Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj u 2019.-2020. godini protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubele, tuberkuloze, hepatitisa B, bolesti izazvanih Haemophilus infl. tipa B i pneumokokne bolesti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, Prilozi Citiramo dr. Sladoljeva: „Cjepiva su bila i ostala medicinski NEISPRAVNA po sebi, ali ne zbog prekida „hladnog lanca“. Cjepiva su neispravna kao medicinski postupak!“ Tehnički uvjeti „hladnog lanca“ podržani su „stabilitetnim studijama“ proizvođača. Supstrat ovih studija je da se aktivni materijal godinu, dvije ili tri čuva na konstantnoj temperaturi (recimo 4 stupnja celzijusa) i periodički ispituje na vitalnost testom citopatskog učinka. Rezultati moraju potvrditi uporabni rok i temperaturu čuvanja a ona je obično 2 – 8 stupnja celzijusa. Možete postaviti pitanje zašto 2 – 8 stupnja celzijusa, ako se stabilitetne studije rade na konstantnoj temperaturi? Naprosto zato što rashladna oprema po ambulantama nije farmaceutski certificirana, koristi se kućanska „bijela tehnika“, temperature nisu jednake pri dnu ili najvišim policama. Proizvođač zapravo prilagođava „hladni lanac“ karakteristikama rashladne opreme na terenu da bi lakše prodao robu. Po odobrenju za upotrebu, cjepiva se prevoze u rashladnim komorama avionskim i cestovnim prometom do krajnjeg korisnika. Paketi s cjepivom moraju biti opremljeni temperaturnim indikatorima koji promijene boju ukoliko dođe do prekida „hladnog lanca“, itd. „Vikend incident“ ispada „hladnog lanca“ kakav se dogodio u Srbiji neće promijeniti „performanse“ cjepiva. Imajte na umu da se virusi za cjepiva proizvode na 37 stupnja celzijusa! Po ubrizgavanju, cjepiva mjesecima rade opet na 37 stupnja celzijusa (točnije tjelesnoj temperaturi). Znači da se cjepiva i proizvode i djeluju znatno izvan parametara „hladnog lanca“. Što se moglo dogoditi ako su dan – dva provela na 10 stupnjeva celzijusevih? Ništa. (http://www.globalmediaplanet.info/dr-srecko-sladoljev-cjepiva-su-bila-ostala-medicinski-neispravna/) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, Prilozi Molimo link na studije koje dokazuju neškodljivost preporučenih razmaka između cijepljenja. Nije dostatno pozvati se na „studije“ koje je obavio i financirao proizvođač cjepiva. O „ghost-writing“-u dostavljamo link na odabrane dijelove iz knjige “Druga strana potrošačkog raja – u klopci između bolesti i zdravlja” Valerija Vrčeka u izdanju Školske knjige iz 2010. godine: http://cijepljenje.info/valerije-vrcek-druga-strana-potrosackog-raja-u-klopci-izmedu-bolesti-i-zdravlja/ Primljeno na znanje Preporučeni razmaci između cijepljenja su napisani na temelju preporuka američkog CDC-a, Svjetske zdravstvene organizacije i podataka iznesenih u Sažecima opisa svojstva lijeka koji odobravaju nacionalna regulatorna tijela i Europska agencija za lijekove.
3 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, Prilozi Zašto predstavnici naše udruge nikad nisu dobili poziv na sudjelovanje u Savjetodavnom odboru za imunizaciju HZJZ-a i Povjerenstvu za cjepiva Hrvatskog pedijatrijskog društva? Primljeno na znanje Članovi Savjetodavnog odbora su stručnjaci koji imaju iskustvo, kompetencije i stručno znanje, a pridruženi članovi trebaju predstavljati reprezentativnog predstavnika roditelja.
4 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, Prilozi Citiramo: „Voditelj programa cijepljenja je predstavnik Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo“. Zašto onda dr. Kaić obmanjuje javnost da nema utjecaja na Program? Primljeno na znanje Svaki pojedinac ima utjecaj na program cijepljenja u manjoj ili većoj mjeri.
5 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, Prilozi Mogu li predstavnici naše Udruge doći u razgledavanje skladišta u kojem se drže cjepiva, uz osigurano stručno vodstvo te poštivanje mjera predostrožnosti? Primljeno na znanje Predstavnici Vaše udruge mogu doći u razgledavanje skladišta u kojem se drže cjepiva, uz osigurano stručno vodstvo te poštivanje mjera predostrožnosti.
6 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, Prilozi Citiramo: „Cjepivo ne smije transportirati pacijent.“. Što savjetovati roditeljima koji žele kupiti strana, navodno pročišćena, cjepiva, na preporuku cjepitelja pedijatra-poduzetnika? Primljeno na znanje Siguran način transporta cjepiva do liječnika/cjepitelja je transport koji može osigurati ljekarna. Ne postoje “pročišćena” i “nepročišćena” cjepiva.
7 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, Prilozi Citiramo: „U hladnjaku s cjepivima se ne smije držati hrana i piće.“ Zašto, kad su cjepiva sigurna? Ako se cjepiva mogu sigurno ubrizgavati u novorođenčad i dojenčad, onda se mogu pojesti i za doručak, zar ne? Primljeno na znanje Hladnjaci u kojima se drže lijekovi i cjepiva služe isključivo toj namjeni.
8 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XII. EVIDENCIJA I IZVJEŠĆA Citiramo: „U karton cijepljene osobe obvezno se unosi i naziv proizvođača cjepiva, kao i broj serije cjepiva. Isto tako je njihova dužnost svakoj osobi kod koje je obavljeno obvezno cijepljenje unijeti u Iskaznicu imunizacije (Obrazac broj 5. Pravilnika) podatke o izvršenom cijepljenju.“ Zašto u praksi cijepljene životinje imaju upisanih više podataka u iskaznicu imunizacije (npr. broj serije cjepiva), od dojenčadi i djece? Primljeno na znanje Za praćenje cijepljenja su dostatni podaci koji trebaju biti upisani u iskaznicu cijepljenja.
9 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XII. EVIDENCIJA I IZVJEŠĆA Citiramo: „5. Potrebni obrasci u vezi s cijepljenjem mogu se nabaviti na adresi: Tehnološko-ekonomski novinsko izdavački zavod, Narodne novine, Zagreb, Ratkajev prolaz 4“. Zašto se obrasci ne nalaze javno dostupni i besplatno objavljeni u Word verziji, da se mogu lako elektronski popunjavati? Primljeno na znanje Većina obrazaca je dostupna u elektronskoj verziji.
10 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, X. TROŠKOVI CIJEPLJENJA Dobivaju li liječnici cjepitelji za svako provedeno cijepljenje bodove ili, kao u Americi, financijsku kompenzaciju? Primljeno na znanje Liječnici cjepitelji ne primaju posebnu financijsku kompenzaciju niti bodove za svako provedeno cijepljenje.
11 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, X. TROŠKOVI CIJEPLJENJA Zašto proizvođači cjepiva ne snose naknadu štete roditeljima čija djeca dobiju nuspojave? Tko snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu cijepljenjem te kojem tijelu se mogu obratiti roditelji djece oštećene cijepljenjem radi isplate odštete (kao što npr. imaju hrvatski uzgajivači krava, koji bez ustezanja mogu tražiti odštetu za štetu nastalu cijepljenjem protiv bolesti kvrgave kože od Ministarstva poljoprivrede, koje ima jasno propisanu proceduru po tom pitanju)? S obzirom da proizvođači ne garantiraju niti za sigurnost ni za učinkovitost svog proizvoda, tko garantira? Primljeno na znanje Predmetni upit nije vezan za ovaj Nacrt Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja.
12 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, X. TROŠKOVI CIJEPLJENJA Koliko košta uništavanje jedne doze bilo kojeg cjepiva? Primljeno na znanje Troškovi uništavanja iznose oko 15 kuna po kilogramu.
13 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, X. TROŠKOVI CIJEPLJENJA Naplaćuju li se prekršajne kazne za necijepljenje da bi se pokrio proračunski manjak nastao uništavanjem doze cjepiva? Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga ista nije predmet ovoga Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja. Prekršajne kazne ne naplaćuju se radi pokrivanja troškova koji nastaje radi uništavanja neiskorištenih doza cjepiva.
14 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, X. TROŠKOVI CIJEPLJENJA Zašto uništavanje neiskorištenih doza cjepiva ne bi snosili proizvođači, budući da ne snose ni naknadu štete roditeljima čija djeca dobiju nuspojave? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, X. TROŠKOVI CIJEPLJENJA Zašto se cijeli sustav "obveznog" cijepljenja provodi na leđima građana (izravno putem javnih davanja i posredno putem prekršajnih kazni), a građani nemaju pravo izbora jer država "zna što je najbolje" (kad joj to prišapne proizvođač)? Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja.
16 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, X. TROŠKOVI CIJEPLJENJA Kakav je efekt prekršajnih kazni, epidemioloških razgovora (koji nalikuju obavijesnim razgovorima) i prijetnjama Centra za socijalnu skrb? Raste li procijepljenost uz represiju i agresivnu propagandu? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, X. TROŠKOVI CIJEPLJENJA Cijepljenja koja su navodno besplatna za roditelje postaju „mačak u vreći“. Zašto je toliko učestao “interventni uvoz” cjepiva? Primljeno na znanje Zakon o lijekovima ("Narodne novine", br. 76/13 i 90/14) omogućava da HALMED izdaje suglasnost za uvoz/unos ili promet u slučaju opravdane potrebe radi zaštite zdravlja ljudi, za istraživačke svrhe, za farmaceutska ispitivanja, za slučajeve pojedinačnog liječenja na osobnu odgovornost doktora medicine.
18 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, X. TROŠKOVI CIJEPLJENJA Znate li da se interventnim uvozom zaobilaze rigorozne odredbe Zakona o lijekovima? Paradoksalno, redovni mehanizam nabave cjepiva u Hrvatskoj postao je “interventni uvoz”, budući da činjenice upućuju na diktat proizvođača koje će i kada cjepivo dobiti koja država. Primljeno na znanje Interventnim uvozom se ne zaobilaze rigorozne odredbe Zakona o lijekovima ("Narodne novine", br. 76/13 i 90/14), već se on odobrava radi osiguravanja pravodobne, trajne i primjerene opskrbe hrvatskog tržišta lijekovima. Zakon o lijekovima omogućava da HALMED izdaje suglasnost za uvoz/unos ili promet u slučaju opravdane potrebe radi zaštite zdravlja ljudi, za istraživačke svrhe, za farmaceutska ispitivanja, za slučajeve pojedinačnog liječenja na osobnu odgovornost doktora medicine.
19 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, X. TROŠKOVI CIJEPLJENJA Znate li da su za prijevod upute na hrvatski jezik odgovorni “nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet”, tj. proizvođači koji svoju obvezu prijevoda i distribucije prijevoda uglavnom ne poštuju? Što ćete učiniti po tom pitanju? Primljeno na znanje Nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet moraju poštivati odredbe Zakona o lijekovima ("Narodne novine", br. 76/13 i 90/14). Ako ste upoznati s proizvođačem koji ne poštuje ovu obvezu, molimo Vas da o tome neodgodivo obavijestite HALMED i/ili Ministarstvo zdravstva.
20 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, X. TROŠKOVI CIJEPLJENJA Mislite li da trenutačno zakonsko rješenje i izostanak odgovornosti proizvođača cjepiva povećava stupanj ugroze pacijenata ili ipak to činimo mi, informiranjem javnosti o sustavnim propustima institucija (uključujući i Vas)? Rješavaju li se problemi stavljanjem „pod tepih“? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, X. TROŠKOVI CIJEPLJENJA Znate li da trenutačna zakonska regulativa koja obvezom, novčanim kaznama i drugim oblicima represije krši temeljno pravo svakog pacijenta na slobodni i informirani pristanak izravno pogoduje “izabranim proizvođačima” te sprječava slobodno tržišno natjecanje i omogućava nekažnjeno prethodno opisano postupanje proizvođača te drugih odgovornih pojedinaca i nadležnih institucija? Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja
22 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XI. PROVEDBA CIJEPLJENJA Zašto uništavanje neiskorištenih doza cjepiva ne bi snosili proizvođači, budući da ne snose ni naknadu štete roditeljima čija djeca dobiju nuspojave? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
23 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XI. PROVEDBA CIJEPLJENJA Zašto se cijeli sustav "obveznog" cijepljenja provodi na leđima građana (izravno putem javnih davanja i posredno putem prekršajnih kazni), a građani nemaju pravo izbora jer država "zna što je najbolje" (kad joj to prišapne proizvođač)? Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovog Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja.
24 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XI. PROVEDBA CIJEPLJENJA Kakav je efekt prekršajnih kazni, epidemioloških razgovora (koji nalikuju obavijesnim razgovorima) i prijetnjama Centra za socijalnu skrb? Raste li procijepljenost uz represiju i agresivnu propagandu? Primljeno na znanje Obveza cijepljenja i prekršajne kazne utvrđene su Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovog Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja.
25 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XI. PROVEDBA CIJEPLJENJA Cijepljenja koja su navodno besplatna za roditelje postaju „mačak u vreći“. Zašto je toliko učestao “interventni uvoz” cjepiva? Primljeno na znanje Zakon o lijekovima ("Narodne novine", br. 76/13 i 90/14) omogućava da HALMED izdaje suglasnost za uvoz/unos ili promet u slučaju opravdane potrebe radi zaštite zdravlja ljudi, za istraživačke svrhe, za farmaceutska ispitivanja, za slučajeve pojedinačnog liječenja na osobnu odgovornost doktora medicine.
26 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XI. PROVEDBA CIJEPLJENJA Znate li da se interventnim uvozom zaobilaze rigorozne odredbe Zakona o lijekovima? Paradoksalno, redovni mehanizam nabave cjepiva u Hrvatskoj postao je “interventni uvoz”, budući da činjenice upućuju na diktat proizvođača koje će i kada cjepivo dobiti koja država. Primljeno na znanje Interventnim uvozom se ne zaobilaze rigorozne odredbe Zakona o lijekovima ("Narodne novine", br. 76/13 i 90/14), već se on odobrava radi osiguravanja pravodobne, trajne i primjerene opskrbe hrvatskog tržišta lijekovima.
27 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XI. PROVEDBA CIJEPLJENJA Znate li da su za prijevod upute na hrvatski jezik odgovorni “nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet”, tj. proizvođači koji svoju obvezu prijevoda i distribucije prijevoda uglavnom ne poštuju? Što ćete učiniti po tom pitanju? Primljeno na znanje Ukoliko ste upoznati s proizvođačem koji ne poštuje ovu obvezu, molimo Vas da o tome neodgodivo obavijestite HALMED i/ili Ministarstvo zdravstva.
28 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XI. PROVEDBA CIJEPLJENJA Citiramo: „ 2. Cijepiti može doktor medicine, a medicinska sestra (medicinski tehničar) ili sanitarni inženjer (tehničar) samo pod nadzorom i uz odgovornost doktora medicine.“. Zašto u praksi cijepe medicinske sestre, dok je liječnik u drugoj prostoriji, što je kršenje zakonskih i podzakonskih propisa? Što planirate učiniti po tom pitanju? Primljeno na znanje Nad radom svakog zdravstvenog radnika može se provesti nadzor.
29 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XI. PROVEDBA CIJEPLJENJA Citiramo: „Prije aplikacije cjepiva mora proći vrijeme za evaporaciju alkohola.“. Zašto cjepitelji u praksi ne čekaju da alkohol evaporira? Jer je vrijeme – novac? A sumnju na nuspojave ionako nitko ne prijavljuje? Primljeno na znanje Nemamo informacija da cjepitelji u praksi ne primjenjuju predmetnu uputu.
30 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IX. PRIPREMA ZA CIJEPLJENJE Zašto epidemiološki razgovori na koje se upućuju roditelji nalikuju obavijesnim razgovorima u kojima je roditelj okrivljenik? Primljeno na znanje Liječnici/epidemiolozi su u obvezi upoznati roditelje sa svim podacima o cijepljenju.
31 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IX. PRIPREMA ZA CIJEPLJENJE Zašto se roditelj ne tretira kao ravnopravan sugovornik koji ima pravo donositi odluke za svoju djecu, u njihovom najboljem interesu? Primljeno na znanje Roditelj je ravnopravan sugovornik.
32 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IX. PRIPREMA ZA CIJEPLJENJE Zašto se epidemiolozi ispravno ne postavljaju u ulogu davatelja drugog stručnog mišljenja, umjesto uloge policajca/milicajca? Primljeno na znanje Liječnici/epidemilozi su u obvezi upoznati roditelje sa svim podacima o cijepljenju.
33 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IX. PRIPREMA ZA CIJEPLJENJE Citiramo: „Cjepiva koja je potrebno imati radi upotrebe u individualnim slučajevima (ovisno o mogućnostima nabave): Cjepivo protiv rubele 1 doza 0,5 ml (s otapalom). Cjepivo protiv ospica 1 doza od 0,5 ml (s otapalom). Cjepivo protiv Haemophilus influenzae tip b infekcije 1 doza liofiliziranog cjepiva s otapalom u štrcaljki. „ Znači li to da cjepitelji koji tvrde roditeljima koji traže navedena monovalentna cjepiva nisu naručili navedena cjepiva ili su ista dostupna samo „odabranim roditeljima“ (političarima, i sl.)? Primljeno na znanje Zadnjih par godina ova cjepiva (monovalentno cjepivo protiv ospica, te monovalentno cjepivo protiv rubele) nisu dostupna na tržištu-. Monovalentno cjepivo protiv infekcija uzrokovanih Haemophilusom Influenzae tip B je dostupno i namijenjeno je prvenstveno cijepljenju djece koja kasne sa cijepljenjem te ne mogu primiti kombinirana cjepiva.
