Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Josip Alesandro Bajan PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU Poštovani, Predlažem da se u Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju prošire odredbe koje opravdavaju poziciju izvanbračnog druga u svojstvu nasljednika, što je temelj prava nasljeđivanja kod izvanbračnog druga, u korist životnog partnera. Pravna osnova uvažavanja životnog partnera leži u čl. 4. st. 2., čl. 48., čl. 55., čl 56. st. 1. i 2., te čl. 57. st. 1. Zakona o životnom partnerstvu, koji upućuju na Zakon o nasljeđivanju kao supsidijaran zakon u vezi ostvarenja prava nasljeđivanja za životne partnere. Potrebno je navesti životnog partnera kao mogućeg nasljednika kao nadopuna čl. 8. pod st. 3., čime bi članak bio proširen na 5 stavaka. I ujedno navesti pojam životnog partnerstva prema čl. 2. i čl. 3. st. 1. Zakona o životnom partnerstvu. Potrebno je uvesti životnog partnera i djecu nad kojom ostvaruje partnersku skrb u prvi nasljedni red pod čl. 9. kao st. 2. čime bi članak bio proširen na 3 stavka, što je opravdano čl. 55. Zakona o životnom partnerstvu. Članak 25. potrebno je proširiti unošenjem st. 4. koji bi glasio: Životni partner nema pravo na nasljedstvo ako je njegova zajednica života s ostaviteljem bila trajno prestala. Članak 193. potrebno je proširiti navođenjem životnog partnera u sadržaj smrtovnice pod st. 2. t. 1. Hvala na pažnji. Nije prihvaćen Prava životnog partnera i neformalnog životnog partnera na nasljeđivanje te prava djece nad kojom životni partner ima partnersku skrb uređena su posebnim propisom, Zakonom o životnom partnerstvu osoba istoga spola („Narodne novine“, broj 92/14.). Sukladno navedenom Zakonu životni partner je u pravu nasljeđivanja izjednačen s bračnim drugom, a djeca nad kojom ima partnersku skrb izjednačena su s njegovom djecom (članak 55.). Člankom 4. stavkom 4. istog Zakona propisano je da neformalno životno partnerstvo u području nasljeđivanja stvara iste učinke koji su priznati izvanbračnoj zajednici. Prema tome, na temelju navedenih odredbi posebnog propisa odredbe Zakona o nasljeđivanju koje se odnose na pravo nasljeđivanja bračnog druga primjenjuju se i na životnog partnera, odredbe koje se odnose na pravo nasljeđivanja izvanbračnog druga primjenjuju se i na neformalnog životnog partnera, a odredbe koje se odnose na djecu životnog partnera primjenjuju se i na djecu nad kojom životni partner ostvaruje partnersku skrb. Stoga nije potrebno dodatno propisivanje prava nasljeđivanja životnih partnera, neformalnih životnih partnera i djece nad kojom životni partner ima partnersku skrb u Zakonu o nasljeđivanju. Također, nije potrebno unošenje definicija pojma životnog partnerstva i neformalnog životnog partnerstva u Zakon o nasljeđivanju jer su ti pojmovi definirani posebnim propisom.
2 Udruga Dugine obitelji PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU Trenutni Zakon o nasljeđivanju u svom članku 8., kao i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju kao zakonske nasljednike prepoznaje samo bračne, odnosno izvanbračne drugovi i njihovu djecu. Podsjećamo da u RH postoji Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola po kojem su po pitanju nasljeđivanja životni partneri, odnosno neformalni životni partneri i njihova djeca izjednačeni s bračnim, odnosno izvanbračnim drugovima i njihovom djecom. Smatramo stoga da ne postoje valjani razlozi da ova dva zakona ne budu u potpunosti usklađena. Tražimo da se u Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju, u članku 8. Zakona gdje se navode zakonski nasljednici dodaju i životni partneri, neformalni životni partnere i njihova djeca. Podsjećamo da je RH u 4 godine nakon stupanja na snagu Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola sklopljeno preko 250 životnih partnerstava, a mnogi životni partneri imaju vlastitu djecu ili u skoro vrijeme planiraju postati roditelji. Izuzetno je važno, u skladu sa Zakonom o sprječavanju diskriminacije, ali i mnogim Konvencijama koje je RH potpisnica (prije svega, Konvencijom o pravima djeteta), da životni partneri, neformalni životni partneri i njihova djeca ostvaruju ista prava po