Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o autobusnim kolodvorima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Čazmatrans d.o.o. KOLODVORSKE USLUGE, Članak 5. DODATI Članak 5a. (1) Kolodvori koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika mogu za kolodvorske usluge koje su definirane ovim Pravilnikom naplaćivati maksimalno propisanu cijenu. (2) Maksimalna cijena pristajanja za svaki dolazak; polazak; odnosno dolazak/polazak je 34 kW električne energije prema tarifi HEP OPTI. (3) Maksimalni postotak provizije iznosi 1/3 porezne stope PDV-a u RH koja se obračunava na prometnu uslugu prijevoza putnika u međužupanijskom putničkom prometu. (4) Autobusni kolodvori koji ne ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovog pravilnika mogu naplaćivati usluge pristajanja i provizije iz stavaka 2.. i 3. ovog članka u najvišem iznosu od 70% maksimalnih cijena. (5) Sve ostale usluge i cijenu istih autobusni kolodvor određuje kroz Opće uvjete za obavljanje kolodvorskih usluga kao i Cjenikom kolodvorskih usluga. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-dodat će se novi članak o utvrđivanju najvećih cijena kolodvorskih usluga., ali će utvrđivanje cijena biti regulirano na adekvatniji način odnosno egzaktnim brojevima.
2 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. KOLODVORSKE USLUGE, Članak 5. DODATI Članak 5a. (1) Kolodvori koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika mogu za kolodvorske usluge koje su definirane ovim Pravilnikom naplaćivati maksimalno propisanu cijenu. (2) Maksimalna cijena pristajanja za svaki dolazak; polazak; odnosno dolazak/polazak je 34 kW električne energije prema tarifi HEP OPTI. (3) Maksimalni postotak provizije iznosi 1/3 porezne stope PDV-a u RH koja se obračunava na prometnu uslugu prijevoza putnika u međužupanijskom putničkom prometu. (4) Autobusni kolodvori koji ne ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovog pravilnika mogu naplaćivati usluge pristajanja i provizije iz stavaka 2.. i 3. ovog članka u najvišem iznosu od 70% maksimalnih cijena. (5) Sve ostale usluge i cijenu istih autobusni kolodvor određuje kroz Opće uvjete za obavljanje kolodvorskih usluga kao i Cjenikom kolodvorskih usluga. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-dodat će se novi članak o utvrđivanju najvećih cijena kolodvorskih usluga., ali će utvrđivanje cijena biti regulirano na adekvatniji način odnosno egzaktnim brojevima.
3 Autotransport Karlovac d.o.o. KOLODVORSKE USLUGE, Članak 5. DODATI Članak 5a. (1) Kolodvori koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika mogu za kolodvorske usluge koje su definirane ovim Pravilnikom naplaćivati maksimalno propisanu cijenu. (2) Maksimalna cijena pristajanja za svaki dolazak; polazak; odnosno dolazak/polazak je 34 kW električne energije prema tarifi HEP OPTI. (3) Maksimalni postotak provizije iznosi 1/3 porezne stope PDV-a u RH koja se obračunava na prometnu uslugu prijevoza putnika u međužupanijskom putničkom prometu. (4) Autobusni kolodvori koji ne ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovog pravilnika mogu naplaćivati usluge pristajanja i provizije iz stavaka 2.. i 3. ovog članka u najvišem iznosu od 70% maksimalnih cijena. (5) Sve ostale usluge i cijenu istih autobusni kolodvor određuje kroz Opće uvjete za obavljanje kolodvorskih usluga kao i Cjenikom kolodvorskih usluga. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-dodat će se novi članak o utvrđivanju najvećih cijena kolodvorskih usluga., ali će utvrđivanje cijena biti regulirano na adekvatniji način odnosno egzaktnim brojevima.
4 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. KOLODVORSKE USLUGE, Članak 5. DODATI Članak 5a. (1) Kolodvori koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika mogu za kolodvorske usluge koje su definirane ovim Pravilnikom naplaćivati maksimalno propisanu cijenu. (2) Maksimalna cijena pristajanja za svaki dolazak; polazak; odnosno dolazak/polazak je 34 kW električne energije prema tarifi HEP OPTI. (3) Maksimalni postotak provizije iznosi 1/3 porezne stope PDV-a u RH koja se obračunava na prometnu uslugu prijevoza putnika u međužupanijskom putničkom prometu. (4) Autobusni kolodvori koji ne ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovog pravilnika mogu naplaćivati usluge pristajanja i provizije iz stavaka 2.. i 3. ovog članka u najvišem iznosu od 70% maksimalnih cijena. (5) Sve ostale usluge i cijenu istih autobusni kolodvor određuje kroz Opće uvjete za obavljanje kolodvorskih usluga kao i Cjenikom kolodvorskih usluga. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-dodat će se novi članak o utvrđivanju najvećih cijena kolodvorskih usluga., ali će utvrđivanje cijena biti regulirano na adekvatniji način odnosno egzaktnim brojevima.