34 Marija Popovski TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Molim da javno objavite istrazivanje koje dokazuje kako su necijepljena djeca opasnost za cijepljenu djecu ili odrasle cijepljene osobe, te zbog čega ne smiju, kao nedavno u Dubrovniku, ici u vrtic s ostalom djecom. Ako je dio Vaseg odgovora "imunitet krda", onda dodatno pitam zasto imunitet krda odrzavaju nasi najmladji? Koji su konkretni razlozi da se ne cijepe samo i iskljucivo odrasle osobe, a djeca nikako? Logika je ako zelimo zastiti djecu i ako imunitet krda zaista funkcionira, da ne diramo njihove organizme koji se intenzivno razvijaju. Djecu se stiti tako da ih se ne izlaze uopce, a ne da ih se cijepi tek sto se rode. Temeljem kojih istrazivanja se uvodi novo cjepivo u kalendar cijepljenja? Sto je povod uvodjenju novog cjepiva? Ako je to praksa u ostalim zemljama, zasto se onda, kao u ostalim zemljama, ne uvede i preporuka cijepljenja? Koja konkretno (mjerljiva) poboljsanja ocekujete od tog cjepiva u prvoj, petoj, desetoj godini njegova koristenja? Kako možemo biti sigurni da su cjepiva sigurna, obzirom da su u posljednjih nekoliko godina otkrivena dva nova organa i da se još ne zna kako točno funkcioniraju? Osobno smatram da, dok se ljudsko tijelo ne upozna bolje, da bi cijepljenje trebalo biti preporučeno. Također,smatram da se ovim zakonom roditelji ostavljaju usamljenima u borbi za svoju djecu jer im se s jedne strane namece obaveza, a ne postoje testovi za testiranje preosjetljivosti na komponente cjepiva, ne postoji SUSTAV u kojem se prati cjelovito stanje djeteta prije i nakon cijepljenja, kako bi se ono lakse povezalo s nuspojavama, i ne postoji odstetni fond koji bi ostecenoj djeci barem donekle omogucio kvalitetno lijecenje. Roditelji s pravom gube povjerenje u sustav i lijecnike jer im nitko ne odgovara na pitanja. Zanima me koliko cu konkretne odgovore dobiti i ja u ovom komentaru. Osim na roditelje utjece se i na same lijecnike koji sve cesce cijepe djecu za vrijeme temperature (osobno sam cula nekoliko takvih prica, navodno da se dijete smije cijepiti ako ne kise i ne kaslje i ima temp do 38 C). Oni postaju bahati, prijete roditeljima i ugrozavaju zdravlje djece, samo da ne bi imali problema s inspekcijama. Drugim rijecima, zdravlje djece pada u drugi plan. U jednom izvjescu ste mi odgovorili: "Ako nije moguće dokumentirati da je dijete cijepljeno, veća je opasnost za dijete pretpostaviti da je cijepljeno i propustiti priliku da ga se zaštiti cijepljenjem, nego ponoviti cijepljenje kod djeteta koje je ranije cijepljeno ali nema dokumentaciju." Molim da mi tvrdnju potkrijepite dokazom. Takodjer ste napisali: "Način dokazivanja preosjetljivosti osobe na određene tvari nije definirana zakonski već stručnim preporukama i smjernicama." Molim Vas da me detaljno uputite u te preporuke i smjernice. Voljela bih kad bi se na Vas odgovor moglo replicirati; tada bi se radilo o raspravi. Ovako samo mogu reci da je ovaj program nepravedan i da njegovo provođenje rezultira povecanjem administracije, a zdravlje djece pada u drugi (ako ne i zadnji) plan. Molim odgovor na sva moja pitanja, buduci da Vam naknadno ne mogu odgovoriti. Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja. Sva cjepiva koja se koriste u Republici Hrvatskoj imaju odgovarajuća odobrenja HALMED-a. Testiranje na alergiju na sastojke cjepiva se provodi prema stručnim smjernicama kada je to medicinski indicirano, dakle na temelju medicinske indikacije. Novo cjepivo (pneumokokno cjepivo), uvodi se u kalendar cijepljenja na temelju podataka o pobolu i smrti djece od pneumokokne bolesti u Republici Hrvatskoj te očekivanog smanjenja pobola i smrti djece uzrokovane pneumokokima.
35 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VII. CIJEPLJENJE PROTIV PNEUMOKOKNE BOLESTI Lijepo molimo da javnosti objelodanite znanstvena istraživanja na temelju kojih je cjepivo protiv pneumokokne bolesti odobreno za primjenu u Hrvatskoj. Linkove možete i ovdje staviti. Nije dostatno pozvati se na „studije“ koje je obavio i financirao proizvođač cjepiva, a koje su ugrubo navedene u Sažetku opisa svojstava lijeka. Primljeno na znanje U Republici Hrvatskoj lijek/cjepivo se može staviti u promet temeljem odobrenja Agencije/Europske komisije za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj ili temeljem suglasnosti Agencije za izvanredni unos ili uvoz lijeka koji nije odobren u Republici Hrvatskoj, no koji ima važeće odobrenje za stavljanje u promet u drugoj državi. U oba je slučaja važno da su lijekovi koji će biti dostupni hrvatskim pacijentima prošli sve potrebne provjere kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti kako bi se mogli naći na hrvatskom tržištu. U skladu s navedenim, u slučaju medicinske potrebe za cjepivom koje nema odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj, u svrhu osiguranja primjerene i redovite opskrbe hrvatskog tržišta lijekovima, Agencija može izvanredno dati suglasnost za unošenje ili uvoz cjepiva za koje nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj, međutim koje je odobreno i koje je sve potrebne provjere kakvoće, djelotvornosti i sigurnosti primjene prošlo u drugoj državi unutar ili izvan Europske unije.
36 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VII. CIJEPLJENJE PROTIV PNEUMOKOKNE BOLESTI Zašto je na tržištu dostupno samo desetovalentno i trinaestovalentno cjepivo protiv pneumokokne bolesti? Budući da valentnost cjepiva povećava imunološki odgovor, povećava li valentnost cjepiva posljedično lokalne reakcije te teške nuspojave na cjepivo? Primljeno na znanje Na tržištu su dostupna samo 10- i 13-valentna cjepiva, jer druga ne postoje. Valentnost cjepiva može utjecati na reaktogenost, ali valentnost nije jedini čimbenik koji utječe na reaktogenost.
37 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VII. CIJEPLJENJE PROTIV PNEUMOKOKNE BOLESTI Citiramo: „Konjugirano pneumokokno cjepivo može se primijeniti istovremeno s drugim cjepivima koja se primjenjuju u dojenačkoj i dječjoj dobi (npr. DTaP-IPV-Hib-hepB i MO-PA-RU).“ Lijepo molimo link na bar jednu znanstvenu studiju koju nije financirao proizvođač cjepiva, a u kojoj je potvrđeno da je za djecu potpuno sigurno istovremeno/simultano primanje više cjepiva odjednom, i to 10-valentnog ili 13-valentnog cjepiva protiv pneumokoka te 6-valentnog cjepiva DTaP-IPV-Hib-hepB i 3-valentnog MO-PA-RU. Nije dostatno pozvati se na „studije“ koje je obavio i financirao proizvođač cjepiva, a koje su ugrubo navedene u Sažetku opisa svojstava lijeka. Primljeno na znanje Postupak za odobrenje za primjenu lijekova u Republici Hrvatskoj provodi se sukladno jasno propisanoj proceduri koju provodi HALMED. Ako je Sažetak opisa svojstava lijeka odobrila Europska agencija za lijekove, znači da je bilo dovoljno dokaza za predmetnu tvrdnju.
38 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VIII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE U Liječničkim novinama, glasilu Hrvatske liječničke komore, br. 139., od 15.V.2015., i na strani 52., dr. Kaić je napisao sljedeće: „svrha praćenja nuspojava putem prijava nije utvrditi točnu učestalost nuspojava nekog cjepiva, jer niti jedan sustav praćenja nuspojava to ne omogućava. Osnovna je svrha uočiti signal: eventualno javljanje neobičnih nuspojava ili grupiranja nuspojava, radi poduzimanja odgovarajućih mjera. Najčešće signal potakne na dodatno israživanje, radi rasvjetljavanja događaja, a na temelju dodatnog istraživanja iznova se procjenjuje odnos koristi i rizika za dotično cjepivo. Naglašeno je da broj prijava nuspojava cjepiva ne ovisi isključivo o reaktogenosti cjepiva, već u većoj mjeri o pristupu (aktivnom ili pasivnom) praćenju nuspojava i spremnosti zdravstvenih djelatnika da prijave uočenu nuspojavu.“ (https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/lnpdf/2015/LN-139-za-web.pdf). Naslov članka bio je: „Broj prijavljenih nuspojava ovisi i o spremnosti zdravstveih djelatnika da prijave uočenu nuspojavu“. Što se promijenilo u tri godine da danas vodeći epidemiolog NERADO GOVORI o nuspojavama? Zašto hrvatske institucije nerado priznaju da Hrvatska ima pasivno praćenje nuspojava te da NI NA KOJI NAČIN ne potiču zdravstvene radnika na prijavu SUMNJI na nuspojavu cjepiva? Primljeno na znanje Prijava nuspojava od strane liječnika je obvezna. Zdravstvene radnike potiče se na prijavljivanje nuspojava- između ostaloga dodjeljivanjem bodova za trajnu edukaciju za svaku prijavu nuspojave cijepljenja.
39 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VIII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE Zašto se usmene informacije koje roditelji dobiju od zdravstvenih radnika (neispravno) svode na upoznavanje s najblažim nuspojavama cjepiva (crvenilo, bol, oteklina na mjestu primjene), dok se o ostalim srednje i jako teškim nuspojavama gotovo nikada ne govori? Primljeno na znanje Liječnici su u obvezi upoznati roditelje sa svim podacima o cijepljenju pa i o nuspojavama.
40 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VIII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE Zašto su liječnici cjepitelji zakonski zaštićeni od sankcioniranja radi NEPRIJAVLJIVANJA SUMNJI na nuspojave cijepljenja (što su zakonski obvezni također činiti)? Primljeno na znanje Nije predmet ovoga Nacrta Programa.
41 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VIII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE Zašto su liječnici cjepitelji zakonski zaštićeni od sankcioniranja radi NEPRIJAVLJIVANJA nuspojava cijepljenja? Primljeno na znanje Nije predmet ovoga Nacrta Programa.
42 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VIII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE Zašto do danas NE ZNAMO koje je tijelo nadležno tijelo da za nadziranje neprijavljivanje sumnji na nuspojave cjepiva? Primljeno na znanje Nije predmet ovoga Nacrta Programa.
43 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VIII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE Da li je etično izazivati nuspojavu kod jedne osobe kako bi se druga osoba navodno zaštitila cijepljenjem? Primljeno na znanje Niti jedno cijepljenje se ne provodi samo zato da se zaštiti druga osoba, već prvenstveno zato da se zaštiti osoba koja se cijepi.
44 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VIII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE Kome se roditelj može obratiti za drugo stručno mišljenje, po pitanju cijepljenja i cjepiva, kako je predviđeno da pacijent (skrbnik) ima pravo po čl. 10. Zakona o zaštiti prava pacijenata? Primljeno na znanje Roditelj koji nakon razgovora sa nadležnim pedijatrom i dalje odbija cijepiti dijete upućuje se na razgovor sa nadležnim epidemiologom.
45 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VIII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE Bez ispunjenja najosnovnijih zakonskih pretpostavki za pristupanje cijepljenju, informirani pristanak i utvrđivanje preosjetljivosti na sastav cjepiva prije cijepljenja, roditelj nije u mogućnosti dati suglasnost za cijepljenje svoga djeteta. Cijepiti zdravu djecu bez prava na informirani pristanak (kontraindikacije, rizici, sastav, nuspojave cjepiva) i/ili bez prethodnog utvrđivanja preosjetljivosti djeteta na sastav cjepiva izlažući zdravu djecu smrti, trajnom oštećenju i drugim nuspojavama cjepiva, i to još pod prijetnjom novčane sankcije, je protuustavno i protuzakonito. Ostaje nejasno kako testirati dijete na otrovna sredstva iz cjepiva kada je davanje otrovnih sredstava i neadekvatnih lijekova kao i nesprečavanje istih radnji zabranjeno Ustavom RH i inkriminirano Kaznenim zakonom? Opće dobro nije argumentiran odgovor niti sa znanstvenog niti s etičkog niti pravnog aspekta iz razloga što u suprotnom ne bi bilo zemalja s pravom izbora. Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja. Liječnici su u obvezi upoznati roditelje sa svim podacima o cijepljenju.
46 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VIII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE Koje su neurološke dijagnoze kontraindikacija za cijepljenje? Primljeno na znanje Svaka akutna bolest (neurološka ili ne) je privremena kontraindikacija za cijepljenje za sva cjepiva. Za cjepivo protiv hripavca, progresivne neurološke bolesti su kontraindikacija za primjenu cjepiva. Za cjepiva protiv tetanusa i gripe je GBS nastao nakon prethodne doze cjepiva koji nije objašnjen nečim drugim kontraindikacija za cijepljenje. Sva teža neurološka stanja nastala nakon primjene prethodne doze cjepiva koja nisu objašnjena nečim drugim su kontraindikacija za daljnju primjenu tog cjepiva.
47 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VIII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE Zašto nije navedena kao opća kontraindikacija „alergija na neki sastojak cjepiva“? U slučaju isključivanja alergija na sastojke cjepiva kao kontraindikacije, naglašavamo da je očito da se dobra klinička praksa sustavno ne provodi, već se cjepivo aplicira bez prethodnog JASNOG DOKAZA ili dokaza niže vjerojatnosti da se neće razviti alergija na neki od sastojaka cjepiva. Takav se medicinski postupak ni u kom slučaju ne može nazvati utemeljenim na dokazu. Štoviše, u slučaju smrtnog ishoda kao posljedice anafilaktičke reakcije može se okarakterizirati i kao kazneno djelo teškog ubojstva (djeteta). Ili barem kao (znanstveni) pokus koji je po čl. 23. Ustava Republike Hrvatske NEDOPUSTIV. Primljeno na znanje Alergija na sastojke cjepiva je navedena kao kontraindikacija za primjenu.
48 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VIII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE Svakodnevna praksa provođenja cijepljenja u rodilištima i ambulantama nedvojbeno potvrđuje da se isključivanje navedenih kontraindikacija ne provodi sustavno te se time svakodnevno dovodi u opasnost svaki pojedinac koji se cijepi, a time i cijela cijepljena populacija. Zašto se dojenčad cijepi unatoč nekim od kontraindikacija navedenih u uputama proizvođača (asfiksija, infekcija)? Primljeno na znanje Nije nam poznato da se dojenčad cijepi unatoč nekim od kontraindikacija navedenih u uputama proizvođača (asfiksija, infekcija).
49 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VIII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE Kao opća kontraindikacija navode se „teže nepoželjne reakcije pri prethodnoj dozi cjepiva“. Prema dostupnim dokazima i službeno potvrđenim navodima u Hrvatskoj se ne provodi nadzor liječnika po pitanju ZAKONSKE OBAVEZE prijave sumnje na nuspojave cjepiva. Uz to, uvidom u svu postojeću dostupnu medicinsku znanstveno-stručnu literaturu, ne nalaze se podaci koji nedvojbeno isključuju mogućnost postojanja poveznice između pojedinih teških zdravstvenih stanja i cijepljenja. Čak i proizvođači u svojim uputama ili izvješćima navode moguća teška oštećenja zdravlja izazvana njihovim cjepivom. Zašto liječnici-cjepitelji sustavno ne prepoznaju takva stanja niti su motivirani da ih uoče i povežu s postupkom cijepljenja koji su proveli? Primljeno na znanje Liječnik koji uoči nuspojavu utvrđuje i prijavljuje nuspojavu. Liječnik na temelju svog stručnog znanja i procjene određuje radi li se o nuspojavi te na temelju uočenoga mora procijeniti je li daljnje cijepljenje istim cjepivom opravdano. Liječnici su obvezni prijavljivati nuspojave cijepljenja.
50 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VIII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE Uvidom u službeno objavljene podatke o nuspojavama vezanim za kalendar obaveznog cijepljenja, kroz niz godina, ne nalazi se uvjerljivih podataka da se nuspojave doista prepoznaju, uvažavaju i prijavljuju. Zašto se paušalno i statistički neutemeljeno pozivate na „teže nepoželjne reakcije pri prethodnoj dozi cjepiva“? Možete li objasniti tko to utvrđuje, kako te da li dijete onda nije u obvezi primiti niti jedno buduće cjepivo? Primljeno na znanje Liječnik koji uoči nuspojavu utvrđuje i prijavljuje nuspojavu. Liječnik na temelju svog stručnog znanja i procjene određuje radi li se o nuspojavi te na temelju uočenoga mora procijeniti je li daljnje cijepljenje istim cjepivom opravdano.
51 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VI. CIJEPLJENJE PROTIV HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B INFEKCIJE Lijepo molimo da javnosti objelodanite znanstvena istraživanja na temelju kojih je cjepivo protiv Haemophilus influenzae tip b infekcije odobreno za primjenu u Hrvatskoj. Linkove možete i ovdje staviti. Nije dostatno pozvati se na „studije“ koje je obavio i financirao proizvođač cjepiva, a koje su ugrubo navedene u Sažetku opisa svojstava lijeka. Primljeno na znanje Postupak za odobrenje za primjenu lijekova u Republici Hrvatskoj provodi se sukladno jasno propisanoj proceduri koju provodi HALMED.
52 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VI. CIJEPLJENJE PROTIV HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B INFEKCIJE Autori Cochrane sustavnog pregleda zaključili su sljedeće: „Nismo mogli zaključiti da su imuni odgovori izazvani kombiniranim cjepivima različiti od ili ekvivalentni onima izazvanim odvojenim cjepivima. Bio je znatno slabiji imunološki odgovor za HIB i tetanus, a više lokalnih reakcija u kombiniranim injekcijama. Međutim, te se razlike oslanjaju uglavnom na JEDNU STUDIJU. Studije nisu koristile analizu intention-to-treat (ITT) i nismo bili sigurni u rizik pristranosti u mnogim studijama. Ovi rezultati su stoga nedovoljni za donošenje zaključka. Istraživanja … kad god je to moguće, trebaju biti provedena ispravnom metodologijom i dovoljnom veličinom uzorka.“ (http://www.cochrane.org/CD005530/ARI_combined-dtp-hbv-hib-vaccine-versus-separately-administered-dtp-hbv-and-hib-vaccines-in-healthy-infants-up-to-two-years-old). Dakle, zašto na tržištu nije dostupno monovalentno cjepivo protiv Haemophilus influenzae tip b infekcije, nego samo heksavalentno (6!), budući da postoji SAMO JEDNO pristrano i metodološki upitno istraživanje koje uspoređuje pentavalentno (5) i monovalentna cjepiva? Primljeno na znanje Na tržištu je dostupno monovalentno cjepivo protiv Haemophilusa influenzae tipa b.
