Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)'

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 AMD REVIZIJA d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Istraživanjem tržišta nabave informatičkih resursa potrebnih za značajniji napredak, utvrđeno je da su potrebna ulaganja iznimno visoka. Radi napretka i održavanje konkurentnosti, smatramo da bi intenzitet potpora trebao ostati kao i u prethodnom pozivu (do 85%) Srdačan pozdrav, S poštovanjem, AMD REVIZIJA d.o.o. za usluge revizije Primljeno na znanje Razmotrit će se.
2 HOK 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Smatramo da treba spustiti najniži prag potpore, primjerice na 20.000,00 HRK te povećati intenzitet potpore do najvišeg mogućeg Primljeno na znanje Razmotrit će se smanjenje najnižeg praga potpore.
3 CONFIDES PARTNERI d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Kako je za pripremu i provedbu "informatizacije poslovanja" neophodan značajan angažman svih djelatnika, a čiji trošak snosi isključivo poduzetnik, smatramo da bi intenzitet potpore trebao biti viši - najmanje u visini prethodno usporedivog natječaja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
4 Kulić i Sperk Revizija d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Molimo da razmislite o povećanju intenziteta potpore. Naime, temeljem istraživanja tržišta nabave informatičkih resursa potrebnih za značajniji napredak, ustanovljeno je da da su potrebna ulaganja iznimno visoka. Posljedično smatramo, kako bi se poduzetnicima omogućilo da u primjerenom roku mogu ostvariti potrebni napredak i održavanje konkurentnosti, da bi intenzitet potpora trebao ostati kao i u prethodnom pozivu (do 85%) Primljeno na znanje Razmotrit će se.
5 Epilog d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Molimo razmotriti povećanje intenziteta potpore (% sufinanciranja). Primljeno na znanje Razmotrit će se.
6 Ana-Marija Sudar 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Definitivno bi trebalo ponovno razmotriti smanjenje minimalnog iznosa potpore za mikro i male poduzetnike. Smanjenje minimalnog iznosa na primjerice 20 000 kn omogućilo bi velikom broju mikro i malih poduzetnika da se jave na ovaj natječaj (ako pogledamo da od 2016. godine, od E impulsa nisu imali niti jedan natječaj gdje iznos minimalne potpore nije bio manji od 100 000 kn - što je za njih previše). Primljeno na znanje Razmotrit će se smanjenje najnižeg praga potpore.
7 Lidija Janjić 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Molimo da se razmotri smanjenje najnižeg iznosa potpore. Obzirom da je natječaj za vaučere najavljivan kao mjera za mikro poduzetnike, a sada se isključivo odnosi na izradu web stranica, web shopova i slično, mišljenja smo da ovaj Poziv ne pogoduje dovoljno mikro poduzetnicima. Najniži iznos potpore od 100.000 kn je previsoko postavljen, a podrazumijeva uz vlastiti udio sufinanciranja projekte minimalne ukupne vrijednosti od 155.000 kn. Mikro poduzetniku jednim ili malim brojem zaposlenih često nema takve potrebe, a ima potrebe za sufinanciranjem razvojnih projekata. U sličnom natječaju e-impuls najniži iznos potpore bio je 30.000 kn, stoga predlažemo da se i u ovom pozivu umanji na isti iznos. Primljeno na znanje Razmotrit će se smanjenje najnižeg praga potpore.
8 AMD REVIZIJA d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Nastavno na poziv za e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu uputa za prijavitelja poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) ovim putem upućujemo primjedbu s obrazloženjem točke 3.3. „Kriteriji za isključenje prijavitelja“ iz razloga što je neopravdano iz natječaju isključena revizorska i računovodstvena profesija. Ove djelatnosti se na takav način stavljaju u neravnopravan položaj u odnosu na ostale djelatnosti. Naime, pod točkom 3.3. „Kriteriji za isključenje prijavitelja“ djelatnosti „pravne i računovodstvene djelatnosti – NKD oznaka 69“ su isključene sa djelatnostima kockanja i klađenja“, „trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava“ te „proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda“. Navedenim prijedlogom isključuju se profesije koje pružaju podršku poduzetnicima, neprofitnim organizacijama i proračunskim pravnim osobama jer u pravilu sve pravne i fizičke osobe pri obavljanju svojih poduzetničkih djelatnosti trebaju pomoć i potporu upravo od revizije i računovodstva, a osobito kada donose bitne odluke za poslovanje. Ne vidimo opravdan razlog zašto bi iste djelatnosti bile isključena iz ovog natječaja. Jednako tako, sufinanciranje troškova opremanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija utječe na snižavanje troškove ovih usluga što omogućava da se za istu ili nižu cijenu poduzetnicima, a i svim ostalim osobama koje trebaju takvu uslugu, pruži brža i kvalitetnija uslugu. Stoga ovim putem očekujemo da ćete uvažiti naše primjedbe, te iskazati razumijevanje za revizorsku i računovodstvenu profesiju. Srdačan pozdrav, S poštovanjem, AMD REVIZIJA d.o.o. za usluge revizije Primljeno na znanje Razmotrit će se.