5 Autotrans d.d. IZVJEŠĆIVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA U ODRŽAVANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA, Članak 7. zmijeniti članak 7., tako da glasi : "Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru dužan je inspekciju cestovnog prometa izvješćivati do 10.tog dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec o neobavljanju prijevoza na određenim linijama i o obavljanju prijevoza na odobrenim linijama suprotno izdanim dozvolama." Obrazloženje : Radnici autobusnih kolodvora nisu osposobljeni niti ovlašteni za donošenje ocjena i procjena o nepravilnostima, kršenju zakona u predmetnoj materiji (nemaju javne ovlasti za isto). Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom se, a sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, na jasan način propisuje sadržaj izvješća iz čl. 101.st.2. Zakona.
6 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. IZVJEŠĆIVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA U ODRŽAVANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA, Članak 7. Izmijeniti članak 7., tako da glasi : "Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru dužan je inspekciju cestovnog prometa izvješćivati do 10.tog dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec o neobavljanju prijevoza na određenim linijama i o obavljanju prijevoza na odobrenim linijama suprotno izdanim dozvolama." Obrazloženje : Radnici autobusnih kolodvora nisu osposobljeni niti ovlašteni za donošenje ocjena i procjena o nepravilnostima, kršenju zakona u predmetnoj materiji (nemaju javne ovlasti za isto). Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom se, a sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, na jasan način propisuje sadržaj izvješća iz čl. 101.st.2. Zakona.
7 APP d.d. IZVJEŠĆIVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA U ODRŽAVANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA, Članak 7. Izmijeniti članak 7., tako da glasi : "Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru dužan je inspekciju cestovnog prometa izvješćivati do 10.tog dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec o neobavljanju prijevoza na određenim linijama i o obavljanju prijevoza na odobrenim linijama suprotno izdanim dozvolama." Obrazloženje : Radnici autobusnih kolodvora nisu osposobljeni niti ovlašteni za donošenje ocjena i procjena o nepravilnostima, kršenju zakona u predmetnoj materiji (nemaju javne ovlasti za isto). Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom se, a sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, na jasan način propisuje sadržaj izvješća iz čl. 101.st.2. Zakona.
8 AUTOTRANSPORT D.D. IZVJEŠĆIVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA U ODRŽAVANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA, Članak 7. Članak 7. DODATI: Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru DUŽAN JE INSPEKCIJU CESTOVNOG PROMETA MINISTARSTVA IZVJEŠĆIVATI DO 10.-og DANA U TEKUĆEM MJESECU ZA PROTEKLI MJESEC O NEOBAVLJANJU PRIJEVOZA NA ODREĐENIM LINIJAMA I O OBAVLJANJU PRIJEVOZA NA ODOBRENIM LINIJAMA SUPROTNO IZDANIM DOZVOLAMA. BRISATI: "u izvješću iz članka 101. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18) najmanje mora napisati: - na kojim linijama prijevoz nije održavan (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi) - na kojim linijama je prijevoz održavan suprotno važećem voznom redu ili drugim uvjetima iz dozvole ili ugovora o javnoj usluzi, a posebno značajna odstupanja od voznog reda i neredovitost prometovanja (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi te opisati nepravilnost) - sve druge nepravilnosti u odvijanju javnog linijskog prijevoza (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi te opisati nepravilnosti)." OBRAZLOŽENJE: RADNICI AUTOBUSNIH KOLODVORA NISU OSPOSOBLJENI NITI OVLAŠTENI ZA DONOŠENJE OCJENA I PROCJENA O NEPRAVILNOSTIMA , KRŠENJU ZAKONA U PREDMETNOJ MATERIJI ( NEMAJU POLOŽEN DRŽAVNI ISPIT NITI JAVNE OVLASTI, A DRŽAVA IH NE PLAĆA ZA TE VEOMA OPSEŽNE POSLOVE) Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom se, a sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, na jasan način propisuje sadržaj izvješća iz čl. 101.st.2. Zakona.
