Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko logopedsko društvo PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Prijedlozi i nadopune Hrvatskog logopedskog društva Predmet: PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI prijedlog – daje se Poštovani, U cilju kvalitetne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i što boljeg reguliranja pitanja vezano uz provođenje logopedske dijagnostike i terapije, predlažemo nadopune Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kako slijedi: U članku 17. iza točke 20) dodaje se točka 21) i glasi: 21) Ordinacija djelatnosti logopedije : Za obavljanje djelatnosti logopedije potrebno je osigurati: - prostoriju za organizaciju rada i pohranu logopedsko-medicinske dokumentacije od najmanje 12m2, - čekaonicu od najmanje 9 m2, - sanitarni čvor za magistra logopedije , - sanitarni čvor za korisnike logopedskih usluga. Osnovna oprema potrebna u ordinaciji magistra logopedije jese: - računalo s pisačem, prostor za pohranu osobnih zdravstvenih kartona s ključem, radni stol za magistra logopedije, stolicu za magistra logopedije, stol i stolicu za korisnika logopedskih usluga, stolicu za roditelja/pratitelja korisnika logopedske usluge - prostor za pohranu radnog materijala, standardiziranog i drugog logopedskog dijagnostičkog instrumentarija s ključem, -elektroakustički urđaji i ostala dijagnostička i terapijska pomagala koje se koriste u procesu dijagnostike i rehabilitacije (elektroakustički uređaj za govornu terapiju, slušalice, mikrofon za magistra logopedije i za korisnika logopedskih usluga, računalni programi za analizu glasa, govora i slušnog procesiranja, štoperica, uređaji za procjenu aerodinamičkih vrijednosti, ogledalo, špatule za pregled govornih organa, metronom, standardizirani logopedski dijagnostički testovi. - telefon i internetska veza. Radnici: magistar logopedije za 8 sati radnog vremena. U članku 45. Odjel djelatnosti pedijatrije dodati: Radnici: 1 magistar logopedije na 50 djece U članku 45. Odjel djelatnosti neurologije dodati: Radnici: dodati 1 magistar logopedije na 30 bolesnika. OBRAZLOŽENJE Ugovaranje pojedinih djelatnosti, u kojima se pružaju zdravstvene usluge osiguranim osobama HZZO-a, provodi se u skladu i s Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. U Pravilniku se magistri logopedije navode kao dio tima u djelatnosti otorinolaringologije i fizikalne medicine i rehabilitacije u bolničkim zdravstvenim ustanovama. Uvažavajući potrebitost i važnost pravovremenog započinjanja logopedske terapije, HZZO ugovara logopedske usluge već sada u širem opsegu od utvrđenog Pravilnikom i to u okviru djelatnosti pedijatrije i neurologije. S obzirom na trenutnu situaciju u praksi, utvrđivanje potrebnih standarda i normativa za djelatnost logopedije držimo opravdanim i nužnim. Odjel djelatnosti neurologije: 1/3 pacijenata nakon CVI treba logopedsku terapiju zbog teškoća u govoru i jeziku te zbog teškoća gutanja. Logopedska terapija potrebna je gotovo 3/4 osoba s neurodegenerativnim bolestima te većini pacijenata s traumama glave. Magistar logopedije u većini zemalja EU obvezni je član multidisciplinarnog tima u jedinicama intenzivnog liječenja kao i na neurološkim i neurokirurškim odjelima. Odjel djelatnosti pedijatrije: 30% djece u dobi do 7 godina ima neki od jezično-govornih i/ili komunikacijskih poremećaja, te 10 % djece školske dobi ima specifične teškoće učenja, 1-2 % poremećaje ritma i tempa te 3-4% jezične teškoće nepoznate etiologije. Navedene teškoće mogu biti izolirani simptom ili u sklopu postojeće bolesti (različiti sindromi, sistemske bolesti, neurorizična djeca) te trebaju kontinuiranu logopedsku dijagnostiku i terapiju. Uvažavanjem predloženih promjena omogućit će se nastavak razvoja logopedije u okrilju zdravstvenog sustava i nastavak pozitivnih promjena koje posljednjih godina usklađuju hrvatsku sa svjetskom i europskom praksom. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i želimo Vam mnogo uspjeha u radu. S poštovanjem, Predsjednica Sekcije logopeda u zdravstvu Hrvatskog logopedskog društva Darija Hercigonja Salamoni, mag logoped Predsjednica Hrvatskog logopedskog društva Prof. dr. sc. Draženka Blaži Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Franjo Kroneisl u ime Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Prijedlozi i nadopune Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ nisu gotovo uopće promijenjeni u odnosu na one koje smo slali kao komentar na Pravilnik NN 124/2015 od 13.11.2015., a koji nisu nikada ušli u noviju verziju Pravilnika. Palijativna skrb je iznimno bitna nova grana medicine i napokon bi trebala dobiti svoje mjesto u Pravilniku kako se ne bi svatko pozivao na neki od starijih pravilnika. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Uzgred napominjemo, kako ne bi došlo do zabune, da se ne može izjednačiti Ambulantu za palijativnu medicinu i skrb s Ambulantom za bol, koja ni ne opstoji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Franjo Kroneisl u ime Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 1. U djelatnosti palijativne medicine dodatak na plaću od 25% 2 Dvije prvostupnice sestrinstva u smjenskom radu ( 40 sati tjedno) 3. Pripravnost 24 sata tijekom vikenda jedna prvostupnica sestrinstva 4. Fleksibilno radno vrijeme u trajanju od 8 sati dnevno ( prva smjena od 7-9 i od 15-17 h ) 5. DTP postupak za palijativni tim- više od 20 km za jednu kućnu posjetu 6. DTP postupak za koordinatora- obavezan izlazak u prvu kućnu posjetu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Franjo Kroneisl u ime Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Oprema – palijativnog mobilnog tima Lijekovi • Komplet anti - šok terapije: adrenalin, atropin, lidokain, metilprednizolon (Solu-Medrol), hidrokortizon, aminofilin, kardiotonik, kloropiramin (Synopen). • Drugi lijekovi-ampulirani: diazepam, haloperidol, promazin, biperidin, metoklopramid, tietilperazin, diklofenak, tramadol, metamizol, morfin, furosemid, verapamil, propafenon, metildigoksin, lidokain, glukagon, ergomeztrin, uradipil, glukoza, nalokson, trospij, paracetamol • Drugi lijekovi-neampulirani: acetilsalicilna kiselina, ibuprofen, gliceril-trinitrat spray, tinidil lingualete, paracetamol, medicinski ugljen, salbutamol, • Lidokain spray, glicerol • popis lijekova s naznačenom količinom i rokom valjanosti lijeka sastavni su dio torbe. Oprema • Fonendoskop (2 kom) • Tlakomjer (2kom liječnik i sestra) • otoskop • baterijska svjetiljka • špatule • perkusijski čekić • dva toplomjera • glukometar za brzo određivanje glukoze u krvi • pulsni oksimetar • prenosive boce s kisikom 2 l, 5 l (s ovlaživačem) • pribor za aplikaciju kisika (nazalni kateter i maska za primjenu kisika) • tubusi (orotrahealni za djecu i odrasle) • priručni aspirator (2 kom) • aspiracijsk kateteri različitih veličina • infuzijski sistemi, sistemi za supkutanu infuzju • intravenske kanile različitih veličina • elastična traka za vensku stazu • infuzijske otopine (Natrii chloridi infundibile 500 ml, Glukoza 5% 500 ml, • štrcaljke i igle različitih veličina • sterilni kateteri za kateterizaciju (Ch 14, 16, 18) • setovi za kateterizaciju • set za klizmu • sterilne pincete, sterilni peani, skalpeli • sterilni kirurški mini setovi (sterilni konac za površinska šivanja) • ljepljiva traka (leukoplast) 1, 2, 5, cm • sterilne komprese različitih veličina • komprese • zavoji 5, 10, 15 cm • elastični zavoji 8 x 10 cm • nazogastrične sonde različitih veličina • pribor za uvođenje NZG sonde • štrcaljke s kljunom 50 ml • elastične mrežice različitih veličina • kirurška maska za osobnu zaštitu • sterilne rukavice različitih veličina • rukavice latex različitih veličina • bubrežaste zdjelice jednokratne • bubrežasta zdjelica metalna • navlaka za obuću • jednokratne pregače • papir role za krevet • antiseptik za kožu • antiseptik za ranu, kožu i sluznice • dezinficijensi za instrumente i dezinficijensi za radne površine • EKG - mobilni  Ultrazvuk – mobilni Primljeno na znanje Oprema mobilnog palijativnog tima razmatrat će se prilikom izrade novog cjelovitog Pravilnika.