53 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, V. CIJEPLJENJE PROTIV HEPATITISA B Zašto na tržištu nije dostupno monovalentno cjepivo protiv hepatitisa B, nego samo heksavalentno? Primljeno na znanje Na tržištu je dostupno monovalentno cjepivo protiv hepatitis B.
54 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, V. CIJEPLJENJE PROTIV HEPATITISA B Lijepo molimo da javnosti objelodanite znanstvena istraživanja na temelju kojih je cjepivo protiv hepatitisa B odobreno za primjenu u Hrvatskoj. Linkove možete i ovdje staviti. Nije dostatno pozvati se na „studije“ koje je obavio i financirao proizvođač cjepiva, a koje su ugrubo navedene u Sažetku opisa svojstava lijeka. Primljeno na znanje Postupak za odobrenje za primjenu lijekova u Republici Hrvatskoj provodi se sukladno jasno propisanoj proceduri koju provodi HALMED.
55 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, V. CIJEPLJENJE PROTIV HEPATITISA B Našli smo sljedeći podatak: „Cijepljenje se provodi trima dozama, nakon čega više od 95% cijepljenih razvije zaštitni titar protutijela. U ovom se trenutku smatra da su osobe koje su razvile zaštitni titar doživotno zaštićene (za sada ima dokaza da zaštita traje dvadesetak godina).“ (http://www.zzjzdnz.hr/hr/zdravlje/prevencija-zaraznih-bolesti/865). Koliko je potrebno cijepljenja/docjepljivanja protiv hepatitisa B da se stekne (navodno) doživotni imunitet, tri ili četiri? Primljeno na znanje Još nema dovoljno znanstvenih podataka koji bi sa sigurnošću mogli potvrditi pružaju li tri doze doživotnu zaštitu.
56 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, V. CIJEPLJENJE PROTIV HEPATITISA B Postoje li jasni i nedvojbeni znanstveni dokazi da davanje četvrte doze cjepiva protiv hepatitisa B u drugoj godini života djeteta ne predstavlja NIKAKAV rizik za zdravlje djeteta? Lijepo molim da odgovor sadrži bar jednu znanstvenu referencu ili da bude utemeljen na rezultatima znanstvenih istraživanja koja će se ukratko pregledno navesti, a koja bi dokazivala NEŠKODLJIVOST davanja četiri doze cjepiva protiv hepatitisa B/ponekad i pete doze (djeca HBsAg pozitivnih majki). Dakle, nije prihvatljiv odgovor: „Nismo jedina zemlja koja ima četiri doze hepatitis B cjepiva u nacionalnim programima cijepljenja“. Primljeno na znanje Brojni su podaci o sigurnosti primjene četriri doze cjepiva protiv hepatitisa B i o ponavljanju cijele sheme cijepljenja s dodatne tri doze nakon provedene sheme cijepljenja. Iskustvo s primjenom četiri doze je također pokazalo da primjena četiri doze ne povećava reaktogenost cjepiva protiv hepatitis B. Oba “6u1” cjepiva su registrirana za primjenu po shemi 3+1 na temelju kliničkih ispitivanja.
57 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, V. CIJEPLJENJE PROTIV HEPATITISA B Postoji li i koje je medicinsko opravdanje za davanje četvrte doze cjepiva protiv hepatitisa B? Primljeno na znanje Brojni su podaci o sigurnosti primjene četriri doze cjepiva protiv hepatitisa B i o ponavljanju cijele sheme cijepljenja s dodatne tri doze nakon provedene sheme cijepljenja. Iskustvo s primjenom četiri doze je također pokazalo da primjena četiri doze ne povećava reaktogenost cjepiva protiv hepatitis B.
58 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, V. CIJEPLJENJE PROTIV HEPATITISA B Zašto su se osnovnoškolci koji nisu bili procijepljeni u ranijoj dobi, u šestom razredu cijepili samo s tri doze hepatitisa B, a ne s četiri (prema Programu cijepljenja 2016.-2018.)? Podnose li osnovnoškolci teže cijepljenje protiv hepatitisa B od dojenčadi, pa ste im zato davali manji broj cjepiva? Ili je to iz prozaičnog razloga što se nuspojave na cjepivo u osnovnoškolskoj dobi teže sakrivaju? Primljeno na znanje U preadolescentnoj dobi dovoljne su tri doze za postizanje zaštite u većine cijepljenih osoba.
59 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Što znači ovo: „a) djeca rođena u rodilištima (u rodilištima)“? Primljeno na znanje Djeca rođena u rodilištu cijepe se u rodilištu.
60 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Podrazumijevaju li „b) ostala djeca“ djecu rođenu kod kuće namjerno medicinski neasistiranim porodom? Hvala Vam na podršci ako DA! Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17). Ovim Nacrtom Programa obveznih cijepljenja obuhvaćena su sva djeca pa i ona rođena kod kuće.
61 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Citiramo: „Djeca starija od jedne godine, a koja su zbog nekog razloga propustila BCG cijepljenje, moraju se prvo testirati PPD-om ili testom otpuštanja gama interferona i samo nereaktori cijepiti.“. Zašto se u Program kod svih drugih „obveznih“ cjepiva ne ubaci slična odredba da se djeca koja su propustila cijepljenje prvo serološki testiraju? Da li je valjano opravdanje da je djecu jeftinije bosti nego testirati antitijela? Primljeno na znanje Nema stručnih medicinskih opravdanja za serološko testiranje prije svakog cijepljenja.
62 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Citiramo: „…cjepitelji moraju pažljivo pročitati upute za primjenu BCG-a.“. Zašto se u Program kod svih drugih „obveznih“ cjepiva ne ubaci slična odredba? Primljeno na znanje Za sva druga cjepiva iz ovoga Programa jednak je način primjene neovisno o proizvođaču.
63 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Dan danas se u rodilištima besežira novorođenčad bez prethodnog testiranja na HIV, koji predstavlja posebnu kontraindikaciju za besežiranje, uz naravno izostanak informiranog pristanka i utvrđivanja preosjetljivosti na komponente cjepiva – što je sve nezakonito postupanje koje je inkriminirano i kaznenim zakonodavstvom Republike Hrvatske. Planirate li ubrzo izmijeniti takvu lošu praksu rodilišta? Primljeno na znanje U slučaju da je majka HIV pozitivna, dijete se testira na HIV.
64 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE U SAD-u BCG cjepivo nikada nije korišteno, a stopa pobola od TBC-a u SAD-u nikada nije bila veća od stope pobola u Hrvatskoj. Kako to objašnjavate? Primljeno na znanje Postoje razlike u drugim čimbenicima koji utječu na pobol od tuberkuloze.
65 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Smatrate li da je Hrvatska propuštanjem ukidanja besežiranja u rodilištu utjecala na povećanje stope incidencije tuberkuloze sa 4,4 na 10,6 tako da su tuberkulozu među odraslim procijepljenim stanovništvom proširila nedavno cijepljena novorođenčad? (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/borba-protiv-tuberkuloze/)? Ako ne, kako objašnjavate povećanje broja oboljelih protiv tuberkuloze, osim ako naravno niste falsificirali stope incidencije da ne ukinete zaradu proizvođačima cjepiva na temelju ovog nepotrebnog i neučinkovitog cijepljenja? Primljeno na znanje Nema porasta stope incidencije tuberkuloze sa 4,4 na 10,6.
66 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Ističemo da 2016. „među djecom predškolske i rane školske dobi (mlađi od 10 godina) nije bilo oboljelih“. (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/borba-protiv-tuberkuloze/). Mi, naravno, sumnjamo u potrebu cijepljenja protiv ove bolesti, a na Vama koji uvodite nešto kao obvezu jest teret dokaza. Dok ne ispunite svoju obvezu, predlažemo brisanje ovog cjepiva iz Programa. Koja su epidemiološka opravdanja za postojanje cjepiva protiv ove bolesti u Programu? Je li bolest protiv koje se cijepi ovom vakcinom doista tako česta, ozbiljna, nelječiva i nesprječiva drugim načinima, da bi opravdale njezinu primjenu? Primljeno na znanje Ukidanje BCG-iranja ovisi o znanstveno utemeljenim predpostavkama za isto.
67 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Lijepo molimo da javnosti objelodanite znanstvena istraživanja na temelju kojih je cjepivo protiv tuberkuloze odobreno za primjenu u Hrvatskoj. Linkove možete i ovdje staviti. Nije dostatno pozvati se na „studije“ koje je obavio i financirao proizvođač cjepiva, a koje su ugrubo navedene u Sažetku opisa svojstava lijeka. Primljeno na znanje Postupak za odobrenje za primjenu lijekova u Republici Hrvatskoj provodi se sukladno jasno propisanoj proceduri koju provodi HALMED.
68 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Uputa o cjepivu Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, poljskog proizvođača Biomed Lublin, navodi primarnu imunodeficijenciju kao kontraindikaciju. Znate li da je preporučljivo izbjegavati BCG cijepljenje tijekom prva tri mjeseca nakon poroda, kada je otkrivanje imunodeficijencije praktički nemoguće (PubMed: ''Severe adverse reactions after vaccination with Japanese BCG vaccine'', Toida I., Nakata S.)? Kako onda objašnjavate „obvezno“ cijepljenje upravo novorođenčadi? Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17). Uz višedesetljetnu praksu cijepljenja u rodilištima, što je u skladu sa stručnim preporukama, ozbiljne nuspojave BCG-iranja zbog imunodeficijencije djeteta su iznimno rijetke.
69 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Znate li da liječnici koji besežiraju svako novorođenče bez isključivanja kontraindikacija, tj. primarne imunodeficijencije, a obzirom na činjenicu kako su neželjene sporedne pojave imunizacije trajno oštećenje i smrt, krše načelo ''Primum non nocere'' i načelo predostrožnosti (ovlasti liječnika prelaze njihovo znanje)? Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17). Uz višedesetljetnu praksu cijepljenja u rodilištima, što je u skladu sa stručnim preporukama, ozbiljne nuspojave BCG-iranja zbog imunodeficijencije djeteta su iznimno rijetke.
70 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Znate li da liječnici besežiranjem svakog novorođenčeta bez isključivanja kontraindikacija ujedno čine niz kaznenih djela inkriminiranih kaznenim zakonodavstvom. Da li je ugodan osjećaj poticati liječnike na činjenje kaznenih djela? Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17).
71 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Znate li da je postupanje liječnika, zdravstvene institucije i odgovorne osobe u istoj SUPROTNO PRAVILNIKU također inkriminirano kaznenim odredbama čl. 76., st. 1., t. 7., st. 2. i 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)? Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17).
72 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Znate li da se u rodilištima u RH tek rođena djeca od 2015. godine besežiraju cjepivom koje je uvezeno temeljem izvanredno dane suglasnosti za unošenje ili uvoz lijeka od strane HALMED-a, navodno „radi medicinski opravdane potrebe radi zaštite zdravlja ljudi“? Primljeno na znanje U Republici Hrvatskoj lijek/cjepivo se može staviti u promet temeljem odobrenja Agencije/Europske komisije za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj ili temeljem suglasnosti Agencije za izvanredni unos ili uvoz lijeka koji nije odobren u Republici Hrvatskoj, no koji ima važeće odobrenje za stavljanje u promet u drugoj državi. U oba je slučaja važno da su lijekovi/cjepiva koji će biti dostupni hrvatskim pacijentima prošli sve potrebne provjere kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti kako bi se mogli naći na hrvatskom tržištu. U skladu s navedenim, u slučaju medicinske potrebe za cjepivom koje nema odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj, u svrhu osiguranja primjerene i redovite opskrbe hrvatskog tržišta lijekovima, HALMED može izvanredno dati suglasnost za unošenje ili uvoz cjepiva za koje nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj, međutim koje je odobreno i koje je sve potrebne provjere kakvoće, djelotvornosti i sigurnosti primjene prošlo u drugoj državi unutar ili izvan Europske unije.
73 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Znate li da cjepivo BCG nema odobrenje HALMED-a za stavljanje u promet RH, stoga niti uputu o lijeku, te nema vanjsko i unutarnje označavanje na hrvatskom jeziku? Dakle, znate li da zainteresirani roditelji, kao uostalom i zdravstveno osoblje, ne mogu detaljnije saznati o svojstvima lijeka, kontraindikacijama te mogućim nuspojavama – radi izostanka prijevoda? Primljeno na znanje U Republici Hrvatskoj lijek/cjepivo se može staviti u promet temeljem odobrenja Agencije/Europske komisije za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj ili temeljem suglasnosti Agencije za izvanredni unos ili uvoz lijeka koji nije odobren u Republici Hrvatskoj, no koji ima važeće odobrenje za stavljanje u promet u drugoj državi. U oba je slučaja važno da su lijekovi/cjepiva koji će biti dostupni hrvatskim pacijentima prošli sve potrebne provjere kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti kako bi se mogli naći na hrvatskom tržištu.
74 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Znate li da cjepivo BCG nije klinički ispitano od strane zdravstvenih institucija u RH jer HALMED ne obavlja posebnu provjeru kakvoće cjepiva za serije proizvedene u drugim članicama Europske unije, odnosno drugim državama u postupku međusobnog priznavanja za davanje odobrenja? Primljeno na znanje Sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13 i 90/14) i Pravilniku o provjeri kakvoće (Narodne novine, br. 60/14), svaka serija cjepiva podliježe posebnoj provjeri kakvoće koju provodi jedan od ovlaštenih službenih laboratorija u Europskoj uniji i temeljem koje se izdaje OCABR certifikat (engl. Official Control Authority Batch Release), odnosno valjani certifikat o obavljenoj provjeri kakvoće za područje Europske unije. Izdavanje certifikata uključuje detaljni pregled proizvodne dokumentacije i provođenje ispitivanja na dostavljenim uzorcima sukladno važećim EU smjernicama, koje su za sva cjepiva u Europskoj uniji dostupne na internetskoj stranici https://www.edqm.eu/en/human-ocabr-guidelines.
75 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, III. CIJEPLJENJE PROTIV OSPICA, ZAUŠNJAKA I RUBELE Zašto na tržištu nije dostupno trovalentno cjepivo MoPaRu, nego samo heksavalentno? Primljeno na znanje MPR cjepivo je dostupno i koristi se. Heksavalentno cjepivo nema poveznice s MPR cjepivom.
76 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, III. CIJEPLJENJE PROTIV OSPICA, ZAUŠNJAKA I RUBELE Lijepo molimo da javnosti objelodanite znanstvena istraživanja na temelju kojih je cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole odobreno za primjenu u Hrvatskoj. Linkove možete i ovdje staviti. Nije dostatno pozvati se na „studije“ koje je obavio i financirao proizvođač cjepiva, a koje su ugrubo navedene u Sažetku opisa svojstava lijeka. Primljeno na znanje Postupak za odobrenje za primjenu lijekova u Republici Hrvatskoj provodi se sukladno jasno propisanoj proceduri koju provodi HALMED.
77 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, III. CIJEPLJENJE PROTIV OSPICA, ZAUŠNJAKA I RUBELE Prema službenom priopćenju HZJZ-a, u manje od dva mjeseca (od 19. svibnja 2018. do 5. srpnja 2018.) potvrđeno je ukupno 17 osoba oboljelih od ospica u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, od čega je bilo ČETIRI slučaja oboljenja među djecom mlađom od 5 godina (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/priopcenje-o-ospicama-u-hrvatskoj-2/). Kod SAMO troje oboljelih je provedena genotipizacija virusa i u svo troje se radi o genotipu B3. Zašto genotipizacija virusa nije provedena kod SVIH oboljelih, nego samo kod 17,65% oboljelih osoba? Koji soj virusa ospica sadrže cjepiva koja se trenutno koriste za provedbu programa obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj (Schwarz, genotip A)? Primljeno na znanje Genotipizacije nije rađena kod svih jer isto nije bilo stručno indicirano. U cjepivu koje se trenutno koristi u Republici Hrvatskoj je soj Schwarz, genotip A.
78 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, III. CIJEPLJENJE PROTIV OSPICA, ZAUŠNJAKA I RUBELE Postoje brojni znanstveni radovi o tome da cijepljeni šire ospice: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7494055. Dr. sc. Bernard Kaić, prim. dr. med. također je bio koautor jednog istraživanja iz 2010. u kojem je potvrđena mogućnost širenja/rasipanja (engl. shedding) ospica od strane netom cijepljene osobe: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/ese.15.35.19652-en Stoga predlažemo brisanje cjepiva protiv ospica iz točke III. iz Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj u 2019.-2021. godini. Primljeno na znanje Nema ni jednog dokaza o širenju cjepnog soja virusa ospica. U citiranom članku jasno je navedeno da nije došlo do širenja cjepnog virusa ospica na kontakte.
79 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, III. CIJEPLJENJE PROTIV OSPICA, ZAUŠNJAKA I RUBELE Citiramo: „Ako se provjerom cjepnog statusa pri upisu u školu utvrdi da dijete nije ranije cijepljeno MO-PA-RU cjepivom, treba ga cijepiti dva puta s razmakom od najmanje mjesec dana.“. Postoje li jasni i nedvojbeni znanstveni dokazi da davanje dvije doze cjepiva MoPaRu-a protiv u prvom razredu osnovne škole ne predstavljaju NIKAKAV rizik za zdravlje djeteta? Lijepo molimo da odgovor sadrži bar jednu znanstvenu referencu ili da bude utemeljen na rezultatima znanstvenih istraživanja koja će se ukratko pregledno navesti, a koja bi dokazivala NEŠKODLJIVOST davanja istog. Nije prihvatljiv odgovor: „Nismo jedina zemlja koja ima takvu odredbu u nacionalnim programima cijepljenja“. Primljeno na znanje Znanstveni dokazi o sigurnosti primjene više doza cjepiva protiv difterije i tetanusa te dvije doze MPR cjepiva u bilo kojoj dobi su, između ostaloga, prikazani u Sažetku opisa svojstava lijeka za ta cjepiva te Position paper dokumentima Svjetske zdravstvene organizacije koji se mogu naći na ovoj poveznici (link u kućici lijevo).
