Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Željko Andreić PRAVILNIK, III. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI Predlažem da se u članku 10 dozvoli i trošak unaprijeđenja vanjske rasvjete (one koja svijetli u more noću) radi pravilnog usmjeravanja svjetla prema dolje i smanjenja svjetla koje se bespotrebno baca u atmosferu. Sada su reflektori koji to rade uglavnom montirani tako da veći dio svjetla ide iznad horizontale i uopće ne ulazi u more, dakle jednostavno je bačen. Usmjeravanae prema dolje i bolji reflektori omogućili bi znatno smanjenje svjetlosne, a time i električne snage, koja se koristi u noćnom lovu, a time bi se postiglo i usklađivanje sa novim zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi povezani s ulaganjima u cilju smanjenja potrošnje električne i termalne energije propisani su Uredbom (EU) br. 508/2014 te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 531/2015. Slijedom toga nije moguće uvrštavati dodatne troškove koji već nisu navedeni u spomenutim uredbama.