Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (Narodne novine, br. 127/13), propisani su načini ostvarivanja zaštite prava putnika u prijevozu autobusima na linijama kod kojih se mjesto polaska i mjesto odredišta nalaze unutar Europske unije i kod kojih put iznosi 250 kilometara ili više. Navedena Uredba određuje nužnost predviđanja sadržaja određene vrste osposobljavanja za vozače kako bi se moglo na odgovarajući komunicirati i odgovoriti na potrebe osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti koje putuju. U točki (12) uvoda navedene Uredbe navodi se da treba kao dio početne kvalifikacije ili periodičkog osposobljavanja organizirati osposobljavanje s ciljem razvijanja svijesti o invaliditetu na način kako je to navedeno u Direktivi 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika (i iz razloga kako bi se olakšalo uzajamno priznavanje nacionalnih kvalifikacija za vozače). Republika Hrvatska je Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 propisala u čl. 6. st. 3. izuzeće za prijevoznike koji su bili do 1. ožujka 2018. godine oslobođeni obveze osposobljavanja svojih vozača za ophođenje prema osobama s različitim vrstama invaliditeta. Moramo konstatirati kako se za ovo izuzeće prije, pa niti nakon isteka roka (koji je utvrđen Zakonom donesenim još 2013. godine) nije učinila nikakva priprema za razvoj i implementaciju sadržaja osposobljavanja za vozače o postupanju i komunikaciji s osobama različitih vrsta invaliditeta i osobama smanjene pokretljivosti. Slijedom navedenog predlažemo umjesto usputnog navođenja teme sadržajno povezane za osobe s invaliditetom kao dijela Minimalnih zahtjeva za početnu i periodičku izobrazbu vozača (Predmet: 1.6. Sposobnost osiguravanja sigurnosti i udobnosti putnika) i Minimalnih zahtjeva za teorijski ispit vozača vozila za autotaksi prijevoz i iznajmljivanje vozila s vozačem (Predmeta: 1. Usavršavanje racionalne vožnje, koja se temelji na prometnim propisima i sigurnosnim pravilima), uvrštavanje sadržaja osposobljavanja vozača o postupanju s osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u skladu s točkom a) Priloga II Uredbe (EU) br. 181/2011. Napominjemo, kako i sama Uredba u točki (13) ukazuje kako se prilikom razvijanja sadržaja osposobljavanja za vozače vezano za invaliditet treba savjetovati s organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom ili osobe smanjene pokretljivosti i uključiti ih u pripremu takvih sadržaja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje-Ministarstvo smatra da je u smislu ovog Pravilnika dovoljno propisati sadržaj minimalnih standarda osposobljavanja vozača vezano za prijevoz osoba s invaliditetom i osigurati provedbu istog u praksi.
2 udruga za zastiti pravs gradana"Res non verba" PRAVILNIK O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Osobe koje upravljaju vozilima kojima se obavlja djelatnost autotaksi prijevoza i iznajmljivanja vozila s vozačem koje nemaju SSO o početnim kvalifikacijama za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima za najam vozila s vozačem, OSIM OSOBA IZ ČLANKA 7.TOČKA 5 ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETUdužne su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika pristupiti ispitu i steći SSO o početnim kvalifikacijama za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima za najam vozila s vozačem. Nije prihvaćen Odbijen-po sili zakona odredbe Pravilnika se ne primjenjuju na vozače koji su izuzeti od obveze stjecanja početne kvalifikacije.
3 udruga za zastiti pravs gradana"Res non verba" PRAVILNIK O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Uputili smo komentar koji je izgleda izbrisan. Članak 16 Pravilnika nije usaglašen s člankom 7.točka 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu,kojim se propisuje da su pojedine kategorije vozača izuzete od obveze stjecanja početne kvalifikacije. Nije prihvaćen Odbijen-po sili zakona odredbe Pravilnika se ne primjenjuju na vozače koji su izuzeti od obveze stjecanja početne kvalifikacije.
4 Marijo homola PRAVILNIK O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA Apsolutno je apsurdno koliko.imate nedorecenosti napisanih, te nigjde veze oko polaganja za upravitelja prometa..1. Ljudi sa zavrsenom srednjom cestovnom skolom, su i proveli tamo.4god da bit dobili to zanimanje koje vi trazite..nisu se zajebavali.. medutim da bi bio.jedan upravitelj prometa kako ste mu vi dali moderan naziv motas imati fakalutet.. naravno to nema smisla, jer ce ljudi to polagati, i za tjedan dana postajati upravitelji, sto je cisto ismijanvanje ljudi sa vss, i srednjom skolom za cestovni promet.. cijena koliko cujem ce biti 1000kn i apsoluto je prevelika, jer nista sto se nezna se nece nauciti.. Nije prihvaćen Odbijen-problematika upravitelja prijevoza će biti riješena posebnim pravilnikom donesenim temeljem odredbi članka 22. stavka 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
5 Novak doo PRAVILNIK O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA, I. OPĆE ODREDBE Koja je razlika između izobrazbe i osposobljavanja? Pravilnik treba pojasniti članke Zakona a ne uvoditi nejasnoće i dodatne obveze. Pravilnik uvodi brojne uvjete koji nisu predviđeni Direktivom i narušava tržišno natjecanja a ne osigurava kompetencije vozača. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
6 Herbert Hrgović I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Ubaciti OBVEZNA je Prometna škola za vozača!!! Kakva je to izobrazba za 180 minuta teorije i 90 minuta prakse, dajte molim Vas!!! Jedino je rješenje koje već postoji od davnina, a to je škola za vozača za kojeg se zna što mora znati iz teorije i prakse. Zbog čega diskriminacija prema profesionalnim vozačima, zbog čega trošak samo za profesionalne vozače... Gdje je tu sigurnost putnika, gdje tu sigurnost ostalih sudionika u prometu, gdje je tu godine iskustva. Dođite i vidite u praksi što se dešava pa odlučite da li je stvarno potrebna škola za obavljanje takve vrste prijevoza. Takva vrsta prijevoza odlučuje o sudbini hrvatskog turizma u budućnosti. Nije prihvaćen Odbijen-predložena odredba bi bila suprotna odredbama Direktiva 2003/59/ EZ o početnim kvalifikacijama i periodičkom osposobljavanju vozača, koja se ovim Pravilnikom preuzima u pravni sustav RH
7 Branko Luburić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu izobrazbu vozača koja se provodi svakih pet godina naziva "periodičnom izobrazbom". Ovaj Pravilnik, od naslova nadalje, rabi pojam "periodička izobrazba". Mislim da je jezično ispravan oblik koji se rabi u Zakonu. U svakom slučaju nije prihvatljivo da Zakon i Pravilnik koji iz njega proizlazi nisu i jezično usklađeni. Branko Luburić, Prometna škola Rijeka Prihvaćen Prihvaćen-tekst Pravilnika je tekstualno usklađen sa tekstom Zakona.