80 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, III. CIJEPLJENJE PROTIV OSPICA, ZAUŠNJAKA I RUBELE Molimo dokaz neškodljivosti davanja više doza cjepiva protiv tetanusa i difterije te dviju doza cjepiva MoPaRu-a u prvom razredu osnovne škole. Nije prihvatljiv odgovor: „Nismo jedina zemlja koja ima takvu odredbu u nacionalnim programima cijepljenja“. Primljeno na znanje Znanstveni dokazi o sigurnosti primjene više doza cjepiva protiv difterije i tetanusa te dvije doze MPR cjepiva u bilo kojoj dobi su, između ostaloga, prikazani u Sažetku opisa svojstava lijeka za ta cjepiva te Position paper dokumentima Svjetske zdravstvene organizacije koji se mogu naći na ovoj poveznici (link u kućici lijevo).
81 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, II. CIJEPLJENJE PROTIV POLIOMIJELITISA Posljednji slučaj dječje paralize u Hrvatskoj zabilježen je 1989. g. (http://www.zzjzdnz.hr/hr/zdravlje/prevencija-zaraznih-bolesti/870). Mi, naravno, sumnjamo u potrebu cijepljenja protiv ove bolesti, a na Vama koji uvodite nešto kao obvezu jest teret dokaza. Dok ne ispunite svoju obvezu, predlažemo brisanje ovog cjepiva iz Programa. Koja su epidemiološka opravdanja za postojanje cjepiva protiv ove bolesti u Programu? Je li bolest protiv koje se cijepi ovom vakcinom doista tako česta, ozbiljna, nelječiva i nesprječiva drugim načinima, da bi opravdale njezinu primjenu? Primljeno na znanje Znanstveni dokazi su u prilog cijepljenju protiv dječje paralize, tako dugo dok se bolest ne eradicira na globalnoj razini.
82 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, II. CIJEPLJENJE PROTIV POLIOMIJELITISA Koliko u Hrvatskoj godišnje ima registriranih bolesti pod drugim nazivima te iste ili slične kliničke manifestacije kao poliomijelitisa: akutne flakcidne paralize (AFP), virusnog meningitisa, aseptičkog meningitisa, spinalnog meningitisa, transverzalnog mijelitisa, post-polio sindroma, post-vakcinalnog encefalitisa, sindroma kroničnog umora i Guillain-Barréovog sindroma? Primljeno na znanje Podaci o incidenciji navedenih bolesti dostupni su u Zdravstveno-statističkim ljetopisima koje objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
83 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, II. CIJEPLJENJE PROTIV POLIOMIJELITISA Zašto se školskoj djeci daje MONOvalentno IPV cjepivo, a dojenčad i djeca od godine dana sa HEKSAvelentnim cjepivom? Primljeno na znanje Kad bi se u dojenačkoj dobi i u drugoj godini života djecu štitilo od tih šest bolesti pojedinačnim cjepivima i minimalnim kombinacijama, umjesto jednog uboda djeca bi trebala primiti četiri uboda. Klinička ispitivanja pokazuju da nema razlike u reaktogenosti i imunogenosti kombiniranih cjepiva u odnosu na zasebnu primjenu monovalentnih ili minimalnih kombinacija.
84 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, II. CIJEPLJENJE PROTIV POLIOMIJELITISA Lijepo molimo da javnosti objelodanite znanstvena istraživanja na temelju kojih je cjepivo protiv dječje paralize odobreno za primjenu u Hrvatskoj. Linkove možete i ovdje staviti. Nije dostatno pozvati se na „studije“ koje je obavio i financirao proizvođač cjepiva, a koje su ugrubo navedene u Sažetku opisa svojstava lijeka. Primljeno na znanje Postupak za odobrenje za primjenu lijekova/cjepiva u Republici Hrvatskoj provodi se sukladno jasno propisanoj proceduri koju provodi HALMED.
85 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, II. CIJEPLJENJE PROTIV POLIOMIJELITISA Citiramo: “ Ako djeca koja pohađaju prvi razred nisu redovito cijepljena i docijepljena protiv dječje paralize u predškolskoj dobi ili o tome ne postoji dokumentacija, docijepit će se tijekom školske godine“. Zašto se ne provode serološka testiranje prije docjepljivanja, nego se djecu cijepi naslijepo? Jer je to jeftinije? Primljeno na znanje Serološka testiranja prije docjepljivanja se ne provode jer je to sigurnije za djecu. Na temelju serološkog testiranja se ne može utvrditi potreba i optimalno vrijeme docjepljivanja.
86 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, II. CIJEPLJENJE PROTIV POLIOMIJELITISA Citiramo: „Cijepit će se i sva djeca koja pohađaju prvi razred, a kojima je prošlo pet ili više godina od zadnjeg cijepljenja ili docjepljivanja protiv tetanusa i difterije, neovisno o broju ranije primljenih doza.“ Postoje li jasni i nedvojbeni znanstveni dokazi da davanje više doza cjepiva protiv tetanusa i difterije od uobičajenog Programa u prvom razredu osnovne škole djeteta ne predstavlja NIKAKAV rizik za zdravlje djeteta? Lijepo molimo da odgovor sadrži bar jednu znanstvenu referencu ili da bude utemeljen na rezultatima znanstvenih istraživanja koja će se ukratko pregledno navesti, a koja bi dokazivala NEŠKODLJIVOST davanja istog. Nije prihvatljiv odgovor: „Nismo jedina zemlja koja ima takvu odredbu u nacionalnim programima cijepljenja“. Primljeno na znanje Predmetni citat iz Nacrta Programa obveznog cijepljenja ne odnosi se na primjenu više doza od preporučenog, već se odnosi na nadoknadu propuštenih doza.
87 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, I. CIJEPLJENJE PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I HRIPAVCA Zašto na tržištu nije dostupno trovalentno cjepivo DiTePer, nego samo heksavalentno? Primljeno na znanje Na tržištu je dostupno trovalentno cjepivo DiTePer.
88 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, I. CIJEPLJENJE PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I HRIPAVCA Lijepo molimo da javnosti objelodanite znanstvena istraživanja na temelju kojih je cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca odobreno za primjenu u Hrvatskoj. Linkove možete i ovdje staviti. Nije dostatno pozvati se na „studije“ koje je obavio i financirao proizvođač cjepiva, a koje su ugrubo navedene u Sažetku opisa svojstava lijeka. Primljeno na znanje Postupak za odobrenje za primjenu lijekova u Republici Hrvatskoj provodi se sukladno jasno propisanoj proceduri koju provodi HALMED.
89 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, I. CIJEPLJENJE PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I HRIPAVCA Citiramo: „Ako je dostupno cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca za adolescente i odrasle (dTap), ova djeca (koja pohađaju prvi razred) mogu primiti dTap cjepivo umjesto Td cjepiva.“. Molimo Vas link na istraživanja koja dokazuju da su cjepiva namijenjena za odrasle osobe – neškodljiva za djecu koja su upisala 1. razred osnovne škole. Nije dostatno pozvati se na „studije“ koje je obavio i financirao proizvođač cjepiva u svrhu odobrenja stavljanja cjepiva na tržište, a koje studije su ugrubo navedene u Sažetku opisa svojstava lijeka. Provjeravate li Vi tvrdnje proizvođača cjepiva i kojim to mehanizmima ili im vjerujete na riječ? Primljeno na znanje Postupak za odobrenje za primjenu lijekova/cjepiva u Republici Hrvatskoj provodi se sukladno jasno propisanoj proceduri koju provodi HALMED. Razlika između cjepiva za stariju djecu i odrasle u odnosu na dječju formulaciju koja se koristi kod dojenčadi je ta što formulacija DTP cjepiva za stariju djecu i odrasle sadrži manje antigena od formulacije za dojenčad.
90 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, I. CIJEPLJENJE PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I HRIPAVCA Citiramo: “Ako djeca koja pohađaju prvi razred nisu redovito cijepljena i docijepljena DI-TE-PER cjepivom u predškolskoj dobi ili o tome ne postoji dokumentacija, docijepit će se tijekom školske godine“. Zašto se ne provode serološka testiranje prije docjepljivanja, nego se djecu cijepi naslijepo? Jer je to jeftinije? Primljeno na znanje Ne postoje komercijalni testovi za rutinsko određivanje protutijela na difteriju, tetanus i hripavac.
91 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, I. CIJEPLJENJE PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I HRIPAVCA Citiramo: „Cijepit će se i sva djeca koja pohađaju prvi razred, a kojima je prošlo pet ili više godina od zadnjeg cijepljenja ili docjepljivanja protiv tetanusa i difterije, neovisno o broju ranije primljenih doza.“ Postoje li jasni i nedvojbeni znanstveni dokazi da davanje više doza cjepiva protiv tetanusa i difterije od uobičajenog Programa u prvom razredu osnovne škole djeteta ne predstavlja NIKAKAV rizik za zdravlje djeteta? Lijepo molimo da odgovor sadrži bar jednu znanstvenu referencu ili da bude utemeljen na rezultatima znanstvenih istraživanja koja će se ukratko pregledno navesti, a koja bi dokazivala NEŠKODLJIVOST davanja istog. Nije prihvatljiv odgovor: „Nismo jedina zemlja koja ima takvu odredbu u nacionalnim programima cijepljenja“. Primljeno na znanje Predmetni citat iz ovoga Nacrta Programa obveznog cijepljenja ne odnosi se na davanje više doza od preporučenog, već se odnosi na nadoknadu propuštenih doza.
92 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Problemi s provođenjem Programa cijepljenja i time PRETPOSTAVLJENE, sustavno i svakodnevno ničime opipljivim dokazane, zaštite populacije od zaraznih bolesti ne mogu učinkovito riješiti skretanjem pozornosti na liječnike pojedince koji su osvijestili sustavne probleme i koji, u nedostatku dokaza koji bi ih razuvjerili, rade onako kako smatraju najboljim, pozivajući se na svoju savjest. To nikako nije neetično. Ono što bi se moglo okarakterizirati neetičnim je zanemarivanje problema kojeg ste itekako svjesni. Naime, unatoč brojnim represivnim mjerama koje se provode prema roditeljima koji zahtijevaju provođenje Programa cijepljenja prema važećem Pravilniku o načinu provođenja imunizacije, broj roditelja koji u takvim uvjetima pristaju cijepiti djecu je – očekivano – sve manji. Za takav su trend isključivo i jedino zaslužne političke i zdravstvene institucije koje marginaliziraju stvarnu problematiku. Jer se stvarni život ljudi i ono što im liječnici u ordinacijama nezainteresirano (ne)govore ne podudaraju. Pa se zbog toga, razumljivo, povjerenje bitno smanjilo. Koji su mehanizmi povratka povjerenja građana u posrnule institucije? Suradnja s građanima ili vakcinalna represija koja će zagarantirano uzrokovati još veće iseljavanje? Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17).
93 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Kad biste doista imali volje započeti rješavati stvarnu problematiku, umjesto ograđivanja i opominjanja savjesnih liječnika, upozoravali biste sve one druge liječnike da javno NE IZNOSE neistine o apsolutnoj neškodljivosti cjepiva, o njihovoj potpunoj učinkovitosti, o uvozu samo onih cjepiva koja su odobrena za korištenje u zemljama EU, o nepostojanju štetnih adjuvansa u cjepivima, o uskrati prava na obrazovanje necijepljenoj djeci u zemljama EU gdje je cijepljenje preporučeno umjesto obaveznog, a nedavno smo bili svjedoci i (liječničkog!) nazivanja onih roditelja, koji za svoju djecu žele najvišu moguću razinu zdravstvene zaštite, “stokom”. Time bi se Vaša uloga transformirala iz subjektivne, za koju ste se trenutno odlučili, u objektivnu kakva bi po prirodi razloga vašeg postojanja trebala i biti. Pravo pitanje jest jesu li hrvatske zdravstvene institucije spremne na katarzu? Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17). Liječnici cjepitelji dužni su informirati roditelje o cijepljenju.
94 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Zašto cjepitelji automatski ne pružaju roditeljima upute o cjepivima (uključujući kontraindikacije i nuspojave), nego tek na zahtjev roditelja? Nezakonito je takvo postupanje liječnika i Vaš izostanak POTICANJA liječnika na prethodno nepristrano informiranje o proizvodu koji će biti ubrizgan u njihovo dijete. Hoćete li donijeti operativni plan poticanja liječnika na poštovanje pružanja informiranog pristanka? Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17). Liječnici cjepitelji dužni su informirati roditelje o cijepljenju.
95 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Danas u Programu „obveznog“ cijepljenja imamo samo višedozna cjepiva: 6u1, 5u1, 3u1, 2u1, osim cjepiva protiv dječje paralize koje je i monovalentno. HALMED ne provjerava njihovu kakvoću obzirom da nisu proizvedena u Hrvatskoj. Djecu se cijepi Infanrixom hexa (6u1), cjepivom koje je prouzročilo 67 smrti i 5 slučajeva autizma prilikom ispitivanja prema izvješću GSK (proizvođača), cjepivima koja nemaju dozvolu za stavljanje na hrvatsko tržište (stoga imaju uputu na jeziku zemlje iz koje se uvoze). Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 i BOOSTRIX imaju upute na engleskom jeziku, Infanrix DTPa ima uputu na španjolskom jeziku, Vacina adsorvida difteria, tétano, pertusis (acelurar) reforço – dTpa – R iz Brazila ima uputu na portugalskom. Ostaje nejasno kako pedijatar u konkretnom slučaju uopće može informirati roditelje o cjepivu kada ne može informirati niti samoga sebe iz priložene upute, osim naravno ako je poliglot? Primljeno na znanje Sukladno Zakonu o lijekovima ("Narodne novine", br. 76/13 i 90/14) i Pravilniku o provjeri kakvoće ("Narodne novine", broj 60/14), svaka serija cjepiva podliježe posebnoj provjeri kakvoće koju provodi jedan od ovlaštenih službenih laboratorija u Europskoj uniji i temeljem koje se izdaje OCABR certifikat (engl. Official Control Authority Batch Release), odnosno valjani certifikat o obavljenoj provjeri kakvoće za područje Europske unije. Izdavanje certifikata uključuje detaljni pregled proizvodne dokumentacije i provođenje ispitivanja na dostavljenim uzorcima sukladno važećim EU smjernicama, koje su za sva cjepiva u Europskoj uniji dostupne na internetskoj stranici: https://www.edqm.eu/en/human-ocabr-guidelines.
96 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Da li je trenutno jedino dostupno cjepivo „6u1“ izrađeno tehnikom genetskog inženjeringa, kao što je tom tehnikom inženjeringa bio izrađen Engerix B, cjepivo protiv hepatitisa B, koje se koristilo od 1999. u Republici Hrvatskoj? Primljeno na znanje Hepatitis B komponenta cjepiva 6u1 proizvedena je genskom rekombinacijom, na kvasnicama.
97 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Znate li da je sastojak nekih cjepiva aluminij – imunotoksin, citotoksin, bioakumulativni neurotoksin? Znate li da se aluminij koji se unese oralno većim dijelom gubi ekskrecijom putem bubrega (mokraće), stoga svaka insuficijencija bubrega predstavlja potencijalnu kontraindikaciju za primjenu cjepiva koja sadrže aluminij? Primljeno na znanje Tijekom sedamdeset godina primjene aluminijevih spojeva kao adjuvansa u cjepivima, nema dokaza o imunotoksičnosti, citotoksičnosti i neurotoksičnosti tih spojeva u količini koja se primijeni cjepivom.
98 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Znate li da su popularne tvrdnje da djeca dobiju mnogo više aluminija kroz redovitu prehranu nego od rutinskog cijepljenja, te da zbog toga, cijepljenje ne predstavlja toksikološki rizik u odnosu na aluminij, iako visoko cijenjene, takve tvrdnje u suštoj suprotnosti s temeljnim toksikološkim načelima? Put izlaganja kojim se zaobilaze zaštitne barijere gastrointestinalnog trakta i/ili kože zahtijeva mnogo manje doze kako bi se proizveo toksični ishod. U slučaju aluminija, istraživanje jasno pokazuje da se samo ~0,25% aluminija iz hrane apsorbira u sistemsku cirkulaciju, a aluminij iz cjepiva može biti apsorbiran do gotovo 100% efikasnosti! Većinu kompleksa antigen-aluminij bubrezi ne mogu izlučiti, kao što mogu aluminijeve ione iz hrane. Primljeno na znanje Tijekom sedamdeset godina primjene aluminijevih spojeva kao adjuvansa u cjepivima, nema dokaza o imunotoksičnosti, citotoksičnosti i neurotoksičnosti tih spojeva u količini koja se primijeni cjepivom.
99 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Znate li za sindrom kineskog restorana (kompleks MSG sindroma )? Taj sindrom podrazumijeva nepravilan rad srca i učestale glavobolje zbog oralne konzumacije nmononatrijevog glutamata. Znate li da nisu provedena istraživanja o posljedicama ubrizgavanja glutamata u tijelo? Primljeno na znanje Nema dokaza o štetnosti primjene glutamata u količini koja se primijeni cjepivom.
100 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Znate li da je sastojak nekih cjepiva (mono)natrijev glutamat (MNG/MSG, E620-625.) - ekscitotoksin? Znate li da sintetički glutamat, koji unosimo u organizam hranom, prelazi krvno-moždanu barijeru i počinje razarati neurone? Nisu provedena istraživanja o posljedicama ubrizgavanja glutamata u tijelo. Primljeno na znanje Nema dokaza o štetnosti primjene glutamata u količini koja se primijeni cjepivom.
101 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Znate li da na uputama gotovo svih cjepiva piše sljedeće: „Ostale nuspojave koje nisu navedene, a javljale su se u drugih cjepiva koja sadrže neke od sastojaka ovog cjepiva, mogu se također smatrati mogućim nuspojavama.“. Što činite po tom pitanju? Primljeno na znanje Liječnici se tijekom dugotrajnog fakultetskog obrazovanja i daljnjeg kontinuiranog usavršavanja educiraju o cjepivima i cijepljenju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo liječnike kontinuirano educira i upućuje ih o cjepivima i cijepljenju.
