Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.5. „Službe upravljanja, pružanja pomoći i savjetovanja za akvakulturna uzgajališta – uspostava savjetodavnih usluga"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 CROMARIS d.d. PRAVILNIK Poštovani, vezano na objavu Pravilnika II.5. „Službe upravljanja, pružanja pomoći i savjetovanja za akvakulturna uzgajališta – uspostava savjetodavnih usluga“donosimo komentare: DEFINICIJA KORISNIKA Definicija korisnika treba uključivati akvakulturna poduzeća koji su korisnici savjetodavnih usluga jer je ta tvrtka platila savjetodavnu uslugu prema konzultantu. Samo davanje savjetodavnih usluga (ako se radi o privatnoj tvrtki) nije jasno kako je rješeno ). Naime ako imamo konzultantsku firmu koja daje usluge savjetovanja to znači da ih ona prodaje (ne daje). Tu imamo dva slučaja: (1). normalni gdje je ta tvrtka uspješno prodala svoje savjetodavne usluge što znači da joj je neki korisnik usluga to platio pa onda ne može ta tvrtka još dobiti sufinanciranje za to, već sufinanciran može biti korisnik tih usluga – poduzeće koje je kupilo (2.) da savjetodavna tvrtka nije nikome ništa prodala od usluga, već da ona traži neko sufinanciranje, ali tu je pitanje što uopće ta tvrtka radi i po čemu je ona savjetodavna ako nikome nije ništa prodala (tada bilo tko može tražiti sufinanciranje za nešto što nije nikada radio) PRIJEDLOG NADOPUNA PRAVILNIKA I OPĆE ODREDBE, Članak 2, stavak g „Korisnik“ – javno ili privatno tijelo te fizička osoba odgovorna za pokretanje ili i za pokretanje i za provedbu operacija ili i za korištenje savjetodavnih usluga u akvakulturi. I OPĆE ODREDBE, Članak 3, stavak I i II (1) Predmet potpore je uspostavljanje i korištenje upravljačkih usluga, usluga pružanja pomoći i savjetodavnih usluga za akvakulturna uzgajališta. (2) Korisnik potpore stavka 1. ovog članka je javnopravno tijelo ili drugi subjekt koji udovoljava uvjetima ovoga Pravilnika vezano uz uspostavu i korištenje savjetodavnih usluga na uzgajalištima. PRIJEDLOG DATUMA OD KADA VRIJEDE TROŠKOVI Predlažemo da se uvažavaju troškovi od 01.01.2014. budući se radi o prvom natječaju ove tematike u ovom programskom razdoblju MAKSIMALNI IZNOS SUFINANCIRANJA, PRIJEDLOG Članak 4, stavak 5: Prijedlog maksimalnog iznosa sufinanciranja po korisniku je 1 mln EUR; može biti i manje ako se gleda godišnje – npr. 200.000 EUR godišnje, ali prvi natječaj se treba odnositi na 5 godina (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 što daje 1 mln EUR – ili napraviti 5 natječaja na temelju ovog pravilnika) ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU, PRIJEDLOG Članak 5, stavak 3: Prijedlog da se Zahtjev za potporu podnosi maksimalno do 30.09.2018. (uključivo za sve prethodne godine) Djelomično prihvaćen Poštovani, predviđeno je da se okviru provedbe mjere II.5. „Službe upravljanja, pružanja pomoći i savjetovanja za akvakulturna uzgajališta“ iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dodjeljuje potpora za uspostavljanje upravljačkih usluga, usluga pružanja pomoći i savjetodavnih usluga za akvakulturna uzgajališta, te za nabavu savjetodavnih usluga tehničke, znanstvene, pravne, okolišne ili ekonomske prirode uzgajalištima. Predmetnim Pravilnikom je predviđeno provođenje prvog dijela navedene mjere, odnosno, predmet potpore je uspostavljanje upravljačkih usluga, usluga pružanja pomoći i savjetodavnih usluga za akvakulturna uzgajališta, a korisnik potpore su, sukladno članku 49. stavku 4. Uredbe 508/20104, isključivo javnopravna tijela ili drugi subjekti koje je odabrala država članica u svrhu uspostave savjetodavnih za uzgajališta. Drugi dio navedene mjere odnosi s na dodjelu potpore za nabavu naprijed navedenih savjetodavnih usluga , te su u ovome slučaju korisnici akvakulturni MSP-ovi ili akvakulturne organizacije, uključujući organizacije akvakulturnih proizvođača i udruženjima organizacija akvakulturnih proizvođača. Ministarstvo poljoprivrede djelomično prihvaća primjedbu na razdoblje prihvatljivosti troškova, te će se pravilnikom propisati prihvatljivost troškova od 1. siječnja 2018. godine. Raniji datumi nisu prihvatljivi s obzirom na način podnošenja Zahtjeva za potporu. Ukupna iznos alociran za provedbu ovoga dijela mjere iznosi 1.333.360,00 EUR-a. Jedna od zadaća Upravljačkog tijela je osiguranje participiranja na Natječajima što većem broju korisnika, tako da iznos od 1 mln. EUR-a po korisniku svakako nije prihvatljiv. Vaše pitanje vezano uz rok podnošenja Zahtjeva za potporu se vjerojatno odnosilo na članak 9. stavak 3., a što se odnosi na podnošenje zahtjeva u 2018. godini. Vaš prijedlog će se svakako razmotriti, a također uzeti će se u obzir i vrijeme objave Natječaja, i također odgovarajuće dostatno vrijeme za podnošenje Zahtjeva za potporu.