9 Jeličić d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Poštovani, smatramo da su neutemeljeno isključene djelatnosti iz NKD 69 za prijavu na natječaj s obzirom na to da ulaganje u IKT u djelatnostima računovodstva i revizije više nije samo pitanje konkurentnosti već opstanka na tržištu. Jeličić d.o.o. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
10 HOK 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Također smatramo da ne bi trebalo isključivati niti djelatnosti poslovanja nekretninama kao niti trgovine na veliko i malo. Sve ove djelatnosti u svom poslovanju nužno trebaju informacijske i telekomunikacijske tehnologije jer se poslovanje bez njih ne može zamisliti. Osim toga, u programskim dokumentima Vlade RH je digitalizacija uvrštena među pet osnovnih stupova razvoja poduzetništva. Stoga svim gospodarskim djelatnostima treba omogućiti korištenje IKT. Nije prihvaćen Poziv je sukladan programskim dokumentima , odnosno OPKK i Strategiji razvoja poduzetništva u RH 2013-2020. , koja svoj 1 Strateški cilj "Poboljšanje ekonomske uspješnosti" definira kao "Unapređenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti većim ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti". Za Hrvatsku, zemlju s malim domaćim tržištem nužno je osigurati dugoročan gospodarski rast unapređenjem konkurentnosti MSP, posebno u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti koje se temelje na znanju, a koji trebaju biti platforma za osiguranje većeg izvoza i rasta, kako bi se smanjio postojeći deficit trgovinske bilance u sektoru maloga gospodarstva u Hrvatskoj.
11 HOK 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Smatramo da je pri prijavi za natječaj bezrazložno isključena djelatnost "pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69)" te su svrstane sa neusporedivim djelatnostima. Računovođe bez računala i pratećih programa ne mogu više obavljati svoju djelatnost. Osobito ne mogu osigurati i klijentima potrebne podatke za donošenje odluka u poslovanju kao i državnim službama osigurati predaju obrazaca putem propisanih e-servisa.. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
12 Remira d.o.o Zagreb 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Poštovani, u svezi Poziva za dostavu prijedloga za natječaj "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)" dostavljamo primjedbu na točku 3.3. "Kriteriji za isključenje prijavitelja" jer je prema tim kriterijima onemogućeno da se kao prijavitelji prijave korisnici koji su razvrstani u pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69). U ovu djelatnost uključene su i računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti (oznaka 6920) bilo kao pravne ili kao fizičke osobe (obrti). Potpuno je nerazumljivo kako je moglo doći do takve diskriminacije u odabiru prihvatljivih prijavitelja kada je opće poznato da kvaliteta i učinkovitost našeg poslovanja (računovodstvo i revizija) osim o stručnom znanju ovisi o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama koje su nam dostupne te da upravo zbog visokih troškova ulaganja u IT sustave naše tvrtke zaostaju za sličnim tvrtkama u EU. Iz tog razloga predlažemo da se izmijeni kriterij za isključivanje na način da se djelatnostima računovodstva i revizije omogući pristup sredstvima EU kao prihvatljivim prijaviteljima. S poštovanjem, Remira d.o.o. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
13 IMER d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja - Nejasno je isključivanje računovodstvenih djelatnosti iz mogućnosti apliciranja (NKD 69) - Intezitet potpore bi trebao biti viši kako bi se mogla provesti kompletna rješenja Primljeno na znanje Razmotrit će se.
14 Antea revizija d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja o NKD 69 je neopravdano isključen iz mogućnosti apliciranja i svrstan je sa potpuno neusporedivim djelatnostima o Na taj način ovoj se djelatnosti onemogućuje pristup natječajima za sredstva iz EU fondova o Intenzitet potpore bi trebao biti viši kao i ranije Primljeno na znanje Razmotrit će se.
