Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Trogodišnjeg programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom od: tuberkuloze, hepatitisa A i B, bjesnoće, žute groznice, kolere, trbušnog tifusa, tetanusa, malarije, streptokokne bolesti, Haemophilus influenzae - invazivne bolesti, meningokokne bolesti i HPV infekcije u 2019. - 2021. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Đula Rušinović-Sunara TROGODIŠNJI PROGRAM IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE – INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI I HPV INFEKCIJE U 2019. – 2021. GODINI - Opći pristup cijepljenu protiv pojedinih zaraznih bolesti uz naglašavanje obveze cijepljenja u predloženom tekstu Nacrta jasno ukazuje na dosljednost u potpunom ignoriranju ljudskih prava korisnika zdravstvenih usluga od strane Izvršne vlasti te namjeru zavođenja i Zakonodavca u ispravnost zakonske obveze prilikom provedbe mjera zaštite od zaraznih bolesti u obliku agresivnih medicinskih postupaka, što svako cijepljenje po sebi jest. Izvršna vlast u Republici Hrvatskoj ignorira temeljne ljudske slobode, često u javnosti navodeći sasvim pogrešne razloge i obrazloženja, a u tom kontekstu i ignorira činjenicu koju je u samom predloženom Nacrtu zapravo lako obrazložiti kako to jest kršenje osnovnih ljudskih sloboda pa bih još jednom pokušala pojasniti nešto za što očito ni do danas nije nađeno dovoljno sluha ni razumijevanja: - U odljeljku u kojem se navode situacije i osobe koje podliježu zakonskoj obvezi cijepljenja lako je uočiti da takva obveza nije niti realna jer npr. nitko nikoga neće hvatati i proganjali kako bi ga nakon ugriza psa cijepio protiv bjesnoće. Dapače, ukoliko sama ugrižena osoba ne smatra potrebnim otići liječniku nakon samog ugriza, nitko ni jednim mehanizmom nije u mogućnosti ga prozvati za nepoštivanje zakonskih odredbi o obvezi cijepljenja. Ukoliko osoba smatra da je potrebno posjetiti liječnika, a najvjerojatnije to i čini iz razloga što smatra da je dobro primiti cjepivo protiv bjednoće upravo iz razloga jer je tijekom svojeg života i obveznog obrazovanja sasvim dobro naučila zašto bi to bilo potrebno učiniti. Dakle, svjesno i odgovorno uz razumijevanje korisnosti i uključujući svijest o mogućim posljedicama i od samog cjepiva i od ne primanja istog. Nadalje, Programom se nudi “besplatno cjepivo”( i u ovom Nacrtu kao i u paralnenom Nacrtu o trogodišnjem program obveznog cijepljenja), a činjenično nije uopće navedeno kako se daje obveza onome tko je dužan pomoći osobama u pogledu zaštite od određenih zaraznih bolesti kako takvo cjepivo mora nabaviti i aplicirati krajnjem korisniku bez izravnih troškova po krajnjeg korisnika, dok samu obvezu primanja odnosno prihvaćanja takve metode nije moguće zakonom odrediti bez sasvim posebnih zakonskih odredbi koje uključuju opis posebnosti i rokove unutar kojih takva obveza može trajati. Niti je cjepivo besplatno niti je jasno tko je kako i po kojoj cijeni nabavio isto, a najmanje je jasno da nitko nije dužan primiti to cjepivo kao zakonsku obvezu već da je takva preporuka struke i da se sukladno tome država obvezuje takvo cjepivo nabavljati i aplicirati svakome tko smatra du mu je potrebno uz preporuku struke. Tako su zapravo navodne situacije koje su u Nacrtu navedene kao osobe i situacije koje podliježu “obavezi” činjenično situacije i osobe kojima je država dužna omogućiti, a liječnik obvezno preporučiti cijepljenje. Navoditi kako je obaveza na onome tko prima cjepivo jest suštinski pogrešno iako zakonom propisano a od strane Izvršne vlasti predstavlja zloupotrebu ovlasti