Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji 2. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA, Članak 4. Način utvrđivanja kućanstva bi trebao biti isti kao i u pravilnicima o naknadi za nezaposlene hrvatske branitelje i jednokratnoj novčanoj pomoći, odnosno da se kućanstvo utvrđuje na temelju osobnih iskaznica članova kućanstva i izjave stranke, a da se uvjerenje o prebivalištu traži samo ako članovi kućanstva nemaju osobnu iskaznicu, odnosno da se kućanstvo ne utvrđuje tko sve živi na adresi prebivališta. Time bi se ubrzao i pojednostavio postupak ostvarivanja prava na besplatne udžbenike i osigurala pravna ujednačenost tumačenja pojma kućanstva (čl. 4. i čl. 11.) Prihvaćen Utvrđivanje kućanstva bit će uređeno na isti način kao u postupku ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.
2 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji 2. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA, Članak 5. Nije utvrđeno što se ne smatra prihodima od utjecaja na ostvarivanje prava. Dokazivanje prihoda o prodaji vozila o kojima se ne vodi nikakva evidencija nego se dokazuje izjavom stranke te predstavlja problem u postupku dokazivanja. Nije prihvaćen Ukoliko je određeno što se smatra prihodima, nema potrebe navoditi što se ne smatra prihodima. Naime, ne smatra se prihodom sve ono što nije navedeno da se smatra prihodom.
3 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji 3. KORISNICI, Članak 6. Djeca umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida nisu navedena kao korisnici prava Primljeno na znanje S obzirom da u članku 125. Zakona, kao ni u člancima 6. i 7. Pravilnika nije izričito navedeno da pravo imaju samo djeca živih hrvatskih branitelja ili živih hrvatskih ratnih vojnih invalida, može se zaključiti da pravo imaju djeca hrvatskih branitelja sa 100 dana borbenog sektora i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida bez obzira je li hrvatski branitelj ili hrvatski ratni vojni invalid živ ili je umro. Smrt roditelja ne mijenja činjenicu roditeljstva djetetu, korisniku prava niti smrt hrvatskog branitelja ili hrvatskog ratnog vojnog invalida ne mijenja status koji je on za života stekao.
4 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji 3. KORISNICI, Članak 7. Djeca umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida nisu navedena kao korisnici prava. Primljeno na znanje S obzirom da u članku 125. Zakona, kao ni u člancima 6. i 7. Pravilnika nije izričito navedeno da pravo imaju samo djeca živih hrvatskih branitelja ili živih hrvatskih ratnih vojnih invalida, može se zaključiti da pravo imaju djeca hrvatskih branitelja sa 100 dana borbenog sektora i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida bez obzira je li hrvatski branitelj ili hrvatski ratni vojni invalid živ ili je umro. Smrt roditelja ne mijenja činjenicu roditeljstva djetetu, korisniku prava niti smrt hrvatskog branitelja ili hrvatskog ratnog vojnog invalida ne mijenja status koji je on za života stekao.
5 MIHAELA CIMBAL-RAJIĆ 4. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE, Članak 11. "uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za sve osobe koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika, a koje stanuju u njegovu stambenom prostoru" - traženje uvjerenja o prebivalištu na ovaj način napušteno je i u predmetima NZN i JNP, predlažem da se ujednači s tim postupcima te da korisnici dostavljaju preslike osobnih iskaznica za sve osobe kojima je izdana, a koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika i koje stanuju u njegovu stambenom prostoru, a samo izuzetno tražiti uvjerenje o prebivalištu, - ujednačavanje s postupcima NZN i JNP je bitno i iz razloga što veliki broj korisnika JNP i NZN će po ovom pravilniku ostvariti uvijete za priznavanje prva na besplatne udžbenike stoga da ne bi došlo do različitog tumačenja članova kućanstva u tim postupcima i zbog načela učinkovitosti i ekonomičnosti, gdje ćemo moći upotrijebiti dokaze već pribavljene u ovim postupcima Prihvaćen Odredba će se ujednačit s načinom utvrđivanja zajedničkog kućanstva u postupku ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji i jednokratne novčane pomoći.
6 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji 5. UTVRĐIVANJE IZNOSA NOVČANE NAKNADE, Članak 14. Budući se za osnovnu i srednju školu nadoknađuju samo cijene udžbenika do iznosa predviđenog Konačnom listom za razred i odjeljenja koje ne pokrivaju dopunska nastavana sredstva koja u osnovnoj školi koštaju gotovo kao i udžbenici, a i povećana je naknada za korisnike koji ne prilože račun, smatramo da bi se postupak pojednostavio da se utvrdi prosječni iznos naknade za udžbenike za svaki pojedini razred osnovne i srednje škole u fiksnom iznosu, kao što jer utvrđen za fakultete (i kao što je bilo prije još uvijek važećeg Pravilnika. „Narodne novine“ broj 73/14). Postupak bi bio jednostavniji i brži, a naknada ujednačena Nije prihvaćen Ostaje se pri modelu koji je i dosad bio u primjeni. Naime, riječ je o naknadi za točno utvrđenu svrhu, a to je kupnja udžbenika koja se treba dokazati računom. No kako bi se izašlo u susret i onim korisnicima koji će na drugi način nabaviti udžbenike, omogućava se ostvarivanje dijela novčane naknade (70% umjesto dosadašnjih 50%) u slučaju kada se zahtjevu ne priloži račun za kupljene udžbenike.
7 Goran Dubinjak 5. UTVRĐIVANJE IZNOSA NOVČANE NAKNADE, Članak 15. Uz obvezne udžbenike postoje i ostale potrebe za školovanje (radne bilježnice ,mape itd),koje su također obavezne . Roditelji (manje platežne moći) "uštedom" na kupovini polovnih udžbenika mogu lakše kupiti preostali dio potreban za školovanje. S obzirom da se roditeljima nadoknađuju troškovi samo udžbenika (npr. radne bilježnice sve bliže cijeni udžbenika) ,onda bar treba omogućiti da svaki roditelj dobije punu cijenu (a ne 70%),a on neka odlučuje da li će mu dijete imati nove ili stare udžbenike,ovisno o njegovim mogućnostima. Roditeljima koji imaju više i kupe nove,platiti ćemo više,a onima koji imaju manje,platiti ćemo manje...da li je to u redu? Nije prihvaćen Ostaje se pri modelu koji je i dosad bio u primjeni. Naime, riječ je o naknadi za točno utvrđenu svrhu, a to je kupnja udžbenika koja se treba dokazati računom. No kako bi se izašlo u susret i onim korisnicima koji će na drugi način nabaviti udžbenike, omogućava se ostvarivanje dijela novčane naknade (70% umjesto dosadašnjih 50%) u slučaju kada se zahtjevu ne priloži račun za kupljene udžbenike.