Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje za obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt Zakona o trošarinama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 APP d.d.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama Po predmetnom Obrascu prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo pri komercijalnom obavljanju usluga prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. U navedenoj Direktivi Vijeća 2003/96/EZ članak 7. točka 3. definira u kojim slučajevima se korištenje plinskih ulja kao pogonsko gorivo smatra komercijalnim. Citiramo: „Komercijalna plinska ulja koja se koriste kao pogonsko gorivo” znači plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo za sljedeće potrebe: (a) prijevoz roba u najmu ili za račun drugih, ili za vlastiti račun, cestovnim vozilima ili kombinacijama zglobnih vozila koja su namijenjena isključivo za cestovni prijevoz roba s najvećom dopuštenom bruto natovarenom težinom od najmanje 7,5 tona; (b) prijevoz putnika, bilo redoviti ili privremeni prijevoz, cestovnim vozilima kategorije M2 ili M3, kako je definirano u Direktivi Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju prava država članica u vezi s homologacijom tipa motornih vozila i njihovih prikolica (1).“ Ovakvim postupkom predlagača, prijevoznici putnika u cestovnom prometu stavljaju se u diskriminirani položaj u odnosu na prijevoznike tereta u cestovnom prijevozu. Kako predlagač u analizi postojećeg stanja konstatira da su u „komercijalnom prijevozu roba utvrđene nepravilnosti u korištenju pogonskog goriva te povrat trošarine može također stimulativno djelovati na povećanje njegove zakonite nabave i manje usmjerenosti prema crnom tržištu“ isto se odnosi i na komercijalni prijevoz putnika. Isto tako kad se spominje konkurentnost na tržištu kao i smanjenje cijena prijevoza zar se to ne odnosi i na prijevoz putnika u cestovnom prometu, kao socijalno osjetljivu kategoriju, a izostavljanjem komercijalnog prijevoza putnika iz primjene povrata dijela trošarina na utrošeno gorivo, domaće prijevoznike se stavlja u dodatno nepovoljan položaj, s obzirom na visinu iznosa trošarina, u donosu na veći dio država članica. Ovim pute tražimo da se na prijevoz putnika u cestovnom prometu, a sukladno Direktivi Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije primijeni sustav trošarina kao i za prijevoz tereta i prijevoznike u putničkom prijevozu ne dovodi u podređeni položaj. Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
2 APP d.d.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama, 1. OPĆE INFORMACIJE Po predmetnom Obrascu prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo pri komercijalnom obavljanju usluga prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. U navedenoj Direktivi Vijeća 2003/96/EZ članak 7. točka 3. definira u kojim slučajevima se korištenje plinskih ulja kao pogonsko gorivo smatra komercijalnim. Citiramo: „Komercijalna plinska ulja koja se koriste kao pogonsko gorivo” znači plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo za sljedeće potrebe: (a) prijevoz roba u najmu ili za račun drugih, ili za vlastiti račun, cestovnim vozilima ili kombinacijama zglobnih vozila koja su namijenjena isključivo za cestovni prijevoz roba s najvećom dopuštenom bruto natovarenom težinom od najmanje 7,5 tona; (b) prijevoz putnika, bilo redoviti ili privremeni prijevoz, cestovnim vozilima kategorije M2 ili M3, kako je definirano u Direktivi Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju prava država članica u vezi s homologacijom tipa motornih vozila i njihovih prikolica (1).“ Ovakvim postupkom predlagača, prijevoznici putnika u cestovnom prometu stavljaju se u diskriminirani položaj u odnosu na prijevoznike tereta u cestovnom prijevozu. Kako predlagač u analizi postojećeg stanja konstatira da su u „komercijalnom prijevozu roba utvrđene nepravilnosti u korištenju pogonskog goriva te povrat trošarine može također stimulativno djelovati na povećanje njegove zakonite nabave i manje usmjerenosti prema crnom tržištu“ isto se odnosi i na komercijalni prijevoz putnika. Isto tako kad se spominje konkurentnost na tržištu kao i smanjenje cijena prijevoza zar se to ne odnosi i na prijevoz putnika u cestovnom prometu, kao socijalno osjetljivu kategoriju, a izostavljanjem komercijalnog prijevoza putnika iz primjene povrata dijela trošarina na utrošeno gorivo, domaće prijevoznike se stavlja u dodatno nepovoljan položaj, s obzirom na visinu iznosa trošarina, u donosu na veći dio država članica. Ovim pute tražimo da se na prijevoz putnika u cestovnom prometu, a sukladno Direktivi Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije primijeni sustav trošarina kao i za prijevoz tereta i prijevoznike u putničkom prijevozu ne dovodi u podređeni položaj. Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