upravo zbog inzistiranja na odredbama koje medicinska struka zapravo nema parvo propisati kao obvvezu. Na primjeru ovoga Nacrta moguće je vrlo slikoviti dati ispravni primjer kako bi za svako cjepivo protiv bilo koje zarazne bolesti trebalo postupati, a što je u nekoliko navrata predlagano Zakonodavcu kao i predstavnicima Izvršne vlasti. Isti ni do danas nisu shvatili kako se neka izvanredna situacija u kojoj bi doista neki medicinski postupak u cilju zaštite ukupnog stanovništva ili neke određene posebno ugrožene grupe ljudi mogao biti zakonskom obvezom morao biti posebno i vrlo jasno definiran i u načinu proglašavanja posebne opasnosti i u trajanju takve nekakve posebne mjere opreza. Nikako to ne može biti trajna naredba svim stanovnicima, jer se na taj način zadire u gotovo sva osobna ljudska prava pojedinaca koji time u cijelosti gube parvo odlučivanja u končnici o svojem vlastitom životu, ali im se nameće i svjetonazor kojega možda nemaju i s kojim se ne slažu, kao što ih se ometa u vlastitoj vjeri i opredjeljenju. To su najozbiljnija kršenja osnovnih ljudskih prava za koje Zakonodavac i Izvršna vlast pokazuju potpunu nezainteresiranost već jako dugo vremena, iako se radi o temeljnim postavkama svakog demokratskog Ustava. Istovremeno se moguće posljedice po zdravlje pojedinaca ignoriraju te takvim osobama ničim ne pomaže, dok se za one koji se protive kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava koriste na vrlo grubi način represivne metode u dnevnom životu tih osoba, a u javnosti ih obasipaju raznim pogrdnim i uvredljivim nazivima iako je sasvim protuzakonito nekoga u javnosti vrijeđati. Ukoliko ovo nije dovoljno jasan primjer kako je svako takozvano obvezno cjepivo zapravo nešto što je potrebno obvezno preporučiti i obvezno imati u dovoljnim količinama da se svakoj osobi kojoj je potrebna može dati. Ničim i nikako nije moguće opravdati to kao redovnu mjeru u trajnom obliku obveze te koristiti obvezu cijepljenja za sve i to pod represijom i uz kršenje osnovnih ljudskih sloboda. To je naprosto tiranija. Molim da se konačno shvati da ljudsko pravo pa i ono na vjerovanje i ne vjerovanje u bilo što ili koga pa tako i u Boga i u doktora, ne smije nikako biti trajno narušavano, a svako privremeno narušavanje nekog ljudskog prava mora imati zakonom jasno određene sve potrebne okolnosti i rok primjene takve uskrate ljudskih prava. Sve to tako Ustav Republike Hrvatske i predviđa a onda netko nađe zgodan izraz da pretvori svoju obvezu u tuđu i da mu je još i pod prijetnjama nameće. - Kad sam već spomenula prijetnje, moram ukazati na način provedbe predloženog Programa cijepljenja i u jednom i u drugom savjetovanju o nacrtima programa cijepljenja navodi se kako su zdravstveni radnici (koji su činjenično obvezni preporučiti dostupne metode zaštite od neke zarazne bolesti) ovim Nacrtom dobili i jasnu prijetnju kako će dobiti otkaz budu li izgovorili neko svoje osobno uvjerenje kako pojedina takva mjera i nije u nekom određenom slučaju poželjna ili dovoljno korisna pa čak iako je takvo njihovo mišljenje sasvim ispravno i medicinski stručno. Potpuno se dakle ignorira činjenica kako je liječniku dužnost slušati struku prema vlastitoj savjesti a ne prema naredbi (dapače dužan se usprotiviti ukoliko netko nameće struci način “stručnog razmišljanja”) dok je vlast u svakom slučaju dužna poštivati autonomiju struke. - Pretvaranje pitanje zakidanja i ograničavanja osnovnih ljudskih prava u medicinsko pitanje je političko podmetanje i žalosno je da se struka tome ne opire kao jedinstvena cjelina, a što samo ukazuje na koji način