Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Rehabilitacijski centar za stres i traumu II. SUDJELOVANJE AZILANATA I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM U PLAĆANJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA, Članak 2. Mišljenja smo da predviđeni iznos novčanih sredstava koji preostaje strancu s odobrenom međunarodnom zaštitom i članovima kućanstva nije dostatan; ovaj iznos od trenutno 2500 kn za samca odnosno 1500 kn po članu kućanstva stimulirat će i dalje politiku niskih plaća za ovu kategoriju tražitelja zaposlenja (a time i za druge zaposlenike u određenim sektorima), sivu ekonomiju i rad na crno. Također, nije poticajan za zapošljavanje kao jedan od važnijih mehanizama integracije. Treba uvažiti činjenicu da većina osoba kojima se odobri međunarodna zaštita u trenutku odobravanja posjeduje vrlo malo osobnih i kućanskih stvari te da period od dvije godine u kojem im je osiguran smještaj treba služiti svrsi započinjanja novog života i integraciji, te politikama poticajno djelovati na integraciju na tržište rada, a time i plaćanje odgovarajućih poreza i doprinosa. Dalje, ovako formuliran članak ne predviđa uzimanje u obzir posebnih i izvanrednih okolnosti, primjerice troškove koji nastaju u procesu spajanja obitelji, što je pravo osobe s osobrenom međunarodnom zaštitom ali i u potpunosti njen/njegov trošak; kao i druge nepredviđene okolnosti, poput troškova liječenja koje nisu pokriveni sadašnjim propisima ili liječenja/medicinskih postupaka koji nisu dostupni (primjer dentalnih usluga). Predlažemo zato da se preostali novčani iznos poveća na 7 osnovica iz članka 27. stavka 2. ZOSS za samca i 4 osnovice po članu kućanstva. Nadalje, predlažemo da se iz svih novčanih sredstava iz ovog članka izuzme dječiji doplatak i rodiljne i roditeljske potpore. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Rehabilitacijski centar za stres i traumu PRAVILNIK O SUDJELOVANJU AZILANATA, STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM I STRANACA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM U PLAĆANJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA, IV. ZAVRŠNE ODREDBE Prije završnih odredbi predlažemo dodavanje članka kojim se propisuje tko, kojim pravnim aktom i u kom trenutku odlučuje o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom i privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja. Nije prihvaćen Nema potrebe navedeno propisivati ovim Pravilnikom jer je isto propisano člankom 67. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17).