Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK UREDBUO UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE Članice Udruženja i Zajednica Sektora za turizam HGK ne podržavaju povećanje visine boravišne pristojbe jer smatraju kako prije donošenja odluke o bilo kakvim izmjenama uređenja i povećanja visine boravišne pristojbe treba analizirati postojeće financijske prihode te ispunjavanje svrhe i zadaće turističkih zajednica. Tek kada se definiraju potrebne izmjene i preuredi sustav turističkih zajednica, kroz donošenje novog Zakona o turističkim zajednicama i novog Zakona o boravišnoj pristojbi, moći će se utvrditi i financijske potrebe sustava te definirati potrebna povećanja boravišne pristojbe utemeljena na očekivanim učincima i svrsi samih povećanja. Članice Udruženja i Zajednica Sektora za turizam HGK smatraju kako novi Zakon o turističkim zajednicama te Zakon o boravišnoj pristojbi trebaju detaljno precizirati aktivnosti koje provodi svaka pojedina razina sustava turističkih zajednica u RH, kao i transparentne namjene sredstava prikupljenih s osnova boravišne pristojbe. Tek kada se definira složenost i obujam poslova određene razine turističkih zajednica moguće je raspravljati o odgovarajućim financijskim sredstvima potrebnim za ispunjenje definiranih uvjeta, kao i njhovim eventualnim povećanjima. S obzirom na najavljene izmjene navedenog zakonodavnog okvira do početka 2019. godine, članice smatraju nesvrsishodnim mijenjanje iznosa prošlogodišnjih iznosa boravišne pristojbe, osim kod privatnih plovila. Primljeno na znanje Nevezano na najavljeno donošenje novog paketa zakona kojima se regulira sustav turističkih zajednica, članarina i boravišna pristojba, i dalje postoji obveza donošenja uredbe kojom će se utvrditi visina boravišne pristojbe za iduću godinu. Naime, važećim Zakonom o boravišnoj pristojbi, propisano je da visinu boravišne pristojbe utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, u pravilu u prvoj polovini tekuće godine za sljedeću godinu. To znači da se Uredba o visini boravišne pristojbe mora donijeti, jer u suprotnom, osim što bi se prekršio Zakon, za 2019. godinu ne bi bila utvrđena visina boravišne pristojbe.
2 Mirko Faber UREDBUO UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE Poštovani, Neprihvatljivo je da i u prijedlozima za 2019. god kršite ljudska prava nas nautičara vlasnika plovila za osobne potrebe !!!! Iako ste u prijedlogu za 2019 smanjili iznose BP za nautičare i dalje neumorno pljačkate Hrvate primjenom protuustavnih propisa kojima DISKRIMINIRATE nas nautičare vlasnike plovila za osobne potrebe u odnosu na ostale nautičare i jednako tako u odnosu na vlasnike kuća i stanova za odmor. Za razumijevanje gornjega prilažem moj komentar na Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare Poštovani, U ime grupe nautičara, vlasnika brodica i jahti za osobne potrebe podnosim komentare vezane za obvezu plaćanja boravišne pristojbe za nautičare. Gore spomenuti nautičari spremni su svojim imenom i prezimenom te potpisom potvrditi suglasnost sa slijedećim komentarima. Na snazi su propisi o obvezi plaćanja boravišne pristojbe (u daljnjem tekstu BP) koju su obvezni platiti "..vlasnici ili korisnici plovila (nautičari) za sebe i sve osobe koje noće na plovilu koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje". Ti propisi obvezuju i vlasnike brodica i jahti, registriranih isključivo za osobne potrebe, na plačanje enormno visokih i ponižavajućih i to isključivo paušalnih iznosa BP za neodređeni broj osoba odnosno noćenja, u situacijama kad nautičari na svojim plovilima "...borave i noće u lukama nautičkog turizma, odnosno na vezu u nautičkom dijelu luke koja je otvorena za javni promet..." Dakle ovo se ne odnosi na "... plovni objekt nautičkog turizma, odnosno plovni objekt za odmor i rekreaciju i plovni objekt za višednevna krstarenja na kojima se pružaju usluge u nautičkom turizmu: charter, crusing..." jer korisnici tih plovnih objekata (charter,crusing..) plaćaju BP po ostvarenom noćenju kao i u svakom hotelu ili nekim drugim ugostiteljskim objektima namijenjenim gospodarstvu odnosno poslovnim odnosima i zarađivanju. Smatramo da su ti propisi PROTIVNI Ustavu RH jer su za nas nautičare, vlasnike brodica i jahti registriranih za osobne potrebe, DISKRIMINATORNI u odnosu na vlasnike kuća i stanova za odmor u smislu načina plačanja i iznosa BP ! Ujedno su ti propisi DISKRIMINATORNI u odnosu na sve ostale nautičare (charter, crusing...) koji plaćaju BP po ostvarenom noćenju. Kršenje ljudskih prava na jednakost u pokušaju izvlačenja novca iz nas nautičara je neprihvatljivo i sramotno za Republiku Hrvatsku. Prema javnim izjavama ministra turizma nautičari su kategorija građana veće platežne moći pa je očito da država pokušava na neustavan način izvući iz nas "jahtaša" što veću financijsku korist. Ujedno smatram da je stav Ministarstva turizma kako su nautičari jako bogati, potpuno promašen. Vrijednost najskupljih brodica registriranih za osobne potrebe daleko je niža od najjeftinije vikendice (kuće ili stana za odmor) izgrađene uz more, Naravno da možda postoji i nekoliko iznimaka, ali one su vrlo rijetke i zanemarive u odnosu na broj ostalih vlasnika, a ona ekstremno skupa i luksuzna plovila (na koje Ministarstvo vjerojatno cilja spominjući jahte od 20 m) ionako nisu upisana u očevidnike brodica za osobne potrebe, nego se vode kao osnovna sredstva u poduzećima. Kršeći pravo nautičara (vlasnika plovila za osobe potrebe koji se koriste za odmor i rekreaciju) da BP plaćaju jednako kao i vlasnici kuća i stanova za odmor (vikendice) nama nautičarima učinjena je velika nepravda, a upravo nautičari bi trebali biti ponos nautički orijentirane RH. Obrazloženje: Vlasnici brodica upisanih u Očevidnik brodica za osobne potrebe kao i vlasnici jahti upisanih za osobne potrebe u Upisnik jahti plaćaju BP prema čl.13 Zakona o boravišnoj pristojbi, u daljnjem tekstu Zakon Pravilniku o načinu plačanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare u daljnjem tekstu Pravilnik i Uredbi za utvrđivanje boravišne pristojbe za 2018.godinu. u daljnjem tekstu Uredba Temeljem čl. 15. st.3. Zakona "...