Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Konsenta d.o.o. PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA 2.1 Uz opis problema nužno je naglasiti da navedeni tekst samo okvirno navodi neke učinke fiskalizacije prodaje roba i usluga putem automata. U kontekstu Programa Vlade RH (točka 1.5) predmet Zakona ima šire implikacije od poreznog nadzora, pa bi uz smanjenje utaje poreza, olakšanog poreznog nadzora i smanjenje nelojalne konkurencije trebalo uzeti u obzir i učinke vezane za: • sivo i crno tržište rada (zbog samostalnog funkcioniranja pojedinog automata teško je kontrolirati osobe koje opslužuju automate – mnogi nisu prijavljeni ili primaju značajan dio plaće u gotovini, nemaju higijensku edukaciju, potrebnu zdravstvenu dokumentaciju i stručnost za obavljanje poslova), • sivo tržište opreme, roba i usluga (za brojne automate nije moguće utvrditi porijeklo i način stavljanja na tržište, naročito u slučaju automata za tople napitke omogućen je plasman na tržište sirovina i potrošnog materijala upitnog porijekla, izvora i starosti, pri čemu se osim plaćanja poreza izbjegavaju i druga davanja, primjerice trošarine, provjera zdravstvene ispravnosti i kvalitete, otvara se prostor za neregistrirane usluge održavanja i trgovine rezervnim dijelovima, preprodaju opreme i sl.) • otežan nadzor rada automata prema širokom rasponu propisa i resornih nadležnosti (zdravstvo, rad, gospodarstvo, zaštita okoline, trgovina, ugostiteljstvo, zaštita potrošača, tehnička zaštita, zaštita na radu, itd.), jer automati često nisu propisno obilježeni i nije moguće utvrditi subjekta vlasništva, zakonske, financijske, sigurnosne i zdravstveno/higijenske odgovornosti za njihov rad te porijeklo, prodaju i ispravnost prodajnih artikala (npr. rok trajanja). 2.2 Zakon bi morao uzeti u obzir specifičnosti prodaje putem automata za različite svrhe, jer za razliku od fiskalnih blagajni, gdje je upis prodaje i izdavanje računa posao fizičke osobe, ti poslovi se moraju tehnički realizirati kroz sam prodajni automat. Ne samo da trenutno na tržištu ima velik broj automata raznih proizvođača, modela, tehničkih rješenja i starosti, već tehničko funkcioniranje automata (a time i način zahvata podataka nužnih za fiskalizaciju) često je vezan za specifičnosti njihove svrhe i predmeta prodaje. Dojma smo da je već u ovoj točki nužno sagledati sve moguće vidove prodaje putem automata, kako bi ih zakonski tekst na pravi način uzeo u obzir. Smatramo da formulacija „primjerice automate za tople/hladne napitke, za grickalice i sl.“ može (zbog dojma da je moguće definirati univerzalno tehničko rješenje za fiskalizaciju za sve vrste prodajnih automata) dovesti do osjetnih teškoća u primjeni, provedbi i nadzoru provedbe Zakona, te u konačnici negativno utjecati na konačne učinke. Osim navedenih automata, na tržištu postoje i mljekomati, automati za prodaju neprehrambenih artikala, automati za prodaju cigareta i slično. Na području prodaje usluga, tu su automati za parkiranje, samoposlužne praonice, automati za razonodu djece i odraslih i slično. To sve treba uzeti u obzir kod prethodne procjene. Nužno je obuhvatiti i situacije koje su česte u radu automata, primjerice zaglavljivanje u radu (nakon što je obavljena fiskalizacija), ubacivanje kovanica u stranoj valuti, itd. Djelomično prihvaćen U bitnome mijenja se polazišna osnova Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, odnosno obveznici se ne utvrđuju ovisno od toga jesu li obveznici izdavanja računa ili ne, već se svi obveznici poreza na dobit odnosno dohodak smatraju obveznicima fiskalizacije dok se zasebnom odredbom određuje tko se ne smatra obveznikom fiskalizacije izdavanja računa, između ostalog i radi neizdavanja računa prema posebnom propisu, a što je nužno radi propisivanja obveze fiskalizacije samoposlužnih uređaja (koji ne izdaju račune). Možebitni tehnički problemi samoposlužnih uređaja tijekom rada su u odgovornosti obveznika fiskalizacije kroz odabir proizvođača, odnosno ponudi na tržištu uređaja. Zakonodavna rješenja ne obuhvaćaju tehničke karakteristike uređaja već samo obvezu da ispravno provode postupak fiskalizacije prodaje.