5 Matija Kranjčević PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA Strukovni razred za djelatnost radne terapije Povjerenstvo za staleška pitanja Poštovani, 1. U članku 28., stavak 1. dodati podstavak „Prostoriju za radnu terapiju od najmanje 20m2“ Obrazloženje: Za provođenje radne terapije potrebno je osigurati prostoriju u kojoj se može provoditi dio radnoterapijske djelatnosti. 2. U članku 30., stavak 1., podstavak 3. brisati „ - ako se uz fizikalnu terapiju obavlja i radna terapija, potrebno je osigurati posebnu prostoriju za radnu terapiju od najmanje 10 m2 za odrasle i 10 m2 za djecu“. Obrazloženje: Sukladno Zakonu o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09) radna terapija je zasebna djelatnost, stoga je nužno posebnim člankom definirati minimalne uvjete za obavljanje djelatnosti radne terapije. 3. U članku 30., stavak 5. brisati „1 stručni prvostupnik radne terapije na 20 bolesnika“. Obrazloženje: Za obavljanje djelatnosti fizikalne terapije kao radnik ne može biti uvjetovan prvostupnik radne terapije. 4. Iza članka 30. dodati novi članak kao članak 31., koji glasi „Radna terapija Za obavljanje djelatnosti radne terapije potrebno je osigurati: - prostoriju za obavljanje radne terapije od najmanje 20 m2, - prilagođenu kuhinju sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05), ako se radna terapija provodi s odraslim osobama, - prilagođenu kupaonicu sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05), ako se radna terapija provodi s odraslim osobama, - za obavljanje terapije senzoričkom integracijom potrebno je osigurati prostoriju od najmanje 50 m2, - čekaonicu od najmanje 9 m2, - prostor za prijam bolesnika i radnoterapijsku dokumentaciju od najmanje 6 m2, - sanitarni čvor za radnike, - sanitarni čvor za bolesnike sukladno Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05) Svi radni prostori radne terapije moraju biti propisno ventilirani s minimalno 50m3/h vanjskog zraka po bolesniku. Oprema: računalo s pisačem, radni stol i stolac u svim prostorijama u kojima se zaprimaju bolesnici, ležaj s mogućnošću prilagođavanja visine, radni stol s mogućnošću prilagođavanja visine, oprema za provođenje aktivnosti dnevnog života, didaktička pomagala, instrumenti i oprema za provođenje radnoterapijske procjene. Radnici: 1 stručni prvostupnik radne terapije na 10 bolesnika za 8 sati radnog vremena.“ Obrazloženje: Za obavljanje djelatnosti radne terapije nužno je osigurati minimalne uvjete za njeno provođenje. 5. U članku 32., iza stavka 2. dodati novi stavak koji glasi „U poliklinici u kojoj se obavlja radna terapija potrebno je osigurati dodatnu prostoriju od najmanje 20 m2 na 10 sjedećih mjesta“ Obrazloženje: Djelatnost radne terapije obavlja se u poliklinikama koje imaju specijalističko konzilijarnu djelatnost i djelatnosti dnevne bolnice. S obzirom na uvjete potrebne za obavljanje djelatnosti radne terapije, bilo individualno ili grupno, nužno je osiguravanje primjerenog prostora. 6. U članku 39., stavku 1. iza podstavka 4. „prostoriju za fizikalnu terapiju…“ dodati novi podstavak „prostoriju za radnu terapiju od najmanje 9 m2“ 7. U članku 39. stavku 2. Oprema iza podstavka 2 „- fizikalna terapija mora imati… “ dodati „- radna terapija mora imati prostor sukladno članku 31. ovoga Pravilnika“. 8. U članku 39., stavku 3. Radnici u podstavku 2. iza teksta „1 prvostupnik fizioterapije za 8 sati radnog vremena“ dodati tekst „1 prvostupnik radne terapije za 8 sati radnog vremena“. 9. U članku 39., stavku 4. iza teksta „1 prvostupnica sestrinstva“ dodati „1 prvostupnica radne terapije“. Obrazloženje (6., 7., 8., 9.): Palijativnu skrb, u skladu s preporukama WHO te Europske komisije, provodi multidisciplinarni tim kojeg među ostalim sačinjavaju i radni terapeuti. Radni terapeuti u palijativnoj skrbi rade u bolničkom okruženju, hospicijima ili pacijentovom/klijentovom domu. Kroz klijentu/pacijentu usmjereni pristup, radni terapeut procjenjuje potrebe pacijenta/klijenta u skladu s njegovim okupacijskim ulogama, identificira trenutne i potencijalne sposobnosti, prepoznaje barijere u izvedbi individualnih aktivnosti dnevnog života. Radnoterapijska intervencija u palijativnoj skrbi provodi se sa ciljem pacijentovog dostizanja maksimalno neovisne provedbe aktivnosti dnevnog života bez obzira na stadij razvoja bolesti ili stanja. Radnoterapijska intervencija u palijativnoj skrbi uključuje: re-trening aktivnosti dnevnog života, edukaciju o tehnikama smanjenja opterećenja/stresa u provedbi aktivnosti dnevnog života, edukaciju i trening sigurne provedbe aktivnosti u domu i zajednici, edukaciju i trening relaksacijskih tehnika, terapiju pri poremećajima hranjenja, prilagodbu doma potrebama i sposobnostima pacijenta/klijenta. 10. U članku 45., stavak 3., točka 4. Odjel djelatnosti pedijatrije iza teksta „prostoriju za majke - dojilje“ dodati tekst „prostoriju za radnu terapiju sukladno članku 31. ovoga Pravilnika“. 11. U članku 45., stavak 3., točka 4. Odjel djelatnosti pedijatrije u tekstu Radnici dodati „1 prvostupnik radne terapije na 8 djece“. Obrazloženje (10. i 11.): U skladu sa činjenicom da razvojna odstupanja, specifična stanja, bolest, nesposobnost, ometajuća okolina i neravnoteža u odabiru aktivnosti kod djeteta bez adekvatne intervencije mogu značajno otežati/onemogućiti razvijanje vještina potrebnih za samostalni život, te u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, WHO inicijativom „Bolnica prijatelj djece“ te Listom o pravima djeteta (Europski parlament, 1989) za djecu na pedijatrijskim odjelima potrebna je multidisciplinarna intervencija koja pokriva sve aspekte njihovog življenja. Usluge radnog terapeuta u medicinskom okružju mogu biti u neonatalnoj jedinici intenzivnog liječenja, pedijatrijskim centrima, bolnicama i klinikama. Radni terapeut provodi intervencije s djecom s različitim stanjima, uključujući prerano rođene, djecu s niskom porođajnom težinom, kongenitalnim anomalijama, neurološkim poremećajima, prenatalnoj izloženosti drogama, poteškoćama senzoričke integracije, problematičnim ponašanjem i pervazivnim razvojnim poremećajem. Radnoterapijska intervencija u djece provodi se zbog poteškoća hranjenja, regulacijskih problema, disfunkcija senzoričke integracije, odstupanja u senzomotoričkim, kognitivnim i psihosocijalnim vještinama, sa ciljem poticanja razvijanja istraživanja i vještina igre, poticanja adaptivnog ponašanja i interakcije djeteta i drugih osoba (uključujući roditelje/skrbnike i vršnjake) i učenja. 