Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje na temu: Sektorske analize za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata udruga iz sredstava od igara na sreću na poziciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga u 2019. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kršćanski centar za pomoć i rehabilitaciju ovisnika i obitelji Stijena   Poštovani, Prije svega, hvala Vam na prilici za sudjelovanjem u ovom javnom savjetovanju. Nakon iščitavanja teksta, primijetio sam da tekst pokriva sva važna područja prevencije zlouporabe droga i resocijalizacije, jako slično tekstovima koji su bili dostupni kroz prijašnje upute za prijavitelje u objavljenim natječajima. Podržavamo takav smjer, no smatramo da bi opcija većeg broja financiranih projekata bila prihvatljivija, budući da se predviđa financiranje 15 projekata. Vjerujemo da bi izdvajanje više financijskih sredstava u tom smjeru pomoglo mnogim neprofitnim organizacijama u kvalitetnijem pokrivanju potreba na području suzbijanja zlouporabe droga. Isto tako, vjerujemo da je potrebno ići u smjeru veće multidisciplinarne i međusektorske pokrivenosti, pa i geografske pokrivenosti, budući da je u nekim područjima RH slabija dostupnost usluga za korisnike. Srdačan pozdrav! Darko Čondić, dipl. sociolog Kršćanski centar za pomoć i rehabilitaciju ovisnika i obitelji ''Stijena'' Nije prihvaćen Navedeni komentar nije prihvaćen iz razloga što je ukupan broj projekata koji se planira financirati s pozicije Ureda optimalan i sukladan raspoloživim sredstvima od igara na sreću koja su prethodnih godinu bila dostupna na poziciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. S obzirom na raspoloživa sredstva, financiranje navedenog broja projekata omogućuje da najbolje ocjenjeni projekti budu financirani u punom zatraženom iznosu što bitno pridonosi održivosti samog projekta i djelovanju organizacije koja ih provodi. Ukupno planirani broj projekata u okviru natječaja od strane svih tijela koja sudjeluju je kao i prethodnih godina oko 30tak. U odnosu na komentar veće multidisciplinarne, međusektorske i geografske pokrivenosti aktivnosti koje se financiraju putem projekata te dostupnosti usluga za korisnike, mišljenja smo da se natječajem isto u potpunosti potiče u prilog čemu govori raznovrsnost aktivnosti koje se natječaj planiraju obuhvatit a čija provedba objedinjuje potrebu za multidisciplinarnim i međusektorskim pristupom kako i provedbi prevencije ovisnosti tako i u provedbi tretmana/resocijalizacije. Također, kako u dosadašnjim natječajima, tako i u budućim, promovira se šira geografska zastupljenost provedbe projekata na način da je je jedna od prednosti za ostvarivanje financiranja da se projekt provodi na području zajednica s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, otoci, ruralne i manje urbane sredine) te na području tri i više jedinica lokalne samouprave u okviru jedne županije