9 Čazmatrans Vukovar d.o.o. IZVJEŠĆIVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA U ODRŽAVANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA, Članak 7. Članak 7. DODATI: Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru DUŽAN JE INSPEKCIJU CESTOVNOG PROMETA MINISTARSTVA IZVJEŠĆIVATI DO 10.-og DANA U TEKUĆEM MJESECU ZA PROTEKLI MJESEC O NEOBAVLJANJU PRIJEVOZA NA ODREĐENIM LINIJAMA I O OBAVLJANJU PRIJEVOZA NA ODOBRENIM LINIJAMA SUPROTNO IZDANIM DOZVOLAMA. BRISATI: "u izvješću iz članka 101. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18) najmanje mora napisati: - na kojim linijama prijevoz nije održavan (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi) - na kojim linijama je prijevoz održavan suprotno važećem voznom redu ili drugim uvjetima iz dozvole ili ugovora o javnoj usluzi, a posebno značajna odstupanja od voznog reda i neredovitost prometovanja (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi te opisati nepravilnost) - sve druge nepravilnosti u odvijanju javnog linijskog prijevoza (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi te opisati nepravilnosti)." OBRAZLOŽENJE: RADNICI AUTOBUSNIH KOLODVORA NISU OSPOSOBLJENI NITI OVLAŠTENI ZA DONOŠENJE OCJENA I PROCJENA O NEPRAVILNOSTIMA , KRŠENJU ZAKONA U PREDMETNOJ MATERIJI ( NEMAJU POLOŽEN DRŽAVNI ISPIT NITI JAVNE OVLASTI, A DRŽAVA IH NE PLAĆA ZA TE VEOMA OPSEŽNE POSLOVE) Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom se, a sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, na jasan način propisuje sadržaj izvješća iz čl. 101.st.2. Zakona.
10 Čazmatrans Promet d.o.o. IZVJEŠĆIVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA U ODRŽAVANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA, Članak 7. Članak 7. DODATI: Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru DUŽAN JE INSPEKCIJU CESTOVNOG PROMETA MINISTARSTVA IZVJEŠĆIVATI DO 10.-og DANA U TEKUĆEM MJESECU ZA PROTEKLI MJESEC O NEOBAVLJANJU PRIJEVOZA NA ODREĐENIM LINIJAMA I O OBAVLJANJU PRIJEVOZA NA ODOBRENIM LINIJAMA SUPROTNO IZDANIM DOZVOLAMA. BRISATI: "u izvješću iz članka 101. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18) najmanje mora napisati: - na kojim linijama prijevoz nije održavan (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi) - na kojim linijama je prijevoz održavan suprotno važećem voznom redu ili drugim uvjetima iz dozvole ili ugovora o javnoj usluzi, a posebno značajna odstupanja od voznog reda i neredovitost prometovanja (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi te opisati nepravilnost) - sve druge nepravilnosti u odvijanju javnog linijskog prijevoza (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi te opisati nepravilnosti)." OBRAZLOŽENJE: RADNICI AUTOBUSNIH KOLODVORA NISU OSPOSOBLJENI NITI OVLAŠTENI ZA DONOŠENJE OCJENA I PROCJENA O NEPRAVILNOSTIMA , KRŠENJU ZAKONA U PREDMETNOJ MATERIJI ( NEMAJU POLOŽEN DRŽAVNI ISPIT NITI JAVNE OVLASTI, A DRŽAVA IH NE PLAĆA ZA TE VEOMA OPSEŽNE POSLOVE) Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom se, a sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, na jasan način propisuje sadržaj izvješća iz čl. 101.st.2. Zakona.
