Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene učinka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Pritužbe građana upućene pučkoj pravobraniteljici ukazuju da je nakon izmjena Zakona o hrvatskom državljanstvu iz 2011. godine, kada je propisan uvjet da osoba rođena u Republici Hrvatskoj mora imati i odobren stalni boravak, došlo do značajnog otežavanja mogućnosti primitka u hrvatsko državljanstvo tih osoba. Također, višekratno smo kroz izvješća Hrvatskom saboru ukazivali na potrebu olakšanog postupka primitka u hrvatsko državljanstvo osoba koje imaju čvrstu poveznicu s Republikom Hrvatskom, kao što je npr. rođenje na području Republike Hrvatske, dugotrajan boravak na hrvatskom državnom području, uža rodbinska povezanost (npr. punoljetan potomak hrvatskog državljanina pripadnika nacionalne manjine) i slično, a koje nisu hrvatske nacionalnosti. Ustavom je Republika Hrvatska ustanovljena kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina navedenih u preambuli Ustava, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta. Stoga, u skladu je s Ustavom da se pripadnicima hrvatskog naroda omogućuje stjecanje hrvatskog državljanstva pod povoljnijim uvjetima, ali potrebno je iznaći način da se takva mogućnost pruži i osobama koje imaju čvrstu poveznicu s RH koja je svojstvena pripadnicima nacionalnih manjina, a koje hrvatsko državljanstvo ne mogu steći pod drugim pravim osnovama beneficirane naturalizacije, ili mogu, ali uz ispunjavanje dodatnih, otežavajućih uvjeta (npr. odobren stalni boravak). U izvješćima Europske komisije za borbu protiv rasizma (ECRI) o Republici Hrvatskoj postavlja se pitanje stjecanja hrvatskog državljanstva osoba koje nisu hrvatske nacionalnosti, a koje su vezane za Republiku Hrvatsku činjenicom da su dugoročno živjele u Republici Hrvatskoj a sada su u statusu povratnika, ili su cijelo vrijeme žive u Republici Hrvatskoj ali do sada nisu još stekle hrvatsko državljanstvo. S obzirom da se postupak stjecanja hrvatskog državljanstva osoba koje nisu hrvatske nacionalnosti razlikuje od načina stjecanja državljanstva za osobe hrvatske nacionalnosti, ECRI je uputio poziv da se poduzmu sve potrebne mjere kako bi se riješili problemi kod stjecanja državljanstva na koje nailaze osobe koje dugotrajno žive u Republici Hrvatskoj a nisu hrvatske nacionalnosti. Nadalje, s obzirom da je Republika Hrvatska ratificirala Konvenciju Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica iz 1951. godine te Konvenciju o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva iz 1961. godine, potrebno je osigurati olakšani primitak u hrvatsko državljanstvo osobama kojima je odobren azil i osobama bez državljanstva. Slijedom navedenog, potrebno je tekst u rubrici 2.1. dopuniti tako da izdvojeni dio glasi na sljedeći način: „Ciljevi predloženih izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom državljanstvu sastoje se u zaustavljanju iseljavanja, afirmaciji hrvatskog iseljeništva i olakšavanju stjecanja hrvatskog državljanstva za pripadnike hrvatskog naroda u inozemstvu, hrvatskog iseljeništva, osoba rođenih u Republici Hrvatskoj i onih koji imaju čvrstu poveznicu s Republikom Hrvatskom, te osoba bez državljanstva, sukladno Konvenciji o smanjenu slučajeva bezdržavljantva iz 1961. godine i osoba kojima je odobren azil, sukladno Konvenciji Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica iz 1951. godine.“ Također, u vezi prethodno navedenog potrebno je tekst u rubrici 3.2. dopuniti tako da glasi na sljedeći način: „Olakšano stjecanje hrvatskog državljanstva za određene kategorije stranaca: pripadnike hrvatskog naroda u inozemstvu i hrvatsko iseljeništvo, osoba rođenih u Republici Hrvatskoj i onih koji imaju čvrstu poveznicu s Republikom Hrvatskom, te osoba bez državljanstva, sukladno Konvenciji o smanjenu slučajeva bezdržavljantva iz 1961. godine i osoba kojima je odobren azil, sukladno Konvenciji Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica iz 1951. godine; povećanje dobne granice prijave u evidenciju hrvatskih državljana djece rođene u inozemstvu; preciznije propisivanje načina postupanja nadležnog tijela u slučaju nemogućnosti osobnog uručenja rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo.“ Primljeno na znanje Komentar se prima na znanje.