Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UČENIČKI DOM VARAŽDIN   Datum upisa za učeničke domove nije usklađen s datumima upisa (dostave dokumenata i potpisane upisnice) u škole. Budući da škole same biraju datum upisa u razdoblju od 13. - 19. 7. 2018., dana 13. 7. škole nam neće izdavati potvrde o upisu u školu, a bez koje upis u učenički dom nije moguć. S obzirom da je datum objave konačnih ljestvica poretka ujedno i datum upisa u učeničke domove, (13. 07.) škole neće moći niti izdati potvrdu o mjestu koje je učenik zauzeo na konačnoj ljestvici poretka budući da će tek tog dana (pitanje je od koliko sati) ista biti objavljena. Roditelji s učenicima dolaze neposredno i na prijavu i na upis u dom i to iz udaljenih mjesta te smatramo da će kao i prethodnih godina biti problem dobivanja potvrda, a time i upisa u dom. Predlaže se uskladiti datume, tj. ukoliko se određuje točan datum za upise u učeničke domove, na taj način bi trebalo i odrediti isti točan datum upisa za sve škole ili da datum prijave u učeničke domove bude 18.7., a datum upisa 19.7. do kada je krajnji rok upisa u škole. Djelomično prihvaćen Postupak prijava i upisa u srednje škole provodi se elektroničkim putem od 2013. godine. Od tada je učenicima omogućeno i da nakon objave konačne ljestvice poretka u srednjim školama sa svoga sučelja u sustavu NISpuSŠ ispišu potvrdu o mjestu koje je učenik zauzeo na konačnoj ljestvici poretka (odnosno o ostvarenom pravu upisa), a u svrhu upisa u učenički dom. I proteklih godina datumi upisa u učeničke domove bili su usklađeni s datumima objava konačnih ljestvica poretka za upis u srednju školu i oko istih se konzultiralo i s Udrugom učeničkih domova Republike Hrvatske i nisu primjećene poteškoće pri upisu u učeničke domove niti je Ministarstvo zaprimilo primjedbe na navedene rokove upisa. Međutim, djelomično se prihvaća prijedlog te je rok za dostavu produžen do 16. srpnja.
2 GRAD ZAGREB   U prijedlogu teksta na nekoliko se mjesta pojavljuje naziv upravnog tijela Grada Zagreba koji je u siječnju 2018., sukladno odluci Gradske skupštine Grada Zagreba, promijenjen. Molimo stoga da se naziv "Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport" zamijeni novim nazivom "Gradski ured za obrazovanje". Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.