Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/852 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. SVIBNJA 2017. O ŽIVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ovaj Zakon se mora (EU INSPIRE direktiva) uskladiti s Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Zašto se to mora, odnosno zašto je obveza RH te koji je razlog tomu; molim pogledajte linkove: https://www.youtube.com/user/inspireEU http://www.nipp.hr/ https://www.youtube.com/watch?v=gnvEgBy8cFs https://www.youtube.com/watch?v=WOogJ8-7eZ0 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/852 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. SVIBNJA 2017. O ŽIVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Uz članak 6. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) nije nadležno tijelo sukladno članku 5. HAOP, kao i Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) su stručna tijela koja obavljaju stručne poslove za nadležna tijela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.