(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, visina paušalnog iznosa boravišne pristojbe iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona ovisi o dužini plovila i trajanju boravka osoba na plovilu. Prema čl.3 Pravilnika, "...Paušalni iznos boravišne pristojbe nautičari mogu platiti za vremenska razdoblja od 8 dana, 15 dana, 30 dana, 90 dana i 1 godinu.." Prema čl. 5. Uredbe u tabeli su plovila nelinearno razvrstana u 5 kategorija obzirom na duljinu BP je naknada koja se načelno plaća za boravak i to ovisno o duljini (broj noćenja), razredu turističkog mjesta te razdoblju sezone. Za privatne iznajmljivace soba, apartmana, BP je određena u paušalnom iznosu po krevetu ovisno o razredu turističkog mjesta. Vlasnici kuće ili stana za odmor plaćaju ili po ostvarenom noćenju ili alternativno paušalno ovisno o razredu turističkog mjesta. Paušalni iznos BP za vlasnike kuća i stanova za odmor (vikendice) bez obzira na broj kreveta ili površinu zgrade ili broj soba i kupaonica itd plaćaju najviše 60 kn (za dva člana po osobi) i 25kn za svakog slijedećeg godišnje !!! A nautičarima se propisuje BP isključivo paušalno i to nelinearno na temelju duljine plovila i vremenskog razdoblja!! DULJINA PLOVILA uopće ne može biti pokazatelj broja noćenja na plovilu jer na jednom plovilu može boraviti samo jedna osoba ili više njih i ne može se na temelju nekog prosjeka naplaćivati BP za npr. 2 osobe kao da ih je 6 !!! Eventualno bi broj kreveta mogao biti neki pokazatelj potencijalnih noćenja kao što je regulirano i za privatne iznajmljivace na kopnu koji se profesionalno bave iznajmljivanjem u gospodarske svrhe, međutim krevet ili "ležaj" na plovilu uopće nije definiran i nema nikakvih minimalnih tehničkih uvjeta da bi se neka spužva širine 50 cm mogla zvati ležaj, a da ne govorimo o visini prostora iznad tog "ugrađenog ležaja".. itd- Isto tako nautičari vlasnici plovila za osobne potrebe ne smiju koristiti svoje plovilo za gospodarske namjene pa je jedina moguća i dopustiva usporedba nautičara sa vlasnicima kuća i stanova za odmor. Uostalom i namjena takvih plovila identična je namjeni kuća i stanova za odmor, a to je u osnovi odmor i rekreacija. Iz gore obrazloženog proizlazi da se propisi prema nautičarima odnose DISKRIMINATORNO u odnosu na vlasnike kuća i stanova za odmor i u odnosu prema ostalim nautičarima (charter, crusing...) koji uzimaju plovilo u najam i plaćaju BP prema ostvarenom noćenju (8 kn/dan) pa predlažem da ministar za turizam ODMAH I BEZ ODLAGANJA stavi van snage Pravilnik o načinu plačanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare do donošenja novog pravilnika usklađenog sa plaćanjima BP vlasnika kuća i stanova za odmor i ostalih nautičara. Kao primjer dajem situaciju koja se vrlo često događa. Imam brodicu za osobne potrebe duljine 9,1m i vezana je na komunalnom vezu. Cilj mi je da barem dva puta mjesečno isplovim preko vikenda i boravim na brodici noć ili dvije (ovisno o vremenu). Ako je more mirno bacim sidro u nekoj uvali (usput bacim i parangal... ili vršu :) i tu prenoćim uživajući sa suprugom i djecom u netaknutoj prirodi i nisam obveznik plaćanja BP. Međutim, sutradan se vrijema malo promijeni i odlučimo se vezati na koncesioniranu bovu ili privezište zbog sigurnosti djece na brodici. E sad sam obveznik platiti BP i to za najmanje 8 dana !!!! jer je to najmanje vremensko razdoblje (u novom Pravilniku za 2019. je to tri dana) a ja sam tu samo jednu noć i samo nas je dvoje odraslih na brodici.... sutra je radni dan... I što sad?? da zovem taxi da me odveze do prve lučke kapetanije kako bi uredno platio BP za 8 dana !?!?!? Naravno da mi to ne pada na pamet, ne plaćam BP i ulazim u prekršaj.... ujutro u 6h Carina (nadležna inspekcija) lupa po brodici i budi me.... naplaćuje kaznu... itd.. posvađam se sa ženom jer je ona zbog svojih strahova kriva što nismo ostali u uvali... a djeca pate... propao vikend.. Idući vikend dlučim platiti BP za cijelu godinu da mogu bilo kad u godini na dan ili dva otići na kratko krstarenje ... kad ono za moju 35godina staru jedrilicu moram platiti 5800 kn BP !!!!! Opet se posvadim sa ženom jer sam je za taj novac mogao odvest na par putovanja Evropom pa čak i tamo platiti BP.... Malo šale ali za razumjet situaciju je dovoljno jasno. Moj je susjed imao više sreće jer mu je brodica za 11 cm kraća od moje pa je za cijelu godinu (povremenih kratkotrajnih 1-2 dnevnih izleta) odmah uplatio "samo" 2000 kn BP a bančilo ih je 6-ero odraslih a onda su tri dana spavali u marini da se oporave!!! A... ponavljam, paušalni iznos BP za vlasnike kuća i stanova za odmor (vikendice) bez obzira na broj kreveta ili površinu zgrade ili broj soba i kupaonica itd plaćaju najviše 60 kn (za dva člana po osobi) i 25kn za svakog slijedećeg člana godišnje !!! Obzirom da je Ministarstvo turizma na e-savjetovanje otvorilo javnu raspravu o novom PRAVILNIKU O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PLAĆANJA PAUŠALNOG IZNOSA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA NAUTIČARE imamo priliku AKTIVNO se uklučiti i izboriti se za naša Ustavom RH zagarantirana prava. s poštovanjem i hvala na razumijevanju Mirko Faber, nautičar, vlasnik brodice za osobne potrebe Zagreb Djelomično prihvaćen Dio se ne prihvaća, a dio se prima na znanje. Boravišna pristojba koju plaćaju vlasnici kuća i stanova za odmor uplaćuje se na račun turističke zajednice općine, grada ili mjesta gdje se nalazi nekretnina. Vlasnici kuća i stanova za odmor, osim boravišne pristojbe, plaćaju porez, komunalnu naknadu i druga davanja prema jedinici lokalne samouprave. Boravišna pristojba koju plaćaju vlasnici plovila uplaćuje se na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i raspoređuje se ovisno o tome gdje se ostvaruje promet u nautičkom turizmu. Za vlasnike plovila destinacija je cijela Hrvatska obala, za razliku od vlasnika kuća i stanova za odmor koji dolaze u određenu općinu ili grad kao turističku destinaciju koju su izabrali kao mjesto svog boravka za odmor. Druga pitanja,odnosno mišljenja koja su navedena, ne odnose se na Uredbu kojom se samo utvrđuje visina boravišne pristojbe. Ta pitanja će se riješavati u novom Zakonu o turističkoj pristojbi.
