Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor