Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Izmjena i dopuna Mreže telemedicinskih centara

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski zavod za telemedicinu IZMJENE I DOPUNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA Hrvatski zavod za telemedicinu - prijedlog uključenja telemedicinskih centara: Obzirom na pristigle zahtjeve za uključenjem u Mrežu telemedicinskih centara predlažemo uključenje slijedećih zdravstvenih ustanova sa telemedicinskim centrima prema djelatnostima: - Klinički bolnički centar Osijek: maksilofacijalna kirurgija, urologija, kirurgija, interna medicina, otorinolaringologija, OHBP, - Klinički bolnički centar Zagreb: torakalna radiologija (Jordanovac), pedijatrija, - Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice": jedinica intenzivnog liječenja, - Klinička bolnica "Sveti Duh": jedinica intenzivnog liječenja, patologija, - Opća županijska bolnica Našice: kirurgija, OHBP, - Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica: jedinica intenzivnog liječenja, - Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod: urologija, - Opća bolnica Varaždin: onkologija, - Psihijatrijska bolnica Rab: radiologija, - Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Zagreb: kardiologija, - primarna razina zdravstvene zaštite: otoci Unije, Susak, Ilovik i Olib te domovi zdravlja Kutina i Petrinja. Prihvaćen Prihvaćen.
2 Dom zdravlja Zagreb-Centar IZMJENE I DOPUNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA, II. Predlažemo da se u tablici TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, iza rednog broja 57. dodaju se redni brojevi 58.- 111. koji glase: R. br. Šifra telemedicinskog centra Županija/Grad Zagreb Naziv ustanove Grad/Naselje Lokacija Područje medicinske struke Vrsta telemedicinskih usluga Minimalan broj zdravstvenih radnika 1. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar Trnsko OBITLJSKE MEDICINE ZDRAVSTV. ZAŠTITE DOJEN. I PREDŠKOLSKE DJECE ZDRAVS. ZAŠTITE ŽENA DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 10 2. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar SIGET 18A OBITLJSKE MEDICINE DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 4 3. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar AV. VEĆESLAVA HOLJEVCA 22 OBITLJSKE MEDICINE ZDRAVSTV. ZAŠTITE DOJEN. I PREDŠKOLSKE DJECE ZDRAVS. ZAŠTITE ŽENA DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE MEDICINE RADA RTG I UZV DIJAGNOSTIKE CITOLOŠKE DIJAGNOSTIKE ZA PSIHIJATRIJSKU ZDRAV. ZAŠTITU /LOG/DEFEKT./PSIH. ZA FIIKALNU MEDICINU I REHABIL. PATRONAŽE DERMATOVENEROLOŠKA ZDRAV. ZAŠTITA PALIJATIVNE SKRBI BOLESNIKA Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 81 4. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar ZAPRUĐE- MEŠTROVIĆEV TRG 16 OBITLJSKE MEDICINE DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE LJEKARNE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 14 5. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar UTRINE -KARAMANOV PRILAZ OBITLJSKE MEDICINE DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 10 6. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar DUGAVE- KAUZLARIĆEV OBITLJSKE MEDICINE ZDRAVS. ZAŠTITE ŽENA DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 24 7. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar REMETINEC OBITLJSKE MEDICINE ZDRAVSTV. ZAŠTITE DOJEN. I PREDŠKOLSKE DJECE ZDRAVS. ZAŠTITE ŽENA DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 29 8. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar BOTINEC DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 9 9. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar SLOBOŠTINA OBITLJSKE MEDICINE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 4 10. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar DOM UMIROV.- ISLANDSKA OBITELJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 1 11. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar DRAGONOŽ.- ŠPIČKOVINA OBITLJSKE MEDICINE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 3 12. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar HORVATI OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 13. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar BREZOVICA OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 14. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar ODRA- HRAŠĆE OBITLJSKE MEDICINE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 3 15. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar LUČKO - UNČANSKA 2 OBITLJSKE MEDICINE DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE LJEKARNE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 13 16. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar KRUGE 44 OBITLJSKE MEDICINE ZDRAVSTV. ZAŠTITE DOJEN. I PREDŠKOLSKE DJECE ZDRAVS. ZAŠTITE ŽENA DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE M ZA PSIHIJATRIJSKU ZDRAV. ZAŠTITU /LOG/DEFEKT./PSIH. ZA FIIKALNU MEDICINU I REHABIL. EDICINE RADA PATRONAŽE NEUROLOGIJA Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 62 17. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar LJERKE ŠRAM 2 OBITLJSKE MEDICINE DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 12 18. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar RAPSKA 37 DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 4 19. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar ODRANSKA 10 OBITLJSKE MEDICINE DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 8 20. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar VRBIK 10A OBITLJSKE MEDICINE DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 10 21. TMPC-116 Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar POLJIČKA 12 OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 22. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar RUNJANINOVA 4 OBITLJSKE MEDICINE ZDRAVSTV. ZAŠTITE DOJEN. I PREDŠKOLSKE DJECE ZDRAVS. ZAŠTITE ŽENA DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RTG I UZV DIJAGNOSTIKE ZA PSIHIJATRIJSKU ZDRAV. ZAŠTITU /LOG/DEFEKT./PSIH. ZA INTERNU MEDICINU PATRONAŽE OFTALOMOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠT. SAVJETOVALIŠTE ZA FARMAKOTERAPIJU NUTRICIONISTIČKI CENTAR Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 83 23. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar ŠESTINSKA CESTA 1 DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 6 24. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar PALMOTIĆEVA 32A OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 4 25. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar NOVA VES OBITLJSKE MEDICINE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 3 26. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar KURELČEVA 3 DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 27. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar HERCEGOVAČKA 109 DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 3 28. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar KUMIČIĆEVA 5 OBITLJSKE MEDICINE DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE MEDICINE RADA Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 19 29. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar MARTIĆEVA 63 OBITLJSKE MEDICINE DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE MEDICINE RADA MEDICIN.-BIOK.- I PATRONAŽE NEUROLOGIJA Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 60 30. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar LAGINJINA 16 ZDRAVSTV. ZAŠTITE DOJEN. I PREDŠKOLSKE DJECE ZDRAVS. ZAŠTITE ŽENA DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RTG I UZV DIJAGNOSTIKE DERMATOVENEROLOŠKA ZDRAV. ZAŠTITA Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 30 31. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar ŠUBIĆEVA 36 DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 32. Dom zdravlja Zagreb-Centar ŠUFFLAYA2 /GRAŠKOVIĆEVA OBITLJSKE MEDICINE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 5 33. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar GRAČANI-ISCA BB PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 34. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar KNEZA BORNE 3 OBITLJSKE MEDICINE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 9 35. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar VRBANIĆEVA 6 OBITLJSKE MEDICINE DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 6 36. Dom zdravlja Zagreb-Centar JARUNSKA 2 OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 37. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar TUŠKANAC 23 OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 38. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar D. IBLERA 8 OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 39. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar NEMETOVA 2 OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 4 40. Dom zdravlja Zagreb-Centar RAVNICE BB OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 41. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar NAZOROVA 49 ZDRAVSTV. ZAŠTITE DOJEN. I PREDŠKOLSKE DJECE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 42. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar DUBRAV.- GOJKA ŠUŠ. 6 DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 4 43. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar KAJZERICA- BENCEKOVIĆEVA OBITLJSKE MEDICINE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 9 44. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar SAVSKI GAJ- DEVETI PUT OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 45. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar MIROG. CESTA 11 OBITLJSKE MEDICINE ZDRAVS. ZAŠTITE ŽENA DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 11 46. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar HORVAĆANSKA 31A OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 47. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar TRNJANSKA 63 OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 8 48. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar GRGUR NINSKI 3 OBITLJSKE MEDICINE ZDRAVS. ZAŠTITE ŽENA DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE MEDICINE RADA RTG I UZV DIJAGNOSTIKE OFTALOMOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠT. OTORINOLARINGOLOGIJA NEUROLOGIJA Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 89 49. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar BRANIMIROVA 65 OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 50. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar BARTOLA KAŠIĆA 6 OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 4 51. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar TRG PETRA KREŠIMIRA 4 OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 4 52. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar KUPINEČKI + ODRANSKI OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 4 53. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar EDE MURTIĆA 6 OBITLJSKE MEDICINE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 2 54. Grad Zagreb Dom zdravlja Zagreb-Centar DOLAC 2 OBITLJSKE MEDICINE DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PATRONAŽE Redovne Hitne Zdravstveni radnik: 6 Prihvaćen Prihvaćen.