je struka tretirana te je sasvim razumljivo da se tako tretirani stručnjaci, koji nemaju pravo jasno razgovarati o struci, ne vide sretnima u vlastitoj Domovini. - Moram upozoriti i ovom prilikom kako se u slučaju postojanja neke trajne kontraindikacije za neko pojedino ili više cjepiva, sve više kolega boji iznositi svoje stručno mišljenje, a u strahu od gubitka posla ili drugih represivnih metoda koje će onda vlast prema njemu iskazivati. Ova situacija je nedozvoljiva, a i s ljudske strane liječniku neprihvatljiva, jer je svjestan kako zbog samoodržanja svjesno prešućuje vlastito stručno mišljenje o postojanju velike vjerojatnosti neke kontraindikacije i time zna kako će ipak nekoga dovesti u priliku da strada, jer isti nije bio stručno dovoljno jano upozoren na neku izravnu kontraindikaciju. - Slijedom svega navedenog molim predlagatelje ovoga Nacrta da pokažu svoju političku zrelost i spremnost doslijedne zaštite ljudskih prava te zatraže preinake Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a u smislu korekcije izričaja i jasnog određivanja zakonske obveze preporuke te obveze osiguravanja dovoljno sredstava za nabavku i provedbu svih potrebnih preporučnjivih mjera zaštite za svakoga tko takvu zaštitu zatraži i prihvati primiti po liječničkoj preporuci. Također da se jasno navedu metode kojima će se kontrolirati kakvoća cjepiva te o istome davati informacije javnosti. Posebno treba istaknuti potrebu za jasnim zakonskim okvirom o načinima informiranja javnosti o svakom pojedinom cjepivu i njegovoj cijeni nabave te godišnje utrošenim sredstvima koja su za to na kraju svake kalendarske godine utrošena. Bez tih i takvim jasnih informacija sumnja u korupciju i zloupotrebu ovlasti jest sasvim opravdana i ne može predstavljati nekakav imaginarni strah od svjetskih urota, već realnu okolnost prepoznavanja koruptivnih točaka u društvu. - U kontekstu svega navedenoga i ovaj Nacrt vrvi izrazima i naputcima koji su protuustavni, a i ukupni se Program temelji na ozakonjenom neopravdanom uskraćivanju ljudskih Sloboda te je izlišno o njemu kao takvom raspravljati već treba raspraviti o tome koliko je dopustivo demokratskim mjerama provoditi tiraniju. Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta Trogodišnjeg programa cijepljenja.
2 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE – INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI I HPV INFEKCIJE U 2019. – 2021. GODINI, 1. Imunizacija protiv tuberkuloze Hrvatska udruga roditelja aktivista traži objašnjenje o kojim se konkretno poslovima radi gdje su zaposlenici izloženi zarazi? Zašto se kod (svih!) zaposlenika u rodilištima (gdje se novorođena djeca protiv tuberkuloze cijepe prije izlaska iz rodilišta) ne docjepljuju protiv tuberkuloze, odnosno u kojim intervalima i s kojim konkretnim rezultatima se provjeravaju njihovi cjepni statusi, razine antitijela, kliconoštvo, kako bi se maksimalno smanjio rizik prijenosa uzročnika tuberkuloze na novorođenčad? Imaju li zaposlenici epidemioloških službi obvezu cijepljenja i docjepljivanja protiv tuberkuloze, odnosno u kojim intervalima i s kojim konkretnim rezultatima se provjeravaju njihovi cjepni statusi, razine antitijela, kliconoštvo, kako bi se maksimalno smanjio rizik prijenosa uzročnika tuberkuloze osobe s kojima, tijekom obavljanja svog posla, dolaze u kontakt? Primljeno na znanje Odrasle se osobe ne cijepe protiv tuberkuloze jer se cijepljenjem ne sprečava da osoba oboli od plućne tuberkuloze i eventualno izlučuje uzročnike bolesti. Cijepljenjem se štiti cijepljena osoba od diseminiranih oblika tuberkuloze.