11 Čazmatrans d.o.o. IZVJEŠĆIVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA U ODRŽAVANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA, Članak 7. Članak 7. DODATI: Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru DUŽAN JE INSPEKCIJU CESTOVNOG PROMETA MINISTARSTVA IZVJEŠĆIVATI DO 10.-og DANA U TEKUĆEM MJESECU ZA PROTEKLI MJESEC O NEOBAVLJANJU PRIJEVOZA NA ODREĐENIM LINIJAMA I O OBAVLJANJU PRIJEVOZA NA ODOBRENIM LINIJAMA SUPROTNO IZDANIM DOZVOLAMA. BRISATI: "u izvješću iz članka 101. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18) najmanje mora napisati: - na kojim linijama prijevoz nije održavan (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi) - na kojim linijama je prijevoz održavan suprotno važećem voznom redu ili drugim uvjetima iz dozvole ili ugovora o javnoj usluzi, a posebno značajna odstupanja od voznog reda i neredovitost prometovanja (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi te opisati nepravilnost) - sve druge nepravilnosti u odvijanju javnog linijskog prijevoza (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi te opisati nepravilnosti)." OBRAZLOŽENJE: RADNICI AUTOBUSNIH KOLODVORA NISU OSPOSOBLJENI NITI OVLAŠTENI ZA DONOŠENJE OCJENA I PROCJENA O NEPRAVILNOSTIMA , KRŠENJU ZAKONA U PREDMETNOJ MATERIJI ( NEMAJU POLOŽEN DRŽAVNI ISPIT NITI JAVNE OVLASTI, A DRŽAVA IH NE PLAĆA ZA TE VEOMA OPSEŽNE POSLOVE) Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom se, a sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, na jasan način propisuje sadržaj izvješća iz čl. 101.st.2. Zakona.
12 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. IZVJEŠĆIVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA U ODRŽAVANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA, Članak 7. Članak 7. DODATI: Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru DUŽAN JE INSPEKCIJU CESTOVNOG PROMETA MINISTARSTVA IZVJEŠĆIVATI DO 10.-og DANA U TEKUĆEM MJESECU ZA PROTEKLI MJESEC O NEOBAVLJANJU PRIJEVOZA NA ODREĐENIM LINIJAMA I O OBAVLJANJU PRIJEVOZA NA ODOBRENIM LINIJAMA SUPROTNO IZDANIM DOZVOLAMA. BRISATI: "u izvješću iz članka 101. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18) najmanje mora napisati: - na kojim linijama prijevoz nije održavan (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi) - na kojim linijama je prijevoz održavan suprotno važećem voznom redu ili drugim uvjetima iz dozvole ili ugovora o javnoj usluzi, a posebno značajna odstupanja od voznog reda i neredovitost prometovanja (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi te opisati nepravilnost) - sve druge nepravilnosti u odvijanju javnog linijskog prijevoza (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi te opisati nepravilnosti)." OBRAZLOŽENJE: RADNICI AUTOBUSNIH KOLODVORA NISU OSPOSOBLJENI NITI OVLAŠTENI ZA DONOŠENJE OCJENA I PROCJENA O NEPRAVILNOSTIMA , KRŠENJU ZAKONA U PREDMETNOJ MATERIJI ( NEMAJU POLOŽEN DRŽAVNI ISPIT NITI JAVNE OVLASTI, A DRŽAVA IH NE PLAĆA ZA TE VEOMA OPSEŽNE POSLOVE) Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom se, a sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, na jasan način propisuje sadržaj izvješća iz čl. 101.st.2. Zakona.
13 Autotransport Karlovac d.o.o. IZVJEŠĆIVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA U ODRŽAVANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA, Članak 7. Članak 7. DODATI: Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru DUŽAN JE INSPEKCIJU CESTOVNOG PROMETA MINISTARSTVA IZVJEŠĆIVATI DO 10.-og DANA U TEKUĆEM MJESECU ZA PROTEKLI MJESEC O NEOBAVLJANJU PRIJEVOZA NA ODREĐENIM LINIJAMA I O OBAVLJANJU PRIJEVOZA NA ODOBRENIM LINIJAMA SUPROTNO IZDANIM DOZVOLAMA. BRISATI: "u izvješću iz članka 101. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18) najmanje mora napisati: - na kojim linijama prijevoz nije održavan (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi) - na kojim linijama je prijevoz održavan suprotno važećem voznom redu ili drugim uvjetima iz dozvole ili ugovora o javnoj usluzi, a posebno značajna odstupanja od voznog reda i neredovitost prometovanja (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi te opisati nepravilnost) - sve druge nepravilnosti u odvijanju javnog linijskog prijevoza (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi te opisati nepravilnosti)." OBRAZLOŽENJE: RADNICI AUTOBUSNIH KOLODVORA NISU OSPOSOBLJENI NITI OVLAŠTENI ZA DONOŠENJE OCJENA I PROCJENA O NEPRAVILNOSTIMA , KRŠENJU ZAKONA U PREDMETNOJ MATERIJI ( NEMAJU POLOŽEN DRŽAVNI ISPIT NITI JAVNE OVLASTI, A DRŽAVA IH NE PLAĆA ZA TE VEOMA OPSEŽNE POSLOVE) Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom se, a sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, na jasan način propisuje sadržaj izvješća iz čl. 101.st.2. Zakona.