15 CONFIDES PARTNERI d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Smatramo da se isključenjem djelatnosti NKD 69xx (pravne i računovodstvene djelatnosti) stvara nesaglediva šteta djelatnosti kojoj su potrebna znatna sredstva kako bi dostigla razinu kvalitete dostupnoj na razini EU. Računovodstvo, revizija i sa tim povezano savjetovanje je djelatnost koja je svakom poduzetniku neophodna, te bi kao takva trebala biti podržana kako bi se postigla maksimalna kvaliteta usluge jer se multiplicirajući efekti kvalitetnije usluge može i treba osjetiti u svim porama poslovanja. Smatramo neprihvatljivim da se spomenuta djelatnosti isključuje zajedno s djelatnostima koje trenutno imaju na raspolaganju (ili će u budućnosti imati) natječaje koje su usmjereni isključivo njima. Dva glavna "resursa" djelatnosti NKD 69xx su znanje djelatnika i mogućnost obrada podataka/informacija. Mogućnost kvalitetnog prijenosa znanja na nove zaposlenike, kao i usavršavanje znanja stručnjaka su mnogo jednostavnije ukoliko postoji kvalitetna informatička struktura koja podržava i prati taj proces. Obrada podataka/informacija u modernom poslovanju je ključna za pravovremeno dobivanje ključnih informacija koje omogućuju kvalitetno i efikasno praćenje procesa te pravovremeno donošenje ključnih odluka. Bez informatičke potkovanosti, ono će služiti samo kao povijesni zapisnik prošlih događaja, a ne kao signal koji daje do znanja poduzeću uspješnost trenutnog smjera poslovanja. Implementacija takvih rješenja, uz postojeće niske marže na tržištu bez sufinanciranja, značilo bi smanjenje plaće zaposlenima, nemogućnost usavršavanja i zadržavanja stručnjaka ili lošiju uslugu zbog preraspodjele kapitala u dugoročni razvoj. Bez potpore države i EU fondova naša djelatnost nikada neće sustići kvalitetu razvijenijih članica i ostavit će naša poduzeća bez pouzdanog stručnog partnera. Kako bismo mogli omogućiti našim partneri dodatnu korist od naših usluga i pomoći im u bržem i stabilnijem razvoju poslovanja, molim da razmislite o uključivanju naše djelatnosti u ovaj natječaj Primljeno na znanje Razmotrit će se.
16 VEROX d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Kao IT tvrtka koja se bavi konzaltingom, imamo saznanja da su se mnogi MSP-ovi, registrirani za obavljanje djelatnosti svrstanih u NKD 69, pripremali upravo za ovaj poziv u nadi da će im se kroz ta sredstva, sukladno tematskom cilju 3 OPKK-a, pružiti podrška u uvođenju i provođenju rješenja e–poslovanja pomoću IKT–a. Ne vidimo razlog da se te djelatnosti stave u neravnopravni položaj u odnosu na ostale uslužne djelatnosti (62, 63, 70, 71, 74 ...), koje nisu isključene te da se na taj način onemogući njihov razvoj i konkurentnost. Napominjemo da je tvrtkama koje obavljaju djelatnosti pod NKD 69, IKT ključan za njihovo poslovanje i bez dobre IT osnovice i softvera ne mogu pružati konkurentne, visokokvalitetne usluge sa značajnom dodanom vrijednosti, a to je upravo cilj ovakvih potpora. Smatramo da se otvaranjem kriterija prihvatljivosti ne bi omogućio samo razvoj tvrtki koje se bave računovodstvom, knjigovodstvom, revizijom i poreznim savjetovanjem, već posredno i razvoj mnogih drugih MSP-ova, a u konačnici i razvoj informacijskog društva u Republici Hrvatskoj, što je upravo svrha ovog poziva. Stoga predlažemo da se otvore kriterije prihvatljivosti prijavitelja i time ispravi diskriminacije koja je učinjena. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
17 Kulić i Sperk Revizija d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja U predmetnom nacrtu natječaja je od točkom 3.3. „Kriteriji za isključenje prijavitelja“ djelatnost „pravne i računovodstvene djelatnosti – NKD oznaka 69“ je isključena zajedno sa djelatnostima kockanja i klađenja, te proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda itd. Nikako nije razumljivo zašto je djelatnost koja je (outsourcana ili interno organizirana) nužni sastavni dio poslovanja baš svakog gospodarskog subjekta svrstana i isključena sa ovim navedenim djelatnostima. Dodatno, neke od djelatnosti koje su isključene, imaju i imale su na raspolaganju i druge mogućnosti za financiranje svojih projekata bespovratnim sredstvima iz fondova EU kroz druge pozive, no našoj djelatnosti je to jedina prilika te s toga