Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Roditelji u akciji - Roda 4.  AKTIVNOSTI, 4.2. Primjena Međunarodnog pravilnika o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko u Republici Hrvatskoj 4.2. Primjena Međunarodnog pravilnika o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko u Republici Hrvatskoj Preimenovati mjeru u Potpuna primjena Međunarodnog pravilnika o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko i svih pripadajućih Rezolucija SZO. Međunarodni pravilnik o reklamiranju nadomjestaka, kao dokument iz 1989. godine nije dostatna zaštita za sve danas prisutne načine reklamiranja kojima su izloženi roditelji. Tek uz sve kasnije usvojene pripadajuće Rezolucije SZO ti dokumenti reguliraju odgovarajuću uporabu, marketing i distribuciju zamjena za majčino mlijeko. Prihvaćen Prihvaćen.
2 Roditelji u akciji - Roda 4.  AKTIVNOSTI, 4.9.Poticati djelovanje i rad zajednica koje štite i promiču dojenje 4.9. Poticati djelovanje i rad zajednica koje štite i promiču dojenje Predlažemo s popisa sunositelja brisati HUGPD i HUMS jer su tipovi organizacija kojima pripadaju (stručna društva i udruge zdravstvenih radnika / organizacije civilnoga društva) već nabrojane kao sunositelji, pa je nejasno zašto su izrijekom izdvojene baš ove organizacije, a ne i neke druge koje su aktivne u zajednici. Prihvaćen Prihvaćen.
3 GRAD ZAGREB 4.  AKTIVNOSTI, 4.5. Unaprijediti sustav praćenja i evaluacije dojenja Koordinacijski odbora Grada Zagreba za „Grad Zagreb, prijatelj dojenja“ - Razraditi sustavnu metodologiju prikupljanja podataka o dojenju na Nacionalnoj razini - Unaprijediti sustav praćenja i evaluacije . Važna je i evaluacija rada Ambulanti za laktaciju, Savjetovališta prijatelj dojenja, evaluacija rada trudničkih tečajeva - evaluacija se ovdje odnosi na izvješćivanje o obuhvatu populacije pojedinom preventivnom aktivnošću/mjerom, što je uobičajeni sastavni dio provedbe preventivnih mjera. Prihvaćen Neosporno je da trenutnim načinom prikupljanja podataka nije moguće skupiti sve indikatore dojenja, ali upravo to je i dugi niz godina prepoznato kao problem te je cilj ove aktivnosti unapređenje postojećeg stanja. U MJERU 4.9. dodani su indikatori broj i evaluacija Savjetovališta za dojenje pri domovima zdravlja, broj i evaluacija laktacijskih ambulanti pri rodilištima, broj i evaluacija održanih tečajeva za trudnice.
4 GRAD ZAGREB 4.  AKTIVNOSTI, 4.2. Primjena Međunarodnog pravilnika o reklamiranju nadomjestaka za majčino mlijeko u Republici Hrvatskoj Koordinacijski odbora Grada Zagreba za „Grad Zagreb, prijatelj dojenja“ MJERA 4.2. Provedba Međunarodnog pravilnika o načinu reklamiranja i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko. Izraditi ( usvojiti i primijeniti) Pravilnik o načinu reklamiranja i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko koji će omogućit primjenu Međunarodnog pravilnika. Navedena obaveza proizlazi i iz prethodnog Nacionalnog programa. Ista je iznimno važna kako ne bi imali negativna upozorenja Odbora UN-a za prava djeteta prilikom analize Periodičnog izvješća o pravima djeteta u Hrvatskoj -predviđen za slijedeću godinu. Prihvaćen Prihvaćen.
5 GRAD ZAGREB NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE, 5. INDIKATORI ZA EVALUACIJU MJERA 5. Koordinacijski odbora Grada Zagreba za „Grad Zagreb, prijatelj dojenja“ *U provođenju programa promicanja dojenja u Hrvatskoj vrlo je slaba karika sustav praćenja i evaluacije . Unaprijediti sustav praćenja i evaluacije dojenja. Posebno se ističe koliko je važno izraditi metodologiju praćenja dojenja na individualnom planu, domova zdravlja i Grada i koordinacija s nacionalnim sustavom evaluacije. Važna je i evaluacija rada Ambulanti za laktaciju, Savjetovališta prijatelj dojenja, evaluacija rada trudničkih tečajeva-evaluacija se ovdje odnosi na izvješćivanje o obuhvatu populacije pojedinom preventivnom aktivnošću/mjerom, što je uobičajeni sastavni dio provedbe preventivnih mjera. Prihvaćen Dodano kao indikator u mjeru 4.10 broj i evaluacija Savjetovališta za dojenje pri domovima zdravlja, broj i evaluacija laktacijskih ambulanti pri rodilištima, broj i evaluacija održanih tečajeva za trudnice.
6 GRAD ZAGREB 4.  AKTIVNOSTI, 4.10. Poticati preventivne mjere u zaštiti i promicanju dojenja Koordinacijski odbora Grada Zagreba za „Grad Zagreb, prijatelj dojenja“ MJERA 4.10. Indikatori provedbe-nadopuna uz navedene indikatore provedbe “broj Savjetovališta za djecu - prijatelja dojenja, broj održanih tečajeva za edukaciju zdravstvenih radnika o dojenju, broj ambulanti za laktaciju, broj trudničkih tečajeva Prihvaćen Prihvaćen.
7 GRAD ZAGREB 2. ANALIZA STANJA U HRVATSKOJ, 2.4. Provedba Međunarodnog pravilnika o načinu reklamiranja nadomjestaka majčinog mlijeka Koordinacijski odbora Grada Zagreba za „Grad Zagreb, prijatelj dojenja“ MJERA 2.4. Provedba Međunarodnog pravilnika o načinu reklamiranja i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko. Izraditi ( usvojiti i primijeniti) Pravilnik o načinu reklamiranja i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko koji će omogućit primjenu Međunarodnog pravilnika. Navedena obaveza proizlazi i iz prethodnog Nacionalnog programa. Ista je iznimno važna kako ne bi imali negativna upozorenja Odbora UN-a za prava djeteta prilikom analize Periodičnog izvješća o pravima djeteta u Hrvatskoj -predviđen za slijedeću godinu. Prihvaćen Komentar se odnosi na analizu postojećeg stanja, a ne na konkretne mjere i aktivnosti, pa ovdje nije primjenjiv. Kasnije je uvažen istoznačni komentar koji se odnosi na planirane aktivnosti.
8 GRAD ZAGREB 2. ANALIZA STANJA U HRVATSKOJ, 2.2. Inicijative u rodilištima Koordinacijski odbora Grada Zagreba za „Grad Zagreb, prijatelj dojenja“ MJERA 2.2. Inicijative u rodilištima: Nedostaje aktivnost povećanje broja dostupnih Ambulanti za laktaciju pri rodilištima (Povećanje broja ambulanti za laktaciju uvrstiti i pod MJERU 2.3., te MJERU 4. AKTIVNOSTI MJERA 2.2. točka 10. - dopuna Poticati osnivanje grupa za potporu dojenju, te savjetovališta prijatelj dojenja na razini domova zdravlja i uputiti majke na njih pri izlasku iz rodilišta, odnosno bolnice Prihvaćen Napominjemo da se ova primjedba odnosi na analizu stanja, a ne na predložene mjere i aktivnosti. Prijedlog o uvrštenju indikatora - broju laktacijskih ambulanta, broj Savjetovališta o dojenju će se uvrstiti kao indikator u aktivnost 4.10.
9 GRAD ZAGREB 4.  AKTIVNOSTI, 4.9.Poticati djelovanje i rad zajednica koje štite i promiču dojenje sunositelji-i zdravstvene ustanove Nije prihvaćen Navedeni su domovi zdravlja koji su zdravstvene ustanove.
10 Zagrebačka županija 2. ANALIZA STANJA U HRVATSKOJ, 2.5. Edukacija zdravstvenih radnika 2.5. Edukacija zdravstvenih radnika Potrebno je educirati svo zdravstveno osoblje (liječnike (opće) obiteljske medicine, liječnike hitne medicinske službe, pedijatre, ginekologe, medicinske sestre u patronažnoj službi), kako bi informacije koje majke dobivaju bile ujednačene. Nije prihvaćen Komentar se odnosi na analizu stanja gdje je opisana dosadašnja provedba aktivnosti Savjetovališta za djecu prijatelj dojenja od početka provedbe do 2018. U timovima pedijatrijskih ambulanti koje nose titulu Savjetovališta za djecu – prijatelj dojenja sudjeluju samo navedeni zdravstveni radnici.
11 Hrvatska komora primalja 2. ANALIZA STANJA U HRVATSKOJ, 2.3. Uloga zajednice u promicanju dojenja Hrvatska komora primalja predlaže da točka 2.3.2. glasi: "2.3.2. Savjetovalište za djecu - prijatelj dojenja Program je usmjeren na edukaciju zdravstvenih radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, (pedijatara, liječnika opće/obiteljske medicine, primalja, medicinskih i patronažnih sestara u timu) kako bi kroz svoj svakodnevni rad na odgovarajući način pružali podršku i poticali dojenje. " Nije prihvaćen Komentar se odnosi na analizu stanja gdje je opisana dosadašnja provedba aktivnosti Savjetovališta za djecu prijatelj dojenja od početka provedbe do 2018. U timovima pedijatrijskih ambulanti koje nose titulu Savjetovališta za djecu – prijatelj dojenja sudjeluju samo navedeni zdravstveni radnici.
12 GRAD ZAGREB NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE Koordinacijski odbora Grada Zagreba za „Grad Zagreb, prijatelj dojenja“ izradio je analizu Nacrta prijedloga Nacionalnog za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Analiza je usmjerena na otklanjanje uočenih nedostataka u prethodnim Programima i redefiniranju ciljeva. Zbog toga je potrebno u aktivnostima obratiti posebnu pažnju na: - Pojačati interes za zaštitu i promicanje dojenja u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti posebno što se tiče antenatalne zaštite (trudnički tečajevi vrlo slab obuhvat 20-30% ), a i postnatalne (Pedijatrijska savjetovališta za dojenje u Republici sveukupno 14, u Zagrebu 5 u Domovima zdravlja te 2 pedijatrijska savjetovališta). - Raditi na jačanju uloge „Domova zdravlja- prijatelja dojenja“, nije dovoljno prepoznat potencijal domova zdravlja (Za razliku od grada Zagreba, te Bjelovarsko-bilogorske i Zagorsko_krapinske županije) te je važno razvijati potencijal kulture dojenja i u drugim Županijama ) - Grad Zagreb osnivač 5 savjetovališta za djecu-prijatelj dojenja u razdoblju 2015.-2018., podržan rad Ambulante za laktaciju pri Kliničkoj bolnici Sveti duh, osigurano 11 mjesta za prematanje djece unutar Gradskih upravnih tijela, 1 mjesto u Gradskoj ljekarni na Trgu te 5 klupa za prematanje i dojenje djece na javnim mjestima-parkovi za djecu, Grad Zgareb osigurava održavanje trudničkih tečajeva pri domovima zdravlja na 12 lokacija. Bilo bi važno Nacionalnim Programom predvidjeti povećanje broja dostupnih mjesta za prematanje i dojenje djece kako bi svaka zajednica postala „Prijatelj dojenja“, te povećanje broja Ambulanti za laktaciju pri bolnicama, kao i povećanje broja savjetovališta za djecu-prijatelj dojenja u drugim županijama. Savjetovališta za dojenje i Laktacijska ambulanta pružaju specifičnu profesionalnu podršku dojenju (primarna i sekundarna prevencija). Provedba takvih aktivnosti predstavlja značajan segment u ukupnoj prevenciji smanjenja stope dojenja, te ima važnu ulogu u podršci, zaštiti i promicanju dojenja. - Razraditi sustavnu metodologiju prikupljanja podataka o dojenju na Nacionalnoj razini - Unaprijediti sustav praćenja i evaluacije . Važna je i evaluacija rada Ambulanti za laktaciju, Savjetovališta prijatelj dojenja, evaluacija rada trudničkih tečajeva - evaluacija se ovdje odnosi na izvješćivanje o obuhvatu populacije pojedinom preventivnom aktivnošću/mjerom, što je uobičajeni sastavni dio provedbe preventivnih mjera. - Trudnički tečajevi zahtijevaju unificirani pristup uz definiran plan i program rada MJERA 2.2. Inicijative u rodilištima: Nedostaje aktivnost povećanje broja dostupnih Ambulanti za laktaciju pri rodilištima (Povećanje broja ambulanti za laktaciju uvrstiti i pod MJERU 2.3., te MJERU 4. AKTIVNOSTI MJERA 2.2. točka 10. - dopuna Poticati osnivanje grupa za potporu dojenju, te savjetovališta prijatelj dojenja na razini domova zdravlja i uputiti majke na njih pri izlasku iz rodilišta, odnosno bolnice MJERA 2.3. TOČKA 7. Potpora primarne zdravstvene