2 Konsenta d.o.o. PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Točke 3.1 i 3.2 Smatramo da bi ciljeve i ishode trebalo dopuniti sukladno komentarima koje smo dali za točku 2.1. Primljeno na znanje Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svojim odredbama propisat će obveznika fiskalizacije, obveznika provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja računa i obveznika fiskalizacije prodaje. Također prema odredbama izmjena i dopuna predviđen je ravnopravan tretman svih obveznika fiskalizacije pa se tako i obveznike koji robe ili usluge prodaju putem samoposlužnih uređaja uvodi u obvezu provedbe postupka fiskalizacije prodaje uz rok za prilagodbu do 2021. godine.
3 Konsenta d.o.o. PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA 4.1 Bilo bi korisno razmotriti usklađivanje s propisima drugih resornih područja (bar na razini pravilnika) obzirom da Zakon otvara prostor ostvarivanja osjetnih pozitivnih učinaka i u resorima navedenim u našem komentaru za točku 2.1 4.2 Smatramo da bi za ostvarenje pozitivnih učinaka Zakona bilo poželjno razmotriti vidove informiranja (što sve donosi primjena Zakona i kako to utječe na razne društvene dionike) i ekonomskih instrumenata (primjerice jednokratne pogodnosti za otpis starih automata koje nije moguće fiskalizirati i nabavku novih) radi ubrzanja i olakšanja provedbe (što naravno ovisi o zakonskom modelu provedbe fiskalizacije). Zbog značajnog udjela sivog tržišta u ovom vidu poslovanja (vidi naš komentar za točku 2.1) za očekivati je da osjetan broj postojećih automata neće biti fiskaliziran iz tehničkih i ekonomskih razloga (te će biti otpisan, a dijelom zamijenjen novijim automatima, što je osjetna investicija) te da će za krajnjeg korisnika doći do povećanja cijena. Bez mjera koje bi ublažile taj prijelaz tržište će se vjerojatno na neko vrijeme smanjiti, što neposredno utječe i na rezultate fiskalizacije. Primljeno na znanje Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svojim odredbama propisat će obveznika fiskalizacije, obveznika provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja računa i obveznika fiskalizacije prodaje. Za obveznike fiskalizacije prodaje odnosna dostava podataka Poreznoj upravi o prodaja roba ili usluga putem samoposlužni uređaja posebno je uređena izmjenom i dopunom, a samo definiranje što se smatra samoposlužnim uređajem bit će propisano pravilnikom.
4 Konsenta d.o.o. PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poglavlje 5.6. 5.6.2 Odgovor Veliki/DA: Eliminiranjem značajnog segmenta rada na crno i isplata dijela plaće na ruke bitno utječe na ujednačavanje tretmana u dijelu ostvarivanja materijalnih prava, zapošljavanja, rada, itd 5.6.10 Ima učinaka na zaštitu ljudskih prava 5.6.14 Odgovor Veliki/DA: Obitelji i kućanstva povezana s radnicima u djelatnosti 5.6.15 Odgovor Veliki/DA: Radnici u djelatnosti 5.6.16 Odgovor Mali/DA: Primjena propisa vezanih za zaštitu ljudskih prava koja se izbjegavala/mogla izbjegavati u neprijavljenom segmentu poslovanja 5.6.23 Ima učinaka na zaštitu ljudskih prava Primljeno na znanje Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svojim odredbama propisat će obveznika fiskalizacije, obveznika provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja računa i obveznika fiskalizacije prodaje. Također prema odredbama izmjena i dopuna predviđen je ravnopravan tretman svih obveznika fiskalizacije pa se tako i obveznike koji robe ili usluge prodaju putem samoposlužnih uređaja uvodi u obvezu provedbe postupka fiskalizacije prodaje uz rok za prilagodbu do 2021. godine.
