Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Krešimir Dugonjić PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, moram napomenuti da bi podizanje stope izdvajanja iz brutto dohotka sa 15 % na 16.5 % imalo smisla da država isplaćuje svoje obaveze u ime korisnika proračuna RH. Ako je cilj smanjiti dugovanja od preko 8 milijardi kuna u zdravstvu, tada bi RH trebala platiti preuzete obaveze prema HZZO koje su u visini 6-7 milijardi kuna tijekom proteklih godina, a računaju se pod dug. Tada bi se preostala svota duga mogla namiriti uštedama na rashodovnoj strani kroz promjene raznih pravilnika o nabavi itd. Onaj dio novca koji se ne može stvoriti na taj način, može se namaknuti npr. porezom na "slatko", tj. porezom na grickalice, slatkiše i zašećerena bezalkoholna pića. Općenito, podržavam napore Ministarstva zdravstva da spriječi ulazak mladih u svijet alkohola i duhanskih opijata, iako smatram da se time neće spriječiti, a niti izliječiti ovisnosti od istih. S druge strane smatram da treba povećati trošarine na duhanske proizvode i alkohol, ali napominjem da bi npr. povećane trošarine na domaće pivo i vino dovele do velikih gubitaka tih industrija pogotovo tijekom turističke sezone koja uskoro počinje trajati tijekom cijele kalendarske godine, a uz to brendiraju Hrvatsku u svijetu stvarajuči nove potrošače. Spomenuo bih i da je pivo i vino bivši ministar A. Hebrang stavio u prehrambene artikle. Uzimajući u obzir druge države EU svjestan sam da u nekim članicama kutija cigareta košta i do 10 eura, a pivo u ugostiteljskom objektu oko 5 eura, pa opet građani tih zemalja uživaju u tim opijatima jednako kao i drugdje. Švedska, kao država, ima u vlastitim rukama monopol nad prodajom alkoholnih pića kroz oko 250 državnih trgovina alkoholnih pića, te tako uz visoke cijene kontrolira i kvalitetu proizvoda i posljedice učinka alkohola, uz predočen OIB pri kupnji. Ako bi se RH odlučila za taj model, u potpunosti bih ga podržao, jer umjesto da budemo kao Švicarska, Švedska ili Njemačka, bilo bi u redu ponašati se za početak kao Švicarac, Šveđanin ili Nijemac. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Napominjemo da se komentari odnose na propise iz sustava zdravstvenog osiguranja, te na uvođenje novih posebnih poreza.
2 Božica Horvat PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Zapošljavanje na određeno vrijeme danas je jedan od glavnih uzroka iseljavanja stanovništva, a za učinkovito poticanje zapošljavanja na neodređeno nužno je da ukupan trošak rada kod te vrste ugovora bude niži. Dosadašnjim promjenama poreznog sustava kao i ovdje predloženima potiče se zapošljavanje na određeno vrijeme kod kojeg poslodavac u pravilu nema obvezu isplate otpremnine u slučaju prekida radnog odnosa, a svi drugi troškovi su jednaki. Iako je postojanje jedne stope za sve vrste ugovora administrativno jednostavnije, dugoročne posljedice takvog postupanja su značajne. Pozitivnu iznimku u trenutnom sustavu predstavlja zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina na neodređeno vrijeme pri čemu je poslodavac oslobođen doprinosa za zdravstveno osiguranje. Uzimajući u obzir da takva iznimka već postoji u sustavu, predlažem da se ona proširi i izvan skupine mlađih od 30 godina odnosno da se uvedu različite stope za plaćanje doprinosa ovisno o vrsti ugovora o radu. Na primjer stopa po kojoj bi se obračunavao doprinos za zdravstveno osiguranje kod ugovora o radu na neodređeno vrijeme može se zadržati na 15%, a za ugovore na određeno vrijeme podići na 18 ili 20%. (Iznimku mogu predstavljati ugovori o radu na određeno vrijeme sklopljeni u svrhu zamjene privremeno odsutnog radnika i ugovori za obavljanje pripravničkog staža koji se mogu obračunavati po istoj stopi kao i ugovori na neodređeno kako ne bi došlo do drugih negativnih posljedica.) Nije prihvaćen Obzirom da je cilj ovih izmjena Zakona o doprinosima, kao i u prvom krugu porezne reforme, između ostalog, pojednostavljenje sustava doprinosa te administrativno rasterećenje poreznih obveznika dostavljeni prijedlog ne može se prihvatiti.
3 Božica Horvat PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Pod točkom 5.3.6. "Financijska održivost sustava socijalne skrbi i sustava zdravstvene zaštite" navodi se da je učinak predložene promjene neznatan. Nejasno je zašto se uopće ide u povećanje doprinosa ako se njome ne može ostvariti barem mali učinak na sustav zdravstvene zaštite. Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet Zakona o doprinosima budući se prava zdravstvene zaštite utvrđuju drugim zakonima.