14 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. IZVJEŠĆIVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA U ODRŽAVANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA, Članak 7. Članak 7. DODATI: Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru DUŽAN JE INSPEKCIJU CESTOVNOG PROMETA MINISTARSTVA IZVJEŠĆIVATI DO 10.-og DANA U TEKUĆEM MJESECU ZA PROTEKLI MJESEC O NEOBAVLJANJU PRIJEVOZA NA ODREĐENIM LINIJAMA I O OBAVLJANJU PRIJEVOZA NA ODOBRENIM LINIJAMA SUPROTNO IZDANIM DOZVOLAMA. BRISATI: "u izvješću iz članka 101. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18) najmanje mora napisati: - na kojim linijama prijevoz nije održavan (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi) - na kojim linijama je prijevoz održavan suprotno važećem voznom redu ili drugim uvjetima iz dozvole ili ugovora o javnoj usluzi, a posebno značajna odstupanja od voznog reda i neredovitost prometovanja (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi te opisati nepravilnost) - sve druge nepravilnosti u odvijanju javnog linijskog prijevoza (navesti broj linije u upisniku, naziv ili ime prijevoznika, početno i završno stajalište linije ili drugi podatak iz kojeg je jasno razvidno o kojoj liniji i prijevozniku se radi te opisati nepravilnosti)." OBRAZLOŽENJE: RADNICI AUTOBUSNIH KOLODVORA NISU OSPOSOBLJENI NITI OVLAŠTENI ZA DONOŠENJE OCJENA I PROCJENA O NEPRAVILNOSTIMA , KRŠENJU ZAKONA U PREDMETNOJ MATERIJI ( NEMAJU POLOŽEN DRŽAVNI ISPIT NITI JAVNE OVLASTI, A DRŽAVA IH NE PLAĆA ZA TE VEOMA OPSEŽNE POSLOVE) Nije prihvaćen Odbijen-Pravilnikom se, a sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, na jasan način propisuje sadržaj izvješća iz čl. 101.st.2. Zakona.
15 Autotrans d.d. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 9. Članak 9., st.1. : Umjesto riječi "tri mjeseca", zamijeniti sa : "godinu dana". Razlog za produljenje roka za usklađenje poslovanja : rok od tri mjeseca izuzetno kratak za sve promjene koje je potrebno izvršiti temeljem Pravilnika. Prihvaćen Prihvaćen
16 Autotrans d.d. KOLODVORSKE USLUGE, Članak 5. za članka 5., dodati novo poglavlje : "KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE CIJENA KOLODVORSKIH USLUGA te dodati novi članak tako da glasi : "Članak 5a. (1) Kolodvori koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika mogu za kolodvorske usluge koje su definirane ovim Pravilnikom naplaćivati maksimalno propisanu cijenu. (2) Maksimalna cijena pristajanja za svaki dolazak; polazak; odnosno dolazak/polazak iznosi 15,00 kn. (3) Maksimalna cijena provizije iznosi 9 % cijene vozne karte. (4) Autobusni kolodvori koji ne ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovog pravilnika mogu naplaćivati usluge pristajanja i provizije iz stavaka 2.. i 3. ovog članka u najvišem iznosu od 70% maksimalnih cijena. (5) Sve ostale usluge i cijenu istih autobusni kolodvor određuje kroz Opće uvjete za obavljanje kolodvorskih usluga kao i Cjenikom kolodvorskih usluga. Razlog uvođenja članka 5a) : Zakon o prijevozu u cestovnom prometu nalaže obavezno pristajanje na autobusnim kolodvorima za linije dulje od 40 kilometra, a ako se ne definira maksimalna cijena pristajanja i provizije, poglavito pristajanja, autobusne kolodvore se dovodi u monopolistički položa, te troškovi pristajanaj mogu postati veliko opterećenje prijevoznicima. Prihvaćen Prihvaćen
17 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O AUTOBUSNIM KOLODVORIMA, OPREMLJENOST AUTOBUSNIH KOLODVORA Primjećujemo kako je predmetnim prijedlogom Pravilnika izostavljeno uređenje prometa u mirovanju u i oko prostora autobusnog kolodvora. Sa stajališta osoba s invaliditetom, kao i osoba smanjene pokretljivosti, u situacijama dolaska ili odlaska, to je vrlo značajna okolnost. S obzirom da je dostupnost autobusnom kolodvoru za osobe s invaliditetom osnovni uvjet uopće postojanja mogućnosti korištenja autobusnog prijevoza, predlažemo kod opremljenost autobusnih kolodvora (i autobusnih kolodvora u gradovima koji imaju 50.000 ili više stanovnika) za pružanje autobusnih usluga kao obvezni uvjet odrediti i postojanje parkirnih mjesta rezerviranih za parkiranje vozila osoba s invaliditetom. Napominjemo, kako se pristupačnost prostora prilagođenog za pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti ne može odnositi samo na uklanjanje fizičkih i arhitektonskih barijere u prostoru za osobe koje se primjerice kreću u invalidskim kolicima ili uz pomoć ortopedskih pomagala, nego i na uklanjanje komunikacijskih prepreka postavljanjem taktilnih staza vodilja za slijepe i slabovidne osobe, instaliranjem induktivnih petlji na šalterima za gluhe i nagluhe osobe, postavljanjem audio i vizualnog obavještavanja o polascima za sve korisnike. Slijedom navedenog predlažemo pojmovno šire definiranje „prostora prilagođen za pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću“, budući da će ovako oblikovana odredba u praksi biti podložna različitim tumačenjima. Prihvaćen Prihvaćen
18 Zagrebački holding d.o.o. IZVJEŠĆIVANJE O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA U ODRŽAVANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA, Članak 7. Napomena: definirati što se smatra posebno značajnim odstupanjima od voznog reda: 1. redovito raniji ili kasniji polasci ili dolasci u odnosu na vozni red više od 30 minuta 2. neodržavanje linije sukladno voznom redu a) ukoliko po dozvoli prometuje svakodnevno, a stvarno ne prometuje svakodnevno, b) ukoliko ne vozi na blagdane, a napomena o neprometovanju blagdanima nije unesena u vozni red Prihvaćen Prihvaćen
19 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 9. Članak 9., st.1. : Umjesto riječi "tri mjeseca", zamijeniti sa : "godinu dana". Razlog za produljenje roka za usklađenje poslovanja : rok od tri mjeseca izuzetno kratak za sve promjene koje je potrebno temeljem Pravilnika izvršiti! Prihvaćen Prihvaćen
20 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. KOLODVORSKE USLUGE, Članak 5. Iza članka 5., dodati novo poglavlje : "KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE CIJENA KOLODVORSKIH USLUGA te dodati novi članak tako da glasi : "Članak 5a. (1) Kolodvori koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika mogu za kolodvorske usluge koje su definirane ovim Pravilnikom naplaćivati maksimalno propisanu cijenu. (2) Maksimalna cijena pristajanja za svaki dolazak; polazak; odnosno dolazak/polazak iznosi 15,00 kn. (3) Maksimalna cijena provizije iznosi 9 % cijene vozne karte. (4) Autobusni kolodvori koji ne ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovog pravilnika mogu naplaćivati usluge pristajanja i provizije iz stavaka 2.. i 3. ovog članka u najvišem iznosu od 70% maksimalnih cijena. (5) Sve ostale usluge i cijenu istih autobusni kolodvor određuje kroz Opće uvjete za obavljanje kolodvorskih usluga kao i Cjenikom kolodvorskih usluga. Razlog uvođenja članka 5a) : Definirati treba maksimalne veličine odnosno cijenu pristajanja, navedene u predmetnom članku, jer Zakonom je obvezno pristajanje na autobusne kolodvore za sve linije dulje od 40 km. Proviziju također je potrebno definirati u maksimalnoj veličini, jer bi određeni kolodvori zlorabiti visinu provizije, s obzirom na njihov položaj i poziciju na određenom tržištu. Prihvaćen Prihvaćen
21 APP d.d. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 9. Članak 9., st.1. : Umjesto riječi "tri mjeseca", zamijeniti sa : "godinu dana". Razlog za produljenje roka za usklađenje poslovanja : rok od tri mjeseca izuzetno kratak za sve promjene koje je potrebno temeljem Pravilnika izvršiti! Prihvaćen Prihvaćen