5 Konsenta d.o.o. PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poglavlje 5.5 5.5.3 Odgovor Neznatan/DA: Zbog nužnosti zamjene starih automata može se očekivati uvođenje energetski učinkovitijih automata (manja potrošnja po jedinici). S druge strane, zbog uvođenja novog načina rada može se očekivati povećanje korištenja energije (informacijski sustavi, energetski i ekološki učinci vezani za dodatna administrativna radna mjesta, povećano korištenje vozila, itd. (sustav za fiskalizaciju u automatu je dodatna točka kvara koja potencijalno izaziva i smetnje na postojećim sustavima automata radi povezivanja s njima, stoga treba očekivati učestalije intervencije, kao i angažman više osoba za intervenciju). 5.5.6 Odgovor Mali/DA: U segmentu rada u sivoj i crnoj zoni (sada čest slučaj u djelatnosti) poduzetnici ne provode propise vezane za gospodarenje otpadom i/ili recikliranje. Kod toplih/hladnih napitaka i grickalica, zbog velikog prometa ima dosta ambalažnog otpada, plastičnog pribora za konzumaciju (čaše, žličice, poklopci), otpada od sirovina, zamjenskih i potrošnih dijelova za automate (depuratori i sl.), čišćenje i održavanje automata, itd. Prelaskom na legitimno poslovanje potrebno je primjenjivati propise, što će pozitivno djelovati na zaštitu okoliša. S druge strane zbog nužnosti zamjene starih automata koje neće biti moguće fiskalizirati nastat će značajna količina opasnog elektroničkog otpada. 5.5.11 Ima utjecaja na zaštitu okoliša. 5.5.12 Odgovor Mali/DA: Ovaj segment će najviše osjetiti posljedice promjena opisanih u komentaru za 5.5.6 5.5.13 Odgovor Mali/DA: Ovaj segment će nešto manje osjetiti posljedice promjena opisanih u komentaru za 5.5.6 5.5.16 Vidi prethodne komentare u poglavlju 5.5.20 Odgovor Mali/DA: U smislu komentara na 5.2.14 olakšana je kontrola provedbe propisa u segmentu zaštite okoliša 5.5.23 Ima učinaka na zaštitu okoliša 5.5.24 mali izravni učinak na za mali broj adresata (poduzetnici i radnici u djelatnosti, javni sektor) Primljeno na znanje Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svojim odredbama propisat će obveznika fiskalizacije, obveznika provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja računa i obveznika fiskalizacije prodaje. Također prema odredbama izmjena i dopuna predviđen je ravnopravan tretman svih obveznika fiskalizacije pa se tako i obveznike koji robe ili usluge prodaju putem samoposlužnih uređaja uvodi u obvezu provedbe postupka fiskalizacije prodaje uz rok za prilagodbu do 2021. godine.
6 Konsenta d.o.o. PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poglavlje 5.4 5.4.1 Odgovor Veliki/DA: Zakon će provedbom sigurno značajno utjecati na zapošljavanje i tržište rada u djelatnosti, sa ukupno pozitivnim učincima, no sa vjerojatnim kratkoročnim negativnim učinkom u vrijeme prilagodbe 5.4.2 Odgovor Veliki/DA: Kao i komentar na prethodnu točku, očekuje se i otvaranje novih radnih mjesta, ali i njihov gubitak 5.4.7 Odgovor Veliki/DA: Iako u opsegu djelatnosti možda neće biti većeg utjecaja na održivost mirovinskog sustava, u sadašnjoj situaciji svaki pozitivni pomak (kroz povećano zapošljavanje i prijavu većih plaća) je značajan i financijski učinak, ali i kao konkretan primjer djelovanja države u pozitivnom smjeru. 5.4.9 Odgovor Veliki/DA: Nakon perioda prilagodbe trebalo bi očekivati pozitivan učinak na dohodak ovih kategorija 5.4.10 Odgovor Veliki/DA: Prijava radnika i nužda zadržavanja kvalitetnih radnika kao posljedicu ima pozitivan učinak na kvalitetu radnog mjesta i radnih uvjeta 5.4.11 Odgovor Veliki/DA: Već je ranije obrazloženo, posljedica nužnosti prijave radnika i povećanje prijavljenih plaća 5.4.14 Ima učinak na rad i tržište rada 5.4.15 Odgovor Veliki/DA: Mogu se očekivati značajnije promjene u ovom segmentu 5.4.16 Odgovor Mali/DA: Mogu se očekivati manje promjene 5.4.18 Odgovor Veliki/DA: Radnici u djelatnosti mogu očekivati velike promjene u segmentu rada i tržišta rada 5.4.19 Odgovor Veliki/DA: Svi pružatelji usluga u djelatnosti mogu očekivati velike promjene u segmentu rada i tržišta rada 5.4.26 Ima znatnijih učinaka na rad i tržište rada 5.4.27 - veliki izravni socijalni učinak na za mali broj adresata (poduzetnici i radnici u djelatnosti) Primljeno na znanje Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svojim odredbama propisat će obveznika fiskalizacije, obveznika provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja računa i obveznika fiskalizacije prodaje. Također prema odredbama izmjena i dopuna predviđen je ravnopravan tretman svih obveznika fiskalizacije pa se tako i obveznike koji robe ili usluge prodaju putem samoposlužnih uređaja uvodi u obvezu provedbe postupka fiskalizacije prodaje uz rok za prilagodbu do 2021. godine.