102 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Znate li da na uputama gotovo svih cjepiva piše sljedeće: „Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.“ Što činite po tom pitanju? Primljeno na znanje U Republici Hrvatskoj lijek/cjepivo se može staviti u promet temeljem odobrenja Agencije/Europske komisije za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj ili temeljem suglasnosti Agencije za izvanredni unos ili uvoz lijeka/cjepiva koji nije odobren u Republici Hrvatskoj, no koji ima važeće odobrenje za stavljanje u promet u drugoj državi. U oba je slučaja važno da su lijekovi/cjepiva koji će biti dostupni hrvatskim pacijentima prošli sve potrebne provjere kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti kako bi se mogli naći na hrvatskom tržištu.
103 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Znate li da na uputama gotovo svih cjepiva piše sljedeće: „Cjepivo se ne smije primijeniti ako ste Vi iIi Vaše dijete preosjetljivi (alergični) na bilo koju komponentu cjepiva.“? Što činite po tom pitanju? Primljeno na znanje Liječnici se tijekom dugotrajnog fakultetskog obrazovanja i daljnjeg kontinuiranog usavršavanja educiraju o cjepivima i cijepljenju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo liječnike kontinuirano educira i upućuje ih o cjepivima i cijepljenju.
104 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Znate li da se u Hrvatskoj koriste cjepiva koja nemaju dozvolu za stavljanje na hrvatsko tržište? Što činite po tom pitanju? Primljeno na znanje U Republici Hrvatskoj lijek/cjepivo se može staviti u promet temeljem odobrenja Agencije/Europske komisije za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj ili temeljem suglasnosti Agencije za izvanredni unos ili uvoz lijeka/cjepiva koji nije odobren u Republici Hrvatskoj, no koji ima važeće odobrenje za stavljanje u promet u drugoj državi. U oba je slučaja važno da su lijekovi/cjepiva koji će biti dostupni hrvatskim pacijentima prošli sve potrebne provjere kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti kako bi se mogli naći na hrvatskom tržištu.
105 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Trokut okrenut prema dolje (▼) znak je da određeni lijek jest pod dodatnim praćenjem. Znate li da se u Hrvatskoj koriste cjepiva koja su pod dodatnim praćenjem? Što činite po tom pitanju? Primjenjujete li Smjernicu o dobroj farmakovigilancijskoj praksi (GVP) Modul X – Dodatno praćenje (Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module X – Additional monitoring) i na koji način? Primljeno na znanje Oznaka crnog trokuta okrenutog prema dolje ne znači da lijek/cjepivo nije siguran za primjenu, već je njegova namjena aktivno potaknuti zdravstvene radnike i pacijente da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka označenog ovim simbolom. Oznaka crnog trokuta okrenutog prema dolje za lijekove, kao i za sva druga cjepiva, određuje da se prijave nuspojava upućuju međunarodnim institucijama i proizvođačima.
106 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Znate li da na uputama gotovo svih cjepiva piše sljedeće: „Ako Vaše dijete dobije bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.“. Što činite po tom pitanju? Primljeno na znanje Liječnici se tijekom dugotrajnog fakultetskog obrazovanja i daljnjeg kontinuiranog usavršavanja educiraju o cjepivima i cijepljenju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo liječnike kontinuirano educira i upućuje ih o cjepivima i cijepljenju.
107 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Znate li da na uputama gotovo svih cjepiva piše sljedeće: „Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovo cjepivo se ne smije miješati s drugim cjepivima ili lijekovima.“. Što činite po tom pitanju? Primljeno na znanje Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontinuirano educira i upućuje liječnike o načinima primjene cjepiva. Navedena uputa ujedno ne znači da se dva različita cjepiva ne mogu primijeniti u isto vrijeme na različito mjesto.
108 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Zašto su kontraindikacije i sastav za Infanrix hexa koji je namijenjen za australsko tržište sadržane na ukupno 34 stranice dok uputa predviđena za hrvatsko tržište ima 6 stranica? Znate li da općenito govoreći u uputama za naše tržište nedostaju ključne informacije u pogledu sastava i kontraindikacija? Što činite po tom pitanju? Primljeno na znanje Podaci o kontraindikacijama i sastavu lijeka za sve lijekove, pa tako i za cjepiva odobrena u Republici Hrvatskoj, javno su dostupni u bazi lijekova na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode, na poveznici: www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/. Uputa o lijeku također se nalazi i u svakom pojedinačnom pakiranju lijeka i cjepiva. Točan i potpun sastav cjepiva potvrđen je od strane proizvođača u dokumentaciji o lijeku koju ocjenjuju Agencija za lijekove i medicinske proizvode (Halmed) ili Europska agencija za lijekove (EMA). Nakon ocjene kakvoće, djelotvornosti i sigurnosti primjene, sve tvari iz sastava cjepiva obvezno se navode u sažetku i u uputi.
109 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Educirate li liječnike da niti jedno cjepivo ne pruža potpunu, dugoročnu zaštitu u sve djece koja se cijepe? Primljeno na znanje Liječnici se tijekom dugotrajnog fakultetskog obrazovanja i daljnjeg kontinuiranog usavršavanja educiraju o cjepivima i cijepljenju.
110 Đula Rušinović-Sunara TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI - Opći pristup cijepljenu protiv pojedinih zaraznih bolesti uz naglašavanje obveze cijepljenja u predloženom tekstu Nacrta jasno ukazuje na dosljednost u potpunom ignoriranju ljudskih prava korisnika zdravstvenih usluga od strane Izvršne vlasti te namjeru zavođenja i Zakonodavca u ispravnost zakonske obveze prilikom provedbe mjera zaštite od zaraznih bolesti u obliku agresivnih medicinskih postupaka, što svako cijepljenje po sebi jest. Izvršna vlast u Republici Hrvatskoj ignorira temeljne ljudske slobode, često u javnosti navodeći sasvim pogrešne razloge i obrazloženja, a u tom kontekstu i ignorira činjenicu koju je u samom predloženom Nacrtu zapravo lako obrazložiti kako to jest kršenje osnovnih ljudskih sloboda pa bih još jednom pokušala pojasniti nešto za što očito ni do danas nije nađeno dovoljno sluha ni razumijevanja: - U odljeljku u kojem se navode situacije i osobe koje podliježu zakonskoj obvezi cijepljenja lako je uočiti da takva obveza nije niti realna jer npr. nitko nikoga neće hvatati i proganjali kako bi ga nakon ugriza psa cijepio protiv bjesnoće dok bi sukladno zakonskoj obvezi sve koji se ne cijepe trebalo proganjati i to se pokušva i primjeniti u praksi u pogledu onih koji odbijaju iz nekog razloga da njihovo dijete primi tzv obvezno cjepivo. Dok u pogledu cijepljenja nakon ugriza psa većina osoba smatra potrebnim otići liječniku nakon samog ugriza, nitko ni jednim mehanizmom nije u mogućnosti ga prozvati za nepoštivanje zakonskih odredbi o obvezi cijepljenja. Ukoliko osoba smatra da je potrebno posjetiti liječnika, a najvjerojatnije to i čini iz razloga što smatra da je dobro primiti cjepivo protiv bjednoće upravo iz razloga jer je tijekom svojeg života i obveznog obrazovanja sasvim dobro naučila zašto bi to bilo potrebno učiniti. Dakle, svjesno i odgovorno uz razumijevanje korisnosti i uključujući svijest o mogućim posljedicama i od samog cjepiva i od ne primanja istog. Nadalje, Programom se nudi “besplatno cjepivo”( i u ovom Nacrtu kao i u paralnenom Nacrtu o trogodišnjem programu imunizavije seroprofilakse...), a činjenično nije uopće navedeno kako se daje obveza onome tko je dužan pomoći osobama u pogledu zaštite od određenih zaraznih bolesti kako takvo cjepivo mora nabaviti i aplicirati krajnjem korisniku bez izravnih troškova po krajnjeg korisnika, dok samu obvezu primanja odnosno prihvaćanja takve metode nije moguće zakonom odrediti bez sasvim posebnih zakonskih odredbi koje uključuju opis posebnosti i rokove unutar kojih takva obveza može trajati. Niti je cjepivo besplatno niti je jasno tko je kako i po kojoj cijeni nabavio isto, a najmanje je jasno da nitko nije dužan primiti to cjepivo kao zakonsku obvezu već da je takva preporuka struke i da se sukladno tome država obvezuje takvo cjepivo nabavljati i aplicirati svakome tko smatra du mu je potrebno uz preporuku struke. Tako su zapravo navodne situacije koje su u Nacrtu navedene kao osobe i situacije koje podliježu “obavezi” činjenično situacije i osobe kojima je država dužna omogućiti, a liječnik obvezno preporučiti cijepljenje. Navoditi kako je obaveza na onome tko prima cjepivo jest suštinski pogrešno iako zakonom propisano a od strane Izvršne vlasti predstavlja zloupotrebu ovlasti upravo zbog inzistiranja na odredbama koje medicinska struka zapravo nema parvo propisati kao obvezu. Na primjeru ovoga Nacrta moguće je vrlo slikoviti dati ispravni primjer kako bi za svako cjepivo protiv bilo koje zarazne bolesti trebalo postupati, a što je u nekoliko navrata predlagano Zakonodavcu kao i predstavnicima Izvršne vlasti. Isti ni do danas nisu shvatili kako se neka izvanredna situacija u kojoj bi doista neki medicinski postupak u cilju zaštite ukupnog stanovništva ili neke određene posebno ugrožene grupe ljudi mogao biti zakonskom obvezom morao biti posebno i vrlo jasno definiran i u načinu proglašavanja posebne opasnosti i u trajanju takve nekakve posebne mjere opreza. Nikako to ne može biti trajna naredba svim stanovnicima, jer se na taj način zadire u gotovo sva osobna ljudska prava pojedinaca koji time u cijelosti gube parvo odlučivanja u končnici o svojem vlastitom životu, ali im se nameće i svjetonazor kojega možda nemaju i s kojim se ne slažu, kao što ih se ometa u vlastitoj vjeri i opredjeljenju. To su najozbiljnija kršenja osnovnih ljudskih prava za koje Zakonodavac i Izvršna vlast pokazuju potpunu nezainteresiranost već jako dugo vremena, iako se radi o temeljnim postavkama svakog demokratskog Ustava. Istovremeno se moguće posljedice po zdravlje pojedinaca ignoriraju te takvim osobama ničim ne pomaže, dok se za one koji se protive kršenju njihovih osnovnih ljudskih prava koriste na vrlo grubi način represivne metode u dnevnom životu tih osoba, a u javnosti ih obasipaju raznim pogrdnim i uvredljivim nazivima iako je sasvim protuzakonito nekoga u javnosti vrijeđati. Ukoliko ovo nije dovoljno jasan primjer kako je svako takozvano obvezno cjepivo zapravo nešto što je potrebno obvezno preporučiti i obvezno imati u dovoljnim količinama da se svakoj osobi kojoj je potrebna može dati. Ničim i nikako nije moguće opravdati to kao redovnu mjeru u trajnom obliku obveze te koristiti obvezu cijepljenja za sve i to pod represijom i uz kršenje osnovnih ljudskih sloboda. To je naprosto tiranija. Molim da se konačno shvati da ljudsko pravo pa i ono na vjerovanje i ne vjerovanje u bilo što ili koga pa tako i u Boga i u doktora, ne smije nikako biti trajno narušavano, a svako privremeno narušavanje nekog ljudskog prava mora imati zakonom jasno određene sve potrebne okolnosti i rok primjene takve uskrate ljudskih prava. Sve to tako Ustav Republike Hrvatske i predviđa a onda netko nađe zgodan izraz da pretvori svoju obvezu u tuđu i da mu je još i pod prijetnjama nameće. - Kad sam već spomenula prijetnje, moram ukazati na način provedbe predloženog Programa cijepljenja i u jednom i u drugom savjetovanju o nacrtima programa cijepljenja navodi se kako su zdravstveni radnici (koji su činjenično obvezni preporučiti dostupne metode zaštite od neke zarazne bolesti) ovim Nacrtom dobili i jasnu prijetnju kako će dobiti otkaz budu li izgovorili neko svoje osobno uvjerenje kako pojedina takva mjera i nije u nekom određenom slučaju poželjna ili dovoljno korisna pa čak iako je takvo njihovo mišljenje sasvim ispravno i medicinski stručno. Potpuno se dakle ignorira činjenica kako je liječniku dužnost slušati struku prema vlastitoj savjesti a ne prema naredbi (dapače dužan se usprotiviti ukoliko netko nameće struci način “stručnog razmišljanja”) dok je vlast u svakom slučaju dužna poštivati autonomiju struke. - Pretvaranje pitanje zakidanja i ograničavanja osnovnih ljudskih prava u medicinsko pitanje je političko podmetanje i žalosno je da se struka tome ne opire kao jedinstvena cjelina, a što samo ukazuje na koji način je struka tretirana te je sasvim razumljivo da se tako tretirani stručnjaci, koji nemaju pravo jasno razgovarati o struci, ne vide sretnima u vlastitoj Domovini. - Moram upozoriti i ovom prilikom kako se u slučaju postojanja neke trajne kontraindikacije za neko pojedino ili više cjepiva, sve više kolega boji iznositi svoje stručno mišljenje, a u strahu od gubitka posla ili drugih represivnih metoda koje će onda vlast prema njemu iskazivati. Ova situacija je nedozvoljiva, a i s ljudske strane liječniku neprihvatljiva, jer je svjestan kako zbog samoodržanja svjesno prešućuje vlastito stručno mišljenje o postojanju velike vjerojatnosti neke kontraindikacije i time zna kako će ipak nekoga dovesti u priliku da strada, jer isti nije bio stručno dovoljno jano upozoren na neku izravnu kontraindikaciju. - Slijedom svega navedenog molim predlagatelje ovoga Nacrta da pokažu svoju političku zrelost i spremnost doslijedne zaštite ljudskih prava te zatraže preinake Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a u smislu korekcije izričaja i jasnog određivanja zakonske obveze preporuke te obveze osiguravanja dovoljno sredstava za nabavku i provedbu svih potrebnih preporučnjivih mjera zaštite za svakoga tko takvu zaštitu zatraži i prihvati primiti po liječničkoj preporuci. Također da se jasno navedu metode kojima će se kontrolirati kakvoća cjepiva te o istome davati informacije javnosti. Posebno treba istaknuti potrebu za jasnim zakonskim okvirom o načinima informiranja javnosti o svakom pojedinom cjepivu i njegovoj cijeni nabave te godišnje utrošenim sredstvima koja su za to na kraju svake kalendarske godine utrošena. Bez tih i takvim jasnih informacija sumnja u korupciju i zloupotrebu ovlasti jest sasvim opravdana i ne može predstavljati nekakav imaginarni strah od svjetskih urota, već realnu okolnost prepoznavanja koruptivnih točaka u društvu. - U kontekstu svega navedenoga i ovaj Nacrt vrvi izrazima i naputcima koji su protuustavni, a i ukupni se Program temelji na ozakonjenom neopravdanom uskraćivanju ljudskih Sloboda te je izlišno o njemu kao takvom raspravljati već treba raspraviti o tome koliko je dopustivo demokratskim mjerama provoditi tiraniju. Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja.
111 MIODRAG VUČKOVIĆ TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VII. CIJEPLJENJE PROTIV PNEUMOKOKNE BOLESTI Ovo je cjepivo nedovoljno istraženo, testirano, niti se zna koliko je učinkovito. Prema podacima EudraVigilance, od 2009. kada je Snyflorix dobio odobrenje za EU, zabilježeno je ukupno 4848 nuspojava, od toga 3858 u dobnoj skupini od 2 mjeseca do 2 godine, a među tim nuspojavama ima i puno ozbiljnih. Nažalost, kao i za cjepivo protiv hepatitisa B, i pri uvođenju ovog cjepiva očito se radi o nekim drugim interesima, a ne o zdravlju naše djece. Čvrsto sam uvjeren da su na stavljanje ovog cjepiva u obavezni kalendar utjecali tzv. nemedicinski kriteriji. I za kraj: kako vas nije sram zakonom pod prijetnjom novčane kazne i diskriminacije svake vrste, nametati stanovništvu nešto što potencijalno može biti štetno, čak smrtonosno? A kad se šteta dogodi, odbijati svaku pomisao na vezu s cjepivom. Možda bi roditelje s oštećenom djecom trebalo proglasiti herojima jer su za opće dobro žrtvovali vlastitu djecu?! Apsolutno sam protiv stavljanja ovog cjepiva u kalendar. Primljeno na znanje U Republici Hrvatskoj lijek/cjepivo se može staviti u promet temeljem odobrenja Agencije/Europske komisije za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj ili temeljem suglasnosti Agencije za izvanredni unos ili uvoz lijeka koji nije odobren u Republici Hrvatskoj, no koji ima važeće odobrenje za stavljanje u promet u drugoj državi. U oba je slučaja važno da su lijekovi koji će biti dostupni hrvatskim pacijentima prošli sve potrebne provjere kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti kako bi se mogli naći na hrvatskom tržištu. U skladu s navedenim, u slučaju medicinske potrebe za cjepivom koje nema odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj, u svrhu osiguranja primjerene i redovite opskrbe hrvatskog tržišta lijekovima, Agencija može izvanredno dati suglasnost za unošenje ili uvoz cjepiva za koje nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj, međutim koje je odobreno i koje je sve potrebne provjere kakvoće, djelotvornosti i sigurnosti primjene prošlo u drugoj državi unutar ili izvan Europske unije.
112 MIODRAG VUČKOVIĆ TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Incidencija ove bolesti u nas je dovoljno niska da je vrijeme da se potpuno ukine ovo besmisleno cjepivo. Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja.