3 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE – INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI I HPV INFEKCIJE U 2019. – 2021. GODINI, 2. Imunizacija protiv hepatitisa B Citiramo: „Imunizacija protiv hepatitisa B obvezna je za sve osobe u zdravstvenim i drugim ustanovama, kao i za zdravstvene radnike u privatnoj praksi…“. Studenti medicine i studenti zdravstvenih veleučilišta nisu izravno spomenuti u Programu, ali to očito ne sprječava dekane/dekanice istih da studente svojih učilišta indoktriniraju porukama da neće moći studirati ako propituju cijepljenje. Budući da to nigdje ne piše, zašto podržavate indirektno prisilno cijepljenje mladih osoba koje samo žele upisati medicinu, a ne zna se hoće li je doista i upisati? Dakle, zašto cijepite studente medicine PRIJE nego polože prijamni ispit i PRIJE nego polože državnu maturu? Citiramo: „Imunizacija protiv hepatitisa B obavlja se cjepivom dobivenim genetskim inženjeringom iz površinskog antigena virusa hepatitisa B.“ Molimo Vas link na istraživanja koja dokazuju da su cjepiva dobivena genetskim inženjeringom - neškodljiva. Nije dostatno pozvati se na „studije“ koje je obavio i financirao proizvođač cjepiva u svrhu odobrenja stavljanja cjepiva na tržište, a koje studije su ugrubo navedene u Sažetku opisa svojstava lijeka. Molimo da predočite konkretne dokaze iz kojih je vidljivo da cjepiva dobivena genetičkim inžinjeringom NEMAJU apsolutno nikakav štetan učinak na ljudski organizam. Provodi li se u Republici Hrvatskoj rutinsko testiranje trudnica u svrhu ustanovljavanja jesu li buduće majke HBsAg pozitivne? Koji su konkretni statistički podaci tih testiranja? Planira li Republika Hrvatska nadoknaditi štetu majkama čija su djeca u rodilištu bila NEPOTREBNO cijepljena protiv hepatitisa B, bez da se provelo rutinsko testiranje trudnica velika većina kojih NIJE bila HBsAg pozitivna? Primljeno na znanje Svi koji se cijepe protiv hepatitisa B, uključujući i djecu, cijepe se radi zaštite od bolesti i eventualne eliminacije hepatitisa B u budućnosti. Studijama na temelju kojih je cjepivu protiv hepatitisa B dano odobrenje za korištenje, a kojima se pokazuje da korist od cijepljenja nadmašuje štetu, raspolažu regulatorna tijela (Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode i Europska agencija za lijekove). Trudnice se rutinski testiraju na HBsAg nosilaštvo od 1999. godine. Prvih godina je udio HBsAg pozitivnih trudnica bilo nešto preko 1%, a zadnjih godina udio pozitivnih je oko 0,2%.
4 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE – INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI I HPV INFEKCIJE U 2019. – 2021. GODINI, 3. Imunizacija protiv bjesnoće Citiramo: „Istovremeno sa imunizacijom protiv bjesnoće obavlja se imunizacija i protiv tetanusa, cijepljenjem, odnosno ponovnim cijepljenjem (ovisno o cjepnom statusu).“. Zašto? Molimo Vas link na istraživanja koja dokazuju da je „sigurno“ i doista potrebno uz cjepivo protiv bjesnoće obaviti i cijepljenje protiv tetanusa. Nije dostatno pozvati se na „studije“ koje je obavio i financirao proizvođač cjepiva u svrhu odobrenja stavljanja cjepiva na tržište, a koje studije su ugrubo navedene u Sažetku opisa svojstava lijeka. Provjeravate li tvrdnje proizvođača cjepiva i kojim konkretnim mehanizmima ili im vjerujete na riječ? Primljeno na znanje Osoba ugrižena od životinje koja može biti bijesna, istovremeno je izložena i tetanusu. Zbog toga se, uz cijepljenje protiv bjesnoće treba cijepiti i protiv tetanusa. Studijama na temelju kojih je pokazano da se ova dva cjepiva mogu primiti istodobno, raspolažu regulatorna tijela (Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode i Europska agencija za lijekove).
5 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE – INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI I HPV INFEKCIJE U 2019. – 2021. GODINI, 4. Imunizacija protiv žute groznice, kolere i trbušnog tifusa Citiramo: “Jedna doza cjepiva protiv žute groznice pruža doživotnu zaštitu.” Zašto onda putnike koji putuju u zemlju u koja zahtijeva imunizaciju protiv te bolesti cijepite više puta, prije svakog putovanja? Imunizacija protiv kolere obavlja se, citiramo: “davanjem dviju doza oralnog cjepiva u razmaku od najmanje osam dana.” Otkad su to oralna cjepiva opet postala „sigurna“, a OPV ste zamijenili IPV-om? Imunizacija protiv trbušnog tifusa NIJE DOKAZANO UČINKOVITA, budući da su autori Cochrane sustavnog pregleda zaključili da je „u vrijeme pisanja bilo samo podataka o djelotvornosti … kod odraslih osoba na ViTT cjepivu (Tybar), što jasno opravdava tekuće terenske pokuse kako bi se procijenila učinkovitost cjepiva.“ (http://www.cochrane.org/CD001261/INFECTN_vaccines-preventing-typhoid-fever). Cochrane sustavni pregledi su međunarodno priznati kao najviši standard u medicini utemeljenoj na dokazima. Dakle, kako možete „sve osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu s kliconošom trbušnog tifusa“, uključujući djecu, OBVEZIVATI na cijepljenje protiv trbušnog tifusa, obvezno podliježu sve osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu s kliconošom trbušnog tifusa, osim ako nije riječ o eksperimentalnom liječenju, na način da osoba bude objekt znanstvenog istraživanja bez svoje suglasnosti ili suglasnosti njezinih roditelja? Primljeno na znanje Otkad je ustanovljeno da cjepivo protiv žute groznice štiti doživotno, ne docjepljuje se. Ranije se docjepljivalo svakih deset godina, a ne prije svakog putovanja. Oralno cjepivo protiv kolere i OPV nisu ni po čemu usporediva cjepiva. Oralno cjepivo protiv kolere je mrtvo cjepivo, a OPV je živo atenuirano cjepivo. Da nema dokaza o učinkovitosti cjepiva protiv tifusa, regulatorna tijela ne bi odobrila Sažetak opisa svojstava lijeka i indikaciju za primjenu.
