovi“ dužnika. Međutim, upravo zato je potrebno poticati dužnike da vrate i te „male“ dugove, a ne ih poticati na nevraćanje. Jer se ovim zakonom čini upravo to. Takva se kategorija prvenstveno nije trebala zaduživati, pogotovo ne kod telekoma (osim pretplatničkih ugovora, postoje i prepaid usluge, a koje se gotovo ne koriste!). Dakle, radi se o trošenju bez pokrića, zloporabi prava. 9) Nejasno je koja je zapravo prava namjera zakonodavca koja se želi ostvariti ovim zakonom; radi li se o obustavi ovrhe doista sa ciljem pomoći dužniku, ili o prividnom i privremenom popravljanju statistika blokada računa na FINI (a koje dužnicima zapravo neće pomoći, no s druge strane će materijano oštetiti vjerovnike)? Nažalost, ovime će se dužnička kriza samo produbiti; doći će do osiromašenja vjerovnika, a dužnici će se nastaviti zaduživati bez pokrića nadajući se nekom ponovnom otpisu duga itd. 10) Naše članice do sada su pokretale ovršne postupke prvenstveno na novčanim sredstvima, smatrajući navedeni predmet ovrhe najmanje tegobnim za ovršenika, a u značajnije manjem broju na nekretninama Dakle, predloženim izmjenama se zapravo „kažnjava“ vjerovnike što nisu pokretali ovršne postupke na nekretninama ovršenika?! 11) Nadalje, država je prethodno, umanjila zakonom dozvoljeni dio plaće za zapljenu, konkretnije, povećala je zaštićeni dio. Time je sama prouzrokovala produljenje blokade (=manja rata zapljene--> dulje vrijeme naplate duga), a što također, dio dužnika koji inače ne bi potpali u kategoriju blokade dulje od 3 godine, sada stavlja u tu kategoriju. Svakako se time definitivno narušava ravnoteža strana na štetu vjerovnika. 12) Predloženim izmjenama se u potpunosti zadire u stečena gospodarska prava vjerovnika, znači retroaktivno (novčano potraživanje jest gospodarsko pravo, pravo koje je plaćeno po određenoj cijeni, odnosno u koje su uloženi određeni troškovi vjerovnika), čija će potraživanja ovime biti otpisana. Vjerovnici da su imali u vidu ove mjere, ne bi ulazili u određene poslovne odnose, ili barem ne pod uvjetima pod kojima su u iste ušli, pošto im isto ne bi bilo financijski isplativo, dapače, bilo bi im gubitak. Ukratko, vjerovnicima ovime nastaje veća materijalna šteta. Ovdje se time radi o apsolutno protuustavnoj mjeri te se navedeno odnosi kako na štetu u odnosu prvenstveno na nacionalne kompanije – društva za otkup i naplatu potraživanja između ostalih, tako i u odnosu na očekivane prihode multinacionalnih kompanija koje su njihove matične kuće. 13) Zaključno, agencije su i više nego spremne pomoći najugroženijim kategorijama dužnika, međutim ovim se mjerama to ne postiže. Tražimo da se uvedu pravi socijalni kriteriji bilo za mjere predloženim ovim zakonom, bilo za mjere izvan ovog zakona. Istima će dobrovoljno pristupiti i agencije, kao i svaki savjesni vjerovnik! Djelomično prihvaćen Prijedlozi pod rednim brojem 1 i 2 su djelomično prihvaćeni (mogu se unovčavati svi predmeti i prava, osim nekretnina potrošača što je u skladu s pravilima ovršnog prava). Dodatno je naglašeno da se od potrošača traži poštenje. S obzirom na visinu tražbine koja se namiruje, razdoblje provjere ponašanja nije nužno, pogotovo nije nužno da to razdoblje traje 1-5 godina. U odnosu na tvrdnju pod rednim brojem 3. ističemo kako je tvrdnja netočna jer vjerovnici zapravo dobivaju još jednu priliku za namirenje iz imovine dužnika. Nemoguće je da bi dužnik iz stambenog kredita bio u lošijoj poziciji od drugih vjerovnika zbog ovoga Zakona (ovaj Zakon se primjenjuje na sve vjerovnike jednako, a jednostavni postupak stečaja potrošača je iznimka koja se primjenjuje na dužnike s relativno malim dugovima koji su za njih nerješivi kroz duže vrijeme, što upućuje na zaključak da je riječ o osobama u ozbiljnijim životnim/financijskim poteškoćama). U odnosu na tvrdnju pod rednim brojem 4. ističemo kako je dugotrajna blokada obično blokada koja traje više od jedne godine. U odnosu na pitanja pod rednim brojem 5. navodimo kako je provjera imovine trostruka: potrošač je dužan prijaviti svoju imovinu, sud je dužan provjeriti potrošačevu imovinu; potrošačevi vjerovnici mogu osporavati stanje potrošačeve imovine, s tim da su to mogli i izvan jednostavnog postupka stečaja potrošača pokretanjem ovršnog postupka na pojedinim predmetima. Ako se pokretnine potrošača ne mogu pronaći ili ako se utvrdi da nisu postojale na dan otvaranja jednostavni postupak stečaja potrošača se obustavlja. Nema "ulaska" u domove potrošača i pljenidbe njihove imovine. U odnosu na tvrdnje pod rednim brojem 6. navodimo kako je prodaja nekretnine za glavnice do 20.000,00 kn već zabranjena (socijalni kriteriji nisu važni). Deblokada računa je posljedica otvaranja stečaja. Prodaje se sva potrošačeva imovina osim nekretnina. Poštenje potrošača je dodatno naglašeno kao uvjet za vođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača. Ne oduzima se pravo na ostvarenje tražbine već se „mučenje“ i nemogućnost ostvarenja tražbine prekida na jasan način tako da se uz sredstva koja je vjerovnik samostalno poduzeo, po službenoj dužnosti, pokreće postupak za namirenje vjerovnika. Dužnik se oslobađa obveza tek kada ni vjerovnik nema osnovanog ni opravdanog razloga očekivati da će se namiriti. U nacrtu prijedloga Zakona se ne spominje niti tvrdi da je riječ o potrošačima iz telekom ugovora ili druge kategorije luksuza. U odnosu na prijedlog pod rednim brojem 7. navodi se kako svaki vjerovnik ima pravo dokazivati da je potrošač nepošten. U slučaju blokade računa, potrošač više ne može obavljati transakcije po blokiranom računu pa ne može ni ući u dozvoljeni minus. Tvrdnje pod rednim brojem 8. su nejasne jer iz prijedloga ne proizlazi da je namjera poticati potrošače na „velike“ dugove, a nejasno je i o kojoj kategoriji (koja se nije smjela zaduživati) je riječ – po kojoj se to osnovi građani razvrstavaju u kategorije? U odnosu na pitanje pod rednim brojem 9. ističe se kako je namjera riješiti vjerovničko-dužnički odnos za koji se s obzirom na visinu tražbine i duljinu blokade može zaključiti da se ne bi drukčije mogao riješiti (navedeno je u skladu s nastojanjima država članica Europske unije da se dužnicima pruži druga šansa). Vjerovnik koji se za relativno mali iznos, koji se propisuje u jednostavnom postupku stečaja potrošača, nije uspio namiriti od dužnika koji je tri godine u blokadi ne može očekivati namirenje svoje tražbine. U odnosu na tvrdnje pod rednim brojem 10. navodi se kako je izbor sredstva i predmeta ovrhe na vjerovniku. Ovim Zakonom se nikoga ne kažnjava, dok ovrha na nekretnini radi glavnice do 20.000,00 nije dopuštena. U odnosu na tvrdnju pod rednim brojem 11. - zakonom dozvoljeni dio plaće za zapljenu je smanjen samo za dio građana (oni s primanjem manjim od RH prosjeka) i to s 33,3 % na 25% primanja, što nije moglo bitno narušiti ravnotežu na štetu vjerovnika. U odnosu na tvrdnju pod rednim brojem 12. - ne radi se o retroaktivnosti, što je objašnjeno u Nacrtu prijedloga zakona. Ova mjera vjerojatno najviše pogađa društva za otkup i naplatu tražbina, međutim, i da nije predloženo donošenje ovoga Zakona, navedena društva, kao i svi drugi vjerovnici morali su računati na mogućnost stečaja u kojem se potrošača oslobađa od preostalih obveza slijedom čega u predmetnom slučaju nema govora o zadiranju u stečena prava. Prijedlog pod rednim brojem 13. se ne prihvaća (socijalni kriterij nije lako definirati te je više štete nego koristi od takvog pristupa).