8 Zvonimir Ožegović Cappo I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Člankom 10. stavak 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, propisano je da se ovim pravilnikom propisuje i minimalna cijena osposobljavanja vozača za stjecanje početne kvalifikacije i periodične izobrazbe. Stoga Vam ovim putem ukazujem da gore navedena zakonska odredba nije provedena, odnosno nigdje nije propisano u ovom prijedlogu Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača minimalna cijena osposobljavanja, koja bi s obzirom na propisane uvjete, pogotovo kadrovske, koje moraju zadovoljiti Centri za osposobljavanje, bila nužna. Zvonimir Ožegović Cappo Split Prihvaćen Prihvaćen-u predloženom smislu se nadopunjuje tekst Pravilnika.
9 Novak doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U navedenim člancima ne navodi se nikakva svjedodžba niti potvrda. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
10 Auto SL 91 d.o.o. Pula I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Zakon : Članak 4. stavak 4. i stavak 13. 4. centar za osposobljavanje vozača je ustanova koja na temelju rješenja Ministarstva, uz ispunjenje uvjeta propisanih ovim Zakonom i na temelju Zakona donesenih podzakonskih propisa, provodi programe stjecanja početne kvalifikacije i periodične izobrazbe za vozače koji obavljaju cestovni prijevoz tereta ili putnika sukladno ovom Zakonu 13. ispitni centar je ustanova koja provodi provjeru znanja za stjecanje početne kvalifikacije vozača i koja ispunjava uvjete određene ovim Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju ovoga Zakona Centri za osposobljavanje vozača i ispitni centri Zakon : Članak 11. (1) Programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe vozača provode pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici koje za to rješenjem ovlasti Ministarstvo. (2) Pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: centri za osposobljavanje vozača) mogu dobiti ovlaštenje za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodične izobrazbe ako imaju: ( nije jasno što je tko i pravna osobnost Centri za osposobljavanje i Ispitni centri u jednome , Ustanove, centri za osposobljavanje i Ispitni centar odvojeno. Ukoliko su zakonom izdvojeni, a jesu Članak 4. posebno stavak 2. nije ispravan jer Centar za osposobljavanje ne bi trerbao imati ostvaruje nema prava i ovlasti ispitnog centra automatizmom, ukoliko prethodno nisu zadovoljeni uvjeti, a razvidno je da su ispitni uvjeti blaži u odnosu na osposobljavanje/izobrazbu. Uvjeti kod Centra za osposobljavanje- stjecanje i izobrazbe propisani su zakonom, osim dodatne pedagoške kompetencije dodatno uvjeti koji se kose sa HR i EU radnim zakonodavstvom i slobodom ugovaranja putem instituta Ugovora o radu jer nije trebalo propisivati "stalno" zapošljavanje u punom radnom vremenu, a zakonodavac je pretpostavlja se očigledno mislio na radni odnos sklopljen na neodređeno vrijeme u punom radnom odnosu. Ispitni centar koji provodi samo teorijske ispite ima prema logici stvari olakšane uvjete logistike, ali i stručne osposobljenosti i kompetencije ispitivača, stoga se postavlja pitanje da li uopće može postojati Ispitni centar koji provodi samo teorijske ispite, odnosno prema stvarnom stanju stvari to bi se moglo odnositi isključivo na dislociranom mjesto, odnosno može se raditi o tzv. Ispitnom mjestu i nikako se to ne bi mogao nomotehnički sadržavati naziv Ispitni centar jer očigledno radi o dislociranom mjestu provedbe ispita određenog Ispitnog centra i očigledno mjesto ne zadovljava uvjete koji su postavljeni za Centar za osposobljavanje i Ispitno mjesto. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-Centar za osposobljavanje će imati ovlast ispitnog centra samo ako dobije za to rješenje.
11 Novak doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. U članku 11. stavku 5 Zakona neki pravni subjekti su navedeni po punom nazivu a drugi ostaju drugi. Po čemu te udruge građana i pravni subjekata imaju povlašteno mjesto za puni naziv. Prijedlog: svi moraju podnijeti pisani zahtjev na objavljeni javni natječaj. U članku 11. stavak 2.: Kakve veze ima imaju pedagoške kompetencije s realizacijom ispita. Ovo nije osposobljavanje kandidata za vozača već priprema za praktične profesionalne vještine. Navođenje iskustava u edukaciji je opetovana zbrka i ne poznavanje značenje pojmova obrazovanje, edukacija, osposobljavanja i izobrazba. Zašto zaposleni na puno radno vrijeme - koliko će biti polaznika? Prijedlog: promjena Zakona ili u Pravilniku navesti : „zaposleni sukladno Zakonu o radu i imaju odobrenje od Ministarstva. "dislociranom mjestu provođenja ispita" Opet se otvara mogućnost „torbarima“ da upoznaju lijepu našu kroz vlastitu zaradu. Prijedlog: Ministar mora odobriti dislocirano mjesto provođenja ispita ili dislocirana mjesta moraju biti navedena u podnošenju zahtjeva. "dokazuju potvrdom ustanove koja je ovlaštena za provedbu programa za njihovo stjecanje te s najmanje jednom godinom radnog iskustva." Koja je to potvrda ustanove? Jedna godina radnog iskustva na poslovima savjetnika za informiranje zainteresirane javnosti. Prijedlog: brisati navedeno je Direktiva ne predviđa nikakva ograničena već navodi pojam Trenera. Zašto niste prepisali uvjete za dokimologa? "po potrebi očevidom prostorija i prostora " Što znači po potrebi? Nekome se vjeruje (Srednje škole) a neke treba provjeravati. Prijedlog: brisati po potrebi. Teorijski ispit manje je značajan pa se može ovlaštenje može dobiti uvidom u dokumentaciju (lažnu). Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-u dijelu opisa radnog iskustva i u dijelu određivanja dislociranih mjesta za osposobljavanje vozača, predloženo se prihvaća.
12 Novak doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Nema broja NN – pisanje na brzaka da se zadovolji forma. U Zakonu je narušena tržišna utakmica jer državne i para državne ustanove automatizmom postaju „SVE“ novcem poreznih obveznika. Drugi zainteresirani moraju ulagati vlastita sredstva kako bi ispunili uvjete predviđene Zakonom. Zašto ponavljanje nedosljednog članka? Prijedlog: uskladiti sve članke s zahtjevima tržišne utakmice jer „neki“ ne plaćaju PDV na svoje usluge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje-pitanje PDV-a i njegovog plaćanja je predmet drugih propisa.
13 Učilište za cestovni promet I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Uvjeti za stručne kadrove u centrima za osposobljavanje, definirani su Čl.11., St. 2., točka b Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Nelogično je da uvjeti za stručne kadrove u Ispitnim centrima budu niži. Prema postojećem prijedlogu Pravilnika, ispitivač treba imati niže uvjete od predavača npr.: - predavač mora imati minimalno jednu godinu radnog iskustva u području edukacije, a ispitivaču je prema prijedlogu Pravilniku dovoljna samo jedna godina radnog iskustva (na kojim i kakvim poslovima?)?! - predavači moraju imati stečene pedagoške kompetencije (najčešće PPDMI sa 60 ECTS-a), a prema trenutnom prijedlogu Pravilnika ispitivačima to nije potrebno?! Nejasno je zašto ispitni centri, odnosno osobe koje provode ispite, imaju propisane blaže uvjete nego centri za osposobljavanje, odnosno osobe koje provode obuku. Čl.4., st.5., točka 2, Pravilnika i Čl.11., st.3. definiraju istu stvar - osobe koje provode teorijski dio ispita, ali su uvjeti različito definirani ?! Nije prihvaćen Odbijen-"stroži" uvjeti za predavače predviđeni su zbog prirode i obima posla u odnosu na ispitivače u ispitnim centrima (edukacija, periodička izobrazba).
