Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „WWW VAUČERI ZA MSP-ove'

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Antea revizija d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava 1. NKD 69 je neopravdano isključen iz mogućnosti apliciranja i svrstan je s potpuno neusporedivim djelatnostima 2. Na taj način ovoj se djelatnosti onemogućuje pristup sredstvima iz EU fondova 3. Intenzitet potpore trebao bi biti viši kao ranije Primljeno na znanje Razmotrit će se.
2 Blistavi dom d.o.o. 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava, 4.2.2Intenzitet potpore Poštovani, u tablici su navedene samo četiri skupine za dodjelu potpore. Što je s područjima koja su u skupinama od V. do VIII.? Koliki je intenzitet potpore kod njih? Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno. Podjela je napravljena na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17), točnije na temelju članka II. kojim jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno županije razvrstavaju u četiri skupine.
3 HOK 2PRAVILA POZIVA, 4.4Kriteriji za isključenje prijavitelja Uzimajući u obzir svrhu ovog poziva da se omogući MSP-ovima promocija tj. predstavljanje i prodaja korištenjem mrežnih marketinških rješenja, smatramo potrebnim prezentaciju i korištenje mrežnih rješenja omogućiti svim gospodarskim djelatnostima te stoga nema razloga da se isključuje računovodstvo, posredovanje nekretninama ili trgovina (pogotovo što prodaja korištenjem interneta zapravo predstavlja djelatnost trgovine). Primljeno na znanje Poziv je sukladan programskim dokumentima, odnosno OPKK i Strategiji razvoja poduzetništva u RH 2013. - 2020., koja svoj 1 Strateški cilj "Poboljšanje ekonomske uspješnosti" definira kao "Unaprjeđenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti većim ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti". Za Hrvatsku, zemlju s malim domaćim tržištem nužno je osigurati dugoročan gospodarski rast unapređenjem konkurentnosti MSP, posebno u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti koje se temelje na znanju, a koji trebaju biti platforma za osiguranje većeg izvoza i rasta, kako bi se smanjio postojeći deficit trgovinske bilance u sektoru maloga gospodarstva u Hrvatskoj.
4 Kulić i Sperk Revizija d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 4.4Kriteriji za isključenje prijavitelja Ne postoji opravdan razlog za isključenje pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69) iz ovog natječaja pošto se i naša djelatnost značajno oslanja na "mrežna rješenja" kao kanale za promidžbu tj. prezentaciju naših usluga. Kvalitetna poslovna web stranica kao i optimizirana domena ključne su za uspješnu promidžbu u današnjem modernom dobu te isključivanjem naše djelatnosti nas stavljate u znatno nepovoljniji položaj bez ikakvog razloga. Molimo Vas da razmotrite naš slučaj te uključite pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69) u ovaj natječaj, ali i sve ostale natječaje u koje nas se bez opravdanog razloga stavlja u nepovoljan položaj. Unaprijed hvala, Kulić i Sperk Revizija d.o.o. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
5 CONFIDES PARTNERI d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 4.4Kriteriji za isključenje prijavitelja Kao i u nacrtu Upute za prijavitelje Poziva za dostavu projektnih prijedloga za natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, objavljenog na web stranici eSavjetovanja - i ovaj poziv je kod kriterija za isključenje prijavitelja naveo djelatnost „pravne i računovodstvene djelatnosti", NKD oznaka 69. Bez potpore države i EU fondova naša djelatnost nikada neće sustići kvalitetu razvijenijih članica i ostavit će naša poduzeća bez pouzdanog stručnog partnera. Kao i kod prethodno navedenog Poziva molim da razmotrite opciju isključena djelatnosti NKD 69 iz liste neprihvatljivih djelatnosti. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
6 LIDIJA PREVENDAR 2PRAVILA POZIVA, 4.4Kriteriji za isključenje prijavitelja Molimo da se razmotri kriterij za isključenje: 3. prijaviteljima koji nisu registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga. Odnosno, obzirom da je projekt manjeg opsega ulaganja s visokim intenzitetom potpore, molimo da se dozvoli ulaganje i poduzetnicima početnicima, poduzećima koja su osnovana 2018. godine. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
7 LIDIJA PREVENDAR 2PRAVILA POZIVA, 4.4Kriteriji za isključenje prijavitelja Trgovina na malo i veliko (nkd 45, 46, 47) stoji kao neprihvatljiva djelatnost. No, ulaganje se odnosi na uspostavljanje webshopova, koji je prema klasifikaciji NKD oznaka 47.91 Trgovina na malo preko pošte ili interneta. Molimo razmotriti još jednom kriterije za isključenje prijavitelja i napraviti potrebnu prilagodbu. Nije prihvaćen Poziv je sukladan programskim dokumentima , odnosno OPKK i Strategiji razvoja poduzetništva u RH 2013. - 2020., koja svoj 1 Strateški cilj "Poboljšanje ekonomske uspješnosti" definira kao "Unaprjeđenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti većim ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti". Za Hrvatsku, zemlju s malim domaćim tržištem nužno je osigurati dugoročan gospodarski rast unapređenjem konkurentnosti MSP, posebno u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti koje se temelje na znanju, a koji trebaju biti platforma za osiguranje većeg izvoza i rasta, kako bi se smanjio postojeći deficit trgovinske bilance u sektoru maloga gospodarstva u Hrvatskoj.
8 LIDIJA PREVENDAR 2PRAVILA POZIVA, 8.8Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Molimo razmotriti prihvatljive aktivnosti nabave računalne opreme (hardvera) za pokretanje, korištenje, izmjene web sadržaja. Nije prihvaćen U skladu sa Zajedničkim nacionalnim pravilima na temelju kojih postupaju tijela sustava upravljanja i kontrole OPKK vaučerima je moguće (su)financirati isključivo usluge vanjskih stručnjaka odnosno nabavu nematerijalnih proizvoda.
9 LIDIJA PREVENDAR 2PRAVILA POZIVA, 11.11Neprihvatljivi troškovi Molimo dozvoliti nepovrativ PDV kao prihvatljiv trošak. Odnosno nadodati riječ povrativ u neprihvatljivi trošak PDV-a. Obično je bilo dozvoljeno u pozivima za MSP-ove. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
10 ECO FAMILY FARM 2PRAVILA POZIVA, 11.11Neprihvatljivi troškovi Budući da troškovi pripreme i upravljanja projektom nisu prihvatljivi, a iznos bespovratnih sredstava je do 100.000 kuna, poduzetnici će imati problema s prijavama jer će vanjske stručnjake morati plaćati iz vlastitih sredstava. Također, kako će opisati provedbene kapacitete obzirom da ne mogu unajmiti stručnjaka, a sami nemaju iskustava u projektnim prijavama i provedbi? Nije prihvaćen Napominjemo da je vaučerom moguće sufinancirati aktivnosti/ troškove koje isporučuje samo jedan prihvatljivi pružatelj usluga. Zbog pojednostavljenja administrativnih zahtjeva za projektne prijedloge, postupak dodjele vaučera te provedbu projektnih aktivnosti koje se financiraju putem vaučera kao i zbog ograničene alokacije Poziva, troškovi upravljanja projektom nisu prihvatljivi.
11 Siniša Botaš 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Obrisano Primljeno na znanje -