9 srakarec II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, a)Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom Ovim izmjenama i dopunama Zakona nije određeno da li se odredbe o uzdržavanju iz stečajne mase odnose i na postupke koji su u tijeku. Prihvaćen Propisati će se u prijelaznim odredbama.
10 srakarec II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, a)Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom Ovim izmjenama i dopunama Zakona nije jasno riješen status parničnih postupaka koji su u tijeku u slučaju kada se oni nastavljaju i nisu završeni do završetka roka provjere ponašanja. Pretpostavka je ukoliko nisu završeni do proteka roka provjere ponašanja da će biti obustavljeni po proteku roka provjere ponašanje kako ovim Zakonom nije jasno određen status istih mogu se pojaviti nedoumice o statusu istih. Nije prihvaćen Na parnične postupke u tijeku i njihovo preuzimanje se na odgovarajući način primjenjuju pravila Stečajnog zakona i u tom smislu nema potrebe za dodatnom regulacijom, a svakako se ne bi smjelo propisati da će se parnični postupak obustaviti ako nije završen do proteka roka provjere ponašanja.
11 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA Vezano uz izvore sredstava potrebnih za financiranje provedbe ovih izmjena; Ovaj iznos plaćaju redovni platiše, porezni obveznici, iz poreza i doprinosa. Dakle, dužnicima će njihov dug otplaćivati njihovi vjerovnici i redovni platiše. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 3. - S obzirom da izvansudski postupak više nije obavezan, smatramo kako nema niti približno dovoljno sudaca koji bi trebali odrađivati ročišta povodom više desetaka tisuća stečaja potrošača te smatramo kako u pretrpanom sudskom rasporedu, za navedeno niti nema vremena. I sada se sudovi guše i u postojećim predmetima, a ovime će doći do dodatnih priljeva predmeta za čije rješavanje suci niti nisu stručni (upitna je stoga i mogućnost odrade, i vrijeme odrade kako starih, tako i novih predmeta, kao i – kvaliteta odrade). Sudstvo je zbog svoje sporosti i neučinkovitosti i sada na uradu kritika Europske unije, a ovime se država dodatno izlaže. Primljeno na znanje Suci su i do sada bili obvezni provesti pripremno ročište na kojem bi se odnosi između vjerovnika i potrošača trebali pokušati riješiti bez otvaranja stečaja.
13 Hrvatska udruga stečajnih upravitelja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 6. Predlaže se odustati od navedenog teksta članka 37.a i predlaže sljedeće rješenje: Proširiti područje za koje osoba upisana na listu povjerenika može biti upisana formiranjem lista prema području nadležnosti županijskih sudova, odnosno, da se osoba upisana na listu povjerenika na području jednog od općinskih sudova iz gore navedene nadležnosti smatra upisanom na liste svih općinskih sudova po gore navedenom kriteriju. Ovo iz sljedećih razloga: Postoji suštinska razlika između stečaja potrošača i stečaj pravne osobe. Ove razlike se odnose i na stečajne upravitelje koji žele raditi kao stečajni upravitelji u jednom ili drugom, odnosno oba postupka. Obzirom na specifične momente u postupku potrošača, prvenstveno socijalno ekonomski status dužnika, držimo da je opravdano i optimalno propisati da se tim poslom bave isključivo osobe koje su se same upisale na listu. Isto je jasno vidljivo iz u praksi utvrđene razlike u broju stečajnih upravitelja upisanih na listi povjerenika i listi stečajnih upravitelja. Nije prihvaćen Nema više nadležnosti županijskih sudova, a osim toga problem je što postoje samo dva povjerenika.
14 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 6. - S obzirom da je predloženim izmjenama navedeno kako će se povećati broj povjerenika na način da će posao obavljati odvjetnici, ovlašteni revizori i porezni savjetnici te da imaju pravo na 20% iznosa od prodaje imovine te pravo na nagradu iz Proračuna, troškove navedenih osoba će opet snositi porezni obveznici. Također, nije izgledno da poziciju stečajnog povjerenika prihvati potreban broj stečajnih povjerenika te je jasno kako postupci neće moći biti odrađeni ispravno i transparentno. Primljeno na znanje Ističe se kako stečajni upravitelji ne mogu odbiti sudjelovati u postupku stečaja potrošača (osim ako se brišu s liste stečajnih upravitelja).
15 srakarec V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 8. Nije definirano kakav status imaju uzdržavanja u stečaju potrošača koji se provode prije donošenja ovih izmjena i dopuna zakona. Prihvaćen Uzdržavanje u stečaju potrošača je ovim Nacrtom prijedloga definirano, a primjena novog uređenja na postupke u tijeku propisana je prijelaznim odredbama.
16 srakarec V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 8. Uzdržavanje iz stečajne mase Ukoliko se provodi skračeni stečajni postupak nema izvještajnog ročišta , jasnije definirati ili sud pozvati vjerovnike tijekom roka provjere kušnje ili zakonom odrediti da u takovim situacijama sud samostalno po prijedlogu povjerenika donosi odluku. članak 59.b ukoliko se provodi skračeni postupak nisu utvrđene tražbine vjerovnika i kako odrediti iznos uzdržavanja iz stečajne mase, npr. alimentacija Nije prihvaćen Izvještajno ročište je nepotrebno jer je Zakon odredio što se treba raditi u postupku pa se to ne treba pitati ni vjerovnike ni povjerenika. U odnosu na tvrdnju da nisu utvrđene tražbine vjerovnika ističe se da su tražbine vjerovnika utvrđene prema stanju u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, dok je uzdržavanje iz stečajne mase regulirano člankom 59.b.
