Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Srđan Nanut P R A V I L N I K  O POSTUPKU I NAČINU ONESPOSOBLJAVANJA VATRENOG ORUŽJA I IZGLEDU ZAJEDNIČKE JEDINSTVENE OZNAKE , Članak 10. Na Obrascu 1 kod prijevoda na engleski jezik se potkralo nekoliko sitnih pogrešaka. Predlažem sljedeće izmjene: Rečenicu "Manufacturer/brand of firearm deactivated" pravilnije bi bilo napisati "Manufacturer/brand of deactivated firearm" U rečenici "Name, title and signature of the responsible person" riječ "person" se ne nalazi na pravilnom mjestu (greška u formatiranju dokumenta). Rečenica "Vlasnik onesposobljenog vatrenog oružja mora ga čuvati." je prevedena kao "It should be retained by the owner of the deactivated firearm at all times.". Izraz "should be" na engleskom znači "trebao bi". Ako želimo reći "mora", onda to prevodimo kao "must". Rečenica bi onda glasila ovako: "It must be retained by the owner of the deactivated firearm at all times." U zadnjoj rečenici "Forging a deactivation certificate could constitute an ofference under the nacional law." umjesto riječi "ofference" ispravna riječ je "offence". Osim toga riječ "nacionalno" se na engleskom ispravno piše "national". Ispravna rečenica bi glasila: "Forging a deactivation certificate could constitute an offence under the national law." Djelomično prihvaćen Provjerili smo prijevod teksta na engleski jezik te su uočene greške ispravljene.