7 Konsenta d.o.o. PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poglavlje 5.3 5.3.6 Odgovor Mali/DA: Zakon može pozitivno utjecati na prijavljivanje neprijavljenih radnika i stvarnih plaća (zbog ograničenja izvora neprijavljenog gotovog novca), čime se smanjuje potreba za socijalne mjere koje su posljedica nezaposlenosti i radne nesigurnosti. Osim povećanja prihoda od doprinosa bit će i veći obuhvat radnika u kontroli i obuci za higijensko/zdravstvenu osposobljenost (a time i na zdravstvenu sigurnost potrošača, odnosno opće populacije) 5.3.8 Ima socijalnih učinaka, kako je ranije obrazloženo. 5.3.9 Odgovor Veliki/DA: Može se očekivati da će znatan broj mikro i malih poduzetnika izaći iz djelatnosti i smanjivati broj zaposlenih, što sigurno može utjecati na socijalna pitanja njih i njihovih obitelji. 5.3.10 Odgovor Mali/DA: Mali učinak zbog malog broja srednjih poduzetnika u djelatnosti, za njih veliki 5.3.12 Odgovor Veliki/DA: Za radnike se smanjuje pritisak na socijalne mjere države zbog radnog statusa (nezaposleni), ovakvo djelovanje države može pozitivno utjecati na percepciju promjene i trend ekonomske migracije 5.3.13 Odgovor Veliki/DA: Obrazloženo prethodnim komentarima u poglavlju 5.3.21 - veliki izravni socijalni učinak na za mali broj adresata (poduzetnici i radnici u djelatnosti) Primljeno na znanje Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svojim odredbama propisat će obveznika fiskalizacije, obveznika provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja računa i obveznika fiskalizacije prodaje. Također prema odredbama izmjena i dopuna predviđen je ravnopravan tretman svih obveznika fiskalizacije pa se tako i obveznike koji robe ili usluge prodaju putem samoposlužnih uređaja uvodi u obvezu provedbe postupka fiskalizacije prodaje uz rok za prilagodbu do 2021. godine.
8 Konsenta d.o.o. PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poglavlje 5.2 5.2.3 Smatramo da unutar djelatnosti postoje diskriminirajući uvjeti na štetu onih subjekata koji poštuju propise, a u korist onih subjekata koji koriste neprijavljeni promet za stjecanje tržišne prednosti (značajnim dijelom kao posljedica sporadičnog sankcioniranja poslovanja mimo Zakona). Stoga Zakon potencijalno ima velik učinak na suzbijanje ovakvog stanja. 5.2.4 Smatramo da Zakon (ako je provediv i svojim rješenjima za provedbu ne guši zakonito poslovanje) ima veliki potencijal za izravni i brzi pozitivni učinak na tržišno natjecanje. 5.2.5 Shodno komentarima na 5.2.3 i 5.2.4 smatramo da Zakon ima velik učinak na tržišno natjecanje kroz suzbijanje sivog i crnog poslovanja u djelatnosti te znatno otežavanje uspješnog sudjelovanja na tržištu i u javnoj nabavi u javnom i privatnom sektoru za one sudionike u djelatnosti koji sada koriste nelegalno poslovanje kao tržišnu prednost. 5.2.6 Odgovor Veliki/DA: Većina adresata u djelatnosti su u ovoj grupi i na njih najviše utječe promjena odnosa u tržišnom natjecanju zbog utjecaja na veliki broj čimbenika poslovanja. Treba očekivati da će mnogi napustiti djelatnost. 