17 srakarec V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 8. Čini mi se da zakonodavac nije predvidio situaciju u slučaju kada dugovanja potrošača su znatno veća od 20.000,00 kuna odnosno veća od 30.000,00 kuna a potrošač nema unovćive imovine osim npr. plaće ili mirovine u iznosu npr. 3000,00 kuna te se ne održava izvještajno ročište već se istim rješenjem donosi odluka o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka te se određuje rok provjere ponašanja , u takovim slučajevima se ne saziva skupština vjerovnika, a upitna je zakonska mogućnost sazivanja skupštine vjerovnika tijekom provjere ponašanja potrošača osim u slučaju naknadno pronađene imovine, nadalje u Zakonu o stečaju potrošača navedeno je da su tijela stečajnog postupka sud i povjerenik ali ne i skupština vjerovnika, eventualno bi se moglo tumačiti primjenom Stečajnog zakona da postoji u stečaju potrošača i tijelo postupka skupština vjerovnika Nije prihvaćen Dug ne može biti veći od 20.000,00 kuna u jednostavnom postupku stečaja potrošača. Ako potrošač ima primanja s osnove plaće smatrati će se da ima imovinu i ne bi se mogao otvoriti i istovremeno zaključiti jednostavnom postupku stečaja potrošača. Ako potrošač ima imovinu veću od 10.000,00 kuna (uključujući i primanja), u tom slučaju će sud naložiti potrošaču da dio primanja uplaćuje na račun suda.
18 IVAN DUŠAN V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. članak 79c. Smatram da se potrošač treba izričito suglasiti sa suglasan sa postupkom jednostavnog postupka stečaja. Ovo ja zakon koji se donosi prije svega u interesu potrošača, i ako se on o tome ne očituje znači da nije zainteresiran da se provede taj postupak. Ako on nije zainteresiran, zašto bi se provodio jednostavni postupak stečaja potrošača, koji će u krajnjoj mjeri ići na štetu vjerovnika? Drugo, ono što sam već naveo jednom, davanje nepotpunog ili lažnog popisa imovine u postupku jednostavnog stečaja potrošača mora se tretirati kao kazneno djelo davanja lažnog iskaza. Ovo je jedini način da se spriječi potrošače da zataje postojanje imovine. a ujedno treba i zakonom propisati da se može naknadno ta imovina ovršiti i prodati, te se se cijeli postupak stečaja potrošača može poništiti ukoliko je potrošač zatajio postojanje neke svoje imovine. Nije prihvaćen Predložena presumpcija je nužna radi efikasnosti i smanjenja troškova postupka, a potrošač može u bilo kojem trenutku uskratiti/povući suglasnost u kojem slučaju se postupak obustavlja. Postupak se može „poništiti“ (propisana je odgovarajuća primjena čl. 78. i 79. Zakona o stečaju potrošača).
19 IVAN DUŠAN V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Članak 79a, stavak 2. zašto se tražbine radi osiguranja ne uzimaju u obzir, zašto se osiguranje privilegirano? Primljeno na znanje Jednostavni postupak stečaja potrošača se provodi radi namirenja vjerovnika, a osiguranje je privremenog karaktera i još se ne zna je li predlagatelj osiguranja pravomoćnom odlukom utvrđeni vjerovnik.
20 Davor Kvesić V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Zakonska odredba čl 79n.st. 2 zaziva nedoumice. Postavlja se pitanje što s onim osnova za plaćanje koje su do trenutka otvaranja jednostavnog stečaja potrošača stekli svojstvo pravomoćnosti i ovršnosti no ovrhovoditelj ih jednostavno nije dostavio na provedbu. Tumačenjem ove odredbe proizlazi kako ovrhovoditelj takvu osnovu ovrhovoditelj ne bi mogao dostaviti na provedbu nakon zaključenja jednostavnog stečajnog postupka, obzirom da ista nije nastala nakon otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača Djelomično prihvaćen Vjerovnici koji svoje osnove za plaćanje nisu dostavili na provedbu, nisu stečajni vjerovnici u jednostavnom postupku stečaja potrošača i na njih se taj postupak ne odnosi. Prijedlog da se evidentiraju i osnove za plaćanje pristigle nakon otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača je prihvaćena (Financijska agencija će provoditi ovrhu na novčanim sredstvima po računu potrošača na temelju osnova za plaćanje koje je zaprimila nakon otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača).
21 Davor Kvesić V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Zakonska odredba čl. 79 g.st. 2. izaziva nedoumice. Postavlja se pitanje što s ostalim vjerovnicima koji možda i raspolažu osnovom za plaćanje ali se ista ne nalazi u Očevidniku. Na ovaj način onemogućuje se mogućnost namirenja svih vjerovnika, što nije u skladu sa načelo jednakosti svih pred zakonom. Nije prihvaćen Jednostavnom postupku stečaja potrošača je ograničeni stečajni postupak (ograničen u smislu vjerovnika na koje se odnosi).
22 HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Članak 14. (Članak 79.a do 79.o Zakona) Jednostavni postupak se prema zakonskom tekstu može provesti i ukoliko je potrošač pasivan (dakle bez formalne potvrde potrošača da je on doista zainteresiran za provedbu postupka), stoga je navedeno protivno proklamiranom cilju da se "omogući građanima da namire vjerovnike" jer proizlazi da se postupak vodi i bez stvarno deklarirane volje i suglasnosti građana! Zakon polazi od presumpcije da potrošač koji ne dostavi podatke o svojoj imovini "nema imovinu čija je vrijednost veća od kn 5.000,00 (alt.10.000,00)". Navedena presumpcija stavlja u neravnopravan položaj vjerovnike i isključivo je u korist potrošača. Ukoliko se postupak provodi zbog potrošača ne smije se dopustiti da ga se zlorabi prebacujući teret dokazivanja na vjerovnike koji ne mogu biti "žrtve" pasivnosti potrošača u postupku tim više što ne raspolažu alatima za provjeru takvih pretpostavki. Stoga bi zakonom trebalo propisati upravo suprotno, tj. da je potrošač taj koji je dužan dostaviti točne i potpune podatke te da odgovora (pod prijetnjom zapriječene sankcije) ukoliko napravi suprotno tj. ukoliko dostavi nepotpune ili netočne podatke. Stoga treba isključiti zakonsku presumpciju da ogluha potrošača pretpostavlja da je isti suglasan s postupkom stečaja kao i da nema imovinu. Činjenica da su nekretnine prema prijedlogu zakona isključene iz ovog postupka ne mijenja na stvari da osobe koje imaju u vlasništvu nekretnine redovito raspolažu ostalom imovinom veće vrijednosti od kn 20.000,00 što bi zakonom trebalo uzeti u obzir te u tom slučaju omogućiti povjereniku i vjerovnicima da provjere vrijednost takve imovine. Osim toga zakonom bi