113 MIODRAG VUČKOVIĆ TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, II. CIJEPLJENJE PROTIV POLIOMIJELITISA Poliomijelitis se nije pojavio u siromašnim i zaostalim zemljama, već se pojavio najprije u SAD-u gdje su se intenzivno, sredinom prošlog stoljeća koristili pesticidi koji su tako potrovali stanovništvo, a mijelitis (upala leđne moždine) posljedica je tih neurotoksina koji su sastojci pesticida. Kao posljedica mijelitisa, razvija se paraliza. No čak i da prihvatimo službeno objašnjenje da je poliomijelitis uzrokovan virusom i da je zarazan, jako dobro zna svatko tko zna imalo o medicini, da je klinička slika poliomijelitisa takva da se on u 95% slučajeva niti ne razvije, a kod manje od 1% zaraženih se razvije paralitički poliomijelitis. Stoga nema dovoljno argumenata da se uopće provodi masovno procjepljivanje stanovništva protiv ove bolesti. Tko zaista želi dobro zdravlje stanovništvu, neka se pobrine da nam u hrani, ambalaži, kozmetici, vodi i zraku bude manje plastike, konzervansa i svih drugih toksina. Što se statistike tiče, a koja navodno pokazuje da se od uvođenja cjepiva smanjio broj slučajeva poliomijelitisa, treba tu uzeti u obzir da se broj slučajeva smanjio ne cijepljenjem, već istovremenom redefinicijom bolesti - odnosno, naglo su se suzili kriteriji po kojima se određene simptome podvodilo pod poliomijelitis. Takvim "kozmetičkim" zahvatom, smanjen je broj slučajeva bolesti. Otprilike kao kad iz Hrvatske isele mladi ljudi u punoj snazi, a statistike pokažu da nam je pao broj nezaposlenih. Jer su izbrisani iz evidencije. Primljeno na znanje Znanstveni dokazi su u prilog cijepljenju protiv dječje paralize tako dugo dok se bolest ne eradicira globalno. Dječja paraliza uzrokovana je virusom poliomijelitisa. Sprečavanje neuroloških bolesti uzrokovanih pesticidima nije predmet ovoga dokumenta.
114 MIODRAG VUČKOVIĆ TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Cijepljenje kao preventivna mjera donosi zdravlju nacije više štete nego koristi. Prirodnim prebolijevanjem dječjih bolesti djeca stječu doživotni imunitet, a u njih se ne unose štetne tvari koje se unose cjepivom, jer se u proizvodnji neminovno cjepiva kontaminiraju i nikad nema garancije da su sigurna i čista. Da bi se djeci nešto ubrizgavalo s namjerom sprječavanja bolesti, onda bi se prvenstveno trebalo voditi računa da se poštuje načelo predostrožnosti koje se u Hrvatskoj uopće ne poštuje. Prvo, kad bi se ono poštovalo, onda bi se od proizvođača moralo zahtijevati da cjepiva ni u tragovima ne sadrže nikakve potencijalno opasne tvari. Svatko tko zakonom, programom, provođenjem cijepljenja nameće unošenje u tijelo djece potencijalno opasne tvari, pa makar i u tragovima, ugrožava život te iste djece. Drugo, nitko ne provodi testiranje na moguće alergije na sastojke cjepiva, jer bi to navodno "bilo vrlo skupo". Koliko je skupo biti roditelj djeteta oštećenog cjepivom znaju samo ti roditelji. Smiješno je, osim toga, uopće propisivati ikakav program i nabavljati cjepiva putem javne nabave kad proizvođači znaju da im zakoni idu na ruku i mogu ne ponuditi ništa, nego čekati izvanredni unos/uvoz i podmetnuti proizvode koji niti su kvalitetno proizvedeni, testirani, niti odobreni za distribuciju po Europskoj uniji. To je čista farsa! Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga iso nije predmet ovoga Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja. Sva cjepiva koja se koriste u Republici Hrvatskoj imaju odgovarajuća odobrenja HALMED-a. Testiranje na alergiju na sastojke cjepiva se provodi prema stručnim smjernicama kada je to medicinski indicirano, dakle na temelju medicinske indikacije.
115 Lidija Gajski TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VII. CIJEPLJENJE PROTIV PNEUMOKOKNE BOLESTI Uvođenje novog cjepiva u već prenatrpani Kalendar obaveznog cijepljenja apsurdno je i neodgovorno. Riječ je o još jednom cjepivu čiji su efekti na zdravlje nejasni. Poznato je da ne smanjuje pojavnost pneumonije (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2649527/). Konjugirano cjepivo koje se nudi za primjenu u Hrvatskoj nije prošlo klinička ispitivanja djelotvornosti i sigurnosti; prijave nuspojava prikupljene su pasivno (spontano) i sam proizvođač u deklaraciji cjepiva navodi da se na temelju toga ne može zaključivati o učestalosti i prirodi nuspojava. Napominjem da cjepivo sadrži dokazani neurotoksin aluminij. Povrh toga, istraživanja širom svijeta, pa i u nas, pokazala su da cjepivo mijenja seroepidemiološku situaciju. Tamo gdje je uvedeno, došlo je do promjene serotipova pneumokoka – smanjila se učestalost onih koje pokriva cjepivo, a pojavili su se novi tipovi bakterije čije je ponašanje nepoznato i nepredvidljivo (između ostalog mogu biti otporniji na antibiotike) (http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/125/3/429; https://www.biorxiv.org/content/early/2017/05/09/135863). Dakle, uvodeći masovno cijepljenje mijenjamo prirodu same pneumokokne bolesti s rizikom da proizvedemo opasniju bolest od one koju imamo danas. Inače, pneumokokna bolest je razmjerno rijetka, većinom se uspješno liječi i nema potrebe za uvođenjem preventivne mjere s nepoznatim posljedicama. Naši epidemiolozi 2008. su godine smatrali da je cjepivo protiv pneumokoka nepotrebno i da je na djelu lobiranju za interese farmaceutske industrije. U svom članku se pitaju: „Uvođenje u Program cjepiva čije dugoročne posljedice na cijepnu populaciju nisu u cijelosti sagledane, a zbog pritisaka javnosti ili bilo kojega drugog neopravdanog razloga, može dovesti do posljedica koje će trpjeti naraštaji. Tko će za to odgovarati?” (https://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/995/953). Primljeno na znanje Uvođenjem cijepljenja očekujemo promijeniti prirodu same pneumokokne bolesti: smanjiti incidenciju svih pneumokoknih bolesti u djece, uključujući i pneumoniju.
116 Lidija Gajski TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, V. CIJEPLJENJE PROTIV HEPATITISA B U vezi s cijepljenjem protiv hepatitisa B prilažem ovu poveznicu - https://hrcak.srce.hr/22341. Hepatitis B je bolest rizičnih skupina (narkomani, homoseksualci, promiskuitetne osobe). Učestalost u populaciji joj nije visoka. Potrebu za cijepljenjem kompletnih generacija djece trebalo bi evaluirati na objektivan način. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
117 Lidija Gajski TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Epidemiologija tuberkuloze jednaka je u SAD-u gdje nikad nije bilo cijepljenja, i u Europi gdje se cijepi desetljećima. Najbolja postignuća u eradikaciji tuberkuloze bilježe se u zemljama gdje nije bilo besežiranja – Nizozemskoj, Islandu i na Havajima. Istraživanja pokazuju da cjepivo ne sprječava plućnu tuberkulozu (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10573656). Sva djeca liječena od tuberkuloze u Dječjoj bolnici Srebrnjak u Zagrebu između 2000. i 2007. godine bila su besežirana (hrcak.srce.hr/file/48099). Cjepivo u osjetljivih osoba može uzrokovati tuberkulozu (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4357480/ ). U Europi je pojavnost i smrtnost od tuberkuloze u padu (http://www.medscape.com/viewarticle/877417?src=mkm_ret_170426_mscpmrk_eumonthly_int&uac=98463AJ&impID=1334288&faf=1). Obolijevaju kronični bolesnici, alkoholičari, pothranjeni i siromašni ljudi, pa predlažem da se novac za cjepivo usmjeri u rješavanje tih problema. Primljeno na znanje BCG-iranje djecu štiti od teških oblika tuberkuloze, poput milijarne tuberkuloze i tuberkuloznog meningitisa. Ukidanje BCG-iranja ovisi o znanstveno utemeljenim predpostavkama za isto.
118 Lidija Gajski TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, II. CIJEPLJENJE PROTIV POLIOMIJELITISA Poliomijelitis je crijevna zarazna bolest od koje obolijevaju djeca u prenapučenim područjima s niskim higijensko-sanitarnim standardom. Potrebu za cijepljenjem protiv dječje paralize trebalo bi preispitati na objektivan način. Ovaj članak iz pera neovisnog istraživača otkriva brojne problematične točke u vezi s cjepivom, ali i u vezi s uobičajenim poimanjem ove bolesti - https://www.researchgate.net/publication/252553744_The_polio_vaccine_a_critical_assessment_of_its_arcane_history_efficacy_and_long-term_health-related_consequences. Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovog Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontinuirano prati znanstveno utemeljene stručne podloge koje su temelj za cijepljenje protiv polimijelitisa.
119 Lidija Gajski TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Svaki medicinski postupak, uključujući lijekove, trebao bi se primjenjivati na temelju znanstvenih dokaza o učinkovitosti i neškodljivosti. To naročito vrijedi za pripravke za prevenciju bolesti koji se primjenjuju na zdravoj populaciji, u slučaju cjepiva na zdravoj dječjoj populaciji, i to masovno, iz generacije u generaciju. Prema postavkama medicine utemeljene na dokazima (EBM), učinkovitost i sigurnost farmaceutskog pripravka procjenjuje se randomiziranim kliničkim pokusom, odnosno sustavnim pregledom – zbirom svih dostupnih takvih pokusa. Pripravak se uspoređuje s ne-liječenjem ili dotadašnjim najboljim lijekom, i ako se dokaže da je više ili jednako učinkovit i siguran, od nadležne agencije dobiva odobrenje za primjenu u praksi. Za većinu cjepiva i njihovih kombinacija takvi dokazi ne postoje. Kad sam 2012. godine od Hrvatske agencije za lijekove (HALMED) zatražila znanstvena istraživanja na temelju kojih je cjepivo protiv ospica, zaušnjaka i rubeole, te cjepivo protiv tetanusa odobreno za primjenu u Hrvatskoj, nisam dobila na uvid niti jedno takvo istraživanje (https://www.scribd.com/document/174424184/Dopisivanje-Gajski-HALMED-2012). Ne postoje niti znanstvena uporišta za korist od kalendara cijepljenja u cjelini. Pridonosi li on zdravlju populacije i produžuje li život ljudi? Umjetno izazvani imunitet manje je kvalitetan od prirodnog i povećava relativnu učestalost zaraznih bolesti u dojenačkoj i odrasloj dobi kad je klinička slika teža i komplikacije češće. Mnogi znanstvenici pitaju se ne smanjuje li cijepljenje prirodne obrambene sposobnosti imunološkog sustava za borbu protiv drugih infektivnih, kao i zloćudnih bolesti i je li sprječavanje dječjih zaraznih bolesti u stvari kontraproduktivno (https://vaccineimpact.com/2013/well-managed-natural-infectious-diseases-are-beneficial-for-children/). Molila bih nadležne da podastru dokaze da necijepljene osobe ugrožavaju javno zdravlje, obzirom da na toj postavci temelje zakonsku obvezu cijepljenja. Kao i brojni drugi kritičari cijepljenja, ja ih dosad nisam našla. Za tvrdnju da je cijepljenje bilo ključan čimbenik smanjenja smrti od zaraznih bolesti također ne postoje dokazi (https://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/#Meas_Mort_UK_USA). Naprotiv, postoje dokazi da je ta smrtnost pala zbog poboljšanja životnih uvjeta – prehrambenih, higijensko-sanitarnih, stambenih, radnih, te bolje edukacije (knjige Alfreda Wallacea, Thomasa McKeowna, Leona Chaitowa, Grega Beattiea...). Kad preporučuje određeni medicinski postupak, a naročito kad nameće zakonsku obvezu, odgovorna zdravstvena vlast trebala bi o njemu imati sveobuhvatne informacije, s naročitim naglaskom na one koje dolaze iz neovisnih izvora. Brojni znanstvenici, liječnici i objektivni istraživači ukazuju na problematične strane cijepljenja i na tu su temu napisane desetine knjiga koje su dostupne na internetu, odnedavno i od autora iz našeg okruženja (https://www.ideologicalconstructsofvaccination.com/; https://www.omegalan.info/vujnovic_knjiga1.htm). Početnicima preporučujem svoj tekst iz 2011. godine - https://www.scribd.com/document/172687164/LN-103-Gajski-Spas-ili-rizik. Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja. Sva cjepiva koja se koriste u Republici Hrvatskoj imaju odgovarajuća odobrenja HALMED-a.
120 dunja zlomislić TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Prisilno cijepljenje protiv zaraznih bolesti nije u skladu s liječničkom etikom.” Neujednačena pravna praksa tolerira odbijanje cijepljenja, ali u tome slučaju se načelno roditelj, odnosno skrbnik djeteta sankcionira novčanom kaznom od 2000 kuna*. Da, cjepiti kao ne moramo ali postoji kazna, i kažu ne možeš dijete upisati u vrtić što ustvari nije točno da se ne može upisati u vrtić jer platiš i šta, ja ću radije nekako platiti a ne cijepiti....nema zakonske osnove da dijete ne upišu u vrtić, nažalost dosta smo kao roditelji neinformirani pa kao ovce idemo svi kuda nam kažu...Priča se o famoznim pravima, o tom GDPR-u gdje sa svime zadiremo u privatnost a šta je onda ovo...duplo i za dijete i kao roditelj moramo odlučiti hoćemo li cjepiti, odnosno prisiljavaju nas...da li se netko pita u čijim je rukama zdravstvo...* Odredbe ZZPZB-a kojima je regulirana obveza cijepljenja i sankcija kao posljedica odbijanja cijepljenja (članak 40. i 77.) su u koliziji s pravom Europske unije, međunarodnim ugovorima kao i domaćim pozitivnim propisima čime se grubo krše temeljna ljudska prava i slobode, pravo na život i pravo na zdravlje. Ovdje je nužno naglasiti kako je pozitivni Zakon o zaštiti prava pacijenta lex specialis u odnosu na pozitivni ZZPZB što znači da ga derogira, to jest nadjačava, drugim riječima odredbe Zakona o zaštiti prava pacijenta konkretno derogiraju članke 40. i 77. ZZPZB-a, a time i obvezu cijepljenja i novčanu sankciju....ali šta reći....baš je ažurna naša vlast kad za vrijeme ljetnih stanki radi na promjenama Zakona i ovako važnim temama....pitam se!!! Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja.
121 Maja Barači TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VII. CIJEPLJENJE PROTIV PNEUMOKOKNE BOLESTI Smatram da bi cijepljenje protiv pneumokokne bolesti trebalo biti besplatno i za djecu koju roditelji dobrovoljno žele cijepiti, a koja su se rodila prije usvajanja ovog programa. Broj djece koja se danas cijepe tim dodatnim cjepivom nije velik i smatram da takva mjera ne bi bila veliki udarac na proračun. Nije mala stvar kada roditelj mora izdvojiti 1500 kuna po djetetu za cijepljenje Prevenarom kako bi zaštitio djecu od teških posljedica pneumokokne bolesti. A liječenje je za državu zasigurno skuplje od prevencije. I takav potez može se smatrati pozitivnom demografskom mjerom, a svi znamo koliko nam je demografija važna. Primljeno na znanje Razmotrit ćemo mogućnost osiguravanja cjepiva i za djecu rođenu prije uvođenja cjepiva.
122 Anamarija Bokulić Petrić TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, Prilozi djeca se uopće ne bi smjela cijepiti u rodilištima ako ne postoji neki rizik i ako je taj rizik veći od toga da novorođenče loše reagira na cjepivo ili ne daj Bože gore. Prije bilo kakvog cijepljenja trebalo bi biti obavezno da se izvrše sve pretrage vezane uz moguću reakciju novorođenčeta. Primljeno na znanje Zahtjev za dokazivanjem neprisutnosti alergije na sastojke cjepiva rutinski, kod djece koja nemaju alergiju u anamnezi je pogrešno tumačenje navoda o kontraindikacijama u Uputama i Sažetku opisa svojstva lijeka. Nigdje na svijetu se ne testiraju djeca na sastojke cijepljenja prije primjene cjepiva, radi dokazivanja neprisutnosti preosjetljivosti, ako nema nema razloga posumnjati na preosjetljivost. Sve alergološke smjernice i preporuke o načinu alergološke obrade odnose se na djecu kod koje se posumnja na preosjetljivost na temelju anamneze ili medicinske dokumentacije. Sve pedijatrijske, alergološke, epidemiološke i vakcinološke smjernice kažu da je poznata preosjetljivost na cjepivo i sastojke cjepiva kontraindikacija za cijepljenje. Nijedne smjernice ne predviđaju testiranje preosjetljivosti na sastojke cjepiva kod djece u koje nema razloga posumnjati da su preosjetljiva na temelju anamneze i medicinske dokumentacije. Odnosno nijedne smjernice ili stručne preporuke na svijetu ne kažu da je nedostatak dokaza o neosjetljivosti na sastojke cjepiva kontraindikacija za cijepljenje.
123 Anamarija Bokulić Petrić TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XII. EVIDENCIJA I IZVJEŠĆA što se smatra poželjnom, a što nepoželjnom reakcijom na cijepljenje? Primljeno na znanje Poželjna je reakcija na cjepivo adekvatan imunološki odgovor cijepljene osobe, koji štiti osobu od bolesti protiv koje se cijepi. Sve druge reakcije su nepoželjne.