12. U članku 45., stavak 3., točka 6. Odjel djelatnosti neurologije u tekstu Radnici, iza „1 stručni prvostupnik fizioterapije na 30 bolesnika, za 8 sati radnog vremena“ dodati „1 stručni prvostupnik radne terapije na 10 bolesnika, za 8 sati radnog vremena“. 13. U članku 45., stavak 3., točka 6. Odjel djelatnosti neurologije podstavak 2. iza teksta „1 stručni prvostupnik fizioterapije na 30 bolesnika za 8 sati radnog vremena,“ dodati „1 stručni prvostupnik radne terapije na 10 bolesnika, za 8 sati radnog vremena“. Obrazloženje (12. i 13.): European Federation of Neurological Societies u Standardima u neurološkoj rehabilitaciji (Standards in neurological rehabilitation, 1997.) navodi da „svaka neurološki onesposobljena osoba treba imati pristup potpunom multidisciplinarnom timu koji je obučen u radu s neurološkim onesposobljenjima“, a u minimalnim disciplinama koje su neophodne navedena je i radna terapija. Uloga radnog terapeuta na odjelu neurologije je neupitna, a radnoterapijska djelatnost može uključivati radnoterapijsku procjenu, pozicioniranje, obnavljanje izvođenja aktivnosti samozbrinjavanja i instrumentalnih aktivnosti dnevnog života bilo zbog motoričkih ili kognitivnih oštećenja. 14. U članku 45., stavak 3., točka 7. Odjel djelatnosti psihijatrije iza teksta „- dvije nadzirane sobe...“ dodati tekst „prostor za radnu terapiju sukladno članku 31. ovoga Pravilnika“. Obrazloženje: Radni terapeut je u okviru djelatnosti psihijatrije sastavni dio multidisciplinarnog tima, te svojim holističkim pristupom djeluje prema problemima i potrebama pojedinca na svim razinama klijentovog svakodnevnog funkcioniranja. Radni terapeut, ovisno o problemskom području, koristi specifična znanja, pristupe i intervencije kako bi prevenirao i/ili otklonio uzroke neželjenog ponašanja, a koje dovodi do nemogućnosti obavljanja aktivnosti svakodnevnog života. Kako bi provođenje programa liječenja bilo što uspješnije, neophodan je individualni te grupni rad s korisnicima, a za što je potrebno osigurati primjeren prostor. 15. U članku 45., stavak 3., točka 10. Odjel djelatnosti ortopedije dodati „prostor za radnu terapiju sukladno članku 31. ovoga Pravilnika“. 16. U članku 45., stavak 3., točka 10. Odjel djelatnosti ortopedije u tekstu Radnici iza „1 stručni prvostupnik fizioterapeut na 10 bolesnika“ dodati „1 stručni prvostupnik radne terapije na 10 bolesnika“. Obrazloženje (15. i 16.): Uloga radnog terapeuta na odjelu ortopedije je neupitna, a radnoterapijska intervencija može uključivati obnavljanje senzomotoričkih komponenti i izvođenja aktivnosti dnevnog života, izradu udlaga, treniranje korištenja pomagala u svakodnevnom funkcioniranju i drugo. 17. U članku 45., stavak 3., točka 13. Odjel djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije iza teksta „ - prostor za fizikalnu terapiju...“ dodati „prostor za radnu terapiju sukladno članku 31. ovoga Pravilnika“. Obrazloženje: Radni terapeut je neizostavan član tima na odjelu djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, a osiguravanje prostora s definiranim minimalnim uvjetima je neophodno za uspješno obavljanje radnoterapijske djelatnosti. Nadamo se da ćete uvažiti naše prijedloge izmjena i dopuna Pravilnika kako bi se osigurali minimalni uvjeti za provođenje djelatnosti radne terapije i osigurala dostupnost sveobuhvatne zdravstvene zaštite. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Hrvatska komora primalja PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Djelatnost zdravstvene njege u kući članak 27. u stavku 2. Oprema: iza „sterilizator za suhi zrak,“ dodaje se „set za njegu pupka novorođenčeta, vagu za novorođenče, fetalni monitor, Pinardova slušalica, primaljsku torbu,“. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Djelatnost zdravstvene njege u kući članak 27. dodaje se stavak 4. koji glasi: „Primaljska torba mora sadržavati: sterilne rukavice, sterilne komprese, sterilne instrumente za previjanje rane i vađenje konaca, set za njegu pupka novorođenčeta, vaga za novorođenče, Pinardova slušalica ili fetalni monitor, tlakomjer, glukometar, trakice za urin, sredstvo za dezinfekciju, pribor za vađenje krvi, zaštitnu odjeću (maske, rukavice, pregače), posudu za kontaminirani otpad i set za porod (zadesni).“ U članku 27. stavak 4. postaje stavak 5. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Djelatnost zdravstvene njege u kući članak 27. u stavku 5. Radnici iza „1 medicinska sestra opće njege“ dodaje se „ili 1 primalja –asistentica ili 1 prvostupnica primaljstva“. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Djelatnost zdravstvene njege u kući u članaku 27. dodaje se stavak 6. koji glasi:“ Ukoliko se zdravstvena njega odnosi na skrb trudnice, babinjače i/ili novorođenčadi istu provodi primalja-asistentica ili prvostupnica primaljstva.“ U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Djelatnost primaljstva u članku 31. u stavku 1. alineji 2. iza „prostoriju za“ dodaje se „prvostupnicu primaljstva i/ili“. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Djelatnost primaljstva u članku 31. u stavku 1. iza alineje 5. dodaje se alineja 6. koja glasi: „- prostor za edukaciju sa mogućnošću prikazivanja videozapisa od najmanje 12 m2“ U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Djelatnost primaljstva u članku 31. stavku 2. Oprema iza „pribor za skidanje šavi i toaletu rane,“ dodaje se „sterilne rukavice, set za porod (zadesni),“, a iza „set za prvu opskrbu novorođenčeta,“ dodaje se „set za njegu pupka novorođenčeta, tlakomjer, toplomjer, sterilizator, posude za medicinski i ne medicinski otpad, dezinficijensi, pribor za kateterizaciju mjehura, tupferi od vate i gaze (sterilni i nesterilni), CTG i računalo.“ U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Bolnica u članku 44. u stavku 1., alineja 5. iza „prostoriju za glavnu sestru“ dodaje se“/ glavnu primalju“. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Sterilizacija u članku 47. stavak 5. Radnici iza „1 prvostupnica sestrinstva“ dodaje se „ ili prvostupnica primaljstva“ a iza „ i dvije medicinske sestre opće njege“ dodaje se „ili primalje-asistentice“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Hrvatska komora primalja PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 3. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Specijalističke ordinacije članak 17. točka 5) Ordinacija djelatnosti kirurgije u stavci Radnici: iza „1 medicinska sestra opće njege“ dodaje se “ ili prvostupnica primaljstva (ukoliko se radi o ginekološko – opstetričkim operacionim salama)“. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Specijalističke ordinacije članak 17. točka 8) Ordinacija djelatnosti ginekologije i opstetricije dodaje se podnaslov „Ginekološka ambulanta:“. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Specijalističke ordinacije članak 17. točka 8) Ordinacija djelatnosti ginekologije i opstetricije u stavku 1. iza „amnioskop,“ dodaje se „set za porod (zadesni), tubusi za amnioskopiju, izvor hladnog svjetla (amnioskop), tupferi od vate i gaze (sterilni i nesterilni), sterilne rukavice, dezinficijensi, pribor za kateterizaciju mjehura, zaštitna odjeća, tlakomjer, toplomjer, „pribor za šivanje“, test trake za brzo određivanje promjena u urinu, urinske čaše, posude za medicinski i nemedicinski otpad, sterilizator, glukometar, pelvimetar,“ U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Specijalističke ordinacije članak 17. točka 8) Ordinacija djelatnosti ginekologije i opstetricije u stavci Radnici: iza „1 primalja -asistentica“ briše se „medicinska sestra opće njege „ te dodaje „ili 1 prvostupnica primaljstva“. Primljeno na znanje Razmotriti će se kod donošenja novog, cjelovitog pravilnika.
8 Romana Gjergja Juraški PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 6. Postovani, Pedijatrijska medicina spavanja, odnosno medicina spavanja u djece vrlo je specifična jer obuhvaća široku razvojnu dob, od novorođenačke do adolescentne dobi. Stoga imamo komentar vezano za članak 35b koji se tiče radnika u Centru za medicinu spavanja: Specijalizirani laboratorij za spavanje u kojem se snimaju pacijenti pedijatrijske dobi ne može voditi doktor modicine koji nema završenu specijalizaciju, u ovom slučaju - pedijatriju. Preporučamo da specijalista pedijatar koji vodi takav laboratorij završi i poslijediplomski studij iz područja medicine spavanja u HR ili odgovarajuću edukaciju iz medicine spavanja u inozemstvu. Jednogodišnji poslijediplomski studij iz Medicine spavanja na Medicinskom fakultetu u Splitu, iako visoko kvalitetan i jako dobro osmišljen i profesionalno vođen, ne može zamijeniti specijalizaciju iz pedijatrije od 4 godine te još 3 godine subspecijalizacije u smjeru neuropedijatrije, pedijatrijske pulmologije, pedijatrijske endokrinologije ili drugih struka. Smatramo da minimalni uvjeti za Specijalizirani laboratorij za poremećaje spavanja u pedijatrijskoj skrbi moraju biti odvojeni od postojećih koji su navedeni za Specijalizitrani laboratorij za poremećaje spavanja i specifično navedeni pod poseban članak (npr članak 35 f). Stoga predlažemo dodatni članak: Minimalan broj osoblja za kontinuirani rad u smjenama Specijaliziranog laboratorija za poremećaje spavanja u djece je: 2 liječnika specijalista ili subspecijalista i 4 tehničara – prvostupnika sestrinstva, fizioterapije ili radne terapije (obzirom da treba imati i dnevnu Ambulantu za poremećaje spavanja u djece koja radi tijekom dana. Kompletno savjetovanje je u medicini spavanja nemoguće provoditi tijekom snimanja noćnih pretraga u djece, obzirom da su zahtjevne). Kao radnici u pedijatrijskom Centru za poremećaje spavanja mogu raditi prvostupnici. Sestra opće njege može biti zadužena za dnevnu Ambulantu za poremećaje spavanja, za narudžbe i kontakte. Iznimno, predlažemo da se na kraju teksta u članku 35b pod radnici navede da se to odnosi na adultnu populaciju, a da su poslovi u domeni pedijatrijske skrbi izuzimaju iz ovog članka. S poštovanjem Doc.dr.sc. Romana Gjergja Juraški, primarijus Neuropedijatar Voditelj Odjela za poremećaje spavanja u djece Dječja bolnica Srebrnjak Srebrnjak 100 Zagreb Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća u pogledu uvjeta doktora medicine specijaliste pedijatrije sa završenim poslijediplomskim studijem medicine spavanja. Temeljna obrazovna razina mediicnske sestre je srednja strukovna, medicinska sestra koja ispunjava sve uvjete medicinske sestre odgovorne za opću njegu u Europskoj uniji.
9 Hrvatsko logopedsko društvo PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 8. U članku 45. Odjel djelatnosti pedijatrije dodati: Radnici: 1 magistar logopedije na 50 djece U članku 45. t Odjel djelatnosti neurologije dodati: Radnici: dodati 1 magistar logopedije na 30 bolesnika. OBRAZLOŽENJE Ugovaranje pojedinih djelatnosti, u kojima se pružaju zdravstvene usluge osiguranim osobama HZZO-a, provodi se u skladu i s Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. U Pravilniku se magistri logopedije navode kao dio tima u djelatnosti otorinolaringologije i fizikalne medicine i rehabilitacije u bolničkim zdravstvenim ustanovama. Uvažavajući potrebitost i važnost pravovremenog započinjanja logopedske terapije, HZZO ugovara logopedske usluge već sada u širem opsegu od utvrĎenog Pravilnikom i to u okviru djelatnosti pedijatrije i neurologije. S obzirom na trenutnu situaciju u praksi, utvrĎivanje potrebnih standarda i normativa za područje logopedije držimo opravdanim i nužnim. Odjel djelatnosti neurologije: 1/3 pacijenata nakon CVI treba logopedsku terapiju zbog teškoća u govoru i jeziku te zbog teškoća gutanja. Logopedska terapija potrebna je gotovo 3/4 osoba s neurodegenerativnim bolestima te većini pacijenata s traumama glave. Magistar logopedije u većini zemalja EU obvezni je član multidisciplinarnog tima u jedinicama intenzivnog liječenja kao i na neurološkim i neurokirurškim odjelima. Odjel djelatnosti pedijatrije: 30% djece u dobi do 7 godina ima neki od jezično-govornih i/ili komunikacijskih poremećaja, te 10 % djece školske dobi ima specifične teškoće učenja, 1-2 % poremećaje ritma i tempa te 3-4% jezične teškoće nepoznate etiologije. Navedene teškoće mogu biti izolirani simptom ili u sklopu postojeće bolesti (različiti sindromi, sistemske bolesti, neurorizična djeca) te trebaju kontinuiranu logopedsku dijagnostiku i terapiju. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i razmotriti će se kod donošenja novog, cjelovitog pravilnika.
10 Hrvatsko logopedsko društvo PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 3. U članku 17. iza točke 20) dodaje se točka 21) i glasi: 21) Ordinacija djelatnosti logopedije : Za obavljanje djelatnosti logopedije potrebno je osigurati: - prostoriju za organizaciju rada i pohranu logopedsko-medicinske dokumentacije od najmanje 12m2, - čekaonicu od najmanje 9 m2, - sanitarni čvor za magistra logopedije , - sanitarni čvor za korisnike logopedskih usluga. Osnovna oprema potrebna u ordinaciji magistra logopedije je: - računalo s pisačem, prostor za pohranu osobnih zdravstvenih kartona s ključem, radni stol za magistra logopedije, stolicu za magistra logopedije, stol i stolicu za korisnika logopedskih usluga, stolicu za roditelja/pratitelja korisnika logopedske usluge - prostor za pohranu radnog materijala, standardiziranog i drugog logopedskog dijagnostičkog instrumentarija s ključem, -elektroakustički urđaji i ostala dijagnostička i terapijska pomagala koje se koriste u procesu dijagnostike i rehabilitacije (elektroakustički uređaj za govornu terapiju, slušalice, mikrofon za magistra logopedije i za korisnika logopedskih usluga, računalni programi za analizu glasa, govora i slušnog procesiranja, štoperica, uređaji za procjenu aerodinamičkih vrijednosti, ogledalo, špatule za pregled govornih organa, metronom, standardizirani logopedski dijagnostički testovi. - telefon i internetska veza. Radnici: magistar logopedije za 8 sati radnog vremena. OBRAZLOŽENJE: Magistri logopedije koji rade u sustavu zdravstva odreĎeni su kao zdravstveni radnici (Nacionalna klasifikacija zanimanja – NKZ-10: logopedi su klasificirani u okviru vrste 22 (Zdravstveni stručnjaci/zdravstvene stručnjakinje), podvrsta 226, skupina 2266) što je zakonski definirano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u čl. 124 (NN 82/13). Potreba za samostalnom djelatnošću proizlazi iz specifičnosti usluga koje samo magistar logoped pruža u okviru zdravstvenog sustava. Magistri logopedije samostalno pružaju usluge terapije i dijagnostike u području otorinolaringologije, neurologije, fizijatrije, maksilofacijalne kirurgije, interne, psihijatrije, pedijatrijje i gerontologije, a od travnja 2015. god. i kroz samostalnu šifru logopedske djelatnost (2230000) za djelatnost polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Usluge logopedske dijagnostike i terapije pružaju se na razini primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Nije prihvaćen Razmotriti će se kod donošenja novog, cjelovitog pravilnika.
11 Franjo Kroneisl u ime Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Članak 39. a) Županijski centar za koordinaciju palijativne skrbi mora promijeniti naziv u Županijski tim za organizaciju palijativne skrbi pri Savjetu za zdravlje Županije i Grada Zagreba (da ne dođe do miješanja pojmova „koordinator u županiji“ i „koordinator u DZ) Županijski tim se osniva pri županijskom savjetu za zdravlje. Voditelj županijskog tima za organizaciju palijativne skrbi je medicinska sestra prvostupnica ili magistrica sestrinstva, može biti i liječnik, svi sa barem minimalnom završenom edukacijom „Osnove palijativne medicine“ (CEPAMET, MEF, Zagreb). Voditelj županijskog tima vodi sastanke, planira organizaciju palijativne skrbi u županiji prema epidemiološkim podacima od ZZJZ i prema financijskim mogućnostima u županiji. Planira prema mogućnostima financiranje i sufinanciranje palijativnih usluga: savjetovalište za palijativnu skrb, posudionica pomagala, mobilni palijativni timovi, ambulanta za palijativnu medicinu i skrb, dnevni boravak za palijativnu skrb, stacionarna palijativna skrb pri domu zdravlja, hospicij. Voditelj županijskog tima za organizaciju palijativne skrbi NIJE novo radno mjesto, već počasna funkcija. b) Centar za koordinaciju palijativne skrbi u DZ – koordinator Naziv službe u DZ: Djelatnost palijativne skrbi Ambulanta za palijativnu medicinu i mobilni palijativni tim Centar za koordinaciju palijativne skrbi u DZ - koordinator Koordinator mora biti lociran u DZ. Molim ispraviti u starom pravilniku mjesto koordinatora i osobu ne bi trebao određivati gradonačelnik. Molim ispraviti i u starom pravilniku navedeno – da mobilni palijativni tim može imati doktora, a mora imati medicinsku sestru – treba pisati da mobilni palijativni tim mora imati liječnika i medicinsku sestru. Koordinator je medicinska sestra prvostupnica ili magistrica sestrinstva sa barem minimalnom završenom edukacijom „Osnove palijativne medicine“ (CEPAMET, MEF, Zagreb) na puno radno vrijeme. Može biti i glavna sestra DZ koja je u proteklom periodu „akcijskih programa“ već bila koordinator. Koordinator koordinira mobilni palijativni tim i sve druge članove interdisciplinarnog palijativnog tima – psihologa, fizioterapeuta, ljekarnika, stomatologa, socijalnog radnika, duhovnika i volontere. Koordinira i sa SZZ – OB, ŽB, KB i KBC te bolnicama za produženo liječenje i hospicijem. Centar za koordinaciju u DZ mora imati psihologa sa specijalnom edukacijom (ugovorenog barem na pola radnog vremena). Usto mora imati ugovore o suradnji sa socijalnim radnikom, duhovnikom, ljekarnikom, stomatologom, fizioterapeutom. Centar za koordinaciju u DZ mora otvoriti savjetovalište za pojedina područja: za psihološku pomoć, za žalovanje, za prehranu, za kroničnu ranu i inkontinenciju. Centar za koordinaciju u DZ mora imati posudionicu pomagala (iako posudionica može biti u ljekarni, Crvenom križu, Caritasu, udrugama za palijativnu skrb, ...). Prostor za koordinatora je najmanje 12 m2. Prostor za ambulantu palijativne medicine, mobilni palijativni tim i sastanke članova interdisciplinarnog palijativnog tima je najmanje 30 m2. Oprema za koordinatora: stol, stolica, kartoteka, laptop, tablet, bežična internetska veza, fiksni telefon, mobitel za 24 satnu pripravnost. Nije prihvaćen Županijski centar za kordinaciju odnosi se na ugovorene koordinatore za palijativnu skrb, a ne na savjetodavno tijelo županije.
