Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mladen Franjković Evidencija opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, Članak 7. Što kada se ustanovi da podaci na Evidencijskom listu i na natpisnoj pločici nisu identični? Evidencijski list se ispravlja ili poništava? Postoji li potreba ( vjerojatno da) obavještavanja ministarstva? Primljeno na znanje Komentar je općenite prirode. Za pretpostaviti je da se neće dogoditi da se podaci na Evidencijskom listu i natpisnoj pločici razlikuju. Podaci na evidencijskoj pločici su mjerodavni. Ukoliko se ipak dogodi da se uoči greška na Evidencijskom listu, ovlašteno inspekcijsko tijelo istu treba ispraviti i o tome obavijestiti nadležno ministarstvo.
2 Mladen Franjković PRAVILNIK O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU OPREME POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI , DODATAK IV. U očevidniku su razližite jedinice za tlak. Radi preglednostu u očevidniku kod pregleda bolje bi bilo upisivati za svaku vrstu pregleda datum sljedećeg pregleda a u datumu pregleda obezno upisivati broj izvještaja o inspekciji radi sljedivosti podataka. Djelomično prihvaćen Primjedba koja se odnosi na različite jedinice za tlak se prihvaća. U svim obrascima iz DODATAKA Pravilnika će se uskladiti mjerne jedinice, za tlak je mjerna jedinica bar, a za volumen litra (L). Primjedba koja se odnosi na preglednosti očevidnika se ne prihvaća iz razloga što je nemoguće predvidjeti potrebu za izvanrednim pregledima. Također, napominjemo kako se navedeni podaci mogu navesti u rubrici Plan periodičkih pregleda, a broj Izvještaja može se pisati u rubriku Napomena.
3 Pastor TVA d.d. PRAVILNIK O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU OPREME POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI , DODATAK V. Dodatak V. točka 6., u drugom stavku predlažemo dodati tekst: Bešavne čelične bočice stlačenog pogonskog plina koje se nalaze unutar spremnika vatrogasnog aparata potrebno je podvrgnuti ispitivanju takom svakih 10 godina pod nadzorom inspekcijskog tijela ukoliko postoji oštećenje, vidljivu koroziju ili se sumnja na neispravnost te kod potrebe za nadopunjavanjem. Međutim ukoliko nema potrebe za nadopunjavanjem i nisu uočena neispravnost, oštećenje ili vanjska korozija ispitivanje tlakom može se odgoditi do slijedećeg redovitog periodičkog pregleda, ali najduže do 20 godina računajući od godine proizvodnje. Produljenje roka može pismeno odobriti ovlašteno stručna osoba za poslove održavanja ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer je navedena problematika regulirana drugim Propisom.
4 Mladen Franjković Unutarnji pregled, Članak 12. Mjerenjem debljine stjenke i tlačnom probom nije moguće utvrditi stanje unutarnjih površina izvrgnutih tlaku s obzirom na moguće pojave korozije, pukotina, udubljenja, ispupčenja, slojevitosti, te utjecaj radnog medija na unutarnje površine. tako da (2) treba izgledati: (2)Ukoliko postoji opravdana sumnja o postojanju oštećenja koja nije moguće otkriti standardnim postupcima potrebno je provesti dodatne preglede i ispitivanja. Stavak 6 služi za izbjegavanje unutarnjeg pregleda, što se zluporabljava i sada. Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća jer smo mišljenja kako je potrebno definirati slučajeve kada je nemoguće obaviti unutarnji pregled iz opravdanih razloga.
5 Mladen Franjković Obveze ovlaštenih inspekcijskih tijela , Članak 5. Članak 5 stavak3 Nakon rečenice: "Nakon svakog pregleda ovlašteno inspekcijsko tijelo sastavlja izvještaj o provedenim radnjama i nalazima u dva primjerka.", dodati:"Sve provedene radnje moraju biti dokumentirane" Rečenica "Ukoliko su uz preglede rađena ispitivanja, ista moraju biti navedena u izvještaju i dokumentirana" treba izgledati:"Ukoliko su uz preglede rađena dodatna ispitivanja, ista moraju biti navedena u izvještaju i dokumentirana". Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer postojeći tekst Prijedloga Pravilnika dovoljno jasno propisuje obvezu dokumentiranja svih provedenih radnji tijekom pregleda tlačne opreme, a koje uključuju i preglede i ispitivanja.
6 Pastor TVA d.d. PRAVILNIK O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU OPREME POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI , DODATAK V. Dodatak V. točka 6., zadnji stavak: Kako bi se izbjeglo različito tumačenje, u zadnjem stavku potrebno je jasnije naznačiti obavezu vanjskog i unutarnjeg pregleda te pokus tlakom svake pete godine samo za aparate koji koriste CO2 kao sredstvo za gašenje, a ne za aparate koji koriste CO2 kao pogonski plin, stoga predlažemo dvije opcije teksta kako slijedi: 1) Kod prenosivih vatrogasnih aparata koji koriste CO2 kao sredstvo za gašenje požara, vanjski pregled, unutarnji pregled i pokus tlakom mora se obaviti svake pete godine. Nakon uspješno obavljenog pregleda i ispitivanja ovlašteno inspekcijsko tijelo na vatrogasne aparate stavlja svoj znak i sastavlja zapisnik. ili 2) Kod prenosivih CO2 vatrogasnih aparata za gašenje požara, vanjski pregled, unutarnji pregled i pokus tlakom mora se obaviti svake pete godine. Nakon uspješno obavljenog pregleda i ispitivanja ovlašteno inspekcijsko tijelo na vatrogasne aparate stavlja svoj znak i sastavlja zapisnik. Prihvaćen Prihvaća se primjedba te je usvojen sljedeći tekst: Kod prenosivih vatrogasnih aparata koji koriste CO2 kao sredstvo za gašenje požara, vanjski pregled, unutarnji pregled i pokus tlakom mora se obaviti svake pete godine. Nakon uspješno obavljenog pregleda i ispitivanja ovlašteno inspekcijsko tijelo na vatrogasne aparate stavlja svoj znak i sastavlja zapisnik.