14 BOJAN PETRAN I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Članak 4. stavak 2. Nije dobro da centar za osposobljavanje vozača ima prava i ovlasti ispitnog centra. Zašto onda polaganje vozačkog ispita također ne bi obavljale sve autoškole već to provodi isključivo HAK? Ukoliko to nije jedna te ista pravna osoba može se barem donekle očekivati svladavanje određenih sadržaja koji su ionako već u svojoj osnovi oskudni. Periodička izobrazba vozača je potrebna i vrlo je korisna, međutim ovaj način stjecanja kvalifikacije sa toliko oskudnim sadržajem i još davanjem ovlasti centra za osposobljavanje kao ispitnog centra dodatno se narušava kvaliteta rada tih centara. Prijedlog: centar za osposobljavanje vozača nema prava i ovlasti ispitnog centra Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-Centar za osposobljavanje vozača ima ovlast ispitnog centra samo ako za to dobije odgovarajuće rješenje.
15 BOJAN PETRAN I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Članak 4. stavak 5. Stečene pedagoške kompetencije jedan su od uvjeta koji moraju imati pravne i fizičke osobe za provođenje programa prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu čl. 11 (NN 41/2018). To je uvjet koji je previše važan da bi bio izgubljen u tekstu. Osoba sa završenim pedagoškim kompetencijama osposobljena je za rad u prijenosu znanja, zna kako pristupiti polaznicima, sposobna je izvesti nastavni sat poštivajući artikulaciju nastavnoga sata, metode rada, primjenjujući didaktička sredstva u cilju svladavanja određenih ishoda učenja. Bez obzira na završeni studij, osoba bez pedagoških kompetencija može samo improvizirati sadržaj po vlastitom nahođenju. Prijedlog: pedagoške kompetencije uvrstiti kao jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja za provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe. Bojan Petran, prof.savjetnik, Prometna škola Rijeka Nije prihvaćen Odbijen-predmetno pitanje je već riješeno Zakonom, koji je iznad Pravilnika po pravnoj snazi.
16 Branko Luburić I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. U stavku 5. ovoga članka navedeni su prostorni i kadrovski uvjeti koje mora imati ispitni centar koji provodi samo teorijske ispite. Slučajno ili namjerno kod "stručnih kadrova za provedbu teorijskog ispita" izostavljene su pedagoške kompetencije. - Za provedbu kvalitetne izobrazbe potrebne su pedagoške kompetencije stručnih kadrova koji provode izobrazbu, ali isto tako za provedbu ispita jednako su potrebne pedagoške kompetencije provoditelja ispita. - Nema smisla kadrovske uvjete širiti na osobe sa završenim pravnim fakultetom jer se u tom slučaju postavlja pitanje, što je s profesorima strojarske grupe predmeta itd. - Kvalitetnu pripremu za provedbu ispita i provedbu ispita mogu realizirati samo zaposlene osobe ispitnog centra a ne "slučajni prolaznici" koji imaju formalne uvjete; - Veoma je važno da osoba koja sudjeluje u provedbi ispita ima iskustvo u provedbi edukacije u istom području. Predlažem da podstavak drugi stavka petoga ovoga članka glasi: - stručne kadrove za provedbu teorijskog ispta, sa završenim najmanje preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem cestovnog prometa i sa stečenim pedagoškim kompetencijama koje se dokazuju potvrdom ustanove koja je ovlaštena za provedbu programa za njihovo stjecanje, te s najmanje jednom godinom iskustva u provedbi početne ili periodične edukacije vozača. Stručni kadrovi za provedbu moraju biti zaposlenici ispitnog centra. Branko Luburić, Prometna škola Rijeka Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži da za provedbu ispita nisu potrebne pedagoške kompetencije jer se ne radi o procesu edukacije.
17 Zavod za gradski promet Fakulteta prometnih znanosti I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. U članku 4., pod točkom (5) potrebno je nadopuniti: stručne kadrove za provedbu teorijskog ispita, sa završenim najmanje preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem cestovnog prometa ili gradskog prometa ili prava koje se dokazuju potvrdom ustanove koja je ovlaštena za provedbu programa za njihovo stjecanje te s najmanje jednom godinom radnog iskustva. Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži da se ovdje radi o sadržajima i problematici vezanima za cestovni, a ne gradski promet.
18 Novak doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. "Program za stjecanje početnih kvalifikacija, i periodičke izobrazbe..." Koliko je potrebno vremena da se prihvati modularna nastava? Prijedlog: Cijeli program sadržajno pretvoriti u module od 1 do 5. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-Ministarstvo drži da se ovdje radi o terminološkoj, a ne suštinskoj razlici.
19 BOJAN PETRAN I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Članak 5. PRILOG 2. sadrži minimalne zahtjeve za teorijski ispit vozača vozila za autotaksi prijevoz i iznajmljivanje vozila s vozačem. Navedena su tri područja i sadržaji. Međutim, kako bi se priprema polaznika mogla realizirati svuda jednako, a na isti način i provjera znanja, treba dati jasnu informaciju o izvorima iz kojih proizlaze navedeni sadržaji kako ne bi došlo do „lutanja“ u sadržajima i samoj provjeri znanja. Prijedlog: dati informaciju o izvorima iz kojih proizlaze navedeni sadržaji Bojan Petran, prof.savjetnik, Prometna škola Rijeka Prihvaćen Prihvaćen-predloženo će se propisati i precizirati konačnim tekstom Pravilnika.
20 Auto SL 91 d.o.o. Pula I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. U teorijskom dijelu pogrešno je propisati najmanje trajanje ispita ukoliko se ne propiše i najduže trajanje. Suprotno tome, mislim da bi trebalo propisati najduže tajanje u nastavnim satima ukupuno u minutama, ukoliko određeni ispitanik zbog svoje sporosti ili nesigurnosti , odnosno čak i namjero ima pravo na odugovlačenje ispita koliko želi u kojem bi sluačaju nadležni ispitivač morao čekati do kraja. Ispitanici koji su savladli program imali bi mogućnost ranije završavanja ili ranije napustiti prostoriju provedbe ispita. Nije prihvaćen Odbijen-predloženo bi bilo suprotno odredbama Direktive 2003/59/ EZ o početnim kvalifikacijama i periodičkom osposobljavanju vozača.
