Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K        PRAVILNIK Pozdravljam obrazloženje navedenih izmjena Pravilnika (kao i svako pojednostavljenje bavljenjem gospodarskih aktivnosti te osiguranje sigurnijih životnih uvjeta građana), ali u samim izmjenama nije isto doslovno provedeno jer opet postoje neke "olakotne okolnosti" npr. "do pet živih svinja". Također je neprihvatljiv stav da je prilikom držanja životinja potrebno osigurati samo uvjete za te životinje, a da se pritom ne uzimaju u obzir i utjecaj na ljude u neposrednoj blizin tih životinja odnosno osnovnih zdravstvenih, civilizacijskih, komunalnih i ostalih uvjeta neophodnih za normalno funkcioniranje našeg društva jer briga o riziku prijenosa bolesti između životinja ne podrazumijeva i brigu o prijenosu bolesti sa životinja (pogotovo svinja) na ljude, a unutar ovog i sličnih pravilnika pa i zakona bi svakako trebalo urediti. Bolesti "kravljeg ludila" i "ptičje gripe" donekle je senzibilizirao političare, ali očito ne i u Hrvatskoj jer stavovi kao npr. obrana običaja "kolinja" je bio dovoljan da se naši (stvarni) stručnjaci sramote prilikom pregovora o ulasku u EU te time kamuflira popuštanje kod drugih bitnijih pregovaračkih stavova te se naša regulativa svede na potpuno sivu zonu. Da li je takav problem zaklati svinju (ili pet) u klaonici pa nakon toga napraviti "kolinje" u dvorištu sa rodbinom i susjedima?! Ili nema kolinja ako svinja ne krvari po dvorištu?! Glupost. Kako drugačije objasniti odredbu da se za četiri žive svinje ne treba evidentirati otprema?! Hrvati su snalažljivi pa će otpremiti dvadeset puta po četiri svinje (papirnato). Dakle, svaka životinja treba imati evidenciju o odlasku i dolasku pa makar to bilo i jedno pile - inače sve gubi smisao pa čak i hvalevrijedna namjera pojadnostavljivanja birokracije informatičkim sustavom (čija skraćenica u ovom slučaju ima dijakritički znak - dakle mišljenje programera je bitno kao i ljudi koji uživaju u dopremi i otpremi životinja, ali i njihovog klaoničkog otpada koji se deponira u kante za smeće upravo zbog "pametnih" iznimaka od četiri ili jedne životinje). Nije prihvaćen Poštovani, Djelomično se slažemo s Vašim primjedbama ali ih u ovom pravilniku ne možemo riješiti. Radi se o sljedećem: 1) Dio Vaše primjedbe koji se odnosi na „potrebno osigurati samo uvjete za te životinje, a da se pritom ne uzimaju u obzir i utjecaj na ljude u neposrednoj blizini tih životinja“ ne možemo regulirati ovim pravilnikom jer farma koja je člankom 2. stavkom 2. Pravilnika o obliku, načinu i sadržaju registracije farmi (Narodne novine, broj 95/15/) definirana kao svako gospodarstvo, objekt ili u slučaju držanja životinja na otvorenom, mjesto na kojemu životinje borave i/ili se uzgajaju ili drže privremeno ili trajno, a čini jedinstvenu proizvodno-tehnološku i epizootiološku cjelinu, podliježe obvezi registracije (a ne odobravanja s ciljem utvrđivanja uvjeta) u nacionalnu bazu Jedinstvenog registra domaćih životinja. U okviru ove registracije nadležno tijelo (Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede), u skladu s odredbama članka 5. navedenog Pravilnika bilježi tražene podatke. 2) Da li pojedina farma, koja po definiciji uključuje i pašnjak i zatvorene ili otvorene objekte i sve načine držanja, može postojati na pojedinoj lokaciji, ovisi o aktima lokalne uprave i samouprave, a za poštivanje istih odgovoran je posjednik životinja. Slično je i s odredbama o dobrobiti životinja, zdravlja životinja i veterinarskog javnog zdravstva koje provodi ovo nadležno tijelo i koji su propisani drugim posebnim europskim i nacionalnim aktima – za sve navedeno odgovoran je posjednik životinja. Navedeni Pravilnik određuje načine registracije i deaktivacije farmi i posjednika, a ostalo, gore navedeno, nadležno tijelo kontrolira drugom prilikom u skladu s posebnim propisima za koja je isto odgovorno. 