3 Đani Mohović UREDBUO UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE Poštovani, u nastavku je dopis koji sam poslao na Ministarstvo turizma u prosincu 2017. godine i na koji sam dobio odgovor da će se razmotriti pri izmjeni Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe. Na žalost, na osnovu prijedloga Uredbe za 2019. godinu ne vidim da su moje primjedbe uzete u obzir. Uporno se ponavlja od svih odgovornih iz Ministarstva turizma da je boravišna pristojba za nautičare napokon poštena u odnosu na druge goste u RH. Slušao sam i zamjenika Ministra turizma u Rijeci na konferenciji Nautički turizam gdje je ponovo objašnjavao visinu boravišne pristojbe za nautičare. Ja sam inače profesor i akademski građanin, ali zbilja je žalosno da se jedna tako visoko-pozicionirana osoba blamira pred čitavom nautičkom zajednicom svojim bezuspješnim objašnjenjima. Točno je da je smanjenja boravišna pristojba za nautičare za 2019. godinu, ali visina boravišne pristojbe se i dalje kalkulira na krivi način i svakako vrlo nepošten. Npr. uvedena je boravišna pristojba na 3 dana. U mom slučaju koji imam plovilo od 10 m i gdje vječito krstarimo supruga i ja sami, visina naknade iznosi 150 kn. U nekom hotelu A razreda platili bi za ta 3 dana 48 kuna. I sada netko u Ministarstvu turizma pomnoži brojku od 48 kuna s tri puta više ljudi na plovilu (jer uzima da je kapacitet plovila od 10 m 6 osoba) i dobije iznos od 144 kn koje zaokruži na 150 kn. Mislim da je komentar nepotreban. Za mene je najveća ljudska vrlina priznati da sam pogriješio pa ako treba za to i trpiti posljedice, što svakako ne želim ljudima u Ministarstvu turizma, ali stanite na lopticu i napravite nešto ispravno. Rješenje je vrlo jednostavno, dozvolite da se plati boravišna pristojba za broj dana koji osoba namjerava boraviti na plovilu i broj osoba koje će boraviti na plovilu. Eto vam poštenja. U nastavku je kako sam već napisao dopis Ministru turizma. Lijepi pozdrav, Đani Mohović Mošćenička Draga Ministarstvo turizma n/p gosp. Gari Cappelli Prisavlje 14 10000 Zagreb Predmet: Boravišna pristojba za nautiku za 2018. g. Poštovani Ministre turizma, Dozvolite mi da kao profesor na Pomorskom fakultetu u Rijeci gdje na 2. godini diplomskog studija predajem kolegij Nautički turizam, bivši Zapovjednik na megajahtama s kojima sam prošao skoro sve zemlje na Mediteranu i sadašnji vlasnik jedrilice od 10 m s kojom ljeti krstarim po našim lijepim otocima dam svoj komentar i prijedloge na važeći Zakon o boravišnoj pristojbi, Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu te Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare na dijelove koji se odnose na naplatu boravišne pristojbe nautičarima. Poznato je da već mjesecima razni dužnosnici Ministarstva turizma pokušavaju objasniti zašto je došlo do prilično velikog poskupljenja iznosa boravišne pristojbe za nautičare, a na terenu svejedno dobivaju samo kritike. Iako se u svim obrazloženjima poskupljenja boravišne pristojbe za nautičare spominje poskupljenje radi „pravednog“ plaćanja boravišne pristojbe od svih korisnika turističkih usluga u Republici Hrvatskoj (gostiju u hotelima, kampovima, čarter plovilima, itd.), sam način naplate ove pristojbe za nautičare daleko je od pravednog. Za pravednu naplatu boravišne pristojbe za nautičare ipak treba bolje poznavati prilike u nautičkom turizmu. Samim Zakonom o boravišnoj pristojbi odvojeno je plaćanje boravišne pristojbe za osobe koje borave na čarter plovilima i za osobe koje borave na svojim vlastitim plovilima. Osobe na čarter plovilima plaćaju boravišnu pristojbu vlasniku plovila ovisno o broju osoba koji borave na plovilu i broju dana koliko oni borave na plovilu. Osobe koje borave na vlastitim plovilima naknadu plaćaju paušalno neovisno koliko je osoba na plovilu. U obrazloženjima se navodi da na plovilu od 9-12 m boravi šest osoba. Postavlja se pitanje odakle ovakav zaključak? Ako upitate bilo kog malo boljeg poznavaoca prilika u nautičkom turizmu dobiti ćete odgovor da se čarter plovila najčešće iznajmljuju u punom kapacitetu kako bi osobe na plovilu podijelile troškove najma. Kod vlasničkih plovila je situacija potpuno drukčija. Na plovilima najčešće borave dvije osobe (supruga i suprug), a bude i porodica roditelji plus djeca (ukupno 3, 4 ili 5 osoba od kojih je samo dvoje odraslih). Jedina iznimka su naši dragi susjedi Talijani gdje na plovilu borave istovremeno tri generacije i gdje ih na plovilu ima kao „mrava“. Na osnovu prije navedenog postavlja se pitanje „pravedne“ naplate boravišne pristojbe za ovu grupu korisnika plovila nautičkog turizma. Možemo „pravednu“ naplatu prikazati na mom slučaju gdje