trebalo razlikovati radi li se o nekretninama koje zadovoljavaju osnovne egzistencijalne potrebe i rješavanje vlastitog stambenog pitanja ili o većim i vrijednijim nekretninamama u kojem slučaju nema opravdanja da takav dio nekretnina koji premašuje egzistencijalne potrebe ne bude na određeni način komercijalno iskorištena (najmom ili na neki drugi odgovarajući način) za potrebe podmirenja vjerovnika. S druge strane zakon ne daje nikakve efikasne instrumente vjerovnicima da provjere (a sada niti da pribave) podatke o imovini potrošača. U zakon mora biti ugrađen mehanizam temeljem kojeg će povjerenik na zahtjev vjerovnika ili čak sam vjerovnik (u slučajevima gdje povjerenik nije niti imenovan uslijed istovremenog otvaranja i zaključenja postupka) provjeriti sve podatke o imovini potrošača neovisno o tome kakve podatke je potrošač dostavio. Navedeno mora biti omogućeno uvidom u sve javno dostupne registre te prikladnom provjerom nekretnina koje ima u vlasništvu potrošač ili gdje prebiva, i to bez troškova za vjerovnika. Svim navedenim će se postići ozbiljnost i vjerodostojnost postupka a izbjeći da se postupak postupak pasivnošću zlorabi na štetu vjerovnika. Zakon određuje subjektivnu procjenu potrošača o vrijednosti svoje imovine. Na taj način netko tko ima imovinu i veće vrijednosti (razne pokretnine) može samostalno procijeniti da ta imovina vrijedi manje od kn 5.000,00 (alt.10.000,00) bez ikakvog kontrolnog mehanizma. Dakle, ostavlja se mogućnost zloporabe i opstrukcije od strane potrošača, na štetu vjerovnika. Ako zakon obuhvaća 80.000 potrošača, za pretpostaviti je da će se nad nekoliko desetaka tisuća potrošača provesti jednostavan postupak stečaja, što zapravo znači da će stečajni upravitelji u roku od 6 ili 12 mjeseci morati naći kupce za ogromnu količinu pokretnina i druge imovine. Nije realno očekivati rješavanje na takav način. Prije svega, zasigurno neće biti dovoljno kupaca za svu tu imovinu, pa će doći do toga da stečajni upravitelji neće moći prodati gotovo ništa. S obzirom da zakonom nije predviđena posljedica neprodaje u zadanom roku nejasno je što će se desiti s imovinom potrošača. Zbog svega navedenog ovakvim nacrtom zakona pogoduje se neplatišama na štetu vjerovnika jer se zakonom ne predviđaju adekvatni instrumenti za zaštitu prava vjerovnika. Nacrtom zakona predviđa se da se za povjerenika u postupku može imenovati odvjetnika. Ustavna neovisnost odvjetništva u sebi uključuje i to da se odvjetništvu kao struci ne bi smjeli prisilno nametati zadaci i obveze koje izlaze iz okvira pružanja pravne pomoći sukladno Zakonu o odvjetništvu te za naknadu koja će biti određena aktima nemetnutim od strane trećih tijela (različitih od Hrvatske odvjetničke komore) a to je u ovom slučaju Vlada RH sukladno ovom zakonu. Činjenica da predlagatelj zakona ne namjerava izdvojiti sredstva kojima bi se osiguralo provođenje ovog zakona ne može padati na teret odvjetništva kao samostale ustavne kategorije. Sve navedeno treba osobito razmatrati u kontekstu prethodno opisanih problema namirenja vjerovnika prodajom pokretne imovine iz čega izvjesno proizlazi da niti odvjetnici neće moći ostvariti nikakvu naknadu za obavljanje ovog posla. Dodatno, poznato je kako ovrha na pokretninama i u dosadašnjoj ovršnoj praksi predstavlja apsolutno najneefikasniji postupak (predmet) prisilnog namirenja što dodatno ukazuje na nekoretknost te protuustavnost ovakvog zakondavnog rješenja. Eventualna trenutačna potreba i nedostatak potrebnih povjerenika ne može se riješavati nametanjem obveze Hrvatskoj odvjetničkoj komori da odredi listu odvjetnika koji će obavljati funkciju povjerenika. Ovdje se odstupa i od ustaljenog koncepta imenovanja stečajnih upravitelja koji predstavljaju kategoriji osoba koje su imenovane vlastitom voljom uvrštenjem na listu upravitelja a isto im nije nametnuto kao zakonska obveza. Djelomično prihvaćen U odnosu na presumiranu suglasnost potrošača ističe se kako je predložena presumpcija nužna radi efikasnosti i smanjenja troškova postupka, a potrošač može u bilo kojem trenutku uskratiti/povući suglasnost u kojem slučaju se postupak obustavlja. Prijedlog da se ne propisuje presumpcija da potrošač nema imovine se ne prihvaća (sud je dužan provjeriti imovinu koju potrošač ima, a isto mogu učiniti i njegovi vjerovnici). Prijedlog da se omogući povjereniku i vjerovnicima da provjere imovinu potrošača te prijedlog da se razlikuju nekretnine za stanovanje od ostalih nekretnina za dug do 20.000,00 kn se ne prihvaća (prema pravilima ovršnog prava, nema unovčenja nekretnine radi tražbine čija glavnica ne prelazi 20.000,00 kn). Prijedlog da povjerenik ili vjerovnik sami provjeravaju vrijednost imovine potrošača se ne prihvaća (sud je dužan provjeriti imovinu koju potrošač ima, a isto mogu učiniti i njegovi vjerovnici prema pravilima Ovršnog zakona). Prijedlog da se povjereniku ili vjerovniku omogući uvid u sve javne registre bez troškova se ne prihvaća (predloženo je moguće prema pravilima Ovršnog zakona). Prijedlog da se onemogući samostalna procjena imovine od strane potrošača ne prihvaća se (ne procjenjuje potrošač vrijednost svoje imovine – to čini sud). Tvrdnja da će stečajni upravitelji u roku od 6 ili 12 mjeseci morati naći kupce za ogromnu količinu pokretnina i druge imovine je primljena na znanje (s obzirom na uvjete za pokretanje jednostavnog postupka stečaja potrošača za očekivati je da veći dio potrošača neće imati imovine, a da će u manjem broju slučajeva biti potrošači s imovinom koju treba unovčiti). Prijedlog da se Zakonom propiše posljedica neprodaje je prihvaćen (propisana je posljedica ne prodaje – imovina ostaje potrošaču). Prijedlog da se odvjetnicima ne nameće obveza se ne prihvaća (ne nameće se odvjetnicima da budu povjerenici u jednostavnom postupku stečaja potrošača; imenovat će se samo oni odvjetnici koji se dobrovoljno prijave na listu HOK-a). Prijedlog da troškovi postupka ne smiju padati na teret odvjetništva, da odvjetnici neće moći ostvariti naknadu za obavljanje poslova povjerenika ne prihvaća se (sredstva za provedbu Zakona će se osigurati u državnom proračunu). Tvrdnja da se odstupa od ustaljenog koncepta imenovanja stečajnih upravitelja koji predstavljaju kategoriju osoba koje su imenovane vlastitom voljom uvrštenjem na listu upravitelja (a isto im nije nametnuto kao zakonska obveza) primljena je na znanje.