3 Autotrans d.d.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama Po predmetnom Obrascu prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo pri komercijalnom obavljanju usluga prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. U navedenoj Direktivi Vijeća 2003/96/EZ članak 7. točka 3. definira u kojim slučajevima se korištenje plinskih ulja kao pogonsko gorivo smatra komercijalnim. Citiramo: „Komercijalna plinska ulja koja se koriste kao pogonsko gorivo” znači plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo za sljedeće potrebe: (a) prijevoz roba u najmu ili za račun drugih, ili za vlastiti račun, cestovnim vozilima ili kombinacijama zglobnih vozila koja su namijenjena isključivo za cestovni prijevoz roba s najvećom dopuštenom bruto natovarenom težinom od najmanje 7,5 tona; (b) prijevoz putnika, bilo redoviti ili privremeni prijevoz, cestovnim vozilima kategorije M2 ili M3, kako je definirano u Direktivi Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju prava država članica u vezi s homologacijom tipa motornih vozila i njihovih prikolica (1).“ Ovakvim postupkom predlagača, prijevoznici putnika u cestovnom prometu stavljaju se u diskriminirani položaj u odnosu na prijevoznike tereta u cestovnom prijevozu. Kako predlagač u analizi postojećeg stanja konstatira da su u „komercijalnom prijevozu roba utvrđene nepravilnosti u korištenju pogonskog goriva te povrat trošarine može također stimulativno djelovati na povećanje njegove zakonite nabave i manje usmjerenosti prema crnom tržištu“ isto se odnosi i na komercijalni prijevoz putnika. Isto tako kad se spominje konkurentnost na tržištu kao i smanjenje cijena prijevoza zar se to ne odnosi i na prijevoz putnika u cestovnom prometu, kao socijalno osjetljivu kategoriju, a izostavljanjem komercijalnog prijevoza putnika iz primjene povrata dijela trošarina na utrošeno gorivo, domaće prijevoznike se stavlja u dodatno nepovoljan položaj, s obzirom na visinu iznosa trošarina, u donosu na veći dio država članica. Ovim pute tražimo da se na prijevoz putnika u cestovnom prometu, a sukladno Direktivi Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije primijeni sustav trošarina kao i za prijevoz tereta i prijevoznike u putničkom prijevozu ne dovodi u podređeni položaj. Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
4 AUTOTRANSPORT D.D.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama, 1. OPĆE INFORMACIJE „Vezano za predmetni Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 ili M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Obzirom da smo nebrojeno puta zajedno s teretnim prometom u ranijim zahtjevima prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori, a putem njih prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), tražili da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz uz cestovni prijevoz roba omogući i za cestovni prijevoz putnika kao socijalno osjetljivu kategoriju, tražimo da ovu inicijativu uzmete u razmatranje i na odgovarajući način implementirate u Nacrt Zakona o trošarinama. Nikako nismo protiv prijedloga da se vrši povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo za komercijalni prijevoz tereta i roba, ali je neprihvatljivo i neshvatljivo da se to ne primjeni na povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo koje služi za pogon vozila koja obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika? Obzirom na visoku cijenu pogonskog goriva i PDV – a, cestovni prijevoznici će biti prisiljeni na izrazito nepopularnu mjeru obustave prijevoza na linijama i ukidanje velikog broja autobusnih linija ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu. “ Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
5 AUTOTRANSPORT D.D.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama „Vezano za predmetni Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 ili M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Obzirom da smo nebrojeno puta zajedno s teretnim prometom u ranijim zahtjevima prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori, a putem njih prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), tražili da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz uz cestovni prijevoz roba omogući i za cestovni prijevoz putnika kao socijalno osjetljivu kategoriju, tražimo da ovu inicijativu uzmete u razmatranje i na odgovarajući način implementirate u Nacrt Zakona o trošarinama. Nikako nismo protiv prijedloga da se vrši povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo za komercijalni prijevoz tereta i roba, ali je neprihvatljivo i neshvatljivo da se to ne primjeni na povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo koje služi za pogon vozila koja obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika? Obzirom na visoku cijenu pogonskog goriva i PDV – a, cestovni prijevoznici će biti prisiljeni na izrazito nepopularnu mjeru obustave prijevoza na linijama i ukidanje velikog broja autobusnih linija ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu. “ Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
6 Autotransport Karlovac d.o.o.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama, 1. OPĆE INFORMACIJE „Vezano za predmetni Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 ili M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Obzirom da smo nebrojeno puta zajedno s teretnim prometom u ranijim zahtjevima prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori, a putem njih prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), tražili da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz uz cestovni prijevoz roba omogući i za cestovni prijevoz putnika kao socijalno osjetljivu kategoriju, tražimo da ovu inicijativu uzmete u razmatranje i na odgovarajući način implementirate u Nacrt Zakona o trošarinama. Nikako nismo protiv prijedloga da se vrši povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo za komercijalni prijevoz tereta i roba, ali je neprihvatljivo i neshvatljivo da se to ne primjeni na povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo koje služi za pogon vozila koja obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika? Obzirom na visoku cijenu pogonskog goriva i PDV – a, cestovni prijevoznici će biti prisiljeni na izrazito nepopularnu mjeru obustave prijevoza na linijama i ukidanje velikog broja autobusnih linija ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu. “ Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