supruga i ja krstarimo Jadranom 15 dana s našom jedrilicom duljine 10 m. U 2017. godini uplatio sam prije polaska na krstarenje 350,00 kn za 15 dana, a na jedrilici smo boravili samo supruga i ja. Da smo boravili u nekom hotelu uz more platili bi 210,00 kn (2 osobe x 7,00 kn x 15 dana). Novom Uredbom za 2018. g. iznos je povećan na 700,00 kn. Prema tome, iznos boravišne pristojbe po osobi iznositi će 23,33 kn. Mislim da ovdje komentar o pravednosti nije potreban. Postavlja se pitanje zašto je uopće uveden paušal plaćanja boravišne pristojbe za nautičara koji krstari s vlastitim plovilom kada je to prije dugi niz godina bilo savršeno riješeno. Svaki nautičar koji se privezao u luci prije je tijelu koje upravlja lukom (lučka uprava ili koncesionar) platio pristojbu za vez, korištenje vode, struje i boravišnu pristojbu ovisno o broju osoba na plovilu. Nema razloga da tako ne bude i dalje jer u svakoj luci se i danas uredno naplaćuje pristojba za vez, a može se naplatiti i boravišna pristojba. Smješno je da se i danas u nekim lukama dobije račun na kome je posebno izdvojena stavka za boravišnu pristojbu iako je danas, normalno, posebno ne naplaćuju. Kao što vlasnik čarter plovila mora uplaćivati boravišnu pristojbu na račun TZ-a tako i tijelo koje upravlja lukom može bez problema uplaćivati naplaćenu boravišnu pristojbu od nautičara na određeni račun. Dakle, sada možemo govoriti o pravednosti. Ono što je ostalo u zraku je plaćanje boravišne pristojbe kada nautičar ne noći u luci već ili plovi po moru po mjesečini ili je usidren u nekoj „divljoj“ uvali. Pitanje je, da li je i ta osoba obveznik plaćanja boravišne pristojbe? Ovdje bi pošteno trebalo sagledati kako ta osoba konzumira boravišnu pristojbu koju investira TZ. Ja sam već dva mandata član Vijeća TZ-a u Općini. Svake godine donosimo planove trošenja prihoda TZ-a za slijedeću godinu u kojima prihod od boravišne pristojbe čini najveću stavku. Osim za oglašavanje prihode najviše koristimo za manifestacije, uređenje mjesta, održavanje čistoće plaža, regulaciju prometa, smeđu signalizaciju i drugo. Postavlja se pitanje koji dio od navedenih troškova TZ-a konzumira nautičar koji noći u nekoj „divljoj“ uvali? Ja bih rekao niti jedan osim recimo trošak za oglašavanje gdje je nautičar na nekom sajmu uzeo npr. brošuru o Muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. Ako se nautičar zaželi pogledati Muzej Apoksiomena privezati će se u luci Mali Lošinj, platiti boravišnu pristojbu lučkoj upravi ili koncesionaru luke i uživati u obilasku Muzeja Apoksiomena, šetnju mjestom, sudjelovati na nekoj manifestaciji, itd. Nadam se da sam dovoljno jasno objasnio kako bi stvarno pošteno trebala funkcionirati naplata boravišne pristojbe za nautičare. Dakle, boravišnu treba naplaćivati nautičarima samo kada borave u lukama, a naplatu trebaju obavljati zaposlenici tijela koje upravlja lukom. Nitko ne bježi od plaćanja boravišne pristojbe jer se ista plaća i u svim zemljama u okruženju, ali ipak treba osigurati pošten način naplate. Ništa se možda strašno neće dogoditi ni ako se donesena Uredba i Zakon o boravišnoj pristojbi ne promijeni, ali vjerujem da će svakom nautičaru ipak biti gorak okus u ustima kada mora plaćati nešto što nije pošteno i osjećati se kao da ga neko želi „opelješiti“. Kada bi se tako kod jednog privatnog iznajmljivača osjećali gosti ubrzo bi taj iznajmljivač ostao bez gostiju pa zašto bi se onda tako ponašala Država? Svjedoci smo brojnih poboljšanja koje je u zadnjim godinama poduzelo Ministarstvo turizma i neka ostala Ministarstva što je i rezultiralo povećanjem noćenja i boravaka gostiju u našoj zemlji i na tome Vam iskreno čestitam, ali Vas i molim da razmotrite i ove moje prijedloge i donesete potrebne promjene u načinu naplate boravišne pristojbe za nautičare. Nadam se da nećemo morati čekati novu Uredbu o visini naplate boravišne pristojbe za 2019. g. da bi se nešto promijenilo jer ove promjene bi trebalo napraviti žurno već za sezonu 2018. ako ne želimo da se šteta već dogodi. Poštovani Ministre, molim Vas da ovaj moj dopis shvatite iskreno dobronamjerno i ako su Vašem Ministarstvu potrebna bilo kakva dodatna pojašnjenja u vezi s ovom materijom svakako sam voljan pomoći. Mošćenice, 18.12.2017. S poštovanjem, Dr.sc. Đani Mohović Primljeno na znanje Prima se na znanje. Skreće se pozornost da su iznosi visine boravišne pristojbe za nautičare korigirani u odnosu na prošlu godinu i to na način, da su ti iznosi smanjeni. Druga pitanja,odnosno mišljenja koja su navedena, ne odnose se na Uredbu kojom se samo utvrđuje visina boravišne pristojbe. Ta pitanja će se riješavati u novom Zakonu o turističkoj pristojbi.