5.2.7 Odgovor Veliki/DA: Manji broj adresata u djelatnosti su u ovoj grupi (srednji poduzetnici). Iako su oni manje podložni utjecajima financijskih i organizacijskih promjena, neki su svoju veličinu ostvarili upravo koristeći mogućnosti opisane u komentaru za 5.2.5. Promjenom tih uvjeta njihovo poslovanje mora se značajno prilagoditi novom načinu rada. 5.2.9 Odgovor Veliki/DA: Radnici sa kvalifikacijama, znanjem i iskustvom Zakonom dobivaju tržišnu prednost i vrijednost. Ostali radnici ostaju bez radnog mjesta i konkurentnosti koju su stekli pristankom na manju plaću i isplate na ruke. 5.2.10 Odgovor Veliki/DA: Isto kao 5.2.6 i 5.2.7 5.2.14 Odgovor Mali/DA: Zakon potencijalno može podržati učinkovitije djelovanje javnog sektora u redovnim poslovima praćenja i nadzora temeljem raznih propisa koji obuhvaćaju i automate, jer će biti puno jasnija slika tržišta automata, definirani poduzetnici koji se bave tom djelatnošću i sami prodajni objekti, a time se mogu osjetno promijeniti uvjeti tržišnog natjecanja. Tu bi izuzetno pomoglo da se u sklopu Zakona osigura službena registracija prodajnih automata (možda kroz ePoreznu), gdje bi poduzetnici vodili evidenciju o automatima u svom vlasništvu, njihovoj nabavci, prodaji ili rashodovanju, statusu (aktivan/na skladištu), načinu rada* te lokacijama instalacije ili skladištenja. To bi olakšalo upravnu kontrolu, a oštro sankcioniranje netočnog prikazivanja podataka omogućilo bi brzo uvođenje reda i discipline u djelatnosti. * isti automat može raditi bilo u sustavu fiskalizacije ili kroz drugi način obračuna koji je izvan sustava fiskalizacije jer nije gotovinska transakcija (na primjer mjesečno plaćanje na račun konzumiranih napitaka, najam automata i slično). 5.2.17 Učinci na tržišno natjecanje su značajni i raznovrsni (detaljno opisano u drugim komentarima za poglavlje) Po našoj procjeni postoji: - veliki izravni učinak na tržišno natjecanje za mali broj adresata (poduzetnici i radnici u djelatnosti) Djelomično prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svojim odredbama propisat će obveznika fiskalizacije, obveznika provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja računa i obveznika fiskalizacije prodaje. Također izmjenama i dopunama predviđen je ravnopravan tretman svih obveznika fiskalizacije pa se tako i obveznike koji robe ili usluge prodaju putem samoposlužnih uređaja uvodi u obvezu provedbe postupka fiskalizacije prodaje uz rok za prilagodbu do 2021. godine. Možebitni tehnički problemi samoposlužnih uređaja tijekom rada su u odgovornosti obveznika fiskalizacije. Obveznik samostalno vrši odabir proizvođača i tehničke karakteristike uređaja, odnosno izbor uređaja iz ponude na tržištu, zakonodavna rješenja ne obuhvaćaju tehničke karakteristike uređaja već samo obvezu da ispravno provode postupak fiskalizacije prodaje. Evidenciju uređaja vode samostalno obveznici. Obveznik fiskalizacije prodaje je dužan koristiti takvo programsko rješenje koje omogućava postupanje u skladu s odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, odnosno programsko rješenje koje će onemogućiti postupke kojima se izbjegava postupak fiskalizacije prodaje.