osjećamo da smo dodatno diskriminirani i onemogućeni u svom napretku i konkurentnosti. Smatramo da je izuzimanjem naše djelatnosti povrijeđeno načelo jednakog postupanja prema nama u odnosu na MSP-e koji imaju slične djelatnosti našima i nisu izuzete. S obzirom da je osnovna svrha ovog Poziva pružanje potpora kao podrške razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj, smatramo da izuzimanjem tvrtki koje se bave spomenutom djelatnošću NKD 69* nije poštovana upravo ta osnovna svrha Poziva. Razlog je u činjenici da je tim tvrtkama uz znanje IT ključan resurs za povećanje konkurentnosti i brži rast te da one zbog visokog stupnja oslanjanja na IT uvelike utječu na razvoj informacijskog društva u RH,. Također, temeljem istraživanja tržišta nabave informatičkih resursa potrebnih za ozbiljniji napredak u ovom segmentu ustanovili smo da su potrebna ulaganja iznimno visoka. Posljedično smatramo, kako bi se poduzetnicima omogućilo da u primjerenom roku mogu ostvariti potrebni napredak i održavanje konkurentnosti, da bi intenzitet potpora trebao ostati kao i ranije 85%. Zapravo je kontradiktorno postupanje na način da se stalno ističe nedovoljno povlačenje EU sredstava a pri tome postavljaju ovako nerazumna i neutemeljena ograničenja i uskraćuje mogućnost našim poduzetnicima da uz poticaj postanu konkurentniji i osiguraju održiv razvoj. Nadamo se da će naše sugestije biti ozbiljno razmotrene i uvažene. S poštovanjem Kulić i SPerk Revizija d.o.o. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
18 Hrvatska revizorska komora 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja U svezi poziva Naslovnog tijela za dostavu projektnih prijedloga za natječaj „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, objavljenog na web stranici eSavjetovanja, na vašu pažnju i daljnje postupanje dostavljamo primjedbu s obrazloženjem točke 3.3. „Kriteriji za isključenje prijavitelja“, radi uvrštavanja u natječaj i isključivanje ograničenja za revizorsku i računovodstvenu profesiju, odnosno djelatnosti koje se ovakvim pristupom stavljaju u neravnopravan položaj s ostalim djelatnostima. Naime, pod točkom 3.3. „Kriteriji za isključenje prijavitelja“ djelatnosti „pravne i računovodstvene djelatnosti – NKD oznaka 69“ su isključene zajedno sa „porocima“ kao što su „djelatnosti kockanja i klađenja“, „trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava“ te „proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda“. Kako se djelatnosti klasificirane pod NKD 69* - računovodstvo, revizija, te poslovno i porezno savjetovanje u potpunosti oslanjaju na samo dvije stvari i to: na znanje i na informatičku opremljenost, ne vidimo opravdan razlog zašto bi iste djelatnosti bile isključena iz ovog natječaja. Osim što su revizija i računovodstvo obvezne, u zakonskom i poduzetničkom smislu, one kao i ostale usluge iz ovog NKD-a služe kao podrška poduzetnicima u donošenju odluka, povećanju efikasnosti njihovog poslovanja, te doprinose procesu financijskog izvještavanja poslovnih subjekata i transparentnosti poslovanja kao preduvjeta stabilnog i održivog investicijskog i ukupnog poslovnog povjerenja u gospodarske subjekte, čime omogućava daljnji napredak za sve sudionike, a ujedno omogućava daljnji napredak ekonomije Republike Hrvatske, kao prioritetni i trajni javni interes. Nadalje, sufinanciranje troškova opremanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija direktno snižava troškove ovih usluga što omogućava da se za istu ili nižu cijenu pruži poduzetnicima brža i kvalitetnija uslugu. Posljedica povećane efikasnosti je također više vremena koje se može posvetiti poduzetnicima, te im pružiti dodatne benefite kroz razne savjete. U interesu je svih sudionika u poslovnim procesima bilo kojeg oblika, da se potiče povlačenje EU sredstava, ali da se pri tome ne postavljaju neprihvatljiva i neutemeljena ograničenja i uskraćuje mogućnost određenoj profesiji, odnosno djelatnosti i ujedno poduzetnicima, da uz poticaj pokušaju uhvatiti korak sa konkurencijom iz okruženja i osiguraju si održiv razvoj. U smislu svega navedenog, Hrvatska revizorska komora očekuje razumijevanje za ovu problematiku i prihvaćanje danog obrazloženja, S poštovanjem, Hrvatska revizorska komora Primljeno na znanje Razmotrit će se.