3) Dio Vaše primjedbe koji se odnosi na mogućnost manipuliranja s mogućnošću odredbe koja omogućuje otpremu do 5 svinja za klanje u roku od 72 sata djelomično stoji jer je istina da posjednici mogu istu zloupotrijebiti na različite načine, ali po tome se ova odredba ne razlikuje od bilo koje druge odredbe bilo kojeg drugog zakonskog ili podzakonskog akta. Konkretna odredba obuhvaćena je kontrolama barem jednim od sljedećih postupaka: - Planiranim i neplaniranim inspekcijskim nadzorima veterinarskih inspektora, - Obavljanjem Veterinarskog pregleda na gospodarstvu koje provodi ovlaštena veterinarska organizacija, - Provođenjem naređenih mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i nametničkih bolesti, - Nadležno tijelo u okviru kontrola funkcioniranja Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ-u). 4) Nadalje, prilikom ovakvih premještanja, u skladu s člankom 7. gore navedenog Pravilnika, u navedenom slučaju, posjednik je dužan prijaviti promet svinje/svinja za vlastite potrebe, prilikom dopreme, nadležnoj veterinarskoj organizaciji koja isto registrira u JRDŽ-u s upisom imena i prezimena, OIB-a i adrese posjednika svinje. U slučaju zadržavanja takvih svinja ili otpreme istih (kada posjednik ne zakolje svinje u roku od 72 sata), svinje se moraju podvrgnuti propisanim kontrolama, odnosno farma se mora upisati u Registar farmi i dobiti Jedinstveni identifikacijski broj kao i svaka druga farma. U biti, Vaš komentar odnosi se zapravo na pojam „klanja za vlastite potrebe“ koji niti originalni Pravilnik o obliku, načinu i sadržaju registracije farmi, niti predloženi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, načinu i sadržaju registracije farmi kao takvi ne reguliraju, a isti postoji u praksi. Da bi se efikasno ova problematika mogla riješiti na način da sve svinje moraju biti zaklane u klaonici, potrebno je isto propisati drugim aktom (tj. zabraniti klanje na vlastitom gospodarstvu). U suprotnom, ako se iz ovoga Pravilnika ukloni odredbe koje se odnose na premještanje „do 5 svinja za klanje za vlastite potrebe“, posjednici će i dalje registrirati „klanje na vlastitom gospodarstvu“, a nadležno tijelo neće imati nikakve podatke o tome da li su iste otpremljene na drugo gospodarstvo pa tamo zaklane ili su zaista zaklane na vlastitom gospodarstvu za vlastite potrebe. S poštovanjem,
2 Damir Agičić        PRAVILNIK, U Pravilniku o sadržaju, načinu i obliku registracije farmi (»Narodne novine«, broj 96/15) članak 7. mijenja se i glasi: Rok u komu posjednik/kupac treba prijaviti prispjeće pošiljke svinja na svoje gospodarstvu treba svakako odrediti. Predlažem da se odredi rok od 72 sata za prijavu prispjeća pošiljke. Prema predloženoj odredbi, mora se u roku prijaviti jedino otprema, ali samo ona koja je prema opisu u stavku 3. (novom stavku 3.) dakle, do pet svinja u svrhu klanja za vlastite potrebe! U stavku 4. (novom stavku 4.) bilo bi razborito izostaviti dio rečenice koji glasi: "u slučajevima navedenima u stavku 3. ovoga članka ". Dovoljno je staviti samo tekst bez toga dijela: (4) Posjednik je u slučajevima navedenima u stavku 3. ovoga članka dužan prijaviti promet svinje/svinja za vlastite potrebe, prilikom dopreme U ROKU OD 72 SATA, nadležnoj veterinarskoj organizaciji koja isto registrira u JRDŽ-u. Ovako napisan bio bi obaveza svakom posjedniku da prijavi SVAKI promet svinja za vlastite potrebe nadležnoj VO, ali bezuvjetno. Ukoliko želimo postići sljedivost, što i jeste smisao ove izmjene, onda ne treba stavljati bespotrebne uvjete i ograde. Svaki promet treba prijaviti i gotovo! Ovako kako je sada navedeno, ako posjednik prodaje npr. dvije svinje nekome za daljnji uzgoj, ne bi imali obavezu prijave, a to nismo htjeli postići. Prihvaćen Poštovani, Prihvaćamo Vašu primjedbu te će stavak 4 članka 7 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, načinu i sadržaju Registracije farmi promijeniti na način da isti glasi: Posjednik je u slučajevima navedenima u stavku 3. ovoga članka dužan prijaviti promet svinje/svinja za vlastite potrebe, prilikom dopreme, u roku od 72 sata, nadležnoj veterinarskoj organizaciji koja isto registrira u JRDŽ-u. S poštovanjem,