pitanju nasljeđivanja kao i bračni i izvanbračni drugovi. Ovdje posebno skrećemo pažnju na mnogobrojnu djecu životnih, odnosno neformalnih životnih partnera koja u slučaju neuključivanja životnih, odnosno neformalnih životnih partnera u Zakon o nasljeđivanju mogu doživjeti ozbiljnu diskriminaciju i pravnu nesigurnost u situacijama određivanja nasljedstva. Vjerujemo da ce zakonodavac uvidjeti važnost ove ispravke i doraditi konačni Zakon koji će na jednaki način tretirati sve obitelji i djecu u RH. Nije prihvaćen Prava životnog partnera i neformalnog životnog partnera na nasljeđivanje te prava djece nad kojom životni partner ima partnersku skrb uređena su posebnim propisom, Zakonom o životnom partnerstvu osoba istoga spola („Narodne novine“, broj 92/14.). Sukladno navedenom Zakonu životni partner je u pravu nasljeđivanja izjednačen s bračnim drugom, a djeca nad kojom ima partnersku skrb izjednačena su s njegovom djecom (članak 55.). Člankom 4. stavkom 4. istog Zakona propisano je da neformalno životno partnerstvo u području nasljeđivanja stvara iste učinke koji su priznati izvanbračnoj zajednici. Stoga nije potrebno dodatno propisivanje prava nasljeđivanja životnih partnera i neformalnih životnih partnera u Zakonu o nasljeđivanju. Iz istog razloga nije potrebno u Zakonu o nasljeđivanju propisivati da su djeca nad kojom životni partner ima partnersku skrb izjednačena u pravu nasljeđivanja s njegovom djecom.
3 Ivo Šegota PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU Poštovani, Želio bih ukazati na propust u važećem, kao i u prijedlogu Zakona o nasljeđivanju, gdje se kao zakonski nasljednici spominju samo bračni, odnosno izvanbračni drugovi i njihova djeca. Prema Zakonu o životnom partnerstvu istog spola po pitanju naslijeđivanja životni partneri, odnosno neformalni životni partneri izjednačeni su sa bračnim, odnosno izvanbračnim drugovima, te bi slijedom navedenog morali biti navedeni i u Zakonu o nasljeđivanju. Pozivam zakonodavca da uskladi ova dva zakona i izrijekom navede životne partnere, neformalne životne partnere i njihovu djecu kao korisnike Zakona o nasljeđivanju i time izbjegne diskriminatorne elemente u zakonu. Unaprijed hvala i srdačan pozdrav, Ivo Šegota Nije prihvaćen Prava životnog partnera i neformalnog životnog partnera na nasljeđivanje uređena su posebnim propisom, Zakonom o životnom partnerstvu osoba istoga spola („Narodne novine“, broj 92/14.). Sukladno navedenom Zakonu životni partner je u pravu nasljeđivanja izjednačen s bračnim drugom (članak 55.), a neformalno životno partnerstvo u području nasljeđivanja stvara iste učinke koji su priznati izvanbračnoj zajednici (članak 4. stavak 4.). Stoga nije potrebno dodatno propisivanje prava nasljeđivanja životnih partnera i neformalnih životnih partnera u Zakonu o nasljeđivanju.
4 IVAN ZIDAREVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU Prema važećem Zakonu o nasljeđivanju (iz 2015. godine) nigde se ne navode formalni i neformalni životni partneri, iako po organskom Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola na to imaju pravu. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Članak 55. Na nasljeđivanje životnog partnera na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona kojima je uređeno pravo nasljeđivanja, pri čemu je životni partner u pravu nasljeđivanja izjednačen s bračnim drugom, a djeca nad kojom ima partnersku skrb izjednačena s njegovom djecom. Molim da se u potpunosti implementira i organski ZŽP i unesu formalni i neformalni životni partneri u sve članke u kojima se navode bračni i izvanbračni drugovi. Nije prihvaćen Prava životnog partnera i neformalnog životnog partnera na nasljeđivanje uređena su posebnim propisom, Zakonom o životnom partnerstvu osoba istoga spola („Narodne novine“, broj 92/14.). Sukladno navedenom Zakonu životni partner je u pravu nasljeđivanja izjednačen s bračnim drugom (članak 55.), a neformalno životno partnerstvo u području nasljeđivanja stvara iste učinke koji su priznati izvanbračnoj zajednici (članak 4. stavak 4.). Stoga nije potrebno dodatno propisivanje prava nasljeđivanja životnih partnera i neformalnih životnih partnera u Zakonu o nasljeđivanju.