Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. IV. POVRAT TROŠARINE ZA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN, Članak 18. Članak 18. Stavak (2) Predlažemo brisanje sukladno primjedbi iz čl.13, st. 2. Nema odgovora
2 INA Industrija nafte d.d. II. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE NA PLINSKO ULJE OBOJANO PLAVOM BOJOM, Članak 13. Članak 13. Stavak (2) Obzirom kako su oznake R-1 i R-2 brisane iz propisa koji uređuju porez na dodanu vrijednost predlažemo brisanje istih. Nema odgovora
3 INA Industrija nafte d.d. III. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠARINE ZA PLINSKO ULJE ZA PLOVIDBU BRODOVA U MEĐUNARODNOJ POMORSKOJ I MEĐUNARODNOJ UNUTARNJOJ PLOVIDBI, Članak 15. Predlažemo izmjenu Stavka (1) točke 2. Članka 15. tako da isti sada glasi:: 2. osoba koja nabavlja gorivo za komercijalno obavljanje plovidbe u međunarodnoj pomorskoj i međunarodnoj unutarnjoj plovidbi pri nabavi podnese isprave iz stavka 2. ovoga članka. Obrazloženje: Na taj način pokrile bi se isporuke kupcima preprodavateljima, a koji gorivo nabavljaju za korisnike prava. Nema odgovora