19 Intelligent future consulting d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Iz ovog poziva isključeni su prijavitelji registrirani za pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69). Smatramo kako je nužno omogućiti takvim prijaviteljima pristup ovim sredstvima obzirom da oni najviše ovise o IKT rješenjima i visoki troškovi ulaganja su kočnica njihovom razvoju. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
20 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Nepotrebno je naglašavati nužnost ulaganja našeg gospodarstva u IKT rješenja, znamo kako loše stojimo. No, upravo iz tog razloga smatramo da je potrebno liberalizirati kriterije prihvatljivosti prijavitelja pri čemu mnogim nabrojanim neprihvatljviim uslužnim djelatnostima kao i trgovini treba omogućiti prijave (primarno NKD 68,64,65,66 i trgovina). Također, smatramo da treba omogućiti prijave i poduzećima koja su iskazala gubitak u prethodnoj godini. Naime, tvrtke koje su osnovane unatrag nekoliko godina, i recimo ulažu i istraživanje nekog rješenja (mora se knjižiti n rashode, tek faza razvoja može na imovinu) sigurno će imati gubitke, ali su ujedno i vrlo potentne i bitne za naše gospodarstvo pa ne vidimo razloga za takvu odredbu neprihvatljvosti. Nije prihvaćen Uvažavajući argumente koji se odnose na gubitke nastale uslijed ulaganja u istraživanje i razvoj , napominjemo da zbog jednakog postupanja nije moguće primijeniti selektivni pristup u ocjeni prihvatljivosti prijavitelja.
21 IVANA BAŠIĆ 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Osnovni temelj za rast i razvoj poduzetnika, a tako i cijelog gospodarstva RH je napredna tehnologija i ulaganja u razvoj, a navedenim kriterijima za isključenje uskracena je ta mogućnost. Trgovina na veliko i malo zahtjeva značajna ulaganja u IKT, smatram ovo neutemeljenim i diskriminirajućim, te Vas molimo da razmotrite mogućnost ukidanje isključenja za djelatnost trgovine. Nije prihvaćen Poziv je sukladan programskim dokumentima , odnosno OPKK i Strategiji razvoja poduzetništva u RH 2013-2020. , koja svoj 1 Strateški cilj "Poboljšanje ekonomske uspješnosti" definira kao "Unapređenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti većim ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti". Za Hrvatsku, zemlju s malim domaćim tržištem nužno je osigurati dugoročan gospodarski rast unapređenjem konkurentnosti MSP, posebno u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti koje se temeljena znanju, a koji trebaju biti platforma za osiguranje većeg izvoza i rasta, kako bi se smanjio postojeći deficit trgovinske bilance u sektoru maloga gospodarstva u Hrvatskoj.
22 Josipa Gadže 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Mišljenja sam da se kriteriji za isključenje trebaju izmijeniti, točnije djelatnosti prema NKDu 45,46 i 47, budući da se ovim kriterijima doslovno diskriminira navedene djelatnosti. Samim time koči ih se u razvoju. Nije prihvaćen Poziv je sukladan programskim dokumentima , odnosno OPKK i Strategiji razvoja poduzetništva u RH 2013-2020. , koja svoj 1 Strateški cilj "Poboljšanje ekonomske uspješnosti" definira kao "Unapređenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti većim ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti". Za Hrvatsku, zemlju s malim domaćim tržištem nužno je osigurati dugoročan gospodarski rast unapređenjem konkurentnosti MSP, posebno u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti koje se temeljena znanju, a koji trebaju biti platforma za osiguranje većeg izvoza i rasta, kako bi se smanjio postojeći deficit trgovinske bilance u sektoru maloga gospodarstva u Hrvatskoj.
23 Iviana Penić 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Kriteriji za isključenje prijavitelja, u smislu isključenja prijavitelja čija je djelatnost po NKD-u 45, 46 i 47 automatizmom pobija činjenicu razvoj hrvatskih MSP-ova obzirom na njihovu brojnost te se time vrši direktna diskriminacija svih trgovačkih društava u Hrvatskoj. IKT je vrlo bitan segment za razvoj hrvatskog gospodarstva te razvoj istog treba biti moguć svima poduzećima bez obzira na veličinu. Predlažem ukidanje neprihvatljivosti ulaganja u sektoru trgovine kao i tvrtka Inovacije i razvoj d.o.o. Nije prihvaćen Poziv je sukladan programskim dokumentima , odnosno OPKK i Strategiji razvoja poduzetništva u RH 2013-2020. , koja svoj 1 Strateški cilj "Poboljšanje ekonomske uspješnosti" definira kao "Unapređenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti većim ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti". Za Hrvatsku, zemlju s malim domaćim tržištem nužno je osigurati dugoročan gospodarski rast unapređenjem konkurentnosti MSP, posebno u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti koje se temeljena znanju, a koji trebaju biti platforma za osiguranje većeg izvoza i rasta, kako bi se smanjio postojeći deficit trgovinske bilance u sektoru maloga gospodarstva u Hrvatskoj
24 Inovacije i razvoj d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Predlažemo uklanjanje neprihvatljivosti ulaganja u sektoru trgovine na veliko i malo s obzirom da ta djelatnost zahtjeva značajna ulaganja u IKT rješenja za unaprijeđenje poslovnih procesa koja MSP ne bi proveli bez potpore ili bi proveli u značajno manjem iznosu i/ili dužem vremenskom periodu. Smatramo da je ovaj uvjet diskriminira određene MSP bez jasne osnove, dok s druge strane Poziv omogućava prijavu u brojnim drugim uslužnim djelatnostima. Nije prihvaćen Poziv je sukladan programskim dokumentima , odnosno OPKK i Strategiji razvoja poduzetništva u RH 2013-2020. , koja svoj 1 Strateški cilj "Poboljšanje ekonomske uspješnosti" definira kao "Unapređenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti većim ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti". Za Hrvatsku, zemlju s malim domaćim tržištem nužno je osigurati dugoročan gospodarski rast unapređenjem konkurentnosti MSP, posebno u sektorima prerađivačkih i uslužnih djelatnosti koje se temeljena znanju, a koji trebaju biti platforma za osiguranje većeg izvoza i rasta, kako bi se smanjio postojeći deficit trgovinske bilance u sektoru maloga gospodarstva u Hrvatskoj.