23 HRVATSKA UDRUGA BANAKA V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. 1. Pojam potrošača, tražbina i vjerovnika U Zakonu o stečaju potrošača („Narodne novine“, broj 100/15.) u članku 4. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: „(5) Ovaj zakon primjenjuje se i na osobe koje su bile obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama Zakona o porezu na dohodak ili obveznici poreza na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit.“ Članak 79.g (2) Tražbine vjerovnika za koje je Financijska agencija u prijedlogu za provedbu jednostavnog stečajnog postupka potrošača dostavila podatak za identifikaciju potrošačevih vjerovnika smatraju se utvrđenim u iznosu u kojem su evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje. Drugi vjerovnici i njihove tražbine neće se utvrđivati. Prijedlog: a) Iako se primjena ovog Zakona proširuje i na osobe koje su u jednom trenutku obavljale poslovnu djelatnost te je dugovanje prema vjerovnicima nastalo u obavljanju te djelatnost, mišljenja smo da navedeno ne bi smjelo utjecati na samu definiciju pojma potrošač, te bi stoga trebalo navedeno regulirati u obrazloženju zakonski odredbi. b) Sugeriramo jasno i nedvojbeno definirati da se jednostavni postupak stečaja potrošača ne primjenjuje niti utječe na vjerovnike koji nisu navedeni na popisu FINA-e niti na ovršne postupke koje ti vjerovnici vode. Sukladno tome sugeriramo propisati u članku 79.n da FINA neće po službenoj dužnosti prestati postupati po osnovama za plaćanje takvih vjerovnika niti u niti u jednom slučaju. 2. Suglasnost potrošača i popis imovine Članak 79.c (3) Ako se ne očituje u roku od 15 dana od dana dostave naloga ili dostavi samo popis imovine, smatrat će se da je potrošač suglasan da se može provesti jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom. (4) Ako se očituje u roku od 15 dana od dana dostave naloga da je suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom ali ne priloži popis imovine, smatrat će se da potrošač izjavio da nema imovine iz koje se mogu namirivati njegovi vjerovnici. Prijedlog: Mišljenja smo da stavak dva stvara mogućnost zlouporabe zakona od strane nepoštenih potrošača, koji će jednostavnim nepodnošenjem popisa imovine te ukoliko vjerovnici nemaju saznanja o njegovoj imovini, izbjeći vođenje samog postupka i namirenje vjerovnika te ishoditi oslobođenje od obveza. Sugeriramo da dostava navedenog popisa bude obvezna, a nepodnošenje valjanog popisa definirati kao izjavu potrošača da nije suglasan sa provedbom jednostavnog postupka stečaja. 3. Namirenje vjerovnika iz pokretnina dužnika Članka 79.g. (6) Pokretnine odnosno tražbine potrošača stečajni upravitelj odnosno odvjetnik koji je imenovan kao povjerenik unovčuje neposrednom pogodbom odgovarajućom primjenom pravila ovršnog postupka o prodaji pokretnina. Prijedlog: Ograničavanje namirenja vjerovnika isključivo iz pokretnina dužnika dovesti će to toga da tražbine vjerovnika neće biti niti djelomično namirene. Članka 79.g. (10) Ako potrošač ima novčana primanja, sud će naložiti potrošaču da u roku od šest (alt dvanaest) mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača uplaćuje na račun suda određeni iznos stalnog novčanog primanja kojeg će sud odrediti ovisno odgovarajućom primjenom pravila ovršnog prava o ograničenjima ovrhe na stalnim novčanim primanjima. Prijedlog: Sugeriramo da rok iz ovog članka bude 12 mjeseci. 4. Ovršni postupci u tijeku Članak 79.h. (1) Ovršni postupci koji se na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača vode protiv potrošača pred sudom u Republici Hrvatskoj neće se prekidati već će se nastaviti pred sudom pred kojim se vode. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sud koji je odredio ovrhu radi naplate novčane tražbine na potrošačevoj novčanoj tražbini po računu će po službenoj dužnosti ili na prijedlog potrošača rješenjem obustaviti tu ovrhu. Prijedlog: Da li je prema citiranom stavku 2. temelj za postupanje suda članak 72. Ovršnog zakona? Ako nije, ostaje otvoreno pitanje u kojim slučajevima sud može obustaviti ovrhu po službenoj dužnosti ili na prijedlog potrošača. Radi otklanjanja nedoumice, predlažemo izmijeniti stavak 2. na način da isti glasi: „(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sud koji je odredio ovrhu radi naplate novčane tražbine na potrošačevoj novčanoj tražbini po računu će po službenoj dužnosti ili na prijedlog potrošača rješenjem obustaviti tu ovrhu sukladno odredbama Ovršnog zakona.“ Članak 79.h. (3) Radi prisilnog ostvarenja tražbina po osnovama iz članka 79.b stavka 2. točke 5. ovoga Zakona, vjerovnici iz članka 79.b stavka 2. točke 5. ovoga Zakona stupaju u ovršni postupak kojega je pokrenuo neki od vjerovnika iz članka 79.b stavka 2. točke 5. ovoga Zakona radi namirenja novčane tražbine. (4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka svi vjerovnici iz članka 79.b stavka 2. točke 5. ovoga Zakona namiruju se kao jedan vjerovnik, odgovarajućom primjenom pravila o razmjernom namirenju vjerovnika u stečaju, nakon što se vjerovnik iz članka 79.b stavka 2. točke 5. ovoga Zakona koji je pokrenuo ovršni postupak namiri s osnove troškova koje je imao u tom postupku. Prijedlog: Nejasno je što se htjelo propisati ovim stavcima niti na koji način bi stupanje jednih vjerovnika u ovršne postupke drugih vjerovnika bilo provedivo u praksi. 5. Promjena predmeta ovrhe (5) Nakon otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača vjerovnici iz članka 79.b stavka 2. točke 5. ovoga Zakona ne mogu tražiti promjenu sredstava i predmeta ovrhe u ovršnim postupcima radi namirenja novčane tražbine niti mogu pokretati nove ovršne postupke protiv potrošača. Prijedlog: Mišljenja smo da je predmetno ograničavanja vjerovnika protivno zakonskom i ustavnom pravu vjerovnika na namirenje njegove tražbine te sugeriramo da se ova odredba briše. Djelomično prihvaćen Prijedlog pod a) u vezi s člankom 79.g je prihvaćen. Napominje se kako je svrha članka 79.g potvrditi sudsku praksu i otkloniti dvojbe u praksi. Prijedlog pod b) u vezi s člankom 79.g. je prihvaćen. Prijedlog u vezi s člankom 79.c stavak 4. se ne prihvaća. Predložena presumpcije je nužna radi efikasnosti i smanjenja troškova postupka, a potrošač može u bilo kojem trenutku uskratiti/povući suglasnost u kojem slučaju se postupak obustavlja. Prijedlog u vezi s člankom 79.g u dijelu se ne prihvaća jer je namirenje vjerovnika moguće na cijeloj imovini potrošača, osim na potrošačevim nekretninama, dok se u dijelu da rok bude 12 mjeseci prihvaća. Prijedlog u vezi s člankom 79.h se ne prihvaća (ovršni sud će obustaviti ovrhu na temelju Zakona o stečaju potrošača, a ne na temelju OZ-a). U vezi s tvrdnjom da je nejasno što se htjelo propisati člankom 79.h. stavkom 3. i 4. Nacrta ističemo kako je navedeno propisano radi ravnomjernog namirenja stečajnih vjerovnika (tekst odredbe je dodatno pojašnjen). U odnosu na prijedlog u vezi s člankom 79.h stavak 5. prijedlog se ne prihvaća (nakon pokretanja stečaja nema potrebe za novim ovršnim postupcima).