4 Turistička zajednica Istarske županije UREDBUO UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE, Članak 1. OČITOVANJE TURISTIČKOG VIJEĆA TZ ISTARSKE ŽUPANIJE NA Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu I. UVOD U PROBLEMATIKU Ministarstvo turizma je 20.06.2018. otvorilo javno savjetovanje vezno za: Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu; Savjetovanje je moguće pronaći na oveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7791, te je isto otvoreno do 21.07.2018. godine. Naime, Na temelju članka 16. Zakona o boravišnoj pristojbi (Narodne novine, broj 152/08. i 59/09. - isp. i 30/14.), Vlada Republike Hrvatske planira donijeti UREDBU O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. GODINU. Predmetnom Uredbom predlaže se povećanje iznosa boravišne pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnim objektima u kojima se boravišna pristojba plaća po noćenju (osim kampova) i to za 25% više u odnosu na 2018. godinu, te 50% u odnosu na 2017. godinu. Uredbom se također predlaže povećanje iznosa boravišne pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za 15%. Visina paušala boravišne pristojbe za ovaj segment pružanja smještajnih ugostiteljskih usluga nije se mijenjala od 2005. godine. Visina boravišne pristojbe ne mijenja se, tj. ostaje na istoj razini kao i za 2018. godinu za osobe koje noće u ugostiteljskom objektu iz skupine Kampovi (vrste kamovi i kamp odmorišta), te za vlasnika kuće ili stana za odmor i članove njegove uže obitelji koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu. II. ODRAZ USVAJANJA PREDLOŽENE UREDBE NA TURIZAM I UKUPNO GOSPODARSTVO Prijedlog Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu, kojom se povećava iznos boravišne pristojbe, bez prethodne konzultacije s turističkim gospodarstvom, smatramo ishitrenim i nedovoljno argumentiranim. To je posebno važno obzirom da turizam i ugostiteljstvo čine ključnu gospodarsku djelatnost Istarske županije kao i ostale povezane djelatnosti. Smatramo potrebnim naglasiti da su turizam i ugostiteljstvo danas jedna od rijetkih rastućih djelatnosti u Hrvatskoj koje iz godine u godinu sve više investiraju. Istarska županija predvodnik je ovog značajnog ciklusa rasta ulaganja u turizam. III. ZAKLJUČAK TURISTIČKOG VIJEĆA TZ ISTARSKE ŽUPANIJE Svakako se zalažemo za kvalitativne promjene u turizmu, s time da se poseban osvrt i fokus stavi na prioritete koje trenutno imamo u turizmu. To je prije svega, smanjenje PDV-a u turizmu gdje Hrvatska ima jednu od najviših stopa PDV-a, problematika turističkog zemljišta te problematika nedostatka kvalificirane radne snage. Vezano na sve navedeno, u načelu, Istra se ne protivi povećanju boravišne pristojbe, međutim, jedinstven je stav Turističkog vijeća TZ Istarske županije da prvo treba urediti sustav tj. donijeti dugonajavljivani novi Zakon o turističkim zajednicama i novi Zakon o boravišnoj pristojbi, kojima će se:  urediti drukčija odnosno svrsishodnija raspodjela sredstava prikupljenih od BP po razinama sustava turističkih zajednica (nacionalna, županijska, lokalna razina);  detaljnije precizirati i odvojiti zadaće koje provodi svaka pojedina razina sustava turističkih zajednica u RH, a sve u cilju svrsishodnije i optimalnije provedbe aktivnosti propisanih Zakonom o TZ i promicanju turizma RH;  precizna odnosno transparentnija namjena sredstva prikupljenih s osnova boravišne pristojbe. Osim toga, smatramo da, prioritetno treba vršiti nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe te posebnu pažnju posvetiti naplati boravišne pristojbe kao jednog od važnijih problema u sustavu TZ. Obzirom na sve gore navedeno, Turističko vijeće TZ Istarske županije koje predstavlja cijelo 'turističko gospodarstvo' Istarske županije nije suglasno sa predloženim povećanjem boravišne pristojbe koje je predloženo u Uredbi o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2019. godinu, dokle god se ne uredi sustav putem novih zakona. IV. Ovo očitovanje razmotrilo je i usvojilo Turističko vijeće TZ Istarske županije putem korenspondentne sjednice dana 21. lipnja 2018. godine te je upućeno nadležnim institucijama na znanje i razmatranje/postupanje. Turističko vijeće TZ Istarske županije Primljeno na znanje Nevezano na najavljeno donošenje novog paketa zakona kojima se regulira sustav turističkih zajednica, članarina i boravišna pristojba, i dalje postoji obveza donošenja uredbe kojom će se utvrditi visina boravišne pristojbe za iduću godinu. Naime, važećim Zakonom o boravišnoj pristojbi, propisano je da visinu boravišne pristojbe utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, u pravilu u prvoj polovini tekuće godine za sljedeću godinu. To znači da se Uredba o visini boravišne pristojbe mora donijeti, jer u suprotnom, osim što bi se prekršio Zakon, za 2019. godinu ne bi bila utvrđena visina boravišne pristojbe. Osim toga pitanje PDV-a se ne rješava ovom Uredbom. Također u okviru E-savjetovanja,održani su sastanci sa predstavnicima turističkog sektora i to s UHPA-om, UNAPH-om, HGK-om, UPUH-om, KUH-om i HUP-om. Ministarstvo turizma se slaže da prioritetno treba rješavati, između ostalog nadzor na obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe te posebnu pažnju posvetiti naplati boravišne pristojbe, ali navedeno se ne može rješavati ovom Uredbom. Navedeno je materija koja se regulira drugim zakonima.
5 zlatko mahulja UREDBUO UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE, Članak 2. Koliko tvrdnja predlagatelja izmjene zakona kojim se zabranjuje usluga polu i pansiona ne stoji zbog toga što se time nelojalno konkurira restoraterima čitaj kako slijedi : 1. Ako su privatni iznajmljivači nelojalna konkurencija nekome onda su to na prvom mjestu hoteljeri 2. Na drugom mjestu firme koje se bave čišćenjem prostorija 3. Na trećem mjestu firme koje se bave hortikulturom 4. Na četvrtom firme koje se bave održavanjem bazena 5 I naravno restorateri Ali ne samo restorateri !!! Privatni iznajmljivači su kako se tvrdi nelojalna konkurencija svima koji bi od gostiju htjeli izvući na bilo koji način novce pa ste vi onda našli kako su to restorateri, jer, niti jedan privatni iznajmljivač nije stručnjak za hortikulturu, niti održavanje bazena a niti za čišćenje. (ima tu još djelatnosti kao babysitting, cocktailmastering ectra. I DA ZAKLJUČIM. OVOM IZMJENOM ZAKONA STE OTJERALI I ONO MALO GOSTIJU VISOKO PLATEŽNE MOĆI KOJIMA STE SVOJOM ZABRANOM ZATVORILI VRATA LIJEPE NAŠE A NAMA KOJI SMO SE TIME BAVILI IZBILI IZ ĐEPA DODATNE TEŠKO ZARAĐENE NOVCE. Ali, koga briga. Vi ćete i dalje sjediti u svojim udobnim uredima i smišljati gluposti bez obzira na posljedice. I, zbog toga su vam (nam) autobusi koji idu u jednom pravcu puni (ali što to vas briga) . Tužno, pretužno. Nije prihvaćen Navedeno se ne odnosi na Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu, već na izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