21 HGK I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Udruženje autoškola HGK predlaže u članku 6. brisati stavak 4. jer je nepotreban i nejasan. Nije jasno značenje i obuhvat pojma „vožnja na posebnom terenu“. Predlaže se izbaciti simulator vožnje, jer kandidat mora naučiti ovladati vještinama vožnje u stvarnim prometnim uvjetima i steći sigurnost i znanje vožnje na cesti, a ne na simulatoru. Ukoliko se i koristi simulator vožnje tada on mora biti simulator vožnje odgovarajuće kategorije. Nije prihvaćen Odbijen-predloženo bi bilo suprotno odredbama Direktive 2003/59/ EZ o početnim kvalifikacijama i periodičkom osposobljavanju vozača.
22 Novak doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. "Teorijski dio ispita.." "...zadataka s praktičnim primjerima. " Tko može odgovarati četiri (4) sata? Nije navedeno tko sastavlja pitanja? Hoće li biti kataloga pitanja? Čemu pisanje esej o praktičnim primjerima. Koliki je postotak riješenih zadataka– kriteriji ocjenjivanja? Prijedlog: opisati postupak ispita kroz nekoliko natuknica. "...racionalnu vožnju ..." Svaka vožnja koja nije racionalna završava s posljedicama. Čemu korištenja popularnih naziva. " ...posebnom terenu ili na simulatoru vožnje..." Posebni teren ili simulator vožnje – ili je rastavni veznik – nemaju isti cilj treninga vozača. Tko ima simulator za vožnju teretnog automobila i autobusa u RH. Nova investicija poduzetnika. Prijedlog: brisati ono što je nemoguće realizirati i što nije bitno za obavljanje radnih zadaća vozača. Možda za vozače interventnih vozila koji nisu predmet ovog Pravilnik Stavak (5) brisati Stavak (6) " ...položen vozački ispit za odgovarajuću kategoriju, " Čemu se onda u Zakonu navode ispitivači HAK? Isti ispitivača isti kandidata dva puta. Prijedlog: brisati je navedeno u zakonu. stavak (7) "... želi promijeniti ili proširiti djelatnost..." Što ako kandidata želi polagati za prijevoz tereta i putnika istodobno? Prijedlog: polaže praktični dio samo za prijevoz putnika. Nije prihvaćen Odbijen-navedeno je suprotno odredbama Direktive 2003/59/ EZ o početnim kvalifikacijama i periodičkom osposobljavanju vozača, koja se ovim Pravilnikom preuzima u pravni sustav RH.
23 HGK ŽK Split I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Predlažemo brisati članak 6. stavak 4. jer je nepotreban i nejasan. Kakva je to vožnja na posebnom terenu? Predlažemo izbaciti simulator vožnje, jer kandidat mora naučiti ovladati vještinama vožnje u stvarnim prometnim uvjetima i steći sigurnost i znanje vožnje na cesti, a ne na simulatoru vožnje. Ukoliko se i koristi simulator vožnje tada on mora biti simulator vožnje odgovarajuće kategorije. Nije prihvaćen Odbijen-predloženo bi bilo suprotno odredbama Direktive 2003/59/ EZ o početnim kvalifikacijama i periodičkom osposobljavanju vozača.
24 HGK I. OPĆE ODREDBE, Članak 7. U članku 7. stavak 2. potkrala se nomotehnička pogreška te Udruženje autoškola HGK predlaže dopuniti ovu odredbu tako da glasi: „(2) Teorijski dio ispita ne smije trajati više od dva nastavna sata (90 minuta).“. Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom se propisuje da ispit traje najmanje dva sata odnosno 90 minuta.
25 Zvonimir Ožegović Cappo I. OPĆE ODREDBE, Članak 7. Članak 7. stavak 2. treba glasiti: "Teorijski dio ispita ne smije trajati više od dva nastavna sata (90 minuta)." Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom se propisuje da ispit traje najmanje dva sata odnosno 90 minuta.
26 HGK I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Udruženje autoškola HGK predlaže u članku 8. brisati stavak 3.. Naime, ta odredba nije u skladu s člankom 7. stavkom 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, kojim je propisano da se svjedodžba o završnome radu srednjoškolskog programa obrazovanja za zanimanje »vozač motornog vozila« smatra izdanim SSO-om o početnim kvalifikacijama. Dakle, navedeni članak nije u skladu sa Zakonom, ne pojednostavljuje, niti ubrzava postupak hrvatskim građanima. Prihvaćen Prihvaćen
27 Novak doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Stavak (1) "...potvrdu odnosno svjedodžbu ..." Što je s drugom tzv. pedagoškom dokumentacijom? Ako se izdaje svjedodžba nije li to nadležnost nekog drugog Ministarstva? Prijedlog: pojmovno odrediti što se polazniku izdaje. stavak (2) Prilog 3.). Nema priloga. Prijedlog. Bilo bi dobro da ima privitka. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-primjedba se prihvaća u dijelu uređenja i sadržaja priloga uz Pravilnik.
28 BOJAN PETRAN I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Članak 8. stavak 3. brisati. Nije potreban i nije u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/2018). Prihvaćen Prihvaćen
29 HGK ŽK Split I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Članak 8. stavak 3. nije u skladu s člankom 7. stavak 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koji propisuje da se svjedodžba o završnome radu srednjoškolskog programa obrazovanja za zanimanje »vozač motornog vozila« smatra izdanim SSO-om o početnim kvalifikacijama. Dakle, navedeni članak niti je u skladu s Zakonom, niti ne pojednostavljuje, niti ubrzava postupak hrvatskim građanima. Stoga predlažemo članak 8. stavak 3. brisati. Prihvaćen Prihvaćen
30 Zvonimir Ožegović Cappo I. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Članak 8. stavak 3. opet propisuje izdavanje novog dokumenta temeljem svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju. Stvarno smo majstori birokracije. Pa čemu izdavanje novog dokumenta na temelju važeće svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju? Gubljenje vremena i vjerojatno novaca hrvatskim građanima. Pa zašto ne pojednostavnimo situaciju na način da se svjedodžba o srednjoškolskom obrazovanju za zanimanje vozač smatra automatski i SSO o početnim kvalifikacijama? Stoga predlažem članak 8. stavak 3. brisati. Prihvaćen Prihvaćen
31 HGK I. OPĆE ODREDBE, Članak 9. Udruženje autoškola HGK predlaže u članku 9. brisati stavak 5. jer je nepotreban i nejasan. Nije jasno značenje i obuhvat pojma „vožnja na posebnom terenu“. Predlaže se izbaciti simulator vožnje, jer kandidat mora naučiti ovladati vještinama vožnje u stvarnim prometnim uvjetima i steći sigurnost i znanje vožnje na cesti, a ne da se 40% samostalne vožnje ostvaruje na simulatoru. Ukoliko se i koristi simulator vožnje tada on mora biti simulator vožnje odgovarajuće kategorije. Nije prihvaćen Odbijen-predloženo je suprotno odredbama Direktive 2003/59/EZ o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača.