24 srakarec V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. provjera stjecanja imovine potrošača, trenutno je moguće putem geodetske državne uprave provjeriti stjecanje imovine potrošača, no navedeni postupak košta ukoliko povjerenik nema sredstava na računu javlja se problem, potrebno bi bilo propisati da povjerenici budu oslobođeni plaćanja taksi kod prikupljanja podataka FINA, zemljišne knjige itd. u stečaju potrošača, da bi postupak bio kvalitetan treba ustrojiti jedinstven informacijski sustav o imovini, te ovlastiti povjerenike da mogu prikupljati podatke bez plaćanja naknade što sada nije slučaj. Prihodi potrošača se mogu provjeriti putem porezne ili mirovinskog , rad na crno je teško utvrditi za to bi trebala biti nadležna inspekcija rada . Upitan je status zajedničkog domaćinstva, imovinskog cenzusa, bračne stečevine, . Da bi povjerenici kvalitetno obavljali poslove treba platiti i putne troškove, obilazak potrošača itd, upitan je status povjerenika u odnosu na Uredbu o zaštiti osobnih podataka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje (planira se povjerenicima platiti paušalna naknada upravo za te troškove).
25 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Uz 79.d, stavak 2, drugi dio komentara; Nije točno da će se vjerovnici u postupku stečaja potrošača koji je postavljen na ovaj način moći naplatiti. Ministarstvo Pravosuđa trebalo bi povući vlastite pravosudne statistike, a koje jasno govore kako se pokretnine u RH uopće ne uspijevaju prodati na dražbama, a i dužnici često, svjesni svojih dugovanja, prebacuju vlasništvo svojih nekretnina i vozila na treće osobe. Nije prihvaćen Osim nekretnine, sva druga imovina potrošača se može unovčiti radi namirenja vjerovnika, osim ako potrošač nema imovine. Potrošač koji „skriva“ svoju imovinu nije pošten i njemu će se uskratiti oslobođenje o preostalih obveza.
26 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Uz 79.f, stavak 1., treći dio komentara; Upravo je NUŽNO provjeriti ponašanje – poštenje - potrošača i prije otvaranja stečaja potrošača i za vrijeme, što je jedno od osnovnih načela instituta stečaja potrošača. Nužno je izričito propisati, kako je potrošač dužan u razdoblju kušnje aktivno tražiti zaposlenje i ne odbiti niti jedan ponuđeni posao koji odgovara njegovim sposobnostima te je nužno navedeno i aktivno i savjesno provjeravati. Dodatno, za utvrđenje potrošačevog poštenja, trebalo bi biti nužno i je li potrošač u određeno vrijeme prije pokretanja postupka aktivno tražio zaposlenje. Općepoznato je kako velik broj dužnika, zlorabi prava za vrijeme nezaposlenosti (a na račun poreznih obveznika) te se također, isto mora dovesti pod kontrolu. Glede provjeravanja u razdoblju kušnje; Izuzetno je važno, ako ne i ključno, doista provjeravati, odnosno pratiti poštenje dužnikovog postupanja, kako ne bi dolazilo do neminovnih zloporaba od strane potrošača te je potrebno propisati i kazne za povjerenike koji propuste odraditi bilo koju radnju koju su dužni odraditi ili je ne odrade na vrijeme i na potreban način. Primjerice je nadalje propisati i kako će povjerenik provjeriti je li potrošač naknadno stekao pokretnine. Glede provjeravanja poštenja prije pokretanja postupka: Izuzetno je važno da se izričito utvrdi zakonom zabrana otuđenja imovine od strane potrošača u određenom broju godina i prije otvaranja stečaja, kao uvjet za otpis nakon proteka razdoblja kušnje. Sada postoji nejasna odredba članka 75. koja propisuje kako potrošač ne smije na nepošten način raspolagati imovinom i sl., no nužno je kako bi se izbjegla svaka dvojba, izričito propisati zabranu otuđenja imovine. I isto je nužno doista provjeriti u praksi, jer je ovo prva stvar kojom će potrošač malverzirati! A za navedeno, potrebno je imati adekvatan broj povjerenika i nužno je imati dostupne i povezane sve javne registre. Alternativno, smatramo kako bi bilo jednostavnije unijeti u zakon odredbu da se osobni stečaj ne može otvoriti nad osobom koja je u minimalno 3 godine prije pokretanja stečaja otuđila svoju imovinu. Time se na vrlo jednostavan način ove zloporabe, koje u praksi nisu rijetke, stavljaju pod relativnu kontrolu. Ovdje je ističemo također, potrebna automatska suradnja sa ZK uredima i Poreznom upravom. Nije prihvaćen Potrošač se "provjerava" unatrag tri godine prije otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača pa do godinu dana nakon oslobođenja od preostalih obveza. Osim toga, propisuje se mogućnost da se jednostavni postupak stečaja potrošača može „poništiti“ (propisana je odgovarajuća primjena čl. 78. i 79. Zakona o stečaju potrošača).
27 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Uz 79.d, stavak 2; nužno je provjeriti vlasništvo nekretnina, odnosno istražiti imovinu na sljedeći način: i. Angažirati Poreznu upravu ii. Sve Zemljišno knjižne odjele svih sudova iii. Katastar/Posjedovni listovi iv. Sve registre pokretnina, vozila, plovila….. v. Sve odluke o nasljeđivanju (brza provedba) vi. Provjera svih prijenosa imovine dužnika od vremena nastajanja duga (sklapanja ugovora) i za vrijeme mjere. Mogućnost da se ista poništi ukoliko se utvrdi da je dužnik sakrio imovinu ili ukoliko istu primi u neograničenom razdoblju! vii. Minimalni kriterij provjere: 1. Pretraživanje vršiti na način da se koristi: 2. OIB 3. JMBG 4. Ime i Prezime 5. Datum rođenja 6. Kombinacija navedenih kriterija po potrebi b. Brz i besplatan postupak prodaje imovine dužnika te namirenja dugova po redoslijedu naplate FINE. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Uz 79.c, stavak 6; Kako smo već naveli, velik broj potrošača nema pristup internetu niti se zna njime služiti stoga se takve dužnike stavlja u nepovoljan položaj, jer se prema većini njih neće moći obaviti dostava naloga na koji potrošači mogu dati prigovor odnosno izjaviti svoje neslaganje s pokretanjem stečaja. Nije prihvaćen Dostava putem mrežne stranice e-oglasna ploča je propisana i sada važećim Zakonom.
29 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Uz 79. i ; Na koji način će sud utvrditi da je potrošač stekao naknadno ili raspolagao imovinom koju nije prijavio sud? Isto je potrebno detaljno opisati i definirati kazne za stečajne upravitelje koji propuste raditi spomenute provjere. Također, smatramo da treba nadodati još jedan razlog za obustavu postupka, u slučaju kada potrošač lažno prikaže imovinsko stanje. S obzirom da je sud dužan utvrditi imovinu potrošača, u trenutku saznanja da je potrošač lažno prikazao imovinu, potrebno je obustaviti postupak, jer je postupao nečasno i nepošteno. Djelomično prihvaćen Prijedlog da se detaljno opiše način na koji će sud utvrđivati da je potrošač naknadno stekao ili raspolagao imovinom koju nije prijavio sudu se ne prihvaća (sud će provjeriti imovinu nakon 12 mjeseci od pravomoćnosti rješenja o otvaranju postupka; postoji mogućnost da vjerovnici obavijeste sud). Prijedlog da se obustavi postupak zbog "nepoštenja" potrošača je prihvaćen (čl. 79.m st. 1. podst. 5.).