9 Konsenta d.o.o. PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA 5.1.3 Odgovor Veliki/DA: smatramo da će Zakon znatno utjecati za funkcioniranje tržišta i konkurentnost u segmentu prodaje putem automata, zbog osjetnog smanjenja sivog i crnog tržišta, ali i nužnosti povećanja kvalitete i izjednačavanje uvjeta u poslovanju zbog povećanja konkurentnosti 5.1.5 Odgovor Veliki/DA: smatramo da će Zakon znatno utjecati na porast cijena u segmentu prodaje putem automata, zbog osjetnog smanjenja sivog i crnog tržišta, koje je utjecalo da se cijene nisu mijenjale od 2000. godine, dok su ulazni troškovi opreme, robe, sirovina i rada kontinuirano rasli. Porast cijena ovisi i o predmetu prodaje, za tople napitke predviđamo porast cijene za najmanje 25-50%, a time i posljedično povećanje poreznog efekta fiskalizacije. 5.1.6 Odgovor Veliki/DA: Vidi komentar za točku 5.1.3 5.1.7 Odgovor Veliki/DA: Zbog potrebe tehničkog osposobljavanja automata automata za fiskalizaciju, znatan broj starijih automata (velik je broj stariji od 15 godina) će za nastavak poslovanja trebati biti zamijenjen, što je velika investicija i zahtijeva promjene u procesu rada u operativnom dijelu i održavanju 5.1.8 Odgovor Veliki/DA: Znatan dio rada i plaća trenutno nije evidentiran, stoga treba očekivati osjetno povećanje troškova rada radi legalizacije tog dijela rada 5.1.9 Odgovor Veliki/DA: Fiskalizacija automata će (za razliku od fiskalnih blagajni) unijeti opsežne promjene u poslovnim procesima i tehnološkim izmjenama u radu subjekata koji postavljaju prodajne automate. Naime, sve ono što se moglo riješiti kroz obuku blagajnika sad se mora ugraditi u tehnička rješenja prilagođena pojedinim automatima, kao i nove administrativno-tehničke poslove podrške. 5.1.10 Odgovor Veliki/DA: Vidi komentare za 5.1.7 i 5.1.9 5.1.11 Odgovor Veliki/DA: Vidi komentare za 5.1.7 i 5.1.9 5.1.15 Nije još jasno kako je zakonski pretpostavljena provedba, no gospodarski učinci (pozitivni i negativni) su znatno veći od navedenih i osjetno premašuju navedene troškove certifikata i programskog rješenja i uz kapitalne, investicijske i troškovne stavke sadrže značajne kadrovske, organizacijske i tehničke zahvate, pogotovo u dijelu koji obuhvaća prehrambene artikle. Puno toga ovisi i o predmetu fiskalizacije (račun/transakcija/promet/drugo). Ako je namjera da se račun ispisuje radi izdavanja kupcu u trenutku kupnje, kako je opisano u 2.1, to predstavlja značajan financijski, investicijski, tehnički, organizacijski, softverski i komunikacijski izazov i pitanje je koliko je provediv u praksi bez posljedica koje nadmašuju koristi, uz veliku vjerojatnost da kupac neće uzeti račun (radi se, po sadašnjim cijenama, o prosječnim bruto transakcijama na automatima za napitke i grickalice između 2 i 10 kn). U drugim zemljama ispis računa je najčešće izbjegnut, upravo zbog brojnih teškoća i nerazmjernih troškova. Drugi problem je neujednačena kvaliteta i dostupnost telekomunikacijske povezanosti, naročito ako se očekuje fiskalizacija u realnom vremenu. Problem koji opisuje u svom komentaru g. Vladimir Šarunić u poglavlju 6 je u slučaju operatera prodajnih automata višestruko veći i složeniji (množi se s brojem aktivnih automata, dakle x 10, 100, 1000 i više). No moguća je, primjerice, fiskalizacija asinkronom razmjenom popisa transakcija ili prometa kroz predefinirani period. Primjer problema s ispisom računa: U tvornici radnici istovremeno imaju pauzu od 30 minuta i žele konzumirati topli napitak, što ovisno o automatu znači između 20 i 50 napitaka. U najboljem slučaju on-line fiskalizacija produžuje prodaju i isporuku za 15-30 sekundi, što smanjuje broj isporučenih napitaka najmanje na pola (ovisno o automatu i vrsti napitka), odnosno samo pola radnika može konzumirati napitak u odnosu na ranije. Bilo kakav problem u telekomunikacijama daljnje usporava, pa i onemogućuje isporuku. Zbog intenzivnog rada u frekventnijim periodima veće su šanse da pisač zaglavi ili ostane bez papira, što zaustavlja daljnju isporuku i zahtijeva dolazak tehničara. Osim toga, obvezni ispis računa kao posljedicu ima velik broj računa koje korisnici ne uzimaju, već stvaraju otpad. 