32 Novak doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 9. stavak (1) " ...poduku..." Što je sada poduka? Prijedlog: tko je pročitao Pravilnik prije puštanja u javnu raspravu. Uskladiti pojmovno i jezično korištene izraze. stavak (2) "... u pratnji stručnog zaposlenika ..." U Centrima postoje stručni i nestručni zaposlenici? Prijedlog: Pravilnik opetovano ne pojašnjava već uvodi zbrku i nedosljednost. Stavak (3) " Samostalnoj vožnji ...) Samostalna vožnja bez nadzora instruktora vožnje? Prijedlog: tko je pročitao Pravilnik prije puštanja u javnu raspravu. Uskladiti pojmovno i jezično korištene izraze Stavak (4) "Samostalna vožnja ..." Veza samostalna vožnja i kategorije vozila. Prijedlog: tko je pročitao Pravilnik prije puštanja u javnu raspravu. Uskladiti pojmovno i jezično korištene izraze Stavak (5) " Od ukupno deset nastavnih sati samostalne vožnje ..." Nastavni sat – koliko nastavnih sati dnevno – blok nastavni sat - … Prijedlog: ne navoditi i prepisivati izraze i i rečenice koje nemaju nikakvu pravnu osnovu. Stavak (6) " ... nisu dužni polagati dio ispita ..." Već je navedena mogućnost. Razlog ponavljanja odredbe je … Stavak (7) " .... uključujući dva i pol sata ..." Kada osposobljava kandidata? U kojem procesu? Dva i pol sata! Dvadestdvije minute i trideset sekundi …oprema Centra štoperica. Prijedlog: ne navoditi odredbe koje nemaju smisla. Stavak (8) "... u Prilogu 1." Opetovano – tko sastavlja pitanja? Predavač – prolaznost 100%. Prijedlog: katalog ispitnih pitanja s odgovorima. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-prihvaćeni su oni prijedlozi koji nisu u suprotnosti sa odredbama Direktive 2003/59/EZ o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača, koja se ovim Pravilnikom preuzima u pravni sustav RH.
33 HGK ŽK Split I. OPĆE ODREDBE, Članak 9. Predlažemo brisati članak 9. stavak 5. jer je nepotreban i nejasan. Kakva je to vožnja na posebnom terenu? Predlažemo izbaciti simulator vožnje, jer kandidat mora naučiti ovladati vještinama vožnje u stvarnim prometnim uvjetima i steći sigurnost i znanje vožnje na cesti, a ne da se 40% samostalne vožnje ostvaruje na simulatoru vožnje. Ukoliko se i koristi simulator vožnje tada on mora biti simulator vožnje odgovarajuće kategorije. Nije prihvaćen Odbijen-predloženo je suprotno odredbama Direktive 2003/59/EZ o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača.
34 Novak doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 10. Stavak (1) " ...stručna organizacija izdaje svjedodžbu..." Opetovano postoji Pravilnik o sadržaju i obliku pedagoške dokumentacije. Koja je to stručna organizacija koja izdaje svjedodžbu? Ako su to javne ovlasti onda je trebao biti javni natječaj. Prijedlog: brisati Stavak (2) "Prilog 4. " Nema priloga. Prijedlog. Bilo bi dobro da ima privitka. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-primjedba se prihvaća u dijelu uređenja i objave privitaka.
35 Herbert Hrgović I. OPĆE ODREDBE, Članak 10. Što to znači redovito ? 180 minuta teorije i 90 minuta prakse ? Kad to sračunamo, ispitanik rješi ispit u jedan dan!!!??? Žalosno za ovu lipu hrvatsku... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
36 Auto SL 91 d.o.o. Pula I. OPĆE ODREDBE, Članak 11. Ukoliko su Ispitni centri sastavni dio Centra za osposobljavanje i navedeno je propisano odrebama zakona i ovim Pravilnikom kroz članak 4. članak 11. je u potputnosti kontradiktoran i ukazuje da Centar za osposobljavanje i Ispitno mjesto nemaju potrebnu poveznicu, odnosno ista bi se trebala u potpunosti isključiti ili jasno povezati. Propisani "jači" uvjeti za djelatnike u stjecanju, osposobljavanju odnosno izobrazbi kandidata ukazuju odnosno umanjuju važnost i značaj ovlaštenih ispitivača, odnosno u stavku 3. to su osobe znatno niže razine u odnosu na Zaknoom propisane kadrove zaposlene na nedoređeno i u punom radnom vremenu, a u ovom slučaju to ne moraju biti niti zaposlenici ispitnog centra.. Ukoliko su prethodno propisani uvjeti da Centar za osposobljavanje ima prava i ovlasti za provedbu ispita , uvjetovani su mu i kadrovi, uistinu nema potrebe da se u stavku 2. posebno nominiraju ovlašteni ispitivači. Prema logici stvari Centri bi mogli imati mogućnost zaposljavanje ovlaštenih ispitivača odnosno mogli bi angažirati te iste ovlaštene ispitivače izvan radnog odnosa pa tako i ovlaštene ispitivače stručne organizacije obzrom da isti posjeduju dopuštenje (licenciju). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
37 HGK I. OPĆE ODREDBE, Članak 11. Udruženje autoškola HGK predlaže u članku 11. izmijeniti stavak 2. tako da glasi: „(2) Kad je propisan praktični dio ispita, provode ga ispitivači koji moraju imati završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij cestovnog prometnog smjera i sa stečenim pedagoškim kompetencijama koje se dokazuju potvrdom ustanove koja je ovlaštena za provedbu programa za njihovo stjecanje te s najmanje jednom godinom radnog iskustva u području edukacije.“ Obrazloženje: Člankom 11. stavkom 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu propisano je da ispitne centre osnivaju Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatski autoklub i druge pravne osobe. Zbog toga je u članku 11. stavak 2. potrebno brisati riječi „ovlašteni“, „položen stručni ispit“ i „te dopuštenje (licenciju), sukladno odredbama posebnog zakona kojim se stručnoj organizaciji propisuju uvjeti za obavljanje povjerenih poslova“, jer se na ovaj način pogoduje Hrvatskom autoklubu koji jedini ima propisane kadrove, provodi poslove organiziranja i provođenja stručnih ispita za ovlaštene ispitivače i provodi vozačke ispite kandidatima za vozače u autoškolama. Pogotovo što Hrvatski autoklub trenutno nema dovoljan broj ispitivača ni za potrebe provođenja ispita u autoškolama te se dugo čeka na provedbu ispita, što stvara nezadovoljstvo kandidatima za vozače i djelatnicima autoškola, a ovlašteni ispitivači su prenormirani i provode dnevno i preko desetak ispita. Člankom 4. stavak 1. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču propisano je da ispit iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom provodi ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje (licenciju) Ministarstva unutarnjih poslova, a iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje (licenciju) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i koji je u radnom odnosu u ovlaštenoj stručnoj organizaciji. Dakle licenciju imaju samo ispitivači koji su u radnom odnosu u ovlaštenoj stručnoj organizaciji. Nadalje, tražimo da se propišu uvjeti isti kao i predavačima u centrima za osposobljavanje vozača, odnosno da ispitni centar mora imati stručne kadrove za provedbu praktičnog dijela ispita sa završenim najmanje preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem cestovnog prometnog smjera i sa stečenim pedagoškim kompetencijama koje se dokazuju potvrdom ustanove koja je ovlaštena za provedbu programa za njihovo stjecanje te s najmanje jednom godinom radnog iskustva u području edukacije. Za provedbu kvalitetne izobrazbe potrebne su pedagoške kompetencije stručnih kadrova koji provode izobrazbu, ali isto tako za provedbu ispita jednako su potrebne pedagoške kompetencije provoditelja ispita. Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži da se predloženim rješenjem ne pogoduje nijednoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