6 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE – INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI I HPV INFEKCIJE U 2019. – 2021. GODINI, 5. Imunizacija protiv gripe Autori Cochrane sustavnog pregleda zaključili su sljedeće: „Dostupni dokazi koji se odnose na komplikacije su slabe kvalitete, nedostatne ili stare i ne daju jasne smjernice za javno zdravstvo glede sigurnosti, djelotvornosti ili učinkovitosti cjepiva protiv gripe za osobe starije od 65 godina.“ (http://www.cochrane.org/CD004876/ARI_vaccines-preventing-seasonal-influenza-and-its-complications-people-aged-65-or-older). Cochrane sustavni pregledi su međunarodno priznati kao najviši standard u medicini utemeljenoj na dokazima. Dakle, kako možete PREPORUČIVATI cijepljenje protiv gripe osobama životne dobi 65 godina i starije, budući da su istraživanja dokazala štetnost i neučinkovitost istog cjepiva? Cjepivo protiv gripe se preporučuje trudnicama!! Autori Cochrane sustavnog pregleda zaključili su: „Zaštitni učinak cijepljenja u trudnica i novorođenčadi također je vrlo skroman.“ (http://www.cochrane.org/CD001269/ARI_vaccines-prevent-influenza-healthy-adults). Molimo Vas link na istraživanja koja dokazuju da je „sigurno“ i „učinkovito“ cijepiti trudnice protiv gripe. Nije dostatno pozvati se na „studije“ koje je obavio i financirao proizvođač cjepiva u svrhu odobrenja stavljanja cjepiva na tržište, a koje studije su ugrubo navedene u Sažetku opisa svojstava lijeka. Provjeravate li Vi tvrdnje proizvođača cjepiva i kojim to mehanizmima ili im vjerujete na riječ? Autori Cochrane sustavnog pregleda zaključili su da je kod odraslih ZDRAVIH ljudi, „niska stopa smanjenja hospitalizacija i bolovanja.“ (http://www.cochrane.org/CD001269/ARI_vaccines-prevent-influenza-healthy-adults). Cochrane sustavni pregledi su međunarodno priznati kao najviši standard u medicini utemeljenoj na dokazima. Dakle, kako možete PREPORUČIVATI cijepljenje protiv gripe sljedećim kategorijama: „- štićenicima …institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob, uključujući i djecu), - pacijentima s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, uključujući i djecu, a posebno djecu s oštećenom plućnom funkcijom (cistična fibroza, kronična astma, bronhopulmonalna displazija) i s kongenitalnim manama, - odrasle i djecu s kroničnim bolestima metabolizma (uključujući dijabetes mellitus), kroničnim bolestima bubrega, hemaglobinopatijama i oštećenjem imunog sustava (uključujući HIV infekciju), - djecu i adolescente (6 mj. do 18. god.) na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (radi izbjegavanja nastanka Reye sindroma uz influenzu),“ budući da istraživanja na istima gotovo i nema, a da su istraživanja na zdravim ljudima dokazala neučinkovitost istog cjepiva? Citiramo: “u slučaju da neka od osoba za koje je cijepljenje preporučljivo, zbog svog zdravstvenog stanja ne može cijepiti (kontraindikacija), umjesto njih se pod istim uvjetima trebaju cijepiti osobe iz njihove bliske okoline, na primjer kućni kontakti (uključujući djecu)”. Ovo je vrhunac tzv. prevencije. Autori Cochrane sustavnog pregleda zaključili su sljedeće: „Pronašli smo vrlo malo randomiziranih kontroliranih pokusa kod djece mlađe od dvije godine. Podaci o štetnim događajima nisu dobro opisani u dostupnim studijama. Potrebni su standardizirani pristup definiciji, utvrđivanju i prijavljivanju štetnih događaja.“ (http://www.cochrane.org/CD004879/ARI_vaccines-preventing-influenza-healthy-children). Kako objašnjavate činjenicu da savjetujete da se cijepe protiv gripe djeca koja su članovi kućanstva „rizičnih osoba“ i time kod djece izazovete pogubne nuspojave, sve kako biste navodno zaštitili osobu od 65 godina cjepivom koje je dokazano štetno i neučinkovito? Kako objašnjavate općepoznatu činjenicu da se zdravstveni radnici ne žele cijepiti protiv gripe (https://www.bmj.com/content/360/bmj.k1141/rr)? Primljeno na znanje Ova cjepiva imaju svoju značajnu ulogu u sprečavanju gripe i komplikacija gripe kod osoba starije životne dobi i narušenog zdravlja.