5.1.17 Odgovor Veliki/DA: U segmentu prodaje putem automata djeluju i srednji poduzetnici 5.1.19 Odgovor Veliki/DA: Značajan broj radnika u djelatnosti će osjetiti gospodarske učinke, zbog značajnog smanjenja sivog tržišta rada i promjene strukture i profila radnika (dio će izgubiti posao, najkvalitetniji će biti bolje nagrađivani); formalno zapošljavanje i prijava realne plaće značajno utječe na kreditnu sposobnost radnika. Znatan dio automata instaliran je u proizvodnim pogonima i radnici u tim pogonima će biti pogođeni povećanjem cijena. 5.1.20 Odgovor Veliki/DA: Cijeli segment prodaje putem automata je suštinski unutar grupe pružatelja uslužnih djelatnosti 5.1.24 Odgovor Mali/DA: Cijeli javni segment je korisnik/nadzor/ustupatelj prostora za prodajne automate. Za očekivati je da će to imati određene ekonomske posljedice i na javni segment 5.1.25 Odgovor Mali/DA: Slično kao 5.1.24 5.1.27 Tekst nije potpuno jasan odnosi li se navedeni broj od 11000 na broj obveznika ili automata (vjerojatno se odnosi na automate, no po našim procjenama to je višestruko premalo - čak i ako gledamo isključivo automate za tople i hladne napitke i grickalice). Nije jasno na temelju čega je rađena procjena niti što je njome obuhvaćeno (što je možda i pokazatelj da je razlika na crnom tržištu), stoga bi bilo poželjno u sklopu procjene utvrditi pouzdaniji broj i kategorizaciju. 5.1.28 Po našoj procjeni postoji: - veliki izravni učinak i mali broj adresata (poduzetnici i radnici u djelatnosti) - mali izravni učinak i veliki broj adresata (potrošači i radnici) Primljeno na znanje Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svojim odredbama propisat će obveznika fiskalizacije, obveznika provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja računa i obveznika fiskalizacije prodaje. Također prema odredbama izmjena i dopuna predviđen je ravnopravan tretman svih obveznika fiskalizacije pa se tako i obveznike koji robe ili usluge prodaju putem samoposlužnih uređaja uvodi u obvezu provedbe postupka fiskalizacije prodaje uz rok za prilagodbu do 2021. godine. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svojim će odredbama propisati obveznika fiskalizacije prodaje. Ova odredba ne znači provedbu postupka fiskalizacije i izdavanja računa, stoga ni ne treba nabavljati posebni elektronički naplatni uređaj, već obveznici samo moraju omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata fiskalizacije prodaje.
10 Konsenta d.o.o. PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 6. Prethodni test malog i srednjeg poduzetništva (Prethodni MSP test) 6.4 Odgovor: DA Upravo u segmentu mikropoduzetnika prisutno je značajno neprikazivanje podataka o stvarno ostvarenom prometu. Propis to u temelju mijenja, pa time ima značajne učinke na mikropoduzetnike. Primljeno na znanje Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svojim odredbama propisat će obveznika fiskalizacije, obveznika provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja računa i obveznika fiskalizacije prodaje. Također prema odredbama izmjena i dopuna predviđen je ravnopravan tretman svih obveznika fiskalizacije pa se tako i obveznike koji robe ili usluge prodaju putem samoposlužnih uređaja uvodi u obvezu provedbe postupka fiskalizacije prodaje uz rok za prilagodbu do 2021. godine.
11 Vladimir Šarunić PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 6. Prethodni test malog i srednjeg poduzetništva (Prethodni MSP test) Inicijativa za izmjenom čl. 23 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (133/12, 115/16) - prijedlog za pojednostavljenje postupka dokazivanja nemogućnosti uspostave Internet veze za razmjenu podataka obveznika fiskalizacije prema Poreznoj upravi Poštovani, obraćam Vam se sa inicijativom za izmjenom čl. 23 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (133/12, 115/16), u kojem se reguliraju obveze obveznika fiskalizacije te postupak dokazivanja u slučajevima nemogućnosti uspostave veze za razmjenu podataka. Naime, kao i velik broj mojih kolega poduzetnika koji posluju na otočnim i ruralnim područjima, imam poteškoća s ispunjavanjem obveza fiskalizacije, budući poslujem na teritoriju na Dugom otoku, Općina Sali, u mjestu Savar, koje područje je djelomično nepokriveno internet signalom. S obzirom da sam temeljem odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, od 1. srpnja 2017. godine kao mali obveznik fiskalizacije postao obveznik izdavanja računa putem naplatnih uređaja spojenih Internet vezom, a i na području na kojem poslujem nema Internet veze, temeljem odredbi prednje navedenog Pravilnika, morao sam ispoštovati proceduru ishodovanja potvrde o nemogućnosti uspostave internet veze za razmjenu