22 APP d.d. KOLODVORSKE USLUGE, Članak 5. Iza članka 5., dodati novo poglavlje : "KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE CIJENA KOLODVORSKIH USLUGA te dodati novi članak tako da glasi : "Članak 5a. (1) Kolodvori koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika mogu za kolodvorske usluge koje su definirane ovim Pravilnikom naplaćivati maksimalno propisanu cijenu. (2) Maksimalna cijena pristajanja za svaki dolazak; polazak; odnosno dolazak/polazak iznosi 15,00 kn. (3) Maksimalna cijena provizije iznosi 9 % cijene vozne karte. (4) Autobusni kolodvori koji ne ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovog pravilnika mogu naplaćivati usluge pristajanja i provizije iz stavaka 2.. i 3. ovog članka u najvišem iznosu od 70% maksimalnih cijena. (5) Sve ostale usluge i cijenu istih autobusni kolodvor određuje kroz Opće uvjete za obavljanje kolodvorskih usluga kao i Cjenikom kolodvorskih usluga. Razlog uvođenja članka 5a) : Definirati treba maksimalne veličine odnosno cijenu pristajanja, navedene u predmetnom članku, jer Zakonom je obvezno pristajanje na autobusne kolodvore za sve linije dulje od 40 km. Proviziju također je potrebno definirati u maksimalnoj velinčini, jer bi odrđeni kolodvori zlorabiti visinu provizije, s obzirom na njihov položaj i poziciju na odrđenom tržištu. Prihvaćen Prihvaćen
23 AUTOTRANSPORT D.D. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 9. Članak 9. st 1. Pravilnika u roku od najviše tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu. ZAMIJENITI SA: Pravilnika u roku od najviše godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. OBRAZLOŽENJE: rok od tri mjeseca izuzetno kratak za sve promjene koje je potrebno temeljem Pravilnika izvršiti! Čazmatrans Promet d.o.o. 28.05.2018 15:03 0 0 Članak 9. st 1. Pravilnika u roku od najviše tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu. ZAMIJENITI SA: Pravilnika u roku od najviše godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. OBRAZLOŽENJE: rok od tri mjeseca izuzetno kratak za sve promjene koje je potrebno temeljem Pravilnika izvršiti! Prihvaćen Prihvaćen
24 AUTOTRANSPORT D.D. KOLODVORSKE USLUGE, Članak 5. Dodati Članak 5a. (1) Kolodvori koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika mogu za kolodvorske usluge koje su definirane ovim Pravilnikom naplaćivati maksimalno propisanu cijenu. (2) Maksimalna cijena pristajanja za svaki dolazak; polazak; odnosno dolazak/polazak iznosi 15,00 kn. (3) Maksimalna cijena provizije iznosi 9 % cijene vozne karte. (4) Autobusni kolodvori koji ne ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovog pravilnika mogu naplaćivati usluge pristajanja i provizije iz stavaka 2.. i 3. ovog članka u najvišem iznosu od 70% maksimalnih cijena. (5) Sve ostale usluge i cijenu istih autobusni kolodvor određuje kroz Opće uvjete za obavljanje kolodvorskih usluga kao i Cjenikom kolodvorskih usluga. OBRAZLOŽENJE: OBZIROM DA ZAKON OBVEZUJE PRISTAJANJE NA AUTOBUSNIOM KOLODVORIMA OBAVEZNO SE MORA ODREDITI MAKSIMALNA CIJENA USLUGA PRISTAJANJA, A MAKSIMALNU CIJENU PROVIZIJE POTREBNO JE DEFINIRATI ZBOG MOGUĆNOSTI MONOPOLA ODREĐENIH KOLODVORA OBZIROM NA NJIHOVU JEDINSTVENU POZICIJU. Prihvaćen Prihvaćen
25 Čazmatrans Vukovar d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 9. Članak 9. st 1. Pravilnika u roku od najviše tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu. ZAMIJENITI SA: Pravilnika u roku od najviše godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. OBRAZLOŽENJE: rok od tri mjeseca izuzetno kratak za sve promjene koje je potrebno temeljem Pravilnika izvršiti! Prihvaćen Prihvaćen