12 Franjo Kroneisl u ime Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Oprema za ambulantu palijativne medicine – članak 13. mora biti izmijenjen jer je ambulanta drugačija od ambulante obiteljske medicine. Izbaciti iz popisa opreme: - defibrilator, - set i terapija za reanimaciju, - laringoskop. Dodati u popis opreme: - EKG mobilni, - aspirator (sukcijski uređaj za održavanje prohodnosti dišnih puteva s pripadajućim kateterima) - boca s kisikom s dozimetrom - potreban pribor za parenteralnu terapiju (štrcaljke, igle, braunile, baby sistemi, poveska, kompresijske gaze, dezinfekcijsko sredstvo, stalak za infuziju) - mali set za kirurške zahvate, - mali set za abdominalnu i pleuralnu punkciju - set za kateterizaciju - set za nekrektomiju - infuzomati i injektomati - sistemi za parenteralnu prehranu - sredstva za njegu kože i sluznica - sredstva za njegu svih vrsta stoma - obloge za njegu kronične rane - kateteri za drenažu - UZV mobilni (+/-) Mobilni palijativni tim mora imati - definiranu torbu mobilnog palijativnog tima (liječnik i sestra, - mogućnost pisanja hitnih recepata (u cijeloj RH, za sada samo u Zagrebu mogu pisati) - mogućnost pisanja hitnih doznaka – obloge za bol, obloge za ranu, opremu za inkontinenciju, ortopomagala i nutritivni dodatak, sve na dijagnozu Z51.5 (koja je navedena u bolničkom otpusnom pismu) Dom zdravlja osigurava sve potrebito za ambulantu za palijativnu medicinu i mobilni palijativni tim. Mobilni palijativni tim ugovara se: - 1 LOM ili 1 SOM, oba sa barem minimalnom završenom edukacijom „Osnove palijativne medicine“ (CEPAMET, MEF, Zagreb); radno vrijeme liječnika može biti 8 sati, 4 sata ili 2 sata (ako je SOM koncesionar pa može raditi samo 20% od svog radnog vremena) na ugovor s DZ; u mobilnom palijativnom timu može raditi i liječnik umirovljenik i liječnik specijalist iz bolnice na ugovor sa barem minimalnom završenom edukacijom „Osnove palijativne medicine“ (CEPAMET, MEF, Zagreb); liječnik također mora imati plaćenu pripravnost - 2 sestre prvostupnice sa barem minimalnom završenom edukacijom „Osnove palijativne medicine“ (CEPAMET, MEF, Zagreb) na puno radno vrijeme u dvije smjene (7-15 i 13-21); u mobilnom palijativnom timu može raditi i sestra prvostupnica iz bolničke djelatnosti sa barem minimalnom završenom edukacijom „Osnove palijativne medicine“ (CEPAMET, MEF, Zagreb) - med. sestre moraju imati povećani koeficijent (kao patronažne sestre), terenski dodatak i plaćenu 24-satnu pripravnost (to je potrebno zbog toga što prema načelima i uputama EU palijativna skrb je skrb kroz 24 sata kroz sedam dana kontinuirano kroz čitavu godinu (preko blagdana i preko vikenda). Vidljivo je da je to nemoguće ostvariti s jednim timom pa je potrebno za ubuduće planirati dva ili tri mobilna tima po centru za koordinaciju kako bi mogli isplanirati godišnje odmore, blagdane i moguća bolovanja. Treba definirati torbu mobilnog palijativnog tima (u prilogu). Je li potreban dopis MZ u HZZO za dozvolu pripravnosti??? Mobilnom palijativnom timu auto osigurava DZ. - ako se koristi privatni automobil, DZ treba riješiti plaćanje kilometraže, amortizacije i osiguranje U mobilnom palijativnom timu ne može raditi srednja medicinska sestra kao što stoji starom pravilniku – nema kompetencije za provođenje postupaka palijativne skrbi. Nije prihvaćen Prijedlog će se razmotriti kod donošenja novog, cjelovitog pravilnika.
13 Franjo Kroneisl u ime Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Članak 14: iza „ostali lijekovi“ dodati: - supozitorij protiv bolova, - supozitorij laksativ, - analgetik lingualete - peroralna otopina protiv opstipacije koja je nuspojava terapije opijatima - ampule solumedrola iza „infuzijske otopine“ dodati: - manitol otopinu Nije prihvaćen Prijedlog će se razmotriti kod donošenja novog, cjelovitog pravilnika.
14 Antun Jurinić PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI HRVATSKI ZBOR FIZIOTERAPEUTA Poštovani, u članku 5. gdje se mijenja stavak 4 predlažemo smanjenje broja palijativnih bolesnika za prvostupnika fizioterapije s predviđenih 20 na 10 što je razumna brojka za 8-satno radno vrijeme. Nije moguće provesti kvalitetan proces fizioterapije ukoliko normativ uključuje 20 bolesnika sa specifičnom simptomatologijom. Navedeno je sukladno stanju u razvijenim europskim zemljama. Isto tako smatramo da se ovaj oblik fizioterapijske skrbi treba podići na diplomsku razinu obrazovanja. Također, propuštena je prilika izmijeniti članak 39a (pročišćeni tekst Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatonosti) u kojemu je potrebno dodati prvostupnika fizioterapije u mobilni palijativni tim. U članku 45. stavak 6 potrebno je smanjiti broj pacijenata sa 30 na 10 po prvostupniku fizioterapije obzirom da se radi o izuzetno kompleksnim pacijentima i za adekvatnu fizioterapijsku skrb je potrebno vrijeme i nije dovoljno samo pozdraviti pacijenta. U članku 45. stavak 14 nije predviđen fizioterapeut kao dio tima što smatramo velikim propustom budući fizioterapeut u JIL-u provodi slijedeće intervencije: eliminacija sekreta, mobilizacija, sudjelovanje u primjeni respiratornih potpora, sudjelovanje u procesu "weaninga" i svim tim postupcima umanjuje komplikacije dugotrajnog ležanja i skraćuje hospitalizaciju čemu u prilogu govore dokazi (Evidence Based Medicine). Sve navedeno smanjuje troškove liječenja. Predlažemo normativ od 8 bolesnika na 1 fizioterapeuta. Poslovi u JIL-u kao i stacionarnim odjelima uključujući i palijativnu skrb zahtijevaju formalnu edukaciju na 7. razini fizioterapeuta HKO-a. Nije prihvaćen Mobilni palijativni tim čine minimalno doktor medicine i prvostupnica sestrinstva.
15 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 8. U novom stavku 4. iza riječi "1 doktora medicine specijalistu s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi" potrebno je dodati "1 prvostupnicu sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi za 8 sati radnog vremena" Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i razmotriti će se kod donošenja novog cjelovitog Pravilnika.
16 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 6. U članku 35c pod Radnici riječi: "medicinska sesta opće njege" mijenjaju se i glase: "prvostupnica sestrinstva" Obrazloženje: Postupci intervencija koji se provode nisu u kompetenciji medicinske sestre opće njege. Nije prihvaćen Temeljna obrazovna razina medicinske sestre je srednja stsrukovna škola, temeljem članka 7. Zakona o sestrinstvu. Člankom 8. Zakona o sestrinstvu propisano je da medicinska sestra stječe višu obrazovnu razinu završetkom preddiplomskog stručnog ili sveučilišnog studija za medicinske sestre i/ili diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva. Temeljena obrazovna razina medicinskih sestara priznata je u Europskoj uniji kao medicinska sestra odgovorna za opću njegu.