3 Damir Agičić        PRAVILNIK, (3) U slučaju prodaje/otpreme do pet živih svinja sa registrirane farme u svrhu klanja za vlastite potrebe, mjesto dopreme svinja ne podliježe obvezi registracije ako se klanje obavi u roku od 72 sata od dana dopreme. U novom članku 3. postoji odredba: „…mjesto dopreme svinja ne podliježe obvezi registracije ako se klanje obavi u roku od 72 sata od dana dopreme. …“ Nije jasno, a i nije moguće predvidjeti što će se sa životinjom dogoditi u iduća 72 sata. Životinja može biti kupljena sa namjerom klanja, ali se uvijek mogu dogoditi okolnosti da se klanje ne odvije u 72 sata nego npr. za 7 ili više dana. Dakle, ova odredba se odnosi na postupak prilikom pisanja dokumenata za životinje sa pretpostavljenom radnjom. Pravno gledano, nije najsretnija odredba propisati što se utvrđuje na mjestu otpreme pod pretpostavkom neke radnje drugog sudionika u pravnom poslu – kupoprodaju životinja. To je uvjetna odredba koju je nemoguće iskontrolirati niti provesti ispravno osim predviđanjem. Nije dobro propisati radnju pri izdavanju javne isprave koja ovisi o nekoj neobveznoj radnji drugog učesnika u tom pravnom postupku. Ovu odredbu treba izmijeniti i navesti jasnu odredbu o potrebi sljedivosti prometa svinja registracijom farme ma kako bila mala ili najmanje što se može – upisivanjem OIB-a kupca najviše jedne svinje za klanje za vlastite potrebe. Nije prihvaćen Djelomično se slažemo s Vašim primjedbama ali ih u ovom pravilniku ne možemo riješiti. Radi se o sljedećem: Dio Vaše primjedbe koji se odnosi na mogućnost manipuliranja s mogućnošću odredbe koja omogućuje otpremu do 5 svinja za klanje u roku od 72 sata djelomično stoji jer je istina da posjednici mogu istu zloupotrijebiti na različite načine, ali po tome se ova odredba ne razlikuje od bilo koje druge odredbe bilo kojeg drugog zakonskog ili podzakonskog akta. Konkretna odredba obuhvaćena je kontrolama barem jednim od sljedećih postupaka: - Planiranim i neplaniranim inspekcijskim nadzorima veterinarskih inspektora, - Obavljanjem Veterinarskog pregleda na gospodarstvu koje provodi ovlaštena veterinarska organizacija, - Provođenjem naređenih mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih i nametničkih bolesti, - Nadležno tijelo u okviru kontrola funkcioniranja Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ-u). Nadalje, prilikom ovakvih premještanja, u skladu s člankom 7. gore navedenog Pravilnika, u navedenom slučaju, posjednik je dužan prijaviti promet svinje/svinja za vlastite potrebe, prilikom dopreme, nadležnoj veterinarskoj organizaciji koja isto registrira u JRDŽ-u s upisom imena i prezimena, OIB-a i adrese posjednika svinje. U slučaju zadržavanja takvih svinja ili otpreme istih (kada posjednik ne zakolje svinje u roku od 72 sata), svinje se moraju podvrgnuti propisanim kontrolama, odnosno farma se mora upisati u Registar farmi i dobiti Jedinstveni identifikacijski broj kao i svaka druga farma. U biti, Vaš komentar odnosi se zapravo na pojam „klanja za vlastite potrebe“ koji niti originalni Pravilnik o obliku, načinu i sadržaju registracije farmi, niti predloženi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, načinu i sadržaju registracije farmi kao takvi ne reguliraju, a isti postoji u praksi. Da bi se efikasno ova problematika mogla riješiti na način da sve svinje moraju biti zaklane u klaonici, potrebno je isto propisati drugim aktom (tj. zabraniti klanje na vlastitom gospodarstvu). U suprotnom, ako se iz ovoga Pravilnika ukloni odredbe koje se odnose na premještanje „do 5 svinja za klanje za vlastite potrebe“, posjednici će i dalje registrirati „klanje na vlastitom gospodarstvu“, a nadležno tijelo neće imati nikakve podatke o tome da li su iste otpremljene na drugo gospodarstvo pa tamo zaklane ili su zaista zaklane na vlastitom gospodarstvu za vlastite potrebe. Ovakva situacija postojala je prije 2015. godine prije donošenja originalnog pravilnika. Možemo se složiti da navedeno rješenje nije najsretnije sa stanovišta kontrola, ali kada isto ne bi postojalo, imali bismo velik broj klanja za vlastite potrebe svinja koja su otpremljene i tamo zaklane, a nadležno tijelo ne bi imalo nikakve podatke o tome. S poštovanjem,