25 Knjig.obrt Comping 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Poštovani , uvidom u novi pravilnik vidim da je računovodstvo (NKD 69) pod neprihvatljivim djelatnostima, što nije bio slučaj u prethodnom natječaju (iz 2015. godine). Smatram da su na taj način računovodstvene tvrtke i obrti zakinuti jer se u njihovoj djelatnosti sve bazira na dobroj IKT opremi i softverima, a jedino dobro opremljeni računovodstveni MSP-ovi mogu biti pouzdan partner i podrška svojim klijentima, koji su iz različitih sektora, a nerijetko su to mikro, mali i srednji poduzetnici iz proizvođačkih i uslužnih djelatnosti. Otvarajući mogućnost prijave djelatnosti NKD 69 na ovaj natječaj ojačala bi konkurentnost ne samo obrta i tvrtki iz ove, već i iz drugih djelatnosti, a što u prethodnom natječaju bilo moguće. Također želim napomenuti kako ima obrta i tvrtki koji su se pripremali već dulje vrijeme za ovaj natječaj čekajući da se otvori, u nadi da će osnovne odredbe biti jednake. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
26 Sasa Cikovic 2.PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja S obzirom da je su prihvatljivi prijavitelji novoosnovani MSP-ovi i jedan od pokazatelja poziva je broj novih poduzeća koji primaju potporu predlažemo da se kriterij za isključenje imanja minimalno 1 zaposlenog u godini koja prethodi godini predaje projektne prijave prilagodi tim uvjetima na način da glasi minimalno zaposleni u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektne prijave. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
27 ECO FAMILY FARM 2.PRAVILA POZIVA, 6.6Prihvatljivost projekta točku 2.3. ste stavili kao točku 3.3. Molimo ažurirajte. Prihvaćen Bit će ispravljeno.
28 Tiko pro d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 7.7Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Vezano uz neprihvaćanje djelatnosti NKD 69 – pravne i računovodstvene djelatnosti – nužno je uvrstiti ovu djelatnost kao prihvatljivu, jer je informatička opremljenost važna za infrastrukturu računovodstva i što bolju isporuku usluge. Obzirom na to da je ovo jedini natječaj koji omogućava nabavu IKT opreme, molimo da razmotrite komentar, te računovodstvenu djelatnost prepoznate kao prihvatljivu za prijavu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
29 Roko Baljak 2.PRAVILA POZIVA, 7.7Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Slažem se s komentarima u potpunosti, konkretno radim u tvrtki koja želi cjelovito pristupiti ulaganju u IKT sustave, a s ovako postavljenim Pozivima, potrebno je prijaviti se na tri Poziva umjesto na jedan : (ulaganje u IKT poslovna rješenja (kupnja računalne i komunikacijske opreme, softwera- navedeni poziv), zatim (izrada web stranice, web shop, mobilna aplikacija, mobilna trgovina- Poziv za IKT vaučere) i nakon navedenog ukoliko se želi uvesti sustav upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom ( Poziv uvođenje sustava upravljanja...ISO i slične norme). Na taj način povećava se administrativno opterećenje, ne može se logički zaokružiti projekt... Smatram da bi pod prihvatljive projektne aktivnosti trebalo dodati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa, te izradu aplkacija i rješenja za mobilnu trgovinu. Nije prihvaćen Radi demarkacije komplementarnosti dvaju Poziva, po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.