7 Autotransport Karlovac d.o.o.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama „Vezano za predmetni Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 ili M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Obzirom da smo nebrojeno puta zajedno s teretnim prometom u ranijim zahtjevima prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori, a putem njih prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), tražili da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz uz cestovni prijevoz roba omogući i za cestovni prijevoz putnika kao socijalno osjetljivu kategoriju, tražimo da ovu inicijativu uzmete u razmatranje i na odgovarajući način implementirate u Nacrt Zakona o trošarinama. Nikako nismo protiv prijedloga da se vrši povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo za komercijalni prijevoz tereta i roba, ali je neprihvatljivo i neshvatljivo da se to ne primjeni na povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo koje služi za pogon vozila koja obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika? Obzirom na visoku cijenu pogonskog goriva i PDV – a, cestovni prijevoznici će biti prisiljeni na izrazito nepopularnu mjeru obustave prijevoza na linijama i ukidanje velikog broja autobusnih linija ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu. “ Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
8 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama, 1. OPĆE INFORMACIJE „Vezano za predmetni Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 ili M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Obzirom da smo nebrojeno puta zajedno s teretnim prometom u ranijim zahtjevima prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori, a putem njih prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), tražili da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz uz cestovni prijevoz roba omogući i za cestovni prijevoz putnika kao socijalno osjetljivu kategoriju, tražimo da ovu inicijativu uzmete u razmatranje i na odgovarajući način implementirate u Nacrt Zakona o trošarinama. Nikako nismo protiv prijedloga da se vrši povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo za komercijalni prijevoz tereta i roba, ali je neprihvatljivo i neshvatljivo da se to ne primjeni na povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo koje služi za pogon vozila koja obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika? Obzirom na visoku cijenu pogonskog goriva i PDV – a, cestovni prijevoznici će biti prisiljeni na izrazito nepopularnu mjeru obustave prijevoza na linijama i ukidanje velikog broja autobusnih linija ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu. “ Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
9 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama „Vezano za predmetni Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 ili M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Obzirom da smo nebrojeno puta zajedno s teretnim prometom u ranijim zahtjevima prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori, a putem njih prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), tražili da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz uz cestovni prijevoz roba omogući i za cestovni prijevoz putnika kao socijalno osjetljivu kategoriju, tražimo da ovu inicijativu uzmete u razmatranje i na odgovarajući način implementirate u Nacrt Zakona o trošarinama. Nikako nismo protiv prijedloga da se vrši povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo za komercijalni prijevoz tereta i roba, ali je neprihvatljivo i neshvatljivo da se to ne primjeni na povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo koje služi za pogon vozila koja obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika? Obzirom na visoku cijenu pogonskog goriva i PDV – a, cestovni prijevoznici će biti prisiljeni na izrazito nepopularnu mjeru obustave prijevoza na linijama i ukidanje velikog broja autobusnih linija ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu. “ Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
10 Čazmatrans d.o.o.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama, 1. OPĆE INFORMACIJE „Vezano za predmetni Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 ili M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Obzirom da smo nebrojeno puta zajedno s teretnim prometom u ranijim zahtjevima prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori, a putem njih prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), tražili da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz uz cestovni prijevoz roba omogući i za cestovni prijevoz putnika kao socijalno osjetljivu kategoriju, tražimo da ovu inicijativu uzmete u razmatranje i na odgovarajući način implementirate u Nacrt Zakona o trošarinama. Nikako nismo protiv prijedloga da se vrši povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo za komercijalni prijevoz tereta i roba, ali je neprihvatljivo i neshvatljivo da se to ne primjeni na povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo koje služi za pogon vozila koja obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika? Obzirom na visoku cijenu pogonskog goriva i PDV – a, cestovni prijevoznici će biti prisiljeni na izrazito nepopularnu mjeru obustave prijevoza na linijama i ukidanje velikog broja autobusnih linija ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu. “ Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