17 Hrvatska komora medicinskih sestara PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 5. U stavku 4. iza riječi: "opće njege" dodaju se riječi: "i 1 prvostupnica sestrinstva" te se brišu riječi : "(od čega 15% prvostupnica sestrinstva) Obrazloženje: Pacijent palijativne skrbi je najčešće 4 kategorije ovisnosti o potrebama za zdravstvenom njegom. Postupci i intervencije zahtijevaju višu razinu obrazovanja i mogu se po zahtjevnosti izjednačiti s pacijentima u intenzivnoj skrbi. Postotak potrebe za medicinskom sestrom prvostupnicom nije primjereno koristiti zbog nemogućnosti izvođenja zdravstvene njege u postotcima. Nije prihvaćen Razmotriti će se kod donošenja novog, cjelovitog pravilnika.
18 Hrvatska komora primalja PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 10. U točki IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE u članku 56. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase: „Zdravstveni djelatnici koji danom stupanja na snagu ovog Pravilnika rade na poslovima srodnih zdravstvenih struka, a u istom rangu stručne spreme, namanje 10 godina u kontinuitetu na istom radnom mjestu, ostaju raditi na tom radnom mjestu. Zdravstveni djelatnici iz prethodnog stavka ovog članka obvezni su članovi komore u zdravstvu sukladno svom zvanju koja im izdaje odobrenje za samostalni rad (licencu), a koje odobrenje su im poslodavac i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dužni priznati.“ Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i razmotriti će se kod donošenja novog, cjelovitog pravilnika.
19 Hrvatska komora primalja PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 8. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Bolnica u članku 45. točka 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije dodaje se podnaslov „Odjel ginekologije, pred i post operacijska skrb, planiranje obitelji:“. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Bolnica u članku 45. točka 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije u stavku 1. Radnici odjela ginekologije iza „1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije na 6 bolesnica“, briše se „1 medicinska sestra opće njege i“ a iza „1 primalja-asistentica na 8 bolesnica (od čega 15% prvostupnica“ briše se „sestrinstva/“ U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Bolnica u članku 45. točka 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije u stavku 2. „Rađaonica mora imati“ brišu se alineje 5.,6.,7. koje glase:„ – prostoriju za nedonoščad, priključak za kisik i komprimirani zrak po inkubatoru uz održavanje temperature najmanje 24 ̊C zimi i najviše 30̊ C ljeti, - posebnu prostoriju za izolaciju bolesne novorođenčadi, od najmanje 9 m ², - jedinicu intenzivnog neonatalnog liječenja s odgovarajućom opremom za rodilišta preko 1500 poroda godišnje,“ Alineje 8. i 9. postaju alineje 5. i 6. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Bolnica u članku 45. točka 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije u stavku 2. „Rađaonica mora imati“ iza alineje 6. dodaju se alineje 7., 8., 9., 10. i 11. koje glase: „ - prijemna ambulanta, - sanitarni čvor za rodilje s tušem, - sanitarni čvor za osoblje, - sobu za primalju-asistenticu i prvostupnicu primaljstva od najmanje 12 m2, - prostoriju za čisto i nečisto“. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Bolnica u članku 45. točka 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije u stavku 3. „Rađaonica mora imati“ iza „otkucaja fetalnog srca“ briše se točka i dodaje „ i ledenicu za pohranjivanje posteljice. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Bolnica u članku 45. točka 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije u stavku 5. Radnici iza „(1 medicinska sestra-medicinski tehničar specijalist“ dodaje se „ ili 1 primalja-asistentica ili 1 prvostupnica primaljstva“, a iza „1 medicinska sestra opće njege“ dodaje se „ ili 1 primalja- asistentica ili 1 prvostupnica primaljstva“ U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Bolnica u članku 45. točka 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije dodaje se stavak 6. koji glasi:“ U rodilištima koja imaju do 500 poroda godišnje, u smjeni radi minimalno jedna prvostupnica primaljstva i jedna primalja-asistentica, a njihov broj se povećava sukladno godišnjem broju poroda i to na način da se na svakih 500 poroda godišnje, osigurava još jedna prvostupnica primaljstva i jedna primalja-asistentica“. U članku 45. stavak 6. postaje stavak 7. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Bolnica u članku 45. točka 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije u stavku 7. iza „Odjel rodilišta“ dodaje se „/odjel za babinjače“ te se iza alineje 1. dodaje alineja 2. koja glasi: „ - ambulantu za pregled babinjače od najmanje 9 m2 „ i alineja 3. koja glasi: „- sobu za primalju-asistenticu i prvostupnicu primaljstva od najmanje 12 m2„ te alineju 6. koja glasi: “-prostoriju za edukaciju babinjača sa mogućnosti prikazivanja video zapisa od najmanje 12 m2„ Alineje 2. i 3. postaju alineje 4. i 5. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Bolnica u članku 45. točka 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije dodaje se stavak 8. koji glasi: „Rodilišta koja dobiju titulu „Rodilište-prijatelj majki“ moraju imati 40% više primaljskog kadra na odjelima: patologije trudnoće, rađaoni, rodilištu, odjelu za babinjače i dječjoj sobi, te se moraju osigurati dodatne prostorije za samostalnu primaljsku skrb fiziološkog porođaja u sklopu rađaone.“ U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Bolnica u članku 45. točka 3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije dodaje se stavak 8. :“Neonatološka intenzivna skrb i dječja soba: “ koji glasi: „Dječja soba - prostorija za prijem novorođenčadi sa radnom površinom, vagom, kadicom za kupanje, te transportnim inkubatorom od min 20 m2 - prostorija za pripremu nadohrane te oprema koja je potrebna za to (hladnjak, grijaća ploča) od 6 m2 Potrebno je imati priključak za kisik, 1 inkubator za eventualne adaptacije, foto terapije, 1 transportni inkubator, oprema za reanimaciju i opskrbu novorođenčadi, vacuum aspirator. Radnici: 1 liječnik neonatolog, 1 primalja-asistentica na 10-tero novorođenčadi (od toga 30% primaljskih prvostupnica) Neonatološka intenzivna : Neonatološka intenzivna podrazumijeva prostoriju za intenzivno liječenje nedonoščadi i novorođenčadi, prostoriju za postintenzivnu i/ili prostoriju s krevetićima, prostoriju za izolaciju, prostoriju za dojenje, prostoriju za pripremu nadohrane, prostoriju za osoblje ili centralni pult, te sanitarni čvor za osoblje od min 100 m2 - prostorija za inkubatore namijenjena za intenzivno liječenje sa svom pripadajućom opremom, uz svaki inkubator ide mjesto za respirator, infuzijske pumpe, priključak za kisik i zrak, vacum aspirator, monitor za praćenje vitalnih funkcija -prostorija za krevetiće namijenjena za njegu i liječenje nedonoščadi i novorođenčadi, 20 m2 - prostorija za izolaciju 9 m2 -prostorija za dojenje 6 m2 -prostorija namijenjena čuvanju majčinog mlijeka te pripremi nadohrane 6 m2 Radnici: 1 liječnik neonatolog, 1 prvostupnica primaljstva na petoro nedonoščadi i/ili novorođenčadi.“ U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Bolnica u članku 45. točka 4) Odjel djelatnosti pedijatrije u stavku 2. Radnici iza „1,4 medicinske sestre opće njege“ dodaje se „ ili primalje-asistentice (ako se radi o odjelu nedonoščadi i novorođenčadi) „ a iza „na jedno dijete do 7 god. starosti (od čega 50% prvostupnica sestrinstva specijalistica u pedijatrijskoj djelatnosti ili prvostupnica sestrinstva“ dodaje se „ ili prvostupnica primaljstva“. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Bolnica u članku 45. točka 14) Odjel djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u podnaslovu i u stavku 1. iza „intenzivno liječenje /anesteziologiju,“ dodati „ginekologiju“ U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Bolnica u članku 45. točka 14) Odjel djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u stavci Radnici iza „5 medicinskih sestara opće njege po postelji tijekom 24 sata (od čega najmanje 50% prvostupnica sestrinstva specijalistica u djelatnosti intenzivne njege ili prvostupnica sestrinstva“ dodaje se „,za ginekološku JIL prvostupnica primaljstva po jednoj postelji kroz 24 sata“. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i razmotriti će se kod donošenja novog, cjelovitog pravilnika.