30 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 2.PRAVILA POZIVA, 7.7Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Tvrtke koje ulažu u IKT sustave i pristupaju tome cjelovito, teško mogu razdvojiti proces prodaje od ostalih procesa u tvrtki za koje uvode IKT sustave. Smatramo da je nelogično od svih procesa, u biti isključiti IKT rješenja za proces prodaje (najčešće se uvode rješenja upravo za ove situacije koje opisujete kao neprihvatljive). Razumijemo da je logika bila da se IKT rješenja vezana uz web stranice i web shopove prijavljuju na natječaj za vaučere, ali nije logično da se unutar projekta koji se ovdje prijavljuje isključuju, jer tako dobivamo nezaokruženi projekt, odrezan sjekirom.Također, povećava se administrativno opterećenje jer će neki prijavitelji onda morati prijavljivati 2 natječaja kako bi uspjeli odraditi sve što su zamislili i zaokružiti svoj projekt, što također smatramo nepotrebnim, skupim i neučinkovitim. Ako netko uzima novi ERP, a istovremeno uvodi i web shop, kako će integrirati to dvoje i kroz koji od 2 natječaja? Stoga je naš prijedlog da se makne zabrana financiranja izrade i optimizacije mrežnih stanica i web shopa te izrade rješenja za mobilnu trgovinu. Nije prihvaćen Radi demarkacije komplementarnosti dvaju Poziva, po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.
31 ECO FAMILY FARM 2.PRAVILA POZIVA, 7.7Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Bilo bi poželjno dodatno opisati prihvatljive aktivnosti. Prihvaćen Bit će pojašnjeno.
32 Tiko pro d.o.o. 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1.Prihvatljivi troškovi Smatramo da bi bilo nužno produžiti trajanje najma licenci i korištenja SaaS (Software as Service) modela na najmanje 3 godine od uvođenja kako bi tvrtke mogle ostvariti učinke od sustava. Rok od godinu dana je prekratak za ostvarenje planiranih učinaka. Također se slažemo s prijedlogom za povećanje prihvatljivih troškova za usluge vanjskih stručnjaka za prijavu projekata na iznos od maksimalno 5% ukupno prihvatljivih troškova, s obzirom na kompleksnost prijave na natječaj. Ujedno smatramo da je potrebno ukinuti propisan maksimalan iznos za troškove vanjskih usluga za pripremu projektnog prijedloga, provedbe projekta, javne nabave i revizije, te da se trošak definira cijenama na tržištu u skladu s opsegom svakog projekta ponaosob. Primljeno na znanje Razmotrit će se. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao davatelj potpore male vrijednosti u ovom slučaju ne definira tržišne cijene pripreme projektnog prijedloga i upravljanja projektom već određuje koliki iznos navedenog troška se smatra prihvatljivim te dodjelom potpore olakšava poduzetnicima provedbu projekta. Navedeno ne sprječava prijavitelja da usluge pripreme i provedbe projekta nabavi po cijeni većoj ili manjoj od navedenog prihvatljivog dijela.
33 Intelligent future consulting d.o.o. 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1.Prihvatljivi troškovi Također smatramo kako je vrlo bitno omogućiti SaaS licence u trajanju najmanje 3 godine kako bi iste mogle stvoriti učinak, a pogotovo jer se učinci mjere u razdoblju m + 2. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
34 ECO FAMILY FARM 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1.Prihvatljivi troškovi Predlažemo povećanje prihvatljivih troškova za usluge vanjskih stručnjaka. Umjesto 15.000HRK fixno i maksimalno, predlažemo iznos od maksimalno 5% ukupnih prihvatljivih troškova. Smatramo da je prijava za ovaj natječaj kudikamo kompliciranija nego npr. za natječaja iz Mjera ruralnog razvoja, a gdje se za usluge vanjskog stručnjaka može dobiti do 4% ukupno prihvatljivih troškova, koji su financirani u 100%-om iznosu, za razliku od ovog natječaja. Primljeno na znanje Razmotrit će se. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao davatelj potpore male vrijednosti u ovom slučaju ne definira tržišne cijene pripreme projektnog prijedloga i upravljanja projektom već određuje koliki iznos navedenog troška se smatra prihvatljivim te dodjelom potpore olakšava poduzetnicima provedbu projekta. Navedeno ne sprječava prijavitelja da usluge pripreme i provedbe projekta nabavi po cijeni većoj ili manjoj od navedenog prihvatljivog dijela.
