Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o lučkim kapetanijama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Lučka uprava Ploče OSNOVE USTROJSTVA I POSLOVI USTROJSTVENIH JEDNICA, Članak 13. Predloženi opseg teritorijalne nadležnosti pojedinih lučkih kapetanija rezultirati će činjenicom da će za područje sidrišta luke Ploče biti nadležne tri različite lučke kapetanije, a to su Lučka kapetanija Ploče za sjeverni dio sidrišta, Lučka kapetanija Dubrovnik za južni dio sidrišta i Lučka kapetanija Split za zapadni dio sidrišta. Lučka uprava Ploče smatra da bi svrhovitije zakonsko rješenje bilo da se Lučka kapetanija Ploče proglasi teritorijalno nadležnom za cjelokupno područje sidrišta luke Ploče. Prihvaćen Primjedba Lučke uprave Ploče je usvojena te su u tekstu Nacrta prijedloga Zakona o lučkim kapetanijama napravljene izmjene u dijelu nadležnosti navedenih lučkih kapetanija na moru.