124 Anamarija Bokulić Petrić TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VIII. KONTRAINDIKACIJE ZA CIJEPLJENJE trebalo bi napisati što se konkretno smatra težim nepoželjnim reakcijama pri prethodnoj dozi cjepiva. Trebalo bi napisati da se preosjetljivost na sastojke cjepiva obavezno mora utvrditi prije samog cijepljenja. Primljeno na znanje Liječnici cjepitelji educirani su stručnjaci koji određuju težinu nepoželjnih reakcija pri predhodnoj dozi cjepiva na temelju stručnih podataka. Zahtjev za dokazivanjem neprisutnosti alergije na sastojke cjepiva rutinski, kod djece koja nemaju alergiju u anamnezi je pogrešno tumačenje navoda o kontraindikacijama u Uputama i Sažetku opisa svojstva lijeka. Nigdje na svijetu se ne testiraju djeca na sastojke cijepljenja prije primjene cjepiva, radi dokazivanja neprisutnosti preosjetljivosti, ako nema nema razloga posumnjati na preosjetljivost. Sve alergološke smjernice i preporuke o načinu alergološke obrade odnose se na djecu kod koje se posumnja na preosjetljivost na temelju anamneze ili medicinske dokumentacije. Sve pedijatrijske, alergološke, epidemiološke i vakcinološke smjernice kažu da je poznata preosjetljivost na cjepivo i sastojke cjepiva kontraindikacija za cijepljenje. Ni jedne smjernice ne predviđaju testiranje preosjetljivosti na sastojke cjepiva kod djece u koje nema razloga posumnjati da su preosjetljiva na temelju anamneze i medicinske dokumentacije. Odnosno nijedne smjernice ili stručne preporuke na svijetu ne kažu da je nedostatak dokaza o neosjetljivosti na sastojke cjepiva kontraindikacija za cijepljenje.
125 Anamarija Bokulić Petrić TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VII. CIJEPLJENJE PROTIV PNEUMOKOKNE BOLESTI nije li to previše cjepiva u isto vrijeme? Ne može li se odrediti drugo vrijeme cijepljenja? Primljeno na znanje Pneumokokno cjepivo se ne mora primijeniti pri istom posjetu kao i 6u1. Može se u dogovoru s liječnikom napraviti razmak između primjena ova dva cjepiva.
126 Anamarija Bokulić Petrić TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, V. CIJEPLJENJE PROTIV HEPATITISA B Ako u obitelji nema nikog oboljelog od hepatitisa B, čemu ovo cijepljenje tako male djece? Primljeno na znanje Obiteljski kontakt nije jedini način na koji se djeca mogu zaraziti virusom hepatitis B.
127 Anamarija Bokulić Petrić TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Zašto se jednostavno ne napiše da se sva djeca trebaju cijepiti do godine dana, samo ona u rizičnim skupinama prije? Ako se već ostavlja mogućnost da se djeca uopće ne cijepe do godine dana i da se onda radi tuberkulinski test, zašto ovo cjepivo ne ostaviti za upotrebu samo kod rizičnih skupina? Primljeno na znanje Cilj cijepljenja je, između ostaloga, zaštititi djecu u vrijeme kad su najranjiviji tj. u najmlađoj dobi. Ukidanje BCG-iranja ovisi o znanstveno utemeljenim predpostavkama za isto.
128 Anamarija Bokulić Petrić TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, III. CIJEPLJENJE PROTIV OSPICA, ZAUŠNJAKA I RUBELE Zašto se ne može odrediti period od godine dana do 3 godine djeteta da se primi ovo cjepivo? Ne idu sva djeca u jaslice i nisu sva djeca u kolektivu, pa ni rizik nije isti. Primljeno na znanje U Nacrtu programa obveznog cijepljenja navedeno je idealno vrijeme za cijepljenje, na način da se dijete najranije moguće zaštiti od bolesti protiv kojih se cijepi.
129 Anamarija Bokulić Petrić TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, II. CIJEPLJENJE PROTIV POLIOMIJELITISA Zašto se ne omogući da se djeci daju pojedinačna cjepivo ili 2 u 1 ili 3 u 1. 6 u 1 je prejaki koktel za tako malu djecu kojima imuni sistem još nije razvijen. Primljeno na znanje Neka pojedinačna ili 2u1 cjepiva niti ne postoje (npr. cjepivo protiv hripavca dostupno je samo u kombinacijama s cjepivom protiv difterije i tetanusa). Nema dokaza o prednosti davanja pojedinačnih cjepiva u odnosu na kombinirana cjepiva.
130 Anamarija Bokulić Petrić TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, I. CIJEPLJENJE PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I HRIPAVCA Zašto se primarno cijepljenje ne bi obavilo prvi puta sa 6 mjeseci života? Primljeno na znanje Cjepljenje se provodi ranije da bi se djeca zaštitila što ranije od bolesti protiv kojih se cijepi.
131 Anamarija Bokulić Petrić TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Cijepljenje male djece bi trebalo biti dobrovoljno. Prije cijepljenja bi se trebalo osigurati da se provedu pretrage da dijete nije alergično na neki sastojak ili postoji bilo kakva mogućnost da dijete dobije posljedice veće od običnog povišenja temperature. Djeca koja ne idu u jaslice ne bi trebala imati obavezu cijepiti se do godine dana-gdje uopće mogu steći takvu bolest ako su doma, ili recimo još uopće ne hodaju i pretežno su kod kuće. Općenito se mala djeca ne bi trebala tako rano cijepiti, najranije sa 6 mjeseci. Protiv hepatitisa B trebale bi se cijepiti samo rizične osobe ili djeca rizičnih osoba. Trebalo bi propisati tko snosi odgovornost i tko će se kazniti ako dijete nakon obaveznog cijepljenja umre ili ima dugoročne posljedice za svoje zdravlje. Trebalo bi napisati koje su nuspojave cijepljenja-koje su normalne, a koje treba prijaviti nadležnim tijelima. Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja. Sva cjepiva koja se koriste u Republici Hrvatskoj imaju odgovarajuća odobrenja HALMED-a i upute uključujući i navode o nuspojavama. Testiranje na alergiju na sastojke cjepiva se provodi prema stručnim smjernicama kada je to medicinski indicirano, dakle na temelju medicinske indikacije.
132 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XII. EVIDENCIJA I IZVJEŠĆA Citiramo: „4. Za svaki slučaj nepoželjne reakcije na primijenjeno cjepivo ispunjava se poseban obrazac (Obrazac broj 2. Pravilnika, Prilog 3. ovoga Programa) i odmah dostavlja Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode. „ Predlažemo da ova rečenica glasi ovako: „4. Za svaki slučaj SUMNJE NA nepoželjnu reakciju na primijenjeno cjepivo ispunjava se poseban obrazac (Obrazac broj 2. Pravilnika, Prilog 3. ovoga Programa) i odmah dostavlja Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode. „ Nije prihvaćen Postojeći tekst dovoljno je jasan da podrazumjeva i slučajeve sumnje na nuspojave.
133 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XI. PROVEDBA CIJEPLJENJA Kako će cjepitelji moći u školi osigurati higijenske uvjete kao u zdravstvenoj ustanovi, obzirom da se škole ne dezinficiraju? O tome piše čak i notorna Wikipedija: "Danas je djelatnost zdravstvenih ustanova nezamisliva bez primjene antiseptičkih postupaka i novih dezinfekcijskih sredstava." (https://hr.m.wikipedia.org/wiki/Dezinfekcija) Predlažemo izmjenu citirane rečenice i brisanje mogućnosti cijepljenja u školskim ustanovama, na način da izmijenjena rečenica glasi ovako: "Cijepi se u pravilu u prostorijama medicinskih ustanova uz osigurane higijenske uvjete i opremu za tretman alergijskog šoka. Cijepljenje se ne smije provesti u drugim prostorijama, radi izostanka nadležnog tijela koje bi bilo zaduženo za utvrđivanje: 1. odgovaraju li druge prostorije svim potrebnim higijenskim i drugim nužnim uvjetima, te 2. jesu li druge prostorije opremljene za tretman alergijskog šoka." Ukoliko ne usvojite naš prijedlog, lijepo molimo da odgovorite da li je predlagatelj Programa predvidio da cjepitelji u škole vode sa sobom, uz medicinsku sestru, također spremačicu zdravstvene ustanove koja nosi sva sredstva čišćenja koja uobičajeno koristi u zdravstvenoj ustanovi? Nije prihvaćen Liječnik cjepitelj, koji cijepi djecu u prostorijama škole, mora sa sobom imati svu opremu za tretman alergijskog šoka kao što je to navedeno u Nacrtu Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja. Oprema za tretman alergijskog šoka je obvezni dio opreme koju mora imati svaki liječnik školske i sveučilišne medicine sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti ("Narodne novine", br. 61/11, 12/12, 124/15 i 8/16).
134 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XI. PROVEDBA CIJEPLJENJA Citiramo: "Cijepi se u pravilu u prostorijama medicinskih ustanova ili škola uz osigurane higijenske uvjete i opremu za tretman alergijskog šoka. Ako to nije moguće, tada će se provesti u drugim prostorijama, koje odgovaraju svim potrebnim higijenskim i drugim nužnim uvjetima, uz opremu za tretman alergijskog šoka." Predlažemo izmjenu citirane rečenice i brisanje mogućnosti cijepljenja u školskim ustanovama, na način da izmijenjena rečenica glasi ovako: "Cijepi se u pravilu u prostorijama medicinskih ustanova uz osigurane higijenske uvjete i opremu za tretman alergijskog šoka. Cijepljenje se ne smije provesti u drugim prostorijama, radi izostanka nadležnog tijela koje bi bilo zaduženo za utvrđivanje: 1. odgovaraju li druge prostorije svim potrebnim higijenskim i drugim nužnim uvjetima, te 2. jesu li druge prostorije opremljene za tretman alergijskog šoka." Dakle, općepoznata je činjenica da je za djecu najsigurnije kad se cijepljenje izvršava u odgovarajućim prostorijama zdravstvene ustanove, obzirom da svako cjepivo može izazvati anafilaksiju. To znači da bi liječnik školske medicine koji bude zatečen u školi pri cijepljenju morao uz sebe imati barem sljedeće: tlakomjer, stetoskop pulsni oksimetar nosni kateter za kisik pribor za umjetnu ventilaciju - maska, balon ("Ambu") pribor za intubaciju - laringoskop, tubus, vodilica autoinjektor epinefrina (adrenalina). Više o tome možete pročitati na stranicama KB Sveti Duh u njihovom Postupniku (smjernicama): https://www.kbsd.hr/Postupnik-Zbrinjavanje-anafilaktickog-soka Djetetu se u slučaju anafilaksije mora osigurati dovoljna količina kisika. U nekim situacijama je neophodna intubacija ili traheotomija. Budući da neke zdravstvene ustanove nisu u potpunosti opremljene, kako je moguće očekivati da će liječnici školske medicine biti u mogućnosti ponijeti u školu opremu koju nemaju? Nije prihvaćen Liječnik cjepitelj, koji cijepi djecu u prostorijama škole, mora sa sobom imati svu opremu za tretman alergijskog šoka kao što je to navedeno u Nacrtu Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja. Oprema za tretman alergijskog šoka je obvezni dio opreme koju mora imati svaki liječnik školske i sveučilišne medicine sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti ("Narodne novine", br. 61/11, 12/12, 124/15 i 8/16).
135 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XI. PROVEDBA CIJEPLJENJA Citiramo: „Uz obvezu pismene prijave svakog slučaja nuspojava od cijepljenja na propisanom obrascu (Prilog 3. ovoga Programa) … „ Predlažemo da ova rečenica glasi ovako: „Uz obvezu pismene prijave svakog slučaja SUMNJE NA nuspojavu od cijepljenja na propisanom obrascu (Prilog 3. ovoga Programa) … „ Nije prihvaćen Postojeći tekst dovoljno je jasan da podrazumjeva i slučajeve sumnje na nuspojave.
136 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, XII. EVIDENCIJA I IZVJEŠĆA Predlažemo novi tekst točke 2.: "Zdravstvene ustanove, odnosno njihove organizacijske jedinice, kao i doktori medicine koji pružaju zdravstvenu zaštitu osobnim radom koji obavljaju obvezno cijepljenje dužni su dostaviti skupno izvješće o izvršenim cijepljenjima higijensko-epidemiološkoj ispostavi nadležnog zavoda za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba, i to 30 dana nakon izvršenog cijepljenja ako je cijepljenje provedeno kampanjski, odnosno do 1. veljače za prethodnu godinu ako je cijepljenje provedeno kontinuirano. Pri ovome će osobitu pažnju pokloniti zaštiti osobnih podataka svojih pacijenata te njihovih roditelja/skrbnika kako je predviđeno Zakonom o zaštiti prava pacijenata, Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o liječništvu i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka". Nije prihvaćen Nije potrebno posebno navoditi Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o liječništvu i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka s obzirom da se isti primjenjuju na osobne podatke u predmetnim izvješćima.
137 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IX. PRIPREMA ZA CIJEPLJENJE Citiramo: „Ako se roditelj/skrbnik po poslanom pozivu odazove u ordinaciju, s djetetom ili bez djeteta, i izjavi da odbija izvršiti obvezu imunizacije, doktor medicine/cjepitelj treba uputiti roditelje nadležnom epidemiologu na savjetovanje.“ Ako roditelj odgađa cijepljenje, to ne znači da odbija cijepljenje. Predlažemo da ova rečenica glasi ovako: „Ako se roditelj/skrbnik po poslanom pozivu odazove u ordinaciju, s djetetom ili bez djeteta, i izjavi da odbija izvršiti obvezu imunizacije, doktor medicine/cjepitelj treba uputiti roditelje nadležnom epidemiologu na savjetovanje za slučaj da roditelj zatraži mišljenje epidemiologa kao drugo stručno mišljenje.“ Čl. 10. Zakona o zaštiti prava pacijenata glasi kako slijedi: „Pacijent ima uvijek pravo tražiti drugo stručno mišljenje o svome zdravstvenom stanju…“ i „Drugo stručno mišljenje … pacijentu je, na usmeni ili pisani zahtjev, obvezan dati svaki zdravstveni radnik visoke stručne spreme i odgovarajuće specijalizacije .“. Nije prihvaćen Nigdje nije navedeno da odgađanje cijepljenja znači odbijanje cijepljenja. U praksi, roditelj koji nakon razgovora sa nadležnim pedijatrom želi drugo mišljenje upućuje se na razgovor sa nadležnim epidemiologom.
138 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IX. PRIPREMA ZA CIJEPLJENJE U obrascu broj 5. je nezakonito samo navedeno: vrsta cjepiva, datum, mjesto i vrijeme cijepljenja, a nedostaje prostor unutar obrasca kojim bi cjepitelj DETALJNO informirao roditelje o cjepivu, uključujući kontraindikacijama i nuspojavama, te zaraznoj bolesti protiv koje se provodi cijepljenje? Nije prihvaćen Predmetno je određeno Pravilnikom o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi („Narodne novine“, broj 103/13).
139 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IX. PRIPREMA ZA CIJEPLJENJE Citiramo: „Cijepljenje učenika pojedinih razreda obavlja se u pravilu za vrijeme trajanja nastave u prostorijama zdravstvene ustanove ili prikladnim prostorijama škole.“ Kontinuirano cijepljenje se ne smije obavljati u prostorijama škole. Predlažemo brisanje ove rečenice kao nezakonite. Nije prihvaćen Predmetno je određeno Pravilnikom o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi („Narodne novine“, broj 103/13).
140 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IX. PRIPREMA ZA CIJEPLJENJE Citiramo: „Škole su dužne na temelju primljene obavijesti osigurati prisutnost na cijepljenju svih učenika koji podliježu obveznoj imunizaciji.“ Škole nisu dužne niti mogu osigurati prisutnost svih učenika na cijepljenju, naročito ne onih učenika za koje roditelji nisu prethodno izdali pisanu suglasnost za preporučeni medicinski postupak, kao i onih učenika za koje su roditelji potpisali izjavu kojom se odbija (ili odgađa) preporučeni medicinski postupak. Nije prihvaćen Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17).
141 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VII. CIJEPLJENJE PROTIV PNEUMOKOKNE BOLESTI Prema službenim statistikama HZJZ-a, u 2016. godini je bilo TRI slučaja invazivne bolesti uzrokovane pneumokokom među djecom mlađom od 5 godina (20% od 15 osoba je troje djece) (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pneumokokna-bolest/). Taj podatak, zajedno sa službenim podatkom HZJZ-a da Hrvatska ima jednu od najnižih stopa prijava invazivne pneumokokne bolesti u Europskoj uniji (stopa prijava invazivne pneumokokne bolesti je 2015. godine u Hrvatskoj bila 0,4 na 100.000 stanovnika, dok je prosjek za EU iste godine bio 5,6 na 100.000 stanovnika), uopće ne konstituiraju javnozdravstveno opravdanje uvođenja navedenog cjepiva kao obveznog cjepiva! Mi, naravno, sumnjamo u potrebu cijepljenja protiv ove bolesti, a na Vama koji uvodite nešto kao obvezu jest teret dokaza. Budući da svoju obvezu NISTE ISPUNILI, predlažemo brisanje ovog cjepiva iz Programa „obveznih“ cjepiva. Nije prihvaćen Republika Hrvatska ima jednu od najnižih stopa prijava invazivne pneumokokne bolesti, a ne stvarno najnižu stopu bolesti. Stvarna je stopa incidencije najvjerojatnije na razini prosječne u Europi što znamo na temelju ciljanih istraživanja.
142 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VII. CIJEPLJENJE PROTIV PNEUMOKOKNE BOLESTI Koautor jednog zanimljivog članka bio je prof. dr. sc. Goran Tešović, a koji je 2011. godine zaključio sljedeće: „Za točnu procjenu tereta pneumokoknih bolesti u regiji potrebni su standardizirani, aktivni sustavi nadzora. Tek tada se može razmotriti potreba za cijepljenjem.“ (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21667219). Budući da je eklatantno kako Hrvatska do danas NEMA standardiziran, aktivni sustav nadzora nad prijavljivanjem pneumokokne bolesti (jer se na službenim stranicama HZJZ-a „podsjeća“ zdravstvene djelatnike na potrebu PASIVNOG prijavljivanja invazivne pneumokokne bolesti), predlažemo brisanje točke VII. iz Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj u 2019.-2021. godini. Nije prihvaćen Sadašnji sustav praćenja pneumokokne bolesti i svih ostalih zaraznih bolesti se kontinuirano aktivno nadzire i poboljšava te je u skladu s time povremeno potrebno podsjetiti liječnike na prijavljivanje zaraznih bolesti.