38 Novak doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 11. Stavak (2) " ... ovlašteni ispitivači..." Vrijeme čekanja na ispite u autoškolama izaziva ogromno nezadovoljstvo. Po čemu ovlašteni ispitivači i stručna organizacija imaju „iskustva – praktična profesionalna umijeća“ kada se svake godine smanjuju uvjeti za obavljanje poslova ispitivača. To su instruktori vožnje koji su … Prijedlog: izabrati na javnom natječaju osobe i dodijeliti im dopusnicu ispitivača. To nisu kandidati za vozače u autoškolama. Stavak (3) " ...provode osobe ..." Provođenje ispita mogu obavljati predavači jer poznaju nastavno gradivo. Inače može se angažirati i zaštitarska služba. Prijedlog: Ministar odobrava listu osoba koja može provoditi teorijski ispit nakon javnog natječaja Stavak (4) " ... osobe koje nisu zaposlenici ispitnog centra." Zaposlenici na puno radno vrijeme je nebuloza zbog obima poslova a sada još i angažiranje drugih osobica. Prijedlog: Ministar nakon prijave ispita odobrava ispitnu komisiju za ispitni rok i ispitno mjesto. Stavak (5) " ...ovlaštene stručne organizacije..." i "...ovlaštenih ispitivača ..." Po čemu priznajete status nekoj udruzi građana? Prijedlog: javni natječaj za dobivanje ovlasti. Stavak (6) "Odluku o visini naknade ..." Super! Tržišna utakmica za 1 HRK bez PDV-a. Prijedlog: bolje brisati nego ostaviti maksimalnu cijenu. Nije prihvaćen Odbijen-Maksimalnu cijenu je obavezno propisati jer je tako predviđeno odredbama Zakona.
39 Učilište za cestovni promet I. OPĆE ODREDBE, Članak 11. U čl.11., st.4., umjesto riječi "stručna organizacija", treba pisati "ispitni centar". Ovaj dio spornog teksta prenesen je iz starog zakona kada je HAK bio jedini ovlašten za provođenje ispita, pa je to sada potrebno uskladiti sa odredbama novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Čl,11. st. 3., Pravilnika i Čl.4., st.5., t 2. Pravilnika, definiraju istu stvar na različite načine. Prihvaćen Prihvaćen
40 HGK ŽK Split I. OPĆE ODREDBE, Članak 11. Članak 11. stavak 2. predlažemo mijenjati tako da glasi: „Kada je isti propisan, praktični dio ispita provode ispitivači, koji moraju imati završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij cestovnog prometnog smjera i sa stečenim pedagoškim kompetencijama koje se dokazuju potvrdom ustanove koja je ovlaštena za provedbu programa za njihovo stjecanje te s najmanje jednom godinom radnog iskustva u području edukacije.“ OBRAZLOŽENJE: Člankom 11. stavkom 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu propisano je da ispitne centre osnivaju Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatski autoklub i druge pravne osobe. Stoga tražimo: -da se u članku 11. stavku 2. brišu riječi „ovlašteni“, „položen stručni ispit“, „te dopuštenje (licenciju), sukladno odredbama posebnog zakona kojim se stručnoj organizaciji propisuju uvjeti za obavljanje povjerenih poslova“ jer se pogoduje Hrvatskom autoklubu koji jedini ima propisane kadrove, provodi poslove organiziranja i provođenja stručnih ispita za ovlaštene ispitivače i provodi vozačke ispite kandidatima za vozače u autoškolama. Pogotovo što Hrvatski autoklub trenutno nema dovoljan broj ispitivača ni za potrebe provođenja ispita u autoškolama, pa se dugo čeka na provedbu ispita, što stvara nezadovoljstvo kandidatima za vozače i djelatnicima autoškola, a ovlašteni ispitivači su prenormirani i provode dnevno i preko desetak ispita. Člankom 4. stavak 1. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču propisano je da ispit iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom provodi ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje (licenciju) Ministarstva unutarnjih poslova, a iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje (licenciju) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i koji je u radnom odnosu kod ovlaštene stručne organizacije. Dakle licenciju imaju samo oni ispitivači koji su u radnom odnosu kod ovlaštene stručne organizacije. (?) Stoga najoštrije osuđujemo pogodovanje samo jednoj pravnoj osobi i općenito ovakvu diskriminaciju prema drugim pravnim osobama, koje bi kao ispitni centri provodili praktični dio ispita. -da se propišu uvjeti isti kao i predavačima u centrima za osposobljavanje vozača, tj. da ispitni centar mora imati stručne kadrove za provedbu praktičnog dijela ispita sa završenim najmanje preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem cestovnog prometnog smjera i sa stečenim pedagoškim kompetencijama koje se dokazuju potvrdom ustanove koja je ovlaštena za provedbu programa za njihovo stjecanje te s najmanje jednom godinom radnog iskustva u području edukacije. Za provedbu kvalitetne izobrazbe potrebne su pedagoške kompetencije stručnih kadrova koji provode izobrazbu, ali isto tako za provedbu ispita jednako su potrebne pedagoške kompetencije provoditelja ispita. Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži da se predloženim rješenjem ne pogoduje nijednoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
41 BOJAN PETRAN I. OPĆE ODREDBE, Članak 11. Članak 11. stavak 3. Teorijski dio ispita provode osobe koje imaju završeni preddiplomski i diplomski sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručnim studije cestovnog prometnog ili prava. Komentar: osobe koje provode ispit moraju biti prometne struke, a ne neke druge. Prijedlog: Teorijski dio ispita provode osobe koje imaju završeni preddiplomski i diplomski sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručnim studije cestovnog prometa sa stečenim pedagoškim kompetencijama koje se dokazuju potvrdom ustanove koja je ovlaštena za provedbu programa za njihovo stjecanje. Bojan Petran, prof.savjetnik, Prometna škola Rijeka Nije prihvaćen Odbijen-Ministarstvo drži da davanje mogućnosti osobama pravne struke da provode ispit neće umanjiti kvalitetu ispita.
