Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt izmjena i dopuna Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Markić 84 NACRT IZMJENA I DOPUNA TEHNIČKOG PROPISA O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA, Članak 17. Da li se ovdje radi o projektu ili elaboratu toplinskih svojstava zgrade? Ja sam prema pisanu u ovom propisu zaključio da se radi o Projektu a posebno jer Projektant ovjerava žigom ovlaštenog inženjera. Znači ne piše izrađivač već projektant. Sadržaj je propisan kao i sadržaj prijašenjg elaborata a i programi izbacuju kao projekt a ne elaborat. U Odluci o ponderima se spominje da je elaborat, a i Predsjednica Komore arhitekata mi je rekla da nakon okruglog stola da dođem da me nauči koji su projekti a koji elaborati pa meni više nije ništa jasno. Molim vas da to uskladite. Primljeno na znanje Sukladno ovom Tehničkom propisu potrebno je izraditi projekt koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, ali se može izraditi i elaborat kao podloga takvom projektu odnosno objavljeni ponderi i Tehnički propis nisu u neskladu.