Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za djecu RH PRAVILNIK , Predmet Pravilnika Poštovani, povodom otvorenog savjetovanja o Prijedlogu Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda ukazujemo vam na saznanja dobivena tijekom redovitih obilaženja škola. Naime, kako saznajemo, nekim je školama financijsko opterećenje kupovinom voća i povrća toliko da nisu u mogućnosti čekati isplatu potpore te su prisiljeni odustati od sudjelovanja u Školskoj shemi. Predlažemo stoga propisivanje kraćeg obračunskog razdoblja i kraćeg roka za isplatu potpora te razmatranje mogućnosti mjesečne isplate potpora. Smatramo da je navedeno potrebno radi osiguravanja učenicima opskrbe voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima pa, sukladno članku 11. Zakona o pravobranitelju za djecu preporučamo uvažavanje našeg prijedloga. Prihvaćen Prijedlog Pravobranitelja za djecu prihvaća se. Pravilnikom o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda će se urediti kraće obračunsko razdoblje. Rok od tri mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za potporu propisan je člankom 5. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 i predstavlja krajnji rok u kojemu nadležno tijelo, u ovom slučaju Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, isplaćuje potporu. Ukoliko je je zahtjev za potporu potpun i pravilno popunjen nadležno tijelo će isplatiti potporu u znatno kraćem roku od tri mjeseca.