Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Konačnom prijedlogu Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga hrvatskih sudaca KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA Primjedbe Upravnog odbora udruge hrvatskih sudaca na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću: Čl. 5. do.10. Predlaže se da kandidati u novom izbornom ciklusu ne mogu biti suci iz sudova koji su u prethodnom mandatu bili članovi DSV. Čl. 13. Predlaže se da se razgovori sa kandidatima mogu snimati ali ne i da se objavljuju. Čl. 22., 23. i 24. Kroz raspravu se zaključuje da je potrebno na razgovor za slobodno mjesto suca pozvati sve kandidate, tj. ukloniti bodovnu granicu, zatim da treba ukloniti sigurnosne provjere, ostaviti bodovnu granicu od 20 bodova koji se mogu ostvariti temeljem strukturiranog razgovora, a Državno sudbeno vijeće ne smije biti ne smije biti vezano ostvarenim brojem bodova kod imenovanje. Čl. 26 Potrebno je dodati rok u kojem Ustavni sud mora donijeti odluku (60 dana). Čl. 29. Potrebno je brisati dodanu toč. 9. i ukloniti postotak od 80% kao razloge za stegovnu odgovornost. Čl. 30. Potrebno je dodati riječ „ uzastopno“. Čl. 35. Jednoglasan je stav da se imovinske kartice ne objavljuju na internetu. Nije prihvaćen Primjedbe se ne odnose na Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
2 Dražana Martinović mamić 1. Sjedišta i područja nadležnosti županijskih i općinskih državnih odvjetništava, Članak 2. Smatram da nisu potrebna nova općinska državna odvjetništva sa sjedištem u Metkoviću, Pazinu i Vinkovcima. Nije prihvaćen Primjedba nije posebno argumentirana. Konačnim prijedlogom Zakona o područjima i sjedištima sudova ustanovljava se nova mreža općinskih sudova u Republici Hrvatskoj, pri čemu se povećava broj općinskih sudova. Uvažavajući posebnosti državnoodvjetničke organizacije, mreža ustanovljenih općinskih državnih odvjetništava ipak neće biti istovjetna mreži ustanovljenih općinskih sudova, već će se u odnosu na postojeću mrežu općinskih državnih odvjetništava proširiti samo za tri nova općinska državna odvjetništva.