35 Epilog d.o.o. 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1.Prihvatljivi troškovi Predlažemo značajno povećanje ili potpuno izostavljanje definiranih maksimalnih iznosa troškova vanjskih usluga za pripremu projektnog prijedloga te provedbe projekta, javne nabave i revizije (tj. prepuštanje definiranja cijena navedenih usluga tržištu). Naime, vjerujemo kako je provedbenom tijelu u cilju dobiti kvalitetno izrađene projektne prijave koje će u slučaju njihovog odobrenja biti i kvalitetno i uspješno provedene. Navedeni iznosi ne odražavaju tržišne cijene navedenih usluga niti su u skladu s opsegom posla koji je potreban za izradu kvalitetne i smislene prijave kao ni kasniju uspješnu provedbu projekta (posebice za veće i složenije projekte). Mišljenja smo da će ovako definirani iznimno niski maksimalni iznosi usluga vanjskih stručnjaka rezultirati nižom kvalitetom projektnih prijava i, važnije, znatno nižom kvalitetom usluge provedbe projekata i postupaka nabave, a što će u konačnici dovesti do financijskih korekcija, neiskorištenja sredstava i drugih problema koji će u pitanje dovesti učinkovitost samog natječaja. Sukladno navedenom, još jednom apeliramo da se ne propisuju maksimalni iznosi navedenih usluga ili da, ukoliko se već moraju propisati, propišu na način da odgovaraju stanju na tržištu i opsegu posla - bilo kroz značajno povećanje iznosa ili kroz definiranje iznosa kao % ukupne vrijednosti projekta. Primljeno na znanje Razmotrit će se. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kao davatelj potpore male vrijednosti u ovom slučaju ne definira tržišne cijene pripreme projektnog prijedloga i upravljanja projektom već određuje koliki iznos navedenog troška se smatra prihvatljivim te dodjelom potpore olakšava poduzetnicima provedbu projekta. Navedeno ne sprječava prijavitelja da usluge pripreme i provedbe projekta nabavi po cijeni većoj ili manjoj od navedenog prihvatljivog dijela.
36 Epilog d.o.o. 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.1.1.Prihvatljivi troškovi Molimo razmotriti proširenje prihvatljivog trajanja najma licenci i korištenja SaaS modela na najmanje 3 godine od uvođenja. Trenutno definiran rok od godine dana je prekratak da bi tvrtka mogla ostvariti pune učinke nabavljenog sustava, a samim time i prekratak da bi dodijeljena potpora imala učinak. Također, molimo preciznije definirati pojam uvođenja SaaS usluga na način da nedvosmisleno definira radi li se o trenutku plaćanja/potpisa ugovora ili trenutku završetka implementacije ili nešto treće. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
37 Lidija Janjić 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.2.2.Neprihvatljivi troškovi Potrebno je dozvoliti nabavu operativnog sustava kao prihvatljiv trošak. Većina softvera zahtjeva operativni sustav kao podlogu za instalaciju. Dok bez operativnog sustava hardversko rješenje nije moguće staviti u funkciju. Drugi razlog je da neka računala, mobilni uređaji i slično dolaze već sa instaliranim operativnim sustavom (iOS, Android) koje nije moguće odvojiti kao neprihvatljiv trošak. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
38 Lidija Janjić 8.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 8.2.2.Neprihvatljivi troškovi Stoji da PDV nije prihvatljiv trošak. Molim korekciju teksta na povrativ PDV. Odnosno da se dozvoli nepovrativ PDV kao prihvatljivi trošak. Obično je tako u drugim pozivima sufinanciranima iz EU i to u sektoru MSP-a. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
39 ECO FAMILY FARM 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Bilo bi poželjno da se definira i vrijeme obrade projektne prijave računajući od dana zaprimanja. Navedenim postupkom bi se dobilo na transparentnosti cijelog poziva. Poučeni iskustvom i kritikama poduzetnika s prijašnjih natječaja gdje su rezultati dolazili sa većim zakašnjenjima i ne poštivanja rokova obrade ako ih se uopće i postavljalo. Nije prihvaćen U točkama 3.4. i 4.1. definirano je da postupak dodjele bespovratnih sredstava traje 120 kalendarskih dana od dana podnošenja pojedinog projektnog prijedloga do donošenja Odluke o financiranju.
40 ECO FAMILY FARM 3.KAKO SE PRIJAVITI, 4.4Dodatne informacije uz projektni prijedlog 120 kalendarskih dana od dana podnošenja pojedinog projektnog prijedloga do donošenja Odluke o financiranju? Definitivno drugačije formulirati navedenu rečenicu, s jasnijim objašnjenjem(prijedlog smanjiti 120 na 90 dana i dati vremenski tijek realizacije nakon donošenja Odluke o financiranju. Nije prihvaćen U točkama 3.4. i 4.1. definirano je da postupak dodjele bespovratnih sredstava traje 120 kalendarskih dana od dana podnošenja pojedinog projektnog prijedloga do donošenja Odluke o financiranju. Navedeni rok je sukladan Zajedničkim nacionalnim pravilima koja propisuju postupanje u postupku dodjele.