20 Hrvatska komora primalja PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 7. U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Dom zdravlja u članku 36. stavak 1. iza „27.“ dodaje se zarez i broj „31.“ U točki III. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA POJEDINE DJELATNOSTI podnaslov Dom zdravlja u članku 36. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:“ Patronažnu skrb trudnice, babinjače i/ili novorođenčadi provode prvostupnice primaljstva.“ U članku 36. st. 5 do 13. postaju st. 6. do 14. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i razmotriti će se kod donošenja novog, cjelovitog pravilnika.
21 Franjo Kroneisl u ime Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Članak 29.: Bolesnici u potrebi za palijativnom skrbi, umirući, terminalni, nepokretni ne mogu koristiti kupaonice s tuševima tj. u stacionaru za palijativnu skrb nije potrebno imati kupaonicu, ali je potrebno imati pokretne kade za kupanje. Radnici: Iako su u preporukama EAPC i Strateškog plana PS definirani standardi palijativnih kreveta, broj radnika je određivan daleko ispod preporučenih standarda. Prihvaćen U članku 29. stavku 1. podstavku 3. iza zareza dodaju se riječi: "odnosno pokretnom kadom za kupanje palijativnog bolesnika".
22 Hrvatski centar za palijativnu skrb PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 3. U članku 17. iza stavka 21. dodaje se novi stavak 22. koji glasi: "Ordinacija djelatnosti liječenje /kroničnog/ bola: Negatoskop, računalo s mogućnošću pohrane slikovnog materijala, ležaj za pregled, pribor za punkciju i lokalne blokade, pribor za lokalnu analgeziju, jednokratni pribor za akupunkturu, perfuzor i infuzomat za iv i sc primjenu lijeka, prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisaćem, pulsni oksimetar, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih putova, maske i mijeh za umjetnu ventilaciju, bocu kisika s dozatorom i raspršivačem, i kirurške rukavice. Radnici: 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine ili specijalisti drugih medicinskih grana s obvezatnom dodatnom edukacijom za liječenje boli koji je kompetencije stekao i ima dokaz o završenoj edukaciji izdan od nadležnih stručnih Društava i Sekcija HLZ-a odnosno međunarodnih stručnih društava i udruženja /EFIC, IASP, APS/ i 1 medicinska sestra – tehničar bcc (mag. med.tech) za 8 sati radno vrijeme ili dnevnu bolnicu. Prihvaćen Pogledati odgovor uz prijedlog Sekcije za bol HLZ-a.
23 Sekcija za bol u palijativnoj medicini Hrvatskog liječničkog zbora PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI, Članak 3. U članku 17. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: "Ordinacija za liječenje boli: Negatoskop, računalo s mogućnošću pohrane slikovnog materijala, ležaj za pregled, pribor za punkciju i lokalne blokade, pribor za lokalnu analgeziju, jednokratni pribor za akupunkturu, perfuzor i infuzomat za iv i sc primjenu lijeka, pribor za uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisaćem, pulsni oksimetar, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih putova, maske i mijeh za umjetnu ventilaciju, kateter za jednokratnu uporabu, bocu kisika s dozatorom i raspršivačem, i kirurške rukavice. Radnici: 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine ili specijalist drugih medicinskih specijalnosti s obvezatnom dodatnom edukacijom za liječenje bola koji je kompetencije stekao i ima dokaz o završenoj edukaciji izdan od nadležnih stručnih društava i sekcija HLZ-a odnosno međunarodnih stručnih udruženja /EFIC, IASP, APS/ i 1 medicinska sestra – tehničar (bcc.med.tech / mag.med. tech ) za 8 sati radno vrijeme ili dnevnu bolnicu. Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. U obrazloženju stavka i njegovih elemenata, potrebno je naglasiti da je danas akupunktura standardna djelatnost koju SZO i europska zapadna medicina akceptiraju kao ravnopravnu i komplementarnu metodu liječenja uz sve druge postojeće. Ista se primjenjuje u svim ambulantama za bol te u mnogim neurološkim, fizijatrijskim i drugim srodnim specijalističkim ambulantama koje djeluju u sustavu zdravstva RH. Postupak je vrednovan od strane HZZO-a (DTP) . Uvrštavanjem ovog stavka u članak 17 potrebno je kako bi se ispravila greška, kada je predmetna djelatnost unazad dvije tri godine izbrisana iz Pravilnika o minimalnim uvjetima...iako u zdravstvenom sustavu egzistira i funkcionira unazad 20 godina kroz više od 30 ambulanti za liječenje bola na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite koje su prepoznate i visoko vrednovane i od bolesnika i od struke.. Prihvaćen U članku 17. iza točke 21) dodaje se točka 22) koja glasi: "22) Ordinacija za liječenje boli - negatoskop, računalo s mogučnošću pohrane slikovnog materijala, pribor za punkciju i lokalne blokade, pribor za lokalnu analgeziju, jednokratni pribor za akupunkuturu, perfuzor i infuzomat za iv i sc primjenu lijeka, pribor za uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, prijenosni EKG uređaj s defibrilatorom i pisačem, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih puteva, maske i mjeh za umjetnu ventilaciju, kateter za jednokratnu upotrebu, kirurške rukavice. Radnici: 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine ili specijalist drugih medicinskih specijalnosti s obvezatnom dodatnom edukacijom za liječenje boli koji je kompetencije stekao i ima dokaz o završenoj eduakciji izdanoj od nadležnog stručnog društva, odnosno sekcije za bol HLZ-a ili ima odgovarajući dokaz nadležnog stručnog društva, odnosno sekcije za bol HLZ-a o međunarodno stečenoj edukaciji, 1 stručna prvostupnica sestrinstva za 8 sati radnog vremena.".