11 Čazmatrans d.o.o.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama „Vezano za predmetni Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 ili M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Obzirom da smo nebrojeno puta zajedno s teretnim prometom u ranijim zahtjevima prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori, a putem njih prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), tražili da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz uz cestovni prijevoz roba omogući i za cestovni prijevoz putnika kao socijalno osjetljivu kategoriju, tražimo da ovu inicijativu uzmete u razmatranje i na odgovarajući način implementirate u Nacrt Zakona o trošarinama. Nikako nismo protiv prijedloga da se vrši povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo za komercijalni prijevoz tereta i roba, ali je neprihvatljivo i neshvatljivo da se to ne primjeni na povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo koje služi za pogon vozila koja obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika? Obzirom na visoku cijenu pogonskog goriva i PDV – a, cestovni prijevoznici će biti prisiljeni na izrazito nepopularnu mjeru obustave prijevoza na linijama i ukidanje velikog broja autobusnih linija ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu. “ Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
12 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama, 1. OPĆE INFORMACIJE „Vezano za predmetni Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 ili M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Obzirom da smo nebrojeno puta zajedno s teretnim prometom u ranijim zahtjevima prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori, a putem njih prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), tražili da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz uz cestovni prijevoz roba omogući i za cestovni prijevoz putnika kao socijalno osjetljivu kategoriju, tražimo da ovu inicijativu uzmete u razmatranje i na odgovarajući način implementirate u Nacrt Zakona o trošarinama. Nikako nismo protiv prijedloga da se vrši povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo za komercijalni prijevoz tereta i roba, ali je neprihvatljivo i neshvatljivo da se to ne primjeni na povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo koje služi za pogon vozila koja obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika? Obzirom na visoku cijenu pogonskog goriva i PDV – a, cestovni prijevoznici će biti prisiljeni na izrazito nepopularnu mjeru obustave prijevoza na linijama i ukidanje velikog broja autobusnih linija ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu. “ Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
13 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama „Vezano za predmetni Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 ili M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Obzirom da smo nebrojeno puta zajedno s teretnim prometom u ranijim zahtjevima prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori, a putem njih prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), tražili da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz uz cestovni prijevoz roba omogući i za cestovni prijevoz putnika kao socijalno osjetljivu kategoriju, tražimo da ovu inicijativu uzmete u razmatranje i na odgovarajući način implementirate u Nacrt Zakona o trošarinama. Nikako nismo protiv prijedloga da se vrši povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo za komercijalni prijevoz tereta i roba, ali je neprihvatljivo i neshvatljivo da se to ne primjeni na povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo koje služi za pogon vozila koja obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika? Obzirom na visoku cijenu pogonskog goriva i PDV – a, cestovni prijevoznici će biti prisiljeni na izrazito nepopularnu mjeru obustave prijevoza na linijama i ukidanje velikog broja autobusnih linija ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu. “ Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
14 Čazmatrans Promet d.o.o.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama, 1. OPĆE INFORMACIJE „Vezano za predmetni Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 ili M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Obzirom da smo nebrojeno puta zajedno s teretnim prometom u ranijim zahtjevima prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori, a putem njih prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), tražili da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz uz cestovni prijevoz roba omogući i za cestovni prijevoz putnika kao socijalno osjetljivu kategoriju, tražimo da ovu inicijativu uzmete u razmatranje i na odgovarajući način implementirate u Nacrt Zakona o trošarinama. Nikako nismo protiv prijedloga da se vrši povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo za komercijalni prijevoz tereta i roba, ali je neprihvatljivo i neshvatljivo da se to ne primjeni na povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo koje služi za pogon vozila koja obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika? Obzirom na visoku cijenu pogonskog goriva i PDV – a, cestovni prijevoznici će biti prisiljeni na izrazito nepopularnu mjeru obustave prijevoza na linijama i ukidanje velikog broja autobusnih linija ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu. “ Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