6 zlatko mahulja UREDBUO UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE, Članak 2. Interesantna smo mi zemlja. Umjesto da vi (TZ) koja doslovno "pliva" u novcima koji njoj padaju s neba (jer vi baš nikad ništa niste nikome učinili da mu poboljšate popunjenost) jedino što znate (čak ni to ne znate iskomunicirati suvislo) tražiti još i još i još novaca. Pa da li bilo kome u tom ministarstvu pada na pamet da to povećanje uzrokuje ukupno povećanje cijene smještaja te time slabi konkurenciju. U zadnjih desetak godina uspjeli ste svojim "akcijama" otjerati goste visoke platežne moći i učiniti sve da se to preokrene pa danas imamo goste od 50 Euro/dan. Badave vi brojite broj gostiju kad ti gosti kupuju po dva krumpira ili četiri šljive i onda pričate gluposti o nekom imaginarnom povećanju (broja glava). Uvijek se pitam zbog čega autori ovakvih uredbi i zakona ne dođu na TV i suvislo objasne što i kako su mislili pa kad se to slijedeće sezone ne dogodi (kao u povišenju cijena u nautičkom turizmu) onda brzo natrag na staro. Ali, glupan koji je to smislio ostaje. Odgovornost = 0. (ili kako vi kažate na izborima će se vidjeti) I vidi se. LIJEPA NAŠA ZBOG TAKVIH IDE NEZAUSTAVLJIVO NIZBRDO. Ali, koga briga. Pa vi pričate o loncima i šerpama koje iznajmljivači moraju dati gostu. To su vaši dosezi. Pričate kako je pružanje polupansiona i pansiona nelojalna konkurencija restorate- rima, a ne shvaćate da će ti isti gosti druge sezone sami kuhati ( i naravno zadržati u đepu ono što bi platili našim lju- dima koji su im to do sada radili. Pa zar vi stvarno mislite da će sada gosti navaliti u restorane ? Ako tako mislite prilič- no ste naivni. Uostalom, gosti koji su do sada tražili uslugu punog pansiona će sobom dovesti svog kuhara/butlera i što ćete im vi ? Umjesto da uvedete kontrole "djeljenja" kategorijskih zvijezdi i higijenom domaćina vi se na lobiranje neuspješnih restoratera koji prodaju prastaru ribu i meso bavite tko će kome i kada skuhati ručak i večeru. Kakav je to kriterij da se dozvoljava usluga doručka (pa gost može naručiti jastoga za doručak, brudet od škarpine, može doručkovati u 14 sati), a zabranjuje se kuhati ostalo). Gdje su tu kriteriji ? Umjesto da učinite sve ( i vi i mi koji se time bavimo) da gostu pružimo sve, ama baš sve što poželi ako je to spreman platiti mi (vi) se bavimo zabranama. Ma kome (gostu) mo- žete to objasniti (dajte mi samo jedan primjer). Znate, vi ste iznajmili kuću, ali ili morate kuhati ili morate ići u restoran, morate zvati (ne zna se odakle) chefa sa certifikatima (koga ćete naravno - ako ga nađete platiti zlatom). Da li vi kod prijedloga ovakvih nakaradnih propisa razmišljate o tome ? taxisti su dizali dreku do neba kad je stigao UBER pa što su učinili ? ništa. Sad voze svi svugdje. Kad ćete već jednom shvatiti da je (sama riječ vam govori) ugostiteljstvo djelat- nost u kojem se gosta za njegove novce UGOŠĆUJE ma što to značilo. Vjerovatno nikada jer to nije moguće nekome s takvim IQ. I nemojte se vrijeđati. Nemam ja ništa protiv takvih ljudi, ali imam kad rade ovakvu štetu. Budite toliko pristojni pa se maknite s tako odgovornog mjesta i prepustite to onome tko zna kako zaraditi novce. Nije prihvaćen Navedeno se ne odnosi na Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu, već na izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
7 BORIS DIVJAK UREDBUO UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE, Članak 2. Smatram da su visine boravišnih pristojbi previsoke i da će u konačnici njihov trošak ugostitelji prebaciti na turiste (osobe koje noće u objektu). Ovo treba promatrati kroz prizmu: - relativno već visoke cijene smještaja (ako gledamo turističku konkurenciju) - realnog PDVa u djelu ugostiteljstva koji iznosi i do 28% (25% PDV + 3% porez na konzumaciju koji ide lokalnoj zajednici) - smanjenog tečaja kune pred sezonu (manja kupovna moć eura) - povećani transportni troškovi (benzin, cestarine, trajektnine, aerodromske pristojbe...). Dakle, Hrvatska postaje jedna od najskupljih destinacija posebno od sezone 2018, što se neće osjetiti ovog ljeta, ali će turisti dobro razmisliti da li se vratiti u Hrvatsku dogodine ili ponovo. Država nažalost igra ključnu ulogu u nekonkurentnosti hrvatskog turizma, a ovo je još jedan dokaz. Ukoliko se povećaju boravišne pristojbe, neće doći do povećanja broja neprijavljenih gostiju, nego će se dodatni trošak jednostavno prebaciti na turiste. Stoga predlažem da se od povećanja odustane u potpunosti i razmotri smanjenje postojećih boravišnih pristojbi (pored drugih mjera kao npr. PDV stope u turizmu). Primljeno na znanje Prima se na znanje.
8 Ivan Žubrinić UREDBUO UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE, Članak 6. Iza članka 6 dodati članak 6a (u konačnici će se članci u cijelom pravilniku renumerirati) Članak 6a. Vlasnik plovila dužine do 12 metara MOŽE za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u godišnjem paušalnom iznosu, kako slijedi: - za dva člana (po osobi) 60,00 kn - za svakog slijedećeg člana (po osobi) 25,00 kn OBRAZLOŽENJE: Time bi se vlasnik brodice izjednačio sa vlasnikom kuće ili stana za odmor (vikendice) u turističkom mjestu razreda A. Kada mu na brodici noće prijatelji/znanci boravišnu pristojbu za potreban broj dana vlasnik brodice bi kao i do sada platio u skladu sa člankom 6. Ako je to za njega povoljno može odlučiti da plati GODIŠNJI PAUŠAL za najveći broj članova svoje obitelji koji će odjednom noćiti na njegovoj brodici. Za četveročlanu obitelj to je 170 kn GODIŠNJE ! Primljeno na znanje Boravišna pristojba koju plaćaju vlasnici kuća i stanova za odmor uplaćuje se na račun turističke zajednice općine, grada ili mjesta gdje se nalazi nekretnina. Vlasnici kuća i stanova za odmor, osim boravišne pristojbe, plaćaju porez, komunalnu naknadu i druga davanja prema jedinici lokalne samouprave. Boravišna pristojba koju plaćaju vlasnici plovila uplaćuje se na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i raspoređuje se ovisno o tome gdje se ostvaruje promet u nautičkom turizmu. Za vlasnike plovila destinacija je cijela Hrvatska obala, za razliku od vlasnika kuća i stanova za odmor koji dolaze u određenu općinu ili grad kao turističku destinaciju koju su izabrali kao mjesto svog boravka za odmor.