zaštite dojenju preko „Savjetovališta za djecu-prijatelj dojenja“, jačati ulogu „Domova zdravlja- prijatelja dojenja“ MJERA 2.4. Provedba Međunarodnog pravilnika o načinu reklamiranja i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko. Izraditi ( usvojiti i primijeniti) Pravilnik o načinu reklamiranja i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko koji će omogućit primjenu Međunarodnog pravilnika. Navedena obaveza proizlazi i iz prethodnog Nacionalnog programa. Ista je iznimno važna kako ne bi imali negativna upozorenja Odbora UN-a za prava djeteta prilikom analize Periodičnog izvješća o pravima djeteta u Hrvatskoj -predviđen za slijedeću godinu. MJERA 4.10. Indikatori provedbe-nadopuna uz navedene indikatore provedbe “broj Savjetovališta za djecu - prijatelja dojenja, broj održanih tečajeva za edukaciju zdravstvenih radnika o dojenju, broj ambulanti za laktaciju, broj trudničkih tečajeva MJERA 5. *U provođenju programa promicanja dojenja u Hrvatskoj vrlo je slaba karika sustav praćenja i evaluacije . Unaprijediti sustav praćenja i evaluacije dojenja. Posebno se ističe koliko je važno izraditi metodologiju praćenja dojenja na individualnom planu, domova zdravlja i Grada i koordinacija s nacionalnim sustavom evaluacije. Važna je i evaluacija rada Ambulanti za laktaciju, Savjetovališta prijatelj dojenja, evaluacija rada trudničkih tečajeva Djelomično prihvaćen U nastavku dokumenta su obrazloženi odgovori za sve navedene primjedbe Grada Zagreba.
13 GRAD ZAGREB 2. ANALIZA STANJA U HRVATSKOJ, 2.3. Uloga zajednice u promicanju dojenja Koordinacijski odbora Grada Zagreba za „Grad Zagreb, prijatelj dojenja“ MJERA 2.3. TOČKA 7. Potpora primarne zdravstvene zaštite dojenju preko „Savjetovališta za djecu-prijatelj dojenja“, jačati ulogu „Domova zdravlja- prijatelja dojenja“ MJERA 2.3.3. Grad Zagreb je 2015. godine izradio Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2015.-2017., te su osigurana sredstva za njegovu provedbu. U okviru Programa osnovano je 5 savjetovališta za djecu-prijatelj dojenja u razdoblju 2015.-2018., uz dodatno opremanje podržan je i rad Ambulante za laktaciju pri Kliničkoj bolnici Sveti duh, osigurano 11 mjesta za prematanje djece unutar Gradskih upravnih tijela, 1 mjesto u Gradskoj ljekarni na Trgu bana Josipa Jelačića te 5 klupa za prematanje i dojenje djece u parkovima za djecu. Grad Zagreb u kontinuitetu već 18. godina osigurava održavanje trudničkih tečajeva pri domovima zdravlja na 12 lokacija. Javni prostori i domovi zdravlja opremljeni su plakatima koji promoviraju dojenje („Imaš pravo dojiti bilo kad i bilo gdje, u Zagrebu dojenje je zakon!“). Pod nazivom „Dojenje je zakon u Gradu Zagrebu“ obilježava se Nacionalni tjedan dojenja. Provedena je i edukacija ljekarnika, te niz edukacija ciljanih skupina građana (zdravstvenih djelatnika, trudnica, roditelja, šira zajednica). U sklopu domova zdravlja djeluje 49 grupa za potporu dojenju. Dobra suradnja i financijska podrškama udrugama koje provode aktivnosti promocije dojenja u zajednici. Smatramo važnim da se i Nacionalnim Programom predvidi aktivnost povećanja broja dostupnih mjesta za prematanje i dojenje djece kako bi svaka zajednica postala „Prijatelj dojenja“, te povećanje broja Ambulanti za laktaciju pri bolnicama, kao i povećanje broja savjetovališta za djecu-prijatelj dojenja u drugim županijama. Savjetovališta za dojenje i Laktacijska ambulanta pružaju specifičnu profesionalnu podršku dojenju (primarna i sekundarna prevencija). Provedba takvih aktivnosti predstavlja značajan segment u ukupnoj prevenciji smanjenja stope dojenja, te ima važnu ulogu u podršci, zaštiti i promicanju dojenja. Primljeno na znanje Aktivnosti Grada Zagreba su izuzetno korisne i prepoznate te dijelom već uvrštene u dokument u analizi stanja, ali u dokumentu nismo mogli pojedinačno navoditi svaku aktivnosti koja se u zajednici provodi.
14 Zagrebačka županija 4.  AKTIVNOSTI, 4.5. Unaprijediti sustav praćenja i evaluacije dojenja 4.5. Unaprijediti sustav praćenja i evaluacije dojenja Potrebno je osmisliti računalni program za unos podataka (LOM, pedijatar, patronaža, ginekolozi, hitna medicinska služba, ginekologija, bolnice) kako bi se prikupljali podatci o broju dojene djece. Primljeno na znanje Neosporno je da trenutnim načinom prikupljanja podataka nije moguće skupiti sve indikatore dojenja, ali upravo to je i dugi niz godina prepoznato kao problem te je cilj ove aktivnosti unapređenje postojećeg stanja.
15 Zagrebačka županija 2. ANALIZA STANJA U HRVATSKOJ, 2.3. Uloga zajednice u promicanju dojenja 2.3.2. Savjetovalište za djecu - prijatelji dojenja Osim savjetovališta za dojnu djecu potrebnoa su savjetovališta za nedojenu djecu, pedijatara nedostaje, ambulante su prepune, roditeljima je treba privatnosti i vremena za pitanja. Primljeno na znanje Nacionalni program zaštite i promicanja dojenja je prvenstveno orijentiran na provođenje aktivnosti u zaštiti i promicanju dojenja kroz sustav zdravstva i njegove brojne brojne preventivne mjere i aktivnosti u koje je uključena zajednica, a koje će utjecati na povećanje broja dojene djece u Hrvatskoj što će kao rezultat imati smanjenje broja bolesne djece, time i smanjenje opterećenja zdravstvene službe.
16 Aida Mujkić-Klarić NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE Poštovani, pretpostavljena evaluacija NPPZD-a nije moguća prema predloženim aktivnostima točke 4.5. „Unaprijediti sustav praćenja i evaluacije dojenja".Indikatori provedbe, navedeni u poglavlju 5. ovog dokumenta ne mogu se pratiti isključivo iz rutinskih zdravstveno-statističkih istraživanja koje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Trebalo bi promijeniti način prikupljanja podataka o cjelokupnom preventivnom radu u zdravstvenoj zaštiti djece te o nalazima i pokazateljima zdravstvenog stanja iz preventivnog rada. S poštovanjem prof. dr. sc. Aida Mujkić, dr.med., spec. pedijatrije Primljeno na znanje Neosporno je da trenutnim načinom prikupljanja podataka nije moguće skupiti sve indikatore dojenja, ali upravo to je i dugi niz godina prepoznato kao problem te je cilj ove aktivnosti unapređenje postojećeg stanja.