26 Čazmatrans Vukovar d.o.o. KOLODVORSKE USLUGE, Članak 5. Dodati Članak 5a. (1) Kolodvori koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika mogu za kolodvorske usluge koje su definirane ovim Pravilnikom naplaćivati maksimalno propisanu cijenu. (2) Maksimalna cijena pristajanja za svaki dolazak; polazak; odnosno dolazak/polazak iznosi 15,00 kn. (3) Maksimalna cijena provizije iznosi 9 % cijene vozne karte. (4) Autobusni kolodvori koji ne ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovog pravilnika mogu naplaćivati usluge pristajanja i provizije iz stavaka 2.. i 3. ovog članka u najvišem iznosu od 70% maksimalnih cijena. (5) Sve ostale usluge i cijenu istih autobusni kolodvor određuje kroz Opće uvjete za obavljanje kolodvorskih usluga kao i Cjenikom kolodvorskih usluga. OBRAZLOŽENJE: OBZIROM DA ZAKON OBVEZUJE PRISTAJANJE NA AUTOBUSNIOM KOLODVORIMA OBAVEZNO SE MORA ODREDITI MAKSIMALNA CIJENA USLUGA PRISTAJANJA, A MAKSIMALNU CIJENU PROVIZIJE POTREBNO JE DEFINIRATI ZBOG MOGUĆNOSTI MONOPOLA ODREĐENIH KOLODVORA OBZIROM NA NJIHOVU JEDINSTVENU POZICIJU. Prihvaćen Prihvaćen
27 Čazmatrans Promet d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 9. Članak 9. st 1. Pravilnika u roku od najviše tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu. ZAMIJENITI SA: Pravilnika u roku od najviše godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. OBRAZLOŽENJE: rok od tri mjeseca izuzetno kratak za sve promjene koje je potrebno temeljem Pravilnika izvršiti! Prihvaćen Prihvaćen
28 Čazmatrans Promet d.o.o. KOLODVORSKE USLUGE, Članak 5. Dodati Članak 5a. (1) Kolodvori koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika mogu za kolodvorske usluge koje su definirane ovim Pravilnikom naplaćivati maksimalno propisanu cijenu. (2) Maksimalna cijena pristajanja za svaki dolazak; polazak; odnosno dolazak/polazak iznosi 15,00 kn. (3) Maksimalna cijena provizije iznosi 9 % cijene vozne karte. (4) Autobusni kolodvori koji ne ispunjavaju uvjete iz Članka 4. ovog pravilnika mogu naplaćivati usluge pristajanja i provizije iz stavaka 2.. i 3. ovog članka u najvišem iznosu od 70% maksimalnih cijena. (5) Sve ostale usluge i cijenu istih autobusni kolodvor određuje kroz Opće uvjete za obavljanje kolodvorskih usluga kao i Cjenikom kolodvorskih usluga. OBRAZLOŽENJE: OBZIROM DA ZAKON OBVEZUJE PRISTAJANJE NA AUTOBUSNIOM KOLODVORIMA OBAVEZNO SE MORA ODREDITI MAKSIMALNA CIJENA USLUGA PRISTAJANJA, A MAKSIMALNU CIJENU PROVIZIJE POTREBNO JE DEFINIRATI ZBOG MOGUĆNOSTI MONOPOLA ODREĐENIH KOLODVORA OBZIROM NA NJIHOVU JEDINSTVENU POZICIJU. Prihvaćen Prihvaćen
29 Čazmatrans d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 9. Članak 9. st 1. Pravilnika u roku od najviše tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu. ZAMIJENITI SA: Pravilnika u roku od najviše godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. OBRAZLOŽENJE: rok od tri mjeseca izuzetno kratak za sve promjene koje je potrebno temeljem Pravilnika izvršiti! Prihvaćen Prihvaćen
30 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 9. Članak 9. st 1. Pravilnika u roku od najviše tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu. ZAMIJENITI SA: Pravilnika u roku od najviše godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. OBRAZLOŽENJE: rok od tri mjeseca izuzetno kratak za sve promjene koje je potrebno temeljem Pravilnika izvršiti! Prihvaćen Prihvaćen
31 Autotransport Karlovac d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 9. Članak 9. st 1. Pravilnika u roku od najviše tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu. ZAMIJENITI SA: Pravilnika u roku od najviše godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. OBRAZLOŽENJE: rok od tri mjeseca izuzetno kratak za sve promjene koje je potrebno temeljem Pravilnika izvršiti! Prihvaćen Prihvaćen
32 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 9. Članak 9. st 1. Pravilnika u roku od najviše tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu. ZAMIJENITI SA: Pravilnika u roku od najviše godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. OBRAZLOŽENJE: rok od tri mjeseca izuzetno kratak za sve promjene koje je potrebno temeljem Pravilnika izvršiti! Prihvaćen Prihvaćen