7 Lidija Gajski TROGODIŠNJI PROGRAM IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE – INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI I HPV INFEKCIJE U 2019. – 2021. GODINI, 5. Imunizacija protiv gripe Za cjepivo protiv sezonske gripe može se reći da je praktički beskorisno. U preporukama za cijepljenje Svjetska zdravstvena organizacija i Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC) pozivaju se na istraživanja koja su ili neadekvatna, ili ne dokazuju korist od cijepljenja, ili se poveznice na istraživanja uopće ne navode. Cijepljenje se naročito preporučuje osobama starije dobi, premda su autori koji su skupili i analizirali sva dostupna istraživanja u toj populaciji zaključili da se zbog loše kvalitete znanstvenih nalaza, za ljude starije od 65 godina nikakav zaključak o učincima cijepljenja protiv gripe ne može donijeti (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004876.pub3/full; https://www.thelancet.com/pdfs/journals/laninf/PIIS1473-3099(11)70295-X.pdf). Za razliku od starije populacije na kojoj se istraživalo, na populaciji bolesnika od kroničnih bolesti kojima se cijepljenje isto posebno preporučuje, istraživanja gotovo i nema pa su efekti vakcine potpuno nepoznati. Slično je sa zdravstvenim radnicima, djecom i trudnicama. Kad je riječ o odraslim zdravim ljudima istraživači su našli da cjepivo u tipičnim okolnostima pomaže jednom od 100 cijepljenih ljudi, i to samo u smislu sprječavanja bolesti; nije dokazano smanjenje komplikacija i smrti. Kad se uzme u obzir pristranost zbog privatnog financiranja istraživanja, taj broj treba podijeliti još na polovinu, dakle cijepljenje sprječava gripu jednom od 200 ljudi, što znači da je jasno beskorisno (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001269.pub4/full; https://www.thelancet.com/pdfs/journals/laninf/PIIS1473-3099(11)70295-X.pdf). S druge strane, cjepivo protiv gripe može naškoditi. O tome znamo vrlo malo jer su nuspojave slabo i nadekvatno istražene. Prije nekoliko godina novinarka Nataša Škaričić predočila je Hrvatskoj agenciji za lijekove nekoliko slučajeva ljudi koji su oboljeli od teških neuroloških bolesti nakon cijepljenja protiv gripe. U Agenciji o tome ništa nisu znali, no kasnije su potvrdili da je dvoje od njih stradalo od cjepiva. Zbog neadekvatnog sustava istraživanja i prikupljanja nuspojava, realni broj oštećenika je veći od službenih statistika (https://www.slobodnadalmacija.hr/novosti/hrvatska/clanak/id/178768/rezultati-analize-tesko-su-oboljeli-zbog-cjepiva-protiv-gripe). Svaka prehlada nije gripa. A i gripa je bolest koja traje tjedan dana; u odrasloj zdravoj populaciji komplikacije su vrlo rijetke, a smrtnosti nema. Među starijima i kronično bolesnima povećava morbiditet i mortalitet, jednako kao bilo koja druga akutna bolest ili stres. Primljeno na znanje Ova cjepiva imaju svoju značajnu ulogu u sprečavanju gripe i komplikacija gripe kod osoba starije životne dobi i narušenog zdravlja.