9 Mirko Faber UREDBUO UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE, Članak 6. Poštovani, Neprihvatljivo je da i u prijedlozima za 2019. god kršite ljudska prava nas nautičara vlasnika plovila za osobne potrebe !!!! Iako ste u prijedlogu za 2019 smanjili iznose BP za nautičare i dalje neumorno pljačkate Hrvate primjenom protuustavnih propisa kojima DISKRIMINIRATE nas nautičare vlasnike plovila za osobne potrebe u odnosu na ostale nautičare i jednako tako u odnosu na vlasnike kuća i stanova za odmor. Za razumijevanje gornjega prilažem moj komentar na Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare Poštovani, U ime grupe nautičara, vlasnika brodica i jahti za osobne potrebe podnosim komentare vezane za obvezu plaćanja boravišne pristojbe za nautičare. Gore spomenuti nautičari spremni su svojim imenom i prezimenom te potpisom potvrditi suglasnost sa slijedećim komentarima. Na snazi su propisi o obvezi plaćanja boravišne pristojbe (u daljnjem tekstu BP) koju su obvezni platiti "..vlasnici ili korisnici plovila (nautičari) za sebe i sve osobe koje noće na plovilu koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje". Ti propisi obvezuju i vlasnike brodica i jahti, registriranih isključivo za osobne potrebe, na plačanje enormno visokih i ponižavajućih i to isključivo paušalnih iznosa BP za neodređeni broj osoba odnosno noćenja, u situacijama kad nautičari na svojim plovilima "...borave i noće u lukama nautičkog turizma, odnosno na vezu u nautičkom dijelu luke koja je otvorena za javni promet..." Dakle ovo se ne odnosi na "... plovni objekt nautičkog turizma, odnosno plovni objekt za odmor i rekreaciju i plovni objekt za višednevna krstarenja na kojima se pružaju usluge u nautičkom turizmu: charter, crusing..." jer korisnici tih plovnih objekata (charter,crusing..) plaćaju BP po ostvarenom noćenju kao i u svakom hotelu ili nekim drugim ugostiteljskim objektima namijenjenim gospodarstvu odnosno poslovnim odnosima i zarađivanju. Smatramo da su ti propisi PROTIVNI Ustavu RH jer su za nas nautičare, vlasnike brodica i jahti registriranih za osobne potrebe, DISKRIMINATORNI u odnosu na vlasnike kuća i stanova za odmor u smislu načina plačanja i iznosa BP ! Ujedno su ti propisi DISKRIMINATORNI u odnosu na sve ostale nautičare (charter, crusing...) koji plaćaju BP po ostvarenom noćenju. Kršenje ljudskih prava na jednakost u pokušaju izvlačenja novca iz nas nautičara je neprihvatljivo i sramotno za Republiku Hrvatsku. Prema javnim izjavama ministra turizma nautičari su kategorija građana veće platežne moći pa je očito da država pokušava na neustavan način izvući iz nas "jahtaša" što veću financijsku korist. Ujedno smatram da je stav Ministarstva turizma kako su nautičari jako bogati, potpuno promašen. Vrijednost najskupljih brodica registriranih za osobne potrebe daleko je niža od najjeftinije vikendice (kuće ili stana za odmor) izgrađene uz more, Naravno da možda postoji i nekoliko iznimaka, ali one su vrlo rijetke i zanemarive u odnosu na broj ostalih vlasnika, a ona ekstremno skupa i luksuzna plovila (na koje Ministarstvo vjerojatno cilja spominjući jahte od 20 m) ionako nisu upisana u očevidnike brodica za osobne potrebe, nego se vode kao osnovna sredstva u poduzećima. Kršeći pravo nautičara (vlasnika plovila za osobe potrebe koji se koriste za odmor i rekreaciju) da BP plaćaju jednako kao i vlasnici kuća i stanova za odmor (vikendice) nama nautičarima učinjena je velika nepravda, a upravo nautičari bi trebali biti ponos nautički orijentirane RH. Obrazloženje: Vlasnici brodica upisanih u Očevidnik brodica za osobne potrebe kao i vlasnici jahti upisanih za osobne potrebe u Upisnik jahti plaćaju BP prema čl.13 Zakona o boravišnoj pristojbi, u daljnjem tekstu Zakon Pravilniku o načinu plačanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare u daljnjem tekstu Pravilnik i Uredbi za utvrđivanje boravišne pristojbe za 2018.godinu. u daljnjem tekstu Uredba Temeljem čl. 15. st.3. Zakona "...(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, visina paušalnog iznosa boravišne pristojbe iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona ovisi o dužini plovila i trajanju boravka osoba na plovilu. Prema čl.3 Pravilnika, "...Paušalni iznos boravišne pristojbe nautičari mogu platiti za vremenska razdoblja od 8 dana, 15 dana, 30 dana, 90 dana i 1 godinu.." Prema čl. 5. Uredbe u tabeli su plovila nelinearno razvrstana u 5 kategorija obzirom na duljinu BP je naknada koja se načelno plaća za boravak i to ovisno o duljini (broj noćenja), razredu turističkog mjesta te razdoblju sezone. Za privatne iznajmljivace soba, apartmana, BP je određena u paušalnom iznosu po krevetu ovisno o razredu turističkog mjesta. Vlasnici kuće ili stana za odmor plaćaju ili po ostvarenom noćenju ili alternativno paušalno ovisno o razredu turističkog mjesta. Paušalni iznos BP za vlasnike kuća i stanova za odmor (vikendice) bez obzira na broj kreveta ili površinu zgrade ili broj soba i kupaonica itd plaćaju najviše 60 kn (za dva člana po osobi) i 25kn za svakog slijedećeg godišnje !!! A nautičarima se propisuje BP isključivo paušalno i to nelinearno na temelju duljine plovila i vremenskog razdoblja!! DULJINA PLOVILA uopće ne može biti pokazatelj broja noćenja na plovilu jer na jednom plovilu može boraviti samo jedna osoba ili više njih i ne može se na temelju nekog prosjeka naplaćivati BP za npr. 2 osobe kao da ih je 6 !!! Eventualno bi broj kreveta mogao biti neki pokazatelj potencijalnih noćenja kao što je regulirano i za privatne iznajmljivace na kopnu koji se profesionalno bave iznajmljivanjem u gospodarske svrhe, međutim krevet ili "ležaj" na plovilu uopće nije definiran i nema nikakvih minimalnih tehničkih uvjeta da bi se neka spužva širine 50 cm mogla zvati ležaj, a da ne govorimo o visini prostora iznad tog "ugrađenog ležaja".. itd- Isto tako nautičari vlasnici plovila za osobne