Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu uredbe o dopunama Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4a i 4c Zakon o financijskoj agenciji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Članak 1., Članak 5.a Vezano za predloženi članak 5.a. Uredbe, Hrvatska gospodarska komora ističe sljedeće: suštinski se ne mijenja postupak koji se odnosi na poslovanje trgovačkih društava ili njihovo osnivanje, a što je planirano Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat od 2016. do 2020. godine (izgradnja funkcionalne i dostupne javne uprave). Predloženom izmjenom ne smanjuje se ni najviši trošak za pokretanje/registraciju poslovanja, a to je trošak javnih bilježnika. Uključivanje nadležnih državnih tijela i javnih službi te jedinica lokalne i područne samouprave kao i pravnih osoba sa javnim ovlastima u sustav START, u praksi neće bitno smanjiti ni pojednostavniti postupak. Također, Uredbom koja se odnosi na djelokrug poslova FINA-e, utvrđuju se i obveze za druge subjekte čiji djelokrug poslova i dužnosti nije utvrđen Zakonom o financijskoj agenciji, temeljem kojeg se donosi ova Uredba. Nije prihvaćen Sustav START će pojednostaviti postupak. Naime, u RH pokretanje poslovanja trenutno uključuje sljedeće korake: registraciju novog poslovnog subjekta pri Sudskom registru (uz sudjelovanje javnog bilježnika), odnosno Obrtnom registru, statističku obradu pri Državnom zavodu za statistiku, prijavu u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO), otvaranje bankovnoga računa pri jednoj od kreditnih institucija, te po potrebi upis u registar poreznih obveznika za potrebe PDV-a pri Poreznoj upravi Ministarstva financija. Drugim riječima, sadašnji „rascjepkani“ sustav pokretanja poslovanja povezao bi se sustavom START. Ovaj Prijedlog zadržava bilježničku naknadu, ali se uklanja trošak vremena potreban za odlazak kod bilježnika kao i trošak vremena potreban za odlazak u sve institucije. Naime, u 2016. MGPO je putem SCM metodologije procijenilo trošak u iznosu od 1 700 kn za otvaranje j.d.o.o. Ovaj izračun temelji se na vremenskom trošku potrebnom za ispunjavanje svih obrazaca i financijskim naknadama. Predloženim sustavom predviđa se administrativno rasterećenje za barem 40%. Kako se uvodi jedinstveni elektronički postupak, neće biti potrebe za odvojenim postupcima prijava za statistiku, poreze i osiguranja i sl. što će korisnicima u konačnici znatno skratiti vrijeme potrebno za ispunjavanje pojedinih obrazaca i potrebu za fizičkim obilaskom pojedinih institucija. Dakle, povezivanje svih postojećih dionika itekako će pridonijeti olakšavanju i ubrzavanju sustava te administrativnom rasterećenju poduzetnika i građana. Važno je napomenuti, da svi navedeni dionici već imaju u dovoljnoj mjeri razvijene elektroničke sustave stoga ih potrebno još samo povezati što je i cilj ovog Prijedloga uredbe. Ovim Prijedlogom uredbe utvrđuju se obveze za druge subjekte sukladno člancima 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji.
2 HGK UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU POSLOVA IZ ČLANAKA 4.A I 4.C ZAKONA O FINANCIJSKOJ AGENCIJI, Članak 3. Vezano za predloženi članak 3. Uredbe Hrvatska gospodarska komora ističe sljedeće: nomotehnički neprecizno. Primljeno na znanje Ovaj članak Prijedloga uredbe će se nomotehnički precizirati.