8 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE – INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI I HPV INFEKCIJE U 2019. – 2021. GODINI, 7. Neobavezno preporučljivo cijepljenje Citiramo: „Cijepljenje ne uklanja rizik, već ga smanjuje, tako da preporuke o preventivnim ginekološkim pregledima jednako vrijede za cijepljene i necijepljene djevojke i žene.“ Naime, preporučujete 1. PAPA test i 2. cijepljenje. Budući da je općepoznata činjenica da cijepljenje protiv HPV-a ne uklanja rizik od HPV infekcija i određenih karcinoma, zašto se država odlučuje na DVOSTRUKO porezno opterećenje svojim državljanima? Nek ovo cjepivo kupi onaj tko ga želi, kao što vrijedi i za sva druga cjepiva. Primljeno na znanje Opće je poznata činjenica da cijepljenje protiv HPV-a smanjuje rizik od HPV infekcije i određenih karcinoma te određenih intraepitelnih displazija.
9 Lidija Gajski TROGODIŠNJI PROGRAM IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE – INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI I HPV INFEKCIJE U 2019. – 2021. GODINI, 7. Neobavezno preporučljivo cijepljenje Za cjepivo protiv HPV- sa sigurnošću se može reći da je nepotrebno, a za mnoge koji su ga primili pokazalo se škodljivo. Argumente ćete naći u ovom članku - https://hrcak.srce.hr/118548. Godine 2015. Europskoj agenciji za lijekove (EMA) podnesen je zahtjev za evaluacijom istraživanja koja upućuju na ozbiljne nuspojave ovog cjepiva. EMA-in Odbor za sigurnost lijekova odbacio je vezu cjepiva i oštećenja zdravlja. Međutim, neovisni su stručnjaci zaključili da je Odbor radio neprofesionalno i netransparentno, a njegovi su članovi financijski povezani s proizvođačima cjepiva. Zbog toga je EMA tužena Europskom ombudsmanu (http://ijme.in/articles/human-papillomavirus-vaccines-complex-regional-pain-syndrome-postural-orthostatic-tachycardia-syndrome-and-autonomic-dysfunction-a-review-of-the-regulatory-evidence-from-the-european-medi/?galley=html; http://nordic.cochrane.org/sites/nordic.cochrane.org/files/public/uploads/ResearchHighlights/Complaint-to-ombudsman-over-EMA.pdf). Primljeno na znanje Opće je poznata činjenica da cijepljenje protiv HPV-a smanjuje rizik od HPV infekcije i određenih karcinoma te određenih intraepitelnih displazija
10 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE ZA POSEBNE SKUPINE STANOVNIŠTVA I POJEDINCE POD POVEĆANIM RIZIKOM OD: TUBERKULOZE, HEPATITISA A I B, BJESNOĆE, ŽUTE GROZNICE, KOLERE, TRBUŠNOG TIFUSA, TETANUSA, MALARIJE, STREPTOKOKNE BOLESTI, HAEMOPHILUS INFLUENZAE – INVAZIVNE BOLESTI, MENINGOKOKNE BOLESTI I HPV INFEKCIJE U 2019. – 2021. GODINI, SEROPROFILAKSA ZARAZNIH BOLESTI Što se tiče RS virusa, zaključak je sljedeći: „Virus se širi putem aerosola, sekreta i direktnog kontakta. Mjere opreza sastoje se u što većoj izolaciji bolesnika, nošenju zaštitnih maski i pranju ruku. Započinjanje pasivne zaštite intrahospitalno je kontroverzno. “ (https://www.bib.irb.hr/353906). Citiramo i ovaj zaključak: „nije moguće donijeti čvrste zaključke o sigurnosti i podnošljivosti RSV profilakse s palivizumabom u dojenčadi s cističnom fibrozom. Šest mjeseci nakon liječenja, autori nisu izvijestili o klinički značajnim razlikama u ishodištima.“ (http://www.cochrane.org/CD007743/CF_palivizumab-vaccine-prevention-respiratory-syncytial-virus-infection-children-cystic-fibrosis). Zašto se onda uopće daje pasivna profilaksa palivizumabom? Je li riječ o eksperimentu nad hrvatskom djecom? Primljeno na znanje Palivizumabom se dokazano smanjuje rizik od komplikacija i smrti od RSV infekcije kod djece koja pripadaju rizičnim skupinama za primjenu palivizumaba.