17 Marija Čatipović 2. ANALIZA STANJA U HRVATSKOJ, 2.3. Uloga zajednice u promicanju dojenja Poštovani, Mislim da je u Nacionalnom programu promicanja dojenja potrebno znatno detaljnije razradi program "Županije-prijatelji dojenja". U prilogu dajem primjer Bjelovrasko-bilogorske županije, na osnovi praktičnih iskustava. U tekstu Nacionalnog programa promicanja dojenja spominju se da je u sklopu programa "Bjelovarsko-bilogorska županija projatelj dojenja" 2016. godine održan tečaj za ljekarnike "Ljekarna prijatelj dojenja". Točno je da u sklopu programa, u suradnji s Ministarstvom zdravstva i UNICEFom, organiziramo seminare "Ljekarne-prijatelji dojenja", koji se nakon Bjelovara 2016. godine i Koprivnice 2017. godine, ove godine održava u Zagrebu. Međutim, u sklopu programa se provode i brojne druge aktivnosti. Na primjer, Grupe za potporu dojenja u našoj županiji djeluju od 2001. godine, a trudničke tečajeve organiziramo od 2002. godine. U gradu Bjelovaru djeluje "Vrtić prijatelj dojenja" čiji je kurikulum odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U svim gradovima županije u knjižnicama su postavljene prematalice za djecu i označeno mjesto za dojenje. Objedinjen je projekt "Čitaj mi" s projektom "Knjižnice -prijatelji dojenja". U srednjim školama je pomoću validiranog uputnika provedeno istraživanje znanja, namjera i stavovi učenika srednjih škole o dojenju. Provedena je edukacija o dojenju i upitnikom su mjereni učinci edukacije na promjenu stavova, znanja i namjera o dojenju neposredno i šest mjeseci nakon edukacije. Rezultati su objavljeni u inozemnim stručnim časopisima i potvrđuju potrebu uvođenja strukturiranog programa edukacije o dojenju u srednje škole. U Medicinskoj školi u Bjelovaru aktivno djeluje grupa učenika "Prijatelji dojenja" koji provode peer to peer edukaciju. Ove godine su sudjelovali u edukaciji učenika srednjih škola u Čazmi i Daruvaru na temu važnosti uloge oca u dojenju i općenito u razvoju djeteta i obitelji. U Veleučilištu u Bjelovaru uveden je 2017./2018. godine izborni predmet "Najnovije spoznaje o dojenju". U petsto Čazmatransovih autobusa i nekoliko restorana u Bjelovaru i Daruvaru naljepnicom su označena mjesta za dojenje. U cilju destigmatizacije dojenja redovito provodimo druženja "S mamama na kavi". U gradskom parku u Bjelovaru je postavljena klupa za dojenje. Treću godinu za redom u suradnji s Radio Terezijom organiziramo u Nacionalnom tjednu dojenja jedinstvenu manifestaciju pod nazivom "Ljepota majčinstva". Na pozornicu izlaze majke s djecom koja su još uvijek na prsima, pokazujući time pravu ljepotu žene. Stvaramo kulturu življenja u kojem je dojenje prirodno, poželjno i prihvaćeno od svih članova zajednice. Predsjednica Koordinacijskog odbora za Bjelovarsko–bilogorsku županiju - prijatelj dojenja" prim. mr. sc. Marija Čatipović, dr. med. Primljeno na znanje Aktivnosti Bjelovarsko-bilogorske županije su izuzetno korisne i prepoznate te dijelom već uvrštene u dokument u analizi stanja, ali u dokumentu nismo mogli pojedinačno navoditi svaku aktivnosti koja se u zajednici provodi.
18 Rankica Benc NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE, 1.  UVOD Poštovani, za svaku je pohvalu činjenica da se na ovu temu značajnu za zdravlje djece i majki donosi nacionalni program. Predlažem da se u cijelom Programu na adekvatan način i izrijekom unese odredbe o tome na koji način će biti osigurana direktna komunikacija s majkama i budućim majkama kao i cijelim obiteljima, u svrhu edukacije i potpore tijekom dojenja i to uporabom IT: putem Interneta odnosno tematskih mrežnih stranica, društvenih mreža, grupa za potporu, prikladnih video prikaza, a koje bi uređivali nositelji aktivnosti Programa uz stručnu pomoć komunikacijskih i IT stručnjaka. Informacije o uspostavljenim mrežnim stranicama ili grupama te video materijalima na Internetu bi mogle biti dostupne i u zdravstvenim ustanovama ili se popularizirati putem TV i radio reklama. Ne treba zanemariti to da bi na ovaj način potpora bila dostupna i u domovima, a može se personalizirati prikladnom e-komunikacijom prema potrebama svake zainteresirane osobe. S poštovanjem Vas pozdravljam i zahvaljujem na razmatranju ovog prijedloga. Rankica Benc Primljeno na znanje Povjerenstvo za zaštitu i promicanje dojenja Ministarstva zdravstva slaže se da je pristup edukaciji trudnica i rodilja u Republici Hrvatskoj tradicionalan i ne uzima u dovoljnoj mjeri navike mladih roditelja i nove mogućnosti koje pruža IT. Kao indikator u mjeri 4.9. dodan je indikator Broj inovativnih modela podrške roditeljima.