42 Herbert Hrgović I. OPĆE ODREDBE, Članak 11. Članak 11. Stavak 4. - briše se!!! Razlog je: Znači da mogu angažirati bilo koga neovisno o zvanju čak i ne treba zvanje? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
43 Josip Gregurić I. OPĆE ODREDBE, Članak 11. Članak 11. Stavak 2. Kada je isti propisan, praktični dio ispita provode ovlašteni ispitivači, koji moraju imati završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili "specijalistički diplomski stručni studij" prometnog smjera (cestovnog), položen stručni ispit i iskustvo od najmanje pet godina na poslovima provedbe vozačkih ispita ili edukacije u cestovnom prometu te dopuštenje (licenciju), sukladno odredbama posebnog zakona kojim se stručnoj organizaciji propisuju uvjeti za obavljanje povjerenih poslova. Uvjeti za provedbu vozačkog ispita za ovlaštenog ispitivača su da uz sveučilišne studije može biti i osoba sa završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem prometa (cestovnog) ovakav prijedlog pravilnika je diskriminirajući za osobe koje su završile specijalističke studije. Također sami Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/2018 u članku 11. stavak 2. podstavak b) stručne kadrove za provedbu kvalitetne izobrazbe iz svih tematskih područja utvrđenih programom iz točke a) ovoga stavka, sa završenim najmanje preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem cestovnog prometnog smjera i sa stečenim pedagoškim kompetencijama koje se dokazuju potvrdom ustanove koja je... Molim da se razmotri prijedlog te se spriječi daljnja diskriminacija osoba sa završenim Specijalističkim diplomskim stručnim studijem. Prihvaćen Prihvaćen
44 Auto SL 91 d.o.o. Pula I. OPĆE ODREDBE, Članak 12. Predlagatelj u stavku 1. vjerovatno misli na "obveznu obnovu znanja" tuv. refreshement , ali svakako je neophodno izbaciti "obuku" i ubaciti eventulno "obvezni tečaj" kako je to izvedeno u stavku 2. Predlažem predlagaču usklađivanje i nomotehničko izražajni ispravak stavka 1. i stavka 2. ovog članka, uz suglasnost na "najviše 7 sati dnevno" Prihvaćen Prihvaćen
45 HGK I. OPĆE ODREDBE, Članak 12. Udruženje autoškola HGK predlaže u članku 12. izmijeniti odredbu stavka 2. na način da se riječi "najmanje sedam sati dnevno" zamijene riječima „najviše sedam sati dnevno". Naime, u pravilu na periodičku izobrazbu dolaze zaposleni vozači, koji najčešće moraju kombinirati dnevne radne obveze i nametnutih najmanje sedam sati nastave. Prihvaćen Prihvaćen
46 Novak doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 12. Stavak (1) " ...obvezna obuka ..." Opet zbrka pojmova (obuka) Stavak (2) " ...iz svih područja ..." Uvesti modularnu nastavnu. Prijedlog: uvesti mogućnost 5 potvrda (5 modula x7 nastavnih sati). Periodička izobrazba nema praktičnog dijela. Prijedlog brisati simulator vožnje. Stavak (3) " ...izdaje potvrdu ..." Samo potvrdu bez navođenja oblika i sadržaja. Prijedlog: opetovano uvođenje 5 potvrda – modularna nastava. Stavak (4) "(Prilog 5.)". Nema priloga. Prijedlog. Bilo bi dobro da ima privitka. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-prihvaćaju se oni prijedlozi koji nisu u suprotnosti sa odredbama Direktive 2003/59/EZ o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača koja se Pravilnikom prenosi u hrvatski pravni sustav.
47 BOJAN PETRAN I. OPĆE ODREDBE, Članak 12. Članak 12. stavak 2. umjesto "najmanje sedam sati dnevno" trebalo bi biti "najviše sedam sati dnevno". Prihvaćen Prihvaćen
48 Zvonimir Ožegović Cappo I. OPĆE ODREDBE, Članak 12. U članku 12. stavak 2. predlažem tekst "najmanje sedam sati dnevno" zamijeniti s tekstom "najviše sedam sati dnevno". Koji to vozač nakon posla od osam ili više sati, može fizički i psihički biti prisutan još najmanje sedam sati dnevno? Pa ovo je silovanje vozača. Prihvaćen Prihvaćen
49 HGK I. OPĆE ODREDBE, Članak 13. Udruženje autoškola HGK predlaže u članku 13. stavak 1. brisati rečenicu: „Obavijest se može dostaviti putem elektroničke pošte.“ Obrazloženje: Centri za osposobljavanje dostavljaju Ministarstvu podatke o periodičkoj izobrazbi vozača kroz aplikacijski sustav za elektronsku dostavu i evidenciju traženih podataka. Stoga nije potrebno dodatno dostavljati obavijest putem elektroničke pošte. Zbog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka potrebno je jasno navesti u podzakonskom aktu obvezu vođenja "aplikacije" s točno naznačenim podacima koji se unose, jer u protivnom korisnik nije obvezan dati podatke ako mu zakon ili podzakonski akt to ne nameće. Prihvaćen Prihvaćen
50 Novak doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 13. Stavak (1) " ... dostaviti obavijest ..." Davno izbačeno jer postoji Registar prijevoznika. Prijedlog: brisati ili navesti postojanje Registra i obvezu prijavu putem registra. Stavak (2) " ...voditi evidenciju polaznika ..." Kakvu evidenciju? Nazočnosti na izobrazbi ili … Prijedlog: oblik i sadržaj dnevnika nastave s imenikom ili navesti pedagošku evidenciju i dokumentaciju. Prihvaćen Prihvaćen
51 HGK ŽK Split I. OPĆE ODREDBE, Članak 13. U članku 13. stavku 1. brisati rečenicu: „Obavijest se može dostaviti putem elektroničke pošte.“ Obrazloženje: Od 2014. godine centri za osposobljavanje dužni su Ministarstvu dostavljati podatke o periodičkoj izobrazbi vozača kroz aplikacijski sustav za elektronsku dostavu i evidenciju traženih podataka. Stoga nije potrebno dostavljati obavijest putem elektroničke pošte. Zbog Uredbe o zaštiti osobnih podataka potrebno je jasno navesti u podzakonskom aktu obvezu vođenja "aplikacije" s točno naznačenim podacima koji se unose, jer korisnik nije obvezan dati podatke ako mu zakon ili podzakonski akt to ne nameće. Prihvaćen Prihvaćen
52 Krunoslav Daković I. OPĆE ODREDBE, Članak 13. Nepotrebno je nametati obvezu dostave podataka posebice zbog aplikacije (tzv. registar vozača). Umjesto toga stavak 2. mijenjati na način: (2) Ovlašteni centri za osposobljavanje su dužni voditi evidenciju polaznika putem aplikacije Registar prijevoznika u cestovnom prometu. Obrazloženje: Posebice zbog Uredbe o zaštiti osobnih podataka potrebno je jasno navesti u podzakonskom aktu obvezu vođenja "aplikacije" jer korisnik nije obvezan dati podatke ako mu zakon ili podzakonski akt to ne nameće. Suglasnost koju bi eventualno polaznik dao može ju i povući što bi dovelo do obveze brisanja podataka. Prihvaćen Prihvaćen
