Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Robert Smolec PRAVILNIK, Članak 5. Stavak 1. U trećem redu tablice, u prvom stupcu, riječi: "ozimi i jari" ispred riječi: "pšenoraž" zamijeniti riječima: "ozima i jara". U istom redu, u trećem stupcu riječ: "siječanja" zamijeniti riječju: "siječnja". Stavak 2. U petom retku u tablici (pod "ozima i jara pšenoraž") u trećem stupcu riječ: "siječanja" zamijeniti riječju: "siječnja". Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na ukazanim pogreškama, te Vaše komentare prihvaćamo.
2 Robert Smolec PRAVILNIK, Članak 6. Riječi: "ozimi i jari" ispred riječi: "pšenoraž" zamijeniti riječima: "ozima i jara". Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na ukazanim pogreškama, te Vaše komentare prihvaćamo.
3 Robert Smolec PRAVILNIK, Članak 9. Kratica: "f. sp." ne piše se kosim slovima. Prihvaćen Vaš komentar je prihvaćen
4 Robert Smolec PRAVILNIK, Članak 14. Brisati riječ: "s" ispred riječi: "hibridom". Prihvaćen Vaš komentar je prihvaćen