Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama kontrole newcastlske bolesti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Damir Agičić PRAVILNIK, O IZMJENAMA I DOPUNAMA  PRAVILNIKA O MJERAMA KONTROLE NEWCASTLESKE BOLESTI U članku 2. predlažem da se riječ "osigurati" zamijeni riječima: "predvidjeti". Obrazloženje: Krizni plan je skup stručnih postupaka kojima se stvara procedura za postupanje u slučajevima kriznih situacija. stoga krizni plan ne može osigurati npr. pristup objektima, ali može predvidjeti načine pristupa objektima. Prilikom izrade propisa valja obratiti pažnju na terminologiju kako bi se olakšala provedba, na što valja posebno paziti. Nije prihvaćen Krizni plan mora osigurati da sve potrebne mjere u danoj situaciji budu dostupne za postupanje stoga se termin „predvidjeti“ u ovom slučaju ne prihvaća.