143 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VI. CIJEPLJENJE PROTIV HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B INFEKCIJE Obvezno cijepljenje protiv Haemophilus influenzae tip b infekcije uvedeno je 2002. godine. Mi, naravno, sumnjamo u potrebu cijepljenja protiv ove bolesti, a na Vama koji uvodite nešto kao obvezu jest teret dokaza. Dok ne ispunite svoju obvezu, predlažemo brisanje ovog cjepiva iz Programa. Koja su epidemiološka opravdanja za postojanje cjepiva protiv ove bolesti u Programu? Je li bolest protiv koje se cijepi ovom vakcinom doista tako česta, ozbiljna, nelječiva i nesprječiva drugim načinima, da bi opravdale njezinu primjenu? Nije prihvaćen Prema epidemiološkim izvještajima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo može se jasno vidjeti učestalost invazivne Hib bolesti u djece prije i smanjenje broja oboljele djece poslije uvođenja cijepljenja.
144 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, V. CIJEPLJENJE PROTIV HEPATITISA B Sada ima svega 50-ak novooboljelih godišnje od hepatitisa B. (http://www.zzjzdnz.hr/hr/zdravlje/prevencija-zaraznih-bolesti/865). Mi, naravno, sumnjamo u potrebu cijepljenja protiv ove bolesti, a na Vama koji uvodite nešto kao obvezu jest teret dokaza. Dok ne ispunite svoju obvezu, predlažemo brisanje ovog cjepiva iz Programa. Koja su epidemiološka opravdanja za postojanje cjepiva protiv ove bolesti u Programu? Je li bolest protiv koje se cijepi ovom vakcinom doista tako česta, ozbiljna, nelječiva i nesprječiva drugim načinima, da bi opravdale njezinu primjenu? Nije prihvaćen Broj novooboljelih od hepatitis B je pao upravo zahvaljujući cijepljenju protiv ove bolesti. To pokazuju izvještaji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koji su u skladu s općepoznatom činjenicom da cijepljenje protiv hepatitis B smanjuje incidenciju bolesti i da je moguća eliminacija bolesti.
145 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, IV. CIJEPLJENJE PROTIV TUBERKULOZE Hrvatska ima prosječnu stopu mikroskopski pozitivnih TB slučajeva 4,4/100.000 godišnje (prosjek u 2010., 2011. i 2012.). Obratite pažnju na podatak da smo 2012. imali prosjek oboljelih od 3,7. Dakle, svakako ispod 5 slučajeva oboljelih godišnje, što je postavljena granica za ukidanje BCG cjepiva od strane WHO-a./SZO-a. U svom sažetku sa Simpozija o cijepljenju još 2015. godine Bernard Kaić prenio je izlaganje doc. dr. sc. Anamarije Jurčev Savičević da je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije "donošenje odluke o prestanku sustavnog BCG-iranja" (str. 11. http://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2015/04/Izvje%C5%A1taj-sa-Simpozija-o-cijepljenju.pdf). Dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević svoju prezentaciju je unijela u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760503). "Zaključeno je da se trebamo pripremiti za skoro ukidanje sustavnog BCG cijepljenja novorođenčadi, posebice identificiranjem rizičnih skupina kojima bi bilo usmjereno eventualno selektivno cijepljenje" (str. 12. http://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2015/04/Izvje%C5%A1taj-sa-Simpozija-o-cijepljenju.pdf; ) Dakle, Hrvatska je 2015. ispunjavala kriterije da UKINE BCG cijepljenje novorođenčadi, ali ga nije ukinula do danas. Zašto? Radi mafijaškog dogovora HZJZ-a i MZ-a s proizvođačem konkretnog tog cjepiva? Također, još prije 11 godina, japanski su znanstvenici došli do zaključka da se djeca mlađa od 3 mjeseca starosti ne smiju besežirati, upravo radi nemogućnosti isključivanja/utvrđivanja imunodeficijencije, stoga predlažemo da se sasvim ukine poglavlje IV. ovog programa. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18078106 Nije prihvaćen U tijeku je provedba aktivnosti za utvrđivanje svih potrebnih preduvjeta za ukidanje BCG cijepljenja.
146 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, III. CIJEPLJENJE PROTIV OSPICA, ZAUŠNJAKA I RUBELE U posljednjih desetak godina u Hrvatskoj je prosječan godišnji broj oboljelih od ospica bio ispod 20, s izuzetkom 2015. g. kad smo imali epidemiju s 206 oboljelih (http://www.zzjzdnz.hr/hr/zdravlje/prevencija-zaraznih-bolesti/823). Mi, naravno, sumnjamo u potrebu cijepljenja protiv ovih bolesti, a na Vama koji uvodite nešto kao obvezu jest teret dokaza. Dok ne ispunite svoju obvezu, predlažemo brisanje ovog cjepiva iz Programa. Koja su epidemiološka opravdanja za postojanje cjepiva protiv ovih bolesti u Programu? Jesu li bolesti protiv kojih se cijepi ovom vakcinom doista tako česte, ozbiljne, nelječive i nesprječive drugim načinima, da bi opravdale njezinu primjenu? Nije prihvaćen Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 ui 130/17) te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja. Prijedlog je nestručan i ne temelji se na znanstveno utvrđenim činjenicama.
147 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, I. CIJEPLJENJE PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I HRIPAVCA U Republici Hrvatskoj posljednji registrirani slučaj difterije bio je 1974. g. (http://www.zzjzdnz.hr/hr/zdravlje/prevencija-zaraznih-bolesti/860). Posljednjih godina prosječno se u Hrvatskoj od tetenusa razboli manje od 5 bolesnika na godinu. Među oboljelima stopa smrtnosti je oko 13%. (Izvor: Milat M, Mulić R. Epidemiološke karakteristike tetanusa u Hrvatskoj. Liječ Vjesn 2016;138:188-194.) (http://www.zzjzdnz.hr/hr/zdravlje/prevencija-zaraznih-bolesti/1123). U posljednjih deset godina (2007.-2016.) u Hrvatskoj se prosječno godišnje prijavi 90-ak oboljelih, uz ukupno 4 umrle osobe. (http://www.zzjzdnz.hr/hr/zdravlje/prevencija-zaraznih-bolesti/1132). Mi, naravno, sumnjamo u potrebu cijepljenja protiv ovih bolesti, a na Vama koji uvodite nešto kao obvezu jest teret dokaza. Dok ne ispunite svoju obvezu, predlažemo brisanje ovog cjepiva iz Programa. Koja su epidemiološka opravdanja za postojanje cjepiva protiv ovih bolesti u Programu? Citiramo dr. Gajski: „Jesu li bolesti protiv kojih se cijepi ovom vakcinom doista tako česte, ozbiljne, nelječive i nesprječive drugim načinima, da bi opravdale njezinu primjenu?“ Nije prihvaćen Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovog Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja.
148 Hrvatska udruga roditelja aktivista TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI Predlažemo da se posljednje dvije rečenice brišu iz uvoda Programa: „Sve organizacije zdravstva i zdravstveni radnici koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite također su dužni podupirati i osigurati provedbu ovoga Programa. Ako u njemu ne sudjeluju kao cjepitelji, tada će potporu davati svojim pozitivnim stavom i promicanjem Programa među zdravstvenim radnicima i pacijentima.“ Proizlazi da je svaka kritika, pa bila i razumno utemeljena, automatski zabranjena! Dakle, HZJZ i MZ su se „svrstali“ uz Hrvatsku liječničku komoru (koja se odnedavno svrstala uz farmako-mafiju): https://www.hlk.hr/stav-povjerenstva-hlk-o-netocnim-izjavama-lijecnika-o-cijepljenju.aspx, a ne uz Hrvatski liječnički zbor: http://cijepljenje.info/wp-content/uploads/2015/01/Povjerenstvo-za-medicinsku-etiku-i-deontologiju-HLZ-2012.1.jpg Da se danas provodi disciplinski postupak protiv dr. Lidije Gajski, vjerojatno bi Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju HLK-a drukčije odlučilo nego 2012., samo šest godina ranije: https://www.scribd.com/document/174831347/Hrv-lijecnika-komora-13-11-2012 Danas svjedočimo grubom institucionalnom poticanju na čisto jednoumlje. Ako struka nije suglasna – treba biti suglasna, milom ili silom. Npr. u pravnoj profesiji nikad se ne traži da svi pravnici misle isto o nekom zakonu ili pravnom institutu. Raznovrsnost mišljenja obogaćuje. Samo ne – u konvencionalnoj medicini koja je sa svojim predstavnicima (liječnicima, znanstvenicima i znanstvenim časopisima) duboko zaglibila u financijskoj sprezi s farmaceutskim kompanijama. Primjer star dvije godine jest 1.15 milijuna dolara "donacije" Cochrane-u od zaklade Bill i Melinda Gates (http://www.cochrane.org/news/cochrane-announces-support-new-donor). Medicinska literatura „utemeljena na dozima“ je tako postala plaćenićka u svojoj srži te se od 2016. i Cochrane sustavni pregledi trebaju uzimati s rezervom/„cum grano salis“. Nije prihvaćen Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17). Ujedno skrećemo pozornost da su Hrvatska liječnička komora (HLK) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) donijeli u 2017. godini Deklaraciju o važnosti cijepljenja koju su svojim potpisom podržali istaknuti medicinski stručnjaci, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti u segmentu zdravstva, nadležnih regulatornih tijela, Svjetske zdravstvene organizacije, stručnih liječničkih društava, stručnjaci s Medicinskog i Pravnog fakulteta te predstavnici udruge pacijenata.
149 MIODRAG VUČKOVIĆ TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, V. CIJEPLJENJE PROTIV HEPATITISA B Apsolutno je apsurdno da se dojenčad i malu djecu cijepi protiv hepatitisa B, jer je poznato na koji se način uopće može time zaraziti. Predlažem ukidanje ovog cjepiva. Nije prihvaćen Broj novooboljelih od hepatitis B je pao upravo zahvaljujući cijepljenju protiv ove bolesti. To pokazuju izvještaji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koji su u skladu s općepoznatom činjenicom da cijepljenje protiv hepatitis B smanjuje incidenciju bolesti i da je moguća eliminacija bolesti.
150 MIODRAG VUČKOVIĆ TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, I. CIJEPLJENJE PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I HRIPAVCA Difteriju, tetanus i hripavac uzrokuju tri bakterije. Smrtnost od tih bolesti drastično se smanjila već prije uvođenja masovnog cijepljenja i tome svjedoče statistike svih razvijenih zemalja koje imaju zabilježene podatke iz 19. stoljeća. Usto, tetanus niti je zarazna bolest, niti se imunitet može steći prebolijevanjem pa iz toga proizlazi da se ne može imunitet steći niti cijepljenjem. Da bi se spriiečio razvoj ovih triju bolesti, važno je u tijelu stvoriti zdravo okruženje u kojem bakterija neće moći stvoriti toksine, a to se ne postiže cjepivima. Predlažem brisanje ovog cjepiva iz kalendara. Nije prihvaćen Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17). Kad bi se prestalo cijepiti, imali bismo godišnje tisuće oboljelih od difterije, tisuće oboljelih od hripavca i desetke oboljelih od tetanusa te desetke umrlih od tih bolesti. Nije točno da se cijepljenjem protiv tetanusa ne stječe zaštita, postiže se individualna zaštita cijepljene osobe. Dodatno, nije točno da “stvaranjem zdravog okruženja u tijelu” neće doći do lučenja bakterijskih toksina.
151 Lidija Gajski TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, VI. CIJEPLJENJE PROTIV HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B INFEKCIJE Potrebu za ovim, relativno nedavno uvedenim cjepivom, kao i njegovu učinkovitost, trebalo bi temeljito istražiti i preispitati. Raširenost i klinički značaj bolesti uzrokovanih Haemophilusom influenzae tip B se preuveličavaju. Bolest se uspješno liječi antibioticima. Nije prihvaćen Prema epidemiološkim izvještajima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo možete se jasno vidjeti učestalost invazivne Hib bolesti u djece prije i smanjenje broja oboljele djece poslije uvođenja cijepljenja.
152 Lidija Gajski TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, III. CIJEPLJENJE PROTIV OSPICA, ZAUŠNJAKA I RUBELE I ovdje se radi o kombiniranom cjepivu protiv više bolesti. Jedan od liječnika koji smatraju da je problem upravo u tome je Andrew Wakefield, autor više od stotinu znanstvenih radova. Njegov rad iz 1998. godine koji je ukazao na moguću vezu ovog cjepiva i neurorazvojnih poremećaja bez stvarnih je razloga povučen, a Wakefield diskreditiran bez ikakvih dokaza. Sve je opisano na ovoj poveznici - http://ahrp.org/laffaire-wakefield-shades-of-dreyfus-bmjs-descent-into-tabloid-science/. Cjepivo protiv ospica ne jamči otpornost od bolesti, niti eliminira epidemije. Samo cjepivo može uzrokovati ospice i zaušnjake te njihovo dalje širenje. U 2010. godini 111 djece u Hrvatskoj oboljelo je od zaušnjaka nakon cijepljenja ovom vakcinom. Cjepivo može uzrokovati teške komplikacije i smrt. Povezuje se s kasnijom pojavom autoimunih bolesti i s autizmom. Ovdje je izdvojen samo dio literature koja potvrđuje nabrojano: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24585562; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7494055; https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/ese.15.35.19652-en; https://www.researchgate.net/publication/23233535_Transmission_of_the_L-Zagreb_mumps_vaccine_virus_Croatia_2005-2008; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22749598; https://academic.oup.com/cid/article-abstract/29/4/855/451603; https://www.nvic.org/vaccine-strain-virus-shedding-and-transmission.aspx; http://jeffreydachmd.com/wp-content/uploads/2015/02/Measles-and-measles-vaccines-fourteen-things-to-consider-by-Roman-Bystrianyk.pdf; http://www.sott.net/article/282942-Outbreaks-of-Measles-Cause-for-concern; www.scribd.com/doc/220807175/148-Research-Papers-Supporting-the-Vaccine-Autism-Link. Autori sustavnog pregleda učinkovitosti i sigurnosti cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubele iz Cochranove baze podataka (najvjerodostojniji izvor medicinskih informacija) našli su da je cjepivo učinkovito u sprječavanju ospica, nešto manje učinkovito za zaušnjake, dok u slučaju rubele efikasnost cjepiva uopće nije istražena. U vezi s nuspojavama nisu mogli donijeti zaključak jer su istraživanja i izvještaji vezani uz nuspojave bili neadekvatni (!) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336803). Ospice su blaga dječja bolest. Češće se komplicira i može dovesti do smrti u siromašnim populacijama u kojima su djeca pothranjena, te u populaciji odraslih i dojenčadi što je češće otkad je uvedeno masovno cijepljenje. Predlažem vlastima da se umjesto na cjepivo, usmjere na eliminaciju siromaštva u Hrvatskoj. Zaušnjaci su blaga bolest iza koje vrlo rijetko može zaostati neplodnost i gubitak sluha. Rubela prolazi bez ikakvih komplikacija i od značaja je samo za trudnice, odnosno fetus. Nije prihvaćen Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 ui 130/17) te stoga isto nije predmet ovog Nacrta Trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja. Prijedlog je nestručna i ne temelji se na znanstveno utvrđenim činjenicama, već na pogrešnom tumačenju nekoliko odabranih referenci.
153 Lidija Gajski TROGODIŠNJI PROGRAM OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2019-2021. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S HAEMOPHILUS INFL. TIPA B I PNEUMOKOKNE BOLESTI, I. CIJEPLJENJE PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I HRIPAVCA Djecu dojenačke dobi čiji je imunosni sustav još nezreo i vulnerabilan, višekratno se izlaže koktelu cjepiva protiv šest bolesti odjednom. Neki znanstvenici i liječnici ukazuju na to da su upravo kombinirana cjepiva potencijalni okidač za razvoj autoimunih bolesti, astme i alergije (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008382; https://www.omicsonline.com/open-access/vaccine-induced-immune-overload-and-the-resulting-epidemics-of-type-diabetes-and-metabolic-syndrome-1747-0862.S1-025.php?aid=24058; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20708902; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18336961). Heksavalentno cjepivo povezuje se i sa sindromom iznenadne dojenačke smrti (https://www.researchgate.net/publication/5318460_b-Tryptase_and_quantitative_mast-cell_increase_in_a_sudden_infant_death_following_hexavalent_immunization; http://ijme.in/wp-content/uploads/2017/09/20170909_infanrixhexa_and_sudden.pdf; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17654772). Cjepivo o kojem je ovdje riječ sadrži aluminijev hidroksid čiji je toksični učinak na neurološki sustav nesporan. Ovdje prilažem poveznicu koja se odnosi na aluminij u cjepivima - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29773196 i pozivam nadležne da pogledaju dokumentarni film „Injecting Aluminum“ (http://cinemalibrestudio.com/injecting-aluminum/watch.html). Jesu li bolesti protiv kojih se cijepi ovom vakcinom doista tako česte, ozbiljne, nelječive i nesprječive drugim načinima, da bi opravdale njezinu primjenu? Difterija je praktički iskorijenjena bolest (cjepiva tu nisu imala utjecaja) i lječiva je antiserumom i antibioticima. Uzročnik tetanusa živi u izmetu velikih domaćih životinja i u zemlji, a razvija se u anaerobnim uvjetima onečišćenih, najčešće ratnih rana. U današnjim uvjetima bolest je rijetka. Koncept kolektivne imunosti za tetanus ne vrijedi pa je zahtjev za cijepljenjem čitave populacije besmislen. Oni koji preporučuju ovo cjepivo trebali bi pročitati knjigu „Laž o tetanusu“ - http://www.tetanus-luege.de/. Na kolektivnu imunost ne možemo se osloniti niti u slučaju hripavca. Bolest je trajno prisutna u populaciji jer je cjepivo nedovoljno učinkovito u sprječavanju bolesti i posebno u sprječavanju infekcije i njenog širenja, a obilježja uzročnika su se od uvođenja cijepljenja promijenila (https://www.cdc.gov/pertussis/about/faqs.html; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23406868). Hripavac se uspješno liječi antibioticima. Nije prihvaćen Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17). Unatoč brojnim opsežnim istraživanjima, nema znanstvenog dokaza da cjepiva izazivaju autoimmune bolesti i astmu, da povećavaju rizik od iznenadne smrti dojenčadi te da aluminij u cjepivima djeluje štetno na neruološki sustav. Sve bolesti protiv kojih se cijepi mogu biti smrtonosne ili uzrokovati teške šttne posljedice za zdravlje. Nitko niti ne tvrdi da kolektivni imunitet štiti necijepljene pojedince od tetanusa.