53 Denis Ožegović I. OPĆE ODREDBE, Članak 13. U članku 13. stavku 1. brisati rečenicu: „Obavijest se može dostaviti putem elektroničke pošte.“ Obrazloženje: MPPI, Uprava cestovnog i željezničkog prometa je 9.7.2014. godine, dostavilo obavijest kojom su centri za osposobljavanje dužni Ministarstvu dostavljati propisane podatke o periodičkoj izobrazbi vozača kroz aplikacijski sustav za elektronsku dostavu i evidenciju traženih podataka. Od tada pa do danas, uspostavljen je aplikacijski sustav elektronske dostave propisanih podataka i evidencije traženih podataka. Stoga nije potrebno dostavljati obavijest putem elektroničke pošte. Denis Ožegović, Split Prihvaćen Prihvaćen
54 Auto SL 91 d.o.o. Pula I. OPĆE ODREDBE, Članak 14. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Opći pojmovi Članak 4.stavak (1) Zakonom je propisano pod r.b.4. opisano da se radi o Ustanovama , pa tako pod. r.b. 13. nalazimo Ispitni centar 4. centar za osposobljavanje vozača je ustanova koja na temelju rješenja Ministarstva, uz ispunjenje uvjeta propisanih ovim Zakonom i na temelju Zakona donesenih podzakonskih propisa, provodi programe stjecanja početne kvalifikacije i periodične izobrazbe za vozače koji obavljaju cestovni prijevoz tereta ili putnika sukladno ovom Zakonu 13. ispitni centar je ustanova koja provodi provjeru znanja za stjecanje početne kvalifikacije vozača i koja ispunjava uvjete određene ovim Zakonom i pravilnikom donesenim na temelju ovoga Zakona. U pojmovniku predmetnog zakona ne nalazimo Stručnu organizaciju niti se stručna organizacija spominje u poglavlju Centri za osposobljavanje vozača i ispitni centri u članku 11., ukoliko je predlagatelj zakona mislio na Stručnu organizaciju iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama , a što obavlja Hrvatski autokolub u tom slučaju bilo bi nephodno definirati da li i tko je u ovom slučaju Stručna organizacija ili koristiti u pravilniku jasan naziv Hrvatski autoklub što će u skladu sa zakonom i stvarnim stanjem u praktičnoj primjeni zakona.U tom smislu treba urediti stavak. 2 i stavak 4. članka 14. Prihvaćen Prihvaćen
55 Novak doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 14. Stavak (1) "..najkasnije do 15. u mjesecu ..." Davno izbačeno. Prijedlog: navesti postojanje Registra prijevoznika. Stavak (2) " Stručna organizacija ..." Tko je stručna organizacija? Po čemu je stručna? Nije li dovoljno navesti administrativna organizacija osim ako pojam stručna ne podrazumijeva upravno pravnu organizaciju. Stavak (3) Prijedlog: brisati Stavak (4) Prijedlog: brisati Stavak (5) "... dokumentaciju o periodičkoj izobrazbi ..." Koja dokumentacija? Prijedlog: elektronički zapis ili digitalni zapis dokumenata. Prihvaćen Prihvaćen
56 udruga za zastiti pravs gradana"Res non verba" I. OPĆE ODREDBE, Članak 15. Čini se da Pravilnik ima namjeru osigurati pojedinim institucijama dodatnu zaradu,a sve plaćaju poduzetnici koji bi trebali osigurati novo zapošljavanje. Stoga se ne treba čuditi da strani poduzetnici bježe glavom bez obzira iz "Lijepe naše" jer su shvatili da se Zakoni pišu s isključivim razlogom da se poduzetnici dodatno opterete , a tipičan primjer toga je ovaj Pravilnik. Najvećim dijelom Pravilnikom se propisuju nepotrebne birokratske barijere koje kroz dodatne taxe i ispite ,početne i periodične nameću dodatne financijske obveze ,( parafiskalne namete) radi obavljanja djelatnosti. Kao primjer navodim : 1.Periodične provjere glede poznavanja propisa i racionalne vožnje. ( Zar stvarno mislite da poduzetnike treba o racionalnoj vožnji periodično upoznavati,a da to oni kroz praksu već nisu primjenili. 2.Čemu služi odredba članka 7 da teorijski dio ispita ne smije trajati duže od 90 minuta? Nadalje člankom 7. točka 5.utvrđeno je da su od obveze stjecanja početne kvalifikacije oslobođene određene kategorije vozača,a iz odredbi članka 16. stavak 2 Pravilnika može se steći dojam da su sve osobe koje obavljaju djelatnost autoprijevoza i iznajmljivanja vozila s vozačem, a koje nemaju SSO dužne u roku od 90 dana pristupiti ispitu. Predlažem da se u članku 16. stavak 2. u alineji iza zareza ,dodaju riječi" osim osoba iz članka 7. točka 5 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu" Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-prihvaćaju se one odredbe koje nisu u suprotnosti s Direktivom 2003/59/EZ o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača koja se prenosi u hrvatski pravni okvir ovim Pravilnikom.
57 RADIO TAKSI ZAGREB I. OPĆE ODREDBE, Članak 16. Članak 16. - "Osobe koje upravljaju vozilima kojima se obavlja djelatnost autotaksi prijevoza i iznajmljivanja vozila s vozačem koje nemaju SSO o početnim kvalifikacijama za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima za najam vozila s vozačem, dužne su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika pristupiti ispitu i steći SSO o početnim kvalifikacijama za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima za najam vozila s vozačem." briše se, a dodaje se: "Osobe koje upravljaju vozilima kojima se obavlja djelatnost autotaksi prijevoza i iznajmljivanja vozila s vozačem koje nemaju SSO o početnim kvalifikacijama za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima za najam vozila s vozačem, dužne su imati potrebne kvalifikacije kako bi mogli upravljati autotaksi vozilima i vozilima za najam vozila s vozačem." Nije prihvaćen Odbijen-predloženim rješenjem se daje prijelazno razdoblje za prilagodbu propisu.
58 Herbert Hrgović I. OPĆE ODREDBE, Članak 16. Članak 16. - "Osobe koje upravljaju vozilima kojima se obavlja djelatnost autotaksi prijevoza i iznajmljivanja vozila s vozačem koje nemaju SSO o početnim kvalifikacijama za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima za najam vozila s vozačem, dužne su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika pristupiti ispitu i steći SSO o početnim kvalifikacijama za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima za najam vozila s vozačem." briše se, a dodaje se: "Osobe koje upravljaju vozilima kojima se obavlja djelatnost autotaksi prijevoza i iznajmljivanja vozila s vozačem koje nemaju SSO o početnim kvalifikacijama za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima za najam vozila s vozačem, dužne su imati potrebne kvalifikacije kako bi mogli upravljati autotaksi vozilima i vozilima za najam vozila s vozačem." Nije prihvaćen Odbijen-predloženim rješenjem se daje prijelazno razdoblje za prilagodbu propisu.
59 Novak doo I. OPĆE ODREDBE, Članak 17. Prijedlog: Pravilnik stupa na snagu 90 nakon objave u NN. Nema prelaznih i završnih odredbi? Primljeno na znanje Primljeno na znanje