podataka, od strane Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), s rokom važenja od godine dana. Prije podnošenja zahtjeva HAKOM-u morao sam za poslovni prostor provjeriti dostupnost usluge pristupa internetu, i to kod 3 operatora elektroničkih komunikacija koji te usluge pružaju putem: 1. nepokretne mreže, 2. kabelskih mreža, 3. pokretnih mreža. Uz zahtjev HAKOM-u morao sam priložiti sljedeće dokaze: 1. negativan odgovor na zahtjev za pružanje usluge pristupa internetu putem nepokretnog pristupa od najmanje dva operatora, od kojih je jedan operator univerzalne usluge Hrvatski telekom d.d., 2. negativan odgovor na zahtjev za pružanje usluge pristupa internetu putem kabelskog pristupa od najmanje jednog operatora koji djeluje na području na kojem je poslovni prostor u kojem podnositelj obavlja djelatnost ili dio djelatnosti, 3. izvješće što sadrži dan i točno vrijeme neuspjelog spajanja na internet putem podatkovnog uređaja za mobilni pristup svakog od operatora koji nude uslugu mobilnog pristupa, a to su Hrvatski telekom d.d., Vipnet d.o.o. i Tele2 d.o.o., kojeg je podnositelj uzeo na besplatno dvodnevno testiranje. Ističem kako, sukladno zakonskim odredbama, prednje opisanu kompliciranu proceduru bih morao ponavljati svakih godinu dana! Smatram kako je prednje opisana procedura krajnje komplicirana i nepotrebna, zahtjeva utrošak velike količine vremena i financijskih sredstava od strane poduzetnika, a smatram kako u današnje digitalno doba telekomunikacijski operateri mogu navedeno provesti na puno jednostavniji način, budući posjeduju digitalne karte na kojima je jasno i transparentno označena pokrivenost Internet vezom na području cijele Republike Hrvatske. Slijedom navedenih argumenata, predlažem da se pojednostavi procedura dokazivanja nemogućnosti uspostave internet veze za razmjenu podataka obveznika fiskalizacije (čl. 23 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (133/12, 115/16), na način da Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) sama od elektroničkih operatera pribavi dokaze o nedostupnosti Internet veze na određenom području, a nastavno na zahtjev poduzetnika koji posluje na tom području. Također predlažemo da predmetna potvrda ima rok važenja duži od godine dana, sve dok se ne dokaže da je Internet veza dostupna na određenom području. S poštovanjem, Vladimir Šarunić TURISTIČKI OBRT "SAMATVORAC" SAVAR 44 23285 BRBINJ Nije prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svojim odredbama propisat će da je obveznik fiskalizacije dužan osigurati dovoljnu propusnu internetsku vezu, a na osnovu svojih stvarnih potreba, odnosno dogovoriti odnose sa poslužiteljem usluga i dovoljnu propusnost za svoje potrebe. Izbor pružatelja usluga slobodan je odabir obveznika. Činjenica nemogućnosti uspostave veze dokazuje se potvrdom HAKOM-a. Prema broju obveznika koji su zatražili potvrdu o nemogućnosti uspostave veze i koju je HAKOM dostavio u Poreznu upravu, došlo se do saznanja da se radi o veoma malom broju obveznika. Stoga za sada ne postoji opravdana potreba za promjenom dosadašnjeg načina rješavanja pitanja razmjene podataka iz postupka fiskalizacije sa Poreznom upravom kada nema mogućnosti uspostave veze prema potvrdi HAKOM-a.
12 Konsenta d.o.o. PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Sukladno našim prethodnim komentarima smatramo da odgovor na sve stavke treba biti DA. Primljeno na znanje Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u svojim odredbama propisat će obveznika fiskalizacije, obveznika provedbe postupka fiskalizacije i izdavanja računa i obveznika fiskalizacije prodaje. Također prema odredbama izmjena i dopuna predviđen je ravnopravan tretman svih obveznika fiskalizacije pa se tako i obveznike koji robe ili usluge prodaju putem samoposlužnih uređaja uvodi u obvezu provedbe postupka fiskalizacije prodaje uz rok za prilagodbu do 2021. godine. Obveznik fiskalizacije prodaje je dužan koristiti takvo programsko rješenje koje omogućava postupanje u skladu s odredbama ovog Zakona, odnosno programsko rješenje koje će onemogućiti postupke kojima se izbjegava postupak fiskalizacije prodaje. Možebitni tehnički problemi samoposlužnih uređaja tijekom rada su u odgovornosti obveznika fiskalizacije kroz odabir proizvođača, odnosno ponudi na tržištu uređaja. Zakonodavna rješenja ne obuhvaćaju tehničke karakteristike uređaja već samo obvezu da ispravno provode postupak fiskalizacije prodaje