30 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Uz 79.g, stavak 10; Zašto se navedena skupina potrošača stavlja u kategoriju za stečaj potrošača?! Naime, isti uredno podmiruje svoja dugovanja te se kroz neki duži period vjerovnici mogu i namiriti, međutim ovom mjerom ta mogućnost prestaje nakon 6 mjeseci, odnosno godinu dana. Ovdje je u potpunosti nejasno zašto bi postojala potreba otvaranja stečaja potrošača, trošenja državnih resursa (resursa poreznih obveznika!), generiranja u potpunosti nepotrebno novih troškova itd. U brojnim komparativnim zakonodavstvima za ovu kategoriju nije moguće pokrenuti postupak niti redovnog osobnog stečaja. Predlažemo stoga da se ova kategorija izuzme od pokretanja postupka osobnog stečaja po službenoj dužnosti. Nije prihvaćen Ako potrošač ima stalna novčana primanja smatrat će se da ima imovinu veću od 10.000,00 kuna; u tom slučaju će sud naložiti potrošaču da dio primanja uplaćuje na račun suda.
31 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Uz 79.g, stavak 9; Sve navedene troškove će opet snositi porezni obveznici! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Uz 79.g, stavak 5; Potrebno je pojasniti što će se dogoditi u slučaju kada imovina nije prodana? Da li se postupak tada zaključuje ili obustavlja? Također, smatramo kako je potrebno odrediti razdoblje provjere ponašanja potrošača, kako je i u zapadno europskim zemljama i određeno na minimum 3 godine, kako ne bi dolazilo do neminovnih zloporaba od strane potrošača te je potrebno propisati i kazne za povjerenike koji propuste odraditi bilo koju radnju koju su dužni odraditi ili je ne odrade na vrijeme i na potreban način, jer se ovime odstupa od temeljnih pravila stečaja potrošača, onemogućava vjerovnike u naplati i zakon počinje ličiti na nedvojben prisilni otpis duga, nametnut vjerovnicima privatnim poduzetnicima! Prihvaćen Propisana je posljedica ne prodaje – imovina ostaje potrošaču. S obzirom na visinu tražbine koja se namiruje, razdoblje provjere ponašanja nije nužno, pogotovo nije nužno da to razdoblje traje 1-5 godina.
33 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Uz 79.f, stavak 1, drugi dio komentara; Ovime bi se ujedno radila diskriminacija dužnika prema kojima se provodi postupak redovnog stečaja, u odnosu na dužnike iz postupka skraćenog stečaja. A za koja potraživanja – za telekome? Dakle, dužnik sa dugom iz stambenog kredita, koji se nalazi u ozbiljnim životnim problemima, u lošijoj je situaciji temeljem ovih izmjena, od dužnika koji je uzeo skupi iPhone bez namjere plaćanja ijedne rate iz pretplatničkog ugovora. Smatramo da kada redoviti platiše shvate o čemu se ovdje zapravo radi, kako će biti jako puno nezadovoljnih građana (ako je onih koji ulaze u ovome trenutku pod kriterije ovoga zakona 80.000, treba voditi računa i o preostalih 3,5 mil građana koji su redovni platiše.) Nije prihvaćen Još jednom ističemo kako je nemoguće da bi dužnik iz stambenog kredita bio u lošijoj poziciji od drugih vjerovnika zbog ovoga Zakona (ovaj Zakon se primjenjuje na sve vjerovnike jednako, a jednostavni postupak stečaja potrošača je od toga izuzetak koji se primjenjuje na dužnike s relativno malim dugovima koji su za njih nerješivi kroz duže vrijeme, što upućuje na zaključak da je riječ o osobama u ozbiljnijim životnim/financijskim poteškoćama te da i dalje postoji „redovan“ postupak stečaja potrošača).
34 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Uz 79.f, stavak 1, prvi dio komentara; U potpunosti se ne slažemo s navedenim člankom, jer je izostavljen period provjere ponašanja potrošača. Predloženim člankom se navodi kako se zapravo radi, u slučaju kada potrošač nema nikakvih prihoda i nema imovine, o otvaranju i zatvaranju postupka bez ikakvih posljedica i provjera. Dakle nema više vremena provjeravanja ponašanja, što je u potpunosti nelogično te potiče dužnika na daljnje zaduživanje, jer mu se ne stvara pritisak „poštenog“ ponašanja, s obzirom da je navedeni termin, koji postoji u općem dijelu zakona u članku 4., izostavljen u dijelu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Zapravo je nevjerojatno da se za skraćeni postupak ne traži poštenje dužnika? Nije li temelj pravnog poretka pošteno postupanje u pravnim odnosima? Ukoliko se dužniku otpisuju dugovi, odnosno se onemoguće vjerovnika u naplati potraživanja za robu i usluge što ih je isporučio, imao određeni trošak, a dužnik nije platio, ne bi li bilo potrebno u najmanju ruku postaviti makar minimum zahtjeva prema dužniku, a to je da isti bude – pošten? Nije prihvaćen S obzirom na visinu tražbine koja se namiruje, razdoblje provjere ponašanja nije nužno, pogotovo nije nužno da to razdoblje traje 1-5 godina. U jednostavnom postupku stečaja potrošača traži se poštenje potrošača. Dodatno se ističe kako je nemoguće da bi dužnik iz stambenog kredita bio u lošijoj poziciji od drugih vjerovnika zbog ovoga Zakona (ovaj Zakon se primjenjuje na sve vjerovnike jednako, a jednostavni postupak stečaja potrošača je od toga izuzetak koji se primjenjuje na dužnike s relativno malim dugovima koji su za njih nerješivi kroz duže vrijeme, što upućuje na zaključak da je riječ o osobama u ozbiljnijim životnim/financijskim poteškoćama).
35 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Uz 79.d, stavak 2; Na koji način sud namjerava provjeriti imovinu? S obzirom da je zabranjena prodaja nekretnina preostaju jedino pokretnine. Glede utvrđenja vlasništva nad pokretninama: elektroničkim putem može se saznati jedino vlasništvo vozila (iako smatramo da je isti podatak nevjerodostojan, s obzirom da već sada većina potencijalnih potrošača može prebaciti vlasništvo vozila na svoje članove obitelji ili druge osobe). Vezano uz utvrđenje postojanja ostalih pokretnina: kako provjeriti da li dužnik ima druge pokretnine veće vrijednosti (televizor i druge elektroničke naprave, itd.) – ulaziti će se u nekretnine dužnika? Kako se to predviđa provesti, u slučaju kada dužnik nije dao izričit pristanak za postupak, odnosno, nije obaviješten o terminu dolaska sudskih službenika? No bez toga, provjera nije provediva! Prema vjerovniku nije poštena odredba, prema kojoj je u ovome postupku jednostavno i bez ikakvih (socijalnih i bilo kakvih drugih) kriterija te bez ikakvog obrazloženja, zabranjena prodaja nekretnina – isto je dakle onemogućeno bez obzira na mogućnost da dužnik ima u vlasništvu i više nekretnina, potencijalno veće vrijednosti! Nužno je propisati kako se radi o zaštiti jedine nekretnine nužne za život dužnika te propisati kako ostale nekretnine nisu zaštićene, odnosno napraviti distinkciju između realno potrebitih građana i onih koji iskorištavaju sustav. Primljeno na znanje Sud provjerava imovinu elektroničkim putem uvidom u sustav Ministarstva financija – Porezne uprave ili na drugi prikladan način, uvidom u popis imovine kojeg dostavi potrošač i/ili po obavijestima potrošača. Nema ulaska u domove potrošača, a prodaja nekretnine za glavnicu do 20.000,00 kn je zabranjena Ovršnim zakonom.
