Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivančica Rajić PRILOG 5. OBRAZAC NAKNADNE PROCJENE UČINAKA PROPISA, 2. ANALIZA POSTIGNUTIH REZULTATA PRIMJENE ZAKONA U prikazu opterećenosti drugog dohotka prema ovome Zakonu u koloni "Primitci po osnovi drugog dohotka koji ostvaruju umirovljenici" pod stavkom Doprinos za mirovinsko I. stup (7,5% ili 10%) stoji iznos koji odgovara postoku 10%, dok pod stavkom "Doprinos za mirovinsko II. stup (2,5%) stoji 0,00. Znači li to da svi umirovljenici bez obzira na činjenicu da dio mirovine primaju iz II. stupa, sve doprinose uplaćuju samo u državni proračun te ne postoji mogućnost povećanja mirovine iz drugog stupa po osnovi dodatnih doprinosa na temelju drugog dohotka? Nameće se pitanje logike naplate doprinosa (čitaj: smanjenja prihoda) umirovljenicima, ako oni sami od toga neće imati koristi. Primljeno na znanje U navedenom prikazu napravljeni su primjeri obračuna. Budući da većina umirovljenika prima mirovinu samo iz I. stupa, u prikazu je stavljen upravo takav primjer – obračun doprinosa samo za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po stopi od 10%. Međutim, umirovljeniku koji prima mirovinu iz oba mirovinska stupa prema ostvarenom drugom dohotku obračunat će se doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po stopi od 7,5% i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po stopi od 2,5%.