Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o o izradi Prijedloga Antikorupcijskog programa 2018-2020 za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gong CILJ 1. Povećanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom vlasništvu JLP(R)S, Mjera 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu JLP(R)S GONG smatra da bi trgovačka društva trebala objavljivati detaljnije informacije o sponzorstvima i donacijama pa predlažemo da prvi paragraf Smjernice 1.4.1. glasi ovako: Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S kao obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, dužna su polugodišnje i godišnje objavljivati u otvorenom obliku (excel tablica) podatke o sponzorstvima i donacijama (u novcu ili dobrima i uslugama), koji sadrže sljedeće informacije: kriteriji natječaja, korisnik sponzorstva ili donacije (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB za pravne osobe), datum donacije, iznos odnosno procijenjeni iznos donacije, opis, svrha sponzorstva ili donacije, izvještaj o provedbi, a koje su dodijelila fizičkim i pravnim osobama (uzimajući u obzir načela otvorenih podataka). Također, Mjeri treba dodati sljedeći paragraf: Sukladno Priručniku za postupanje u primjeni Uredbe o financiranju udruga predlaže se da trgovačka društva imaju zaduženu jednu ili više osoba koja će sustavno obavljati poslove financiranja programa i projekata udruga te komunicirati prema udrugama i javnosti način izrade prioriteta, kriterije, mjerila i postupke financiranja. Predlaže se da trgovačka društva, sukladno Priručniku za postupanje u primjeni Uredbe o financiranju udruga, razviju vlastiti ili koriste već pripremljeni paket natječajne dokumentacije kada dodjeljuju sredstva putem donacija ili kada sklapaju sponzorske ugovore s organizacijama civilnoga društva. Također, predlaže se da se po završetku natječajnog postupka za dodjelu bespovratnih sredstava neproftinim organizacijama, odnosno po objavi rezultata i proteku roka za prigovore, objave imena i prezimena članova povjerenstva koji su sudjelovali u natječajnom postupku, kako bi sam postupak odlučivanja i donošenja odluke o odabiru prijava učinili transparentnim i osigurali povjerenje svih dionika u legitimitet postupka i pravilnost odluka. Nije prihvaćen Smatramo da predviđeni standardi u mjeri: 1.4. Nadzor nad davanjem sponzorstava i donacija u trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu, već na dovoljan način propisuju standarde za transparentno objavljivanje informacija o sponzorstvima i donacijama. Ujedno vezano uz educiranje trgovačkih društava glede nadzora nad davanjem sponzorstava i donacija trgovačka društva sama će razviti aktivnosti koje su potrebne za neutralizaciju korupcijskih rizika u tom području, pa tako kao što je već i bila praksa mogu angažirati vanjske dionike kao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, da ih educiraju vezano uz navedenu tematiku.