15 Čazmatrans Promet d.o.o.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama „Vezano za predmetni Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 ili M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Obzirom da smo nebrojeno puta zajedno s teretnim prometom u ranijim zahtjevima prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori, a putem njih prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), tražili da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz uz cestovni prijevoz roba omogući i za cestovni prijevoz putnika kao socijalno osjetljivu kategoriju, tražimo da ovu inicijativu uzmete u razmatranje i na odgovarajući način implementirate u Nacrt Zakona o trošarinama. Nikako nismo protiv prijedloga da se vrši povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo za komercijalni prijevoz tereta i roba, ali je neprihvatljivo i neshvatljivo da se to ne primjeni na povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo koje služi za pogon vozila koja obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika? Obzirom na visoku cijenu pogonskog goriva i PDV – a, cestovni prijevoznici će biti prisiljeni na izrazito nepopularnu mjeru obustave prijevoza na linijama i ukidanje velikog broja autobusnih linija ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu. “ Prihvaćen Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
16 Čazmatrans Vukovar d.o.o.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama, 1. OPĆE INFORMACIJE „Vezano za predmetni Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 ili M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Obzirom da smo nebrojeno puta zajedno s teretnim prometom u ranijim zahtjevima prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori, a putem njih prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), tražili da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz uz cestovni prijevoz roba omogući i za cestovni prijevoz putnika kao socijalno osjetljivu kategoriju, tražimo da ovu inicijativu uzmete u razmatranje i na odgovarajući način implementirate u Nacrt Zakona o trošarinama. Nikako nismo protiv prijedloga da se vrši povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo za komercijalni prijevoz tereta i roba, ali je neprihvatljivo i neshvatljivo da se to ne primjeni na povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo koje služi za pogon vozila koja obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika? Obzirom na visoku cijenu pogonskog goriva i PDV – a, cestovni prijevoznici će biti prisiljeni na izrazito nepopularnu mjeru obustave prijevoza na linijama i ukidanje velikog broja autobusnih linija ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu. “ Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
17 Čazmatrans Vukovar d.o.o.  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama „Vezano za predmetni Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o trošarinama, navodimo slijedeće: u predloženom Obrascu nije uključena u cijelom obujmu potreba gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koja se isto kao i prijevoz roba temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 ili M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Obzirom da smo nebrojeno puta zajedno s teretnim prometom u ranijim zahtjevima prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskoj gospodarskoj komori, a putem njih prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske), tražili da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz uz cestovni prijevoz roba omogući i za cestovni prijevoz putnika kao socijalno osjetljivu kategoriju, tražimo da ovu inicijativu uzmete u razmatranje i na odgovarajući način implementirate u Nacrt Zakona o trošarinama. Nikako nismo protiv prijedloga da se vrši povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo za komercijalni prijevoz tereta i roba, ali je neprihvatljivo i neshvatljivo da se to ne primjeni na povrat dijela trošarina na utrošeno gorivo koje služi za pogon vozila koja obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika? Obzirom na visoku cijenu pogonskog goriva i PDV – a, cestovni prijevoznici će biti prisiljeni na izrazito nepopularnu mjeru obustave prijevoza na linijama i ukidanje velikog broja autobusnih linija ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu. “ Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
18 HGK  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama U odnosu na Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na Nacrt zakona o trošarinama u nastavku navodimo mišljenje Udruženja cestovnog putničkog prometa HGK: Udruženje smatra da se kod izrade Obrasca prethodne procjene nije u potpunosti vodilo računa o potrebama gospodarskog sektora kada je u pitanju povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika koji se (kao i prijevoz roba) temelji na odredbama Direktive Vijeća 2003/96/EZ o sustavu oporezivanja energenata i električne energije. Potrebno je u institut povrata dijela trošarina uključiti i komercijalni prijevoz putnika motornim vozilima kategorije M2 i M3. Molimo da se prijedlog revidira i da se uključi i mogućnost povrata dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz putnika. Ovo je u skladu s ranijim zahtjevima Hrvatske gospodarske komore kojima je traženo da se povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz omogući ne samo za prijevoz tereta te je to naglašeno na sastanku u mjesecu lipnju ove godine kada je Hrvatska gospodarska komora postavila zahtjeve u ime Udruženja cestovnog teretnog prometa i Udruženja cestovnog putničkog prometa. Nadamo se da ćete ovu inicijativu uzeti u razmatranje i na odgovarajući način implementirati u Nacrt zakona o trošarinama. Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.
19 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB  Obrazac prethodne procjene - Nacrt Zakona o trošarinama, 1. OPĆE INFORMACIJE U točku 2.1. treba uključiti povrat dijela trošarina na energente koji se koriste kao gorivo za komercijalni prijevoz PUTNIKA. Primljeno na znanje Primjedbe na prethodnu procjenu se aktivno razmatraju u izradi Nacrta prijedloga Zakona o trošarinama.