36 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Uz 79.d, stavak 1; Kako smo naveli, ukoliko dostava naloga potrošaču ne uspije, dostava će se obaviti na stranici e oglasna ploča na kojoj će se navesti svi osobni podaci potrošača i iznos njegovog dugovanja?! Dakle, bez pristanka potrošača, svi će se njegovi osobni podaci navesti na web stranici suda. Nije prihvaćen Osobni podaci se već i sada objavljuju prema sada važećem Zakonu.
37 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Uz 79.c, stavak 3; Smatramo kako konkludentan pristanak nije dobar te ide na štetu potrošača. Velik broj potrošača ne prebiva na adresi koja je prijavljena na MUP-u te velik dio potrošača nema pristup internetu niti se zna njime služiti, a isto je obvezno imati, s obzirom da sud objavljuje dostavu i na e oglasnoj ploči. Također, na e oglasnoj ploči , u slučaju neuspjele dostave, odnosno nejavljanja dužnika, se navode svi osobni podaci dužnika i iznos njegovog dugovanja?! Ovime se javno objavljuju osobni podaci dužnika i podaci o dugu, bez dužnikovog pristanka. A sam se postupak provodi izravno mimo i protiv volje potrošača. Smatramo nadalje kako praktično nije moguća provedba postupka osobnog stečaja u kojem dužnik zapravo ne sudjeluje (dakle ako se nije izričito složio sa otvaranjem postupka), jer cilj stečaja potrošača je namirenje vjerovnika kroz sklapanje nagodbe (u izvansudskom postupku) te u sudskom postupku putem prodaje imovine potrošača. Dakle, kako će se provoditi prodaja imovine potrošača ulaskom u domove i zapljenom, kada isti nije dao izričit pristanak niti će biti prisutan u domu prilikom pljenidbe (ulaska službenika suda i MUPa? te kako će se u postupku sklapati nagodba (dvostrani pravni posao) ako nije prisutna jedna od stranaka? Dakle, dužnike bez pristupa internetu ili koji se ne znaju njime služiti stavlja se u nepovoljan položaj, jer se prema većini njih neće moći obaviti dostava naloga na koji potrošači mogu dati prigovor odnosno izjaviti svoje neslaganje s pokretanjem stečaja. Nije prihvaćen Predložena presumpcija je nužna radi efikasnosti i smanjenja troškova postupka, a potrošač može u bilo kojem trenutku uskratiti/povući suglasnost u kojem slučaju se postupak obustavlja. Objava osobnih podataka nije problem (to se već čini prema sada važećem Zakonu). Još jednom ističemo kako nema ulaska u domove potrošača.
38 HUAN Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Uz članak 79.a; Iz kojeg razloga se spominje samo glavnica, a ne cjelokupno dugovanje? Primjerice, vjerovnik kojem u duljem razdoblju nije plaćena glavnica te mu je preostao jedino ovršni postupak, generirao si je trošak postupka kojeg je prethodno morao platiti, a tu su i kamate. Dakle, vjerovnici ovdje ne otpisuju samo primjerice 20.000 kn, već i puno više! Nije prihvaćen Kamate su svakodnevno promjenjive po svojem iznosu pa ne mogu biti kriterij po kojem se utvrđuju uvjeti za otvaranje postupka: osim toga, upitno je tko bi i kako računao iznos kamata, a da se zbog toga postupak ne oduži i ne poskupi.
39 srakarec V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Članak 79.o Odredbe o postupanju FINA po oslobađanju potrošača od preostalih obveza u stečaju potrošača treba propisati i u "običnom" stečaju potrošača. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 srakarec V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Članak 79.g točka 2. Očevidnik redosljeda osnova za plaćanje Ovaj članak onemogućuje mogućnost namirenja svih vjerovnika, što remeti načelo jednakosti svih pred zakonom, odnosno zakonom bi trebali svi imati iste mogućnosti bez obzira na posjedovanje ili neposjedovanje isprave kojom je moguća prisilna naplata putem FINA, Nije prihvaćen Jednostavni postupak stečaja potrošača je ograničeni stečajni postupak (ograničen u smislu vjerovnika na koje se odnosi).
41 srakarec V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Članak 79.a Kakav je status potrošača ukoliko na dan podnošenja prijedloga FINA iznos duga je do 20.000,00 kuna ali se uvećao do odluke suda o otvaranju stečaja. Kakav status imaju potrošači čiji dug iznosi od 20.000,00 kn do 30.000,00 kn Prihvaćen Jednostavni postupak stečaja potrošača se otvara prema stanju na dan otvaranja postupka.
42 srakarec V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. Članak 79.c dostava imovine ili ukoliko se ne priloži imovina potrošača odnosno isti ju ne priloži. Nije prihvaćen Imovinu provjerava sud, a utvrđenju imovine mogu doprinijeti i stečajni vjerovnici.
43 Jelena Čuveljak V. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, Članak 14. 79c - Zašto FINA dostavlja cjelokupni popis sudu, pa potom sud traži od potrošača da iskažu svoje protivljene stečaju, zar ne bi bilo jednostavnije da FINA objavi popis, te da se da rok o recimo 30 dana svim potrošačima da iskažu protivljenje, pa da potom FINA dostavi sudu popis samo onih koji nisu iskazali protivljenje. Prihvaćen Prihvaća se.
44 srakarec PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 15. Nije predviđena izmjena Uredbe o nagradi povjerenicima u stečaju potrošača koji ne spadaju u jednostavni stečaj potrošača ovim izmjenama zakona povjerenici koji vode složenije postupke potrošača u neravnopravnom su položaju u odnosu na povjerenike u jednostavnom stečaju potrošača Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
45 Hrvatska udruga stečajnih upravitelja OBRAZLOŽENJE, Uz članak 14. Kao iznos procijenjene vrijednosti imovine koja bi za posljedicu imala otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača predlaže se iznos od 20.000,00kn Obrazloženje: Predloženo povećanje iznosa procijenjene vrijednosti imovine se predlaže obzirom da se radi o procjeni, a ne o očekivanom iznosu koji će se dobiti mogućim unovčenjem predmetne imovine. Na temelju iskustava u prodaji imovine u stečajnim postupcima opravdano je očekivati da će ostvareni iznosi biti višestruko manji, te bi ukoliko ostane ovako u Prijedlogu izmjena zakona određen iznos, rezultat provedbe takvih postupaka bio u konačnici trošak za sve uključene u postupak, a sve bez ikakvog učinka na očekivano namirenje obveza temeljem unovčenja imovine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se (iznos od 10.000,00 kn je primjeren).
46 Hrvatska udruga stečajnih upravitelja OBRAZLOŽENJE, Uz članak 14. U stavku 1. članka 79.f. povećati iznos minimalne procijenjene vrijednosti imovine (stečajne mase) – sada predloženo „5.000,00 kuna (alt. 10.000,00kuna)“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se (iznos od 10.000,00 kn je primjeren).