potrebe ne smiju koristiti svoje plovilo za gospodarske namjene pa je jedina moguća i dopustiva usporedba nautičara sa vlasnicima kuća i stanova za odmor. Uostalom i namjena takvih plovila identična je namjeni kuća i stanova za odmor, a to je u osnovi odmor i rekreacija. Iz gore obrazloženog proizlazi da se propisi prema nautičarima odnose DISKRIMINATORNO u odnosu na vlasnike kuća i stanova za odmor i u odnosu prema ostalim nautičarima (charter, crusing...) koji uzimaju plovilo u najam i plaćaju BP prema ostvarenom noćenju (8 kn/dan) pa predlažem da ministar za turizam ODMAH I BEZ ODLAGANJA stavi van snage Pravilnik o načinu plačanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare do donošenja novog pravilnika usklađenog sa plaćanjima BP vlasnika kuća i stanova za odmor i ostalih nautičara. Kao primjer dajem situaciju koja se vrlo često događa. Imam brodicu za osobne potrebe duljine 9,1m i vezana je na komunalnom vezu. Cilj mi je da barem dva puta mjesečno isplovim preko vikenda i boravim na brodici noć ili dvije (ovisno o vremenu). Ako je more mirno bacim sidro u nekoj uvali (usput bacim i parangal... ili vršu :) i tu prenoćim uživajući sa suprugom i djecom u netaknutoj prirodi i nisam obveznik plaćanja BP. Međutim, sutradan se vrijema malo promijeni i odlučimo se vezati na koncesioniranu bovu ili privezište zbog sigurnosti djece na brodici. E sad sam obveznik platiti BP i to za najmanje 8 dana !!!! jer je to najmanje vremensko razdoblje (u novom Pravilniku za 2019. je to tri dana) a ja sam tu samo jednu noć i samo nas je dvoje odraslih na brodici.... sutra je radni dan... I što sad?? da zovem taxi da me odveze do prve lučke kapetanije kako bi uredno platio BP za 8 dana !?!?!? Naravno da mi to ne pada na pamet, ne plaćam BP i ulazim u prekršaj.... ujutro u 6h Carina (nadležna inspekcija) lupa po brodici i budi me.... naplaćuje kaznu... itd.. posvađam se sa ženom jer je ona zbog svojih strahova kriva što nismo ostali u uvali... a djeca pate... propao vikend.. Idući vikend dlučim platiti BP za cijelu godinu da mogu bilo kad u godini na dan ili dva otići na kratko krstarenje ... kad ono za moju 35godina staru jedrilicu moram platiti 5800 kn BP !!!!! Opet se posvadim sa ženom jer sam je za taj novac mogao odvest na par putovanja Evropom pa čak i tamo platiti BP.... Malo šale ali za razumjet situaciju je dovoljno jasno. Moj je susjed imao više sreće jer mu je brodica za 11 cm kraća od moje pa je za cijelu godinu (povremenih kratkotrajnih 1-2 dnevnih izleta) odmah uplatio "samo" 2000 kn BP a bančilo ih je 6-ero odraslih a onda su tri dana spavali u marini da se oporave!!! A... ponavljam, paušalni iznos BP za vlasnike kuća i stanova za odmor (vikendice) bez obzira na broj kreveta ili površinu zgrade ili broj soba i kupaonica itd plaćaju najviše 60 kn (za dva člana po osobi) i 25kn za svakog slijedećeg člana godišnje !!! Obzirom da je Ministarstvo turizma na e-savjetovanje otvorilo javnu raspravu o novom PRAVILNIKU O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PLAĆANJA PAUŠALNOG IZNOSA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA NAUTIČARE imamo priliku AKTIVNO se uklučiti i izboriti se za naša Ustavom RH zagarantirana prava. s poštovanjem i hvala na razumijevanju Mirko Faber, nautičar, vlasnik brodice za osobne potrebe Zagreb Djelomično prihvaćen Dio se ne prihvaća, a dio se prima na znanje. Boravišna pristojba koju plaćaju vlasnici kuća i stanova za odmor uplaćuje se na račun turističke zajednice općine, grada ili mjesta gdje se nalazi nekretnina. Vlasnici kuća i stanova za odmor, osim boravišne pristojbe, plaćaju porez, komunalnu naknadu i druga davanja prema jedinici lokalne samouprave. Boravišna pristojba koju plaćaju vlasnici plovila uplaćuje se na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i raspoređuje se ovisno o tome gdje se ostvaruje promet u nautičkom turizmu. Za vlasnike plovila destinacija cijela Hrvatska obala, za razliku od vlasnika kuća i stanova za odmor koji dolaze u određenu općinu ili grad koji su izabrali kao mjesto svog boravka za odmor. Vlasnici kuća i stanova za odmor i vlasnici brodica ne mogu se uspoređivati glede obveze plaćanja boravišne pristojbe. U tom smislu niti ne postoji diskriminacija, između vlasnika kuća i stanova za odmor i vlasnika brodica. Charter i cruising su gospodarske djelatnosti koje se ne mogu uspoređivati s vlasnicima kuća i stanova za odmor i vlasnicima brodica. Stoga drugačiji način određivanja boravišne pristojbe za ove kategorije nije protuustavan.
10 Marko Bertolino UREDBUO UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE, Članak 6. Potrebno je napraviti razliku jel to vlasničko plovilo od charter plovila. Boravišnu pristojbu za vlasnička plovila ujednačiti sa pristojbom za kuće za odmor, kao prema tablici u članku 4 i to podijeliti na brodice (do 12m) i brodove (preko 12m). Nema razlike u namjeni korištenja, a suludo je da vlasnički veća vrijednost (nekretnina) bude u puno povoljnijem stanju od vlasnički niže vrijednosti (teško će plovilo od cca 10m biti skuplje od prosječne kuće za odmor) Charter plovila ujednačiti sa smještajem i brojem dana koje je gost proveo, a kako je definirano člankom 1. Nije prihvaćen Boravišna pristojba koju plaćaju vlasnici kuća i stanova za odmor uplaćuje se na račun turističke zajednice općine, grada ili mjesta gdje se nalazi nekretnina. Vlasnici kuća i stanova za odmor, osim boravišne pristojbe, plaćaju porez, komunalnu naknadu i druga davanja prema jedinici lokalne samouprave. Boravišna pristojba koju plaćaju vlasnici plovila uplaćuje se na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i raspoređuje se ovisno o tome gdje se ostvaruje promet u nautičkom turizmu. Za vlasnike plovila destinacija cijela Hrvatska obala, za razliku od vlasnika kuća i stanova za odmor koji dolaze u određenu općinu ili grad koji su izabrali kao mjesto svog boravka za odmor.