Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak UREDBU Potrebno je izmijeniti „II. NAČIN I KRITERIJI ZA IZRAČUN TROŠKOVA PONOVNE UPORABE INFORAMACIJA” u : “II. NAČIN I KRITERIJI ZA IZRAČUN TROŠKOVA PONOVNE UPORABE INFORMACIJA”. Potrebno je izmijeniti Članak 5 “(2) Režijski troškovi smatraju se opravdanima samo ako su usko povezani s roškovima iz stavka 1. ovoga članka” u: “Režijski troškovi smatraju se opravdanima samo ako su usko povezani s troškovima iz stavka 1. ovoga članka.” Prihvaćen Prihvaća se.
2 Grga K I. OPĆE ODREDBE, Predmet Uredbe Kod izdavanja informacija koje su posjedu/valsništvu državnih institucija te ponovne uporabe ili ponovnog izdavanja; realno nema stvarnih troškova ukoliko su iste izdane u digitalnom obliku (e-pošta, prijenos na udaljeni server). Ukoliko se te informacije izdaju na A4 papirima (trošak manji od 0.2 kn/kom), CD/DVD nosačima (trošak manji od 5kn/kom), odonosno šalju poštom (od 5 do 30 kn) isto bi se trebalo obračunati. Ovdje bih skrenuo pozornost da su porezni obveznici te informacije/podatke dosad višestruko platili (prilikom prikupljanja, obrade, spremanja itd.) te nije realno da se obračunavaju ikakvi dodtani troškovi, a pogotovo oni koje se navode u ovom prijedlogu npr. režijski troškovi!!! Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Međutim, ukazujemo da je predmet Prijedloga uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija uređenje iznimne mogućnosti naplate troškova ponovne uporabe informacija, ako su ispunjeni uvjeti, navedeni u članku 2. Prijedloga uredbe, a u skladu s Direktivom 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora i člankom 32. Zakona o pravu na pristup informacijama.